صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی از صفت‌های گوناگونی تشکیل شده است که ویژگی خاصی درباره اسم در اختیار ما قرار می‌دهند. در واقع، از صفت برای توصیف اسم استفاده می‌شود. بنابراین، صفت به اسم وابسته است و ویژگی‌های آن را توصیف می‌کند. استفاده از صفت در کنار اسم، نه‌تنها جمله را زیباتر می‌کند، بلکه اطلاعات بیشتری درباره اسم به ما می‌دهد.

صفت‌ در زبان انگلیسی انواع گوناگونی دارد، اما به طور کلی به دو دسته توصیفی و محدودکننده تقسیم می‌شود. جایگاه صفت در جمله نیز متفاوت است؛ یا قبل از اسم می‌آید یا بعد از فعل «to be» و افعال ربطی. صفت در زبان انگلیسی کاربردهای متعددی دارد و گاهی می‌تواند ویژگی‌های اسم را محدود کند. صفت‌ها می‌توانند برای شمارش به کار بروند یا مالکیت را بیان کنند. بنابراین، آشنایی با انواع صفت و جایگاه آن‌ها امری ضروری در یادگیری زبان انگلیسی است.

صفت در زبان انگلیسی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. برای مثال، «good» به معنای «خوب» صفت مثبت و «bad» به معنای «بد» صفت منفی است که در توصیف اسمی به کار رفته که بعد از آن می‌آید. در زبان انگلیسی، معمولاً یک یا دو صفت قبل از اسم به کار می‌رود، اما ترتیب قرار گرفتن صفت‌ها در کنار هم از فرمول خاصی پیروی می‌کند که در آموزش‌ها به طور کامل توضیح داده شده است.

در دسته‌بندی صفت در زبان انگلیسی دو نوع صفت دیگر به نام‌های «صفت فاعلی» و «صفت مفعولی» نیز قرار می‌گیرد. این دو صفت از فعل مشتق شده‌اند و نقش صفت را در جمله دارند. صفت‌های فاعلی و مفعولی، قوانین املایی خاصی دارند که برای یاد گرفتن آن‌ها باید رعایت کنیم. علاوه بر این، صفت در زبان انگلیسی فقط به صورت کلمه تعریف نمی‌شود؛ صفت‌ها به شکل عبارت و جمله‌واره‌‌های موصولی نیز به کار می‌روند.

زبان انگلیسی از پسوندهایی تشکیل شده که به انتهای کلمه اضافه می‌شوند و نقش آن‌ها را تغییر می‌دهند. برای مثال، با افزودن پسوند «able-» به کلمه «accept»، به «acceptable» تبدیل می‌شود که دیگر نقش فعل ندارد و به عنوان صفت به کار می‌رود.

تمام مواردی که به آن اشاره کردیم در فهرست زیر، در سلسله مطالب «مجله فرادرس» آورده شده است. برای آشنایی با انواع صفت در انگلیسی، جایگاه و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها در جمله، انواع پسوندهای صفت‌ساز و روش تبدیل اسم به صفت در زبان انگلیسی، می‌توانید این مطالب را از بالا به پایين مطالعه کنید و گرامر مربوط به هر مبحث را به زبان ساده و به کمک مثال‌های متعدد یاد بگیرید.