سوم شخص مفرد در انگلیسی – به زبان ساده + مثال

۳۵۴۷۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
سوم شخص مفرد در انگلیسی – به زبان ساده + مثال

«ضمایر انگلیسی» ‌(Pronouns) انواع و کاربردهای مختلفی دارند و یکی از اجزاء کلام در زبان انگلیسی به شمار می‌روند. بنابراین، آشنایی با انواع ضمایر، به‌ویژه برای زبان‌آموزان مبتدی امری بسیار مهم و تا حدودی چالش‌برانگیز است. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به بررسی انواع ضمایر و کاربرد هر یک پرداختیم. در این آموزش قصد داریم کاربرد سوم شخص مفرد در انگلیسی را به زبان ساده و به کمک مثال توضیح دهیم.

997696

ضمیر در انگلیسی چیست ؟

ضمیر کلمه‌ای است که جای اسم می‌نشیند و جنسیت فاعل را نیز مشخص می‌کند. بسیاری از ما با کاربرد ضمیر اول‌شخص به خوبی آشنا هستیم، اما در استفاده از ضمایر دوم شخص یا سوم‌شخص، ممکن است زیاد مطمئن نباشیم. در این آموزش قصد داریم کاربرد سوم شخص مفرد در انگلیسی را توضیح دهیم، اما قبل از آن اشاره مختصری به دسته‌بندی ضمایر فاعلی خواهیم داشت. در جدول زیر می‌توانید دسته‌بندی ضمایر اول، دوم و سوم‌شخص را برای ضمایر فاعلی و مفعولی، صفات و ضمایر ملکی مشاهده کنید.

ضمایر انگلیسی

«ضمایر ملکی»

(Possessive Pronouns)

«صفات ملکی»

(Possessive Adjectives)

«ضمایر مفعولی»

(Object Pronouns)

«ضمایر فاعلی»

(Subject Pronouns)

«شخص»

(Person)

minemymeIاول شخص مفرد
yoursyouryouyouدوم‌شخص مفرد
his/hers/itshis/her/itshim/her/ithe/she/itسوم‌شخص مفرد
oursourusweاول‌شخص جمع
yoursyouryouyouدوم‌شخص جمع
theirstheirthemtheyسوم‌شخص جمع

ضمیر سوم شخص مفرد در انگلیسی

برای این‌که با مفهوم ضمیر سوم شخص مفرد در انگلیسی آشنا شوید، مثال زیر را در نظر بگیرید.

Sam went to the park.

سام به پارک رفت.

He went to the park.

او به پارک رفت.

در جمله اول، «Sam» نقش فاعل را در جمله دارد و ضمیر «He» می‌تواند جایگزین آن شود. «He» ضمیر سو‌م‌شخص مفرد است و نشان می‌دهد که فاعل جمله مذکر است. ضمایر «He/She/It» و «one» در دسته ضمایر سوم‌شخص مفرد قرار می‌گیرند. به مثال‌های زیر و کاربرد ضمیر سوم شخص مفرد در آن‌ها توجه کنید.

He plays basketball on the weekend.

او آخر هفته‌ بسکتبال بازی می‌کند.

She is listening to music right now.

او در حال حاضر به موسیقی گوش می‌دهد.

It rained a lot last night.

دیشب خیلی باران بارید.

ساعتی زیر نور آفتاب کناب پنجره

اهمیت سوم شخص مفرد در انگلیسی

ضمیر سوم شخص مفرد در زبان انگلیسی همواره مورد توجه اساتید و زبان‌آموزان بوده است، زیرا برای برخی زمان‌های انگلیسی، باعث ایجاد تغییراتی در فعل جمله می‌شوند. برخی از مواردی که به ضرورت یادگیری سوم‌شخص در انگلیسی اشاره دارد، به صورت زیر تعریف شده است:

  • بسیاری از اساتید زبان انگلیسی و کتاب‌های آموزشی، از ضمیر سوم شخص مفرد و جمع برای توضیح دستور زبان (به‌ویژه فعل در انگلیسی) استفاده می‌کنند:

I play.

من بازی می‌کنم.

You play.

تو بازی می‌کنی.

He/ She plays.

او (مذکر یا مؤنث) بازی می‌کند.

It plays.

آن (برای مثال گربه) بازی می‌کند.

We play.

ما بازی می‌کنیم.

You play.

شما بازی می‌کنید.

They play.

آن‌ها بازی می‌کنند.

  • استفاده از ضمیر سوم‌شخص مفرد، در موقعیت‌های رسمی ارجحیت دارد:

Avro Corps will handle your complaint within 48 hours.

شرکت‌ بین‌المللی «آورو» ظرف ۴۸ ساعت به شکایت شما رسیدگی خواهد کرد.

We will handle your complaint within 48 hours.

ما ظرف ۴۸ ساعت به شکایت شما رسیدگی خواهیم کرد.

  • کاربرد سوم‌شخص مفرد در داستان‌نویسی بسیار حائز اهمیت است. با به کار بردن این ضمیر، نویسنده در حقیقت می‌کوشد نظر خواننده را جلب کند و در عین حال، خواننده می‌تواند خود را جای شخص بگذارد و نویسنده آزادی عمل بیشتری در شخصیت‌پردازی داشته باشد. بنابراین، همان‌طور که ضمیر اول‌شخص مفرد، مخاطب را درگیر داستان می‌کنند، ضمیر سوم شخص مفرد نیز آزادی عمل بیشتری به نویسنده خواهد داد:

Someone must have slandered Josef, for one morning, without having done anything truly wrong, he was arrested.

کسی باید به «ژوزف» تهمت زده باشد، زیرا یک روز صبح، بی‌آن‌که خطایی از او سر زده باشد، دستگیر شد.

فعل سوم شخص مفرد در انگلیسی

یکی از نکات مهم در رابطه با سوم شخص مفرد در انگلیسی این است که در زمان حال ساده، به فعل پسوند «s» اضافه می‌شود. در جدول زیر، فعل زمان حال ساده را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده می‌کنید.

فعل زمان حال ساده
We go l go
You goYou go
They goHe/She/It goes

به چند مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد «s» سوم شخص مفرد بیشتر آشنا شوید.

I always wear blue jeans, and my sister always wears skirts.

من همیشه شلوار جین آبی می‌پوشم و خواهرم همیشه دامن می‌پوشد.

Luna washes her hair with a special herbal shampoo.

«لونا» موهایش را با شامپوی گیاهی مخصوصی می‌شوید.

Susie relaxes every day after lunch.

«سوزی» هر روز بعد از ناهار استراحت می‌کند.

My brother studies history.

(to study > studies)

برادرم تاریخ می‌خواند.

I hope my daughter marries someone rich.

(to marry > marries)

امیدوارم دخترم با شخص ثروتمندی ازدواج کند.

I don't care what she says.

(to say > says)

اهمیت نمی‌دهم او چه می‌گوید.

فعل‌های کمکی «do» ،«have» و «be»، بی‌قاعده هستند و در حالت اول‌شخص و سوم‌شخص مفرد، به صورتی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، نوشته می‌شوند.

سوم‌شخصاول‌شخص
he is/isn'tI am/ am not
She has/hasn'tI have/ haven't
He does/doesn'tI do/don't
She goesI go

نکته: بعد از «افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) مانند «can» و «may»، همواره شکل ساده فعل به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

She must come.

او باید بیاید.

∗∗∗

He should take a rest.

او باید استراحت کند.

قوانین سوم شخص مفرد برای زمان حال ساده

با افزودن «s» به انتهای فعل سوم‌شخص مفرد حال ساده، تغییراتی در ساختار و املای فعل ایجاد می‌شود. به همین خاطر، قوانین خاصی برای آن در نظر گرفته شده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

قوانین املایی فعل سوم شخص مفرد در انگلیسی

برای زمان حال ساده، همان‌طور که اشاره شد، برای سوم شخص مفرد در انگلیسی از پسوند «s» در انتهای فعل استفاده می‌شود. در جدول زیر، تعدادی از این فعل‌ها را مشاهده می‌کنید و در ادامه مثال‌هایی نیز در این رابطه آورده شده است.

سوم‌شخصفعل
speaksspeak
playsplay
givesgive
makesmake

He speaks three languages.

او به سه زبان صحبت می‌کند.

She drinks coffee every morning.

او هر روز صبح قهوه می‌نوشد.

My dog hates my cat.

سگ من از گربه‌ام خوشش نمی‌آید.

افعالی که در جدول فوق به آن‌ها اشاره شد، در دسته افعال باقاعده قرار می‌گیرند، زیرا با افزودن «s»، املای فعل تغییری نمی‌کند. اما افزودن «s» به انتهای فعل‌های بی‌قاعده در زمان حال ساده، قوانین خاصی دارد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

قانون اول

اگر فعلی به «ss/x/ch/sh/o» ختم شود، پسوند «es-» به انتهای فعل اضافه می‌شود. در جدول زیر تعدادی از این افعال را مشاهده می‌کنید . همچنین در ادامه، مثال‌هایی برای زمان حال ساده همراه با ترجمه آمده است.

سوم‌شخصفعل
kisseskiss
fixesfix
watcheswatch
crashescrash
goesgo

A mechanic fixes cars.

مکانیک ماشین‌ تعمیر می‌کند.

She watches soap operas every afternoon.

او هر بعد از ظهر سریال‌های تلویزیونی تماشا می‌کند.

قانون دوم

اگر فعل به «حرف بی‌صدا + y» ختم شود، «y» حذف و «ies-» به فعل سوم‌شخص اضافه می‌شود. در جدول زیر به تعدادی از این فعل‌ها اشاره شده است و در ادامه چند مثال همراه با ترجمه آمده است.

سوم شخصفعل
carriescarry
hurrieshurry
studiesstudy
deniesdeny

Isabel studies every night.

«ایزابل» هر شب مطالعه می‌کند.

The baby cries all the time.

بچه تمام مدت گریه می‌کند.

He denies the rumors.

او شایعه‌ها را تکذیب می‌کند.

تصویر یک دختر در حال نوشتن

قانون سوم شخص مفرد: جملات منفی

برای ساختن جمله منفی حال ساده، از فعل کمکی «do not» استفاده می‌شود. تنها تغییری که هنگام منفی کردن این جملات ایجاد می‌شود، در فعل سوم‌شخص مفرد است که فعل کمکی «does not» به کار می‌رود. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد، فعل سوم شخص مفرد در حالت منفی است. به عبارت ساده‌تر، با افزودن فعل کمکی «does not»، پسوند «s» از انتهای فعل برداشته می‌شود و فعل به شکل ساده به کار می‌رود. در جدول زیر، مثال جملات مثبت و منفی حال ساده را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده می‌کنید.

منفیمثبت
I do not talkI talk
She does not talkShe talks
You do not sleepYou sleep
He does not sleepHe sleeps
Carol does not studyCarol studies
we do not studyWe study

نکته اول: در جملات منفی حال ساده، همواره از شکل ساده فعل استفاده می‌شود (مصدر بدون «to»). این قانون برای فعل سوم شخص مفرد در انگلیسی نیز صدق می‌کند. به بیان دیگر، پسوند «s» از انتهای فعل سوم‌شخص منفی برداشته می‌شود، مانند مثال زیر:

He speaks Italian.

او ایتالیایی صحبت می‌کند.

∗∗∗

He doesn't speak Italian.

او ایتالیایی صحبت نمی‌کند.

نکته دوم: شکل کوتاه فعل‌های کمکی «do not» و‌ «does not» به ترتیب «don't» و‌ «doesn't» است که در زبان محاوره کاربرد دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I don't visit my sister very often.

من زیاد به دیدن خواهرم نمی‌روم.

∗∗∗

She doesn't go to school every day.

او هر روز به مدرسه نمی‌رود.

∗∗∗

He doesn't speak Spanish.

او اسپانیایی صحبت نمی‌کند.

∗∗∗

They don't play online games.

آن‌ها بازی‌های آنلاین انجام نمی‌دهند.

دوستان در خیابان با یکدیگر در حال صحبت هستند.

قانون سوم شخص مفرد: جملات پرسشی

برای جملات پرسشی سوم‌شخص مفرد نیز مانند جملات منفی، پسوند «s» را از انتهای فعل برمی‌داریم و فعل کمکی «does» را ابتدای جمله می‌آوریم. به مثال‌های زیر و شکل سؤالی آن‌ها توجه کنید.

He writes novels.

او رمان می‌نویسد.

Does he write novels?

آیا او رمان می‌نویسد؟

He manages a company.

او مدیر یک شرکت است.

Does he manage a company?

آیا او مدیر یک شرکت است؟

He sells products online.

او محصولات را آنلاین می‌فروشد.

Does he sell products online?

آیا او محصولات را آنلاین می‌فروشد؟

تلفظ s سوم شخص مفرد در انگلیسی

وقتی «s» به انتهای فعل اضافه می‌شود، تلفظ آن تغییر می‌کند. به طور کلی سه تلفظ مختلف را برای «s» سوم شخص در نظر گرفته‌اند که عبارت است از:

  • /S/
  • /Z/
  • /IZ/

قوانین مربوط به تلفظ «s» در انتهای فعل به صورت زیر است.

  • حروف «صامت بی‌واک» (Voiceless Consonants) مانند «f/k/p/t/θ» به صورت /S/ تلفظ می‌شوند:

She works in Walmart.

او در «وال‌مارت» کار می‌کند.

He checks his emails every morning.

او هر روز صبح ایملیش را چک می‌کند.

  • حروف «مصوت» (Vowels) و «حروف صامت واک‌دار» (Voiced Consonants) مانند «b/d/ð/g/I/m/n/ŋ/r/v» به صورت /Z/ تلفظ می‌شوند:

He shares information with customers.

او اطلاعات را با مشتریان به اشتراک می‌گذارد.

She provides technical support.

او پشتیبانی فنی فراهم می‌کند.

  • فعل‌هایی که به صداهای «s/z/tʃ/dʒ/ʃ/ʒ» ختم می‌شوند، به صورت /IZ/ تلفظ می‌شوند:

He washes his clothes.

او لباس‌هایش را می‌شوید.

The class finishes at 6.

کلاس ساعت ۶ تمام می‌شود.

به چند جمله زیر و تلفظ «s» سوم‌شخص در انتهای فعل توجه کنید.

He watches TV every day.

او هر روز تلویوزیون تماشا می‌کند.

Michael never goes to the gym on Saturdays.

«مایکل» هرگز شنبه‌ها به باشگاه ورزشی نمی‌رود.

Susan plays badminton.

سوزان بدمینتون بازی می‌کند.

She gets up early.

او زود از خواب بیدار می‌شود.

He practices the guitar twice a week.

او دو بار در هفته گیتار تمرین می‌کند.

She visits her family on the weekend.

او آخر هفته‌ها به خانواده‌اش سر می‌زند.

سوالات رایج درباره سوم شخص مفرد در انگلیسی

در ادامه به تعدادی از سوالات رایج در خصوص سوم شخص مفرد در انگلیسی پاسخ داده‌‌ایم.

ضمیر سوم شخص در انگلیسی چه کاربردی دارد؟

از ضمیر سوم‌‌شخص مفرد و جمع برای توضیح دستور زبان استفاده می‌شود. همچنین کاربرد آن در موقعیت‌های رسمی بیشتر است و در داستا‌ن‌نویسی نیز اهمیت زیادی پیدا می‌‌کند.

فعل سوم شخص مفرد در انگلیسی چیست؟

یکی از نکات مهم در رابطه با سوم شخص مفرد در انگلیسی این است که در زمان حال ساده، به فعل پسوند «s» اضافه می‌شود.

تلفظ s سوم شخص مفرد در انگلیسی چگونه است؟

وقتی «s» به انتهای فعل اضافه می‌شود، تلفظ آن تغییر می‌کند. به طور کلی سه تلفظ مختلف را برای «s» سوم شخص در نظر گرفته‌اند که عبارتند از /S/ و /Z/ و /IZ/.

تمرین سوم شخص مفرد در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب سوم شخص مفرد در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۸ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. She _________ three languages.

speaks

speak

2. Gina is a language professor. She _________ French.

teach

teaches

3. I always _________ the door at night.

lock

locks

4. The food in Sweden is very expensive. It _________ a lot to live there.

costs

cost

5. Her job is great because she _________ a lot of people.

meets

meet

6. When the water _________, will you make some tea?

boil

boils

7. He always _________ his truck on Saturday mornings.

washes

wash

8. I _________ to watch horror movies.

love

loves

تمرین دوم

مکالمه زیر را با کلمات داخل باکس کامل کنید.

selldoesdoes she
hasadultssells

Question:

Woman: What ____ your mom do?

Man: She _____ women's clothing.

Woman: Oh, yeah. Where _____ work?

Man: She _____ a small shop in the mall.

Woman: Does she _____ clothing for teens?

Man: No, she only has stuff for _____.

جواب

Answer:

Woman: What does your mom do?

Man: She sells women’s clothing.

Woman: Oh, yeah. Where does she work?

Man: She has a small shop in the mall.

Woman: Does she sell clothing for teens?

Man: No, she only has stuff for adults.

جمع‌بندی

در این آموزش با کاربرد سوم شخص مفرد در انگلیسی آشنا شدیم. یادگیری ضمیر سوم‌شخص مفرد، در مقایسه با سایر ضمایر کمی دشوارتر است و نیاز به تمرین بیشتری دارد. در این آموزش، سعی کردیم با ارائه مثال‌های گوناگون برای زمان حال ساده، نحوه استفاده از فعل سوم‌شخص مفرد را به زبان ساده توضیح دهیم. همچنین، قوانین اضافه کردن «s» به انتهای فعل و مطابقت فعل و فاعل را به طور کامل بررسی کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar MonsterGymglishWoodward
۲ دیدگاه برای «سوم شخص مفرد در انگلیسی – به زبان ساده + مثال»

سلام
در مورد فاعل
Your children
آیا فزندانتون در ایران زندگی میکنند
و بچه های من ماشین دارند و یا اونا مغازه رو زود میبندند
چه گرامری استفاده میشه
و سوالی کردن چنین جمله هایی، s چطور استفاده میشه

با سلام؛
«children» اسم جمع است و «s» سوم‌شخص نمی‌گیرد.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *