جملات امری در انگلیسی — با مثال و به زبان ساده

۴۸۷۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه

جملات امری یکی از انواع جمله‌هایی است که در زندگی روزمره بارها استفاده می‌شود. به همین جهت یاد گرفتن انواع و ساختار آن‌ها به زبان‌آموز کمک زیادی می‌کند. در این مطلب سعی داریم جملات امری در انگلیسی را تعریف کنیم و روش ساخت آن‌ها را در مثال‌های متعدد یاد بگیریم.

جملات امری در انگلیسی چیست؟

وقتی از کسی درخواستی داریم، به فردی نصیحتی می‌کنیم، دستوری می‌دهیم یا دستورالعملی را بیان می‌کنیم، «جملات امری» (imperative Sentences) را به کار می‌بریم. جملاتی که دستوری را بیان می‌کنند جملات امری نام دارند. درواقع این جملات از فردی می‌خواهند کاری را انجام دهد.

البته توجه داشته باشید که نیازی نیست جملات امری را حتما به شخصی بگوییم، می‌توان از این جمله‌ها برای حرف زدن با حیوانات یا حتی دستیارهای صوتی تلفن‌های همراه هم استفاده کرد. کاربرد دیگر جملات امری در دفترچه‌های راهنما و دستورالعمل است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Remember to pick up the dry cleaning today.

یادت باشد امروز لباس‌ها را از خشک‌شویی بگیری.

Tell me if I should go to Hawaii or Alaska for my summer vacation.

به من بگو بهتر است برای تعطیلات تابستانم به «هاوایی» بروم یا به «آلاسکا».

Leave the key under my doormat.

کلید را زیر پادری بگذار.

Alexa, turn the volume down.

الکسا، صدا را کم کن.

Don’t answer the door unless your parents are home.

به زنگ در جواب نده، مگر پدر و مادرت خانه باشند.

Bring me a glass of water.

یک لیوان آب برای من بیاور.

Don’t ever touch my phone.

هیچ‌وقت به تلفن من دست نزن.

Give me a pen and a pencil.

یک خودکار و یک مداد به من بده.

Remember me when we are parted.

وقتی از همدیگر جدا شدیم، من را به یاد داشته باش.

Don’t be excited about everything without reason.

بدون دلیل برای همه‌چیز هیجان‌زده نباش.

Don’t rush or you will fall.

عجله نکن وگرنه می‌افتی.

Please open the door quickly.

لطفا در را سریع باز کن.

Have a cup of cappuccino.

یک فنجان کاپوچینو بنوش.

You wash your hand first and then eat.

اول دستت را بشوی بعد غذا بخور.

Kindly bring the book to me.

لطف کن کتاب را برای من بیار.

جملات در زبان انگلیسی، علاوه بر ساختار امری ساختارهای دیگری هم دارند که به ترتیب زیر هستند:

  • «جملات اخباری» (Declarative sentences)
  • «جملات تعجبی» (Exclamatory sentences)
  • «جملات پرسشی» (Interrogative sentences)

جملات اخباری

جملات اخباری جمله‌هایی هستند که چیزی را تشریح می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند حقیقتی کلی یا نظر یا حتی خبری باشد. در ادامه دو مثال از جمله‌های اخباری آمده است.

German Shepherds are big dogs.

ژرمن شپردها سگ‌های بزرگی هستند.

(حقیقت کلی)

Sushi is really delicious.

سوشی واقعا خوشمزه است.

(نظر)

I am traveling to Ireland.

من دارم به ایرلند می‌روم.

(خبر)

Ireland is really beautiful.

ایرلند واقعا زیباست.

(نظر)

When it rains, I have to stay inside.

وقتی باران می‌بارد، دوست دارم در خانه بمانم.

(خبر)

جملات امری در انگلیسی چیست؟

گاهی اوقات نمی‌توان به سادگی تشخیص داد که جمله‌ای امری است یا اخباری. جمله زیر را در نظر بگیرید.

You need to put your phone away.

باید تلفنت را کنار بگذاری.

با وجود اینکه این جمله به مخاطب می‌گوید چه کاری انجام دهد، اما مستقیم به او دستور نمی‌دهد که تلفنش را کنار بگذارد. به همین دلیل جمله اخباری است. نسخه امری این جمله به شکل زیر خواهد بود.

Put your phone away.

تلفنت را کنار بگذار.

جملات تعجبی

جملات تعجبی جمله‌هایی هستند که احساسی شدید را بیان می‌کنند. این نوع جمله‌ها همیشه با علامت تعجب همراه هستند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I love ice cream!

من عاشق بستنی هستم!

We won!

ما بردیم!

Happy birthday, Amy!

تولدت مبارک «ایمی»!

What a lovely dog!

چه سگ دوست‌داشتنی‌ای!

How interesting this film is!

این فیلم چقدر جالب است!

تمام جمله‌هایی که با علامت تعجب می‌آیند لزوما جمله تعجبی نیستند. جمله‌های امری هم مانند مثال زیر می‌توانند با علامت تعجب در انتها همراه شوند. علامت تعجب در انتهای جمله امری نشان‌دهنده تاکید گوینده بر انجام شدن آن است.

Get out of here!

از اینجا برو بیرون!

(امری)

I wish he would leave!

ای کاش او از اینجا می‌رفت!

(تعجبی)

جملات پرسشی

جملات پرسشی جمله‌هایی هستند که سوالی را مطرح می‌کنند. در ادامه چند جمله پرسشی همراه با معنی آمده است.

When is the band going to start?

گروه موسیقی کی کارش را شروع می‌کند؟

May I have a cup of coffee?

ممکن است یک فنجان قهوه به من بدهید؟

When will your short story be finished?

داستان کوتاهت کی تمام می‌شود؟

Do you still have my book?

کتاب من هنوز دست تو است؟

How are you feeling today?

امروز حالت چطور است؟

جمله‌‌ای امری که درخواستی را مطرح می‌کند، مانند جمله‌های امری عادی نیست. دو جمله زیر را بخوانید و تفاوت آن‌ها را در نظر بگیرید.

Please join me in the office.

لطفا با من به دفتر بیا.

***
Could you join me in the office?

می‌توانی با من به دفتر بیایی؟

جمله اول جمله‌ای امری است و مستقیم به مخاطب می‌گوید که گوینده از او چه کاری می‌خواهد، دومی کمی غیرمستقیم‌تر است و به طور ضمنی این معنی را می‌رساند که گوینده هم جواب بله را قبول می‌کند و هم جواب خیر را می‌پذیرد.

جملات امری و جملات نهی در انگلیسی

جملات امری به طور کلی در انگلیسی دو دسته هستند:

  • جملات امری مثبت

این نوع جمله‌ها از خواننده متن یا شنونده می‌خواهند عمل خاصی را انجام دهد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Put your plate in the sink.

بشقابت را داخل سینک ظرفشویی بگذار.

Ask the teacher about last night’s homework.

از معلم در مورد تکلیف شب گذشته بپرس.

Call me!

به من زنگ بزن.

Keep both hands on the steering wheel while you're driving.

وقتی رانندگی می‌کنی، هر دو دستت را روی فرمان نگه دار.

Clean your room.

اتاقت را تمیز کن.

جملات امری و جملات امری منفی در انگلیسی
  • جملات امری منفی (نهی)

این نوع جمله‌ها از مخاطب متن یا صحبت می‌خواند کاری را انجام ندهد. مثال‌های زیر شامل این نوع جمله دستوری می‌شوند.

Don’t touch the thermostat.

به ترموستات دست نزن.

Never judge someone before knowing their story.

هیچ‌وقت کسی را قبل از شنیدن داستان زندگی‌اش قضاوت نکن.

Don't operate the lawnmower without wearing safety goggles.

بدون عینک ایمنی از ماشین چمن‌زنی استفاده نکن.

Don't be rude to your teacher!

با معلمت بی‌ادبانه رفتار نکن!

Don’t forget your luggage.

چمدانت را فراموش نکن.

جملات امری شرطی در انگلیسی

پیش از توضیح جملات امری شرطی باید به تعریف «جمله‌واره» (clause) و جمله شرطی بپردازیم. جمله‌واره بخشی از جمله است که از فاعل و فعل تشکیل شده باشد. جمله شرطی جمله‌ای است که علتی را به همراه معلول آن بیان می‌کند، چه این معلول حتمی باشد و چه محتمل یا کاملا نامحتمل باشد.

با وجود اینکه بیشتر مثال‌هایی که تا به حال از جملات امری در انگلیسی دیدیم، جمله‌هایی ساده با یک جمله‌واره بودند، تمام جمله‌های امری اینقدر ساده و مختصر نیستند. جمله‌های امری می‌توانند از چند جمله‌واره تشکیل شده باشند و در بسیاری موارد این جمله‌های پیچیده، جملاتی شرطی هم هستند. به جمله‌های شرطی امری زیر توجه کنید.

If you miss the bus, call a taxi.

اگر از اتوبوس جا ماندی، تاکسی بگیر.

When you hear your name, raise your hand.

وقتی اسم خودتان را شنیدید، دستتان را بلند کنید.

ساختار جملات امری در انگلیسی

در زبان انگلیسی جملات امری با فعل «infinitive» یا همان مصدر بدون to نوشته می‌شوند. جملات امری در انگلیسی تقریبا همیشه با فعل امری شروع می‌شوند. افعال امری، ریشه‌ افعال یا همان مصدر بدون to هستند که در ادامه آن‌ها فاعل جمله می‌آید و جمله امری را تشکیل می‌دهد. در مثال‌های زیر فعل امری جمله‌ها Bold شده‌اند.

Follow me.

به دنبال من بیا.

Go back to school.

به مدرسه برگرد.

Walk on the right side of the pathway.

در سمت راست مسیر راه برو.

همانطور که می‌بینید معمولا فعل در جملات امری اول جمله می‌آید، اما همیشه اینطور نیست. نگاهی به مثال‌های زیر بیندازید که درآن‌ها فعل در جایگاه دیگری در جمله آمده است.

Make sure you understand why we do this exercise.

حواست باشد که بفهمی چرا داریم این تمرین را انجام می‌دهیم.

Please don’t spoil the movie.

خواهش می‌کنم فیلم را لوث نکن.

در برخی جملات امری، مفعول غیرمستقیم بعد از فعل می‌آید. در باقی جملات اثری از مفعول غیرمستقیم نیست. در بعضی جملات مانkد جملات زیر، جمله فقط از یک فعل تشکیل شده است.

Go.

برو.

Stop!

بایست!

Run!

بدو!

ملایم کردن ساختار جملات امری در انگلیسی

ملایم کردن ساختار جملات امری در انگلیسی

روش‌های زیادی برای ملایم کردن دستوری که در جمله امری هست وجود دارد. این روش‌ها به عوامل زیر بستگی دارند:

  • درخواست یا دستورالعملی که بیان می‌کنیم
  • رابطه ما با شنونده یا خواننده متن
  • شرایطی که در آن جمله امری بیان می‌شود

به طور کلی اضافه کردن کلمه «please» به جمله امری، بلافاصله لحن آن را ملایم‌تر و مودبانه‌تر می‌کند. به جمله‌های زیر توجه کنید.

Turn off the lights.

چراغ‌ها را خاموش کن.

Please turn off the lights.

لطفا چراغ‌ها را خاموش کن.

هنگامی که درخواستی داریم، یکی از راه‌های ملایم کردن جمله امری، تبدیل کردن آن به جمله پرسشی است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Please place our table near the window.

لطفا میز ما را کنار پنجره بگذارید.

Could you please place our table near the window?

ممکن است لطف کنید میز ما را کنار پنجره بگذارید؟

(در این مورد جمله دیگر امری نیست اما باز هم به هدفش یعنی بیان درخواست برای مخاطب، می‌رسد.)

کاربرد جملات امری در انگلیسی

اولین نشانه جملات امری نشانه‌گذاری آن‌هاست. بیشتر این جمله‌ها با نقطه تمام می‌شوند و هرازگاهی هم از علامت تعجب استفاده می‌شود. البته جملات امری تنها جمله‌هایی نیستند که با نقطه یا علامت تعجب تمام می‌شوند. نشانه‌گذاری جمله فقط روشی سریع برای حذف کردن جمله‌های غیرامری است.

روش دیگر نگاه کردن به فعل جمله است. معمولا جمله‌های امری با فعل‌هایی شروع می‌شوند که دستوری را بیان می‌کنند. نشانه دیگر فاعل جمله است. معمولا در جملات امری فاعل جمله به صورت ضمنی مشخص می‌شود و دوم‌شخص است.

کاربرد اصلی جمله‌های امری بیان کردن دستورالعمل یا درخواست کردن و دستور دادن و حتی دعوت کردن یا نصیحت کردن است. نگاهی به جمله‌های امری زیر و انواع آن‌ها بیندازید تا با کاربردهای آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

Preheat the oven.

اجاق را از قبل گرم کن.

(دستورالعمل)

Put oil in the pan.

در ماهیتابه روغن بریز.

(دستورالعمل)

Don't eat all the sweets.

همه شکلات‌ها را نخور.

(درخواست)

Stop feeding the dog from the table.

این‌قدر از روی میز به سگ غذا نده.

(درخواست)

Come out with us tonight.

امشب با ما بیرون بیا.

(دعوت)

Please join us for dinner.

لطفا برای شام همراه ما بیا.

(دعوت)

If you want to get a dog, choose the Irish wolfhound, not the German shepherd.

اگر می‌خواهی سگ بخری، سگ شکاری ایرلندی را انتخاب کن، نه ژرمن شپرد.

(نصیحت یا پیشنهاد)

Wear your gold necklace with that dress.

با آن پیراهن گردنبند طلایت را بیندازد.

(نصیحت یا پیشنهاد)

جملات امری با فاعل مشخص

معمولا وقتی از جملات امری در انگلیسی استفاده می‌کنیم فاعلی در جمله نیست، چراکه فاعل جمله واضح است، اما گاهی اوقات برای اینکه مخاطب جمله مشخص باشد، یا برای تاکید بیشتر در جمله امری، فاعل می‌آوریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Everybody look!

همه نگاه کنید!

Relax, everybody.

همه آرام باشید.

Nobody move!

هیچ‌کس تکان نخورد!

John sit down; the rest of you go home.

«جان» بنشین؛ بقیه شما به خانه بروید.

Somebody answer the phone!

یک نفر تلفن را جواب بدهد!

You keep out of this!

تو در این ماجرا دخالت نکن!

جملات امری با فاعل مشخص

هرازگاهی هم برای تاکید روی فاعل دوم‌شخص و یا نشان دادن خشم گوینده، فاعل در جمله می‌آید. جمله‌های زیر مثالی در این مورد هستند.

You be quiet!

تو یکی  ساکت باش!

You watch your mouth!

تو یکی حواست به حرف زدنت باشد!

Don't you talk to me like that!

تو یکی با من این‌طور حرف نزن!

جملات امری غیرواقعی

معمولا در زبان انگلیسی برای نشان دادن امیدواری یا پیشنهاد دادن از شکل امری استفاده می‌کنیم اما این جملات واقعا بیانگر دستوری نیستند. به جملات زیر توجه کنید.

Have a good trip.

سفر خوبی داشته باشی.

(امیدواری)

Enjoy the meal.

از غذا لذت ببر.

(امیدواری)

If there's no olive oil try almond oil.

اگر روغن زیتون نیست، روغن بادام را امتحان کن.

(پیشنهاد)

جملات امری با فعل Do

اگر در جملات امری که برای درخواست کردن، عذرخواهی کردن و یا شکایت کردن استفاده می‌شوند، قبل از فعل اصلی از «Do» استفاده کنیم، هم تاکید جمله بیشتر و هم جمله مودبانه‌تر می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Do take a seat.

(لطفا) بنشینید.

(درخواست کردن)

Do forgive me. I didn't mean to offend you.

(لطفا) من را ببخشید. قصد نداشتم به شما توهین کنم.

(عذرخواهی کردن)

Do try to keep the noise down, gentlemen.

(لطفا) سعی کنید کم‌تر سروصدا کنید آقایان.

(شکایت کردن)

جمله امری با Always/Never/Ever

گاهی اوقات کلمات «Never» ،«Ever» و «Always» قبل از فعل در جمله امری می‌آیند تا توضیح اضافه‌ای به آن اضافه کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Always remember to call first.

همیشه یادت باشد اول تماس بگیری.

Never speak to me like that again.

دیگر هیچ‌وقت با من این‌طور حرف نزن.

Don't ever speak to me like that again.

دیگر هرگز با من این‌طور حرف نزن.

جمله امری با And

گاهی اوقات در زبان انگلیسی از فعل امری به علاوه کلمه «And» به جای جمله‌واره شرطی استفاده می‌کنیم. لحن این نوع جمله‌ها با تهدید همراه است. جمله زیر را همراه با معنی آن در نظر بگیرید.

Go now and I'll never speak to you again.

اگر الان بروی، دیگر هیچ‌وقت با تو حرف نمی‌زنم.

جمله امری با ضمیمه پرسشی

گاهی اوقات بعد از جملات امری از ضمیمه‌های پرسشی استفاده می‌کنیم. از این ضمیمه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ضمیمه‌های پرسشی

(Question Tags)

will you? can you?
won't you? can't you?
would you? could you?

به مثال‌های زیر درمورد جملات امری با ضمیمه پرسشی دقت کنید.

Lend me a dollar, can you?

یک دلار به من بده، می‌توانی؟

(یک دلار به من بده، باشد؟)

Help me with this, will you?

برای این کار به من کمک کن، کمک می‌کنی؟

(برای این کار به من کمک کن، باشد؟)

Keep still, won't you?

بی‌حرکت بمان، نمی‌خواهی؟

(بی‌حرکت بمان، باشد؟)

نقل قول جملات امری در زبان انگلیسی

نقل قول در انگلیسی به دو شکل انجام می‌شود که هر کدام ساختار خود را دارد، «نقل قول مستقیم» (Direct Speech) و «نقل قول غیر مستقیم» (Indirect Speech). در نقل قول مستقیم جمله امری به همان شکلی که بیان شده و بدون تغییر داخل گیومه می‌آید. در نقل قول غیرمستقیم زمان فعل گذشته می‌شود و تغییرات دیگری هم در آن ایجاد می‌شود.

نقل قول مستقیم جمله امری شامل یک جمله‌واره اصلی است که با فعل «say» شروع می‌شود و یک جمله‌واره وابسته که کلمات نقل‌شده در «علامت گیومه» (Quotation Mark) عینا تکرار می‌شود. می‌توان بخش نقل شده را قبل یا بعد از جمله‌واره اصلی قرار داد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا این کاربرد را بهتر یاد بگیرید.

The doctor said, "Get some rest."

"Get some rest," said the doctor.

دکتر گفت: «کمی استراحت کن.»

نقل قول غیرمستقیم جمله امری معمولا شامل حالت گذشته فعل «say» یا «tell» در جمله‌واره اصلی است و در ادامه بخش نقل شده یا به صورت جمله‌واره‌ای فرعی می‌آید یا به صورت «infinitive». به مثال زیر توجه کنید.

The doctor said (that) I should rest.

دکتر گفت (که) بهتر است استراحت کنم.

***

The doctor said to get some rest.

دکتر گفت استراحت کن.

***

The doctor said not to get tired.

دکتر گفت خسته نشو.

در ادامه چند مثال دیگر از جملات امری و روش نقل قول آن‌ها همراه با معنی آمده است.

The doctor told me some advice. "Get some rest."

دکتر به من نصیحتی کرد: «کمی استراحت کن.»

***

The doctor told me to get some rest.

دکتر به من گفت کمی استراحت کنم.

***

The doctor told me not to get tired.

دکتر به من گفت خسته نشوم.

The doctor said, "Don't smoke."

دکتر گفت: «سیگار نکش.»

***

The doctor said (that) I shouldn't smoke.

دکتر گفت (که) بهتر است سیگار نکشم.

***

The doctor said to avoid smoking.

دکتر گفت از سیگار کشیدن دوری کنم.

***.

The doctor said not to smoke.

دکتر گفت سیگار نکشم.

The doctor told me some advice. "Don't smoke."

دکتر به من نصیحتی کرد: «سیگار نکش.»

***

The doctor told me to stop smoking.

دکتر به من گفت دیگر سیگار نکشم.

***

The doctor told me not to smoke.

دکتر به من گفت سیگار نکشم.

The doctor said, "Call me immediately."

دکتر گفت: «فوری به من زنگ بزن.»

***

The doctor said (that) I should call him immediately.

دکتر گفت (که) بهتر است فوری به او زنگ بزنم.

***

The doctor said to call him immediately.

دکتر گفت که فوری به او زنگ بزنم.

***

The doctor said not to delay calling him.

دکتر گفت زنگ زدن به او را به تعویق نیندازم.

سوالات رایج درباره جملات امری در انگلیسی

در ادامه این مطلب به سوال‌های پرتکرار در مورد جملات امری در انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

کاربرد جملات امری در انگلیسی چیست؟

جمله‌های امری در انگلیسی برای درخواست کردن، نصیحت کردن، دستور دادن یا ارائه دستورالعمل به کار می‌روند. به طور کلی جمله‌های امری برای درخواست انجام کاری از کسی استفاده می‌شوند.

چطور در زبان انگلیسی جمله امری می‌سازیم؟

جمله‌ها امری در انگلیسی با فعل امری یا همان ریشه فعل بدون to شروع می‌شوند. فاعل این جمله‌ها معمولا بیان نمی‌شود و دوم‌شخص مفرد است. اما در بعضی موارد می‌توان برای تاکید بیشتر به فاعل جمله اشاره کرد. علاوه بر این بعضی از جمله‌های امری فقط از یک فعل تشکیل شده‌اند.

انواع جمله در انگلیسی چیست؟

جملات در زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. «جملات اخباری» (Declarative sentences) برای تشریح یا توصیف چیزی به کار می‌روند و با نقطه تمام می‌شوند. «جملات تعجبی» (Exclamatory sentences) احساسات شدیدی را بیان می‌کنند و با علامت تعجب تمام می‌شوند. «جملات پرسشی» (Interrogative sentences) سوالی را مطرح می‌کنند و در به علامت سوال ختم می‌شوند. جملات امری (imperative Sentences) برای بیان درخواست یا دستوری استفاده می‌شوند و با علامت تعجب یا نقطه تمام می‌شوند.

انواع جمله امری در انگلیسی چیست؟

جمله‌های امری در زبان انگلیسی معمولا با فاعل ضمنی به کار می‌روند که در جمله بیان نمی‌شود و خطاب به دوم‌شخص مفرد هستند. وقتی جمله خطاب به شخص یا اشخاص مشخصی باشد، در جمله به آن اشاره می‌کنیم.

ورش نقل قول جملات امری در انگلیسی چیست؟

برای نقل‌قول جمله‌های امری می‌توان از روش مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کرد. در روش مستقیم جمله فرد بدون تغییر داخل گیومه می‌آید اما در روش نقل‌قول غیرمستقیم بخش نقل‌قول‌شده به شکل جمله‌واره‌ای وابسته در جمله می‌آید.

جمع‌بندی

در این مطلب به تعریف جمله امری در انگلیسی پرداختیم و مثال‌های متعددی را مرور کردیم. درمورد ساختار این جمله در انگلیسی توضیح دادیم و انواع مختلف آن مثل جمله امری غیرواقعی و جمله امری با ضمیمه پرسشی را معرفی کردیم. همچنین روش نقل قول این جمله‌ها را آموزش دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammarly Your Dictionary Grammar Englishclub

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *