سوال ساختن با What — به زبان ساده و با مثال

۱۳۶۵۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه
سوال ساختن با what

یکی از مهم‌ترین مباحث زبان انگلیسی جملات پرسشی است. جملات پرسشی اغلب با کلمات پرسشی «wh»، مانند «who» و «what» و «when» ساخته می‌شوند. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله فرادرس قصد داریم روش‌های سوال ساختن با what را بررسی کنیم، به کاربردهای مختلف آن بپردازیم و ساختار انواع آن را توضیح دهیم.

فهرست مطالب این نوشته

سوال ساختن با What

یکی از روش‌های سوال پرسیدن در زبان انگلیسی، استفاده از کلمه پرسشی what است. با what در مورد فاعل یا مفعول جمله، ایده‌ای که در ذهن مخاطب است، عملی که انجام شده یا انجام می‌شود، برای درخواست از مخاطب برای تکرار اطلاعاتی که به ما داده و بسیاری موارد دیگر استفاده می‌کنیم.

برای سوال ساختن با what از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

What + Auxiliary Verb + Subject + Main Verb?

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

What do you want to be?

می‌خواهی چه کاره بشوی؟

What do you propose we do?

پیشنهاد می‌کنی چه کار کنیم؟

What should I make for dinner?

برای شام چه چیزی درست کنم؟

انواع جمله پرسشی

همان‌طور که در مطلب انواع جمله اشاره شد، جمله اخباری جمله‌ای است که اطلاعاتی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. جمله پرسشی، جمله‌ای است که در مورد اطلاعاتی از مخاطب سوال می‌پرسد و به همین جهت نیاز به پاسخ دارد. فرمول اصلی ساخت پرسش به شکل زیر است:

Auxiliary Verb + Subject + Main Verb?

توجه کنید که در جمله‌های پرسشی همیشه فعل کمکی قبل از فاعل و فعل اصلی پس از آن می‌آید. همچنین، این نوع جمله همیشه نیاز به علامت سوال دارد. به مثال‌هایی که در ادامه آمده‌اند دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید. در این مثال‌ها فعل کمکی Bold شده است.

Do you like Mary?

از ماری خوشت می‌آید؟

Are they playing football?

آن‌ها دارند فوتبال بازی می‌کنند؟

Will Anthony go to Tokyo?

«آنتونی» به توکیو خواهد رفت؟

Did he leave early?

او زود راه افتاد؟

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که فعل to be می‌تواند فعل اصلی جمله هم باشد. در این صورت برای ساختن جمله پرسشی نیازی به فعل کمکی نداریم و با روش ساده جابه‌جایی فعل و فاعل جمله پرسشی را می‌سازیم. در مثال‌های زیر فعل Bold شده و زیر فاعل خط کشیده شده است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Are you mad?

عصبانی هستی؟

Are they Thai?

آن‌ها تایلندی هستند؟

Was it hot outside?

هوای بیرون گرم بود؟

به طور کلی به سه روش جمله سوالی می‌سازیم:

  • سوال بله یا خیر
  • سوال با کلمات پرسشی
  • سوال گزینه‌ای

در ادامه همه این موارد را خوب بررسی می‌کنیم.

جمله پرسشی بله یا خیر

این نوع جمله‌های پرسشی، جمله‌هایی ساده هستند که با استفاده از افعال کمکی و افعال کمکی وجهی ساخته می‌شوند و برای پاسخ فقط نیاز به بله یا خیر دارند. در ادامه چند مثال از این ساختار آمده است. در این مثال‌ها فعل کمکی Bold شده است.

A: Do you want dinner?

B: Yes, I do. / No, I don't.

A: شام می‌خواهی؟

B: بله، می‌خواهم. / نه، نمی‌خواهم.

A: Can you drive?

B: Yes, I can. / No, I can't.

A: می‌توانی رانندگی کنی؟

B: بله، می‌توانم. / نه، نمی‌توانم.

A: Has she finished her work?

B: Yes, she has. / No, she hasn't.

A: او کارش را تمام کرده است؟

B: بله، تمام کرده است. / نه، تمام نکرده است.

A: Did they go home?

B: Yes, they did. / No they didn't.

A: آن‌ها به خانه رفتند؟

B: بله، رفتند. / نه، نرفتند.

در صورتی که فعل to be فعل اصلی جمله باشد، نیازی به فعل کمکی ندارد و جمله پرسشی با همان روش ساده جابه‌جایی فعل و فاعل ساخته می‌شود. جمله‌های زیر مثالی در این مورد هستند.

Is Ana French?

«آنا» فرانسوی است؟

Was John at school?

«جان» در مدرسه بود؟

جمله پرسشی با کلمات پرسشی

گاهی اوقات برای پاسخ دادن به سوالی، به جوابی طولانی‌تر از بله یا خیر نیاز داریم. وقتی اطلاعات خاصی از مخاطب می‌خواهیم معمولا از کلمات پرسشی wh در اول جمله استفاده می‌کنیم. این کلمات پرسشی نشان می‌دهند چه اطلاعاتی می‌خواهیم. به این جمله‌ها می‌توان پاسخ کوتاه و بلند داد. در مثال‌های زیر هر دو پاسخ کوتاه و بلند ذکر شده‌اند.

A: Where do you live?

B: In Paris. / I live in Paris.

A: کجا زندگی می‌کنی؟

B: در پاریس. / در پاریس زندگی می‌کنم.

A: When will we have lunch?

B: At 1 p.m. / We will have lunch at 1 p.m.

A: چه موقع ناهار می‌خوریم؟

B: ساعت یک. / ساعت یک ناهار می‌خوریم.

A: Why hasn't Tara done it?

B: Because she can't. / Because she can't do it.

A: چرا «تارا» آن کار را انجام نداده است؟

B: چون نمی‌تواند. / چون نمی‌تواند انجامش بدهد.

A: Whom did she meet?

B: She met John.

A: او چه کسی را دید؟

B: او جان را دید.

A: Who went to the mall?

B: Sara went to the mall.

A: چه کسی به فروشگاه رفت؟

B: «سارا» به فروشگاه رفت.

اگر فعل to be در زمان‌های حال و گذشته فعل اصلی باشد برای سوالی شدن نیازی به فعل کمکی ندارد و تنها با کلمات wh پرسشی می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Where is Mary?

ماری کجاست؟

How was he?

حال او چطور بود؟

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم‌های آموزش زبان انگلیسی کرده که لینک آن‌ها در ادامه آمده است.

جمله پرسشی گزینه‌ای

گاهی اوقات در جمله سوالی به مخاطب چند گزینه برای انتخاب می‌دهیم. در واقع از او می‌خواهیم بین دو یا چند گزینه‌ای که بیان کردیم یکی را انتخاب کند. به همین جهت پاسخ معمولا در خود سوال هست. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Do you want tea or coffee?

چای می‌خواهی یا قهوه؟

Will we meet John or James?

«جان» را می‌بینیم یا «جیمز» را؟

فعل to be برای سوالی شدن در این ساختار در زمان‌های حال و گذشته نیازی به فعل کمکی ندارد و فقط با جابه‌جا شدن جای فاعل و فعل جمله پرسشی ساخته می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید و توجه داشته باشید فعل آن‌ها Bold شده و زیر فاعل آن‌ها خط کشیده شده است.

Is your car white or black?

ماشین تو سفید است یا سیاه؟

Were they 15$ or 50$?

آن‌ها پانزده دلار بودند یا پنجاه دلار؟

دیگر جملات پرسشی -wh

دیگر جملات پرسشی -wh

یکی از روش‌های پرکاربرد سوال ساختن در زبان انگلیسی، استفاده از کلمات پرسشی wh- است. دلیل این نام‌گذاری این است که در همه این کلمات این دو حرف به کار می‌روند. هر کدام از این کلمه‌ها معنی خاصی دارند و به همین جهت کاربرد مخصوصی دارند، مثلا «where» یعنی کجا و «how» یعنی چطور. همان‌طور که می‌بینید در هر دو کلمه، حروف «W» و «H» آمده‌اند.

در جدول زیر دیگر کلمات پرسشی با wh همراه با مثال و کاربرد آن‌ها فهرست شده‌اند. در مورد کاربردهای what در ادامه مفصل‌تر توضیح می‌دهیم.

مثال کاربرد کلمه پرسشی wh

When did he leave?

او چه وقتی رفت؟

پرسش در مورد زمان When

Where do they live?

آن‌ها کجا زندگی می‌کنند؟

پرسش در مورد مکان یا جایگاه Where

Which color do you want?

کدام رنگ را می‌خواهی؟

پرسش در مورد انتخاب فرد Which

Who opened the door?

چه کسی در را باز کرد؟

پرسش در مورد کسی که کار را انجام داده است (فاعل) Who

Whom did you see?

چه کسی را دیدی؟

پرسش در مورد کسی که کار روی آن تاثیر گذاشته است (مفعول) Whom

Whose are these keys?

این‌ها کلیدهای چه کسی هستند؟

پرسش در مورد مالکیت Whose

Why do you say that?

چرا این حرف را می‌زنی؟

پرسش در مورد دلیل Why

How does this computer work?

این کامپیوتر چطور کار می‌کند؟

پرسش در مورد حالت چیزی یا کاری How

How was your exam?

امتحانت چطور بود؟

پرسش در مورد وضعیت یا کیفیت چیزی

سوال ساختن با what‌ در مورد فاعل

همان‌طور که می‌دانید فاعل در زبان انگلیسی فردی یا چیزی است که کاری را انجام داده، یا فعل روی آن تاثیری گذاشته است. در زبان انگلیسی می‌توان با استفاده از کلمه پرسشی what در مورد فاعل اتفاقی که رخ داده یا عملی که انجام شده سوال پرسید، به شرط آنکه فاعل جمله شیئی باشد که کاری را انجام داده یا اتفاقی باشد که رخ داده است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این کاربرد آشناتر شوید.

A: What happened yesterday?

B: A tragedy happened yesterday.

A: دیروز چه اتفاقی افتاد؟

B: دیروز اتفاق غم‌انگیزی افتاد.

A: What causes cancer?

B: Smoking causes cancer.

A: چه چیزی باعث سرطان می‌شود؟

B: سیگار کشیدن باعث سرطان می‌شود.

A: What damaged your house?

B: The earthquake damaged my house.

A: چه چیزی به خانه تو آسیب زد؟

B: زلزله به خانه من آسیب زد.

A: What will help the students?

B: This textbook will help the students.

A: چه چیزی به دانش‌آموزها کمک می‌کند؟

B: این کتاب درسی به دانش‌آموزها کمک می‌کند.

سوال ساختن با what‌ در مورد مفعول

همان‌طور که در مطلب مفعول در انگلیسی اشاره شد، مفعول فرد یا شیئی است که عمل فعل روی آن تاثیری گذاشته است و سه نوع دارد: مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم و مفعول حرف اضافه.

یکی از کاربردهای سوال ساختن با what، در جمله‌هایی است که مفعول مستقیم دارند. این جمله‌ها را که معمولا اشاره می‌کنند کسی یا چیزی روی فردی یا شیئی دیگر تاثیر گذاشته است، می‌توان با به کار بردن what سوالی کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: What did you lose?

B: I lost my purse.

A: چه چیزی را گم کردی؟

B: کیف پولم را گم کردم.

A: What did James drop?

B: He dropped the glass.

A: «جیمز» چه چیزی را انداخت؟

B: او لیوان را انداخت.

A: What will you read?

B: We will read the book.

A: چه چیزی را می‌خوانید؟

B: این کتاب را می‌خوانیم.

A: What did Amanda wash?

B: Amanda washed the car.

A: آماندا چه چیزی را شست؟

B: آماندا ماشین را شست.

A: What did the earthquake damage?

B: The earthquake damaged my house.

A: زلزله به چه چیزی صدمه زد؟

B: زلزله به خانه من صدمه زد.

سوال ساختن با what و فعل

همان‌طور که می‌دانید what یکی از کلمات پرسشی پرکاربرد انگلیسی است، یکی از کاربردهای سوال ساختن با what، وقتی است که می‌خواهیم در مورد کاری که انجام شده یا اتفاقی که رخ داده است سوال بپرسیم. در ادامه انواع روش‌های سوال ساختن با what از نظر گرامری را بررسی می‌کنیم و چند مثال از هر کدام ارائه می‌کنیم.

سوال ساختن با what + verb

برای سوال پرسیدن با what می‌توان فقط از یک فعل اصلی در کنار این کلمه پرسشی استفاده کرد تا در مورد ماهیت اتفاقی که افتاده یا کاری که انجام شده است اطلاعاتی کلی به دست بیاوریم. مثال‌های زیر نمونه‌هایی از این ساختار هستند.

What happened to Paul?

چه اتفاقی برای «پاول» افتاد؟

What is on that table?

چه چیزی روی آن میز است؟

What makes you happy?

چه چیزی تو را خوشحال می‌کند؟

سوال ساختن با what do you + verb

در این روش برای شکل دادن به جمله پرسشی، اول کلمه پرسشی what را می‌آوریم، سپس از do یا does استفاده می‌کنیم و در ادامه هم فاعل و فعل اصلی جمله را به ترتیب به جمله اضافه می‌کنیم. فاعل این جمله‌ها می‌تواند هر ضمیر فاعلی دیگر به غیر از you هم باشد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

What do you think?

چه فکری می‌کنی؟

What does he need?

او به چه چیزی نیاز دارد؟

What do you suggest I order?

پیشنهاد می‌کنید چه چیزی سفارش بدهم؟

What do you have in your bag?

در کیفت چه داری؟

سوال ساختن با what + be

برای شکل دادن به جمله پرسشی با what در زبان انگلیسی، به افعال کمکی نیاز داریم. یکی از این فعل‌های کمکی که زمان فعل را نشان می‌دهند، شکل‌های مختلف فعل کمکی be است. توجه داشته باشید که فعل اصلی بعد از فعل کمکی be به صورت جراند (Gerund) یا همان فعل ingدار می‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید.

What were the boys playing?

پسرها چه بازی می‌کردند؟

What are they watching?

آن‌ها چه چیزی تماشا می‌کنند؟

What were the girls building?

دخترها چه می‌ساختند؟

What were they doing?

آن‌ها چه کار می‌کردند؟

What was he selling?

او چه چیزی می‌فروخت؟

What was Sara sending to her aunt?

سارا چه چیزی برای خاله‌اش می‌فرستاد؟

What was John writing?

«جان» چه چیزی می‌نوشت؟

What are they learning?

آن‌ها چه چیزی یاد می‌گیرند؟

What are we sending her for her birthday?

برای تولدش برای او چه می‌فرستیم؟

What are you buying?

داری چه چیزی می‌خری؟

سوال ساختن با what + have

همانطور که می‌دانید have و has یکی از فعل‌های کمکی زبان انگلیسی هستند که برای سوال پرسیدن از آن‌ها استفاده می‌شود. این فعل در جایگاه فعل کمکی، معمولا زمان فعل جمله را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که پس از have فعل اصلی به شکل مصدر بدون to می‌آید. در ادامه چند مثال از این ساختار آمده است.

What have they bought?

آن‌ها چه چیزی خریده‌اند؟

What has he ordered?

او چه چیزی سفارش داده است؟

What has this book taught you?

این کتاب چه چیزی به تو یاد داده است؟

کاربردهای سوال ساختن با what

در زبان انگلیسی از کلمه پرسشی what برای سوال کردن در مورد اطلاعاتی خاص استفاده می‌شود. ممکن است از مخاطب بخواهیم اطلاعاتی که داده را برای ما تکرار کند یا در موردی خاصی از او سوالی بپرسیم تا دانسته‌های خود را در مورد او افزایش بدهیم. در ادامه کاربردهای سوال ساختن با what را در حوزه‌های مختلف همراه با مثال بررسی می‌کنیم.

سوال ساختن با what برای درخواست تکرار

یکی از کاربردهای مهم what در سوال‌هایی است که در آن از مخاطب می‌خواهیم جمله‌ای را که قبلا گفته تکرار کند و یا هدفش از حرفی که به زبان آورده را برای ما توضیح دهد. جمله‌های زیر مثال‌هایی از این موارد هستند.

What? I can't hear you.

چی؟ صدایت را نمی‌شنوم.

What did you say?

چه گفتی؟

What are you talking about?

در مورد چه چیزی حرف می‌زنی؟

What is the intent of that sentence?

هدف از آن جمله چیست؟

What are you trying to say?

چه چیزی می‌خواهی بگویی؟

What does the term 'patrician' signify?

کلمه «اعیان‌زاده» یعنی چه؟

سوال ساختن با what در مورد اسم و مشخصات

یکی از کاربردهای what هنگامی است که با فردی به تازگی آشنا می‌شویم و می‌خواهیم اطلاعات پایه‌ای، مانند اسم و آدرس او را بدانیم. در این موارد جمله را با what is شروع می‌کنیم. در ادامه چند مثال از این کاربرد می‌بینید.

What’s your name?

اسم تو چیست؟

What’s your last name?

نام خانوادگی تو چیست؟

What’s his name?

اسم او چیست؟

What’s her father's name?

اسم پدر او چیست؟

What's it called?

اسم آن چیز چیست؟

What is your phone number?

شماره تلفن تو چیست؟

What is their address?

آدرس آن‌ها چیست؟

What is her email address?

آدرس ایمیل او چیست؟

سوال ساختن با what در مورد خبرهای تازه

از کاربردهای دیگر what در جملات سوالی می‌توان به پرسش‌هایی اشاره کرد که وقتی به جایی وارد می‌شویم یا وقتی کسی را بعد از مدتی می‌بینیم از او می‌پرسیم تا از خبرهای تازه و اتفاقاتی که در نبود ما رخ داده است، اطلاع پیدا کنیم. در این جمله‌ها بعد از کلمه پرسشی what از فعل to be استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

What are you doing?

چه کار می‌کنی؟

What's going on?

چه خبر است؟

What's happening?

چه اتفاقی دارد می‌افتد؟

What's new in your life?

چه خبر تازه‌ای در زندگی تو هست؟

What are you so happy about?

از چه چیزی این‌قدر خوشحالی؟

سوال ساختن با what در مورد ساعت و تاریخ

یکی از کاربردهای روزمره what، سوال‌هایی است که در مورد تاریخ و ساعت همان لحظه، یا زمان وقوع اتفاقی یا انجام شدن کاری می‌پرسیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار آشناتر شوید.

What time is it?

ساعت چند است؟

What time can I have breakfast?

چه ساعتی می‌توانم صبحانه بخورم؟

What time does this train get to New York?

این قطار چه ساعتی به نیویورک می‌رسد؟

What time will it be over?

چه ساعتی تمام می‌شود؟

What time does the store close?

فروشگاه چه ساعتی می‌بندد؟

What time do you want to leave?

چه ساعتی می‌خواهی بروی؟

What time do you want to eat?

چه ساعتی می‌خواهی غذا بخوری؟

What time do you go to bed?

چه ساعتی به تخت‌خواب می‌روی؟

What day is it today?

امروز چه روزی است؟

What’s the date?

امروز چندم است؟

سوال ساختن با what در مورد کار و شغل

سوال ساختن با what در مورد کار و شغل

یکی از کاربردهای مهم جمله‌های سوالی با what برای وقتی است که می‌خواهیم از برنامه‌های حال یا آینده کسی خبر بگیریم یا در مورد شغل کسی سوالی بپرسیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

What are you doing later?

بعدا می‌خواهی چه کاری کنی؟

What is she doing?

او چه کار می‌کند؟

What are they doing tomorrow?

آن‌ها می‌خواهند فردا چه کار کنند؟

What did you do yesterday?

دیروز چه کار کردی؟

What do you do?

کار تو چیست؟

What’s your job?

شغل شما چیست؟

What does your father do?

شغل پدرت چیست؟

What can we do?

چه کار می‌توانیم بکنیم؟

What should I do?

باید چه کار کنم؟

سوال ساختن با what برای توصیف

یکی از کاربردهای what در جمله‌های پرسشی انگلیسی برای سوال پرسیدن در مورد ویژگی‌های ظاهری شخص یا چیزی یا ویژگی‌های شخصیتی فردی است. در ادامه چند مثال از این کاربرد آمده است.

What does she look like?

او چه شکلی است؟

What is the height of that mountain?

ارتفاع آن کوه چقدر است؟

What is he like?

او چطور آدمی است؟

What is she like as a person?

شخصیت او چطور است؟

What type of stone is this?

این چه نوع سنگی است؟

سوال ساختن با what در مورد اوقات فراغت و علایق

از کاربردهای جمله‌های سوال با what می‌توان به سوال‌هایی اشاره کرد که برای آشنایی بیشتر با شخصیت کسی، در مورد علایق او و یا کارهایی که در اوقات فراغتش انجام می‌دهد، مطرح می‌کنیم. کاربرد مشابه دیگری هم برای سفارش غذا در رستوران است که در واقع در مکالمه بین گارسون و مشتری استفاده می‌شود. در ادامه چند مثال از این دو کاربرد مشابه آمده است.

What do you like?

از چه چیزی خوشت می‌آید؟

What do you do when you have free time?

زمانی که وقت آزاد داری چه کار می‌کنی؟

What flavor of ice cream do you like?

چه طعم بستنی‌ای دوست داری؟

What are you good at?

در انجام چه کاری ماهر هستی؟

What’s your favorite food?

غذای محبوبت چیست؟

What do you do for fun?

برای تفریح چه کار می‌کنی؟

What does he do in his spare time?

او در اوقات فراغتش چه کار می‌کند؟

What do you want to eat?

می‌خواهی چه چیزی بخوری؟

What would you like?

چه چیزی میل دارید؟

What would you like to drink?

دوست دارید چه چیزی بنوشید؟

دیگر کاربردهای سوال ساختن با what

دیگر کاربردهای سوال ساختن با what

جملات سوالی با what کاربردهای دیگری هم دارند که در دسته‌بندی خاصی جا نمی‌گیرند. چند مورد از مهم‌ترین مثال‌ها در ادامه آمده‌اند.

What is it on the table?

این چیزی که روی میز است چیست؟

What’s this?

این چیست؟

What’s that in his hand?

چه چیزی در دست اوست؟

What's the point?

هدف چیست؟

What are the expenses of moving house?

هزینه نقل مکان چقدر است؟

What was his motive for doing that?

هدف او از انجام آن کار چه بوده؟

What grade are you in?

در کلاس چندم هستی؟

What was the cause of the fire?

دلیل آتش‌سوزی چه بود؟

What is our homework today?

تکلیف امروزمان چیست؟

What’s the weather like today?

هوا امروز چطور است؟

What are you reading?

چه چیزی می‌خوانی؟

What percentage of the students are admitted to college?

چند درصد از دانش‌آموزها در دانشگاه پذیرفته می‌شوند؟

سوالات رایج درباره سوال ساختن با What

در ادامه این مطلب به سوال‌های پتکرار در مورد روش‌های سوال ساختن با What می‌پردازیم.

انواع جمله پرسشی در انگلیسی چیست؟

جمله‌های پرسشی در زبان انگلیسی به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: سوال‌های بله یا خیر، سوال‌های با کلمه پرسشی و سوال‌های گزینه‌ای. سوال‌های بله یا خیر برای پاسخ فقط نیاز به پاسخ کوتاه بله یا خیر دارند. سوال‌های با کلمه پرسشی با استفاده از کلمات پرسشی wh ساخته می‌شوند و برای پاسخ دادن به آن‌ها باید از جمله کاملی استفاده کرد. سوال‌های گزینه‌ای نیز با استفاده از چند پاسخ ساخته می‌شوند که یکی از آن‌ها درست است.

جملات پرسشی wh چیست؟

جمله‌های پرسشی wh جمله‌هایی هستند که با کلمات پرسشی wh شروع می‌شوند و در مورد اطلاعات خاصی در جمله از مخاطب سوال می‌پرسند. این سوال‌ها پاسخ‌های متنوعی دارند که می‌توانند کوتاه یا بلند باشند اما نمی‌توان با بله یا خیر ساده به آن‌ها جواب داد.

روش سوال ساختن با What در مورد فاعل چیست؟

برای سوال پرسیدن با what در مورد فاعل، باید what را اول جمله و قبل از فعل بیاوریم و سپس فعل جمله و در نهایت باقی آن را بیان کنیم. سوال‌هایی که با what در مورد فاعل ساخته می‌شوند، در مورد فاعل عملی که در جمله انجام شده یا اتفاقی که رخ داده سوالی مطرح می‌کنند.

روش سوال ساختن با What در مورد مفعول چیست؟

برای سوال ساختن با What در مورد مفعول، What را در اول جمله می‌آوریم و سپس فعل کمکی، فاعل و فعل اصلی جمله را به ترتیب بیان می‌کنیم. سوال‌هایی که با What در مورد مفعول ساخته می‌شوند، در مورد کسی یا چیزی که فعل روی آن تاثیر مستقیم گذاشته، یعنی در مورد مفعول مستقیم سوالی مطرح می‌کنند.

کاربردهای سوال ساختن با What چیست؟

سوال‌هایی که با What ساخته می‌شوند برای درخواست تکرار جمله‌ای که مخاطب پیش‌تر گفته استفاده می‌شوند. کاربرد دیگر این جمله‌ها برای پرسیدن اسم و ویژگی‌های کسی یا چیزی است. همچنین برای سوال کردن در مورد خبرهای تازه یا برای پرسیدن تاریخ و ساعت نیز می‌توان از what استفاده کرد. کاربردهای دیگر این ساختار برای پرسیدن شغل، برای درخواست توصیف چیزی و برای سوال کردن درمورد علایق فرد است.

جمع‌بندی

در این مطلب روش‌های سوال ساختن با what را بررسی کردیم و انواع آن را توضیح دادیم. در ادامه کاربردهای متنوع این کلمه پرسشی را با مثال‌های متعدد آموزش دادیم. علاوه بر این، به دیگر کلمات پرسشی whدار و انواع جمله‌های پرسشی نیز اشاره کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Club Games4esl English Club

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *