قید در زبان انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و با مثال

۸۷۵۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
قید در زبان انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و با مثال

قید بخشی از اجزاء کلام است که فعل، صفت یا قید دیگری را توصیف می‌کند و اطلاعات بیشتری درباره آن می‌دهد. برخی از قیدها عبارت، جمله‌واره یا جمله کامل را نیز توصیف می‌کنند. بیشتر قیدهای انگلیسی با پسوند «ly-» از دیگر اجزاء جمله متمایز می‌شوند. در این آموزش می‌خواهیم بدانیم قید در زبان انگلیسی چیست و چه ویژگی‌های دیگری دارد. همچنین انواع قید را همراه با مثال توضیح می‌دهیم.

تعریف قید در زبان انگلیسی

قیدها یکی از چهار بخش مهم «اجزاء کلام» (Parts of Speech) در زبان انگلیسی هستند. در واقع، اجزاء کلام به نه دسته تقسیم می‌شوند که اسم، فعل، صفت و قید مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. قید تعریف ساده‌ای دارد: در زبان انگلیسی، قید اطلاعاتی درباره چگونگی انجام فعل می‌دهد. قیدها اجزاء مختلفی از جمله را توصیف می‌کنند اما بیشترین کاربرد آن‌‌ها در توصیف یا تعیین ویژگی فعل است. برای آشنایی بیشتر به چند مثال توجه کنید.

The cute dog runs quickly.

سگِ بامزه، به سرعت می‌دود.

(قید «quickly» فعل «runs» را توصیف می‌کند.)

My patient mother walks slowly.

مادر صبور من آهسته راه می‌رود.

(قید «slowly» فعل «walks» را توصیف می‌کند.)

The quiet boy plays happily with the toys.

پسر آرام، با خوشحالی با اسباب‌بازی‌ها بازی می‌کند.

(قید «happily» فعل «plays» را توصیف می‌کند.)

همان‌طور که اشاره شد، قیدها می‌توانند علاوه بر فعل، اجزاء دیگر جمله را نیز توصیف کنند. در مثال‌های زیر، از قید برای توصیف صفت استفاده شده است.

The extremely cute dog runs quickly.

سگ فوق‌العاده بامزه به سرعت می‌دود.

(قید «extremely» صفت «cute» را توصیف می‌کند.)

My very patient mother walks slowly.

مادر بسیار صبور من آهسته راه می‌رود.

(«very» صفت «patient» را توصیف می‌کند.)

The somewhat quiet boy plays happily in the park.

پسر تقریباً آرام، با خوشحالی در پارک بازی می‌کند.

(قید «somewhat» صفت «quiet» را توصیف می‌کند.)

قیدها همچنین می‌توانند قیدهای دیگری را نیز توصیف کنند، مانند مثال‌های زیر:

The cute dog runs very quickly.

سگ بامزه خیلی سریع می‌دود.

(«very» قید «quickly» را توصیف می‌کند.)

My patient mother walks so slowly.

مادر صبور من خیلی آهسته راه می‌رود.

(«so» قید «slowly» را توصیف می‌کند.)

The quiet boy plays rather happily in the park.

پسر آرام، نسبتاً شاد در پارک بازی می‌کند.

(«rather» قید «happily» را توصیف می‌کند.)

انواع قید در زبان انگلیسی

کاربرد قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی کاربرد گوناگونی دارد. به طور کلی از قید برای نشان دادن نحوه انجام کار استفاده می‌شود و بیانگر این است که چگونه، چند بار، کی و کجا عملی انجام شده است. قید معمولاً بعد از فعلی قرار می‌گیرد که آن را توصیف می‌کند. به مثال زیر دقت کنید.

The bus moved slowly.

اتوبوس آهسته حرکت کرد.

(در این جمله، قید «slowly» نحوه حرکت اتوبوس را نشان می‌دهد.)

از دیگر کاربردهای قید در زبان انگلیسی نشان دادن شدت وقوع عمل است. در این حالت، قید قبل از صفت قرار می‌گیرد و می‌تواند ویژگی‌های صفت را تشدید یا کم کند. به دو مثال زیر توجه کنید.

You look absolutely fabulous!

تو فوق العاده جذاب به نظر می‌رسی!

(قید «absolutely» بر ویژگی صفت افزوده است.)

He is slightly overweight.

او اندکی اضافه‌وزن دارد.

(قید «slightly» از بار منفی صفت کاسته است.)

قیدها همچنین می‌توانند به قیدهای دیگر در جمله نیز بار معنایی مثبت یا منفیِ بیشتری بدهند، مانند دو مثال زیر:

She played the violin extremely well.

او بیسبار خوب ویولن می‌نوازد.

(«extremely» بار مثبت قید «well» را تشدید کرده است.)

You're speaking too quietly.

شما خیلی آهسته صحبت می‌کنید.

«quietly» در این جمله ویژگی منفی به شمار می‌رود و قید «too» مقدار منفی بودن آن را بیشتر کرده است.)

انواع قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود که در جدول زیر معرفی شده و در ادامه مطلب به‌طور کامل و با مثال مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مثالکلمه پرسشی مرتبطانواع قید

yesterday

tomorrow

next week

when

how long

how often

«قید زمان»

Adverbs of Time

here

there

nowhere

where

«قید مکان»

Adverbs of Place

angrily

hungrily

beautifully

how

«قید حالت»

Adverbs of Manner

almost

so

very

how much 

«قید مقدار»

Adverbs of Degree

always

never

often

how often

«قید تکرار»

Adverbs of Frequency

برای آشنایی بیشتر با انواع قید در زبان انگلیسی، مطالعه مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

قید زمان در زبان انگلیسی

قید زمان، همان‌طور که از اسمش پیداست، زمان وقوع فعل را نشان می‌دهد و در جواب سؤال‌هایی به کار می‌رود که با «when» یا «how often» یا «how long» پرسیده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

Where were you yesterday? I didn’t see you.

دیروز کجا بودی؟ تو را ندیدم.

He’s been playing tennis since he was a child.

او از کودکی تنیس بازی می‌کرده است.

We often watch television in the evenings.

ما اغلب عصرها تلویزیون تماشا می‌کنیم.

I will call you later.

بعداً با شما تماس می‌گیرم.

She stayed in her friend's house all day.

او تمام روز را در خانه دوستش ماند.

He rarely lies.

او به‌ندرت دورغ می‌گوید.

He visits his mother once a week.

او هفته‌ای یک بار به دیدن مادرش می‌رود.

قید زمان در انگلیسی

نکته: کاربرد قید زمان «yet» به معنی «هنوز» در سؤالی و منفی کردن جمله، در رابطه با عملی است که هنوز اتفاق نیفتاده یا ممکن است اتفاق نیفتد، اما انتظار وقوع آن را داریم و معمولاً در انتهای جمله می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

Have you finished your work yet?

هنوز کارت را تمام نکرده‌ای؟

∗∗∗

They haven't met him yet.

آن‌ها هنوز او را ملاقات نکرده‌اند.

قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان نشان‌دهنده مکان یا موقعیت فعل در جمله است و در پاسخ به سؤال «کجا عمل انجام شده است؟» به کار می‌رود. برخی از قیدهای مکان پرکاربرد در انگلیسی، همراه با معنی، در جدول زیر آمده است.

قیدهای مکان

Adverbs of Place

throughbackwardacross
از میانِ؛ سرتاسرِبه عقببه‌سمت، آن طرف
in the parkthereover
در پارکآنجابالای
far awayaroundunder
دوراطرافزیر
in that placeherein
در آنجااینجادر؛ توی
forwardbehindout
رو به جلوپشتبیرون

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد قیدهای مکان بیشتر آشنا شوید.

I went through the jungle.

من از میان جنگل گذشتم.

He plays in the park.

او در پارک بازی می‌کند.

Alex is going back to school.

«الکس» به مدرسه برمی‌گردد.

He is staying at my home.

او در خانه من می‌ماند.

قید حالت در زبان انگلیسی

قید حالت بیانگر حالت، رویکرد و روند فعل است و در پاسخ به سؤال «چگونه عمل انجام شده است؟» به کار می‌رود. از ویژگی‌های بارز قیدهای حالت،پسوند «ly-» در انتهای کلمه است. نمونه‌ای از قیدهای حالت رایج در انگلیسی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

قیدهای حالت

Adverbs of Manner

resentfullynicelyequally
با ناراحتیبه زیباییبه‌طور مساوی
deliberatelythankfullycarefully
از روی عمدخوشبختانه؛ شکر خدابا دقت
beautifullyhappilyquickly
به زیباییبا خوشحالیبه سرعت

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد قیدهای حالت بیشتر آشنا شوید.

Let's divide the prizes equally.

بیایید جوایز را به‌طور مساوی تقسیم کنیم.

Please, handle the camera carefully.

لطفاً دوربین را با دقت نگه دارید.

Mike is walking slowly.

«مایک» دارد آهسته راه می‌رود.

He is running fast.

او دارد به سرعت می‌دود.

قید مقدار در زبان انگلیسی

قید مقدار در انگلیسی، در پاسخ به سؤال «چه مقدار» (how much) به کار می‌رود و اهمیت، شدت و میزان وقوع عمل را نشان می‌دهد. رایج‌ترین قیدهای مقدار در انگلیسی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

قید مقدار

Adverbs of Degree

excessivelymildlycompletely
بیش از حدکمیکاملاً
muchmostnearly
زیاد؛ خیلیبیشترینتقریباً
toothoroughlyentirely
بیش از اندازهکاملاًکاملاً
enoughsomewhatless
به اندازه کافیتا حدودیکمتر

به چند مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد قید مقدار در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She completely forgot about her anniversary.

او سالگرد ازدواجش را کلاً فراموش کرده بود.

I read the newspaper thoroughly.

من روزنامه را کامل می‌خوانم.

I am so excited about the new job.

من درباره شغل جدیدم خیلی هیجان‌زده هستم.

I really like that film.

من آن فیلم را واقعاً دوست دارم.

قید تکرار در زبان انگلیسی

قید تکرار دفعات وقوع عمل را نشان می‌‌دهد و در پاسخ به کلمه پرسشی «how often» به معنای «چند وقت یک بار» به کار می‌رود. مهم‌ترین قیدهای تکرار در انگلیسی در جدول زیر آمده است.

قید تکرار

Adverbs of Frequency

occasionallyusuallyalways
گهگاهیمعمولاًهمیشه
normallyregularlynever
در حالت عادیمرتباًهرگز؛ هیچ‌وقت
generallyfrequentlyoften
به‌طور کلیغالباً؛ بارهااغلب
sometimeshardly everseldom
بعضی وقت‌هابه‌ندرتبه‌ندرت

به چند مثال زیر و کاربرد قیدهای تکرار توجه کنید.

He always gets a good result.

او همیشه نمره خوبی می‌گیرد.

He smokes occasionally.

او گهگاه سیگار می‌کشد.

He doesn’t often like to do the dishes.

او اغلب دوست ندارد ظرف‌ها را بشوید.

She is rarely tired.

او به‌ندرت خسته است.

یادگیری زبان انگلیسی

سایر قیدها در زبان انگلیسی

همان‌طور که گفته شد، قید در زبان انگلیسی به پنج دسته مهم تقسیم می‌شود که کاربرد و مثال‌های آن‌ها را یاد گرفتیم. علاوه بر این، قیدها با توجه به کاربرد و جایگاهشان در جمله، در دو دسته زیر قرار می‌گیرند:

  • «قید ربط» (Conjunctive Adverb)
  • «قید جمله» (Sentence Adverb)

قید ربط در زبان انگلیسی

قیدهای ربط باعث ایجاد ارتباط میان عبارت‌ها یا جمله‌واره‌های مستقل می‌شوند. در واقع، رابط میان ایده‌ها هستند. قیدهای ربط در زبان انگلیسی با عنوان «Conjunctive Adverbs» و «Connectors» شناخته شده‌اند. به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد قیدهای ربط در انگلیسی آشنا شوید.

It rained last night. Nonetheless, the final match has not been canceled.

دیشب باران بارید. با این وجود، دیدار نهایی لغو نشده است.

I'm going to buy a car; however, I'll have to use all of my savings.

من قصد دارم ماشین جدیدی بخرم؛ اما باید از همه پس‌اندازم استفاده کنم.

Last season there was a great drought; consequently, we could not grow crops.

فصل گذشته خشکسالی شدیدی بود؛ در نتیجه نتوانستیم محصول پرورش دهیم.

قید جمله در زبان انگلیسی

قید جمله در ابتدای جمله می‌آید و کل جمله را توصیف می‌کند، مانند مثال‌های زیر:

Hopefully, we will win the match.

امیدوارم در این بازی پیروز شویم.

Apparently, the sky is getting cloudy.

این‌طور که معلوم است، آسمان دارد ابری می‌شود.

Certainly, I did not think of coming here.

مسلماً فکر نمی‌کردم به اینجا بیایم.

جایگاه قید در زبان انگلیسی

با توجه به این‌که از چه نوع قیدی استفاده شود، جایگاه آن در جمله یا جمله‌واره متفاوت خواهد بود. به طور کلی، موقعیت قید در جمله به صورت زیر تعریف شده است:

  • موقعیت آغازین
  • موقعیت میانی
  • موقعیت پایانی

به سه مثال زیر توجه کنید تا جایگاه قید در زبان انگلیسی را بهتر درک کنید.

Unfortunately, we were too late.

We were unfortunately too late.

We were too late, unfortunately.

متأسفانه ما خیلی دیر کردیم.

بیشتر قیدها در انتهای عبارت، جمله‌واره یا جمله قرار می‌گیرند، زیرا معمولاً کلمات قبل از خودشان را توصیف می‌کنند. قیدهای جمله معمولاً در ابتدای جمله ظاهر می‌شوند، در حالی که قیدهایی که روی عمل تأکید دارند، بیشتر در وسط جمله قرار می‌گیرند.

Adverbs in English

تشخیص قید در زبان انگلیسی

یکی از مشخصه‌های قید در زبان انگلیسی، داشتن پسوند «ly-» است. اما همان‌ طور که در مثال‌ها دیدید، همه قیدها این ویژگی را ندارند، مانند «yesterday» یا «fast». بنابراین، برای تشخیص قید در جمله بهتر است از روش بهتری استفاده کنیم.

قید در مقایسه با دیگر کلمات، حالت توصیفی بیشتری دارد. وقتی قیدی در جمله وجود داشته باشد، برای تشخیص آن فقط کافی است به چند سؤال پاسخ دهید. در ادامه، چند جمله همراه با سؤال مربوط به آن آمده است که می‌تواند در تشخیص قید در جمله به شما کمک کند.

Alex quickly ate his dinner.

(How did Alex eat his dinner?)

«الکس» سریع شامش را خورد.

(«الکس» چگونه شامش را خورد؟)

We go bowling quite often.

(How often do you go bowling?)

ما اغلب بولینگ بازی می‌کنیم.

(هر چند وقت بولینگ بازی می‌کنید؟)

I hurriedly handed in my homework.

(How did you hand in your homework?)

با عجله تکالیفم را تحویل دادم.

(چگونه تکالیفت را تحویل دادی؟)

Let's eat dinner outside.

(Where should we eat dinner?)

بیا بیرون شام بخوریم.

(کجا شام بخوریم؟)

My roommate is so annoying.

(How annoying is he?)

هم‌اتاقی من خیلی آزاردهنده است.

(او چقدر آزاردهنده است؟)

Marcia finished the project last night.

(When did she finish it?)

«مارسیا» دیشب پروژه را تمام کرد.

(او کی آن را تمام کرد؟)

She reluctantly washed the dishes.

(How did she wash the dishes?)

او با بی‌میلی ظرف‌ها را شست.

(او چگونه ظرف‌ها را شست؟)

This car is incredibly expensive.

(How expensive is it?)

این ماشین به‌شدت گران است.

(آن چه اندازه گران است؟)

اشتباهات رایج در استفاده از صفت و قید در زبان انگلیسی

از آنجایی که هم قیدها و هم صفت‌ها کلمات دیگری را در جمله توصیف می‌کنند، اغلب زبان‌آموزان در استفاده از آن‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. به مثال زیر دقت کنید.

He behaved very bad on the field trip. (نادرست)

He behaved very badly on the field trip. (درست)

او در گردش علمی خیلی بد رفتار کرد.

در جمله اول، «bad» صفت است و برای توصیف فعل «behaved» به کار رفته است، در صورتی که صفت برای توصیف فعل «to be» کاربرد دارد، اما در جمله دوم که به جای صفت از قید «badly» استفاده شده، به‌درستی فعل را توصیف می‌کند. بنابراین، جمه اول نادرست و جمله دوم درست است.

نکته: علاوه بر فعل «to be»، با «افعال ربطی» (Linking verbs) مانند «feel» یا «seem» نیز صفت به کار می‌رود، بنابراین جمله اول نادرست و جمله دوم درست است.

I feel really badly about not being able to come to your birthday party. (نادرست)

I feel really bad about not being able to come to your birthday party. (درست)

من واقعاً از این‌که نمی‌توانم به جشن تولدت بیایم، شرمنده‌ام.

یکی دیگر از اشتباهات رایج در این زمینه، کاربرد نادرست از «good» و «well» در جمله است. «good» صفت و «well» قید است، در حالی که بسیاری از افراد آن‌ها را به اشتباه به‌جای هم به کار می‌برند. در مثال‌های زیر، نحوه استفاده صحیح «good» و «well» را مشاهده می‌کنید.

You're good at painting.

نقاشی شما خوب است.

(در این جمله، «good» فاعل جمله، یعنی «you» را توصیف می‌کند.)

You paint well.

شما خوب نقاشی می‌کنید.

(در این جمله، «well» فعل «paint» را توصیف می‌کند.)

جمع‌بندی

در این آموزش، با تعریف قید در زبان انگلیسی آشنا شدیم و نحوه تشخیص آن‌ها را در جمله یاد گرفتیم. همچنین آموختیم که قیدها را با توجه به نقش و کاربردی که در جمله دارند، به پنج دسته مهم تقسیم می‌کنند و برای هر نوع از آن‌ها مثال‌های متعددی ارائه دادیم. قید ویژگی‌های کلمات دیگری نظیر فعل، صفت و قید را در جمله برمی‌شمرد و اجزاء مهم کلمه به شمار می‌آید. با آشنایی با انواع قیدها و نحوه استفاده از آن‌ها، می‌توانید میزان تسلط خود را بر زبان انگلیسی بهبود بخشید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع قید در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۴۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Your DictionaryLearn EnglishEF
۴ دیدگاه برای «قید در زبان انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و با مثال»

عالی و جامع ممنونم از تدریستون

سلام این جمله درسته
You played really well

با سلام؛
بله، جمله درست است.

ممنون از مطالب مدون و علمی سایت فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *