سوال با How — نحوه سوال پرسیدن + مثال، تمرین و تلفظ

۱۸۱۸۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۳ دقیقه
سوال با How — نحوه سوال پرسیدن + مثال، تمرین و تلفظ

مبحث سوال ساختن در زبان انگلیسی، برای انواع زمان‌ها کاربرد دارد. یکی از انواع سوال‌ها، به کمک کلمه پرسشی ساخته می‌شود. این کلمه‌های پرسشی معمولاً با «wh» شروع می‌شوند، مانند «when» یا «where». اما «how» نیز در این دسته قرار می‌گیرد، زیرا در پی کسب اطلاعاتی از مخاطب است. در این آموزش قصد داریم با نحوه ساختن سوال با how آشنا شویم و به کمک مثال، آن‌ها را برای زمان‌های مختلف یاد بگیریم.

997696

سوال با How

سوال ساختن در زبان انگلیسی را می‌توان با توجه به نوع پاسخی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، به دو دسته زیر تقسیم کرد:

 • «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

در جملات پرسشی بله یا خیر، از فعل‌‌ «to be» یا فعل‌های کمکی مانند «do/does» یا «did» برای سوال ساختن استفاده می‌شود. همچنین می‌توانیم از «افعال مُدال» (Modal Verbs) نیز کمک بگیریم. به چند مثال با جملات پرسشی بله یا خیر توجه کنید.

Do you go to work every day?

آیا هر روز به سر کار می‌روی؟

Does your friend speak Italian?

آیا دوست شما ایتالیایی صحبت می‌کند؟

Would you please come here for a moment?

ممکن است یک لحظه تشریف بیاورید اینجا؟

Are they going to arrive at 5:00 pm?

آیا آن‌ها ساعت ۵ عصر می‌رسند؟

Had they studied English before they moved to London?

آیا قبل از این‌‌که به لندن نقل‌مکان کنند، زبان انگلیسی خوانده بودند؟

 

کاربرد How را در جملات سوالی می‌توانیم به صورت زیر خلاصه کنیم.

 • برای معرفی جمله‌های پرسشی مستقیم و غیرمستقیم:

I haven’t seen you for ages. How are you?

خیلی وقت است که تو را ندیده‌ام. حالت چطور است؟

How was the film? Was it as bad as you thought?

فیلم چطور بود؟ آن‌قدرها که فکر می‌کردی بد بود؟

Do you know how I can get to the bus station?

می‌دانید چگونه می‌توانم به ایستگاه اتوبوس بروم؟

I asked her how she was but she didn’t answer me.

حالش را پرسیدم، اما جوابی به من نداد.

 • برای معرفی سوال‌هایی درباره کمیت یا مقدار:

How old is your grandfather?

پدربزرگت چند سال دارد؟

How often do you get to your cottage at weekends?

آخر هفته‌ها چند وقت یک بار به کلبه‌ات می‌روی؟

How much does the average DVD player cost these days?

این روزها هزینه دستگاه دی‌وی‌دی به طور متوسط ​​چقدر است؟

How far is it to the Prado and how long will it take us to get there by taxi?

از اینجا تا «پرادو» چقدر راه است و چقدر طول می‌کشد تا با تاکسی به آنجا برسیم؟

جملات سوالی انگلیسی

How در جملات سوالی غیرمستقیم

در «جملات سوالی غیرمستقیم» (Indirect Questions) از فعل‌هایی مانند «Tell» یا «Wonder» و «Know» برای پرسیدن استفاده می‌کنیم. این نوع جمله‌ها معمولاً از قول کسی نقل می‌شوند، به همین دلیل به آن‌ها نقل‌قول جملات سوالی نیز می‌گوییم. مثال زیر را در نظر بگیرید.

How do you get to work?

او چگونه (با چه وسیله‌ای) به سر کار می‌رود؟

این جمله را به عنوان جمله پرسشی حال ساده می‌شناسیم که ساختار آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

How + do/does + subject + verb?

فرض کنید شخصی سوال فوق را به طور مستقیم مطرح کرده باشد. اکنون شما قصد دارید از قول او این پرسش را نقل کنید. در این حالت باید ابتدای جمله نام شخص مقابل یا ضمیر مربوط به آن را بیاورید. در ادامه دیگر جمله سوالی از حالت پرسشی خارج می‌شود و از فرمول «how + subject + verb» تبعیت می‌کند. بنابراین نقل‌قول غیرمستقیم جمله سوالی فوق به صورت زیر خواهد بود:

She asks me how I get to work.

او از من می‌پرسد چگونه به سر کار می‌روم.

حال اگر بخواهیم جمله را با فعل گذشته نقل‌قول کنیم، باید یک زمان به عقب برگردیم. بنابراین «get» به «got» تبدیل می‌شود و جمله پرسشی به شکل زیر تغییر می‌کند:

She asked me how I got to work.

او از من پرسید که چگونه به سر کار می‌روم.

بنابراین برای سوال با how در نقل‌قول غیرمستقیم دو حالت داریم: اگر فعل نقل‌قول در زمان حال به کار برود، (حال ساده، حال استمراری یا حال کامل) و همین‌طور اگر در زمان آینده باشد، بدون تغییر فعل جمله سوالی آن را به نقل‌قول غیرمستقیم تبدیل می‌کنیم. اما اگر فعل در زمان گذشته باشد، حتماً فعل جمله پرسشی یک زمان به عقب برمی‌گردد. برای مثال اگر گذشته ساده باشد، به گذشته کامل تغییر می‌کند. همچنین اگر حال استمراری باشد به گذشته استمراری تغییر می‌کند. یا اگر حال کامل باشد، به گذشته کامل تبدیل می‌شود.

نکته: در نقل‌قول جملات پرسشی با how از علامت سوال استفاده نمی‌شود، زیرا جمله از حالت سوالی خارج شده و به عبارت تبدیل شده است. به مثال زیر و شکل درست و نادرست آن توجه کنید.

She wanted to know how I gave a speech.

Not: She wanted to know how I gave a speech?

او می‌خواست بداند من چگونه ارائه دادم.

به چند مثال دیگر با How در جملات سوالی غیرمستقیم توجه کنید.

I just don’t know how she manages to cook so well in such a small kitchen.

فقط نمی‌دانم چگونه او در آشپزخانه به این کوچکی این‌قدر خوب آشپزی می‌کند.

I wonder how they do that.

می‌خواهم بدانم چگونه آن کار را انجام می‌دهند.

I don't know how I should talk to her.

نمی‌دانم چگونه باید با او صحبت کنم.

I wondered how well she could ride a horse.

می‌خواستم بدانم او چقدر خوب می‌تواند اسب‌سواری کند.

He asked me how well I was prepared for the lecture.

او از من پرسید چقدر برای ارائه آماده بودم.

They want to know how well I can solve the math problems.

آن‌ها می‌خواستند بدانند چقدر خوب می‌توانم سوال‌‌های ریاضی را حل کنم.

یادگیری زبان انگلیسی

How در جمله‌های تعجبی

جمله تعجبی، به جمله‌ای گفته می‌شود که برای بیان حالت تعجب یا شادی یا غم نسبت به چیزی به کار می‌رود. این نوع جمله‌های تعجبی معمولاً با کلمه‌‌های پرسشی «what» یا «how» شروع می‌شوند و در انتهای جمله علامت تعجب گذاشته می‌شود. به همین دلیل به آن‌ها جمله تعجبی می‌گویند.

برای ساختن این جمله‌ها با how، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم و سپس از صفت استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

How Interesting!

چه جالب!

How fantastic!

چه عالی!

How beautiful!

چه زیبا!

اگر بخواهیم جمله تعجبی با how بسازیم که بعد از آن قید یا عبارت فعلی بیاید، ساختار آن به صورت «subject + verb» خواهد بود. به دو مثال زیر دقت کنید.

How beautifully they sang!

چه خوب آواز خواندند!

How we love New York!

چقدر ما نیویورک را دوست داریم!

How lucky we are!

چه خوش‌شانسیم!

 

سوال با How about

در انگلیسی غیررسمی معمولاً ساختار «How about + Noun phrase» و «How about + -ing» کاربرد فراوانی دارد. در این حالت برای پیشنهاد دادن از آن‌‌ها استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Liz, how about some more fruit juice?

«لیز»، نظرت درباره آب‌میوه چیست؟

How about going to the concert with us this weekend?

نظرت راجع به رفتن به کنسرت در آخر هفته چیست؟

سوال با How و کلمات دیگر

یکی از کاربردهای How در زبان انگلیسی، در ترکیب با کلمه‌های دیگر است. در این مطلب قصد داریم به کمک مثال، به انواع این کلمه‌ها اشاره کنیم. این کلمه‌های پرسشی عبارتند از:

 • How far
 • How long
 • How much
 • How many
 • How big / small
 • How good / How well

سوال با How far

از «How far» برای اشاره به مسافت استفاده می‌شود. بعد از آن هم از فعل و سپس از فاعل کمک می‌گیریم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار این نوع جمله‌ها و معنی آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

How far is the beach from here?

ساحل از اینجا چقدر فاصله دارد؟

How far can he walk?

چقدر می‌تواند پیاده راه برود؟

How far can she run?

او چقدر می‌تواند بدود؟

How far can we travel into this forest?

تا کجا می‌توانیم در این جنگل پیش برویم؟

I don’t know how far the beach is from here.

نمی‌دانم از اینجا تا ساحل چقدر راه است.

I am not sure how far she can walk.

نمی‌دانم چقدر می‌تواند پیاده برود.

She knows how far we can walk into this forest.

او می‌داند تا چه مسافتی در این جنگل می‌توانیم قدم بزنیم.

سوال ساختن با how
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

سوال با How long

دسته‌ دیگری از سوال با How همراه به صورت «How long» تعریف شده است. «How long» برای پرسیدن درباره مدت زمان انجام کاری به کار می‌رود. در واقع می‌خواهیم بدانیم که کار چه مدت طول می‌کشد یا طول کشیده است. از آنجا که مدت زمان انجام عمل در زمان‌های حال کامل و حال کامل استمراری اهمیت زیادی دارد، در بیشتر موارد از «how long» برای سوال ساختن استفاده می‌شود. البته می‌توانیم با زمان حال ساده نیز آن را به کار ببریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

How long does it take to get to work?

چقدر طول می‌کشد تا به سر کار بروی؟

(در این مثال از زمان حال ساده استفاده شده است.)

How long has she been there?

چه مدت است که او آنجاست؟

(در این مثال از زمان حال کامل استفاده شده است.)

How long has she been studying?

چه مدت است که او مشغول درس خواندن است؟

(در این جمله از زمان حال کامل استمراری استفاده شده است.)

I don’t know how long the amazon river is.

نمی‌دانم طول رودخانه آمازون چقدر است.

How long is the film?

مدت زمان فیلم چقدر است؟

She knows how long that film is.

او می‌داند مدت زمان فیلم چقدر است.

I am not sure how long that woman lived in that old house.

مطمئن نیستم که آن زن چه مدت در آن خانه قدیمی زندگی کرده است.

How long is that piece of string?

طول آن تکه طناب چقدر است؟

How long is the flight?

پرواز چقدر طول می‌کشد؟

How long did you live there?

چه مدت آنجا زندگی کردی؟

نکته: از How long علاوه بر پرسیدن درباره مدت زمان، می‌توانیم برای پرسیدن درباره طول اشیا هم استفاده کنیم. در این حالت در پاسخ باید کلمه «long» را نیز در انتهای جمله بیاوریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

How long is the river?

طول رودخانه چقدر است؟

سوال با How much

برای پرسیدن درباره کمیت، برای «اسامی غیرقابل‌شمارش» (Uncountable Nouns) از How much استفاده می‌کنیم. بعد از کلمه پرسشی «How much» باید اسم غیرقابل‌شمارش بیاید و ادامه ساختار جمله توجه به فعل آن تعریف می‌شود. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار How much بیشتر آشنا شوید.

A: How much money do you have?

B: I have like three dollars in my purse.

A: چقدر پول داری؟

B: من سه دلار در کیفم دارم.

How much time do we have to finish the test?

چقدر تا پایان آزمون وقت داریم؟

How much money did you spend?

چقدر پول خرج کردی؟

How much sugar would you like in your coffee?

چقدر شکر در قهوه‌ات می‌خواهی؟

How much paper will I need?

چقدر کاغذ نیاز دارم؟

How much milk is in the fridge?

چقدر شیر در یخچال است؟

How much traffic was there on the way to work?

در مسیر تا محل کار چقدر ترافیک بود؟

A: How much trouble did it cause?

B: It was a pretty hard error to find.

A: چقدر دردسر ایجاد کرد؟

B: پیدا کردن ایراد، کار تقریباً سختی بود.

A: How much tea would you like?

B: I don’t feel like drinking tea today.

A: چه مقدار چای می‌خواهی؟

B: امروز چای میل ندارم.

از «How much» برای سوال پرسیدن درباره قیمت چیزی هم استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

How much is that painting?

قیمت آن نقاشی چقدر است؟

How much are those shoes?

قیمت آن کفش چقدر است؟

How much did your jacket cost?

قیمت پالتوی شما چقدر بود؟

How much is the dress on display in the window?

قیمت لباس پشت ویترین چقدر است؟

How much will it cost me?

چقدر برایم هزینه خواهد داشت؟

How much does it cost?

قیمت آن چقدر است؟

سوال با How many

برای پرسیدن درباره کمیت اسامی قابل‌شمارش از «How many» کمک می‌گیریم. در این حالت بعد از «How many» از اسم قابل‌شمارش جمع استفاده می‌کنیم، بنابراین فعلی که بعد از آن می‌آید نیز به صوت جمع به کار می‌رود. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار «How many» برای انواع جمله‌ها آشنا شوید.

How many days are there in January?

ژانویه چند روز است؟

How many people work in your company?

چند نفر در شرکت شما کار می‌کنند؟

How many cousins do you have?

چند تا پسرعمو / دخترعمو / پسرخاله / دخترخاله داری؟

How many books did you buy?

چند کتاب خریدی؟

How many countries are there in the world?

چند کشور در جهان هست؟

How many students are in the class right now?

در حال حاضر چند دانش‌آموز در کلاس هست؟

How many chairs are there in this room?

چند تا صندلی در این اتاق هست؟

How many pieces of chocolate would you like?

چند تکه شکلات دوست دارید؟

نکته: وقتی می‌دانیم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم، می‌توانیم اسم غیرقابل‌شمارش بعد از «How much» یا «How many» را حذف کنیم، مانند مثال‌های زیر:

A: I need some coins.

B: How many do you need?

A: تعدادی سکه می‌خواهم.

B: چند تا می‌خواهی؟

***

A: I need some sugar.

B: How much do you need?

A: مقداری شکر نیاز دارم.

B: چقدر می‌خواهی؟

 

سوال با How often

یکی دیگر از سوال‌های رایج با How، استفاده از آن در جملات پرسشی حال ساده و برای پرسیدن درباره دفعات انجام کاری است. این نوع جملات پرسشی با How often شروع می‌شوند و ساختار آن‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

How often + do/does + subject + verb?

به چند سوال و جواب با How often توجه کنید.

A: How often do you go to the gym?

B: I go to the gym three times a week.

A: هر چند وقت یک بار به باشگاه ورزشی می‌روی؟

B: سه بار در هفته به باشگاه ورزشی می‌روم.

A: How often do you practice the guitar?

B: I practice the guitar on the weekend.

A: هر چند وقت یک بار گیتار تمرین می‌کنی؟

B: آخر هفته گیتار تمرین می‌کنم.

A: How often does he take a shower?

B: I hope he takes a shower every day.

A: هر چند وقت یک بار دوش می‌گیرد؟

B: امیدوارم هر روز دوش بگیرد.

A: How often do they study English?

B: They study English every other day.

A: هر چند وقت یک بار زبان انگلیسی می‌خوانند؟

B: یک روز در میان زبان انگلیسی می‌خوانند.

A: How often does the professor give a lecture?

B: He hardly ever gives a lecture.

A: هر چند وقت یک بار استاد ارائه می‌دهد؟

B: او به‌ندرت ارائه می‌دهد.

سوال با How big

برای ساختن سوال با How می‌توانیم بعد از آن صفت نیز بیاوریم. برای پرسیدن درباره اندازه یا سایز، از «How big» در سوال استفاده می‌کنیم و فعل «to be» را برای جمله پرسشی به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

How big is it?

اندازه آن چقدر است؟

How big are the cabinets?

اندازه کابینت‌ها چقدر است؟

How big should our factory be?

کارخانه ما چقدر باید بزرگ باشد؟

از «How big» در جملات پرسشی غیرمستقیم نیز می‌توانیم استفاده کنیم، مانند مثال‌ زیر:

Can you tell me how big those machines are?

ممکن است به من بگویی اندازه آن دستگاه‌ها چقدر است؟

Do you know how big the planet is?

می‌دانی اندازه سیاره چقدر است؟

I can also see how big the problem is in this country.

همچنین می‌توانم ببینم مشکل این کشور چقدر مهم است.

(در این جمله «big» به معنی «مهم» به کار رفته است.)

A: How big will my photo be?

B: it will be as big as your house.

A: اندازه عکس من چقدر است؟

B: به بزرگی خانه‌ات است.

سوال با How heavy

برای پرسیدن درباره وزن یا حجم، از «How heavy» استفاده می‌کنیم. بعد از آن هم فعل جمله را می‌آوریم، مانند مثال‌های زیر:

How heavy are the dumbells you lift?

وزن دمبل‌هایی که بلند می‌‌کنید چقدر است؟

How heavy is that box?

وزن آن جعبه چقدر است؟

در جملات پرسشی غیرمستقیم نیز می‌توانیم «how heavy» را به کار ببریم، مانند مثال زیر:

Do you know how heavy it is?

می‌دانی وزنش چقدر است؟

سوال با How tall

برای پرسیدن درباره قد و قامت افراد یا مکان‌ها، می‌توانیم از «How tall»‌ استفاده کنیم. در این حالت بعد از «How tall» فعل و سپس فاعل را می‌آوریم. به سوال و جواب‌های زیر توجه کنید.

A: How tall are you?

B: I am 175 cm.

A: قدت چقدر است؟

B: قدم ۱۷۵ سانتی‌متر است.

A: How tall is the building?

B: It is 484 meters tall.

A: بلندی (ارتفاع) ساختمان چقدر است؟

B: ارتفاع آن ۴۸۴ متر است.

سوال با How high

برای پرسیدن درباره ارتفاع از «how high» کمک می‌گیریم. در پاسخ به این سوال‌ها، معمولاً واحدهای شمارش مانند متر به کار می‌رود و حتماً در انتهای پاسخ کلمه «high» هم می‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: How high is the waterfall?

B: It is 979 meters high.

A: ارتفاع آبشار چقدر است؟

B: ارتفاع آن ۹۷۹ متر است.

A: How high is the building?

B: I don't know exactly. It's a five-story building.

A: ارتفاع ساختمان چقدر است.

B: دقیق نمی‌دانم. یک ساختمان پنج‌طبقه است.

فرق How tall و How high

شاید به نظر برسد که «How tall» و «How high» را می‌توان به‌جای هم استفاده کرد، اما در واقع این دو کلمه پرسشی با هم تفاوت‌هایی دارند. در ادامه می‌توانید این تفاوت‌ها را مشاهده کنید.

از «How tall» برای موارد زیر استفاده می‌شود:

 • شخص
 • مجسمه
 • ساختمان
 • حیوان
 • درخت
 • گیاه

اما کاربرد «How high» در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 • کوه
 • آبشار
 • دیوار
 • ساختمان

سوال با How good / How well

«Good» صفت است و می‌تواند برای سوال با How به کار برود. بعد از «Good» از «How» استفاده می‌کنیم و بعد از آن از فعل «to be» کمک می‌گیریم. در برخی موارد نیز می‌توانیم از افعال حسی استفاده کنیم.

«Well» قید است و بعد از «How» در جمله پرسشی می‌آید. در این جمله‌ها نمی‌توانیم از فعل «to be» استفاده کنیم، چون به قید به کار رفته است. در عوض باید فعل اصلی را به کار ببریم. برای درک بهتر تفاوت «How good» و «How well» به مثال‌های زیر و فعل‌های آن‌ها توجه کنید.

How good are you at playing music?

چقدر خوب می‌تواند آهنگ بزند؟

How good is she at painting?

نقاشی او چقدر خوب است؟

How good is he at math?

ریاضی‌اش چقدر خوب است؟

How well can she behave?

چقدر خوب می‌تواند رفتار کند؟

How well can you drive?

چقدر خوب می‌توانی رانندگی کنی؟

How well can he play the piano?

چقدر خوب می‌تواند پیانو بنوازد؟

برای پاسخ دادن می‌توانیم از قیدهایی استفاده کنیم که مقدار یا شدت انجام کاری را نشان می‌دهند، مانند مثال‌های زیر:

A: How well can you sing?

B: I can sing a song pretty well.

A: چقدر خوب می‌توانی آواز بخوانی؟

B: خیلی خوب می‌توانم آواز بخوانم.

A: How good is she at painting?

B: Actually, she's not very good at painting.

A: نقاشی او چقدر خوب است؟

B: راستش را بخواهی، نقاشی او زیاد خوب نیست.

کاربرد سوال در انگلیسی

سوال با How come

«How come» به معنی «چرا» یا «چطور» است و علت انجام کاری را می‌پرسد. تفاوت «How come» با بقیه سوال‌های با How در ساختار جمله است. بعد از «How come» ساختار جمله به صورت «subject +verb» است، مانند مثال‌‌های زیر:

How come parents worry so much?

چطور پدر و مادرها این‌قدر نگران هستند؟

How come people carpool to work?

چرا مردم برای رفتن به سر کار خود به طور هم‌زمان از یک خودرو استفاده می‌کنند؟

How come you are so upset?

چرا این‌قدر ناراحتی؟

How come he will not call you?

چطور با شما تماس نمی‌گیرد؟

How come you stayed out so late?

چطور شد که تا دیروقت بیرون ماندی؟

How come you cannot make a decision?

چطور نمی‌توانی تصمیم بگیری؟

How come you always question me?

چرا همیشه از من سوال می‌کنی؟

How come we never agree?

چرا هیچ‌وقت به توافق نمی‌رسیم؟

How come your dog digs in the yard?

چرا سگ شما در حیاط خاک را می‌کند؟

How come she will not come over?

چرا او نمی‌آید؟

سوال با How + adjective / Adverb

از How می‌توانیم همراه با صفت نیز برای سوال ساختن استفاده کنیم. در این حالت بعد از «How» بلافاصله صفت را می‌آوریم. مثالی که با «How good» زده شد، نمونه‌ای از کاربرد «how + adjective» بود.

همچنین می‌توانیم بعد از «How» از قید استفاده کنیم، مانند مثال‌هایی که با «How Well» زده شد. در این حالت بلافاصله بعد از «How»، قید را می‌آوریم. به چند مثال توجه کنید تا با ساختار «how + adj / adv» بیشتر آشنا شوید.

How confident are you?

چقدر اعتمادبه‌نفس داری؟

How easy is it?

چقدر راحت است؟

How difficult do you think it is?

فکر می‌کنی چقدر سخت است؟

A: How well do you know Maria?

B: She used to be my closest friend.

A: چقدر «ماریا» را می‌شناسی؟

B: او صمیمی‌ترین دوست من بود.

A: How quickly can you finish your homework?

B: Just give it five minutes.

چقدر سریع می‌توانی تکالیفت را انجام دهی؟

فقط پنج دقیقه زمان بده.

A: How fast are you?

B: It takes 4 minutes to run a kilometer.

A: چقدر سریع می‌دوی؟

B: چهار دقیقه طول می‌کشد تا یک کیلومتر بدوم.

A: How spicy is the food?

B: The food is really spicy here.

A: غذا چقدر تند است؟

B: غذا خیلی تند است.

نکته: فعل جمله در سوال با How در ترکیب با صفت یا قید بسیار مهم است. اگر بعد از «how» صفت به کار برود، معمولاً از فعل «to be» استفاده می‌کنیم. البته می‌توانیم افعال حسی را نیز برای آن به کار ببریم، مانند «Feel» به معنای احساس کردن یا «Sound» به معنای به نظر رسیدن. اما اگر قید به کار برود، همواره از فعل اصلی کمک می‌گیریم. در مثال‌های زیر، به نوع فعلی که با صفت و قید به کار رفته توجه کنید.

How easy is the question?

سوال چقدر ساده است؟

***

How easily can you solve the problem?

چقدر ساده می‌توانی مسئله را حل کنی؟

سوال منفی با How

در برخی موارد، جملات پرسشی با فعل منفی مطرح می‌شوند و به آن‌ها «جملات پرسشی منفی» (Nagative Questions) می‌گوییم. برای مثال، در زبان فارسی می‌گوییم «تلفن را جواب نمی‌دهی؟» یا «با ما بیرون نمی‌آیی؟». در این حالت فعل جمله حالت منفی دارد. در زبان انگلیسی برای ساختن این جمله‌‌ها، معمولاً از فعل استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Who doesn't like pizza?

کیه که پیتزا دوست نداشته باشه؟

Which cloror didn't he use?

او از چه رنگی استفاده نکرد؟

Why doesn't she get up?

چرا از خواب بیدار نمی‌شود؟

سوال‌های فوق با کلمه‌های پرسشی «Who» و «Which» و «Why» ساخته شده‌اند. اما با «How» نیز می‌توانیم جملات سوال منفی بسازیم، مانند مثال‌های زیر:

How can you not know?

چطور نمی‌دانی؟

How can you not talk about that?

چطور می‌توانی درباره آن صحبت نکنی؟

سوال جواب با How

در رابطه با سوالی کردن جمله‌‌های پرسشی با wh، در جواب دیگر نباید از بله یا خیر استفاده کنیم. در پاسخ به این نوع سوال‌ها معمولاً جواب کامل می‌‌دهیم، زیرا از ما خواسته شده تا اطلاعاتی را با توجه به نوع سوال مطرح شده در اختیار آن‌ها قرار دهیم. نمونه‌ای از این پرسش و پاسخ‌ها را با How در ادامه مشاهده می‌کنید.

A: How old are you?

B: I am 25 years old.

A: چند سالت است؟

B: ۲۵ سال دارم.

A: How tall are you?

B: I am almost 7 feet.

A: قدت چقدر است؟

B: تقریباً ۷ فوت هستم.

A: How are you?

B: I am fine.

A: حالت چطور است؟

B: خوبم.

A: How much do the headphones cost?

B: They cost around $20.

A: قیمت هدفون‌‌ها چقدر است؟

B: حدود ۲۰ دلار است.

A: How well can you type?

B: I can type very fast.

A: چقدر خوب می‌توانی تایپ کنی؟

B: خیلی سریع می‌توانم تایپ کنم.

A: How big is your house?

B: Not very big. It's a two-bedroom house with a small kitchen.

A: اندازه خانه شما چقدر است؟

B: خیلی بزرگ نیست. یک خانه دوخوابه است با آشپزخانه‌ای کوچک.

A: How many cabinets are there in the kitchen?

B: There are 10 cabinets in the kitchen.

A: چند کابینت در آشپزخانه وجود دارد؟

B: ده کابینت در آشپزخانه هست.

مثال با جملات سوالی

چند مثال دیگر با How

برای درک بهتر نحوه سوال ساختن با How در ادامه سعی کرده‌ایم انواع سوال‌هایی که در این مطلب اشاره شد را با مثال‌های مختلف و همراه با ترجمه ارائه دهیم.

How can you make money online?

چگونه می‌توانید از اینترنت درآمد کسب کنید؟

How can you make money from home?

چگونه می‌توانید در خانه کسب درآمد کنید؟

How many people do you know who can speak English?

چند نفر را می‌شناسید که می‌توانند انگلیسی صحبت کنند؟

How long have you been learning English?

چه مدت است که مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

How many people do you know who can speak Chinese?

چند نفر را می‌شناسید که می‌توانند به زبان چینی صحبت کنند؟

How much milk can you drink in one night?

در یک شب چه مقدار شیر می‌توانی بنوشی؟

How many days can you go without eating?

چند روز بدون غذا می‌توانی زنده بمانی؟

How fast can you run?

با چه سرعتی می‌توانی بدوی؟

How much debt do you have?

چقدر بدهی داری؟

How long does it take to get to work by bus from your house?

چقدر طول می‌کشد تا با اتوبوس از خانه خود به محل کار بروید؟

How many cups of coffee do you drink a day?

چند فنجان قهوه در روز می‌نوشی؟

How many hours of sleep do you get every night?

هر شب چند ساعت می‌خوابید؟

How much money can you save each month?

چقدر پول می‌توانید در هر ماه پس‌انداز کنید؟

How much money do you have in your wallet?

چقدر پول در کیف‌تان دارید؟

How tall are you?

قدت چقدر است؟

How beautiful is your crush?

عشق شما چقدر زیباست؟

How many pairs of jeans do you have?

چند شلوار جین داری؟

How difficult is it to learn English?

یادگیری زبان انگلیسی چقدر سخت است؟

اشتباهات رایج درباره سوال با How

در رابطه با ساختن سوال با How ممکن است زبان‌آموزان دچار اشتباه شوند. در ادامه به برخی از این اشتباه‌ها اشاره کرده‌ایم.

 • در جمله‌های تعجبی که شامل جمله‌واره‌های مجزایی می‌شوند، ساختار به صورت «subject + verb» است:

How I love real Italian ice cream!

Not: How love I real Italian ice cream!

چقدر من بستنی ایتالیایی واقعی را دوست دارم!

 • از how در عبارت‌های اسمی استفاده نمی‌کنیم، بلکه به‌جای آن what را به کار می‌بریم:

What a nice idea!

Not: How a nice idea!

چه ایده خوبی!

What a gorgeous coat!

Not: How a gorgeous coat!

چه کت زیبایی!

نکات مهم درباره سوال با How

هنگامی که «How» را با کلمه‌‌های پرسشی دیگری به کار می‌بریم، باید به ساختار کلمه پرسشی نیز توجه داشته باشیم. در ادامه به برخی از نکات مهم درباره سوال با How اشاره شده است.

 • بعد از «How many» و «How much» از اسم استفاده می‌کنیم:

How many eggs do you need?

چقدر تخم‌مرغ نیاز داری؟

How much sugar is there in your coffee?

چه مقدار شکر در قهوه شما هست؟

 • اگر از قبل بدانیم که درباره چه چیزی سوال کرده‌ایم، بعد از «How many» یا «How much» دیگر نیازی به تکرار اسم نیست:

A: I need some eggs.

B: How many do you want?

A: من تعدادی تخم‌مرغ می‌خواهم.

B: چند عدد می‌خواهی؟

A: We ran out of sugar.

B: How much do you need?

A: شکرمان تمام شده است.

B: چقدر شکر می‌خواهید؟

 • در پاسخ به سوال‌های «How tall» و «How high» در انتهای پاسخ، از کلمه‌های «Tall» و «High» استفاده می‌کنیم:

A: How tall are you?

B: I'm six feet tall.

A: قدت چقدر است؟

B: قدم شش فوت است.

A: How high is Mount Everest?

B: It is 8,848,86 m high.

A: ارتفاع قله اورست چقدر است؟

B: ارتفاع آن 8,848,86 است.

 • اگر بعد از «How» صفت بیاید، فعل جمله «to be» یا «فعل حسی» است، اما اگر قید بیاید، باید فعل اصلی به کار برود:

How careful is she?

او چقدر بادقت است؟

How carefully does she drive?

او چقدر با دقت رانندگی می‌کند؟

 • در نقل‌قول جملات سوالی، ساختار جمله از حالت پرسشی خارج می‌شود و بعد از کلمه پرسشی «How» فاعل و فعل به کار می‌رود:

Do you know how big their house is?

می‌دانی اندازه خانه‌شان چقدر است؟

I don't know how expensive the car is.

نمی‌دانم قیمت ماشین چقدر است.

کاربرد سوال با how

سوالات رایج درباره کاربرد How

برای درک بهتر نحوه ساختن سوال با How در ادامه به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

چگونه با How سوال بسازیم؟

برای ساختن سوال با how در حالت عادی معمولاً بعد از how، از فعل و سپس فاعل استفاده می‌کنیم. اما در حالتی که how همراه با کلمه‌های دیگری بیاید، با توجه به نوع کلمه پرسشی ساختار آن تغییر می‌کند. برای مثال، بعد از «how many» و «how much» از اسم استفاده می‌شود.

چگونه به سوال با How پاسخ دهیم؟

برای این‌که بتوانیم با سوال با how پاسخ دهیم، ابتدا باید بدانیم که چه چیزی به عنوان سوال مطرح شده است. در این نوع جملات پرسشی، معمولاً با توجه به نوع کلمه پرسشی به سوال پاسخ می‌دهیم. گاهی هم خود کلمه را در انتهای پاسخ می‌آوریم، مانند پاسخ‌هایی که برای سوالاتی نظیر «how tall» یا «how high» به کار می‌رود.

چند نوع سوال با How وجود دارد؟

انواع سوال‌های مختلفی با how در زبان انگلیسی وجود دارد. برای مثال می‌توانیم برای پرسیدن درباره تعداد یا مقدار از «how many» یا «how much» استفاده کنیم. یا برای پرسیدن درباره دفعات انجام کار از «how often» کمک بگیریم. با توجه به نوع سوال، می‌توانیم از کلمه‌های مختلفی برای ساختن سوال با how استفاده کنیم.

تمرین سوال با How

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب سوال با How»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. _____ are you?-I am not very well, at the moment.

how big

How old

How 

2. ______ is your mother? - She is seventy

How big

How far

How old

3. _____ is this film? - Rather interminable, about 3 hours !

How far

How long

How many

4. ____ friends have you got ? - A lot, I am so glad !

How many

How much

How long

5. _____ is your son's bag? - Too much for a slim young boy.

How heavy

How far

How much

6. _____ money has Paris Hilton got ? - It is incredible !She is one of the richest women in the world.

How many

How much

How old

7. ______ is Paris from Marseille ?- About 800 km, I think.

How old

How big

How far

8. _____ is the Everest? - More than 8000 m, it is such a gigantic mountain

How big

How long

How high

9. _____ is Lyon ? - It is the third town in France, it is a very interesting place

How big

How long

How much

10. _____ is this exercise? -It is a good way to learn a list of questions beginning with 

How well

How good

How long

 

تمرین دوم

جاهای خالی با کلمه‌های پرسشی مناسب با how کامل کنید.

Q1: _____ you’ve grown!

جواب

Answer: How you’ve grown!

Q2: How I love holidays!

جواب

Answer: How I love holidays!

Q3: _____ do you weigh?

جواب

Answer: How much do you weigh?

Q4: _____ beautiful she is!

جواب

Answer: How beautiful she is!

Q5: _____ a splendid sight!

جواب

Answer: What a splendid sight!

Q6: _____ about inviting Mark to our party?

جواب

Answer: What / how about inviting Mark to our party?

Q7: Does anyone know _____ big the universe is?

جواب

Answer: Does anyone know how big the universe is?

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی نحوه ساختن سوال با How پرداختیم و به نکته‌های مهمی در این خصوص اشاره کردیم. «How» برای پرسیدن درباره نحوه انجام کاری استفاده می‌شود، اما می‌تواند با کلمه‌های دیگری نیز همراه شود، مانند «How long» که برای پرسیدن درباره مدت زمان انجام کار استفاده می‌شود یا «How many / How much» که برای پرسیدن درباره تعداد یا مقدار به کار می‌رود. انواع سوال‌های با how که در این مطلب به آن‌ها اشاره شد، در جدول زیر به همراه مثال مشخص شده است.

How far
How far is your house from here?
خانه شما از اینجا چقدر دور است؟
How many
How many students are there in the class?
چند دانش‌آموز در کلاس هست؟
How much
How much spaghetti did you eat?
چقدر اسپاگتی خوردی؟
How big
How big is this supermarket?
اندازه سوپرمارکت چقدر است؟
How heavy
How heavy is the desk?
وزن میزتحریر چقدر است؟
How tall
How tall is she?
قدش چقدر است؟
How high
How high is that building?
ارتفاع ساختمان چقدر است؟
How good
How good are you at tennis?
بازی تنیس شما چقدر خوب است؟
How well
How well can you play tennis?
چقدر خوب می‌توانی تنیس بازی کنی؟

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English PostEngvid
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *