عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی — توضیح و آموزش عبارت ها به زبان ساده

۱۵۴۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی — توضیح و آموزش عبارت ها به زبان ساده

عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی در واقع عباراتی هستند که با حرف اضافه شروع می‌شوند و به جمله اطلاعات بیشتری اضافه می‌کنند. در این مطلب از مجله «فرادرس» ابتدا حرف اضافه در انگلیسی را مرور می‌کنیم و سپس عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی را به زبان ساده توضیح می‌دهیم. در آخر نیز اشتباهات رایج هنگام به کار بردن عبارت حرف اضافه ای و نحوه پیشگیری از استفاده بیش‌ از حد از آن را آموزش می‌دهیم.

حرف اضافه در انگلیسی

«حروف اضافه» (Prepositions) کلمه‌هایی هستند که رابطه بین عناصر مختلف جمله را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر،‌ حروف اضافه فعل، اسم یا ضمیر را به هم وصل می‌کنند و بیانگر موقعیت مکانی یا زمانی کلمه‌ها در جمله است. حروف اضافه در دستور زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

  • «حرف اضافه زمان» (Preposition of Time)
  • «حرف اضافه مکان» (Preposition of Place)
  • «حرف اضافه جابه‌جایی یا جهت» (Preposition of movement)
  • «عبارت حرف اضافه ای» (Prepositional Phrase)

رایج‌ترین حروف اضافه در انگلیسی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

رایج‌ترین حروف اضافه در انگلیسی
untilinsidebeneathabout
تادرونزیردر مورد
aroundtofrombehind
دوربهازپشت
despitealongpastexcept
با وجوددر جهتبعد ازبه‌جز
ofbeyondafteroutside
ازمافوقبعدبیرون
upintobesideabove
بالایداخلکناربالا
atunderinbelow
درزیردرزیر
downamongthroughfor
زیردر میاناز طریقبرای
offbyagainstover
جدا از،‌ دور ازبادر برابرروی
withnearbetweenacross
بانزدیکبینروبه‌رو
withoutonduringbefore
بدوندردر حینقبل

در ادامه متن، عبارت حرف اضافه ای در انگلیسی را به زبان ساده و با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی

«عبارت حرف اضافه ای» (Prepositional phrase) در واقع گروهی از کلمات هستند که با حرف اضافه آغاز می‌شوند و می‌توانند شامل اسم، ضمیر یا جراند شود. عبارت حرف اضافه ای می‌تواند خاصیت اسمی، صفتی و قیدی داشته باشد و به عنوان اسم، صفت یا قید در جمله بنشیند. به بیان دیگر، کل عبارت حرف اضافه ای در نقش اسم، صفت یا قید قرار می‌گیرد تا اسم یا فعل قبل از خود را توصیف کند. برخی از حروف اضافه رایج که معمولا عبارت حرف اضافه ای با آن‌ها شروع می‌شود در جدول زیر آورده شده‌اند.

رایج‌ترین حروف اضافه که عبارت حرف اضافه ای با آن‌ها شروع می‌شود
fromafterto
ازبعدبه
inbyof
دربااز
overbehindabout
رویپشتدر مورد
underduringat
زیردر طولدر
withforbefore
بابرایقبل

از سوی دیگر، برخی از حروف اضافه نیز اگرچه کاربرد کمتری دارند، در عبارت های حرف اضافه ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. این حروف اضافه را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

کم‌کاربردترین حروف اضافه که عبارت حرف اضافه ای با آن‌ها شروع می‌شود
tilloutsideplus
تابیرونبه‌علاوه
consideringwithinvia
با توجه بهدرونبا
roundamidas
دوردر میانهبه طوری که
versusunderneathupon
در برابرزیرینروی
pastnextonto
قبلبعدداخل
butwithoutthan
امابدوناز
sinceunlikeconcerning
چرا کهبرعکسدر مورد
oppositeuntilsave
برخلافتابه‌جز
aboard
سوار

نکته:‌ به یاد داشته باشید که حروف اضافه همیشه در ابتدای عبارت های حرف اضافه ای به کار می‌روند.

I like to go grocery shopping at the Whole Foods behind my house.

من خریدن مواد غذایی از [شعبه] «هول‌فودز» پشت خانه‌ام را خیلی دوست دارم.

عبارت حرف اضافه ای در انگلیسی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • عبارت حرف اضافه ای به عنوان صفت (عبارت قیدی)
  • عبارت حرف اضافه ای به عنوان قید (عبارت موصولی)

در ادامه انواع عبارت حرف اضافه ای و کاربرد آن‌ها را جزء به جزء توضیح خواهیم داد.

عبارت حرف اضافه ای به عنوان صفت

هنگامی که عبارت حرف اضافه ای به عنوان صفت به کار می‌رود و اسم یا ضمیر را توصیف می‌کند،‌ نقش صفتی پیدا می‌کند. عبارت حرف اضافه ای که نقش صفتی دارد «عبارت موصولی» (Adjectival Phrase) نیز نامیده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The cat in the middle is the cutest.

گربه وسطی از همه بانمک‌تر است.

I always buy my milk from the convenience store on Main Street.

من همیشه شیر [مصرفی‌ام] را از خواروبار فروشی خیابان «مین» می‌خرم.

My mother has always wanted to live in a cabin by the lake.

مادرم همیشه دلش می‌خواست در کلبه‌ای کنار دریاچه زندگی کند.

در جمله اول، عبارت حرف اضافه ای «in the middle» نشان می‌دهد که از نظر گوینده کدام گربه بامزه‌تر است. به همین ترتیب، «on Main Street» به ما اطلاعات می‌دهد که منظور کدام مغازه است و «by the lake» کلبه مد نظر مادر گوینده را توصیف می‌کند. تمام این عبارت‌های موصولی به ما در مورد اسم اطلاعاتی دقیق می‌دهند. در ادامه مثال‌های بیشتری برای درک بهتر شما آورده شده‌اند.

The seats in the back are the worst.

صندلی‌های عقب افتضاح هستند.

Did you mean the woman standing in the corner?

منظورت همان زنی است که آن گوشه ایستاده؟

Sally bought the shirt with polka dots.

«سالی» بلوز خال‌خالی را خرید.

The book with the tattered cover is my favorite.

کتابی که جلدش کهنه است مورد علاقه من است.

All the passengers aboard the runaway train were frightened.

تمام مسافرانِ قطارِ از کنترل خارج شده، ترسیده بودند.

The present inside the big box is mine.

هدیه داخل جعبه بزرگ مال من است.

Our boss put out a memo regarding the new rule.

رئیس ما متنی مبنی بر قوانین جدید را منتشر کرد.

The clues within the first few chapters will lead you to the murderer.

نشانه‌های موجود در فصل‌های اول شما را به قاتل هدایت می‌کنند.

His is only one voice among many, but it will be heard.

نظر او فقط یک نظر میان نظرهای متعدد است، اما ترتیب اثر داده خواهد شد.

The extra blanket is in the box under the bed.

پتوی اضافی داخل جعبه‌ای زیر تخت است.

Saul, unlike many others, will remain there.

«سائل» برعکس خیلی‌ها اینجا می‌ماند.

The car beside the red one is the one I want to buy.

ماشین کنار آن ماشین قرمز همانی است که دلم می‌خواهد بخرم.

The area outside the boundary is dangerous to cross.

رفتن به منطقه بیرون مرز خطرناک است.

All rooms below deck are for sleeping.

تمام اتاق‌های زیر عرشه برای خوابیدن است.

Tell me the story about the dragon slayer.

برایم داستان اژدهاکُش را تعریف کن.

The dog jumped up with excitement.

سگ با هیجان پرید.

To find the professor that teaches chemistry, check in the cafeteria.

برای پیدا کردن مدرس شیمی به کافه‌تریا سر بزنید.

عبارت حرف اضافه ای به عنوان قید

هنگامی که عبارت حرف اضافه ای به عنوان قید به کار می‌رود و فعل یا قیدهای دیگر را توصیف می‌کند، «عبارت قیدی»‌ (Adverbial Phrase) نامیده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

She frantically raced for the door.

او هراسان به سمت در دوید.

در این گونه جملات، عبارت حرف اضافه ای می‌توند نقش قیدی داشته باشد و اطلاعات بیشتری در مورد فعل ارائه دهد. در ادامه مثال‌های بیشتری آورده شده است.

Racing toward the finish line, Sarah realized she just might win.

«سارا» در حالی که به سمت خط پایانی می‌دوید متوجه شد که ممکن است پیروز شود.

My shopping list needs to be put into my purse.

لیست خرید من باید در کیفم گذاشته شود.

The cat is up the stairs.

گربه بالای پلکان است.

Put the fresh flowers on a high shelf.

گل‌های تازه را روی قفسه بالا بگذار.

Our team won against all odds.

تیم ما در کمال ناباوری پیروز شد.

The tiger jumped over the grass.

ببر از پشت علف‌ها جهید.

We will order pizza during halftime.

ما هنگام استراحت بین دو نیمه بازی پیتزا سفارش می‌دهیم.

I will climb up the highest mountain tomorrow.

من فردا از بلندترین کوه بالا می‌روم.

I love to take my truck off the road.

عاشق این هستم که ماشینم را برای رانندگی ببرم.

The baby cried well into the night.

نوزاد تمام طول شب گریه کرد.

The painting on the front wall is the best.

نقاشی روی دیوار جلویی بهترین است.

Taylor wants to stop at the restaurant by the mall.

«تیلور» می‌خواهد در رستوران کنار فروشگاه توقف کند.

اشتباهات رایج در استفاده از حرف اضافه

در این بخش به اشتباهات رایج هنگام استفاده از عبارت حرف اضافه ای خواهیم پرداخت.

  • اولین اشتباه رایج، استفاده بیش‌ازحد از حرف اضافه و عبارت حرف اضافه ای است. اگر هنگام نوشتن متن انگلیسی در هر ۱۰ الی ۱۵ کلمه‌ای که می‌نویسید بیشتر از یک حرف اضافه باشد، نیاز به تجدید نظر دارید. هنگامی که از عبارت حرف اضافه ای به اندازه کافی و بجا استفاده کنید،‌ نتیجه کار شما را شگفت‌زده خواهد کرد. در ادامه روش‌هایی برای استفاده بهینه از این عبارت حرف اضافه ای در انگلیسی آورده شده است. به مثال زیر توجه کنید.

It is best to behave with caution when running with a sword in the presence of the great Magneto.

بهتر است هنگامی که در حضور «مگنیتو»‌ بزرگ با شمشیر می‌دوید بیشتر مراقب باشید.

مثال بالا از نظر دستوری غلط نیست اما دو عبارت حرف اضافه ای با «with»،‌ یک عبارت با «of» و یک عبارت دیگر با «in» در آن به چشم می‌خورد. واضح است که می‌توانیم این جمله را اصلاح کنیم و شکل مؤثرتری بیان کنیم. به شکل اصلاح شده آن که در ادامه ذکر شده توجه کنید.

In Magneto’s presence, run more cautiously with swords.

در حضور «مگنیتو»‌،‌ هنگام دویدن با شمشیر احتیاط بیشتری کنید.

در جمله بالا توانستیم عبارت حرف اضافه ای «with caution» را به شکل قید «cautiously» بیاوریم. عبارت «of Magneto»‌ نیز برای نشان دادن مالکیت بود که به سادگی با «Magneto’s» جایگزین شد. به بیان دیگر، دو عبارت حرف اضافه ای حذف شدند.

دومین روش برای حذف عبارت حرف اضافه ای، تغییر جمله از حالت مجهول به حالت معلوم است. به مثال زیر توجه کنید.

Why was the cake eaten by the child?

چرا کیک توسط کودک خورده شد؟

واضح است که مجهول بودن این جمله، آن را عجیب و گنگ کرده است و عبارت «by the child» کمی خنده‌دار به نظر می‌رسد. بهتر است این جمله به صورت معلوم نوشته شود و مشخص شود کودک فاعل جمله است.

Why did the child eat the cake?

چرا کودک کیک را خورد؟

  • دومین اشتباه رایج این است که با عبارت حرف اضافه ای مثل فاعل برخورد کنید. به خصوص هنگامی که جمله حرف اضافه ای قبل از فعل می‌آید. به مثال زیر توجه کنید.

A bag of treats were given to guests.

پاکتی پر از خوراکی به مهمان‌ها داده شد.

توجه داشته باشید که فاعل جمله بالا «a bag» است، نه «a bag of treats». در نتیجه باید «were» را به «was» تغییر دهیم. جمله صحیح به شکل زیر است.

A bag of treats was given to guests.

پاکتی پر از خوراکی به مهمان‌ها داده شد.

سوالات رایج درباره عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی چیست؟

«عبارت حرف اضافه ای» (Prepositional phrase) در واقع گروهی از کلمات هستند که با حرف اضافه آغاز می‌شوند و می‌توانند شامل اسم، ضمیر یا جراند شود. عبارت حرف اضافه ای می‌تواند خاصیت اسمی، صفتی و قیدی داشته باشد و به عنوان اسم، صفت یا قید در جمله بنشیند. به بیان دیگر، کل عبارت حرف اضافه ای در نقش اسم، صفت یا قید قرار می‌گیرد تا اسم یا فعل قبل از خود را توصیف کند.

چگونه عبارت حرف اضافه ای را در جمله تشخیص دهیم؟

عبارت اضافه با حرف اضافه شروع و به اسم یا ضمیر ختم می‌شود. نمونه‌هایی از عبارت حرف اضافه ای در انگلیسی عبارت‌اند از: «in our house» ،«between friends» و «since the war».

چگونه می‌توانیم جمله را با حرف اضافه ای آغاز کنیم؟

در زبان انگلیسی، می‌توانید انتخاب کنید که جمله خود را با عبارت حرف اضافه ای شروع کنید یا پایان دهید. اگر عبارت اضافه را در ابتدای جمله خود قرار دهید، تبدیل به جمله‌واره وابسته می‌شود و برای جدا کردن آن از جمله مستقل باید از کاما استفاده کنید.

 عبارت حرف اضافه ای

تمرین عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی

برای درک بهتر عبارت حرف اضافه ای در انگلیسی به تمرین زیر و پاسخ آن توجه کنید.

Q1: She paid for lunch ____ advance, so we don’t need to pay now.

جواب

Answer: She paid for lunch in advance, so we don’t need to pay now.

Q2: I went to the wrong house ____ mistake!

جواب

Answer: I went to the wrong house by mistake!

Q3: Please make sure that you’re ____ time for the class!

جواب

Answer: Please make sure that you’re on time for the class!

Q4: I was walking to the station and ____ chance I saw the glove I’d lost on the ground.

جواب

Answer: I was walking to the station and by chance I saw the glove I’d lost on the ground.

Q5: I love eating out in London. ____ instance, one of my favorite restaurants has amazing Japanese food.

جواب

Answer: I love eating out in London. For instance, one of my favorite restaurants has amazing Japanese food.

Q6: I think the cat is ____ danger on that high roof.

جواب

Answer: I think the cat is in danger on that high roof.

Q7: I picked up the laptop and ____ my surprise, it fell apart in my hands.

جواب

Answer: I picked up the laptop and to my surprise, it fell apart in my hands.

Q8: I have a lot ____ common with my cousin. We both like many of the same things.

جواب

Answer: I have a lot in common with my cousin. We both like many of the same things.

Q9: That puppy ____ the park is so happy.

جواب

Answer: That puppy at the park is so happy.

Q10: Did you forget your purse ____ purpose so you wouldn’t have to pay?

جواب

Answer: Did you forget your purse on purpose so you wouldn’t have to pay?

Q11: It’s best to go ____ foot, because there is nowhere to park.

جواب

Answer: It’s best to go on foot, because there is nowhere to park.

Q12: What’s your favorite thing to do? ____ instance, do you like sport?

جواب

Answer: What’s your favorite thing to do? For instance, do you like sport?

Q13: The book was out of reach ____ a high shelf.

جواب

Answer: The book was out of reach on a high shelf.

Q14: I want to go to Germany ____ a change. I’ve never been there.

جواب

Answer: I want to go to Germany for a change. I’ve never been there.

Q15: Please let me know ____ advance if you can’t come to the meeting.

جواب

Answer: Please let me know in advance if you can’t come to the meeting.

جمع‌بندی

در این مطلب به کاربرد عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی پرداختیم. عبارت حرف اضافه ای در واقع شامل چندین کلمه می‌شود که حرف اضافه در اول آن آمده و همه با هم در جمله نقش اسم، صفت یا قید دارند و در مورد اسم یا فعل قبل از خود اطلاعات ارائه می‌دهند. عبارت حرف اضافه ای به دو دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

  • عبارت حرف اضافه ای به عنوان صفت
  • عبارت حرف اضافه ای به عنوان قید

عبارت حرف اضافه ای به عنوان صفت یا همان عبارت موصولی در واقع برای توصیف اسم یا ضمیر به کار می‌رود. به بیان دیگر،‌ در مورد یک انسان یا غیر انسان اطلاعاتی خاص ارائه می‌کنند. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

Sheila is the runner with the fastest time.

«شیلا» سریع‌ترین دونده سرعت است.

در مثال بالا قطعا دونده‌های کندتری نیز هستند اما جمله می‌خواهد بگوید چه کسی از همه سریع‌تر است. عبارت موصولی «with the fastest time» در واقع اسم جمله که همان «runner»‌ است را توصیف می‌کند.

از سوی دیگر، عبارت حرف اضافه ای به عنوان قید در واقع یک عبارت قیدی است و به ما توضیح می‌دهد که اتفاق چه موقع، کجا، چرا، چطور و به چه شکل و میزانی رخ داده است. به مثال زیر توجه کنید.

This course is the most difficult in the state.

این درس، سخت‌ترین درس این ایالت است.

عبارت قیدی «in the state» در واقع به ما در مورد «مکان» اطلاعات می‌دهد. قطعا درس‌هایی وجود دارد که در ایالت‌های دیگر سخت هستند،‌ اما این درس در این ایالت از همه سخت‌تر است.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GrammarlyWriter
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *