گرامر Present Progressive — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۴۱۱۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۳ دقیقه
گرامر Present Progressive — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

یکی از ساختارهای پایه و کاربردی در گرامر زبان انگلیسی، گرامر حال استمراری است که به آن «Present Continuous» یا «Present Progressive» می‌گویند. کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی معمولاً با این ساختار شروع می‌شود و آن را مبنای یادگیری سایر زمان‌های انگلیسی می‌دانند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربرد زمان حال استمراری برای توصیف موقعیتی است که در همان لحظه‌ای که مشغول صحبت کردن درباره آن هستیم اتفاق می‌‌افتد. اما کاربردهای دیگری نیز دارد. در این آموزش به بررسی ساختار و کاربردهای متفاوت گرامر Present Progressive می‌پردازیم و به کمک مثال‌ و تمرین، آن را برای انواع جملات بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب این نوشته
997696

ساختار گرامر Present‌ Progressive

واژه «Progressive» در زبان انگلیسی برای توصیف استمرار عمل به کار می‌رود و برای زمان گذشته، حال و آینده قابل‌استفاده است. وقتی صحبت از گرامر Present Progressive می‌شود، درواقع به زمانی اشاره می‌کنیم که در لحظه حال، یعنی همان لحظه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، در حال وقوع است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

I am teaching English right now.

من در حال حاضر مشغول آموزش زبان انگلیسی هستم.

در این مثال از گرامر Present Progressive استفاده شده است که در زبان فارسی معادل «حال استمراری» را برای آن در نظر گرفته‌اند. برای ساختن جمله‌های حال استمراری، به فرمول‌های خاصی نیاز داریم که در این آموزش به طور کامل آن‌ها را توضیح خواهیم داد. اما برای شروع، انواع زمان‌های Progressive را همراه با مثال در جدول زیر ارائه کرده‌‌ایم.

Progressive Tenses

زمان‌های استمراری

Future ProgressivePast progressivePresent Progressive
I will be playing tennis tomorrow.I was playing when it started to rain.

I am playing tennis now.

Future Perfect ProgressivePast Perfect ProgressivePresent Perfect Progressive
I will have been playing tennis.I had been playing tennis.I have been playing tennis for 2 years.

از زمان حال استمراری می‌توانیم برای توصیف عملی استفاده کنیم که در همین لحظه در حال وقوع است. در زبان فارسی با «در حال انجام دادن» آن را توصیف می‌کنیم. برای مثال «من الآن در حال صحبت کردنم.» یا می‌توانیم بگوییم «من الآن دارم صحبت می‌کنم.» بنابراین حال استمراری، همان‌طور که از اسمش پیداست، نشان می‌دهد که عملی در زمان حال در حال استمرار است و ما درست در وسط انجام آن فعالیت هستیم.

برای این‌که بتوانیم این استمرار را در زبان انگلیسی نشان دهیم، باید تغییراتی در فعل جمله صورت بگیرد. همچنین می‌توانیم از قیدهای زمان گرامر present Progressive کمک بگیریم. بنابراین جمله‌های فارسی فوق به شکل زیر در زبان انگلیسی ترجمه می‌شوند:

I am speaking now.

من الآن در حال صحبت کردنم.

بیایید این جمله ساده را با هم بررسی و اجزای آن را از هم تفکیک کنیم. اولین کلمه، یعنی «I»، ضمیر فاعلی اول‌شخص است. بعد از فاعل در جمله شاهد فعل هستیم که از مشخصه‌های استمراری بودن آن علامت «ing» است که به فعل اصلی اضافه شده است. ساختار فعل گرامر Present Progressive به صورت «v + ing» است و بعد از آن در مثال فوق از قید زمان «now» استفاده شده است.

ساختار مثبت گرامر Present Progressive

برای ساختن جملات مثبت با گرامر Present Progressive از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject to be verb ing

در این فرمول مشاهده می‌کنید که مانند سایر جمله‌های ساده انگلیسی، ابتدا از فاعل استفاده شده است. بعد از آن فعل «to be» آمده که برای زمان حال استمراری سه فعل «am/is/are» است. هر یک از این فعل‌های «to be» با توجه به فاعل جمله به کار می‌روند. فاعل جمله می‌تواند اسم باشد (مانند Jack یا Susan)، همچنین می‌تواند ضمیر فاعلی باشد که در جدول زیر می‌توانید ترکیب آن‌ها را در کنار فعل‌های «to be» حال استمراری مشاهده کنید.

ساختار فعل to be در گرامر present Progressive برای انواع ضمایر فاعلی
Subjective Pronounto be verb
amI
areYou (مفرد)
isHe
isShe
isIt
areWe
areYou (جمع)
areThey

ساختار منفی گرامر Present Progressive

برای منفی کردن زمان حال استمراری، از منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم. «not» را به فعل «to be» اضافه می‌کنیم تا جمله منفی شود. البته برای منفی کردن دو شکل کوتاه و کامل تعریف شده است که شکل کوتاه به صورت «n't» نوشته می‌شود و در محاوره کاربرد دارد. شکل بلند یا کامل نیز به صورت «not» نوشته می‌شود و برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری به کار می‌رود. بنابراین، فرمول جملات منفی حال استمراری را می‌توانیم به دو شکل زیر توصیف کنیم:

Subject am/is/are not verb ing

Subject isn't/aren't verb ing

شکل کوتاه فعل حال استمراری در حالت منفی می‌تواند به صورت زیر نیز صرف شود:

Subject 'm not/'s not/'re not verb ing

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار منفی نیز آشنا شوید.

I'm not going to work today.

من امروز به سر کار نمی‌روم.

You're not cooking again!

شما دوباره غذا نمی‌پزی!

He's not playing soccer right now. It's raining.

او درحال‌حاضر فوتبال بازی نمی‌کند. دارد باران می‌بارد.

We're not talking about that issue right now.

ما درحال‌حاضر درمورد آن موضوع صحبت نمی‌کنیم.

They're not visiting their parents this weekend.

آن‌ها این آخر هفته به دیدن والدین خود نمی‌روند.

(در این مثال از زمان حال استمراری برای آینده استفاده شده است.)

نکته دوم: برای فعل «am» در حالت منفی، فقط می‌توانیم از منفی‌کننده «not» به شکل کامل استفاده کنیم و حالت کوتاه برای آن به کار نمی‌رود. برای محاوره می‌توانیم «I'm not» به کار ببریم. به مثال زیر و شکل درست و نادرست آن‌ توجه کنید.

I am not / I'm not talking on the phone right now.

Not: I amn't talking on the phone right now.

من درحال‌حاضر مشغول صحبت کردن با تلفن نیستم.

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار منفی گرامر Present Progressive در حالت‌های کوتاه و کامل بیشتر آشنا شوید.

I am not playing the guitar now.

من اکنون در حال نواختن گیتار نیستم.

He is not working at the moment.

او در این لحظه مشغول کار کردن نیست.

She is not watching TV right now.

او درحال‌حاضر مشغول تماشای تلویزیون نیست.

It isn't raining today.

امروز باران نمی‌بارد.

We aren't arguing.

ما در حال جروبحث نیستیم.

They're not speaking Italian.

آن‌ها به زبان ایتالیایی صحبت نمی‌کنند.

ساختار سوالی گرامر Present Progressive

برای سوالی کردن جملات حال استمراری به دو شکل عمل می‌کنیم. چون در حالت کلی دو نوع جمله پرسشی در زبان انگلیسی وجود دارد، درنتیجه دو نوع سوال نیز برای گرامر Present Progressive تعریف شده است. این دو دسته عبارتند از:

 • جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (WH-questions)

در ادامه، هر یک از جملات پرسشی برای زمان حال استمراری را بررسی خواهیم کرد.

کاربرد گرامر Present Progressive
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

جملات پرسشی بله یا خیر

دسته اول به جمله‌هایی گفته می‌شود که پاسخ آن‌ها را با بله یا خیر می‌دهیم. برای ساختم جملات پرسشی بله یا خیر، از فرمول زیر کمک می‌گیریم.

Am/Is/Are subject verb ing?

همان‌طور که در فرمول مشاهده می‌کنید، جملات پرسشی بله یا خیر با تغییر جای فاعل و فعل «to be» ساخته می‌شوند. برای پاسخ دادن نیز می‌توانیم هم از پاسخ کوتاه و هم از پاسخ بلند استفاده کنیم. برای پاسخ کوتاه از ضمیر فاعلی و فعل «to be» استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر می‌توانید به چند مثال زیر توجه کنید.

Am I speaking English fluently?

آیا من زبان انگلیسی را روان صحبت می‌کنم؟

Are you listening to me?

گوشت با منه؟

Is she learning a new language?

آیا او در حال یادگیری زبان جدید است؟

Is he washing the dishes now?

آیا او الآن مشغول شستن ظرف‌هاست؟

Is it snowing in your city right now?

آیا همین الآن در شهر شما برف می‌بارد؟

Are we having a meeting at the moment?

آیا ما این لحظه جلسه داریم؟

Are they talking to the manager now?

آیا آن‌ها مشغول صحبت کردن با مدیر هستند؟

 

جملات پرسشی Wh

دسته دوم جملات پرسشی، با کلمه پرسشی شروع می‌شوند که اغلب «wh» است. اما کلمه‌های پرسشی دیگری نیز در زبان انگلیسی وجود دارد، مانند سوال با how که با «wh» شروع نمی‌شوند، اما در همین دسته قرار می‌گیرند. دلیل آن این است که پاسخ این جمله‌ها بله یا خیر نیست. به همین دلیل نام دیگری را برای «wh-questions» در نظر گرفته‌اند که «ّInformation Questions» است. به کلمه‌های پرسشی wh بعضی وقت‌ها «Interrogative Word» نیز می‌گویند. در جدول زیر می‌توانید این کلمه‌ها را مشاهده کنید. معنی آن‌ها نیز در ردیف پایین کلمه نوشته شده است.

کلمه‌های پرسشی در زبان انگلیسی

Wh- words

whenhowwhat
کِی، چه زمانیچگونهچه چیزی، چی
whyhow manywhat color
چراچه تعدادچه رنگی
whichhow muchwhat time
کدامچه مقدارچه ساعتی
whoHow comewhere
چه کسیچطور، چراکجا
whetherwhosewhom
که، چهچه کسیچه کسی

فرمول ساختن جملات پرسشی با wh برای زمان حال استمراری را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Wh-word am/is/are subject verb ing?

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ساختن جملات پرسشی wh فرق چندانی با سوال بله یا خیر ندارد، فقط کلمه پرسشی بر سر آن قرار گرفته است. یعنی ابتدا کلمه پرسشی و سپس فعل «to be» و در ادامه فاعل و «verb + ing» می‌آید. برای درک بهتر در ادامه این مطلب به چند سوال wh برای گرامر Present Progressive و ترجمه آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

What are you doing?

مشغول انجام چه کاری هستی؟

When are you leaving?

چه زمانی اینجا را ترک می‌کنی؟

What company are you working for?

برای چه شرکتی کار می‌کنی؟

Where are you living now?

الآن کجا زندگی می‌کنی؟

Who is he speaking to?

او مشغول صحبت کردن با چه کسی است؟

When is she coming?

او چه زمانی می‌آید؟

When are they having the test?

چه زمانی امتحان دارند؟

What are they watching?

مشغول تماشای چه چیزی هستند؟

What class are they studying in?

آن‌ها در چه کلاسی مشغول درس خواندن هستند؟

How is she going to that party?

او چگونه به آن مهمانی خواهد آمد؟

How come she is sleeping at this time?

چطور است که او این موقع خواب است؟

Why are you practicing English with him?

چرا در حال انگلیسی تمرین کردن با او هستی؟

Who is Jack shaking hands with?

«جک» دارد با چه کسی دست می‌دهد؟

What country is he visiting at the moment?

او در این لحظه مشغول بازدید از چه کشوری است؟

What time are your friends coming?

دوستانت چه ساعتی می‌آیند؟

Whose car is she driving now?

او با ماشین چه کسی دارد رانندگی می‌کند؟

آموزش گرامر present progressive

تمرین جملات سوالی با Wh برای حال استمراری

برای درک بهتر نحوه سوال ساختن با wh برای زمان حال استمراری، در ادامه به تمرینی در این خصوص اشاره شده است. پاسخ آن را نیز می‌توانید مشاهده کنید. در این تمرین باید با توجه به کلمه‌‌های داده‌ شده، سوال wh بسازید.

Q1: What / the children / to do?

جواب

Answer: What are the children doing?

Q2: What / the girl / to wear?

جواب

Answer: What is the girl wearing?

Q3: Who / Nick / to talk to?

جواب

Answer: Who is Nick talking to?

Q4: What / the students / to read?

جواب

Answer: What are the students reading?

Q5: Where / the man / to sit?

جواب

Answer: Where is the man sitting?

Q6: What / they / to talk about?

جواب

Answer: What are they talking about?

Q7: Why / you / to run / so fast?

جواب

Answer: Why are you running so fast?

Q8: Who / he / to write to?

جواب

Answer: Who is he writing to?

Q9: Where / you / to stand?

جواب

Answer: Where are you standing?

Q10: What / she / to listen to?

جواب

Answer: What is she listening to?

Q11: Who / we / to wait for?

جواب

Answer: Who are we waiting for?

Q12: Why / you / to cry?

جواب

Answer: Why are you crying?

Q13: What / Lilly / to paint?

جواب

Answer: What is Lilly painting?

Q14: Who / my son / to play with?

جواب

Answer: Who is my son playing with?

Q15: Why / she / to stare at / me?

جواب

Answer: Why is she staring at me?

کاربرد گرامر Present Progressive

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، گرامر Present Progressive برای توصیف موقعیت‌هایی به کار می‌رود که در لحظه حال در حال رخ دادن هستند. اما این فقط یکی از کاربردهای آن است که درواقع در زبان انگلیسی و به‌ویژه در انگلیسی روزمره هم با آن زیاد مواجه می‌شویم. در ادامه به کاربردهای آن به طور کامل اشاره خواهیم کرد.

 1. برای توصیف عملی که همین حالا در حال رخ دادن است.
 2. برای توصیف عملی که دقیقاً در لحظه صحبت کردن رخ نمی‌دهد.
 3. برای بیان جمله‌ای که فقط در لحظه صحبت کردن صحت دارد.
 4. برای توصیف عملی که برای آینده برنامه‌ریزی شده است.
 5. برای توصیف عملی تکراری (که اغلب آزاردهنده است)
 6. برای قصه‌گویی و روایت‌های داستانی

برای توصیف عملی که همین حالا در حال رخ دادن است

همان‌طور که گفته شد، می‌توانیم از زمان حال استمراری برای توصیف موقعیتی استفاده کنیم که دقیقاً در همان لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم در حال رخ دادن است. مفهوم آن این است که عمل در همان لحظه در حال استمرار است و ما دقیقاً حین وقوع عمل در حال صحبت کردن درمورد آن هستیم. مثال زیر را در نظر بگیرید.

You are reading about the present continuous tense.

شما در حال خواندن زمان حال استمراری هستید.

(در این مثال، به عملی اشاره کرده‌ایم که دقیقاً در همین لحظه‌ای که مشغول خواندن این مطلب هستید، در حال انجام شدن است.)

He is laughing.

او در حال خندیدن است.

از مثال‌های دیگری که می‌توانیم برای این نوع از کاربرد گرامر Present progressive به کار ببریم، تفسیر گزارش‌های ورزشی است. در این مواقع، مفسر همواره رویدادی را گزارش می‌کند که در لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که در حال صحبت کردن درمورد آن است. اما معمولاً جمله بعدی که به دنبال آن می‌آید، با زمان حال ساده بیان می‌شود. در دو مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از این کاربرد را مشاهده کنید.

He is passing Christian and shoots the ball.

او در حال پاس دادن به «کریستین» است و به توپ ضربه می‌زند.

(در این مثال، درباره عملی صحبت می‌کنیم که همین حالا در حال رخ دادن است و در لحظه صحبت کردن انجام می‌شود. هرچند، ممکن است فقط تا لحظه‌ای ادامه داشته باشد که در حال صحبت کردن درباره آن هستیم.)

She is swimming faster than the others and passes the end line.

او سریع‌تر از بقیه شنا می‌کند و به خط پایان می‌رسد.

برای توصیف عملی که دقیقاً در لحظه صحبت کردن رخ نمی‌دهد

می‌توانیم از حال استمراری برای صحبت کردن درباره عملی صحبت کنیم که دقیقاً در آن لحظه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، اتفاق نمی‌افتد. اما تقریباً در همان لحظه رخ می‌دهد. یعنی این کاربرد برای توصیف عملی است که تا حدودی در لحظه توصیف آن، شاهد وقوعش هستیم اما نه دقیقاً در همان لحظه. به این معنی که عمل ممکن است از قبل شروع شده باشد، مدتی ادامه داشته باشد و احتمالاً اندکی بعد هم ادامه پیدا کند. مثال‌های زیر را بررسی کنید.

I am learning to drive.

من مشغول یادگیری رانندگی هستم.

We are fighting for our freedom.

ما داریم برای آزادی‌مان می‌جنگیم.

همچنین از زمان حال استمراری برای توصیف عمل یا رویدادی استفاده می‌شود که تازه اتفاق افتاده و با مورد فوق کاملاً متفاوت است. در این حالت، از چیزی صحبت می‌کنیم که شباهتی با کاربردهای رایج گرامر Present Progressive ندارد. به همین دلیل قیدهای زمان «now» یا «at the moment» و مانند این‌ها دیگر برای آن کاربردی ندارد، بلکه از «these days» یا «today» می‌توانیم استفاده کنیم تا استمرار عمل را طی مدت زمان طولانی‌تری از گذشته تا به حال، یا تا آینده‌ای نزدیک نشان دهیم. دقت داشته باشید که از این حالت فقط برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که به طور موقت در حال استمرار است.

بیایید با یک مثال فارسی این موضوع را شفاف‌تر توضیح دهیم. فرض کنید همکارتان هر روز با لباس رسمی، مانند کت و شلوار در محل کار حاضر می‌شود. اما امروز برخلاف انتظار شما لباس غیررسمی، مثلاً تی‌شرت و شلوار جین پوشیده است. چون همیشه با لباس رسمی او را می‌بینید، نمی‌توانید از حال استمراری استفاده کنید، اما برای روزی که برخلاف انتظار شما لباس غیررسمی پوشیده می‌توانید حال استمراری به کار ببرید، زیرا این عمل موقتی است و ممکن است فقط همین امروز یا نهایتاً چند روز دیگر ادامه داشته باشد. بنابراین می‌توانیم آن را به صورت زیر بنویسیم.

My colleague usually wears a suit for work, but he's wearing a T-shirt and jeans today.

همکارم معمولاً برای کار کت‌وشلوار می‌پوشد، اما امروز تی‌شرت و شلوار جین پوشیده است.

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

These days most people are using email instead of writing letters.

این روزها بیشتر افراد به‌جای نوشتن نامه از ایمیل استفاده می‌کنند.

What sort of music are they listening to these days?

آن‌ها این روزها به چه نوع موزیکی گوش می‌دهند؟

My mother usually goes to the market, but this week she is going to the supermarket.

مادر من معمولاً به بازار می‌رود، اما این هفته به سوپرمارکت می‌رود.

همچنین از گرامر Present Progressive برای صحبت کردن درباره چیزی استفاده می‌کنیم که در حال تغییر، رشد کردن یا بزرگ شدن و توسعه یافتن است. به بیان ساده‌تر، عملی که توصیف می‌شود به سطح دیگری تغییر می‌کند یا مرحله به مرحله دچار دگرگونی می‌شود. این حالت نیز به‌نوعی استمرار را نشان می‌دهد، اما در لحظه توصیف کردن آن اتفاق نمی‌افتد، بلکه شامل گذر زمان می‌شود و روندی تدریجی یا سریع را طی می‌کند. به دو مثال زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید تا این کاربرد گرامر Present Progressive را بهتر یاد بگیرید.

The climate is changing rapidly.

آب‌وهوا به‌سرعت در حال تغییر است.

(این مثال به تغییرات سریع آب و هوا اشاره کرده که در حال استمرار است.)

Your English is improving.

زبان انگلیسی شما در حال بهتر شدن است.

(این مثال به تغییر در سطح زبان انگلیسی اشاره دارد که رو به بهتر شدن است.)

گرامر present progressive با مثال

برای بیان جمله‌ای که فقط در لحظه صحبت کردن صحت دارد

یکی دیگر از کاربردهای گرامر Present Progressive برای بیان عملی است که فکر می‌کنیم به طور موقت در جریان است. عمل موقت به چیزی گفته می‌شود که انتظار می‌رود برای مدتی طولانی ادامه پیدا نکند. به عبارت دیگر، مطمئن نیستیم که چه زمانی قرار است دستخوش تغییر شود. برای درک بهتر به مثال‌های زیر دقت کنید.

I am living with my sister until I find an apartment.

من دارم پیش خواهرم زندگی می‌کنم تا زمانی که آپارتمانی پیدا کنم.

(در این مثال به عملی اشاره می‌کنیم که در لحظه حال اتفاق افتاده است، اما نه دقیقاً در آن لحظه که درمورد آن صحبت می‌کنیم.)

Ellen cannot come to the phone since she is sleeping.

«الن» نمی‌تواند تلفن را پاسخ دهد چون خواب است.

(در این مثال، به عملی اشاره شده که در آن لحظه اتفاق افتاده، اما نمی‌دانیم قرار است تا کی ادامه داشته باشد. یعنی مطمئن نیستیم که «الن» تا چه زمانی خواب است.)

I'm wearing sweet perfume.

من عطر شیرینی زده‌ام.

(منظور این جمله این است که گوینده معمولاً از عطری با بوی شیرین استفاده نمی‌کند، اما شاید امروز از این عطر به خودش زده است.)

برای توصیف عملی که برای آینده برنامه‌ریزی شده است

در سطوح پایین‌تر، زمانی که گرامر Present Progressive را آموزش می‌دهیم، فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که در لحظه حال اتفاق می‌افتد و در آن لحظه استمرار دارد. اما جالب است بدانید که حال استمراری برای آینده نیز کاربرد دارد. در واقع، از زمان حال استمراری برای صحبت کردن درباره برنامه‌هایی در آینده استفاده می‌کنیم که از قبل برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و از بابت آن تقریباً مطمئن هستیم.

برای درک بهتر به دو مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید. همچنین قید زمان جمله‌ها را نیز مدنظر داشته باشید که نشان‌دهنده زمان آینده است.

What are you doing next week?

هفته آینده مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟

(در این مثال، از شخصی درباره برنامه آینده‌اش سؤال شده است.)

I'm visiting my parents this Christmas.

من این کریسمس به دیدار پدر و مادرم خواهم رفت.

می‌توانیم از فعل‌های «to be» و «to have» به شکل استمراری برای اشاره به مراسم خاصی استفاده کنیم. در نظر داشته باشید که این ساختار به فعل‌های «be» و «have» محدود شده است، یعنی به عنوان فعل اصلی در جمله در نظر گرفته شده‌اند، مانند مثال‌‌های زیر:

He is being the president of America for the next four years.

او به مدت چهار سال رئیس‌جمهور آمریکا بوده است.

She is having her first birthday party.

او اولین جشن تولدش را برگزار می‌کند.

برای توصیف عملی تکراری

از گرامر Present Progressive برای توصیف وقایعی که به‌طور مرتب تکرار می‌شوند نیز می‌توانیم استفاده کنیم. حتی درمورد وقایعی که بارها و بارها تکرار می‌شوند نیز می‌توانیم آن را به کار ببریم. فراموش نکنید که در این حالت، عملی که رخ داده به طور مرتب و با نظم مشخصی تکرار می‌شود و به یک شکل ادامه دارد. در چنین مواقعی، گوینده معمولاً از قیدهای تکرار استفاده می‌کند که می‌توانید انواع آن‌ها را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیدهای تکرار برای زمان حال استمراری
regularlyfrequentlyalways
به طور مرتببه طور مکررهمیشه
repeatedlyall the timeconstantly
به‌ طور مکررهمه وقتبه طور پیوسته
continuously
به طور مداوم، دائماً

نکته: معمولاً از قیدهای تکرار برای «زمان حال ساده» (Simple Present Tnese) استفاده می‌کنیم، اما در برخی موارد حال استمراری را نیز می‌توانیم همراه با این قیدها به کار ببریم. به دو مثال زیر توجه کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

My car is always breaking down.

ماشینم همیشه خراب است.

***

John is always talking in class.

«جان» همیشه در کلاس صحبت می‌کند.

برای قصه‌گویی و روایت‌های داستانی

از زمان حال استمراری می‌توانیم برای قصه‌گویی و روایت‌های داستانی نیز استفاده کنیم. به طور کلی وقتی داستانی را تعریف می‌کنیم، بیشتر فعل‌ها را در زمان گذشته به کار می‌بریم. اما بعضی وقت‌ها می‌توانیم درباره گذشته بگوییم یا بنویسیم، اما فعل را به شکل حال استمراری استفاده کنیم، به‌ویژه زمانی که قصد داریم خلاصه‌ داستان را روایت کنیم. به مثال زیر توجه کنید و این نکته را در نظر داشته باشید که هنگام ترجمه، معمولاً فعل‌ها را به حالت گذشته تغییر می‌دهند، چون معنی گذشته می‌دهد. اما برخی از مترجمان، به همان شکل حال استمراری آن را ترجمه می‌کنند.

The other day I'm just walking down the street when suddenly Sam calls me and asks me to come to visit her. So I'm thinking about when I should go.

چند روز پیش در خیابان قدم می‌زدم که ناگهان «سام» با من تماس گرفت و از من خواست که به دیدنش بیایم. برای همین به این فکر می‌کردم که چه زمانی باید بروم.

علاوه بر مورد فوق، از Present Progressive می‌توانیم برای خلاصه کردن داستان کتاب، فیلم یا نمایش‌نامه نیز استفاده کنیم. روش‌های مختلفی برای خلاصه کردن داستان وجود دارد که به کمک فعل حال استمراری امکان‌پذیر است، مانند مثال زیر:

One day when Alice is talking to the madman, she sees a strange animal in the forest. She thinks about what is happening...

یک روز که «آلیس» در حال صحبت با آن آدم دیوانه‌ است، حیوان عجیبی را در جنگل می‌بیند. او فکر می‌کند چه اتفاقی دارد می‌افتد...

نشانه‌ های حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری یا همان Present Progressive دو مشخصه اصلی دارد؛ اول این‌که زمان حال است و دوم در رابطه با استمرار داشتن عمل است. به همین دلیل باید در جمله از کلمه‌هایی استفاده کنیم که بتواند این ویژگی را به خوبی نشان دهد. یکی از مشخصه‌های زمان حال استمراری فعل جمله است که به صورت «to be + v + ing» نوشته می‌شود. از دیگر نشانه‌های Present Progressive قید زمان است که معمولاً به انتهای جمله اضافه می‌شود. در جدول زیر می‌توانید قیدهای زمان حال استمراری در انگلیسی را مشاهده کنید.

قیدهای زمان حال استمراری

Time expressions

right nowat the momentnow
همین حالاهمین لحظهالآن
presentlyat the presentjust now
در حال حاضرهمین الآندرست همین حالا
todayat the same timesimultaneously
امروزدر یک زمانهم‌زمان
this weekthese daystonight
این هفتهاین روزهاامشب
next weektomorrownext year
هفته آیندهفرداسال آینده

جملات سوالی منفی با گرامر Present Progressive

در زبان انگلیسی بعضی از پرسش‌ها را به عنوان سوال‌های منفی معرفی می‌کنیم. منظور از این نوع جملات پرسشی این است که در آن‌ها از منفی‌کننده «not» استفاده می‌شود. برای ساختن این نوع جملات پرسشی دو فرمول تعریف شده است. یکی از آن‌ها برای موقعیت‌های رسمی مانند ارائه سخنرانی، ملاقات‌های رسمی یا نامه‌نگاری و مواردی از این قبیل به کار می‌رود. و دیگری برای موقعیت‌های غیررسمی مانند گفت‌وگوهای روزمره یا جملات محاوره‌ای و عامیانه کاربرد دارد. این دو فرمول را می‌توانیم به شکل زیر توصیف کنیم.

Isn't/Aren't subject verb ing?

Am/Is/Are subject not verb ing?

 

همان‌طور که در فرمول‌ها مشاهده می‌کنید، فعل «am» را نمی‌توانیم با «n't» یعنی به صورت «amn't» به کار ببریم، به همین دلیل در فرمول غیررسمی آن را به کار نبرده‌ایم، در کل کاربرد زیادی ندارد. برای درک بهتر نحوه ساختن جملات سوالی منفی در زمان حال استمراری، به چند مثال زیر توجه کنید که هم در حالت رسمی و هم در حالت غیررسمی است.

Aren't you going to work today?

امروز نمی‌روی سر کار؟

Isn't she playing badminton?

او مشغول بدمینتون بازی کردن نیست؟

Isn't he studying in the library?

او در کتابخانه مشغول مطالعه کردن نیست؟

Isn't the cat playing with the ball now?

گربه الآن با توپ بازی نمی‌کند؟

Aren't you telling me a lie?

تو به من دروغ نمی‌گویی؟

Aren't they reading quietly before bedtime?

آن‌ها قبل از خواب آهسته مطالعه نمی‌کنند؟

Is he not seeing the doctor now?

او الآن در حال ملاقات با دکتر نیست؟

Is she not walking the dog outside?

او در حال بردن سگ به بیرون برای قدم زدن نیست؟

Are they not answering the phone at the moment?

آن‌ها در این لحظه مشغول جواب دادن به تلفن نیستند؟

سوال منفی با گرامر Present progressive با کلمه پرسشی wh نیز امکان‌پذیر است و فرمول آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

Wh-word to be n't subject verb ing?

Wh-word to be subject not verb ing?

رایج‌ترین جملات سوالی منفی wh با کلمه پرسشی «why» ساخته می‌شود. برای درک بهتر جملات سوال منفی wh با زمان حال استمراری، به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید. در زبان فارسی هم از این نوع سوال‌های منفی استفاده می‌‌کنیم. به همین دلیل، درک آن برای شما ملموس‌تر خواهد بود.

Why aren't you going to be now?

چرا همین حالا نمی‌روی بخوابی؟

Why isn't she speaking English with her teacher?

چرا با معلمش انگلیسی صحبت نمی‌کند؟

Why aren't you meeting your friend in a Cafe?

چرا دوستت را در کافه ملاقات نمی‌کنی؟

Why is he not going to the conference?

چرا او به همایش نمی‌رود؟

Why are the children not sleeping?

چرا بچه‌ها نمی‌خوابند؟

Why are you not studying? Aren't you having an exam tomorrow?

چرا درس نمی‌خوانی؟ فردا امتحان نداری؟

مجهول حال استمراری

تگ کوئسشن با Present Progressive

«تگ کوئسشن» (Tag Questions) که در واقع تلفظ درست آن «تگ کوئسچن»، (/ˈkwestʃən/) است، اما به‌اشتباه میان زبان‌آموزان به تگ کوئسشن جا افتاده است، به نوعی سوال گفته می‌شود که به شکل کوتاه در انتهای جمله خبری می‌آیند و برای گرفتن تأیید شخص مقابل یا فهمیدن منظور او به کار می‌رود. جمله‌هایی که به صورت تگ کوئسشن سوالی شده‌اند، برای زمان‌های مختلف ازجمله حال استمراری کاربرد دارند. در این مطلب نحوه ساختن تگ کوئسشن را برای زمان حال استمراری توضیح خواهیم داد.

برای ساختن تگ کوئسشن Present Progressive، ابتدا جمله را به صورت خبری می‌نویسیم، سپس با توجه به فعل «to be» در جمله خبری، آن را در انتهای جمله و بعد از قرار دادن علامت ویرگول می‌آوریم. پس از آن نیز همیشه از ضمیر فاعلی (نه اسم) استفاده می‌کنیم. اما نکته مهم این است که فعل «to be» در تگ کوئسشن می‌تواند هم به شکل مثبت و هم منفی به کار برود. در حالت منفی از «n't» برای آن استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که فقط همین حالت برای حالت منفی تگ کوئسشن کاربرد دارد و «not» را نمی‌توانیم به کار ببریم.

 

تا به اینجا با نحوه ساختن تگ کوئسشن برای زمان حال استمراری آشنا شدیم، اما بدون شک، در قالب مثال آن را بهتر درک خواهیم کرد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

You are playing the piano, aren't you?

شما در حال نواختن پیانو هستید، این‌طور نیست؟

بیایید با هم جمله فوق را با توجه به توضیحاتی که درباره تگ کوئسشن داده شد، تحلیل کنیم. ابتدا جمله خبری به صورت حال استمراری به کار رفته است. بعد از آن ویرگول قرار گرفته است و سپس تگ کوئسشن را به انتهای جمله اضافه کرده‌ایم. از آنجا که ضمیر فاعلی در جمله خبری «you» است، در تگ کوئسشن نیز همان را به کار می‌بریم. اما در رابطه با فعل، چون «are» در جمله خبری به صورت مثبت آمده، در تگ کوئسشن از شکل منفی آن استفاده کرده‌ایم، یعنی «aren't».

با توجه به توضیحاتی که برای مثال فوق داده می‌شد، می‌توانیم برای سایر ضمایر فاعلی نیز از همین فرمول استفاده کنیم. به چند مثال دیگر و کاربرد تگ کوئسشن برای هر یک از آن‌ها توجه کنید.

The teacher is explaining a new grammar rule, isn't she?

معلم در حال توضیح دادن قانون گرامری جدیدی است، این‌طور نیست؟

They aren't playing computer games, are they?

آن‌ها در حال انجام بازی‌های کامپیوتری نیستند، درست است؟

Chris is writing the essay, isn't he?

«کریس» در حال نوشتن انشا است، این‌طور نیست؟

The girls are watering the flowers, aren't they?

دخترها در حال آب دادن به گل‌ها هستند، مگر نه؟

Lilly isn't talking on the phone, is she?

«لیلی» مشغول صحبت کردن با تلفن نیست، مگر نه؟

They are getting late, aren't they?

دارد دیرشان می‌شود، این‌طور نیست؟

Your cat is scratching the sofa, isn't it?

گربه شما در حال چنگ زدن مبل است، این‌طور نیست؟

It is raining outside, isn't it?

بیرون دارد باران می‌بارد، این‌طور نیست؟

برای درک بهتر تگ کوئسشن در جملات پرسشی حال استمراری، در ادامه این مطلب تمرینی ارائه شده و پاسخ آن نیز آمده است.

تمرین تگ کوئسشن برای گرامر Present Progressive

در تمرین زیر، جاهای خالی را با تگ کوئسشن مناسب کامل کنید.

Q1: The teacher is explaining a new grammar rule, ______?

جواب

Answer: The teacher is explaining a new grammar rule, isn't she/he?

Q2: They aren’t playing computer games, ______?

جواب

Answer: They aren’t playing computer games, are they?

Q3: Chris is writing the essay, _______?

جواب

Answer: Chris is writing the essay, isn't he?

Q4: The girls are watering the flowers, ______?

جواب

Answer: The girls are watering the flowers, aren't they?

Q5: Lilly isn’t talking on the phone, _______?

جواب

Answer: Lilly isn’t talking on the phone, is she?

Q6: They are getting late, ______?

جواب

Answer: They are getting late, aren't they?

Q7: Your cat is scratching the sofa, ______?

جواب

Answer: Your cat is scratching the sofa, isn't it?

Q8: It is raining outside, _______?

جواب

Answer: It is raining outside, isn't it?

Q9: Kate and Jim aren’t waiting for me, _______?

جواب

Answer: Kate and Jim aren’t waiting for me, are they?

Q10: She isn’t having lunch now, _______?

جواب

Answer: She isn’t having lunch now, is she?

Q11: Students aren’t listening to me carefully, ______?

جواب

Answer: Students aren’t listening to me carefully, are they?

Q12: Your neighbors are arguing, _______?

جواب

Answer: Your neighbors are arguing, aren't they?

Q13: He isn’t working in this company, ______?

جواب

Answer: He isn’t working in this company, is he?

Q14: Amelia is crying, _______?

جواب

Answer: Amelia is crying, isn't she?

Q15: We aren’t going anywhere, _______?

جواب

Answer: We aren’t going anywhere, are we?

جدول صرف فعل حال استمراری برای تگ کوئسشن

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل حال استمراری را برای تگ کوئسشن در حالت رسمی و غیررسمی ببینید.

جدول صرف فعل حال استمراری برای تگ کوئسشن
حالت غیررسمیحالت رسمی
ـــAm I not listening?
Aren't you listening?Are you not listening?
Isn't he listening?Is he not listening?
Isn't she listening?Is she not listening?
Isn't it raining?Is it not raining?
Aren't we listening?Are we not listening?
Aren't they listening?Are they not listening?

گرامر Present rogressive Passive

از زمان حال استمراری می‌توانیم برای ساختن جملات مجهول نیز استفاده کنیم. در این حالت به آن حال استمراری مجهول گفته می‌شود. «حالت مجهول» (Passive Voice) در مقایسه با «حالت معلوم» (Active Voice) کاربرد کمتری دارد.

جملات معلوم مانند جمله‌‌هایی که در این مطلب مثال زدیم، همه از ساختار ساده «فاعل + فعل» تبعیت می‌کنند. در این جمله‌ها، فاعل اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در ابتدای جمله آن را قرار می‌دهیم، بعد از آن هم فعل می‌آید که در رابطه با زمان حال استمراری به صورت «to be» است. سپس فعل اصلی می‌آید که به شکل استمراری به کار می‌رود، یعنی همراه با «ing».

بیایید یک بار دیگر با هم ساختار جملات معلوم حال استمراری را مرور کنیم. فرمول جملات حال استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject to be verb ing

برای مثال، جمله «The workers are painting the bridge» که به صورت حال استمراری به کار رفته، جمله معلوم است، زیرا «the workers» به عنوان فاعل به کار رفته و «are painting» فعل جمله است که به صورت استمراری به کار رفته است. بعد از آن نیز مفعول، یعنی «the bridge» آمده است. در این جمله مهم این است که کارگران در حال نقاشی کردن پل هستند. به عبارت دیگر انجام‌دهنده کار، یعنی فاعل جمله اهمیت دارد به همین دلیل آن را در ابتدای جمله می‌بینیم.

حال اگر بخواهیم تأکید جمله را بر روی فعل جمله بگذاریم، یعنی مهم عمل نقاشی کردن باشد و مفعول جمله برای ما در مقایسه با فاعل جمله مهم‌تر باشد، در این حالت می‌توانیم فاعل را از جمله حذف کنیم و مفعول را به‌جای آن به ابتدای جمله منتقل کنیم. البته در برخی موارد شاید بخواهیم به فاعل جمله نیز اشاره کوچکی داشته باشیم. در این حالت می‌توانیم آن را همراه با حرف اضافه «by» به انتهای جمله ببریم. بنابراین، شکل مجهول مثال فوق به صورت زیر خواهد بود:

The bridge is being painted by the workers.

پل توسط کارگران در حال رنگ شدن است.

در این مثال، مفعول، یعنی «the bridge» به ابتدای جمله آمده و در ادامه فعل جمله قرار گرفته است. فاعل را نیز به انتهای جمله منتقل کرده‌ایم. درمجموع، اگر بخواهیم دو جمله فوق را کنار هم قرار بدهیم، بهتر می‌توانیم تغییرات آن‌ها را درک کنیم.

.The workers are painting the bridge

کارگران در حال رنگ کردن پل هستند.

***

The bridge is being painted by the workers.

پل توسط کارگران در حال نقاشی شدن است.

در زبان فارسی، معمولاً نشانه مجهول این است که با فعل «شده» صرف می‌شود. برای مثال «گلدان رنگ شده است» یا «ماشین خریده شده است» یا «کتاب خوانده شده است». در زبان انگلیسی نیز باید تغییراتی در فعل صورت بگیرد. این تغییرات فعل، برای زمان‌های مختلف متفاوت است، اما برای زمان حال استمراری به صورت «am/is/are + being + p.p» صرف می‌شود. بنابراین فرمول آن را می‌توانیم به شکل زیر صرف کنیم:

Object am/is/are being p.p

به چند مثال دقت کنید تا با ساختار مجهول حال استمراری بیشتر آشنا شوید.

My car is being fixed.

ماشینم در حال تعمیر شدن است.

The door is being painted.

در دارد نقاشی می‌شود.

The pizza is being ordered.

پیتزا سفارش داده می‌شود.

The meeting is being held in my office.

جلسه در دفتر من برگزار می‌شود.

The new lesson is being taught to the students.

درس جدید به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.

The songs are being performed.

آهنگ‌های جدید اجرا می‌شوند.

 

جدول صرف فعل حال استمراری در انگلیسی

برای این‌که بتوانید با گرامر Present Progressive در انگلیسی بهتر آشنا شوید، جدولی در ادامه این مطلب قرار داده‌ایم که صرف انواع فعل حال استمراری را برای جملات مثبت، منفی و سوالی نشان می‌دهد.

جدول صرف فعل حال استمراری در انگلیسی
جمله پرسشیجمله منفیجمله مثبت
Am I listening?I am not listening.I am listening.
Are you listening?You are not listening.You are listening.
Is he listening?He is not listening.He is listening.
Is she listening?She is not listening.She is listening.
Is it raining?It is not raining.It is raining.
Are we listening?We are not listening.We are listening.
Are you listening?You are not listening.You are listening.
Are they listening?They are not listening.They are listening.

نکات املایی گرامر Present Progressive

برای زمان حال استمراری، وقتی به فعل «ing» اضافه می‌شود، در برخی موارد شکل ظاهری فعل تغییر می‌کند. در ادامه سعی کرده‌ایم به این نکات املایی به طور کامل اشاره کنیم.

 • نکته اول: وقتی فعلی به «e» ختم می‌شود، «e» را حذف و به آن «ing» اضافه می‌کنیم.
 • نکته دوم: وقتی فعل تک‌سیلابی به «حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم شود، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم. برای مثال «hit + ing = hitting».
 • نکته سوم: وقتی فعلی به «حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم می‌شود، در صورتی که استرس روی سیلاب آخر باشد، حرف بی‌صدا را تکرار می‌کنیم و «ing» به آن اضافه می‌کنیم، مانند «begin + ing = beginning».
 • نکته چهارم: اگر استرس روی سیلاب آخر نباشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود، مانند «rememebr» که سه سیلاب دارد و استرس روی سیلاب دوم است. به همین دلیل حرف بی‌صدا تکرار نمی‌شود و به صورت «remembering» نوشته می‌شود.
یادگیری زبان انگلیسی

مثال با گرامر Present Progressive

برای این‌که بتوانید با ساختار گرامر حال استمراری بهتر آشنا شوید، در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به چند مثال با انواع کاربردهای آن در حالت مثبت، منفی و سوالی اشاره کنیم. ترجمه هر یک از جمله‌ها نیز در ادامه آورده شده است.

I am singing at the concert tonight.

من امشب در کنسرت آواز می‌خوانم.

The boys are playing ball after school.

پسرها بعد از مدرسه فوتبال بازی خواهند کرد.

She is crying.

او دارد گریه می‌کند.

He is talking to his friend.

او مشغول صحبت کردن با دوستش است.

The baby is sleeping in his crib.

بچه در گهواره‌اش خوابیده است.

We are visiting the museum in the afternoon.

ما بعدازظهر از موزه بازدید خواهیم کرد.

Anthony is sitting in the chair.

«آنتونی» روی صندلی نشسته است.

You are not watching the movie.

شما مشغول تماشا کردن فیلم نیستید.

Rose is reading a book.

«رز» در حال خواندن کتاب است.

She is not going to the game tonight.

او به بازی امشب نخواهد رفت.

He is meeting his friends after school.

او بعد از مدرسه به دیدن دوستانش می‌رود.

I am not going to the meeting after work.

من بعد از کار به جلسه نمی‌روم.

She is not going to the game tonight.

او به بازی امشب نمی‌رود.

Are you visiting your cousin this weekend?

آیا این آخر هفته به دیدن پسرعمویت می‌روی؟

Is John playing football today?

آیا «جان» امروز فوتبال بازی می‌کند؟

Is she laughing?

او دارد می‌خندد؟

Are they listening to the teacher?

آیا آن‌ها در حال گوش دادن به حرف‌های معلم‌شان هستند؟

Is the baby drinking his bottle?

آیا بچه در حال خوردش شیشه شیرش است؟

Are you going?

داری می‌روی؟

Jack and Jill are always fighting.

«جک» و «جیل» همیشه با هم در حال دعوا کردن هستند.

She is constantly complaining about her sister.

او مدام در حال شکایت کردن از خواهرش است.

Her mother is always forgetting her keys.

مادرش همیشه کلیدهایش را جا می‌گذارد.

Shopping online is growing in popularity nowadays.

این روزها محبوبیت آنلاین خرید کردن رو به افزایش است.

The stocks are dropping constantly due to the economy.

سهام به دلیل وضعیت اقتصادی مدام رو به افول است.

Today, most people are using text messages instead of phones.

امروزه بیشتر افراد به‌جای زنگ زدن به هم پیام می‌دهند.

We are leaving for the beach tomorrow morning.

ما فردا صبح اینجا را به قصد کنار دریا ترک خواهیم کرد.

The kids are arriving at six o'clock.

بچه‌ها ساعت ۶ می‌رسند.

She is speaking at the conference this evening.

او این بعدازظهر در جلسه صحبت خواهد کرد.

فعل هایی که ing نمی گیرند

برخی از فعل‌های انگلیسی را نمی‌توانیم با «ing» به کار ببریم. این فعل‌ها را می‌توانید در جدول زیر به صورت دسته‌بندی‌شده مشاهده کنید.

 

افعال غیراستمراری

Non-progressive Verbs

ThinkingSensesFeelingsCommunication
believehearlikeagree
knowseelovepromise
understandsmellhatesurprise
knowtasteneedwant

نکته: معمولاً از زمان حال استمراری با «افعال حالتی» (Stative Verbs) نیز استفاده نمی‌کنیم. این فعل‌ها اغلب به شکل ساده به کار می‌روند، زیرا بیشتر به حالت اشاره دارند تا به عمل یا استمرار آن، مانند «have» یا «know» و «want». به مثال‌های زیر توجه کنید.

She has three dogs and a cat.

او سه سگ و یک گربه دارد.

***

This pizza tastes wonderful.

این پیتزا طعم خیلی خوبی دارد.

سوالات رایج درباره گرامر Present Progressive

برای درک بهتر گرامر Present Progressive در ادامه به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

مثال گرامر Present Progressive چیست؟

زمان حال استمراری عمدتاً برای توصیف عملی به کار می‌رود که در حال حاضر در حال انجام شدن است و برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای ساختن آن، فعل «to be» همراه با «v + ing» به کار می‌رود، مانند جمله «The children are sleeping right now».

اشکال زمان Progressive چیست؟

زمان progressive بیانگر زمان استمرار عمل است و در زبان انگلیسی چند ساختار برای آن داریم. زمان‌های حال شامل «Present Progressive» و «Present Perfect Progressive» می‌شوند و برای گذشته «Past progressive» و «Past Perfect Progressive» را برای آن در نظر گرفته‌اند. برای زمان آینده هم «Future Progressive» و «Future Perfect Progressive» تعریف شده است.

قانون گرامر Present Progressive چیست؟

زمان حال استمراری در دو بخش تشکیل شده است؛ زمان حال فعل «to be» + فعلی که با ing به کار می‌رود. برای ضمیر فاعلی «I» از فعل «am»، برای ضمایر فاعلی «he/she/it» از فعل «is» و برای ضمایر فاعلی «you/we/they» از فعل «are» استفاده می‌کنیم. برای منفی کردن این جمله‌ها از «not» بعد از فعل «to be» اضافه می‌کنیم و برای سوال ساختن، جای فاعل را با فعل «to be» عوض می‌کنیم.

کاربرد گرامر Present Progressive چیست؟

از زمان حال استمراری بیشتر برای توصیف عملی در زمان حال استفاده می‌شود، اما کاربردهای دیگری مانند توصیف عملی تکراری یا برنامه‌های از قبل تعیین‌ شده برای آینده نیز دارد. همچنین می‌توانیم برای روایت‌های داستانی نیز از این گرامر کمک بگیریم.

تمرین زبان انگلیسی

تمرین گرامر Present Progressive

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Present Progressive»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) We _______ making sandwiches.

am

are

is

2) I _______ sending a text message.

am

are

is

3) Tom _______ cleaning the shop.

am

are

is

4) They _______ doing an exercise.

am

are

is

5) The teacher _______ checking the homework.

am

are

is

7) George _______ wearing a pullover today.

am

are

is

8) Ronny and David _______ running out of the house.

am

are

is

9) My baby brother _______ playing with his toys.

am

are

is

10) Our class _______ visiting a museum.

am

are

is

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با فعل حال استمراری مناسب (مثبت یا منفی) کامل کنید.

Q1: I / study at the moment

جواب

Answer: I'm studying at the moment.

Q2: I / not / sleep

جواب

Answer: I'm not sleeping.

Q3: you / play badminton tonight

جواب

Answer: You're playing badminton tonight.

Q4: we / watch TV

جواب

Answer: We're watching TV.

Q5: she / not / work in Spain

جواب

Answer: She isn't working in Spain.

Q6: he / not / wait for the bus

جواب

Answer: He isn't waiting for the bus.

Q7: they / read

جواب

Answer: They're reading.

Q8: we / not / go to the cinema tonight

جواب

Answer: We aren't going to the cinema tonight.

Q9: you / not / read the newspaper

جواب

Answer: You aren't reading the newspaper.

Q10: she / eat chocolate

جواب

Answer: She's eating chocolate.

Q11: I / not / live in Paris

جواب

Answer: I'm not living in Paris.

Q12: we / study French

جواب

Answer: We're studying French.

Q13: they / not / leave now

جواب

Answer: They aren't leaving now.

Q14: they / live in London

جواب

Answer: They're living in London.

Q15: he / work in a restaurant now

جواب

Answer: He's working in a restaurant now.

Q16: I / not / meet my father at four

جواب

Answer: I'm not meeting my father at four.

Q17: she / not / drink tea now

جواب

Answer: She isn't drinking tea now.

Q18: she / play the guitar

جواب

Answer: She's playing the guitar.

Q19: we / cook

جواب

Answer: We're cooking.

Q20: he / walk to school now

جواب

Answer: He's walking to school now.

تمرین سوم

جملات سوالی حال استمراری بسازید و به آن‌ها پاسخ کوتاه و مثبت بدهید.

Q1: you dad / work / today / ?

جواب

Answer: Is your dad working today?

Yes, he is.

Q2: you / have a good time / on holiday / ?

جواب

Answer: Are you having a good time on holiday?

Yes, we are. / Yes , I am.

Q3: your friend / cook dinner / now / ?

جواب

Answer: Is your father cooking dinner now?

Yes, he is.

Q4: your friends / play / football / ?

جواب

Answer: Are your friends playing football?

Yes, they are.

Q5: you / practice / the piano / now / ?

جواب

Answer: Are you practicing the piano now?

Yes, I am.

Q6: her friend / go shopping / tomorrow/ ?

جواب

Answer: Is your friend going shopping tomorrow?

Yes, she / he is.

Q7: she / watching a movie/ tonight/ ?

جواب

Answer: Is she watching a movie tonight?

Yes, she is.

جمع‌بندی

در این مطلب با کاربرد گرامر Present Progressive آشنا شدیم و ساختار آن را برای انواع جملات یاد گرفتیم. همچنین به ساختار تگ کوئسشن با زمان حال استمراری اشاره کردیم و نحوه ساختن سوال منفی با آن را توضیح دادیم. در ادامه نیز نکات مهمی را در خصوص گرامر Present Progressive بررسی کردیم و در انتها تمرین‌هایی را برای یادگیری بهتر این مبحث همراه با پاسخ ارائه کردیم.

در بخش جمع‌بندی، در جدول زیر می‌توانید خلاصه کاربرد گرامر Present Progressive را با مثال مشاهده کنید.

جدول جمع‌بندی کاربردهای گرامر Present Progressive
برای توصیف عملی که همین حالا در حال رخ دادن است.
I am cooking dinner now.
برای توصیف عملی که دقیقاً در لحظه صحبت کردن رخ نمی‌دهد.
I am learning to drive.
برای بیان جمله‌ای که در لحظه صحبت کردن اتفاق می‌افتد و صحت دارد.
I am living with my sister until I find an apartment.
برای توصیف عملی که برای آینده برنامه‌ریزی شده است.
We are going to the museum this weekend.
برای توصیف عملی تکراری (که اغلب آزاردهنده است)
She is always complaining about her lessons.
برای قصه‌گویی و روایت‌های داستانی
The other day I'm just walking down the street when suddenly Sam calls me and asks me to come to visit her. So I'm thinking about when I should go.

در جدول زیر نیز می‌توانید انواع ساختار گرامر Present Progressive را برای جملات مثبت، منفی و سوالی مشاهده کنید.

ساختار جملات حال استمراری
فرمول subject + to be + gerund + complement or object
جمله مثبتShe is trying to be nice.
جمله منفیShe isn't trying to be nice.
جمله پرسشی بله/خیرIs she trying to be nice?
جمله سوالی با whWhat is she trying to do?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
LangeekEnglish PediaOyster English
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *