افعال حرکتی در زبان انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

۳۱۶۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۸ دقیقه
افعال حرکتی در زبان انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

افعال انگلیسی تقسیم‌بندی‌های گوناگون و متنوعی دارند. در این دسته‌بندی، دو نوع فعل حرکتی و حالتی نیز وجود دارد که معمولاً در کنار هم آموزش داده می‌شوند. «افعال حرکتی» (Action Verbs) برای توصیف عملی به کار می‌روند که به صورت فیزیکی انجام می‌شود. اما در مقابل، از «افعال حالتی» (State Verbs) برای بیان حالت یا توصیف عواطفی استفاده می‌شود که ماهیت فیزیکی ندارند. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» درباره انواع فعل در انگلیسی صحبت کردیم. در این آموزش قصد داریم به بررسی افعال حرکتی در زبان انگلیسی بپردازیم و فهرستی از این فعل‌‌ها را در قالب مثال و تمرین ارائه دهیم.

اهمیت یادگیری افعال حرکتی در زبان انگلیسی

افعال حرکتی در زبان انگلیسی اطلاعات مهمی را در رابطه با جمله منتقل می‌کنند و تأثیر و هدف آن را نشان می‌دهد. این فعل‌ها نقش مهمی در دستور زبان انگلیسی دارند و خواننده را متوجه این مسئله می‌کنند که فاعل در جمله چه نقشی دارد.

همچنین ممکن است اطلاعات بیشتری در رابطه با نقش و نوع افعال حرکتی داشته باشیم. هنگامی که به طور کامل با افعال حرکتی آشنا شوید، می‌توانید تفاوت فعل‌ها و کاربرد آن‌ها را در جمله‌های مختلف بهتر یاد بگیرید. افعال حرکتی عملی را توصیف می‌کنند که شخص، حیوان، شیء یا فرایندی در طبیعت می‌تواند انجام دهد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

A cheetah chases ‌a gazelle across a plain, and the gazelle sprints away, hearing the tall grass rustle underneath the cheetah’s paws.

یوزپلنگی غزالی را در دشت تعقیب می‌کند و غزال‌ صدای خش‌خش علف‌های بلند را زیر پنجه‌های یوزپلنگ می‌شنود و دور می‌شود.

در مثال فوق، انواع فعل حرکتی را مشاهده می‌کنید: «hear» و «chase» و «rustle» و هر کدام توصیف‌کننده عملی هستند که توسط غزال و یوزپلنگ انجام شده است. بنابراین، این فعل‌ها ماهیت فیزیکی دارند و نشان می‌دهند که کاری انجام شده است.

انواع فعل در انگلیسی

زبان انگلیسی از هشت نوع فعل مختلف تشکیل شده است. فعل یکی از اجزای کلام در زبان انگلیسی است و بدون آن جمله کامل نمی‌شود. از فعل برای توصیف عمل، حالت و وقوع چیزی صحبت می‌کنیم و برای بیان زمان‌های مختلف از آن‌ها کمک می‌گیریم. برای مثال، عمل نوشتن، خواندن، گوش کردن و غیره، همه به عنوان فعل در جمله به کار می‌روند. در این آموزش قصد داریم به دسته‌ای از فعل‌های انگلیسی به نام افعال حرکتی اشاره کنیم. اما قبل از آن توضیح مختصری درباره انواع فعل در انگلیسی خواهیم داد.

همان‌طور که گفته شد، فعل در زبان انگلیسی به هشت دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

برای شروع، به مثال‌های زیر توجه کنید. برخی از آن‌ها با فعل‌های حرکتی و برخی با فعل‌های حالتی ساخته شده است.

He played hockey.

او هاکی بازی کرد. (فعل حرکتی)

He is laughing.

او در حال خندیدن است. (فعل حالتی)

It rained yesterday.

دیروز باران بارید. (فعل حرکتی)

It snowed a lot that winter.

آن زمستان باران زیاد بارید. (فعل حرکتی)

I wrote a story.

من داستانی نوشتم. (فعل حرکتی)

He appears satisfied.

او راضی به نظر می‌رسد. (حالتی)

یادگیری کاربرد until

افعال حرکتی در زبان انگلیسی

«افعال حرکتی» (Action Verbs) که به آن‌ها «Dynamic Verbs» نیز گفته می‌شود، بیانگر عملی هستند که به صورت فیزیکی یا ذهنی انجام می‌شود. فعل حرکتی نشان می‌دهد که فاعل جمله مشغول انجام چه کاری است یا چه کاری انجام داده است.

بیشتر فعل‌ها در دسته افعال حرکتی قرار دارند. به همین دلیل آموختن افعال حرکتی در زبان انگلیسی به کمک مثال و در قالب تمرین، باعث درک بهتر آن‌ها خواهد شد. فعل‌هایی مانند «climb» به معنای «بالا رفتن» یا «laugh» به معنای «خندیدن» که انجام عملی را توصیف می‌کنند، به عنوان افعال حرکتی در نظر گرفته می‌شوند.

در مقابل این فعل‌ها، دسته دیگری به نام «افعال حالتی/ غیرحرکتی» (Stative Verbs) تعریف شده است که برای توصیف حالت یا عواطف از آن‌ها کمک می ‌گیریم. در این آموزش با انواع افعال حرکتی در زبان انگلیسی آشنا خواهیم شد و فهرستی از آن‌ها را ارائه خواهیم کرد. همچنین به افعال غیرحرکتی نیز اشاره‌ای خواهیم داشت. در انتها نیز به کمک تمرین آن‌ها را بهتر یاد می‌گیریم.

نکته مهمی که باید درمورد افعال حرکتی در زبان انگلیسی مدنظر داشته باشیم، این است که به دو صورت لازم و متعدی به‌ کار می‌روند. در جمله‌های زیر از افعال حرکتی استفاده شده است.

Authors write book reviews for newspapers.

نویسندگان نقدهای کتاب را برای روزنامه می‌نویسند.

He earns a lot of money.

او درآمد بالایی دارد.

Some reporters now use word processors.

برخی از گزارشگرها امروزه از واژه‌پردازها استفاده می‌کنند.

در دسته‌بندی فعل‌ها، با توجه به موقعیتی که در جمله دارند، دو حالت لازم و متعدی تعریف شده است. در ادامه هر دو حالت را برای افعال حرکتی توضیح خواهیم داد.

افعال لازم

«فعل لازم» (Intransitive Verb) به فعلی گفته می‌شود که مفعول مستقیم ندارد و جمله بدون مفعول، جمله کاملی به شمار می‌رود. برخی از افعال حرکتی در زبان انگلیسی، لازم هستند. برای این‌که بتوانید با افعال لازم بیشتر آشنا شوید، در ادامه به چند مثال زیر توجه کنید.

My cat ran.

گربه من دوید.

I can’t believe our dog died.

باورم نمی‌شود گربه‌ام مرده است.

Don’t speak too loud. Roy is sleeping.

این‌قدر بلند حرف نزن. «روی» خوابیده است.

افعال متعدی

«فعل متعدی» (Transitive Verb) به فعلی گفته می‌شود که علاوه بر فاعل و فعل، مفعول نیز داشته باشد. به همین دلیل در زبان انگلیسی به آن‌ها افعال گذرا به مفعول نیز گفته می‌شود. افعال متعدی به یک یا چند مفعول نیاز دارند تا هدف جمله را مشخص کنند. برای مثال در جمله زیر، «the car» مفعول جمله است و بدون آن عمل فعل کامل نمی‌شود. تصور کنید مفعول را از جمله حذف کنیم؛ در این حالت جمله دیگر کامل نخواهد بود.

Oliver washed the car.

«الیور» ماشین را شست.

برخی از افعال حرکتی در زبان انگلیسی متعدی هستند. در مثال‌های زیر از افعال متعدی استفاده شده است که در دسته افعال حرکتی قرار می‌گیرند. مفعول در هر یک از جمله‌ها به رنگ بنفش «bold» شده است.

William killed the snake.

«ویلیام» مار را کشت.

Sophia was looking through the newspaper.

«صوفیا» داشت روزنامه را تورق می‌کرد.

John played the game.

«جان» بازی کرد.

افعال ربطی

افعال ربطی فاعل جمله را به اسم یا صفتی ربط می‌دهند که آن را توصیف می‌کند. این فعل‌ها برای توصیف حالت فاعل به کار می‌‌‌روند، اما بیانگر عمل فعل نیستند. برخی از فعل‌های ربطی رایج را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

افعال ربطی در انگلیسی

(Linking verbs)

comecan beare being
might bewill beshall be
have beenhas beenhad been
seemedlookedmaybe
remainedindicateappear
tastesoundfeel
would bewill becomeacted
areamwas
actis gettingis being
remainsitfelt
have seemedcould belook
gotbecamekeep
growiswere

همراه با افعال ربطی، از صفت استفاده می‌کنیم. به چند جمله زیر توجه کنید.

Henry seems to be happy.

«هنری» خوشحال به نظر می‌رسد.

Kevin feels happy.

«کوین» خوشحال به نظر می‌رسد.

The chocolate tastes good.

شکلات مزه خوبی دارد.

This fish smells terrible.

این ماهی بوی خیلی بدی می‌دهد.

You look happy.

شما خوشحال به نظر می‌رسید.

I feel upset.

احساس ناراحتی می‌کنم.

Sophia appeared calm.

«صوفیا» آرام به نظر می‌رسید.

Roy’s voice sounded friendly.

صدای «روی» دوستانه به نظر می‌رسید.

یادگیری زبان انگلیسی

افعال کمکی

افعال کمکی در زبان انگلیسی همراه با فعل‌های دیگر به کار می‌روند تا معنی جمله را تغییر دهند. فعل کمکی با فعل اصلی ترکیب می‌شود تا زمان یا حالت آن را مشخص کند. فهرستی از افعال کمکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

برای درک افعال کمکی به چند مثال زیر توجه کنید.

The musician has performed in concerts all over the world.

آهنگساز در کنسرت‌هایی در سرتاسر جهان اجرا کرده است.

My hair is growing gray.

موهایم دارد سفید می‌شود.

One of the colleagues didn't attend the meeting yesterday because he was sick.

یکی از کارمندان دیروز در جلسه شرکت نکرد چون مریض بود.

افعال وجهی

افعال وجهی قبل از فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند و معنای فعل را تغییر می‌دهند. همچنین ممکن است زمان فعل را نیز تغییر دهند. رایج‌ترین فعل‌های کمکی وجهی در زبان انگلیسی عبارتند از:

افعال کمکی وجهی

(Modal Auxiliary Verbs)

willwouldcan
ought tocouldmay
have toshallmight
shouldmust

به چند مثال زیر با افعال کمکی وجهی توجه کنید.

Once you finish your homework, you may play outside.

وقتی تکالیفت را تمام کردی، شاید بتوانی بیرون بازی کنی.

We must add two eggs to the bowl.

باید دو تخم‌‌مرغ به کاسه اضافه کنیم.

I would buy a big house if I had enough money.

اگر پول کافی داشتم خانه بزرگی می‌خریدم.

He should take a rest.

او باید استراحت کند.

افعال حالتی

افعال حالتی بیانگر حالت فعل در جمله هستند و به ماهیت فیزیکی اشاره‌ای نمی‌کنند. رایج‌ترین فعل‌های حالتی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

افعال حالتی

(Stative Verbs)

wishthinkhave
wantdislikelike
appearloveprefer
belikeunderstand
feelguessbelong
hearimaginedoubt
lookmeanhate
belongrecognizeknow
weighsuspectremember

به چند مثال با افعال حالتی توجه کنید.

I hate this song.

من از این آهنگ متنفرم.

The report contains a great deal of statistical information.

گزارش شامل اطلاعات آماری فراوانی است.

I appreciate your concern, but honestly, I’m fine.

بابت نگرانی‌ات ممنونم، اما صادقانه بگویم، حالم خوب است.

I want you to meet my parents.

من از شما می‌خواهم که والدینم را ملاقات کنید.

افعال باقاعده

افعال باقاعده به فعل‌هایی گفته می‌شود که برای تبدیل شدن به زمان گذشته پسوند «ed» یا «d» می‌گیرند. این دسته از فعل‌ها برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی می‌کنند به همین دلیل به آن‌ها افعال باقاعده گفته می‌شود. در ادامه، تعدادی از افعال باقاعده را در حالت ساده و گذشته مشاهده می‌کنید.

walk → walked

play → played

talk → talked

bake → baked

practice → practiced

به چند مثال با افعال باقاعده توجه کنید تا با کاربرد آن‌ها در جمله بیشتر آشنا شوید.

He walked to school yesterday.

او دیروز پیاده به مدرسه رفت.

She baked the cake and ate it.

او کیک پخت و آن را میل کرد.

They played basketball in the yard.

آن‌ها در حیاط بسکتبال بای کردند.

You practiced the piano carefully.

شما با دقت پیانو تمرین کردید.

افعال بی قاعده

افعال بی‌قاعده زمانی که به گذشته تبدیل می‌شوند، از قانون و قاعده خاصی پیروی نمی‌کنند، بلکه کل فعل تغییر می‌کند. در لینک زیر می‌توانید پی‌دی‌اف افعال بی‌قاعده را دانلود و مشاهده کنید. به چند مثال با افعال بی‌قاعده انگلیسی توجه کنید تا ساختار آن‌ها را در جمله بهتر یاد بگیرید.

در ادامه، به چند مثال با افعال بی‌قاعده انگلیسی توجه کنید.

Tom was in New York yesterday.

«تام» دیروز در نیویورک بود.

I've never beaten Tom at chess.

من هرگز «تام» را در شطرنج شکست نداده‌ام.

Jason has become an excellent doctor.

«جیسون» به دکتر فوق‌العاده‌ای تبدیل شده است.

They haven't begun the play yet.

آن‌ها هنوز بازی را شروع نکرده‌اند.

He bent the branch until it broke.

شاخه را خم کرد تا شکست.

We came home earlier yesterday.

دیروز زودتر به خانه آمدیم.

Have you ever driven across the U.S.?

آیا تا به حال در بخشی از آمریکا رانندگی کرده‌اید؟

We ate lunch early today.

امروز ناهار را زود خوردیم.

افعال عبارتی

افعال عبارتی از چند کلمه تشکیل شده‌اند. در واقع ترکیبی از کلمه‌ها هستند که به عنوان فعل در جمله ظاهر می‌شوند. در این حالت از فعل اصلی و حرف اضافه یا قید ساخته می‌شوند و معنی آن‌ها کاملاً با معنی فعل اصلی فرق دارد. به چند مثال با افعال عبارتی و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Mary looked forward to her high school reunion.

«ماری» بی‌صبرانه منتظر دیدار دوباره دوستان دبیرستانش بود.

He brought up the same points again and again.

او بارها و بارها همان نکته‌ها را مطرح کرد.

Maggie handed in the wallet to the police.

«مگی» کیف پول را به پلیس تحویل داد.

I make up stories all the time.

من مدام از خودم داستان می‌سازم.

انواع کاربرد until

تفاوت افعال حرکتی با افعال حالتی

بیشتر فعل‌ها در زبان انگلیسی حرکتی هستند، مانند جمله‌های زیر:

John kicked the ball.

جان به توپ ضربه زد.

Chefs cook food.

سرآشپزها غذا می‌پزند.

People speak different languages.

مردم به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کنند.

در مثال‌های فوق، «kick» ،«cook» و «speak» در دسته افعال حرکتی قرار می‌گیرند، زیرا عملی را نشان می‌دهند که ماهیت فیزیکی دارد. در واقع همه این کارها را به کمک اعضای بدن خود و به صورت فیزیکی انجام می‌‌دهیم. اما برخی از فعل‌ها در دسته افعال حرکتی قرار نمی‌گیرند، بلکه شرایط یا حالتی را توصیف می‌کنند. در مثال‌های زیر از افعال حالتی استفاده شده است.

I understand you.

من شما را درک می‌کنم.

She knows the answer.

او پاسخ را می‌داند.

He has a job.

او شغلی دارد.

بنابراین اگر بخواهیم تفاوت افعال حرکتی را با افعال حالتی نشان دهیم، باید به این نکته اشاره کنیم که افعال حرکتی ماهیت فیزیکی فعل را نشان می دهند، در حالی که افعال حالتی ماهیت غیرفیزیکی دارند و نشان‌دهنده حالت فعل هستند.

تفاوت افعال حرکتی با افعال کمکی

افعال حرکتی معمولاً به عنوان فعل اصلی در جمله به کار می‌روند و عملی را توصیف می‌کنند که توسط فاعل انجام شده است. در حالی که افعال کمکی، حالت، زمان یا معنی فعل اصلی را در جمله تغییر می‌دهند. برای مثال، اگر غزال‌ دیگر توسط یوزپلنگ تعقیب نشود، جمله فوق را می‌توانیم به کمک افعال کمکی به صورت زیر بنویسیم:

The gazelle was chased by the cheetah and would have been caught if the cheetah would not have stubbed his toe on a rock.

غزال‌ توسط یوزپلنگ تعقیب شد و اگر انگشت پای یوزپلنگ انگشت به صخره برخورد نمی‌کرد، آن را گرفته بود.

(در این مثال، فعل‌های حرکتی با رنگ بنفش و فعل‌های کمکی با رنگ سبز bold شده‌اند.)

فعل کمکی «would» بیانگر احتمال است. در واقع نشان می‌دهد که اگر انگشت پای یوزپلنگ به صخره برخورد نکرده بود، احتمال داشت غزال را شکار کند.

آموزش زبان انگلیسی

تفاوت افعال حرکتی با افعال ربطی

افعال حرکتی در زبان انگلیسی با افعال ربطی شباهت‌هایی دارند. برای مثال، هر دوی آن‌ها می‌توانند به عنوان فعل اصلی در جمله به کار بروند. اما در این مورد با هم تفاوت دارند که افعال ربطی نمی‌توانند عملی را نشان دهند. افعال ربطی فقط وضعیت یا موقعیت فعل را نشان می‌دهند. به مثال زیر توجه کنید.

Kevin was tired of asking Joe to borrow his car, so he finally bought his own car.

«کوین» از این‌که ماشین «جو» را به امانت گرفت خسته شد، بنابراین بالاخره ماشین خودش را خرید.

در این مثال، «was» فعل اصلی جمله‌واره اول است. فعل ربطی، فاعل، یعنی «Kevin» را به حالت فعل، یعنی «tired» ارتباط می‌دهد. علاوه بر این، در جمله‌واره دوم از فعل حرکتی استفاده شده است. چون کوین از گرفتن ماشین جو خسته شده بود، تصمیم گرفت خودش ماشین بخرد. بنابراین، فعل حرکتی «buy» نشان‌دهنده عملی است که توسط کوین انجام شده است.

جدول افعال حرکتی، ربطی و وجهی

برای مقایسه بهتر، در جدول زیر می‌توانید چند فعل حرکتی، ربطی و وجهی را مشاهده کنید.

Modal Auxiliary VerbsLinking VerbsAction verbs
mightberun
couldamsing
shouldismelt
wouldaregrow
maywascrash
canwerecry
musthavewrite
willhassleep
shallhadthink
ought tobeendream

زمان‌های افعال حرکتی در زبان انگلیسی

چیزی که افعال حرکتی را از افعال غیرحرکتی جدا می‌کند، این است که می‌توانند در حالت استمراری نیز به کار بروند. به عبارت دیگر، می‌توانند شکل حال، گذشته و آینده داشته باشند. در جدول زیر می‌توانید به چند مثال در این رابطه توجه کنید.

 eat (v.)
Present tense: I eat lunch when I am hungry.
حال ساده: هر موقع گرسنه باشم، ناهار می‌خورم.
Past tense: She ate dinner last night at 8.
گذشته ساده: او دیشب ساعت 8 شام خورد.
Future tense: We will eat lunch tomorrow at 1:30 p.m.
آینده ساده: ما فردا ۱:۳۰ ناهار می‌خوریم.
swim (v.)
Present tense: We swim when it is hot outside.
حال ساده: وقتی بیرون گرم باشد، شنا می‌کنیم.
Past tense: Last week, we swam in the pool.
گذشته ساده: هفته گذشته در استخر شنا کردیم.
Future tense: We will be swimming at the lake next month.
آینده ساده:‌ ماه آینده در دریاچه شنا خواهیم کرد.
sleep (v.)
Present tense: The baby sleeps in the nursery.
حال ساده: بچه در اتاق کودک می‌خوابد.
Past tense: She slept all night.
گذشته ساده: او تمام شب را خوابید.
Future tense: We will be sleeping in tents at summer camp.
آینده ساده: ما در اردوی تابستانی در چادر می‌خوابیم.
play (v.)
Present tense: The kids play basketball at recess.
حال ساده: بچه‌ها در زنگ تفریح بسکتبال بازی می‌کنند.
Past tense: We played the last game on Monday.
گذشته ساده: ما آخرین بازی خود را دوشنبه انجام دادیم.
Future tense: The girls will be playing at the park this weekend.
آینده ساده: دخترها این آخر هفته در پارک بازی خواهند کرد.

نکات مهم درباره افعال حرکتی در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر افعال حرکتی در زبان انگلیسی به چند نکته مهم اشاره کرده‌ایم.

  • افعال حرکتی نشان‌دهنده عمل هستند، اما حالت فعل را توصیف نمی‌کنند:

The sun scorched the parched desert sand.

خورشید شن‌های خشک بیابان را سوزاند.

(در این مثال از فعل حرکتی «scorched» برای توصیف عملی استفاده شده که توسط خورشید انجام شده است.)

  • افعال حرکتی و افعال ربطی را می‌توان در کنار هم استفاده کرد، اما باید در جمله‌واره‌های مجزایی به کار بروند:

Marcus played a game until 2 in the morning last night, so he was too tired to get up for school the next morning.

«مارکوس» دیشب تا ساعت ۲ صبح بازی کرد، به همین دلیل صبح روز بعد برای رفتن به مدرسه خیلی خسته بود.

در جمله‌واره اول، «played» فعل حرکتی است و عملی را توصیف می‌کند که توسط مارکوس انجام شده است. در جمله‌واره دوم، از فعل ربطی «was» برای نشان دادن حالت خستگی مارکوس استفاده شده است.)

  • افعال حرکتی می‌توانند همراه با فعل‌های کمکی وجهی، برای نشان دادن زمان جمله، حالت یا مفهوم آن به کار بروند:

Laura Jean should tell Will that she has feelings for him, but she is too nervous.

«لارا جین» باید به «ویل» بگوید که به او علاقه‌ دارد، اما خیلی مضطرب است.

در این مثال، فعل کمکی وجهی «should» است که به خواننده نشان می‌دهد «لارا» درباره احساساتش به «ویل» حرفی نزده است، اما نویسنده معتقد است که باید حرف بزند. به همین دلیل از «should» استفاده کرده است.

افعال حرکتی در زبان انگلیسی با مثال

برای درک بهتر فهرست افعال حرکتی که در جدول فوق ارائه شد، به چند مثال با افعال حرکتی در زبان انگلیسی و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Anthony is throwing the ball.

«آنتونی» در حال پرتاب توپ است.

She accepted the job offer.

او پیشنهاد کار را پذیرفت.

He thought about his stupid mistake in the test.

او به اشتباه احمقانه خود در آزمون فکر کرد.

گرامر انگلیسی

John visited his friend for a while and then went home.

«جان» مدتی به ملاقات دوستش و سپس به خانه رفت.

The dog ran across the yard.

سگ در سرتاسر حیاط دوید.

She left in a hurry.

او با عجله رفت.

She yelled when she hit her toe.

وقتی انگشت پایش آسیب دید، فریاد زد.

The cat sat by the window.

گربه کنار پنجره نشست.

I'll play this song on my guitar.

من این آهنگ را با گیتارم می‌نوازم.

He scored a goal in the last game.

او در آخرین بازی گل زد.

In the summer, we will swim in our pool.

در تابستان در استخر خود شنا خواهیم کرد.

Will you help me with the laundry?

آیا در شستن لباس‌ها به من کمک می‌کنی؟

He rode his new bike around the block for hours.

او ساعت‌ها با دوچرخه جدیدش دورِ بلوک چرخید.

The horse trotted along the trail.

اسب در امتداد مسیر یورتمه رفت.

We ate dinner then walked around the park.

شام خوردیم و در پارک قدم زدیم.

Did you fix the mistake in your homework?

آیا اشتباه تکالیفت را رفع کردی؟

She waited for her friend at the mall.

او در مرکز خرید منتظر دوستش بود.

She lay on the couch and slept there all night.

او روی مبل دراز کشید و تمام شب را همان‌جا خوابید.

Close the door!

در را ببند!

The bird sings a song every morning.

پرنده هر روز صبح آواز می‌خواند.

The teacher reads a book to her students then asks them questions about the story.

معلم کتابی را برای دانش‌آموزانش می‌خواند. سپس از آن‌ها درباره داستان سؤال می‌کند.

The roof on the house leaks.

سقف خانه چکه می‌کند.

The lightning struck the tree.

صاعقه به درخت برخورد کرد.

They bought a new house.

آن‌ها خانه جدیدی خریدند.

لیست افعال حرکتی در زبان انگلیسی

در جدول زیر می‌توانید رایج‌ترین افعال حرکتی در زبان انگلیسی را مشاهده کنید. در ادامه، مثال‌هایی با این فعل‌ها آورده شده که معنی آن‌ها را نیز می‌توانید یاد بگیرید.

افعال حرکتی در زبان انگلیسی

(Action Verbs)

readgiveact
ridegoagree
rungrabarrive
sendhelpask
shouthitbake
singhopbring
sitinsultbuild
smilejokebuy
spendjumpcall
standkickclimb
talklaughclose
thinkleavecome
throwliftcry
touchlistendance
turnmakedream
visitmarchdrink
votemoveeat
waitnod enter
walkopenexit
writeplayfall
yellpushfix

سوالات رایج درباره افعال حرکتی در زبان انگلیسی

در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص افعال حرکتی در انگلیسی پاسخ دهیم.

انواع فعل در زبان انگلیسی چیست؟

فعل در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارد. در یک دسته‌بندی می‌توان فعل در انگلیسی را به شکل «افعال حرکتی»، «افعال ربطی»، «افعال کمکی»، «افعال وجهی»، «افعال حالتی»، «افعال باقاعده»، «افعال بی‌قاعده» و «افعال عبارتی» تقسیم کرد.

فرق افعال حرکتی با افعال حالتی چیست؟

بیشتر فعل‌ها در زبان انگلیسی حرکتی هستند. برای مثال، «kick» یا «speak» در دسته افعال حرکتی قرار می‌گیرند، زیرا عملی را نشان می‌دهند که ماهیت فیزیکی دارد. اما برخی از فعل‌ها در دسته افعال حرکتی قرار نمی‌گیرند، بلکه شرایط یا حالتی را توصیف می‌کنند. این دسته از فعل‌ها را حالتی می‌نامند زیرا بیانگر حالت هستند، مانند «understand»‌ یا «know».

زمان افعال حرکتی در زبان انگلیسی چگونه است؟

چیزی که افعال حرکتی را از افعال غیرحرکتی جدا می‌کند، این است که می‌توانند در حالت استمراری نیز به کار بروند. به عبارت دیگر، می‌توانند شکل حال، گذشته و آینده داشته باشند.

تمرین افعال حرکتی در زبان انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب افعال حرکتی در زبان انگلیسی»، می‌توانید از نمونه تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. She often ___________ herself in the mirror.
looks
listens
see
wash
2. I __________ ten minutes to school every day.
play
run
wait
walk
3. I often __________ on the ground and __________ to music.
sleep / sing
lie / listen
sleep / listen
4. He always _____________ about school rules.
writes
folder
speaks
speak
5. I am __________ English at the moment.
learn
write
studying
eating
6. I like __________ on my bed.
walking
jumping
cleaning
climbing
7. My teacher is very funny. I always __________ at his jokes.
laugh
cry
fun
like
8. He learned to __________ when he was five.
climb
ride
drive
go
9. The child is __________ on the ground quietly.
standing
cry
sitting
play
10. She __________ the blue block on the top of the others.
gives
take
carry
put

 تمرین دوم

در جمله‌های زیر، افعال حرکتی را پیدا کنید. در برخی از جمله‌ها ممکن است بیش از یک فعل حرکتی به کار رفته باشد.

Q1: Esperanza could not wait to celebrate her upcoming quinceanera with her family and closest friends.

جواب

Answer: Esperanza could not wait to celebrate her upcoming quinceanera with her family and closest friends.

Q2: The crowd exploded with cheers as the hockey puck slid through the goalie’s legs and into the goal.

جواب

Answer: The crowd exploded with cheers as the hockey puck slid through the goalie’s legs and into the goal.

Q3: Alexis stared gloomily out of her bedroom window as the rain poured down unceasingly.

جواب

Answer: Alexis stared gloomily out of her bedroom window as the rain poured down unceasingly.

Q4: The cat reared its back and hissed through its teeth even though the excited lab only wanted to play.

جواب

Answer: The cat reared its back and hissed through its teeth even though the excited lab only wanted to play.

Q5: As the runners approached the final mile, they ignored their screaming legs and pushed themselves even harder.

جواب

Answer: As the runners approached the final mile, they ignored their screaming legs and pushed themselves even harder.

تمرین کاربرد until

تمرین سوم

جاهای خالی را با شکل مناسب فعل حرکتی کامل کنید.

Q1: Sal ____ to his favorite song. (listen)

جواب

Answer: Sal listens to his favorite song.

Q2: Craig ____ the baseball over the fence. (hit)

جواب

Answer: Craig hits the baseball over the fence.

Q3: The little pig ____. (grunt)

جواب

Answer: The little pig grunts.

Q4: The roof of the house ____. (leak)

جواب

Answer: The roof of the house leaks.

Q5: The hunter ____ for a deer. (search)

جواب

Answer: The hunter searches for a deer.

Q6: Dr. Gold ____ his patient. (examine)

جواب

Answer: Dr. Gold examines his patient.

Q7: The bluebird in the tree ____ beautifully. (sing)

جواب

Answer: The bluebird in the tree sings beautifully.

Q8: The football team ____ out of the locker room. (dash)

جواب

Answer: The football team dashes out of the locker room.

Q9: Paul ____ The Adventures of Tom Sawyer. (read)

جواب

Answer: Paul reads The Adventures of Tom Sawyer

Q10: Mrs. Gray ____ a roll of paper towels at the store. (buy)

جواب

Answer: Mrs. Gray buys a roll of paper towels at the store

Q11: Judy ____ the mystery. (solve)

جواب

Answer: Judy solves the mystery.

Q12: Harold ____ a purple crayon. (find)

جواب

Answer: Harold finds a purple crayon.

جمع‌بندی

در این آموزش افعال حرکتی در زبان انگلیسی را بررسی کردیم و به اهمیت یادگیری آن اشاره کردیم. همچنین فرق آن را با افعال کمکی وجهی و افعال ربطی یاد گرفتیم و به نکات مهمی در خصوص یادگیری افعال حرکتی اشاره کردیم. در انتها نیز به کمک مثال و تمرین کاربرد آن‌ها را در جمله یاد گرفتیم.

در مجموع افعال حرکتی برای توصیف فعل به کار می‌روند و نشان می‌دهند فاعل در جمله چه عملی را انجام می‌دهد. افعال حرکتی می‌توانند برای زمان‌های حال، گذشته و آینده به کار بروند و در حالت استمراری نیز کاربرد دارند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Your DictionaryAlbertEnglish ExercisesEnglish Current
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *