گرامر Past Continuous — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۵۱۷۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۳ دقیقه
گرامر Past Continuous — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

زمان‌های انگلیسی معمولاً از مباحث مهم گرامری هستند و به همین دلیل، همواره بر یادگیری آن‌ها تأکید شده است. یکی از این زمان‌ها گذشته است که برای اشاره به عملی در زمان گذشته به کار می‌رود. اما زمان گذشته چهار نوع مختلف دارد. در این آموزش به بررسی گرامر Past Continuous می‌پردازیم و به کمک مثال‌های متعدد، کاربرد و فرمول آن را توضیح خواهیم داد. در بخش پایانی نیز، یک جمع‌بندی کلی از خلاصه مطلب ارائه خواهیم کرد.

گرامر Past Continuous

فرض کنید دیشب ساعت ۵ به خانه برگشتید و پس از کمی استراحت، مشغول تهیه شام شدید. درحالی‌که شام را درست می‌کردید، تلفن‌تان زنگ خورد. در آن لحظه می‌خواستید به تلفن جواب بدهید، به همین دلیل دست از شام درست کردن کشیدید و به تلفن پاسخ دادید.

در توضیح مثال فوق دو نکته مهم وجود دارد:

 1. عمل در گذشته اتفاق افتاده است.
 2. عمل در گذشته کامل نشده است و توسط عمل دیگری قطع شده است.

این تعریف کلی و دقیقی از گرامر Past Continuous است، یعنی عملی که در زمان گذشته شروع شده و در حال تداوم بوده است، اما توسط عمل دیگری قطع شده است. در زبان فارسی به این گرامر «گذشته استمراری» یا «ماضی استمراری» می‌گویند و در زبان انگلیسی معادل «Past Progressive» را نیز برای آن به کار می‌برند. به جمله فارسی و انگلیسی این مثال توجه کنید.

I was cooking dinner last night when the phone rang.

دیشب در حال پختن شام بودم که تلفن زنگ خورد.

در این مثال، سه مشخصه مهم بولد و رنگی شده‌اند: فعل «was cooking» که Past Continuous یا «گذشته استمراری» را نشان می‌دهد، فعل «rang» که Past Simple یا زمان گذشته ساده را مشخص کرده است و «when» که دو جمله را به‌نوعی به هم وصل کرده است. بیایید مثال دیگری بزنیم.

فرض کنید دیروز هنگام برگشتن از محل کار خود به خانه، در حال رد شدن از خیابان بودید که ناگهان تصادفی رخ می‌دهد. ماشینی به شخصی برخورد می‌کند و شما در همان لحظه که در حال رد شدن از خیابان بودید، این سانحه را می‌بینید. عمل رد شدن از خیابان را می‌توانیم با گرامر Past Continuous توصیف کنیم که وقتی در حال انجام دادن آن بوده‌ایم، یعنی در اواسط انجام عمل، آن سانحه رخ داده است. ترجمه فارسی و انگلیسی این مثال هم به شکل زیر خواهد بود.

I was crossing the street when that accident happend.

داشتم از خیابان رد می‌شدم که آن سانحه رخ داد.

در هر دو مثال فوق دو جمله‌‌واره با «when» به هم وصل شده‌اند و یکی از آن‌ها با فعل گذشته استمراری و دیگری با فعل گذشته ساده متمایز شده‌اند. عملی که در گذشته، اول از همه رخ داده و در حال تداوم بوده است با گذشته استمراری مشخص می‌شود و عملی که آن را قطع کرده با گذشته ساده نشان داده می‌شود.

 

همان‌طور که در هر دو مثال فوق مشاهده کردید، گذشته استمراری با فعل «was/were + verb + ing» مشخص می‌شود. یعنی شکل گذشته فعل «to be» که با توجه به فاعل جمله می‌تواند «was» یا «were» باشد.

کاربرد گرامر past Continuous

ساختار گرامر Past Continuous

ساختار جملات گذشته استمراری با توجه به فعل جمله تعیین می‌شود. در وقع می‌توان گفت که یکی از مشخصه‌های مهم در تشخیص زمان گhvذشته استمراری، فعل آن است. البته قید زمان نیز می‌تواند بیانگر زمان گذشته استمراری باشد. برای ساختن فعل گذشته استمراری از «to be» در حالت گذشته و شکل ing دار فعل استفاده می‌کنیم. بنابراین ساختار فعل Past Continuous به صورت زیر تعریف می‌شود:

was/ were + verb + ing

 

فعل «to be» با توجه به فاعل جمله انتخاب می‌شود. اگر از ضمایر فاعلی «You/we/they» استفاده شود، فعل «were» و اگر از «I/he/she/it» استفاده شود، فعل «was» کاربرد دارد. در ادامه این مطلب، به طور کامل به ساختار گرامر Past Continuous برای انواع جملات مثبت، منفی و سوالی اشاره کرده‌ایم. اما قبل از آن، به مثال‌های زیر توجه کنید تا ساختار این گرامر را بهتر درک کنید.

At sunset, Mike was walking in the park.

هنگام غروب، «مایک» داشت در پارک قدم می‌زد.

At noon, I was eating lunch with my friends.

ظهر، من داشتم با دوستانم ناهار می‌خوردم.

I was watching television when she called me.

وقتی او زنگ زد، من داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم.

She was completing her work when her mother came back.

وقتی مادرش برگشت، او داشت کارش را تمام می‌کرد.

I was taking a bath at midnight.

من داشتم در نیمه‌شب دوش می‌گرفتم.

Tom wasn't walking his dog at 6am.

«تام» ساعت ۶ صبح سگش را به پیاده‌روی نمی‌برد.

They weren't watching the news when I called.

وقتی من زنگ زدم، آن‌ها مشغول خواندن اخبار نبودند.

Were they sleeping when she arrived?

وقتی او رسید، آن‌ها خواب بودند؟

Was she listening to music when her mother called?

وقتی مادرش زنگ زد، او داشت به موسیقی گوش می‌داد؟

What were they doing when you called?

وقتی شما زنگ زدی، آن‌ها مشغول انجام چه کاری بودند؟

What were they watching when the man entered

وقتی مرد وارد شد، آن‌ها مشغول تماشای چه چیزی بودند؟

ساختار جملات مثبت

همان‌طور که اشاره شد، گذشته استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در گذشته در حال استمرار بوده است یا در زمان مشخصی در گذشته در حال وقوع بوده است. علاوه بر «Past Continuous» در زبان انگلیسی به آن «Past Progressive» نیز گفته می‌شود، زیرا در زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است.

گرامر Past Continuous هم برای جملات مثبت، هم منفی و هم سوالی کاربرد دارد. ساختار جملات مثبت گذشته استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + was/were + verb + ing

در جدول زیر می‌توانید ساختار جملات مثبت را برای گرامر Past Continuous مشاهده کنید.

ساختار مثبت گرامر Past Continuous
 I was + verb + ing
You were + verb + ing
He was + verb + ing
She was + verb + ing
It was + verb + ing
We were + verb + ing
You were + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار این گرامر در حالت مثبت و در انواع جملات خبری بیشتر آشنا شوید.

Janet was cooking a special dish for her family.

«ژانت» مشغول پختن غذای ویژه‌‌ای برای خانواده‌اش بود.

I was expecting them to complete the work on time.

انتظار داشتم کار را به‌موقع تمام کنند.

The students were reciting a poem on the stage.

دانش‌آموزان روی صحنه مشغول خواندن شعر بودند.

The old man was sleeping on his bed.

پیرمرد روی تختش خوابیده بود.

The children were making sand castles on the beach.

بچه‌ها در ساحل، قلعه‌های شنی درست می‌کردند.

The birds were singing in the trees.

پرندگان روی درختان آواز می‌خواندند.

The children were picking mangoes.

بچه‌ها در حال چیدن انبه بودند.

I was drawing a portrait of a lady.

داشتم پرتره خانمی را می‌کشیدم.

She was learning French.

او در حال یادگیری زبان فرانسه بود.

The kids were eating fruits.

بچه‌ها میوه می‌خوردند.

ساختار جملات منفی

برای ساختن جملات منفی گذشته استمراری، به فعل «to be» باید منفی‌کننده «not» را اضافه کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + was/were + not + verb + ing

البته در حالت محاوره می‌توانیم از شکل کوتاه «not»، یعنی «n't» استفاده کنیم و فرمول آن به صورت زیر است:

Subject + wasn't/weren't + verb + ing

در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه و شکل بلند جملات گذشته استمراری را در حالت منفی مشاهده کنید.

ساختار منفی گرامر Past Continuous
شکل بلندشکل کوتاه
 I was not + verb + ing I wasn't + verb + ing
You were not + verb + ingYou weren't + verb + ing
He was not + verb + ingHe wasn't + verb + ing
She was not + verb + ingShe wasn't + verb + ing
It was not + verb + ingIt wasn't + verb + ing
We were not + verb + ingWe weren't + verb + ing
You were not + verb + ingYou weren't + verb + ing
They were not + verb + ingThey weren't + verb + ing

به چند جمله منفی گذشته استمراری توجه کنید تا ساختار آن را بهتر یاد بگیرید.

He was not sitting on the bench when I met him.

وقتی او را دیدم روی نیمکت ننشسته بود.

They weren’t coming towards the car.

آن‌ها به سمت ماشین نمی‌آمدند.

He wasn’t waiting outside the home for the Pizza Delivery boy.

او بیرون از خانه منتظر پیک تحویل پیتزا نبود.

You weren’t doing anything at that time.

تو آن موقع هیچ کاری نمی‌کردی.

I wasn’t sitting in that restaurant last night.

من دیشب در آن رستوران ننشسته بودم.

ساختار جملات سوالی

جملات سوالی در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «جملات سوالی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جمله پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

جملات سوالی بله یا خیر

جملات سوالی بله یا خیر به دسته‌ای از جملات پرسشی گفته می‌شود که پاسخ آن‌ها را با بله یا خیر می‌دهیم. این نوع سوال‌ها با کلمه پرسشی مانند «what» یا «when» شروع نمی‌شود. برای ساختن جملات سوالی بله یا خیر، ابتدا فعل «to be» را بر سر جمله می‌آوریم. سپس از فاعل و در ادامه از فعل اصلی همراه با «ing» کمک می‌گیریم. بنابراین فرمول جملات سوالی بله یا خیر در حالت گذشته استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Was/Were + subject + verb + ing?

در جدول زیر می‌توانید ساختار جملات سوالی بله یا خیر را برای گرامر Past Continuous مشاهده کنید.

ساختار سوالی گرامر Past Continuous
?Was + I + verb + ing
?Were + you + verb + ing
?Was + he + verb + ing
?Was + she + verb + ing
?Was + it + verb + ing
?Were+ we + verb + ing
?Were + they + verb + ing

به چند مثال گذشته استمراری در حالت سوالی بله یا خیر توجه کنید.

Were you playing basketball when it started to rain?

وقتی باران شروع شد، بسکتبال بازی می‌کردی؟

Was she studying English at 5 yesterday?

آیا او دیروز ساعت ۵ انگلیسی می‌خواند؟

Were the boys playing in the park?

آیا پسرها در پارک بازی می‌کردند؟

Was Miss Peters teaching in the class?

آیا خانم «پیترز» در کلاس درس می‌داد؟

Was Janet cooking a special dish for her family?

آیا «ژانت» غذای خاصی برای خانواده‌اش می‌پخت؟

Were the students practicing the new lesson when the teacher arrived?

وقتی معلم آمد، دانش‌آموزان مشغول تمرین درس جدید بودند؟

Was it raining when the game started?

وقتی بازی شروع شد، باران می‌بارید؟

جملات سوالی با Wh

برای ساختن جملات پرسشی با wh از کلمه‌های پرسشی استفاده می‌کنیم. در جدول زیر می‌توانید این کلمه‌های پرسشی رایج را مشاهده کنید.

جملات پرسشی با Wh
what timewhomwhat
howwhosewhere
what...forhow oftenwhen
how oldhow muchwhich
whyhow manywho
what kindhow comehow long

در ادامه می‌توانید به چند مثال با جملات سوالی گذشته استمراری با wh و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Where were you going the last time you were on a bus?

آخرین باری که سوار اتوبوس بودی، داشتی کجا می‌رفتی؟

How were you feeling the last time you saw a doctor?

آخرین باری که به پزشک مراجعه کردید چه احساسی داشتید؟

What were you doing last Sunday afternoon?

بعدازظهر یکشنبه مشغول انجام چه کاری بودی؟

Who were you with the last time that you laughed?

آخرین بار با چه کسی در حال خندیدن بودی؟

What were your parents doing for work 10 years ago?

۱۰ سال پیش والدین شما برای کار چه می‌کردند؟

What exercise were you doing to stay healthy last month?

ماه گذشته برای حفظ سلامت خود چه تمرینی انجام می‌دادید؟

Where were you the last time that it started raining?

آخرین باری که باران شروع به باریدن کرد، کجا بودی؟

What were you buying the last time you went shopping?

آخرین باری که به خرید رفتید، چه چیزی خریدید؟

What was your best friend doing on their birthday last year?

بهترین دوست شما، در سال گذشته، در روز تولدش چه کار می‌کرد؟

What were you dreaming of becoming when you were a child?

وقتی بچه بودی، آرزو داشتی چه‌کاره شوی؟

What sports were you playing 5 years ago?

۵ سال پیش چه ورزش‌هایی انجام می‌دادید؟

Where were you living 2 years ago?

۲ سال پیش کجا زندگی می‌کردی؟

What were you reading about last week?

هفته گذشته در مورد چه چیزی می‌خواندید؟

What kind of clothing were you wearing 3 years ago?

۳ سال پیش چه نوع لباسی می‌پوشیدی؟

What were you doing the last time that your telephone rang?

آخرین باری که تلفنت زنگ خورد، چه کار می‌کردی؟

What were you cooking the last time you made a meal?

آخرین باری که غذا درست کردی، چه چیزی می‌پختی؟

Who were you with the last time you got angry?

آخرین باری که عصبانی شدی، با چه کسی بودی؟

Where were you going the last time you saw a rainbow?

آخرین باری که رنگین‌کمان دیدی، داشتی کجا می‌رفتی؟

What were you doing to stay warm last winter?

زمستان گذشته برای گرم شدن چه کار می‌کردی؟

کاربرد Past Continuous

مهم‌ترین کاربردی که زمان گذشته استمراری دارد، برای توصیف عملی است که در زمان گذشته شروع شده و تا مدتی ادامه داشته است. اما برای این زمان کاربردهای دیگری نیز تعریف شده که در ادامه این مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد.

 • برای توصیف عملی در حال استمرار که در گذشته متوقف شده است:

He was walking in the street when he suddenly fell over.

داشت در خیابان قدم می‌زد که ناگهان خورد زمین.

They were not working when the boss came yesterday.

دیروز وقتی رئیس آمد، آن‌ها مشغول کار کردن نبودند.

We met Mina when we were going shopping yesterday.

دیروز در حال خرید کردن مینا را دیدیم.

I was watching a movie while I was eating chips.

درحالی‌که چیپس می‌خوردم، فیلم می‌دیدم.

She didn’t go out because she was working late.

او بیرون نرفت، چون تا دیروقت مشغول کار کردن بود.

 • برای تأکید بر روند وقوع عمل، رویداد یا زمانی که عمل یا حادثه‌ای اتفاق افتاده است:

She was cooking at 7 p.m yesterday.

دیروز ساعت 7 بعد از ظهر داشت آشپزی می‌کرد.

I was dancing at 10 a.m yesterday.

من در دهه ۱۹۹۰ در سنگاپور زندگی می‌کردم.

I was living in Singapore during the 1990s.

من در طول دهه نود در سنگاپور زندگی می‌کردم.

 • برای توصیف عادت‌هایی در گذشته که بیشتر از حد انتظار ما رخ داده‌اند:

She was constantly singing.

او مدام آواز می‌خواند.

He was constantly talking. He annoyed everyone.

مدام حرف می‌زد. همه را اذیت کرد.

She was always coming to class late.

همیشه دیر سر کلاس می‌آمد.

 • برای توصیف روایت‌های داستانی:

The picnic was so much fun. The sun was shining, the kids were running around and the adults were playing volleyball.

گردش خیلی جالبی بود. آفتاب می‌تابید، بچه‌ها می‌دویدند و بزرگ‌ترها والیبال بازی می‌کردند.

 • برای تأکید بر این‌که عملی برای مدتی ادامه داشته است:

I was working in the garden all day.

من تمام روز را در باغ کار می‌کردم.

He was reading all evening.

او تمام غروب را مشغول مطالعه بود.

They were playing football all weekend.

آن‌ها کل آخر هفته فوتبال بازی می‌کردند.

 • برای پرسیدن به شکل مؤدبانه:

I was hoping you would tell me.

امیدوار بودم به من بگویی.

I was wondering if you know how to get there.

می‌خواستم بدانم آیا می‌دانید چگونه به آنجا بروید؟

 • برای توصیف دو عملی که هم‌زمان در حال وقوع بوده است:

You were lying on the bed while You was reading.

درحالی‌که مشغول مطالعه بودی، روی تخت دراز کشیده بودی.

He was ordering food and Janet was interrupting him.

او داشت غذا سفارش می‌داد و «ژانت» حرفش را قطع می‌کرد.

آموزش زمان‌های انگلیسی

قیدهای زمان Past Continuous

رایج‌ترین قیدهای زمان انگلیسی که برای گرامر Past Continuous به کار می‌روند، «when» و «while» هستند. «when» معمولاً با جمله گذشته ساده می‌آید، اما «while» همواره در ابتدای جمله گذشته استمراری استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I was watching Tv when the phone rang.

وقتی تلفن زنگ زد، داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم.

While I was watching TV, the phone rang.

مشغول تماشا کردن تلویزیون بودم که تلفن زنگ زد.

نکته: وقتی از «when» و «while» در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم، بعد از آن و قبل شروع جمله‌واره بعدی، به «ویرگول» (Comma) نیاز داریم، اما وقتی «when» یا «while» در وسط جمله می‌آید، به ویرگول نیازی نیست، مانند مثال‌های زیر:

I was talking on the phone when my mother arrived.

When my mother arrived, I was talking on the phone.

وقتی مادرم از راه رسید، داشتم با تلفن حرف می‌زدم.

 

علاوه بر «when» و «while» می‌توانیم از قیدهای زمان دیگری نیز برای گذشته استمراری استفاده کنیم. در جدول زیر می‌توانید قیدهای رایج برای زمان گذشته استمراری را مشاهده کنید.

قیدهای Past Continuous
justonlywhile
constantlyneverwhen
alwayseverForever
Continuallystillas long as

در ادامه سعی کرده‌ایم به کاربرد برخی از قیدهای زمان در جدول فوق اشاره کنیم.

قید زمان Always

«always» می‌تواند برای زمان گذشته استمراری به کار برود. معنی آن «تمام مدت» یا «همه وقت» است. در واقع، «always» برای نشان دادن عملی در زمان گذشته استمراری به کار می‌رود که از روی عادت تکرار شود یا به عادت تبدیل شده باشد. به همین دلیل، همه وقایعی که در طول دوره‌ای از گذشته از روی عادت تکرار می‌شده‌اند، با زمان گذشته استمراری مشخص می‌شوند و برای نشان دادن این حالت از قید زمان «always» کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

You were always grumbling.

شما همیشه در حال غر زدن بودید.

We were always trying to help the needy.

ما همیشه برای کمک به افراد نیازمند تلاش می‌کردیم.

He was always going on a morning walk.

او همیشه به پیاده‌روی صبح می‌رفت.

It was always raining in my home town in spring.

در فصل بهار، همیشه در زادگاهم باران می‌بارید.

قید زمان Continually

از این قید برای نشان دادن عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته به طور منظم و پیوسته در تداوم بوده است. در واقع استمرار آن به صورت منظم بوده است، مانند مثال‌های زیر:

He was continually boosting about his job.

او پیوسته شغلش را به رخ می‌کشید.

We were continually spelling and the words.

ما پیوسته کلمه‌ها را هجی می‌کردیم.

They were continually arguing about money.

آن‌ها پیوسته درباره پول جروبحث می‌کردند.

قید زمان Constantly

«Constantly» به عنوان یکی دیگر از قیدهای زمان گذشته استمراری به کار می‌رود و کاربرد آن تقریباً مشابه «Continually» است. از آن برای اشاره به عملی استفاده می‌کنیم که معمولاً نظری منفی یا تعجب‌برانگیز در پی داشته است. پس «Constantly» معمولاً همراه با گذشته استمراری، بار معنایی منفی دارد. برای درک بهتر می‌توانید به چند مثال زیر توجه کنید.

She was constantly talking, I wish she would shut up.

او مدام در حال صحبت کردن بود، ای کاش می‌توانست دهانش را ببندد.

The ranks of the clerks were constantly expanding.

رتبه کارمندان دائماً در حال ارتقا بود.

That area was constantly hiting by huge floods.

آن منطقه به طور دائم توسط سیل‌های مهیب آسیب می‌دید.

They were constantly trying to insult us.

آن‌ها پیوسته سعی می‌کردند به ما اهانت کنند.

She was constantly blaming John for her loss.

او مدام «جان» را به خاطر خسارتی که دیده بود، سرزنش می‌کرد.

قید زمان Forever

«Forever» به عنوان قید زمان گذشته استمراری برای اشاره به بازه زمانی طولانی به کار می‌رود و به معنای «مدام» یا «برای همیشه» است. حضور این قید زمان در جمله‌های گذشته استمراری بیانگر این موضوع است که عملی برای مدتی نامحدود در گذشته در حال استمرار بوده است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد این قید زمان بیشتر آشنا شوید.

He was helping her forever.

او مدام کمکش می‌کرد.

After his success, his life was changing forever.

بعد از موفقیتش، زندگی‌اش داشت برای همیشه تغییر می‌کرد.

قید زمان As

اگر بخواهیم دو عمل را به طور هم‌زمان معرفی کنیم، می‌توانیم آن را با قید زمان «as» به هم وصل کنیم. اگر از فعل گذشته استمراری استفاده شود، یعنی تأکید بر عملی است که در طول روند انجام عمل دیگری رخ می‌دهد یا آن را متوقف می‌کند. به دو مثال زیر توجه کنید.

As she walked to the door, she thanked them for a lovely dinner.

به محض این‌که به طرف در رفت، برای شام دلچسب از آن‌ها تشکر کرد.

As they were signing the contract, they noticed that a page was missing.

به محض این‌که آن‌ها قرارداد را امضا کردند، متوجه شدند که یک صفحه آن نیست.

قانون گرامر Past Continuous

دو قانون مهم برای استفاده از گرامر Past Continuous وجود دارد که در ادامه شرح داده شده است:

 1. باید از فعل کمکی مناسب استفاده کنیم. برای سوم‌شخص مفرد و «I» از «was» و برای دوم‌شخص مفرد یا ضمایر فاعلی جمع از «were» استفاده می‌کنیم.
 2. به «فعل حرکتی» (Action verb) که همان فعل اصلی است، «ing» اضافه می‌کنیم.

سوال منفی با Past Continuous

برای ساختن سوال منفی، به فعل «to be» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. در این حالت، دو نوع سوال منفی تعریف می‌شود؛ دسته اول که برای محاوره و انگلیسی روزمره بیشتر کاربرد دارد و با شکل کوتاه «n't» ساخته می‌شود. و دسته دوم که برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری به کار می‌رود و شکل بلند «not» ساخته می‌شود. فرمول سوال منفی با هر یک از این دو کمی متفاوت است و به دو شکل زیر تعریف می‌شود:

Wasn't/weren't + subject + verb + ing?

***

Was/Were + subject + not + verb + ing?

در جدول زیر می‌توانید فرمول جملات سوالی منفی را برای زمان گذشته استمراری به دو شکل کوتاه و بلند مشاهده کنید.

ساختار سوال منفی گرامر Past Continuous
شکل بلندشکل کوتاه
Was + I + not + verb + ingWasn'tn + I + verb + ing?
Were + you + not + verb + ingWeren't + you + + verb + ing?
Was + he + not + verb + ingWasn't + he + verb + ing?
Was + she + not + verb + ingWasn't + he + verb + ing?
Was + it + not + verb + ingWasn't + it + verb + ing?
Were + we + not + verb + ingWeren't + we + verb + ing?
Were + they + not + verb + ingWeren't + they + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار سوال منفی با Past Continuous بهتر آشنا شوید.

Weren't the children going to school?

آیا بچه‌ها به مدرسه نمی‌رفتند؟

Weren't the boys playing in the park?

آیا پسرها در پارک بازی نمی‌کردند؟

Wasn't the baby crying out loud?

آیا بچه با صدای بلند گریه نمی‌کرد؟

Was it not raining last night?

آیا دیشب باران نمی‌بارید؟

Was she not cooking pasta for dinner?

آیا او برای شام پاستا درست نمی‌کرد؟

Was Mr. Smith not teaching English?

آیا خانم «اسمیت» انگلیسی تدریس نمی‌کرد؟

Weren't you sleepig when I called?

آیا وقتی من زنگ زدم، شما خواب نبودید؟

ساختار گرامر Past Continuous

تگ کوئسشن با Past Continuous

تگ کوئسشن - تلفظ درست آن /kwestʃən'/ است، در زبان انگلیسی به دسته‌ای از سوال‌ها گفته می‌شود که انتهای جمله خبری می‌آیند و معمولاً به دو دلیل مطرح می‌شوند: یا برای گرفتن تأیید از شخص مقابل یا برای کسب اطلاعات بیشتر.

برای ساختن تگ کوئسشن اول از همه باید به فعل جمله خبری نگاه کنیم. اگر فعل کمکی و مثبت باشد، آن را به شکل منفی در سوال می‌آوریم و برعکس. اما اگر فعل اصلی در جمله خبری داشته باشیم، مانند «go» یا «took»، باید فعل کمکی مناسب آن‌ها را حدس بزنیم و در تگ کوئسشن بیاوریم. پس در این نوع سوال‌ها همواره از فعل «to be» یا کمکی استفاده می‌کنیم. برای مثال، «do» فعل کمکی «go» و «did» فعل کمکی «took» است که با توجه به مثبت یا منفی بودن جمله خبری، آن‌ها را منفی یا مثبت می‌کنیم.

نکته مهم دیگر در رابطه با ضمایر فاعلی است. تگ کوئسشن دو جزء مهم دارد: فعل کمکی و ضمیر فاعلی. پس اگر در جمله خبری اسم داشته باشیم، باید آن را به ضمیر فاعلی تبدیل کنیم و در تگ کوئسشن بیاوریم. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار تگ کوئسشن با Past Continuous بهتر آشنا شوید.

She was buying a tie for her husband on his birthday, wasn't she?

او داشت برای تولد همسرش کراوات می‌خرید، این‌طور نیست؟

You were cutting down the tree last night, weren't you?

شما در حال بریدن درختان بودید، مگر نه؟

She was dealing with the shopkeeper yesterday, wasn't she?

او دیروز با مغازه‌دار معامله می‌کرد، درست است؟

We weren't going on a picnic, were we?

ما به گردش نمی‌رفتیم، مگر نه؟

He was hiding something from us, wasn't he?

او داشت چیزی را از ما پنهان می‌کرد، این‌طور نیست؟

You weren't paying the bill to the delivery boy, were you?

شما قبض را به پیک تحویل نمی‌دادید، مگر نه؟

They were sitting on the roller coaster for a ride, weren't they?

آن‌ها داشتند سوار ترن می‌شدند، این‌طور نیست؟

He wasn't talking behind your back, was he?

او پشت سر شما حرف نمی‌زد، مگر نه؟

She wasn't sleeping in her bedroom, was she?

او در اتاق‌خوابش نخوابیده بود، مگر نه؟

 

تمرین تگ کوئسشن با Past Continuous

برای درک بهتر گرامر تگ کوئسشن با Past Continuous، در ادامه این مطلب به تمرینی اشاره کرده‌ایم که همراه با پاسخ در اختیار شما قرار داده شده است. در این تمرین، جاهای خالی را با تگ کوئسشن گذشته استمراری کامل کنید.

Q1: Simon was watching a DVD when I walked into the room, ______?

جواب

Answer: Simon was watching a DVD when I walked into the room, wasn't he?

Q2: I was having a meeting at lunchtime, ______?

جواب

Answer: I was having a meeting at lunchtime, wasn't I?

Q3: I brought my umbrella because it was raining when I left the house, _____?

جواب

Answer: I brought my umbrella because it was raining when I left the house, wasn't it?

Q4: The children weren't sitting in their chairs when the teacher came in, _____?

جواب

Answer: The children weren't sitting in their chairs when the teacher came in, were they?

Q5: Ariana didn't hear me because she was listening to music on her stereo, _____?

جواب

Answer: Ariana didn't hear me because she was listening to music on her stereo, wasn't she?

Q6: She was driving her car slowly because she was nervous about having an accident, _____?

جواب

Answer: She was driving her car slowly because she was nervous about having an accident, wasn't she?

Q7: The fish were all swimming in the pond, _____?

جواب

Answer: The fish were all swimming in the pond, weren't they?

Q8: She wasn't listening to me, _____?

جواب

Answer: She wasn't listening to me, was she?

Q9: It wasn't raining last night, _____?

جواب

Answer: It wasn't raining last night, was it?

Q10: Jack and Jill were going to the movies yesterday at 5:00, _____?

جواب

Answer: Jack and Jill were going to the movies yesterday at 5:00, weren't they?

تفاوت زمان‌های انگلیسی

فرق Past Continuous با Past Simple

قبل از این‌که تفاوت Past Continuous و Past Simple را توضیح دهیم، ابتدا به دو مثال زیر توجه کنید.

When I woke up this morning, it was snowing.

وقتی امروز صبح از خواب بیدار شدم، داشت برف می‌بارید.

I was sleeping when you called me.

وقتی تماس گرفتی خواب بودم.

«گذشته ساده» (Simple Past) برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته انجام شده است و ارتباطی با زمان حال ندارد. افعال باقاعده برای تبدیل شدن به زمان گذشته ساده، پسوند «ed» می‌گیرند، مانند «called» و «arrived» یا «played». اما افعال بی‌قاعده شکل کاملاً متفاوتی به خود می‌گیرند، مانند «wake» که شکل گذشته آن «woke» است یا «feel» که شکل گذشته آن «felt» است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

My parents called me yesterday.

والدین من دیروز به من زنگ زدند.

I woke up early this morning.

من امروز صبح زود از خواب بیدار شدم.

Sam played basketball when he was at university.

وقتی «سام» دانشجو بود، بسکتبال بازی می‌کرد.

حالت منفی گذشته ساده با افزودن «didn't» به شکل ساده فعل ساخته می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

My parents didn't call me yesterday.

والدینم دیروز با من تماس نگرفتند.

I didn't wake up early this morning.

من امروز صبح زود از خواب بیدار نشدم.

برای سوالی کردن گذشته ساده «did» را بر سر جمله سوالی می‌آوریم و در ادامه از فاعل و سپس شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. به دو مثال زیر توجه کنید.

Did you wake up early this morning?

آیا امروز صبح زود از خواب بیدار شدی؟

Did Sam play basketball when he was at university?

آیا «سام» در دانشگاه بسکتبال بازی می‌کرد؟

همان‌طور که مشاهده کردید، در تمام مثال‌ها به فعالیت‌هایی اشاره شده است که در زمان گذشته اتفاق افتاده و در همان زمان گذشته هم تمام شده است. اما خبری از «ing» نیست که استمرار فعل را در مدت مشخصی در زمان گذشته نشان دهد. به مثال زیر دقت کنید.

A: What were you doing at 8 p.m. last night?

B: I was studying.

A: دیروز ساعت ۸ شب مشغول چه کاری بودی؟

B: داشتم درس می‌خواندم.

مفهوم این مثال این است که من قبل از ساعت ۸ شب درس خواندن را شروع کردم و تا بعد از ساعت ۸ ادامه دادم. گذشته استمراری همچنین می‌تواند نشان دهد که فعالیتی برای مدتی در تداوم بوده است، نه فقط برای یک لحظه، مانند مثال زیر:

We were cleaning the house all morning.

ما تمام صبح مشغول تمیز کردن خانه بودیم.

همان‌طور که از مثال‌های فوق مشخص است، گرامر Past Continuous برخلاف گذشته ساده، به مدت زمان استمرار عمل در مقطع مشخصی در گذشته اشاره دارد که کامل نشده است. ساختار فعل نیز برخلاف گذشته ساده که به دو شکل باقاعده و بی‌قاعده هست، به صورت «was/were + verb + ing» نوشته می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

She couldn't come to the party. She was working.

او نمی‌توانست به مهمانی بیاید. مشغول کار کردن بود.

Three years ago, we were living in my hometown.

سه سال پیش، ما در زادگاهمان زندگی می‌کردیم.

I tried to give him some advice, but he wasn't listening.

سعی کردم نصیحتش کنم، اما گوش نمی‌داد.

What were you doing this time last year?

سال گذشته این موقع مشغول انجام چه کاری بودی؟

در برخی موارد، می‌توانیم برای نشان دادن عملی که در گذشته در حال استمرار بوده و توسط عمل دیگری قطع شده است، از گذشته استمراری و گذشته ساده هم‌زمان استفاده کنیم. عملی که وسط عمل دیگر رخ داده و آن را متوقف کرده است، گذشته ساده است و دیگری گذشته استمراری. هر دو جمله‌واره نیز با «when» یا «while» می‌توانند از هم جدا شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

While I was studying, I suddenly felt sleepy.

وقتی من در حال مطالعه بودم، ناگهان احساس خواب‌آلودگی گردم.

I broke my leg when I was skiing.

داشتم اسکی می‌کردم که پایم شکست.

As I was going to work, I saw an old friend.

به محض این‌که به سر کار رفتم، دوست قدیمی‌ام را دیدم.

We were watching television when the power went of.

داشتیم تلویزیون تماشا می‌کردیم که برق رفت.

اکنون به دو مثال زیر دقت کنید. آیا می‌توانید تفاوت این دو را تشخیص دهید؟

When the guests arrived, Jane was cooking dinner.

وقتی مهمان‌ها رسیدند، «جین» مشغول آشپزی بود.

When the guests arrived, Jane cooked dinner.

وقتی مهمان‌ها رسیدند، «جین» شام پخت.

در جمله اول، «Jane» قبل از رسیدن مهمان‌ها شروع به آشپزی کرده است و ما این را می‌دانیم، زیرا از زمان گذشته استمراری استفاده شده است. در جمله دوم، مهمان‌ها اول رسیدند و بعد از آن «Jane» شروع به آشپزی کرده است. با دو مثال فوق و توضیحات آن، به نظر می‌رسد که به طور کامل تفاوت گرامر Past Continuous و Past Simple را متوجه شده‌اید. اما برای درک بهتر، در ادامه تمرینی نیز ارائه شده است.

تمرین گذشته ساده و گذشته استمراری

برای درک بهتر گرامر Past Continuous و Past Simple، تمرین‌های زیر را انجام دهید. پاسخ هر سوال نیز بعد از آن آمده است.

جاهای خالی را با گذشته ساده یا گذشته استمراری کامل کنید.

Q1: I _____ my new job yesterday.

جواب

Answer: I started my new job yesterday.

Q2: What _____ at around 8 a.m. this morning?

جواب

Answer: What were you doing at around 8 a.m. this morning?

Q3: While I was washing the dishes, I suddenly _____ a brilliant idea.

جواب

Answer: While I was washing the dishes, I suddenly had a brilliant idea.

Q4: He didn't hear the phone ring. He _____ to really loud music.

جواب

Answer: He didn't hear the phone ring. He was listening to really loud music.

Q5: They _____ the shop when I got there, so I couldn't go in and buy anything.

جواب

Answer: They were already closing the shop when I got there, so I couldn't go in and buy anything.

Q6: The teacher told us to stop what we _____.

جواب

Answer: The teacher told us to stop what we were doing.

Q7: _____ what you were looking for in the library yesterday?

جواب

Answer: Did you find what you were looking for in the library yesterday?

Q8: When I heard the phone ring, I _____ it straight away.

جواب

Answer: When I heard the phone ring, I answered it straight away.

تمرین گرامر Past Continuous

گرامر Past Continuous Passive

جمله مجهول همیشه در مقایسه با جمله معلوم به کار می‌رود. جمله معلوم به جمله‌‌ای گفته می‌شود که از ساختار «فاعل + فعل + مفعول» پیروی می‌کند. اکثر جمله‌های انگلیسی در حالت معلوم به کار می‌روند. اما در مقابل، دسته‌ای از جمله‌ها را به عنوان جمله مجهول می‌شناسیم.

در این نوع جمله‌ها، برعکس جملات معلوم، تأکید بر روی فاعل جمله نیست. به همین دلیل فاعل را دیگر مانند جمله معلوم در ابتدای جمله نمی‌آوریم. بلکه آن را یا به انتهای جمله منتقل می‌کنیم و معمولاً حرف اضافه «by» را قبل از آن می‌آوریم. یا کلاً از جمله حذف می‌کنیم.

دلیل تبدیل جمله معلوم به مجهول، تغییر اهمیت اجزای جمله است. در جمله معلوم، هدف گوینده تأکید بر انجام‌دهنده کار است، یعنی کسی که در جمله نقش فاعل را دارد و کار را انجام داده است. اما تأکید جمله مجهول بر روی مفعول جمله است، یعنی مهم این است که عمل بر روی چه کسی یا چه چیزی واقع شده است.

Mangoes were being eaten.

انبه‌ها در حال خورده شدن بودند. (جمله مثبت)

Mangoes were not being eaten.

انبه‌ها در حال خورده شدن نبودند. (جمله منفی)

Were mangoes being eaten?

آیا انبه‌ها در حال خورده شدن بودند؟ (جمله سوالی)

The students were being taught grammar all day long.

در تمام طول روز به دانش‌آموزان دستور زبان، آموزش داده می‌شد.

The dancers were being watched by a jury of experts.

رقصندگان توسط هیئت داوران متخصص،نظارت می‌شد.

The man was always being told what to do.

همیشه به مرد گفته می‌شد که چه کار کند.

The interview wasn’t being held in the office.

مصاحبه در دفتر برگزار نمی‌شد.

Were you being helped by Jamie?

آیا توسط «جیمی» به شما کمک می‌شد؟

مثال برای گرامر Past Continuous

بدون شک یادگیری زمان‌ها در زبان انگلیسی، بدون مثال و تمرین امکان‌پذیر نیست. در این آموزش برای هر یک از ساختارهای گرامر Past Continuous مثال‌های مختلفی ارائه دادیم و کاربردهای مختلف آن را نیز با مثال شرح دادیم. در ادامه، تعدادی مثال برای انواع جملات مثبت، منفی، سوالی و سایر موارد که در این مقاله توضیح داده شد، ارائه شده است که با ترجمه می‌توانید مطالعه و مقایسه کنید.

You were watching television last night.

دیشب داشتی تلویزیون نگاه می‌کردی.

They were studying math yesterday.

دیروز داشتند ریاضی می‌خواندند.

The students were drawing beautiful pictures when the teacher entered the classroom.

دانش‌آموزان در حال کشیدن نقاشی‌های زیبا بودند که معلم وارد کلاس شد.

It was raining yesterday evening.

دیروز غروب باران می‌بارید.

I was learning German last year.

پارسال داشتم آلمانی یاد می‌گرفتم.

I was crying while he was laughing.

من در حال گریه کردن بودم، درحالی‌که او داشت می‌خندید.

He was working when I called him.

او مشغول کار کردن بود که به او زنگ زدم.

I was washing the dishes when the phone rang.

در حال شستن ظرف‌ها بودم که تلفن زنگ زد.

As she was reading the book, Alice came.

وقتی داشت کتاب را می‌خواند، «آلیس» آمد.

You were not watching television last night.

دیشب تلویزیون تماشا نمی‌کردی.

They were not studying math yesterday.

آن‌ها دیروز ریاضی نمی‌خواندند.

I was not washing the dishes when the phone rang.

وقتی تلفن زنگ زد، من در حال شستن ظرف‌ها نبودم.

As she was not reading the book, Alice came.

وقتی او کتاب نمی‌خواند، «آلیس» آمد.

The students were not drawing beautiful pictures when the teacher entered the classroom.

وقتی معلم وارد کلاس شد، دانش‌آموزان در حال کشیدن نقاشی‌های زیبا نبودند.

It was not raining yesterday evening.

دیروز غروب باران نمی‌بارید.

I was not learning German last year.

من سال گذشته در حال یادگیری زبان آلمانی نبودم.

I was not crying while he was laughing.

وقتی او در حال خندیدن بود، من گریه نمی‌کردم.

He was not working when I called him.

وقتی با او تماس گرفتم، مشغول کار کردن نبود.

Were you watching television last night?

دیشب داشتی تلویزیون تماشا می‌کردی؟

Were they studying math yesterday?

آیا آن‌ها دیروز ریاضی می‌خواندند؟

Was I washing the dishes when the phone rang?

آیا من داشتم ظرف‌ها را می‌شستم که تلفن زنگ زد؟

Was she reading the book when they came?

آیا او در حال خواندن کتاب بود که آن‌ها آمدند؟

Learn English

Were the students drawing beautiful pictures when the teacher entered the classroom?

وقتی معلم وارد کلاس شد، دانش‌آموزان نقاشی‌های زیبایی می‌کشیدند؟

Was it raining yesterday evening?

آیا دیروز عصر باران می‌آمد؟

Was he learning German last year?

آیا او سال گذشته مشغول یادگیری زبان آلمانی بود؟

Were you crying while he was laughing?

درحالی‌که او می‌خندید، شما گریه می‌کردید؟

Was he working when I called him?

وقتی با او تماس گرفتم، مشغول کار کردن بود؟

What were you doing before you came to this class?

قبل از این‌که به این کلاس بیایی، چه کار می‌کردی؟

What were you eating at lunchtime yesterday?

دیروز موقع ناهار چه چیزی خوردی؟

What kind of music were you listening to 5 years ago?

۵ سال پیش به چه نوع موسیقی‌ای گوش می‌دادی؟

What were you doing at 9 pm last night?

دیشب ساعت ۹ شب چه کار می‌کردی؟

Who were you talking to the last time you spoke English?

آخرین باری که انگلیسی صحبت کردی، با چه کسی داشتی حرف می‌زدی؟

Where were you going the last time you were on a bus?

آخرین باری که سوار اتوبوس بودی، داشتی کجا می‌رفتی؟

مکالمه با Past Continuous

برای درک بهتر مطلب گرامر Past Continuous بهتر است آن را در قالب مکالمه و در جمله‌های انگلیسی یاد بگیریم تا به مهارت «speaking» نیز کمک کند. در ادامه مکالمه‌ای را با زمان گذشته استمراری و گذشته ساده مشاهده می‌کنید. ترجمه آن نیز در ادامه آمده است.

What were you doing?

Betsy: I telephoned you yesterday afternoon but you didn't answer? Where were you?

Brian: I was in another room when you called. I didn't hear the phone ringing until it was too late.

Betsy: What were you working on?​

Brian: I was photocopying a report that I needed to send to a client. What were you doing when you telephoned?

Betsy: I was looking for Tom and couldn't find him. Do you know where he was?

Brian: Tom was driving to a meeting.

Betsy: Oh, I see. What did you do yesterday?

Brian: I met the representatives from Driver's in the morning. In the afternoon, I worked on the report and was just finishing when you telephoned. What did you do?

Betsy: Well, at 9 I had a meeting with Ms. Anderson. After that, I did some research.​

Brian: Sounds like a boring day!

Betsy: Yes, I don't really like doing research. But it needs to be done.

Brian: I agree with you on that—no research, no business!

Betsy: Tell me about the report. What do you think of it?

Brian: I think the report is a good. Tom believes it's good, too.

Betsy: I know that every report you write is excellent.

Brian: Thank you Betsy, you are always a good friend!

ترجمه مکالمه

بتسی: دیروز بعدازظهر باهات تماس گرفتم، ولی جواب ندادی؟ کجا بودی؟

برایان: وقتی زنگ زدی من توی اتاق دیگه‌ای بودم. صدای زنگ رو وقتی شنیدم که دیگه خیلی دیر شده بود.

بتسی: داشتی چی کار می‌کردی؟

برایان: مشغول کپی کردن گزارشی بودم که باید برای مشتری ارسال می‌کردم. وقتی زنگ زدی چی کار می‌کردی؟

بتسی: من به دنبال «تام» بودم و نتونستم پیداش کنم. می‌دونی کجا بود؟

برایان: «تام» داشت برای رفتن به جلسه رانندگی می‌کرد.

بتسی: اوه، متوجهم. دیروز چی کار کردی؟

برایان: صبح با نماینده‌های «درایور» دیدار کردم. بعدازظهر روی گزارش کار کردم و تازه داشتم تمومش می‌کردم که تو تلفن کردی. تو چی کار کردی؟

بتسی: خب، من ساعت ۹ با خانم «اندرسون» دیدار داشتم. بعدش یه کم تحقیق کردم.

برایان: روز خسته‌کننده‌ای به نظر می‌رسه!

بتسی: بله، واقعاً تحقیق کردن رو دوست ندارم، اما باید انجام بشه.

برایان: در این مورد باهات موافقم - اگه تحقیق نباشه، تجارت هم نیست!

بتسی: در مورد گزارش به من بگو. درموردش چی فکر می‌کنی؟

برایان: فکر می‌کنم گزارش خوبیه. «تام» هم فکر می‌کنه خوبه.

بتسی: می‌دونم که هر گزارشی که می‌نویسی عالیه.

برایان: متشکرم «بتسی»، تو همیشه دوست خوبی هستی!

زبان انگلیسی

سوالات رایج درباره گرامر Past Continuous

در این آموزش به طور کامل به بررسی زمان گذشته استمراری پرداختیم و به کمک مثال‌های متعدد، سعی کردیم کاربردهای مختلف آن را برای موقعیت‌های گوناگون شرح دهیم. علاوه بر این به ساختارهای مختلف آن نیز اشاره کردیم. برای این‌که بتوانید همه توضیحات مربوط به این گرامر را به خوبی درک کنید، لازم است به اندازه کافی تمرین داشته باشید.

یکی از راه‌های تمرین و یادگیری زمان‌های انگلیسی، توجه به اشتباهات گرامری است که میان اکثر زبان‌آموزان مشترک است و به آن اشتباهات رایج گرامری می‌گویند. از دیگر مواردی که می‌توانیم زمان‌های انگلیسی را بهتر یاد بگیریم، توجه کردن به سوال‌های رایجی و کاربردی است که در این رابطه مطرح می‌شود. به همین دلیل، در ادامه این مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Past Continuous پاسخ داده‌ایم.

فرمول گرامر Past Continuous چیست ؟

گذشته استمراری برای جملات مثبت با فعل «was/were + verb + ing» تعریف می‌شود و فرمول آن به صورت «subject + was/were + verb + ing + object» است. برای منفی کردن، «not» را به فعل «to be» اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردن، فعل «to be» را ابتدای جمله می‌آوریم.

کاربردهای گرامر Past Continuous چیست ؟

از گشته استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در زمان گذشته شروع شده و تا مدتی در حال استمرار بوده است. اما در زمان گذشته کامل نشده است و بر اثر اتفاق دیگری متوقف شده یا نیمه‌کاره رها شده است.

از دیگر کاربردهای گذشته استمراری می‌توان به توصیف عادت‌های گذشته یا روایت‌های داستانی اشاره کرد. همچنین برای پرسیدن مؤدبانه با فعل‌هایی مانند «wonder» یا «hope» به کار می‌رود.

قیدهای زمان Past Continuous چیست ؟

رایج‌ترین قیدهای زمان گذشته استمراری «when» و «while» است که دو جمله‌واره گذشته را به هم وصل می‌کند. سایر قیدهای زمانی که برای گذشته استمراری به کار می‌روند عبارتند از «constantly» و «always» و «as» و غیره.

تمرین گرامر Past Continuous

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Past Continuous»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1.  I was doing my homework when the stone _____ mark the window.

was hitting

hitted

hit

2. Everyone _____ mark outside when the car arrived.

was waiting

waited

were waiting

3. Ryan and I ______ his foot.

were playing tennis when Ryan broke

played tennis when Ryan boke

played tennis when Ryan was breaking

4. When we _____.

were watching TV, Dad arrive home

watched TV, Dad was arriving home

were watching TV, Dad was arriving home

5. Jason ______.

was collecting his prize when his mobile phone was ringing

collected his prize when his mobile phone was ringing

was collecting his prize when his mobile phone rang

6. We ______ mark dinner when you called round.

didn't have

weren't having

didn't be having

7. Nobody _____ it off.

weren't having

didn't have

didn't be having

8. I was listening to the radio when I _____ mark someone I knew.

was hearing

were hearing

heard

9.What _____ when you saw him?

did Max do

was Max doing

did Max

10.  I found my toy when I ______ my room.

was tidying

tidied

have tidied

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با فعل Past Continuous پر کنید.

Q1: She __________ her child. (beat)

جواب

Answer: She was beating her child.

Q2: He ___________ the dust from the blower. (blow)

جواب

Answer: He was blowing the dust from the blower.

Q3: What _____ she _______ for her husband on his birthday? (buy)

جواب

Answer: What was she buying for her husband on his birthday?

Q4: He _____________ his own plaster in the hospital. (break)

جواب

Answer: He was breaking his own plaster in the hospital.

Q5: _____ you _________ down the tree last night? (cut)

جواب

Answer: Were you cutting down the tree last night?

Q6: She _____________ with the shopkeeper yesterday. (deal)

جواب

Answer: She was dealing with the shopkeeper yesterday.

Q7: ______ we ________ for a picnic? (go)

جواب

Answer: Were we going for a picnic?

Q8: He _________ something from us. (hide)

جواب

Answer: He was hiding something from us.

Q9: You were ______ the bill to the delivery boy. (pay)

جواب

Answer: You were paying the bill to the delivery boy.

Q10: They __________ on the roller coaster for a ride. (sit)

جواب

Answer: They were sitting on the roller coaster for a ride.

Q11: He __________ behind your back. (not/stand)

جواب

Answer: He was looking behind your back.

Q12: She ______________ in her bedroom. (sleep)

جواب

Answer: She was sleeping in her bedroom.

Q13: What ______ he ________ in the backyard? (do)

جواب

Answer: What was he doing in the backyard?

Q14: His feet _____________ so much during the match. (bleed)

جواب

Answer: His feet were bleeding so much during the match.

Q15: She was __________ the Rolce Royce at that time. (drive)

جواب

Answer: She was driving the Royal Royce at that time.

جمع‌بندی

در این آموزش با گرامر Past Continuous یا Past Progressive آشنا شدیم و یاد گرفتیم که ساختار فعل برای این گرامر به صورت «was/were + verb + ing» است. در زبان فارسی به این گرامر «گذشته استمراری» می‌گویند و برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و تا مدتی ادامه داشته است.

همچنین با ساختار انواع جملات مثبت، منفی، سوالی، سوالی منفی، تگ کوئسشن و مجهول Past Continuous آشنا شدیم و کاربردهای مختلف این گرامر را به کمک مثال و تمرین‌هایی همراه با پاسخ یاد گرفتیم.

از دیگر مواردی که برای گرامر Past Continuous توضیح دادیم، فرق Past Continuous و Past Simple بود که بسیاری از زبان‌آموزان در تشخیص تفاوت این دو با مشکل مواجه می‌شوند. در بخش پایانی این مطلب، به طور خلاصه، جمع‌بندی کاملی از گرامر Past Continuous در جدول زیر ارائه شده است.

گذشته استمراری

Past Contiuous

جملات مثبت
Subject + was/were + present participle (verb+ing) + the rest of the sentence
She was doing her work.
I was taking the examination.
They were enjoying the weather.
جملات منفی
Subject + was/were +not+present participle (verb+ing) + the rest of the sentence
She was not doing her work.
We were not going out for dinner.
They were not enjoying the weather.
جملات سوالی
Was/were + subject + present participle (verb+ing) + the rest of the sentence?
Was she doing her work?
Were we going out for dinner?
Was I taking the examination?
Were they enjoying the weather?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Only My EnglishEnglish TVAdda247ThoughtcoEnglish Grammar Here
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *