ضمایر انعکاسی در انگلیسی به زبان ساده – مثال + تمرین و تلفظ

۱۵۶۶۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
ضمایر انعکاسی در انگلیسی به زبان ساده – مثال + تمرین و تلفظ

در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، انواع ضمایر انگلیسی را معرفی کردیم و به‌طور کامل توضیح دادیم. ضمایر انگلیسی نیز یکی از «اجزاء کلام» (Parts of Speech) هستند و واژه‌هایی بسیار تأثیرگذار در جمله به شمار می‌روند. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، قصد داریم کاربرد «ضمایر انعکاسی» (Reflexive Pronouns) را آموزش دهیم و به نکات مهمی در رابطه با ضمایر انعکاسی در انگلیسی اشاره کنیم.

997696

ضمایر انعکاسی چیست ؟

در مبحث گرامر زبان انگلیسی، از ضمایر انعکاسی در انگلیسی هنگامی استفاده می‌کنیم که «فاعل» (Subject) و «مفعول» (Object) جمله یکی باشد. به مثال زیر دقت کنید.

She took herself to the hospital.

او خودش را به بیمارستان رساند.

در این مثال، «she» فاعل جمله و «took» فعل است. اما چه کسی کار را انجام داده؟ پاسخ این سؤال «herself» است. در نظر داشته باشید که ضمایر انعکاسی در مکالمات روزمره استفاده می‌شوند و همچنین در موقعیت‌های رسمی و نوشتاری نیز کاربرد دارند. بنابراین، لازم است با نحوه استفاده از آن‌ها در جمله به‌طور کامل آشنا شوید.

انواع ضمایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی نیز مانند دیگر ضمایر انگلیسی، انواع متعددی دارند. ضمایر انعکاسی در انگلیسی به دو دسته «مفرد» (Singular) و «جمع» (plural) تقسیم می‌شوند. در جدول زیر، انواع ضمایر انعکاسی در انگلیسی را در کنار ضمایر فاعلی مشاهده می‌کنید.

ضمایر انعکاسی

(Reflexive Pronouns)

ضمایر فاعلی

(Subject Pronouns)

MyselfI
YourselfYou
HimselfHe
HerselfShe
ItselfIt
OurselvesWe
YourselvesYou
ThemselvesThey

در جدول زیر نیز می‌توانید دسته‌بندی ضمایر انعکاسی را به صورت مفرد و جمع ببینید.

ضمایر انعکاسی

Reflexive Pronouns

myself

yourself

himself

herself

itself

مفرد

Singular

ourselves

yourselves

themselves

جمع

Plural

کاربرد ضمایر انعکاسی در انگلیسی

از ضمایر انعکاسی در انگلیسی در موارد زیر استفاده می‌شود:

  • وقتی فاعل و مفعول جمله یکسان باشد:

He blames himself for what happened.

او برای اتفاقی که افتاد خودش را سرزنش می‌کند.

You might cut yourself.

ممکن است دستت را ببری.

We will enjoy ourselves in the party.

ما از مهمانی لذت خواهیم برد.

He made a cup of coffee for himself.

او برای خودش یک فنجان قهوه درست کرد.

He was talking to himself.

او داشت با خودش حرف می‌زد.

She did the job by herself.

او کارش را به‌تنهایی انجام داد.

  • برای تأکید:

I met the king himself.

من خود شاه را ملاقات کردم.

The president himself announced the news.

رئیس‌جمهور خودش خبر را اعلام کرد.

He sent the letter himself.

نامه را خودش فرستاد.

نکته: وقتی از ضمایر انعکاسی برای تأکید استفاده می‌شود، به آن‌ها «ضمایر تأکیدی» (Intensive Pronouns) می‌گویند. ضمایر تأکیدی بدون تغییر در معنای جمله می‌توانند حذف شوند.

ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول

یکی از نشانه‌های ضمایر انعکاسی، انتهای کلمه است. آن‌ها با توجه به اسم یا ضمیری که در جمله به آن اشاره دارند، همواره به «self-» یا «selves-» ختم می‌شوند. یکی دیگر از نشانه‌های ضمایر انعکاسی این است که به عنوان مفعول جمله به کار می‌روند. به عبارت دیگر، همواره بعد از فعل می‌‌‌آیند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد آن‌ها به عنوان مفعول در جمله آشنا شوید.

I taught myself to play the guitar.

من خودم نواختن گیتار را یاد گرفتم.

You know yourself better than anyone else.

تو خودت را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسی.

در مثال اول، «I» فاعل، «taught» فعل و «myself» ضمیر انعکاسی است که به ضمیر «I» برمی‌گردد. «myself» مفعول جمله است و به فعل «taught» پاسخ می‌دهد.

در مثال دوم، «you» فاعل، «know» فعل و «yourself» ضمیر انعکاسی است که به ضمیر فاعلی «you» برمی‌گردد. «yourself» نیز مفعول است و در پاسخ به فعل «know» به کار رفته است.

انواع ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم و غیر مستقیم

ضمایر انعکاسی هم می‌توانند به عنوان «مفعول مستقیم» (Direct Object) و هم «مفعول غیر مستقیم» (Indirect Object) به کار بروند. اگر ضمیر انعکاسی در نقش مفعول مستقیم ظاهر شود، با فاعل یکی است و برای آن از «فعل متعدی» (Transitive verb) استفاده می‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید.

I cut myself when I was chopping the onions.

وقتی داشتم پیازها را خرد می‌کردم، دستم را بریدم.

We have been preparing ourselves for flu season.

ما خودمان را برای فصل آنفولانزا آماده کرده‌ایم.

وقتی ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول غیر مستقیم به کار می‌روند، در واقع نشان می‌دهند که چرا یا برای چه کسی عملی صورت می‌گیرد، مانند مثال‌های زیر:

I bought myself a new car.

من برای خودم ماشین جدیدی خریدم.

We will brought ourselves something to sit on.

ما برای خودمان چیزی می‌آوریم که روی آن بنشینیم.

در ادامه این آموزش، چند مثال با ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم و غیر مستقیم آورده‌ایم تا کاربرد آن‌ها را در جمله بهتر درک کنید.

مثال ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم

به مثال‌های زیر در رابطه با کاربرد ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم توجه کنید.

I hurt myself trying to fix my father’s car.

وقتی داشتم ماشین پدرم را تعمیر می‌کردم، آسیب دیدم.

You blame yourselves for the accident, but you had nothing to do with it.

تو خودت را برای آن حادثه سرزنش می‌کنی، اما کاری از دستت برنمی‌آمد.

You sent yourself another Valentine’s Day card, didn’t you?

تو برای خودت کارت ولنتاین دیگری فرستادی، این‌طور نیست؟

Jack introduced himself to his friend’s parents.

«جک» خودش را به والدین دوستش معرفی کرد.

مثال ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول غیر مستقیم

به مثال‌های زیر در راه با کاربرد ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول غیر مستقیم توجه کنید.

I tried to stay away from that third piece of cake, but I just couldn’t help myself.

من سعی کردم آن تکه سوم کیک را از خودم دور کنم (نخورم)، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.

Little Sara tried to reach the book herself but the shelf was way too high.

سارا کوچولو سعی کرد [دستش] را به کتاب برساند، اما قفسه برای او خیلی بلند بود.

The alligator ate the large bird and found itself feeling quite full.

تمساح پرنده بزرگ را خورد و احساس کرد کاملاً سیر است.

You people need to hurry and get yourselves some water before the race.

شما مردم باید عجله کنید و قبل از مسابقه برای خودتان کمی آب تهیه کنید.

گرامر reflexive pronouns

ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول حرف اضافه

ضمایر انعکاسی علاوه بر این‌که نقش مفعول مستقیم و غیر مستقیم دارند، می‌توانند بعد از حرف اضافه بیایند و به عنوان مفعول حرف اضافه به کار بروند. به مثال‌های زیر و نحوه استفاده از ضمایر انعکاسی در جمله توجه کنید.

Jerry was quite happy with himself as he admired his work.

«جری» از خودش کاملاً راضی بود زیرا کاری که انجام داده بود را تحسین کرد.

You have to be proud of yourselves for raising so much money for charity.

شما باید به خودتان افتخار کنید که این همه پول برای خیریه جمع‌آوری کردید.

They were feeling very sorry for themselves.

آن‌ها برای خودشان خیلی احساس تأسف می‌کردند.

ضمایر انعکاسی به عنوان ضمایر تأکیدی

همان‌طور که اشاره کردیم، از ضمایر انعکاسی می‌توانیم برای تأکید نیز استفاده کنیم. در این صورت به آن‌ها «ضمایر تأکیدی» می‌گوییم. در این حالت، ضمیر می‌تواند از جمله حذف شود ولی جمله همچنان معنی داشته باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I wrote all the songs myself. (I wrote all the songs.)

همه آهنگ‌ها را خودم نوشتم.

Tom's not lying. Paul himself admitted it to me. (Paul admitted to me.)

«تام» دروغ نمی‌گوید. خود «پاول» هم پیش من به این مسئله اعتراف کرد.

ضمایر انعکاسی با حرف اضافه «by»

می‌توان از ضمایر انعکاسی به همراه حرف اضافه «by» استفاده کرد. در این صورت، معنی آن «به‌ تنهایی» یا «بدون کمک دیگری» خواهد بود، مانند مثال‌های زیر:

I went to the movies by myself.

من خودم [به تنهایی] به سینما رفتم.

The children tidied up their rooms by themselves.

بچه‌ها خودشان اتاق‌های خود را مرتب کردند (بدون کمک کسی این کار را انجام دادند).

یادگیری زبان انگلیسی

مثال ضمایر انعکاسی در انگلیسی

برای آشنایی بیشتر با ضمایر انعکاسی در انگلیسی، به چند مثال زیر توجه کنید.

She bought herself a new purse for her new job.

او برای کار جدیدش کیف جدیدی خرید.

They managed themselves very well as members of the conference panel.

آن‌ها به‌ عنوان اعضای هیئت‌مدیره، به‌خوبی از عهده خودشان برآمدند.

You should be careful not to cut yourself with the knife.

باید مراقب باشی که دستت را با چاقو نبری.

He usually goes on holiday by himself.

او معمولاً تنهایی به تعطیلات می‌رود.

Do you enjoy being by yourself?

آیا از تنها بودن لذت می‌برید؟

The door was definitely locked. I locked it myself.

بدون شک در قفل بود. خودم آن را قفل کردم.

Are you redecorating your flat yourselves?

آیا خودتان دوباره دارید آپارتمان خود را تزیین می‌کنید؟

I cut myself when I was making dinner last night.

دیشب وقتی داشتم شام آماده می‌کردم، دستم را بریدم.

I hope you enjoy yourselves at the party tonight!

امیدوارم امشب از مهمانی لذت ببرید!

My phone isn't working properly. It turns itself off for no reason.

تلفن من درست کار نمی‌کند، بدون هیچ دلیلی خاموش می‌شود.

We need to believe in ourselves more.

ما باید به خودمان بیشتر ایمان داشته باشیم.

تفاوت ضمایر انعکاسی با ضمایر متقابل

از «ضمایر متقابل» یا «دوسویه» (Reciprocal Pronouns) در مواقعی استفاده می‌شود که فاعل جمله جمع باشد و برای نشان دادن رابطه میان دو نفر نسبت به یکدیگر به کار برود. بنابراین، باید تفاوت بین ضمایر انعکاسی و متقابل را بدانیم تا بتوانیم از آن‌ها در جمله درست استفاده کنیم. در زبان انگلیسی، دو ضمیر متقابل داریم که عبارت‌اند از:

  • each other به معنای همدیگر
  • one another به معنای یکدیگر

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با تفاوت ضمایر متقابل و انعکاسی بیشتر آشنا شوید.

They're buying themselves a new television.

آن‌ها در حال خریدن تلویزیون جدیدی برای خود هستند.

They're buying each other small gifts.

آن‌ها در حال خریدن هدیه‌های کوچکی برای همدیگر هستند.

We looked at ourselves in the mirror.

ما خودمان را در آینه نگاه کردیم.

We looked at each other in surprise.

ما با تعجب به همدیگر نگاه کردیم.

نکته: وقتی از ضمایر متقابل استفاده می‌کنیم، هر شخص، کاری را برای شخص یا اشخاص دیگر انجام می‌دهد، اما برای خودش کاری انجام نمی‌دهد.

کاربرد ضمایر انعکاسی در انگلیسی

نکات مهم در رابطه با ضمایر انعکاسی

در رابطه با ضمایر انعکاسی در انگلیسی چند نکته مهم وجود دارد که حتماً باید رعایت شود. در ادامه این آموزش به این نکات مهم اشاره کرده‌ایم.

  • ضمایر انعکاسی نباید با فاعل‌ و مفعول مرکب بیایند:

David and myself will be going to the movies. (نادرست)

David and I will be going to the movies. (درست)

من و «دیوید» به سینما خواهیم رفت.

در جمله اول، اگر «David»‌ را از جمله حذف کنیم، ضمیر «myself» باقی می‌ماند که به لحاظ گرامری اشتباه است. به‌جای آن باید از «I» استفاده شود. به مثال دیگری توجه کنید.

You can give your essay to Dr. Gall or myself on Friday. (نادرست)

You can give your essay to Dr. Gall or me on Friday. (درست)

می‌توانی مقاله‌ات را روز جمعه به من یا «دکتر گال» بدهی.

در جمله اول، اگر «دکتر گال» را از جمله حذف کنید، «You can give your essay to myself» باقی می‌ماند. بنابراین، کاربرد «myself» در این مثال، نادرست است و به جای آن باید از «me» استفاده کرد.

  • برای فعالیت‌های که معمولاً خودمان آن‌ها را انجام می‌دهیم، از ضمایر انعکاسی استفاده نمی‌کنیم:

She washed herself in cold water. (نادرست)

She washed in cold water. (درست)

او خودش را در آب شست.

نکته: در مواردی که می‌خواهیم تأکید کنیم، می‌توانیم ضمایر انعکاسی به کار ببریم. مانند مثال‌های زیر:

He bathed himself in spite of his broken hand.

او با وجود دست شکسته‌اش، خودش استحمام کرد.

∗∗∗

Molly was finally old enough to wash her hair herself.

بالاخره «مولی» آن‌قدر بزرگ بود که خودش بتواند موهایش را بشوید.

  • با حرف اضافه «with»، ضمایر انعکاسی به کار نمی‌رود:

Diane took some popcorn with herself to the movies. (نادرست)

Diane took some bubble gum with her to the movie. (درست)

«دایان» مقداری ذرت بوداده با خودش به سینما برد.

سوالات رایج درباره ضمایر انعکاسی در انگلیسی

برای درک بهتر این مبحث گرامری مهم، در ادامه به تعدادی از پرسش‌‌های در رابطه با ضمایر انعکاسی در انگلیسی پاسخ داده شده است.

انواع ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر انعکاسی را به دو دسته مفرد و جمع تقسیم می‌کنند. دسته اول شامل «myself/yourself/himself/herself/itself» و دسته دوم شامل «ourselves/yourselves/themselves» می‌شود.

کاربرد ضمایر انعکاسی در انگلیسی چیست؟

ضمایر انعکاسی مانند سایر ضمایر انگلیسی، برای شخص‌های مختلف فرق می‌کنند. در کل به دو دسته مفرد و جمع تقسیم می‌شوند. کاربرد آن‌‌ها مربوط به زمانی است که فاعل و مفعول جمله یکسان باشد. همچنین به عنوان مفعول حرف اضافه کاربرد دارند و برای تأکید نیز در جمله‌ها دیده می‌شوند.

تفاوت «Reflexive Pronouns» با «Reciprocal Pronouns»‌ چیست؟

از Reciprocal Pronouns در مواقعی استفاده می‌شود که فاعل جمله جمع باشد و برای نشان دادن رابطه میان دو نفر نسبت به یکدیگر به کار برود. در زبان انعکاسی دو نوع «each other» و «oneanother» برای ضمایر دوسویه تعریف شده است که با ضمایر انعکاسی تفاوت دارد.

تمرین ضمایر انعکاسی

در ادامه به چند نمونه‌ سوال از کاربرد ضمایر انعکاسی در جمله انگلیسی می‌پردازیم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با ضمیر انعکاسی مناسب کامل کنید.

Q1: Tom cut _____ while he was shaving this morning.

جواب

Answer: Tom cut himself while he was shaving this morning.

Q2: We really enjoyed _____ very much.

جواب

Answer: We really enjoyed ourselves very much.

Q3: I repaired my bike _____.

جواب

Answer: I repaired my bike myself.

Q4: Why don't you clean the windows _____?

جواب

Answer: Why don't you clean the windows yourself?

Q5: Jack and I introduced _____ to our new neighbour.

جواب

Answer: Jack and I introduced ourselves to our new neighbour.

Q6: He decided to repair his bike _____.

جواب

Answer: He decided to repair his bike himself.

Q7: The film _____ wasn't very good, but I liked the music.

جواب

Answer: The film itself wasn't very good, but I liked the music.

Q8: The old woman sat at the park bench talking to _____.

جواب

Answer: The old woman sat at the park bench talking to herself.

Q9: Let's paint the house _____.

جواب

Answer: Let's paint the house ourselves.

Q10: The cat caught the mouse _____.

جواب

Answer: The cat caught the mouse itself.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب ضمایر انعکاسی، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. Children! You can cut your nails ______.

yourselves

themselves

yourself

2. She always combs her hair ______.

yourself

himself

herself

3. Father always washes his car ______.

yourself

himself

itself

4. They never do their homework ______.

ourselves

themselves

yourselves

5. I always must do it ______.

yourself

myself

ourselves

6. Mrs Gasbag likes to talk about ______.

himself

yourself

herself

7. Her husband never talks about ______.

himself

itself

yourself

8. Have a nice time, children. Enjoy ______.

yourself

ourselves

yourselves

9. I can't repair the clock ______.

myself

itself

yourself

10. Liz! Did you enjoy ______?

yourselves

yourself

herself

جدول ضمایر انعکاسی

از ضمایر انعکاسی در زندگی روزمره استفاده می‌شود. کاربرد اصلی آن‌ها در این است که فاعل جمله را منعکس می‌کنند یا به عبارت دیگر به آن رجوع می‌کنند. در زبان انگلیسی ضمایر گوناگونی وجود دارد. در جدول زیر می‌توانید انواع ضمایر را کنار هم مشاهده کنید.

ضمایر مفعولی

Object Pronouns

ضمایر انعکاسی

Reflexive pronouns

ضمایر ملکی

Possessive Pronouns

صفات ملکی

Possessive Adjectives

ضمایر شخصی

Personal Pronouns

memyselfminemyI
youyourselfyoursyouryou
himhimselfhishishe
herherselfhershershe
ititselfitsitsit
usourselvesoursourwe
youyourselvesyoursyouryou
themthemselvestheirstheirthey

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع ضمایر انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۴۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Your DictionaryBritish CouncilMagoosh
۶ دیدگاه برای «ضمایر انعکاسی در انگلیسی به زبان ساده – مثال + تمرین و تلفظ»

Jerry was quite happy with himself as he admired his work.
with اشتباه است خودتون هم گفتین اما مثال اوردین ازش

با سلام؛
«with» در صورتی که با فعل‌های «take» و «bring» همراه شود، با ضمایر انعکاسی به کار نمی‌رود. در مثال‌های متن هم به همین نکته اشاره شده است. بنابراین، جمله فوق کاملاً درست است.

عالیه حرف نداشت
مخصوصا اون آزمون 10 نمره ای عالی بود

با سلام؛
از همراهی شما با «مجله فرادرس» سپاس‌گزاریم.

عالی بود واقعا، لطفا ادامه بدید (❁´◡`❁)

عالی بوووود توضیحاتتون حرف نداشت

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *