گرامر Auxiliary Verb – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۵۵۲۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۵ دقیقه
گرامر Auxiliary Verb – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

«افعال کمکی» (Auxiliary Verbs) نقش مهمی در دستور زبان انگلیسی ایفا می‌کنند. می‌توان از آن‌ها برای صحبت در مورد زمان، حالت و سایر جنبه‌های گروه فعلی استفاده کرد. در این مطلب از «مجله فرادرس» کاربرد گرامر Auxiliary Verb و انواع آن را توضیح می‌دهیم و سپس اشتباهات رایج گرامر Auxiliary Verb را با هم بررسی خواهیم کرد.

997696

گرامر Auxiliary Verb

افعال کمکی که در زبان انگلیسی با نام Auxiliary Verb یا Helping verb نیز شناخته می‌شوند، بخشی جدایی‌ناپذیر از دستور زبان انگلیسی به حساب می‌آیند. کاربرد این افعال، همکاری با افعال اصلی برای ارائه اطلاعات اضافی و کمک به بیان جنبه‌های مختلف فعل انگلیسی مانند زمان، حالت، چگونگی و... است. در واقع، افعال کمکی نقشی حیاتی در ساخت جملات دستوری صحیح و معنی‌دار ایفا می‌کنند،‌ اما هیچ‌وقت نمی‌توانند به تنهایی در جمله به کار بروند، بلکه باید به یک فعل اصلی متصل شوند تا معنی پیدا کنند.

اما پیش از توضیح دادن در مورد گرامر Auxiliary Verb ابتدا بیایید فرق افعال کمکی با افعال اصلی را بررسی کنیم. تفکیک افعال کمکی از افعال اصلی کار چندان دشواری نیست. افعال کمکی به تنهایی مفهوم زیادی را بیان نمی‌کنند، اما به بیان هر چه بهتر مفهوم کمک می‌کنند. در واقع، افعال کمکی با فعل اصلی ترکیب می‌شوند تا گروه فعلی را تشکیل دهند. از سوی دیگر، افعال اصلی افعالی هستند که عمل یا شرایط را توصیف می‌کنند. این افعال معمولاً در جمله صرف می‌شوند. به طور مثال، در جمله «I am writing»، کلمه «am» فعل کمکی و «writing» فعل اصلی است. فعل کمکی «am» برای بیان زمان حال و فعل اصلی «writing» برای بیان عمل نوشتن به کار می‌رود.

در واقع، افعال کمکی برای اضافه کردن معنا به گروه فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان‌طور که اشاره کردیم، بعد از افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی، شکل ساده فعل به کار می‌رود، بنابراین فرمول کلی افعال کمکی در انگلیسی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + modal + verb

فرمول جملات منفی نیز به‌صورت زیر است:

Subject + modal (not) + verb

برای جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Question) از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Modal + subject + verb?

و برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، فرمول زیر را به کار می‌بریم:

Wh-word + modal + subject + verb?

به طور کلی گرامر Auxiliary Verb در انگلیسی به سه دسته مختلف تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

 • Primary auxiliary verb
 • Modal auxiliary verb
 • Semi-auxiliary verb

در ادامه مطلب کاربرد هر یک از این موارد را به طور مجزا با ذکر مثال بررسی خواهیم کرد.

 توضیح گرامر Modal Auxiliary Verbs

کاربرد Primary auxiliary verb

همان‌طور که پیش از این گفته شد، افعال کمکی نمی‌توانند به تنهایی در جمله به کار بروند و همیشه باید همراه فعل اصلی باشند. نمونه‌هایی از فعل کمکی اصلی عبارت‌اند از be و have و do. این افعال معمولا در جمله، قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Eric is talking to Laura.']

«اریک» در حال صحبت با لورا است.

Jess has already eaten dinner.

«جس» قبلا شام خورده است.

Did you go to school yesterday?

دیروز به مدرسه رفتی؟

Aria has been living in China for a year.

«آریا» یک سال است که در چین زندگی می‌کند.

همان‌طور که در مثال‌های بالا مشاهده کردید، هم‌ریشه‌‌های افعال کمکی be و have در زمان‌های مختلف مثل گذشته یا آینده برای اشاره به زمان استفاده می‌شوند. در زمان آینده، از فعل کمکی «will» استفاده می‌کنیم. در زیر جدول زیر می‌توانید هم‌ریشه‌های فعل ‌read در انگلیسی را از دیدگاه اول‌شخص مفرد بررسی کنید.

کاربرد Primary auxiliary verb
گذشتهحالآینده 
استمراریI was reading.I am reading.I will be reading.
کاملI had read.I have read.I will have read.
کامل استراریI had been reading.I have been reading.I will have been reading.

پیش از آن که به سراغ گرامر Auxiliary Verb در زمان‌‌های مختلف برویم، بیایید با هم کاربرد سه فعل کمکی اصلی یعنی Be و Have و Do را بررسی کنیم.

فعل کمکی «Have» یکی از افعال کمکی مهم است که می‌تواند به تنهایی در تمام زمان‌ها صرف شود. صرف‌های مختلف این فعل عبارت‌اند از:

 • have
 • has
 • having
 • had
 • hadn't/ had not

فعل کمکی «Have» معمولاً برای نشان دادن مالکیت در انگلیسی استفاده می‌شود و همچنین می‌تواند برای صحبت در مورد توانایی یا توصیف ظاهر نیز به کار برود. علاوه بر این، کلمه «Have» می‌تواند جایگزین بسیار رایجی برای فعل «eat» و «drink» نیز باشد. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

Let’s have dinner.

بیا شام بخوریم.

هنگامی که «Have» به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود، برای تشکیل گروه فعلی همیشه باید با یک فعل دیگر ترکیب شود. این امر باعث تمایز میان فعل کمکی و فعل اصلی می‌شود. در مثال‌های زیر می‌توانید این تمایز را مشاهده کنید.

Jerry has a large coffee stain on his shirt.

«جری» یک لکه قهوه بزرگ روی پیراهنش دارد.

Jerry has bought a new shirt to replace the one that was ruined earlier.

«جری» پیراهن جدیدی خریده است تا جایگزین پیراهنی شود که قبلا خراب شده بود.

I have purchased a new pair of shoes to replace the ones that were lost in my luggage.

من به‌جای کفشی که همراه بارهایم گم شد یک جفت کفش جدید خریدم.

Dad has been working hard all day.

پدر تمام روز سخت مشغول کار بوده است.

Jerry should have been more careful!

«جری» باید بیشتر مراقب می‌بود!

در جمله اول «has» فعلی اصلی (کنشی) است. در جمله دوم «has» فعل کمکی و «bought» شکل past participle فعل اصلی است که گروه فعلی را کامل می‌کند. در جمله سوم «have» فعل کمکی است و عبارت «should have been» در مورد زمان و عمل فاعل توضیحات ارائه می‌دهد.

فعل کمکی «Do» می‌تواند به عنوان فعل کنشی در جمله در تمام زمان‌های به کار برود. صرف‌های مختلف این فعل عبارت‌اند از:

 • do
 • to do
 • does
 • done
 • did
 • didn’t
 • doesn’t/did not

هنگامی که «Do» به عنوان فعل کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید همیشه با یک فعل دیگر همراه شود تا گروه فعلی تشکیل دهد. «Do» در برخی موارد برای تاکید بیشتر نیز استفاده می‌شود. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

I did put the garbage out!

من زباله‌ها را بیرون گذاشتم!

If he doesn’t arrive on time, he’ll have to take a later flight.

اگر به‌موقع نرسد، باید با پرواز بعدی برود.

Did Matthew bring coffee?

آیا «متیو» قهوه آورد؟

We hope you don’t have an accident on your way to school.

امیدواریم در راه رفتن به مدرسه دچار حادثه نشوید.

رایج‌ترین کاربرد «Do» برای تشکیل عبارات منفی و سوالی است. علاوه بر این، در جملات مستتر که فعل اصلی حذف به قرینه می‌شود نیز از فعل کمکی «Do» استفاده می‌کنیم. به طور مثال به جمله‌های زیر توجه کنید.

He plays piano well, doesn’t he?

او به خوبی پیانو می‌نوازد، این‌طور نیست؟

They all had dinner, but I didn’t.

همه آن‌ها شام خوردند، اما من نخوردم.

Because he spills things so often, Jerry does more laundry than most people.

از آنجا که «جری» همه‌چیز را روی خودش می‌ریزد، بیشتر از بقیه لباس می‌شوید.

Jerry didn’t put his coffee in a cup with a lid.

«جری» قهوه‌اش را در فنجان دردار قرار نداد.

Sarah doesn’t ski or roller skate.

«سارا» اسکی یا اسکیت‌سواری نمی‌کند.

Jerry doesn’t always spill things, but it happens a lot.

«جری» همیشه چیزها را روی خودش نمی‌ریزد، اما برایش زیاد اتفاق می‌افتد.

فعل کمکی «Be» یا «to be» فعل بسیار مهمی است که در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد. این فعل می‌تواند به عنوان فعل کنشی به تنهایی در جمله به کار برود. صرف‌های مختلف این فعل عبارت‌اند از:

 • be
 • to be
 • been
 • am
 • are
 • is
 • was
 • were
 • wasn’t/was not
 • aren’t/are not
 • weren’t/were not

هنگامی که «Be» به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود، همیشه باید با فعل دیگری همراه شود تا گروه فعلی تشکیل دهد. این فعل می‌تواند مفرد یا جمع باشد و در زمان حال یا گذشته به کار برود. برای منفی کردن این فعل کمکی، کافی است به انتهای آن «not» اضافه کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Jerry is messy.

«جری» شلخته است.

Although he is always complaining about his accidents, Jerry fails to pay attention.

اگرچه «جری» همیشه از میزان تصادفاتش گلایه می‌کند، اما هیچ‌وقت مراقب نیست.

Jessica is taking John to the airport.

«جسیکا» در حال بردن «جان» به فرودگاه است.

Unfortunately, our dinner has been eaten by the dog.

متأسفانه شام ما توسط سگ خورده شده است.

Jerry is going to be doing extra laundry for the rest of his life.

«جری» قرار است تا آخر عمرش لباس‌های اضافه بشوید.

They haven't been studying all night.

آن‌ها تمام طول شب مطالعه نکردند.

They aren't going to Dubai.

آن‌ها به دوبی نمی‌روند.

پس از آشنایی با انواع فعل کمکی، وقت بررسی کاربرد آن‌ها در زمان‌های مختلف است. یکی از رایج‌ترین کاربردهای افعال کمکی، به ویژه be و have، اشاره به زمان‌های دستوری مختلف است. از آنجا که اشاره به هر زمان دستوری می‌تواند به موقعیت زمانی خاصی اشاره کند، ما با استفاده از افعال کمکی می‌توانیم با دقت بیشتری ارتباط برقرار کنیم و به بازه زمانی دقیق‌تری اشاره کنیم. در ادامه این بخش، زمان‌های دستوری مختلفی که با افعال کمکی به کار می‌روند به همراه مثال آورده شده است.

 گرامر Auxiliary Verb در زمان کامل

گرامر Auxiliary Verb در زمان آینده

تمام زمان‌های آینده، از جمله زمان آینده ساده، رویدادهایی را نشان می‌دهند که هنوز اتفاق نیفتاده، اما بعداً اتفاق خواهد افتاد. در گرامر زمان آینده، برخلاف زمان‌های گذشته و حال، فعل و فاعل با هم مطابقت نمی‌کنند، بنابراین لازم نیست نگران صرف فعل باشید. می‌توانید به سادگی فعل مدال will را قبل از شکل مصدر بدون to فعل اصلی قرار دهید. به مثال زیر توجه کنید.

She will be the first astronaut president of Mars.

او اولین رئیس‌جمهور فضانورد مریخ خواهد بود.

گرامر Auxiliary Verb در زمان استمراری

زمان‌های استمراری در انگلیسی به عملی مستمر اشاره می‌کنند که هنوز کامل نشده است. زمان حال استمراری یک عمل مداوم را نشان می‌دهد که اکنون اتفاق می‌افتد. زمان گذشته استمراری یک عمل مستمر را نشان می‌دهد که همین الان در حال وقوع است. زمان گذشته استمراری نشان‌دهنده عملی مستمر در گذشته است، مثل شرایط یا رویدادی در گذشته که قطع شده است. زمان آینده استمراری نشان‌دهنده عملی ادامه‌دار در آینده است. زمان‌های استمراری از شکل صرفی فعل کمکی be همراه با present participle (شکل ingدار) فعل اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am working in that shed.

من در آن آلونک کار می‌کنم.

She was studying all night.

او تمام شب را مشغول مطالعه بود.

They will be sleeping when you arrive.

وقتی شما برسید آن‌ها در خواب خواهند بود.

گرامر Auxiliary Verb در زمان کامل

زمان کامل برای رویدادهایی استفاده می‌شود که قبلاً رخ داده‌اند، اما پس از آن همچنان دستاوردهای مهمی دارند. زمان حال کامل به عملی گفته می‌شود که کامل شده و تاثیر زیادی گذاشته است و تاثیرش حتی تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. زمان گذشته کامل یک رویداد در گذشته را نشان می‌دهد که قبل از رویداد دیگری در گذشته اتفاق افتاده است. زمان آینده کامل رویدادی را نشان می‌دهد که بعداً انجام خواهد شد. زمان‌های کامل از شکل صرفی فعل کمکی have به همراه شکل past participle فعل اصلی به کار می‌روند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

They have just finished class and are getting ready for recess.

آنها تازه کلاسشان را تمام کرده‌اند و برای تعطیلات آماده می‌شوند.

I had forgotten about the birthday party until I saw the calendar.

جشن تولد را فراموش کرده بودم تا اینکه تقویم را دیدم.

By the time you get off work, the movie will have started already.

وقتی کارت تمام شود، فیلم شروع شده است.

گرامر Auxiliary Verb در زمان کامل استمراری

زمان‌های استمراری کامل، ترکیبی از زمان‌های کامل و استمراری هستند و در مواردی استفاده می‌شوند که هر دو این موارد صدق می‌کنند. زمان حال کامل استمراری یک عمل در حال انجام را نشان می‌دهد که در گذشته شروع شده و هنوز در حال وقوع است. کاربرد زمان گذشته کامل استمراری درست مانند زمان گذشته کامل است اما با این تفاوت که برای عمل‌های مستمر و ادامه‌دار استفاده می‌شود. زمان آینده کامل استمراری نشان‌دهنده عملی مستمر است که بعداً انجام خواهد شد. زمان‌های کامل استمراری از شکل صرفی فعل کمکی have و past participle فعل کمکی be (been) همراه با present participle فعل اصلی استفاده می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have been reading Moby Dick for months now.

ماه‌هاست که در حال خواندن کتاب «موبی‌دیک» هستم.

He had been working there for five years before he quit.

او پنج سال در آنجا کار کرده بود تا اینکه از کار انصراف داد.

Tomorrow, we will have been engaged for an entire year.

فردا یک سال می‌شود که با هم نامزد کرده‌ایم.

کاربرد Modal auxiliary verb

افعال مدال یا وجهی در انگلیسی می‌توانند معنا و کاربردهای متفاوتی داشته باشند. از آنجایی که آن‌ها نوعی فعل کمکی به حساب می‌آیند، در کنار فعل اصلی با مصدر بدون to مورد استفاده قرار می‌گیرند. افعال مدال در گرامر زبان انگلیسی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

Modal auxiliary verbs
couldcan
mightmay
shouldmust
wouldwill
ought toshall

از افعال Modal auxiliary برای بیان شرایط فرضی خاصی استفاده می‌شود. این افعال در کنار یک فعل اصلی برای ایجاد معنا استفاده می‌شوند. کاربردهای افعال Modal auxiliary در انگلیسی عبارت‌اند از:

 • برای بیان احتمال
 • برای بیان امکان
 • برای بیان توانایی
 • برای اجازه دادن
 • برای درخواست کردن
 • برای توصیه/نصیحت کردن
 • برای امر کردن
 • برای بیان الزام یا ضرورت
 • برای بیان عادات

هنگام استفاده از افعال Modal auxiliary، فعل اصلی اغلب با توجه به کاربردش در جمله به صورت past participle یا present participle یا شکل مصدر بدون to که به آن «bare infinitive» نیز گفته می‌شود به کار می‌رود. به طور مثال به جمله‌های زیر توجه کنید.

Jorgen skates backward.

«یورگن» عقبکی اسکیت می‌کند.

Jorgen can skate backward.

«یورگن» می‌تواند عقبکی اسکیت کند.

یکی از تفاوت‌های اصلی میان افعال Modal auxiliary با سایر افعال کمکی این است که فاعل روی افعال مدال تاثیر دستوری نمی‌گذارد. یعنی ممکن است فعل Modal auxiliary برعکس سایر افعال مدال مثل have، بدون توجه به فاعل یکسان بماند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I may delete this later.

ممکن است بعداً این را حذف کنم.

She may delete this later.

او ممکن است بعداً این را حذف کند.

I have deleted this already.

من قبلاً این را حذف کرده‌ام.

She has deleted this already.

او قبلاً این را حذف کرده است.

همان‌طور که مشاهده کردید، فعل مدال have شکل دستوری فعل اصلی delete را تغییر می‌دهد. با این حال، افعال مدال can و will هردو هنگام به کار رفتن در زمان گذشته تغییر می‌کنند. در واقع، can به could و will به would تبدیل می‌شود. به مثل‌های زیر توجه کنید.

When I was a kid, I could do somersaults without getting dizzy.

وقتی بچه بودم می‌توانستم بدون سرگیجه پشتک بزنم.

I didn’t know when we met that she would become my wife.

وقتی با هم آشنا شدیم، نمی‌دانستم که او همسر من می‌شود.

در ادامه کاربردهای افعال Modal auxiliary در انگلیسی را با ذکر مثال بررسی خواهیم کرد.

برای بیان احتمال

برخی از شرایط احتمال دارد که حقیقت داشته باشند، اما نمی‌توان آن‌ها را به عنوان حقایق قطعی بیان کرد. در این حالت، می‌توانید از افعال مدال should و must برای نشان دادن احتمالی بدون قطعیت استفاده کنید. ناگفته نماند که فعل مدال may و might نیز می‌توانند برای پیش‌بینی کردن با صحبت در مورد احتمالا به کار بروند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

You should receive a new credit card in the mail.

احتمالا یک کارت اعتباری جدید از طریق پست دریافت کنید.

I may want to schedule at least one more appointment.

ممکن است بخواهم حداقل یک وقت ملاقات دیگر تعیین کنم.

We might attend the next meeting.

شاید در جلسه بعدی شرکت کنیم.

If we cooperate with the opposition, it may be to our advantage.

ممکن است همکاری با جناح مخالف به نفع ما باشد.

I might get there late, but I will be in class tomorrow.

ممکن است دیر به آنجا برسم، اما فردا سر کلاس خواهم بود.

Since she is not at her desk, she must have already left for the day.

از آنجایی که او پشت میزش نیست، حتماً اینجا را ترک کرده است.

 گرامر have auxiliary or main verb

برای بیان امکان

در شرایطی که چیزی ممکن است اما قطعی نیست، از فعل مدال could و may و might استفاده می‌کنیم. فعل کمکی will و would نیز می‌توانند برای بیان امکان به کار بروند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

It is never too late to be what you might have been.

هیچ‌وقت برای رسیدن به آن چیزی که ممکن است بشوی دیر نیست.

If there were no bad people, there would be no good lawyers.

اگر افراد بد وجود نداشتند، وکلای خوب هم نبود.

He will arrive at the beginning of the concert.

او هنگام شروع کنسرت می‌آید.

They would be the first students to register for the workshop.

آن‌ها اولین دانشجویانی هستند که در کارگاه ثبت‌نام می‌کنند.

برای بیان توانایی

فعل مدال can برای صحبت در مورد توانایی فاعل جمله در انجام کاری در زمان حال یا آینده به کار می‌رود. به همین ترتیب، شکل منفی آن یعنی cannot و can’t نیز نشان‌دهنده عدم توانایی است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

No one can feel as helpless as the owner of a sick goldfish.

هیچ‌کس نمی‌تواند به اندازه صاحب یک ماهی قرمز بیمار احساس درماندگی کند.

Well, either side could win it, or it could be a draw.

خب، هر دو طرف می‌توانند برنده شوند، یا می‌توانند مساوی کنند.

She could recite the entire poem from memory.

او می‌توانست تمام شعر را از حفظ بخواند.

You can arrive any time, but you may want to be early to get a good seat.

می‌توانی هر زمانی که خواستی برسی، اما برای گرفتن صندلی خوب باید زود بیایی.

برای اجازه دادن

اگر می‌خواهید برای انجام کاری اجازه بگیرید، سوال خود را با فعل مدال can و may یا can شروع کنید. معمولا استفاده از فعل may روش رسمی‌تر و مؤدبانه‌تری برای اجازه گرفتن است. اگر بپرسید «?Can I go to the bathroom» ممکن است به اشتباه این‌گونه تعبیر شود که شما می‌پرسید آیا من توانایی رفتن به دستشویی را دارم یا نه.

با این حال، در انگلیسی غیررسمی مدرن، may و can هردو گزینه‌های کاملاً قابل‌قبولی برای بیان توانایی یا اجازه گرفتن هستند. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

You can take a day off tomorrow if you can't find a babysitter.

اگر پرستار بچه پیدا نکردید می‌توانید فردا یک روز مرخصی بگیرید.

If necessary, you could ask for an extension.

در صورت لزوم، می‌توانید درخواست تمدید کنید.

برای درخواست کردن

به همین ترتیب، اگر می‌خواهید از شخص دیگری بخواهید کاری را انجام دهد، سؤال خود را با افعال مدال will و would و can یا could آغاز کنید. may و might نیز می‌توانند برای درخواست‌های رسمی یا اجازه گرفتن به کار بروند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Can you leave early tomorrow?

ممکن است فردا زودتر بروی؟

Could you give me a ride?

ممکن است مرا برسانی؟

Will you join me for lunch?

آیا برای ناهار به من ملحق می‌شوید؟

I would appreciate your assistance.

از کمک شما سپاسگزار می‌شوم.

May I speak with you in my office?

آیا می‌توانم در دفترم با شما صحبت کنم؟

You might want to reconsider your request.

ممکن است بخواهید در درخواست خود تجدید نظر کنید.

May I leave class early today?

آیا می‌توانم امروز کلاس را زودتر ترک کنم؟

Might I have a word with you?

ممکن است با شما چند کلام صحبت کنم؟

برای توصیه/نصیحت کردن

اگر بخواهید کار یا اقدامی را به کسی توصیه کنید، اما لحنتان امری نباشد می‌توانید با فعل مدال should به کسی پیشنهاد یا توصیه کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

If you expect to pass the exam, you should devote more time to studying.

اگر انتظار دارید در امتحان قبول شوید، باید زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص دهید.

 گرامر Auxiliary Modal Verbs

برای امر کردن

از سوی دیگر، اگر می‌خواهید به کسی دستور دهید، از افعال مدال must و have یا need استفاده کنید. توجه داشته باشید که افعال مدال have و need همراه با مصدر با to به کار می‌روند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Will you be quiet!

ممکن است ساکت شوی!

Would you please pay attention!

لطفا توجه کنید!

You must wash your hands before cooking.

قبل از پخت‌و‌پز باید دست‌های خود را بشویید.

You need to be here before 8:00.

قبل از ساعت ۸ باید اینجا باشید.

برای بیان الزام یا ضرورت

افعال مدال must و have و need می‌توانند بیان‌کننده عملی ضروری مثل ضرورت، وظیفه یا الزام باشند. به همین ترتیب، شکل منفی این افعال ضروری نبودن عملی را نشان می‌دهند. در واقع، افعال مدالی که برای امر کردن مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند برای الزام یا ضرورت نیز به کار بروند. از سوی دیگر، از شکل منفی have to نیز برای اشاره به ضروری نبودن چیزی استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

We should work together to protect the environment.

باید برای حفظ محیط زیست با هم همکاری کنیم.

You don’t need to come if you don’t want to.

اگر دوست ندارید، لازم نیست بیایید.

I have to do my homework.

من باید تکالیفم را انجام دهم.

‌This museum is free — you don't have to pay to get in.

این موزه رایگان است. برای ورود به آن نیازی به پرداخت هزینه نیست.

We must respond as soon as possible.

باید در اسرع وقت پاسخ دهیم.

برای بیان عادات

برای نشان دادن عادات یا کاری که فاعل به طور منظم انجام می‌دهد، می‌توانیم در زمان گذشته از فعل مدال would و در زمان حال و آینده از فعل مدال will استفاده کنید. هنگامی که در مورد عادتی در زمان گذشته صحبت می‌کنیم، به کار بردن عبارت used to نیز قابل‌قبول است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

When I lived alone, I would fall asleep with music.

وقتی تنها زندگی می‌کردم با صدای موسیقی خوابم می‌برد.

I will arrive early to every meeting and leave late.

من به هر جلسه زودتر می‌رسم و دیر آن را ترک می‌کنم.

کاربرد Semi-auxiliary verb

در دستور زبان انگلیسی، افعال شبه وجهی ساختاری مرکب هستند که مبتنی بر افعال کمکی تشکیل شده‌اند و دارای برخی از ویژگی‌های دستوری افعال کمکی هستند. به این افعال در زبان انگلیسی «lexical auxiliary» نیز می‌گویند. افعال شبه وجهی در انگلیسی عبارت‌اند از:

 • Have/has to
 • Ought to
 • Be supposed to
 • Used to
 • Had better
 • Would better
 • Would rather
 • Would you mind

همان‌طور که مشاهده کردید، بعد از برخی از این عبارت‌ها می‌توانیم از مصدر با to استفاده کنیم. با در ادامه هر یک از این موارد را بررسی خواهیم کرد.

کاربرد Have to

از فعل نیمه مدال have to همراه با اسم‌های جمع یا ضمایر I و you و we و they هنگام صحبت در مورد الزام استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Ahmad and Ali have to do their homework.

«احمد» و «علی» باید تکالیف خود را انجام دهند.

We have to do our homework.

ما باید تکالیف خود را انجام دهیم.

کاربرد Has to

هنگام صحبت در مورد الزام، از فعل نیمه مدال Has to همراه با اسامی مفرد یا ضمایر he و she و it استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Kelly has to study hard for the test.

«کلی» باید برای آزمون حسابی درس بخواند.

She has to mop the bathroom.

او باید حمام را تمیز کند.

Maybe she has to grow up a bit more.

شاید او باید کمی بزرگ‌تر شود.

کاربرد Ought to

فعل Ought to می‌تواند همراه با تمام ضمایر به کار برود. این فعل هنگام یادآوری وظیفه یا مسئولیت یک شخص به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You ought to close the door.

باید در را ببندی.

You ought to wake him up.

باید او را بیدار کنی.

With the cost of airfares so high, in-flight meals ought to be free.

با وجود هزینه‌های بسیار بالای پرواز، وعده‌های غذایی در داخل هواپیما باید رایگان باشد.

We ought to arrive in the evening.

باید عصر برسیم.

I think we ought to turn back.

به نظرم باید برگردیم.

You ought to see the Grand Canyon some day.

باید روزی «گرند کنیون» را ببینید.

وقتی ought to منفی می‌شود، کلمه منفی‌کننده not بین ought و to قرار می‌گیرد. البته گاهی نیز این کلمه به صورت مخفف یعنی oughtn’t مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایان ذکر است، هنگامی که ought to همراه با not استفاده می‌شود، باید مصدر to را حذف کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You ought not to read in such dim light.

نباید در چنین نور کمی مطالعه کنید.

We oughtn’t leave the house; it isn’t safe.

ما نباید خانه را ترک کنیم؛ امن نیست.

 توضیح گرامر Auxiliary Verbs

علاوه بر این، می‌توانیم با عوض کردن جای ought با فاعل، جملات سوالی تشکیل دهیم. اگرچه این امر چندان رایج نیست.در اینجا نیز هنگامی که ought to همراه با not استفاده می‌شود، باید مصدر to را حذف کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Ought we find someplace to eat?

آیا باید جایی برای غذا خوردن پیدا کنیم؟

Oughtn’t she study for her exam?

او نباید برای امتحانش درس بخواند؟

Ought they to be more worried about the storm?

آیا آن‌ها باید بیشتر نگران توفان باشند؟

Ought not he to finish his homework first?

آیا او نباید اول تکالیفش را تمام کند؟

کاربرد Be supposed to

فعل Be supposed to در جمله با توجه به فاعل جمله قبل همراه با ضمایری مثل am و is یا are به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

We are supposed to come on time to class.

باید راس ساعت سر کلاس بیاییم.

I am supposed to stay home today.

امروز باید در خانه بمانم.

Is Jennifer supposed to call us today?

آیا امروز قرار است که «جنیفر» با ما تماس بگیرد؟

به یاد داشته باشید که شکل منفی این فعل یعنی Not supposed to برای صحبت در مورد چیزهایی که برایشان اجازه ندارید یا ممنوع هستند به کار برده می‌شود.

You are not supposed to smoke a cigarette here.

اینجا نباید سیگار بکشی.

You are not supposed to break the traffic law.

نباید قانون راهنمایی و رانندگی را زیر پا بگذارید.

کاربرد Used to

فعل Used to برای صحبت در مورد عمل یا شرایطی در زمان گذشته به کار می‌رود که دیگر صدق نمی‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

used to smoke cigarettes, but I cut it out.

من قبلاً سیگار می‌کشیدم، اما آن را قطع کرده‌ام.

She used to be my best friend.

او قبلاً بهترین دوست من بود.

Your mother used to sleep like a log.

مادرت همیشه مثل بچه تخت می‌خوابید.

People used to whitewash their ceilings.

مردم در قدیم سقف خانه‌هایشان را گچ‌کاری می‌کردند.

My father used to bath us six kids in front of the fire.

پدرم قبلا ما شش بچه را جلوی آتش شومینه حمام می‌کرد.

I used to get up early when I lived in New York.

زمانی که در نیویورک زندگی می‌کردم زود بیدار می‌شدم.

She used to live in Ireland.

او قبلاً در ایرلند زندگی می‌کرد.

We used to be in a band together.

ما قبلا در یک گروه موسیقی بودیم.

This watch used to belong to my father.

این ساعت متعلق به پدرم بود.

Did you use to live in Manchester?

آیا قبلاً در منچستر زندگی می‌کردی؟

I didn’t use to like coffee.

من قبلا قهوه دوست نداشتم.

She didn’t use to go to the gym every day.

او هر روز به باشگاه نمی‌رفت.

کاربرد Had better

ما از عبارت Had better برای هشدار دادن یا توصیه اکید استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The weather is cloudy. I had better/I`d better step out.

هوا ابری است. بهتر است بیرون بروم.

There will be a traffic jam again. We had better/We`d better hurry.

دوباره راه‌بندان خواهد شد. بهتر است عجله کنیم.

کاربرد Would rather

عبارت Would rather برای صحبت در مورد ترجیحات به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Would you rather eat rice or meat?

ترجیح می‌دهید برنج بخورید یا گوشت؟

would rather/I`d rather eat meat.

من ترجیح می‌دهم گوشت بخورم.

Would you rather go to Paris or London?

ترجیح می‌دهید به پاریس بروید یا لندن؟

would rather/I`d rather go to Sydney.

ترجیح می‌دهم به سیدنی بروم.

کاربرد Would you mind

از این عبارت نیمه مدال در زبان انگلیسی برای درخواست مودبانه استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Would you mind closing the door, please?

ممکن است لطفا در را ببندید؟

Would you mind bringing some water?

ممکن است کمی آب بیاورید؟

توجه داشته باشید که جواب مثبت به این‌گونه سوال‌ها می‌تواند کلماتی مثل «No» و «Not at all» یا «sure» باشد و گفتن «Yes» اشتباه است.

اشتباهات رایج گرامر Auxiliary Verb

همان‌طور که در مطالب قبلی «مجله فرادرس» گفته شد، افعال کمکی در دستور زبان انگلیسی نقش کلیدی و مهمی ایفا می‌کنند. گرامر Auxiliary Verb برای اشاره به زمان، حالت، چگونگی و سایر جنبه‌های گروه فعلی به کار می‌رود. این افعال همچنین می‌توانند برای تشکیل جملات منفی، سوالی و مجهول استفاده شوند. درک نحوه استفاده صحیح از افعال کمکی برای تسلط بر زبان انگلیسی امری ضروری محسوب می‌شود.

با وجود اهمیت بسیار زیاد گرامر Auxiliary Verb بسیاری از زبان‌آموزان انگلیسی هنگام استفاده از افعال کمکی مرتکب اشتباهاتی می‌شوند. در ادامه برخی از اشتباهات رایج گرامر Auxiliary Verb را با هم بررسی خواهیم کرد:

 • عدم استفاده از فعل کمکی صحیح. به طور مثال، استفاده از فعل کمکی «are» به جای «am» هنگام گفتن جمله «I are writing».
 • استفاده از فعل کمکی در جاهایی که لزومی ندارد. به طور مثال، استفاده از فعل کمکی «do» در جمله «I do think».
 • اشتباه نادرست از زمان‌های دستوری. به طور مثال، استفاده از «do» در جمله «I do went to the gym».
اشتباهات رایج گرامر Auxiliary Verb

سوالات رایج در مورد گرامر Auxiliary Verb

تعریف گرامر Auxiliary Verb چیست؟

افعال کمکی که در زبان انگلیسی با نام Auxiliary Verb یا Helping verb نیز شناخته می‌شوند، بخشی جدایی‌ناپذیر از دستور زبان انگلیسی به حساب می‌آیند. کاربرد این افعال، همکاری با افعال اصلی برای ارائه اطلاعات اضافی و کمک به بیان جنبه‌های مختلف فعل مانند زمان، حالت، چگونگی و... است. در واقع، افعال کمکی نقشی حیاتی در ساخت جملات دستوری صحیح و معنی‌دار ایفا می‌کنند،‌ اما هیچ‌وقت نمی‌توانند به تنهایی در جمله به کار بروند، بلکه باید به یک فعل اصلی متصل شوند تا معنی پیدا کنند.

فرق Auxiliary Verb با سایر فعل‌ها در چیست؟

افعال کمکی به تنهایی مفهوم زیادی را بیان نمی‌کنند، اما به بیان هر چه بهتر مفهوم کمک می‌کنند. در واقع، افعال کمکی با فعل اصلی ترکیب می‌شوند تا گروه فعلی را تشکیل دهند. از سوی دیگر، افعال اصلی افعالی هستند که عمل یا شرایط را توصیف می‌کنند. این افعال معمولاً در جمله صرف می‌شوند. به طور مثال، در جمله «I am writing»، کلمه «am» فعل کمکی و «writing» فعل اصلی است. فعل کمکی «am» برای بیان زمان حال و فعل اصلی «writing» برای بیان عمل نوشتن به کار می‌رود.

تمرین گرامر Auxiliary Verb

برای درک بهتر گرامر Auxiliary Verb به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Susan, who __________ a talented artist, is __________ to create a masterpiece for the upcoming art exhibition. (is; determine)

جواب

Answer: Susan, who is a talented artist, is determined to create a masterpiece for the upcoming art exhibition.

Q2: They __________ traveled to various countries, but they __________ never been to Italy before. (have)

جواب

Answer: They have traveled to various countries, but they have never been to Italy before.

Q3: We __________ diligently __________ studying English for the past year to improve our language skills. (have; active)

جواب

Answer: We have been diligently and actively studying English for the past year to improve our language skills.

Q4: Jack, a skilled musician, __________ playing the guitar at the concert next week. (will)

جواب

Answer: Jack, a skilled musician, will be playing the guitar at the concert next week.

Q5: The train __________ to arrive at 8:30 a.m., but there might be some delays. (is; suppose)

جواب

Answer: The train is supposed to arrive at 8:30 a.m., but there might be some delays.

Q6: Mary, an animal lover, __________ fondly __________ taking care of stray cats in her neighborhood. (have; enjoy)

جواب

Answer: Mary, an animal lover, has fondly enjoyed taking care of stray cats in her neighborhood.

Q7: The children __________ excitedly __________ planning their costumes for the school Halloween party. (is; eager)

جواب

Answer: The children are excitedly and eagerly planning their costumes for the school Halloween party.

Q8: I __________ never ever seen such a beautiful sunset before. (have)

جواب

Answer: I have never ever seen such a beautiful sunset before.

Q9: He __________ always __________ been interested in astronomy and wants to become an astronaut one day. (have; be)

جواب

Answer: He has always been interested in astronomy and wants to become an astronaut one day.

Q10: The cat __________ cleverly __________ managed to open the door and escape from the room. (have)

جواب

Answer: The cat has cleverly skillfully managed to open the door and escape from the room.

Q11: They __________ currently __________ learning Spanish to prepare for their upcoming trip to Spain. (are; active)

جواب

Answer: They are currently actively learning Spanish to prepare for their upcoming trip to Spain.

Q12: The students __________ diligently studying for their final exams to achieve good grades. (have)

جواب

Answer: The students have been diligently studying for their final exams to achieve good grades.

Q13: Sarah __________ excited and __________ looking forward to her vacation in Hawaii next month. (is; eager)

جواب

Answer: Sarah is excited and eagerly looking forward to her vacation in Hawaii next month.

Q14: We __________ patiently __________ waiting for the bus, which is running a little late today. (have; patient)

جواب

Answer: We have patiently been waiting for the bus, which is running a little late today.

Q15: The company __________ successfully __________ expanded its operations to new markets. (have)

جواب

Answer: The company has successfully recently expanded its operations to new markets.

Q16: Sarah, who __________ a talented pianist, __________ been practicing for hours every day to perfect her performance. (is; have)

جواب

Answer: Sarah, who is a talented pianist, has been practicing for hours every day to perfect her performance.

Q17: The dog __________ incessantly barking all night, causing a disturbance in the neighborhood and keeping everyone awake. (have)

جواب

Answer: The dog has been incessantly barking all night, causing a disturbance in the neighborhood and keeping everyone awake.

Q18: He can confidently play the guitar and __________ been performing at local events, impressing the audience with his musical talent. (have)

جواب

Answer: He can confidently play the guitar and has been performing at local events, impressing the audience with his musical talent.

Q19: I am currently studying English at the language institute near my house, and I __________ attending classes diligently for the past six months to improve my language skills. (have)

جواب

Answer: I am currently studying English at the language institute near my house, and I have been attending classes diligently for the past six months to improve my language skills.

Q20: She __________ flying to London tomorrow morning to attend an important business conference where she is expected to deliver a keynote speech. (will)

جواب

Answer: She will be flying to London tomorrow morning to attend an important business conference where she is expected to deliver a keynote speech.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Auxiliary Verb»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. A: I've never seen anything like this before. B: Neither ______ I.

do

are

have

2. A: I had very good marks this term. B: ______? That's great!

Had you

You did

Did you

3. A: Let's go to the movies, ______? B: OK, and after the cinema we could go for a drink somewhere.

don't we

shall we

won't we

4. A: She doesn't eat meat; I think she is a vegetarian? B: She ______ meat, but not very often.

do eats

sure eats

does eat

5. A: She wants to buy a new house but he ______.

isn't

doesn't

does

6. A: We should finish before we leave, ______ we? B: Yes, we can't leave until we finish.

shouldn't

should

don't

7. A: I used to play rugby when I was younger. B: ______? I didn't know that about you.

Had you

Did you

Were you

8. A: Were they living in London when he got the job overseas? B: Yes, they ______.

do

did

were

9. A: I wouldn't ever do that to him. B: ______? Well, that's good to know.

Would you

Isn't it

Wouldn't you

10. A: You didn't do the dishes last night. B: I ______ the dishes; these aren't the dishes from last night.

did do

did them

was done

تمرین سوم

جمله‌های زیر را بخوانید و فعل کمکی را در آن‌ها تشخیص دهید.

Q1: The Avengers knew that if Thanos completed the Infinity Gauntlet, he would use it to wipe out humanity. 

جواب

Answer: The Avengers knew that if Thanos completed the Infinity Gauntlet, he would use it to wipe out humanity. 

Q2: Loki was planning to steal the Tesseract before Thor stopped him.

جواب

Answer: Loki was planning to steal the Tesseract before Thor stopped him.

Q3: The soldiers were freed by Captain America in a daring rescue mission.

جواب

Answer: The soldiers were freed by Captain America in a daring rescue mission.

Q4: “Are you skipping school to participate in dangerous missions?” Tony Stark asked Peter Parker.

جواب

Answer: “Are you skipping school to participate in dangerous missions?” Tony Stark asked Peter Parker.

Q5: “What would you do if you were in my shoes?” Black Widow asked Hawkeye.

جواب

Answer: “What would you do if you were in my shoes?” Black Widow asked Hawkeye.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GingerGrammarlyPromova
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *