انواع ضمایر انگلیسی

انواع ضمایر انگلیسی

«اسم» (Noun) در زبان انگلیسی، کلمه‌ای است که برای نامیدن شخص، مکان، شیء یا عقیده به کار می‌رود و معمولاً ویژگی‌های خاصی دارد، مانند «girl» یا «chair». «ضمیر» (Pronoun) کلمه‌ای است که جای اسم می‌نشیند و در بیشتر موارد جنسیت فاعل را برای ما مشخص می‌کند. برای مثال، «she» ضمیری است که می‌تواند به‌جای «girl» به کار برود و «it» به عنوان ضمیر، می‌تواند جایگزین «chair» شود. هنگامی که ضمیر به جای اسم به کار می‌رود، باید با خصوصیات اسم مطابقت داشته باشد.

زبان انگلیسی از ضمایر گوناگونی تشکیل شده است و هر یک کاربرد و نقش‌های متفاوتی دارند. برای مثال، در جمله «سارا دیروز به مسافرت رفت»، سارا نقش فاعل جمله را دارد، اما می‌توانیم به‌جای «سارا» از ضمیر «او» نیز استفاده کنیم. برخی از ضمایر جایگزین نام افراد یا اشیا می‌شوند و برخی برای نشان دادن مالکیت به کار می‌روند. همچنین دسته‌ای از ضمایر به نام ضمایر موصولی نیز وجود دارد که دو عبارت را به هم وصل می‌کند.

یکی از انواع ضمایر انگلیسی ضمایر اشاره است، مانند «this» و «that». این نوع ضمایر در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارند و برای اشاره به نزدیک یا دور استفاده می‌شوند. ضمایر تأکیدی نیز برای تأکید بیشتر در جمله به کار می‌روند و معمولاً جایگاه متفاوتی دارند. ضمایر دیگری نیز وجود دارند که در موقعیت‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در آموزش‌ها توضیح داده شده است.

ممکن است تا به حال این سؤال برایتان پیش آمده باشد که چرا از ضمایر به‌جای اسم استفاده می‌کنیم در حالی که اسم به‌تنهایی نشان‌دهنده شخص، مکان، شیء و عقیده‌ است. در پاسخ به این سؤال، بهتر است مثالی ارائه کنیم.

[fdbqoute bg_color=’gray’]

Marta and her sister are traveling to Marta and her sister’s uncle’s house for vacation, and Marta and her sister’s uncle are going to cook Marta, her sister’s, and her uncle’s favorite dinner.

[/fdbqoute]

[fdbqoute bg_color=’gray’]

Marta and her sister are traveling to their uncle’s house for vacation, and he is going to cook their favorite dinner.

[/fdbqoute]

در مثال اول، از ضمیر استفاده نشده است و به همین خاطر، متن روان و شیوا نیست، در حالی که در مثال دوم، هم جمله کوتاه‌تر شده و هم فهم آن ساده گشته است. بنابراین، ضمیر در زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد و از تکرار اسم در جمله جلوگیری می‌کند.

در فهرست زیر، سلسله مطالب «مجله فرادرس» در همین رابطه به ترتیب آورده شده است. در این آموزش‌ها، سعی کرده‌ایم نکات مهم مربوط به انواع ضمایر انگلیسی را توضیح دهیم و کاربرد آن‌ها را همراه با مثال و ترجمه بررسی کنیم. همچنین برای درک بهتر تفاوت میان ضمایر، در جدول انتهای مطالب، همه آن‌ها را کنار هم قرار داده‌ایم. برای یادگیری انواع ضمایر انگلیسی می‌توانید این مطالب را از بالا به پایين مطالعه کنید و گرامر مربوط به هر مبحث را به زبان ساده و به کمک مثال‌های متعدد یاد بگیرید.