ضمایر مفعولی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۲۷۲۶۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۵ دقیقه
ضمایر مفعولی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

«ضمیر انگلیسی» (Pronoun) کلمه‌ای است که جای اسمی در جمله می‌نشیند تا از تکرار بیش‌ازحد آن‌ جلوگیری کند. «ضمایر مفعولی در انگلیسی» (Object Pronouns) یکی از انواع ضمایر انگلیسی است که به جای اسمی قرار می‌گیرد که نقش مفعول را در جمله ایفا کند. مفعول در زبان انگلیسی دریافت‌کننده عمل است و جایگاه آن معمولا بعد از فعل اصلی است. در این آموزش از «مجله فرادرس» با کاربرد ضمایر مفعولی در انگلیسی و انواع آن آشنا خواهیم شد. به این منظور، ابتدا تعریف مفعول و انواع آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین «اجزای کلام در انگلیسی» (Parts of Speech) می‌آموزیم و سپس به‌طور جداگانه، کاربرد و نکات مربوط به تک‌تک ضمایر مفعولی در انگلیسی را توضیح می‌دهیم.

997696

در ادامه، جایگاه قرار گرفتن ضمایر مفعولی در انگلیسی و نحوه سوال ساختن درمورد آن‌ها را با کلمه پرسشی انگلیسی Whom مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس، به تفاوت‌های بین ضمایر مفعولی با «ضمایر فاعلی انگلیسی» (Subject Pronouns)، «ضمایر انعکاسی انگلیسی» (Reflexive Pronouns) و «صفات ملکی» (Possessive Adjective) می‌پردازیم. همچنین، با نگاهی ریزبینانه‌تر، نکات تکمیلی‌ مربوط به ضمایر مفعولی در انگلیسی را می‌آموزیم. در نهایت، کاربرد Object Pronouns را در داستانی کوتاه خواهیم دید. همچنین، برای جا افتادن هر چه بهتر مطالب، تمرین‌های مختلفی برای شما ارائه کرده‌ایم.

مفعول در زبان انگلیسی

«مفعول» (Object) یکی از اصلی‌ترین «اجزای کلام در زبان انگلیسی» (Parts of Speech) است. مفعول معمولا کلمه‌ای است که عمل جمله را دریافت می‌کند یا به عبارتی تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. جایگاه مفعول اغلب بعد از فعل اصلی است، اما با توجه به نوع آن می‌تواند در جایگاه‌های متفاوتی قرار بگیرد. در زبان انگلیسی سه نوع مفعول داریم که عبارتند از:

 • «مفعول مستقیم» (Direct Object)
 • «مفعول غیرمستقیم» (Indirect Object)
 • «مفعول حرف اضافه» (Object of Preposition)

برای درک بهتر مفعول و انواع آن به چند مثال زیر توجه کنید.

I drink coffee.

من قهوه می‌نوشم.

I saw Alex at work.

من «الکس» را سر کار دیدم.

مثال اول و دوم نمونه‌ای از رایج‌ترین نوع مفعول یا همان مفعول مستقیم هستند. مفعول مستقیم همان‌طور که از اسمش پیداست، مستقیما عمل فعل را دریافت می‌کند و در «جواب چه کسی/چه چیزی را؟» می‌آید. در مقابل، مفعول غیرمستقیم، به نحوی غیرمستقیم فعل را دریافت می‌کند. به عبارتی، به جای فعل، دریافت‌کننده مفعول مستقیمی است که قبلا عملِ فعل را دریافت کرده‌ است. مفعول غیرمستقیم به سوال «به چه کسی یا چیزی؟ / برای چه کسی یا چیزی؟» جواب می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

We gave the horse an apple.

ما به اسب یک سیب دادیم.

We will show John the way.

ما راه را به «جان» نشان می‌دهیم.

در مثال‌های بالا دو مفعول داریم؛ مفعول اول غیرمستقیم و مفعول دوم مستقیم است. همان‌طور که اشاره کردیم، مفعول غیرمستقیم، مفعول مستقیم را دریافت می‌کند. در مثال اول اسب، سیب را دریافت می‌کند و در مثال دوم «جان» راه را.

همچنین، نوع سوم مفعول، همان مفعول حرف اضافه است که بعد از حرف اضافه قرار می‌گیرد و معنای آن را کامل می‌کند.

I came with Nicole.

من با «نیکل» آمدم.

Please talk to me.

لطفا با من صحبت کن.

کاربرد ضمایر مفعولی در انگلیسی

همان‌طور که در مقدمه نیز به آن اشاره شد، ضمیر در زبان انگلیسی جایگزین یک اسم می‌شود تا با اشاره به آن از تکرارش در جمله جلوگیری کند. به اسمی که ضمیر به آن‌ها اشاره دارد، «مرجع ضمیر» (Antecedent) می‌گویند. ضمایر در زبان انگلیسی بسته به ماهیت مرجع ضمیرشان به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

«ضمایر مفعولی» (Object Pronouns) در زبان انگلیسی یکی از انواع ضمایر هستند که جایگزین اسمی می‌شوند که نقش مفعول جمله را داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با ضمایر مفعولی در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

Thomas invited me to the party.

«توماس» من را به مهمانی دعوت کرد.

Mommy loves you very much.

مامان خیلی دوستت دارد.

Andrea knows him well.

«آندریا» او را خوب می‌شناسد.

Luke is talking to her.

«لوک» در حال صحبت کردن با او است.

Thanks for the gift. I really love it.

ممنون بابت هدیه. من واقعا آن را دوست دارم.

Don't yell at us again!

دوباره سر ما داد نزن!

I'll see you all later.

بعدا می‌بینمت.

I don't remember them at all.

من آن‌ها را اصلا به یاد ندارم.

انواع ضمایر مفعولی در انگلیسی

در مجموع هفت ضمیر مفعولی انگلیسی داریم که در این بخش از مطلب «مجله فرادرس» به‌طور کامل هر یک را بررسی خواهیم کرد. ضمایر مفعولی در انگلیسی همگی از نظر تعداد مطابق با اسمی هستند که به آن اشاره می‌کنند. اگر مرجع ضمیر مفرد باشد، از ضمیر مفرد و اگر جمع باشد از ضمیر جمع استفاده می‌کنیم. «Him» و «Her» تنها ضمایر مفعولی در انگلیسی هستند که از نظر جنسیت نیز با مرجع ضمیر مطابقت داده می‌شوند.

در جدولی زیر لیستی از تمام ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی را می‌بینیم.

ضمایر مفعولی در انگلیسی

(Subject Pronouns in English)

ضمیر 

(Pronoun)

شخص

(Person)

Me

ضمیر فاعلی اول‌شخص مفرد

(First Person Singular)

You

ضمیر فاعلی دوم‌شخص مفرد

(Second Person Singular)

Him/her/It

ضمیر فاعلی سوم‌شخص مفرد

(Third Person Singular)

Us

ضمیر فاعلی اول‌شخص جمع

(First Person Plural)

You

ضمیر فاعلی دوم‌شخص جمع

(Second Person Plural)

Them

ضمیر فاعلی سوم‌شخص جمع

(Third Person Plural)

در ادامه مطلب، به بررسی کاربرد و نکات مربوط به هر یک از ضمایر مفعولی در انگلیسی می‌پردازیم.

ضمیر مفعولی Me

وقتی نویسنده یا گوینده خودش دریافت‌کننده عمل جمله باشد،‌ از ضمیر مفعولی «Me» استفاده می‌کنیم. Me مانند تمام ضمایر مفعولی دیگر می‌تواند بعد از فعل یا بعد از حرف اضافه قرار بگیرد.

برای درک بهتر،‌ به مثال‌های زیر توجه کنید.

The neighbor asked me a question.

همسایه سوالی از من پرسید.

Edward wants to talk to me.

«ادوارد» می‌خواهد با من صحبت کند.

My mother called me yesterday.

مادرم دیروز به من زنگ زد.

They did not invite me to the party.

آن‌ها ما را به مهمانی دعوت نکردند.

 Can you help me with my homework?

می‌توانی به من در تکالیفم کمک کنی؟

Sarah is 2 years older than me.

سارا دو سال از من بزرگ‌تر است.

تصویر فردی که به‌دقت در حال مطالعه است

Can you hear me now?

صدای من را می‌شنوی؟

Elizabeth gave me a present for my birthday.

 «الیزابت» برای تولدم به من هدیه داد.

Thanks for writing this E-mail to me.

ممنون که این ایمیل را برای من نوشتی.

ضمیر مفعولی You

زمانی که مخاطب تحت تأثیر فعل جمله باشد یا به عبارتی عمل را دریافت کند، از ضمیر مفعولی «You» استفاده می‌کنیم. در فارسی، ضمیر دوم‌شخص مفرد معمولا با ضمیر «تو» ترجمه می‌شود. اما اگر بخواهیم محترمانه صحبت کنیم، آن را با ضمیر «شما» ترجمه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Did Jack call you?

آیا «جک» به تو زنگ زد؟

We all love you.

ما همه دوستت داریم.

Can I sit next to you?

می‌توانم کنارت بشینم؟

I'll see you tomorrow.

فردا می‌بینمت.

Jane does not believe you.

«جین» تو را باور ندارد.

نکته: توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی ضمیر مفعولی دوم‌شخص مفرد و جمع هر دو به یک شکل هستند؛ به عبارت دیگر، چه یک یا چند نفر را خطاب قرار دهیم، ضمیر مفعولی You را به کار می‌بریم. برای تشخیص جمع یا مفرد بودن ضمیر مفعولی You، اغلب باید ببینیم که در چه موقعیتی (Context) به کار رفته‌اند. اما گاهی ضمیر دوم شخص جمع همراه کلماتی مثل «all» و «guys» می‌شود که به جمع بودن آن‎‌ها اشاره دارد.

See you all next week.

هفته دیگر همه شما را می‌بینم.

***

I'll miss you guys.

دلم برای شما بچه‌ها تنگ می‌شود.

ضمایر مفعولی Him

یکی دیگر از ضمایر مفعولی در انگلیسی، Him یا همان ضمیر سوم‌شخص مفرد مذکر است که به یک مرد اشاره می‌کند. از Him می‌‌توان برای اشاره به یک حیوان نر نیز استفاده کرد.

We met him at the airport.

ما در فرودگاه با او (مذکر) آشنا شدیم.

This is my dog, Max. please take care of him until I get back home.

این سگ من، مکس، است. لطفا تا به خانه برمی‌گردم از او (حیوان نر) مراقب کن.

Dad will help him fix his bicycle.

پدر به او (مذکر) کمک می‌کند که دوچرخه‌اش را تعمیر کند.

We cannot find him in the park.

ما نمی‌توانیم او (مذکر) را در پارک پیدا کنیم.

Did you talk to him last night?

آیا دیشب با او (مذکر) صحبت کردی؟

ضمایر مفعولی Her

Her ضمیر سوم‌شخص مونث است که به یک خانم اشاره دارد. ضمیر مفعولی Her را برای اشاره به یک حیوان ماده نیز می‌توان استفاده کرد.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Is Jane coming to the party? I really miss her.

آیا «جین» به مهمانی می‌آید؟ دلم برای او (مونث) تنگ شده است.

My friend found an injured dog by the road and took her to the vet.

دوستم یک سگ زخمی کنار جاده پیدا کرد و او (حیوان ماده) را به دامپزشکی برد.

We surprised her with a birthday cake.

ما او (مونث) را با کیک تولد غافلگیر کردیم.

Give this note to her, please.

لطفا این یادداشت را به او (مونث) بده.

I don't want to disappoint her.

من نمی‌خواهم او (مونث) را ناامید کنم.

What do you know about her?

درمورد او (مونث) چه می‌دانی؟

ضمیر مفعولی It

«It» یکی از ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی است که برای اشاره به اشیا و حیوانات استفاده می‌شود.

I found it on the sofa.

من آن را روی مبل پیدا کردم.

The kid got a new toy. He loves playing with it.

کودک اسباب‌بازی جدیدی دارد. او دوست دارد با آن بازی کند.

چند کتاب روی هم

I don't understand it.

من آن را متوجه نمی‌شوم.

Can you pass me the book? I need to return it to the library.

کتاب را به من می‌دهی؟ باید آن را به کتابخانه پس بدهم.

ضمیر مفعولی Us

Us به نویسنده یا گوینده به همراه یک یا چند نفر دیگر اشاره می‌کند و در فارسی با ضمیر «ما» ترجمه می‌شود.

Will you join us at the party?

آیا به ما در مهمانی ملحق می‌شوی؟

We'll take the key with us.

ما کلید را با خودمان می‌بریم.

You can tell us everything.

تو می‌توانی همه‌چیز را به ما بگویی.

Dad will take us to school tomorrow.

پدر فردا ما را به مدرسه خواهد برد.

Jack didn't invite us to the birthday.

«جک» ما را به تولد دعوت نکرد.

My mom always makes a sandwich for us.

مادرم همیشه برایمان ساندویچ درست می‌کند.

ضمیر مفعولی Them

Them نیز جزو ضمایر مفعولی در انگلیسی است که می‌تواند به چند فرد، شیء یا حیوان اشاره داشته باشد.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I miss Jack and Freddie. I haven't heard from them recently.

دلم برای «جک» و «فردی» تنگ شده است. اخیرا خبری از آن‌ها ندارم.

Where are the chocolates? Did you eat all of them?

شکلات‌ها کجا هستند؟ آیا همه آن‌ها را خوردی؟

I saw a group of birds in the park, and I fed them some bread.

در پارک یک دسته‌ پرنده دیدم و به آن‌ها کمی نان دادم.

The teacher praised them for their good behavior.

معلم آن‌ها را بابت رفتار خوبشان تشویق کرد.

The police yelled at them.

پلیس سر آن‌ها فریاد زد.

What are you doing with those matches? give them to me.

با آن کبریت‌ها چه کار می‌کنی؟ آن‌ها را به من بده.

Don't tell them your secrets.

رازهایت را به آن‌ها نگو.

جایگاه ضمایر مفعولی در انگلیسی

به‌طور کلی ضمایر مفعولی در انگلیسی در دو جایگاه قرار می‌گیرند:

 • ضمایر مفعولی می‌توانند بلافاصله بعد از فعل اصلی و در نقش مفعول فعل قرار بگیرند و دریافت‌کننده عمل باشند.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I love you.

دوستت دارم.

David didn't see her at the park.

«دیوید» او را در پارک ندید.

The police caught them.

پلیس آن‌ها را دستگیر کرد.

The phone is ringing. Answer it.

تلفن زنگ می‌زند. آن را جواب بده.

یک تلفن در حال زنگ خوردن
 • ضمایر مفعولی در انگلیسی بعد از «حروف اضافه انگلیسی» (Prepositions) و در نقش «مفعول حرف اضافه انگلیسی» (Object of a preposition) مورد استفاده قرار می‌گیرند. مفعول حرف اضافه نقش تکمیل کردن معنای حرف اضافه در جمله را به عهده دارد. به عبارت دیگر، حرف اضافه بدون قرار گرفتن مفعول پس از آن معنای کاملی نمی‌دهد. برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

Talk to you soon.

به زودی با تو صحبت می‌کنم.

Will you come with me?

با من می‌آیی؟

I have a surprise for them.

من برای آن‌ها یک سورپرایز دارم.

Jack is older than her.

«جک» از او بزرگ‌تر است.

This table is for us.

این میز برای ما است.

سوال ساختن درمورد ضمایر مفعولی با Whom

به‌طور کلی از کلمه پرسشی انگلیسی Whom برای سوال پرسیدن درمورد مفعول در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم. بسته به این‌که ضمیر فاعلی بعد از فعل یا حرف اضافه قرار بگیرد، یکی از دو فرمول زیر را سوالی کردن آن به‌کار می‌بریم:

 • اگر ضمیر مفعولی بعد از فعل اصلی و در نقش مفعول فعل به‌کار رفته باشد، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

Whom + (modal) auxiliary verb + subject + verb?

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Jack will invite you to the party.

«جک» تو را به مهمانی دعوت خواهد کرد.

***

Whom will Jack invite to the party?

«جک» چه کسی را به مهمانی دعوت خواهد کرد؟

They called her yesterday.

آنها دیروز به او (مونث) زنگ زدند.

***

Whom did they call yesterday?

آن‌ها دیروز به چه کسی زنگ زدند؟

تصویر کتابی که بالای آن علامت سوالی قرار دارد
 • اما اگر ضمیر مفعولی بعد از حرف اضافه و در نقش مفعول حرف اضافه به‌کار رفته باشد، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم که تفاوت آن با ساختار قبل در وجود حرف اضافه در ابتدای سوال است.

Presposition + whom + (modal) auxiliary verb + subject + verb?

Sarah is going to the picnic with me.

«سارا» دارد با من به پیک‌نیک می‌آید.

***

With whom Sarah is going to the picnic?

«سارا» با چه کسی دارد به پیک‌نیک می‌آید؟

Mom will talk to you after school.

مادر بعد از مدرسه با تو صحبت خواهد کرد.

***

To whom will Mom talk after school?

مادر بعد از مدرسه با چه کسی صحبت خواهد کرد؟

نکته: کلمه پرسشی Whom «قدیمی» (Old-fashioned) و «رسمی» (Formal) در نظر گرفته می‌شود و در زبان محاوره امروزی انگلیسی به ندرت استفاده می‌شود

تفاوت ضمایر مفعولی با ضمایر فاعلی

تفاوت ضمایر مفعولی در انگلیسی با ضمایر فاعلی یکی از مباحثی است که موجب سردرگمی بسیاری از زبان‌آموزان می‌شود. اما جای نگرانی نیست؛ در این بخش از آموزش «مجله فرادرس» به‌ زبان ساده و همراه مثال‌های ملموس، تفاوت بین این ضمایر پرکاربرد انگلیسی را مورد بررسی کامل قرار می‌دهیم.

تفاوت ضمایر مفعولی در انگلیسی با ضمایر فاعلی را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

 • تفاوت اصلی این دو ضمایر در نقش دستوریِ اسمی است که به آن اشاره دارند. «ضمیر فاعلی» (Subject) به جای فاعل جمله می‌نشینند. فاعل در زبان انگلیسی فرد یا چیزی است که عمل جمله را انجام می‌دهد یا فعل جمله درمورد آن نوشته شده است و به توصیف آن می‌پردازد. در مقابل، ضمیر مفعولی به اسمی اشاره می‌کند که نقش دریافت‌کننده فعل را دارد.

برای درک بهتر، به مثال زیر توجه کنید.

This is John. He sees me every day.

این «جان» است. او هر روز من را می‌بیند.

***

This is John. I see him every day.

این «جان» است. من هر روز او را می‌بینم.

در مثال اول، «جان» انجام‌دهنده عمل دیدن است، پس برای اشاره به او از ضمیر مفعولی «him» استفاده می‌کنیم. در مثال دوم،‌ «جان» دریافت‌کننده عمل است، در نتیجه، ضمیر فاعلی He را برای او به کار می‌بریم.

 • همچنین،‌ جایگاه ضمایر فاعلی قبل از فعل اصلی و ضمایر مفعولی بعد از آن است.

برای درک بهتر، به جایگاه فعل و ضمیر در مثال‌های زیر توجه کنید.

If you have any questions, ask her.

اگر سوالی داری، از او بپرس.

***

She asked a question.

يیاو سوالی پرسید.

در جدول زیر لیستی از ضمایر مفعولی را در کنار ضمایر فاعلی انگلیسی می‌بینیم.

مقایسه ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی

(Subject Pronouns Vs. Object Pronouns)

ضمیر مفعولی

(Object Pronouns)

ضمیر فاعلی

(Subject Pronouns)

MeI
YouYou
HimHe
HerShe
ItIt
UsWe
ThemYou

در ادامه، مثال‌های بیشتری آورده‌ایم تا با کاربرد ضمایر فاعلی در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

You are my best friend.

تو بهترین دوست منی.

He studies Law.

او (مذکر) حقوق می‌خواند.

She is walking on the beach.

او (مونث) دارد در ساحل قدم می‌زند.

I have a new phone. It is very fast.

من گوشی همراه جدیدی دارم. آن خیلی سریع است.

You all are invited to the birthday party.

شما همگی به جشن تولد دعوت هستید.

 They will arrive at the airport tomorrow.

آن‌ها فردا به فرودگاه خواهند رسید.

تفاوت ضمایر مفعولی و ضمایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی گروه دیگری از ضمایر انگلیسی هستند که تفاوت آن‌ها با ضمایر مفعولی در انگلیسی زبان‌آموزان را دچار سردرگمی می‌کند. ضمایر انعکاسی جایگاه و کاربردی بسیار مشابه با ضمایر مفعولی دارند. یعنی از ضمایر انعکاسی نیز مانند ضمایر مفعولی در انگلیسی بعد از فعل‌های متعدی و بعد از حروف اضافه استفاده می‌شود. تنها تفاوت بین این ضمایر مفعولی و ضمایر انعکاسی در نوع فاعل آن‌ها است.

هر زمان فاعل و مفعول جمله یکسان باشند به‌جای استفاده از ضمیر مفعولی از ضمیر انعکاسی استفاده می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، وقتی فاعل و مفعول هر دو به یک شخص برمی‌گردند، ضمیر باید انعکاسی از فاعل باشد.

در جدول زیر لیست ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی را می‌بینیم.

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

(Reflexive Pronouns in English)

ضمیر 

(Pronoun)

شخص

(Person)

Myself

ضمیر انعکاسی اول‌شخص مفرد

(First Person Singular)

Yourself

ضمیر انعکاسی دوم‌شخص مفرد

(Second Person Singular)

Himself/herself/itself

ضمیر انعکاسی سوم‌شخص مفرد

(Third Person Singular)

Ourselves

ضمیر انعکاسی اول‌شخص جمع

(First Person Plural)

Yourselves

ضمیر انعکاسی دوم‌شخص جمع

(Second Person Plural)

Themselves

ضمیر انعکاسی سوم‌شخص جمع

(Third Person Plural)

همان‌طور که اشاره کردیم، اگر فاعل و مفعول جمله هر دو به یک شخص برگردنند از ضمایر انعکاسی استفاده می‌کنیم و نه ضمایر مفعولی. برای درک بهتر، به چند مثال توجه کنید.

I saw myself in the mirror. (درست)

Not: I saw me in the mirror.

من خود را در آینه دیدم.

He is proud of himself. (درست)

Not: He is proud of him.

او به خودش افتخار می‌کند.

You should love yourself first.

Not: You should love you first.

تو باید اول خود را دوست داشته باشی.

ضمایر انعکاسی نیز مانند ضمایر مفعولی می‌توانند به عنوان «مفعول مستقیم» (Direct Object)، «مفعول غیر مستقیم» (Indirect Object) و «مفعول حرف اضافه» (Object of Preposition) به‌کار بروند که در ادامه با کمک مثال به بررسی هریک از این حالات می‌پردازیم.

 •  ضمیر انعکاسی در نقش مفعول مستقیم با فاعل جمله یکی است و معمولا در فارسی با «خودم را، خود را، خودت را...» ترجمه می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I cut myself when I was chopping tomatoes.

وقتی داشتم گوجه خورد می‌کردم، دست خود را بریدم.

We are preparing ourselves for the exam.

ما در حال آماده کردن خودمان برای امتحان هستیم.

تصویر آینه‌ای که روی میزی قرار دارد

You shouldn't blame yourselves your that accident.

شما نباید خودتان را برای آن حادثه سرزنش کنید.

Johnny introduced himself to the guests.

«جانی» خودش را به مهمانان معرفی کرد.

 • اما اگر ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول غیر مستقیم به کار روند، در واقع نشان می‌دهند که برای چه کسی عملی صورت می‌گیرد.

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید

I bought myself a new pair of shoes.

من برای خودم یک جفت کفش جدید خریدم.

We will brought ourselves something to eat.

ما برای خودمان غذا می‌آوریم.

 • همچنین این ضمایر می‌تواند بعد از حرف اضافه انگلیسی قرار بگیرند تا معنای آن را کامل کنند.

به چند مثال زیر توجه کنید.

He locked the door behind himself.

او در را پشت سر خودش قفل کرد.

Look at her! She is talking to herself.

به او نگاه کن! دارد با خودش حرف می‌زند.

The team won and they celebrated their victory among themselves.

تیم برنده شد و آن‌ها پیروزشان را بین خودشان جشن گرفتند.

نکته: اگر ضمایر انعکاسی در ساختار «by + reflexive pronoun» معنای «تنها» می‌دهد، مانند مثال زیر:

Anna lives by herself.

«آنا» تنها زندگی می‌کند.

تفاوت ضمایر مفعولی با صفات ملکی

در این بخش از مطلب قصد داریم تفاوت بین ضمایر مفعولی در انگلیسی را با «صفات ملکی» (Possessive Adjectives) با مثال و جدول مورد بررسی قرار دهیم.

صفات ملکی برای نشان دادن مالکیت کسی یا چیزی به‌کار می‌روند و مانند تمام صفات انگلیسی قبل از اسم قرار می‌گیرند و در ساختار زیر در جملات به‌کار می‌رود.

Possessive Adjective + noun

به‌‌طور خلاصه می‌توان گفت صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم قرار می‌گیرند و نشان می‌دهند که آن اسم متعلق به چه کسی یا چه چیزی است اما ضمایر مفعولی کلماتی هستند که جایگزین اسمی می‌شوند که نقش مفعول را در جمله دارد تا از تکرار آن در جمله جلوگیری کنند.

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد صفات ملکی در انگلیسی بهتر آشنا شوید.

This is my cat.

این گربه من است.

Is this your book?

آیا این کتاب تو است؟

Those are his clothes.

آن‌ها لباس‌های او (مذکر) هستند.

Her smile is pretty.

لبخند او (مونث) زیبا است.

The dog moved its tail.

سگ دمش را تکان داد.

We love our children.

ما کودکانمان را دوست داریم.

Guys, is this your soccer ball?

بچه‌ها این توپ شما است؟

Their car is parked over there.

ماشین آن‌ها در آنجا پارک شده بود.

نکته: در زبان انگلیسی، جمع یا مفرد بودن صفات ملکی را مالک آن تعیین می‌کند و نه اسم بعد از آن، مانند مثال زیر:

I can't find my child.

من نمی‌توانم کودکم را پیدا کنم.

***

We find our child.

ما نمی‌توانیم کودکمان را پیدا کنیم.

در جدول زیر، لیستی از تمام صفات ملکی در انگلیسی را می‌بینیم.

صفات ملکی در انگلیسی

(Possessive Adjectives in English)

صفت

(Adjective)

شخص

(Person)

My

ضمیر انعکاسی اول‌شخص مفرد

(First Person Singular)

Your

ضمیر انعکاسی دوم‌شخص مفرد

(Second Person Singular)

His/Her/Its

ضمیر انعکاسی سوم‌شخص مفرد

(Third Person Singular)

Our

ضمیر انعکاسی اول‌شخص جمع

(First Person Plural)

Your

ضمیر انعکاسی دوم‌شخص جمع

(Second Person Plural)

Their

ضمیر انعکاسی سوم‌شخص جمع

(Third Person Plural)

همچنین برای مقایسه هر چه بهتر، در جدول زیر لیستی از ضمایر مفعولی را در کنار ضمایر فاعلی، ضمایر انعکاسی و صفات ملکی می‌بینیم.

جدول مقایسه

ضمایر انعکاسی

(Reflexive Pronouns)

صفات ملکی

(Possesive Adjectives)

ضمایر مفعولی 

(Object Pronouns)

ضمایر فاعلی

(Subject Pronouns)

MyselfMyMeI
YourselfYourYouYou
Himself/Herself/ItselfHis/Her/ItsHim/Her/ItHe/She/It
OurselvesOurUsWe
YourselvesYourYouYou
ThemselvesTheirThemThey

نکات تکمیلی

در این بخش از مطلب، با نگاهی دقیق‌تر، نکات تکمیلی مربوط ضمایر مفعولی در انگلیسی را پوشش خواهیم داد.

 • برای اشاره به «اسامی جمع» (Collective Nouns) بسته به معنای جمله از ضمیر مفعولی «It» یا «Them» استفاده می‌کنیم. برای اشاره به آن اسم به‌صورت کلی It و اگر تک‌تک اعضا را در نظر داشته باشیم، از them استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر، به مثال‌های زیر دقت کنید.

Family is a special gift. We should be grateful for it.

خانواده هدیه‌ای خاص است. ما باید قدردان آن باشیم.

***

My family is here. You should say hi to them.

خانواده من اینجا هستند. باید به آن‌ها سلام کنی.

(در مثال اول، «family» به‌عنوان اسم‌ جمع به یک کلیت اشاره دارد، برای همین از ضمیر مفعولی مفرد «It» برای اشاره به آن استفاده می‌کنیم. در مقابل، در مثال دوم، منظور تک‌تک اعضای خانواده است و ضمیر مفعولی جمع «them» را به کار می‌بریم.)

 • برای اشاره به «اسم جنس» (Generic Noun) در گذشته مرسوم بود که از ضمیر سوم‌شخص مفرد مذکر (Him) استفاده شود. اما امروزه از هر دو ضمایر مفعولی «him/her» یا «him or her» در کنار هم یا ضمیر خنثی «them» استفاده می‌کنیم. اسم جنس به اسمی می‌گویند که به‌طور مشخص به فرد خاصی اشاره ندارد، بلکه به طور کلی به افراد یک گروه خاص اشاره می‌کند، بنابراین از نظر جنسیت خنثی است. در مثال زیر تمام حالات ممکن در زبان انگلیسی برای اشاره به اسم جنس را می‌بینیم.

If a student needs help, the teacher should help him.

If a student needs help, the teacher should help him or her.

If a student needs help, the teacher should help him/her.

If a student needs help, the teacher should help them.

اگر دانش‌آموزی به کمک احتیاج دارد، معلم موظف است به او کمک کند.

( در مثال بالا «student» اسم جنس است، زیرا به دانش‌آموز خاصی اشاره ندارد و به‌طور کلی به تمام دانش‌آموزان اشاره دارد.)

 • از ضمایر مفعولی می‌توان به‌تنهایی به عنوان «پاسخ کوتاه» (Short Answer) استفاده کرد:

A: Who said that?

B: Her.

A: چه کسی آن حرف را زد؟

B: او.

A: Who's there?

B: Me.

A: چه کسی آنجا است؟

B: من.

 • ضمیر مفعولی «Us» را بلافاصله بعد از اسامی جمع در ساختار «Us + Plural nouns» می‌توان به عنوان فاعل جمله قرار داد:

Us women understand these things better than you men.

ما زنان این چیزها را بهتر از شما مرد‌ها درک می‌کنیم.

Us friends ‌always stick together.

ما دوستان همیشه هوای هم را داریم.

متن با ضمایر مفعولی در انگلیسی

خواندن متون انگلیسی مثل داستان‌های کوتاه، یکی از بهترین روش‌ها برای گسترش دایره لغات انگلیسی در نظر گرفته می‌شود. اما خواندن این متون به همین اندازه برای تقویت دانش گرامری نیز حائز اهمیت است. از همین رو، متن کوتاهی برای شما ارائه کرده‌ایم تا کاربرد ضمایر مفعولی در انگلیسی برایتان بهتر جا بیفتد. در ادامه می‌توانید ترجمه فارسی این متن را بخوانید. همچنین، تلفظ صوتی آن نیز برای شما ارائه شده است.

Lisa and her little brother, Jake, decided to bake cookies together. They found a recipe online and bought the ingredients from a nearby store. Lisa said, "I'm so excited about it! This will be fun."

As soon as they started, Jake accidentally spilled some flour on the floor. Lisa laughed at him, saying, "It's okay! Help me clean it up." They cleaned the floor together and continued baking.

Lisa handed him some chocolate chips, saying, "Here, add them to the dough." Jake replied to her, "Thank you, Lisa! You're a great sister and baking partner." They mixed the dough, and then Lisa shaped them into cookies.

While the cookies were baking, their dog, Max, looked at them with hunger. She said, "We can't give chocolate to him, but we have dog treats." and Jake brought some and gave them to him.

When the cookies were done, Lisa tasted one of them and shouted, "Yummy yum, so delicious!" Jake smiled and said, "Great job, sis!" They shared cookies with their parents, and the mom thanked them and said, "These are fantastic! Thank you for sharing them with us."

As they enjoyed the cookies, Lisa said, "Baking with you is really fun, little brother." He jumped with joy and replied "It's my pleasure, sis. I enjoy it too." Their day ended with smiles, full stomachs, and a memory sweeter than cookies.

ترجمه متن انگلیسی

«لیزا» و برادر کوچک‌ترش «جیک» تصمیم گرفتند که با هم کلوچه بپزند. آن‌ها از اینترنت دستور پختی پیدا کردند و مواد اولیه را از مغازه‌ای نزدیک خریدند. «لیزا» گفت «من خیلی برای این کار ذوق دارم! قرار است خوش بگذرد.»

به‌محض این‌که شروع کردند، «جیک» اشتباهی کمی آرد روی زمین ریخت. «لیزا» به او خندید و گفت: «اشکالی ندارد! کمکم کن که تمیزش کنیم.» آن‌ها زمین را با هم پاک کردند، سپس به پختن ادامه دادند.

«لیزا» به او چند تکه شکلات داد و گفت:‌ «بگیر، این‌ها رو به خمیر اضافه کن.» و «جیک» در پاسخ به او گفت:‌ «مرسی لیزا! تو خواهر عالی و دستیار پخت‌وپز خیلی خوبی هستی.» آن‌ها خمیر را مخلوط کردند و بعد «لیزا» آن‌‌ها را به شکل کلوچه درآورد.

حین این‌که کلوچه‌ها در حال پخت بودند، «مکس»، سگشان، با گشنگی به آن‌ها نگاه کرد. «لیزا» گفت:‌ «ما نمی‌توانیم به او کلوچه بدیم اما خوارکی مخصوص سگ داریم.» و «جیک» مقداری از آن‌ها را آورد و به او داد.

وقتی کلوچه‌ها آماده شدند، «لیزا» یکی از آن‌ها را امتحان کرد و فریادزنان گفت: «به به! چه خوشمزه!» و «جیک» لبخند زد و گفت: «خسته نباشی خواهر جان!»‌ آن‌ها کلوچه‌ها را با پدر و مادرشان تقسیم کردند و مادر از آن‌ها تشکر کرد و گفت: «این‌ها عالی‌ان! ممنون که با ما تقسیمشان کردید.»

حین این که کلوچه‌ها را می‌خوردند، لیزا گفت: «کلوچه پختن با تو خیلی کیف می‌دهد برادر کوچولو.» «جیک» با خوشحالی از جایش پرید و پاسخ داد: «باعث افتخارمه خواهر جون. به من هم خیلی کیف داد.» به این ترتیب، روز آن‌ها با شکمی پر، لبخند و خاطره‌ای شیرین‌تر از کلوچه به سر رسید.

سوالات رایج درباره ضمایر مفعولی در انگلیسی

در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم تا به برخی از رایج‌ترین سوالات درخصوص ضمایر مفعولی در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد ضمیر مفعولی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر مفعولی کلماتی هستند که جایگزین اسمی در جمله می‌شوند که نقش مفعول را داشته باشد. به عبارت دیگر، این ضمایر اشاره به کسی یا چیزی دارند که تحت تأثیر فعل جمله قرار می‌گیرد. جایگاه ضمایر مفعولی بعد از فعل اصلی یا حروف اضافه است.

چند ضمیر مفعولی در زبان انگلیسی داریم؟

در مجموع هفت ضمیر مفعولی انگلیسی داریم که شامل ضمایر مفرد «me/you/him/her/it» و ضمایر جمع «us/you/them» هستند. تمام ضمایر مفعولی در انگلیسی همواره از نظر تعداد با مرجع ضمیر خود مطابقت می‌کنند، اما از بین آن‌ها تنها «him» و «her» از نظر جنسیت نیز با مرجع خود مطابقت داده می‌شوند.

تفاوت ضمایر مفعولی در انگلیسی با ضمایر فاعلی چیست؟

ضمایر فاعلی به‌‌جای اسمی قرار می‌گیرند که در جمله نقش فاعل داشته باشند، درحالی‌که ضمایر فاعلی جایگزین مفعول جمله می‌شوند. به عبارتی، ضمایر فاعلی در جایگاه انجام‌دهنده عمل قرار می‌گیرند و نه دریافت‌کننده آن. مثلا، جمله «من او را دیدم.» را در نظر بگیرید. در این جمله «من» فاعل و «او» مفعول جمله است که می‌توانیم آن را بسته به جنسیت با ضمیر مفعولی «him» یا «her» جایگزین کنیم. تعداد ضمایر مفعولی نیز در انگلیسی هفت عدد است و شامل ضمایر مفرد «me/you/him/her/it» و ضمایر جمع «us/you/them» هستند.

ضمایر شخصی چیست؟

ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی در انگلیسی با نام «ضمایر شخصی» (Personal Pronouns) نیز شناخته می‌شوند. این اسم کمی گمراه‌کننده به‌نظر می‌رسد، زیرا برخی از این ضمایر مانند «Them» و «It» علاوه‌ بر اشخاص، به اشیا و حیوانات نیز اشاره دارند.

تمرین ضمایر مفعولی در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب ضمایر مفعولی در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 1. If you don't want to watch TV please turn ____ off.

you

it

its

your

 2. I am your friend and I want to help ____.

your

their

you

we

 3. They invited ___ to come the party but we didn't accept.

me

us

them

we

 4. These boxes are very heavy. I can't carry ____.

them

it

they

me

5. Please show ____ the train station.

we

you

us

they

 6. Who has the box? Jackson has ____.

you

us

it

him

7. Never forget how much you are important to her and ___.

I

me

his

her

8. You and ___ have different ideas.

I

me

them

us

 9. Some people can't understand anyone who is different from ___.

I

me

them

her

10. This is my dog, Mariah, I love ___ very much.

her

it

A & B

they

تمرین دوم

جاهای خالی را با ضمیر مفعولی مناسب پر کنید.

Q1: I don't know that man. Do you know ____?

جواب

Answer: I don't know that man. Do you know him?

Q2: She gave ____ a birthday gift. I really like it.

جواب

Answer: She gave me a birthday gift. I really like it.

Q3: My new neighbors are very friendly. I really like ____.

جواب

Answer: My new neighbors are very friendly. I really like them.

Q4: I need to find my book. Where did you put ____?

جواب

Answer: I need to find my book. Where did you put it?

Q5: We gave him the money, and he gave ____ the candy.

جواب

Answer: We gave him the money, and he gave us the candy.

Q6: I wanted to talk to Sally, but she's not here. Could you please pass the message to ____?

جواب

Answer: I wanted to talk to Sally, but she's not here. Could you please pass the message to her?

Q7: You look confused John. Do you want me to help __ with anything?

جواب

Answer: You look confused John. Do you want me to help you with anything?

Q8: Sarah and I know this place very well. If you have any questions, you can ask __ or ___.

جواب

Answer: Sarah and I know this place very well. If you have any questions, you can ask me or her.

Q9: I can't reach the jar, can you please give ___ to me.

جواب

Answer: I can't reach the jar, can you please give it to me.

Q10: I am talking to you. Please listen to ___.

جواب

Answer: I am talking to you. Please listen to me.

Q11: I like that camera. I'm going to buy ___.

جواب

Answer: I like that camera. I'm going to buy it.

Q12: We are hungry. bring ___ the sandwiches, please.

جواب

Answer: We are hungry. bring us the sandwiches, please.

Q13: These flowers are present for the mother. Please, give ___ to ___.

جواب

Answer: These flowers are present for the mother. Please, give them to her.

Q14: Freddie and I are going to the park. Do you want to come with ___?

جواب

Answer: Freddie and I are going to the park. Do you want to come with us?

Q15: Someone E-mailed me. I don't know what to write to ___.

جواب

Answer: Someone E-mailed me. I don't know what to write to them.

تمرین سوم

متن زیر را با دقت بخوانید و جاهای خالی را ضمیر مفعولی مناسب پر کنید.

Q: One day, Linda decided to go shopping. She was excited about __ as she picked up __ bag and headed to a store, thinking about all the things she might find at the store.

When she arrived, a friendly salesperson greeted ___. They asked if she needed any help. Linda smiled at ___ and said, "No, thanks. I'll look around myself."

Searching the store, Linda saw a pretty dress. Curious to see how it looked, she tried ___ on. The dress fit perfectly, so she decided to buy ___.

Continuing to explore, Linda found some stylish shoes. Thinking, "These would go great with the dress," she asked the salesperson to bring ___ in her size. They happily helped __.

At the counter, the person helping Linda said something nice about the things she picked. Linda said, 'Thanks! I really like my dress and shoes.' The person gave __a bag with the things that she bought.

Leaving the store with a big smile, Linda thought about how much fun shopping was. "I'm looking forward to wearing ___ and showing ___ to my friends.

جواب

Answer:

One day, Linda decided to go shopping. She was excited about it as she picked up her bag and headed to a store, thinking about all the things she might find at the store.

When she arrived, a friendly salesperson greeted her. They asked if she needed any help. Linda smiled at them and said, "No, thanks. I'll look around myself."

Searching the store, Linda saw a pretty dress. Curious to see how it looked, she tried it on. The dress fit perfectly, so she decided to buy it.

Continuing to explore, Linda found some stylish shoes. Thinking, "These would go great with the dress," she asked the salesperson to bring them in her size. They happily helped her.

At the counter, the person helping Linda said something nice about the things she picked. Linda said, 'Thanks! I really like my dress and shoes.' The person gave her a bag with the things that she bought.

Leaving the store with a big smile, Linda thought about how much fun shopping was. "I'm looking forward to wearing them and showing them to my friends.

جمع‌بندی

در این مقاله با تعریف مفعول در زبان انگلیسی آشنا شدیم و آموختیم که می‌توانیم از ضمایر مفعولی به‌عنوان جایگزین مفعول استفاده کنیم تا از تکرار بیش از حد آن‌ها در جملات جلوگیری شود. سپس، انواع ضمایر مفعولی در انگلیسی را برشمردیم و یاد گرفتیم که در مجموع هفت ضمیر مفعولی انگلیسی داریم که شامل ضمایر مفرد «me/you/him/her/it» و ضمایر جمع «us/you/them» هستند. در ادامه، با کمک مثال‌های متعدد به‌طور جداگانه به بررسی تمام ضمایر مفعولی در انگلیسی پرداختیم و کاربرد آن‌ها را یاد گرفتیم.

همچنین، دیدیم که Object Pronouns در دو جایگاه می‌توانند قرار بگیرند؛ بعد از فعل اصلی یا بعد از حروف اضافه. سپس، با نحوه سوال ساختن درمورد ضمایر فاعلی با استفاده از با کلمه پرسشی Whom آشنا شدیم. به علاوه، تفاوت ضمایر فاعلی در انگلیسی با ضمایر مفعولی، ضمایر انعکاسی و صفات ملکی را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داریم و پس از بررسی نکات تکمیلی مرتبط با Object Pronouns، متنی را در قالب داستانی کوتاه خواندیم تا کاربرد این ضمایر بهتر برایمان جا بیفتد. در انتهای مطلب نیز، تمرین‌های متنوعی را در اختیار شما قرار دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع ضمایر انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammarly BlogMy English PagesDaily Writing TipsEnglish Grammar Revolution
۱ دیدگاه برای «ضمایر مفعولی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

عالی بود.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *