ضمایر اشاره در انگلیسی — آموزش گرامر Demonstrative Pronouns — به زبان ساده

۵۶۴۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
ضمایر اشاره در انگلیسی — آموزش گرامر Demonstrative Pronouns — به زبان ساده

ضمیر در انگلیسی، یکی از «اجزاء کلام» (Parts of Speech) است که برای جلوگیری از تکرار، به‌جای اسم یا گروه اسمی می‌نشیند. ضمیرها نقش‌های مختلفی می‌گیرند و با توجه به موقعیتی که در جمله دارند، به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند. یکی از آن‌ها «ضمایر اشاره» (Demonstrative Pronouns) است. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، قصد داریم گرامر ضمایر اشاره در انگلیسی را آموزش دهیم و کاربرد آن را در جمله بررسی کنیم. همچنین، «صفات اشاره» (Demonstrative Determiners) و انواع آن را تعریف می‌کنیم و تفاوت بین ضمایر اشاره و صفات اشاره را توضیح می‌دهیم.

ضمیر اشاره در انگلیسی چیست؟

از ضمایر اشاره در انگلیسی معمولاً برای اشاره به شیء، مکان یا حیوانات استفاده می‌شود که با فاصله مشخصی از گوینده قرار دارد. در زبان انگلیسی، چهار نوع ضمیر اشاره داریم. اصلی‌ترین کاربردهای ضمایر اشاره، نشان دادن، دلالت کردن و اشاره کردن به چیزی است. ضمایر اشاره، نشان دهنده فاصله و زمان هستند و به موقعیتی که گوینده نسبت به آن شیء یا مکان دارد، اشاره می‌کنند. برای درک بهتر ضمیر اشاره، به جمله زیر دقت کنید.

This is a book.

این کتاب است.

در این جمله، «this» ضمیر اشاره است و به «کتاب» اشاره دارد. در ادامه این مطلب، با انواع ضمایر اشاره در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

ضمیر اشاره در زبان انگلیسی

دسته‌بندی ضمایر اشاره در انگلیسی

مانند ضمایر انگلیسی دیگر، طبقه‌بندی ضمایر اشاره در انگلیسی بر اساس دو عامل صورت می‌گیرد:

 1. تعداد: که می‌تواند «مفرد» (Singular) یا «جمع» (Plural) باشد.
 2. فاصله: که می‌تواند «دور» (Far) یا «نزدیک» (Near) باشد.

در جدول زیر، «تعداد» نشان می‌دهد که ضمیر به چند شیء یا مکان اشاره دارد و «فاصله» نشان می‌دهد که آن شیء چقدر دور یا نزدیک به گوینده است.

دور

(Far)

نزدیک

(Near)

 ضمایر

(Demonstrative Pronouns)

ThatThisSingular
آناینمفرد
ThoseThesePlural
آن‌هااین‌هاجمع

کاربرد ضمایر اشاره در انگلیسی

در حالت کلی، ضمایر اشاره در انگلیسی برای نشان دادن یا اشاره کردن به چیزی به کار می‌روند. با در نظر گرفتن این مسئله، در مبحث یادگیری زبان انگلیسی، کاربرد ضمایر اشاره در انگلیسی را توضیح می‌دهیم.

برای نشان دادن قابلیت دسترسی

مهم‌ترین کاربرد ضمایر اشاره در انگلیسی نشان دادن قابلیت دسترسی است. با استفاده از «this» یا «that» می توان دور یا نزدیک بودن شیء را نسبت به گوینده نشان داد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

This is an apple.

این سیب است.

(در این مثال، ضمیر اشاره «this» نشان می‌دهد که «سیب» نزدیک گوینده یا به عبارتی در دسترس اوست.)

That is my house.

آن خانه من است.

(در این مثال، ضمیر اشاره «that» نشان می‌دهد که گوینده از خانه‌ای صحبت می‌کند که در فاصله دوری از او قرار دارد.)

برای نشان دادن تفاوت فاصله دو شیء از شخص

با به کار بردن دو ضمیر اشاره متفاوت، گوینده می‌تواند تفاوت بین دو شیئی را که در فاصله با او قرار دارند، مشخص کند. به بیان دیگر، می‌تواند نشان دهد که کدام شیء نزدیک‌ (یا نزدیک‌تر) و کدام دور (یا دورتر) است. برای اشاره به نزدیک از «this» و برای اشاره به دور از «that» استفاده می‌شود. در این حالت، ممکن است در دسترس بودن ملاک نباشد.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

My sister and I share a room. This is my bed and that is hers.

اتاق من و خواهرم مشترک است. این تختخواب من است و آن تختخواب او است.

(در این جمله، «تخت من» از «تخت خواهرم» نزدیک‌تر است. در حال حاضر، من به هیچ‌کدام دسترسی ندارم، اما یکی از دیگری نزدیک‌تر است.)

These are my friends and those are my colleagues.

این‌ها دوستان من و آن‌ها همکارانم هستند.

(در این مثال، «دوستان من»، نسبت به «همکارانم» به من نزدیک‌تر هستند.)

صفت اشاره در انگلیسی چیست

برای نشان دادن فواصل زمانی

ضمایر اشاره در انگلیسی، صرفاً به فاصله فیزیکی اشاره نمی‌کنند. می‌توان برای فاصله زمانی نیز از آن‌ها استفاده کرد. در این صورت، «زمان حال» (Present Tense) به‌عنوان زمان نزدیک‌تر و «زمان گذشته» (Past Tense) و «زمان آینده» (Future tense) در فاصله زمانی دورتری هستند. برای نشان دادن فواصل زمانی با استفاده از ضمایر اشاره، سه روش زیر کاربرد دارد:

 • استفاده از ضمایر اشاره به نزدیک، برای صحبت کردن درباره زمان حال یا عملی که در حال حاضر در حال انجام شدن است:

Is this a bad time or can you talk now?

الآن وقت مناسبی نیست یا می‌توانی صحبت کنی؟

(در این مثال، «this» به زمان حال اشاره دارد.)

 • استفاده از ضمایر اشاره به دور برای صحبت کردن درباره موقعیت یا شرایطی در زمان گذشته یا آینده:

That was amazing.

آن شگفت‌انگیز بود.

(در این مثال، «that» به زمان گذشته اشاره دارد.)

That will be hard to take care of.

مراقبت کردن از آن کار سختی خواهد بود.

(در این مثال، «that» به زمان آینده اشاره دارد.)

 • استفاده از ضمایر اشاره به نزدیک برای صحبت کردن درباره وضعیت کلی زندگی در زمان حال، گذشته یا آینده:

These are strange times.

این‌ها لحظات عجیب‌وغریبی هستند.

(در این مثال، «these» به موقعیت کلی در زمان حال اشاره دارد.)

Those were hard times.

آن‌ها لحظات سختی بودند.

(در این مثال، «those» به موقعیت کلی در زمان گذشته اشاره دارد.)

برای صحبت کردن درباره افراد

از ضمایر اشاره در انگلیسی برای معرفی کردن خود پشت تلفن استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

Hello, this is Steve.

سلام، من «استیو» هستم.

(در این مثال، شخص گوینده برای معرفی خودش، ضمیر اشاره «this» را به کار برده است.)

ضمایر اشاره در انگلیسی با مثال

ساختار ضمایر اشاره در انگلیسی

ساختار ضمایر اشاره در انگلیسی، برای جملات مثبت، منفی و پرسشی، از فرمول خاصی پیروی می‌کند که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم.

ساختار جملات مثبت و منفی

فرمول کلی جملاتی که ضمایر اشاره به عنوان فاعل در آن‌ها به کار رفته، برای جملات مثبت و منفی، به‌صورت زیر است (می‌توان از فعل‌های دیگری هم استفاده کرد):

 This/That + is (not)

 These/Those + are (not)

در ادامه، به چند مثال توجه کنید تا با ساختار جملات مثبت و منفی بیشتر آشنا شوید.

This was my mother's ring.

این انگشتر برای مادرم بود.

That looks like the car I used to drive.

آن شبیه ماشینی است که قبلاً با آن رانندگی می‌کردم.

(در این جمله، از گرامر used to برای نشان دادن عادتی در گذشته استفاده شده است.)

None of these are correct.

هیچ‌یک از این‌ها درست نیست.

These aren't comfortable shoes.

این کفش‌ها راحت نیستند.

ساختار جملات پرسشی

در زبان انگلیسی، دو نوع جملات پرسشی داریم که عبارت‌اند از:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در جملات پرسشی بله یا خیر، فقط باید جای فعل و ضمیر اشاره را عوض کنیم. بنابراین، فرمول آن به‌صورت زیر خواهد بود:

Is + this/that?

Are + these/those?

به جملات زیر توجه کنید تا با ساختار این جملات بیشتر آشنا شوید.

Is this a chair?

آیا این صندلی است؟

Are those pictures?

آیا آن‌ها عکس هستند؟

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Wh-word + is + this/that?

Wh-word + are + these/those?

با استفاده از مثال‌های زیر، با ساختار جملات پرسشی بیشتر آشنا خواهید شد.

What's this?

این چیست؟

What's that?

آن چیست؟

What are these?

این‌ها چه هستند؟

What are those?

آن‌ها چه هستند؟

شکل کوتاه و بلند ضمایر اشاره در انگلیسی

از میان ضمایر اشاره در در انگلیسی فقط «that is» شکل کوتاه دارد و به‌صورت «that's» نوشته می‌شود. بقیه ضمایر اشاره، شکل کوتاه ندارند. به مثال زیر توجه کنید.

That's a good movie.

آن فیلم خوبی است.

انواع ضمایر اساره در انگلیسی

ضمایر اشاره در نقش مفعول

ضمایر اشاره در بعضی از جمله‌ها به‌عنوان مفعول نیز به کار می‌روند. مثال‌های زیر، ضمایر اشاره را در نقش فاعل و مفعول نشان می‌دهند.

This is what I have to read.

این همان چیزی است که من مجبورم آن را بخوانم.

(در این مثال، ضمیر «this» نقش فاعل را در جمله دارد.)

I can’t read this; The handwriting is awful.

من نمی توان این را بخوانم؛ دستخطش افتضاح است.

(در این مثال، ضمیر اشاره «this» نقش مفعول را دارد.)

نکته اول: استفاده از ضمیر اشاره، چه به‌عنوان فاعل و چه به‌عنوان مفعول، تغییری در معنی آن ایجاد نمی‌کند.

نکته دوم: برای این‌که بفهمید ضمیر اشاره در جمله، نقش فاعل دارد یا مفعول، باید به جایگاه ضمایر اشاره توجه کنید. اگر بعد از فعل اصلی قرار گرفته باشد، نقش مفعولی دارد.

ضمیر اشاره و صفت اشاره

ضمایر اشاره در انگلیسی با صفات اشاره فرق دارند. در ادامه این مطلب، ابتدا تعریف مختصری از صفات اشاره در انگلیسی ارائه می‌دهیم و سپس به تفاوت میان ضمایر اشاره و صفات اشاره می‌پردازیم.

صفت اشاره در انگلیسی چیست ؟

صفت، کلمه‌ای اسم که اسم را توصیف می‌کند. در زبان انگلیسی، صفت‌های گوناگونی وجود دارد که یکی از آن‌ها «صفات اشاره» (Demonstrative Determiners) است. صفات اشاره، برای اشاره به شخص، شیء یا مکان به کار می‌روند و مانند ضمایر اشاره در انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌شوند که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

دور

(Far)

نزدیک

(Near)

صفات اشاره

(Demonstrative Determiners)

ThatThisSingular
آناینمفرد
ThoseThesePlural
آن‌هااین‌هاجمع

مهم‌ترین صفات اشاره در انگلیسی صفات اشاره مفرد «this» و «that» هستند که به‌ترتیب برای اشاره به نزدیک و دور به کار می‌روند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با صفات اشاره در جمله آشنا شوید.

This student is new.

این دانش‌آموز تازه‌وارد است.

That car over there belongs to the company.

آن ماشینی که آنجاست، متعلق به شرکت است.

صفات اشاره در انگلیسی

محل قرار گرفتن صفات اشاره در جمله

صفات اشاره مفرد «this» و «that» قبل از اسم قرار می‌گیرند. برای صفات اشاره جمع از «these» و «those» برای اشاره به نزدیک و دور استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

These students are new.

این دانشجویان تازه‌وارد هستند.

I want to buy these two shirts.

می‌خواهم این دو پیراهن را بخرم.

Those cars over there belong to the company.

آن اتومبیل‌هایی که آنجاست، متعلق به شرکت است.

Whose are those documents on the photocopier?

اسناد داخل دستگاه فتوکپی برای چه کسی است؟

کاربرد صفات اشاره در انگلیسی

موارد استفاده صفات اشاره در انگلیسی به‌صورت زیر است:

 • وقتی به شخص یا شیئی اشاره می‌کنیم که در فاصله نزدیکی از ما قرار دارد، «this» به کار می‌بریم، مانند مثال‌های زیر:

This chair next to me is free. You can sit here.

این صندلی کنار من رایگان است. می‌توانید اینجا بنشینید.

Look at this photo! This man on the left is my uncle.

به این عکس نگاه کنید! این مرد سمت چپ، دایی من است.

On this slide, you can see how sales increased last year.

در این اسلاید می‌توانید میزان فروش سال گذشته را مشاهده کنید.

I love this song!

من این آهنگ را دوست دارم!

 • وقتی به شخص یا شیئی اشاره می‌کنیم که در فاصله دورتری از ما قرار دارد، از «that» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Whose bag is that on my desk?

آن کیف روی میز تحریر برای چه کسی است؟

I’d like that green shirt in the window please.

لطفاً آن پیراهن سبزِ داخل ویترین را به من بدهید.

Can you pass me that pen, please?

می‌توانم خواهش کنم آن خودکار را به من بدهید؟

 • برای صفات اشاره «these» و «those» نیز همین قانون صدق می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

These shoes are really comfortable!

این کفش‌ها واقعاً راحت هستند.

Are those glasses on the table yours?

آن عینک روی میز برای شماست؟

ضمیر اشاره در انگلیسی چیست

تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره

همان‌طور که می‌بنیید، ضمایر اشاره و صفات اشاره شبیه هم هستند. اما موقعیت آن‌ها در جمله، ویژگی ضمیر یا صفت بودن آن‌ها را تعیین می‌کند:

صفت اشاره قبل از اسم قرار می‌گیرد، در حالی که ضمیر اشاره جانشین اسم می‌شود.

در مثل‌های زیر، «that» و «those» قبل از اسم و در نقش صفات اشاره به کار رفته‌اند.

That book is so good that I’ve read it more than ten times.

آن کتاب به‌قدری جذاب است که تا الآن بیش از ده بار آن را خوانده‌ام.

Those restaurants are all very expensive.

آن رستوران‌ها، همه بسیار گران هستند.

I’ll have to get another job if I want to pay all these bills, or I will have to move out of this apartment.

اگر بخواهم همه این قبض‌ها را پرداخت کنم، باید شغلم را عوض کنم، در غیر این صورت باید از این آپارتمان بروم.

سوالات رایج درباره ضمایر اشاره در انگلیسی

در ادامه این مطلب، سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص کاربرد ضمایر اشاره در انگلیسی اشاره کنیم.

انواع ضمایر اشاره در انگلیسی چیست ؟

ضمایر اشاره به دو دسته مفرد و جمع تقسیم می‌شوند. هر یک از آن‌ها نیز برای اشاره به دور یا نزدیک، به شکل خاصی به کار می‌روند. برای مثال ضمیر مفرد برای اشاره به نزدیک «this» و برای اشاره به دور «that» است. ضمایر جمع برای اشاره به نزدیک «these» و برای اشاره به دور «those» است.

کاربرد ضمایر اشاره در انگلیسی چیست ؟

مهم‌ترین کاربرد آن‌ها برای نشان دادن قابلیت دسترسی است. اما علاوه بر این، برای بیان تفاوت فاصله دو شیء از شخص نیز به کار می‌روند. همچنین برای نشان دادن فواصل زمانی کاربرد دارند و برای صحبت کردن درباره افراد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فرمول ضمایر اشاره در انگلیسی چیست ؟

برای جملات مثبت و منفی که ضمیر اشاره در آن‌ها به عنوان فاعل به کار رفته است، از فرمول «this/that + is (not)» در حالت مفرد و «These/Those + are (not)» در حالت جمع استفاده می‌کنیم.

برای جملات پرسشی در حالت بله یا خیر از «Is + this/that» و «Are + these/those» و برای ساختن جملات پرسشی با wh از «Wh-word + is + this/that» در حالت مفرد و «Wh-word + are + these/those» در حالت جمع کمک می‌گیریم.

تمرین ضمایر اشاره در انگلیسی

برای درک بهتر ضمایر اشاره در انگلیسی، به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Look at ____ newspaper here.

جواب

Answer: Look at this newspaper here.

Q2: ____ are my grandparents, and ____ people over there are my friend's grandparents.

جواب

Answer: These are my grandparents, and those people over there are my friend's grandparents.

Q3: ____ building over there is the Chrysler Building.

جواب

Answer: That building over there is the Chrysler Building.

Q4: ____ is my mobile phone and ____ is your mobile phone on the shelf over there.

جواب

Answer: This is my mobile phone and that is your mobile phone on the shelf over there.

Q5: ____ photos here are much better than ____ photos on the book.

جواب

Answer: These photos here are much better than those photos on the book.

Q6: ____ was a great evening.

جواب

Answer: That was a great evening.

Q7: Are ____ your pencils here?

جواب

Answer: Are these your pencils here?

Q8: ____ bottle over there is empty.

جواب

Answer: That bottle over there is empty.

Q9: ____ bricks over there are for your chimney.

جواب

Answer: Those bricks over there are for your chimney.

Q10: John, take ____ folder and put it on the desk over there.

جواب

Answer: John, take this folder and put it on the desk over there.

Q11: (Talking about a book in your hand) How could you buy something like ____?

جواب

Answer: (Talking about a book in your hand) How could you buy something like this?

Q12: (With a bowl of cherries on your lap) ____ cherries are delicious!

جواب

Answer: (With a bowl of cherries on your lap) These cherries are delicious!

Q13: (During a long walk) I should have worn ____ shoes I bought in Greece last year; ____ have never been comfortable.

جواب

Answer: (During a long walk) I should have worn those shoes I bought in Greece last year; these have never been comfortable.

Q14: Could you bring me ____ book I left in the garden?

جواب

Answer: Could you bring me that book I left in the garden?

Q15: (From the marriage vows) To have and to hold from ____ day forward.

جواب

Answer: (From the marriage vows) To have and to hold from this day forward.

Q16: I hate ____ books which tell you: " ____ is what you have to do to become rich.".

جواب

Answer: I hate those books which tell you: " this is what you have to do to become rich.".

Q17: (About a picture hanging on the wall) ____ are my children.

جواب

Answer: (About a picture hanging on the wall) those are my children.

Q18: (About a picture you've just taken from your wallet) ____ is my wife.

جواب

Answer: (About a picture you've just taken from your wallet) This is my wife.

Q19: All ____ people here are waiting for the bus to Cambridge.

جواب

Answer: All these people here are waiting for the bus to Cambridge.

Q20: Gary, take ____ keys here and lock the front door, please.

جواب

Answer: Gary, take these keys here and lock the front door, please.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. ____ was such an interesting experience.
These
That
Those

2. Are ____ your shoes?
That
Them
Those

3. You’ll have to get your own pen. ____ is mine.
This
Those
Such

4. There is no end to ____.
Those
This
Such

5. Because of their bad behavior, ____ of the children were given allowances.
None
Those
Them

6. ____ of them had seen it before.
Those
Such
Neither

7. Is ____ yours?
such
those
this

8. Everyone ate early. When we arrived, ____ was left.
Neither
None
That

9. Please give me one of ____ .
This
Those
That

10. ____ are nice-looking.
This
These
Such

11. ____ is my car here.
Those
These
This

12. ____ are my children over there in the park.
That
Those
These

13. ____ is my car over there.
That
These
Those

14. ____ are my children here.
Those
These
This

15. ____ bike over there is mine.
This
Those
That

نکات مهم در رابطه با ضمایر اشاره

در این آموزش، انواع ضمایر اشاره را یاد گرفتیم و با کاربرد آن‌ها در جمله آشنا شدیم. در بخش پایانی این مطلب، به چند نکته مهم در رابطه با استفاده از ضمایر اشاره در جمله می‌پردازیم.

 • از ضمایر اشاره در چند جمله متوالی استفاده نکنید:

وقتی برای اولین بار یه چیزی اشاره می‌کنیم، ضمیر اشاره به کار می‌بریم. اما اگر بخواهیم دوباره در مورد همان چیز صحبت کنیم، بهتر است ضمیر فاعلی «it» را به جای «this» و «that» به کار ببریم تا از تکرار جلوگیری شود. این قانون برای ضمایر اشاره «these» و «those» هم صدق می‌کند، با این تفاوت که به‌جای آن‌‌ها ضمیر «they» استفاده می‌شود. مثال‌های زیر به درک بهتر این موضوع به شما کمک می‌کند.

Look at that! It’s beautiful!

به آن نگاه کن! زیباست!

(در این مثال، در جمله دوم، برای جلوگیری از تکرار ضمیر اشاره «that»، از «it» استفاده شده است.)

Check these out! They are made of great material and they are cheap too!

این‌ها را ببین! جنس خیلی خوبی دارند و ارزان هم هستند!

(در این مثال، از «they» برای جلوگیری از تکرار ضمیر اشاره «these» استفاده شده شده است.)

 • ضمیر اشاره باید با اسم و فعلی که بعد از آن می‌آید، مطابقت داشته باشد:

These books are interesting. (درست)

These books is interesting. (نادرست)

این کتاب‌ها جالب هستند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع ضمایر انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street EnglishLanGeek
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *