عبارات موصولی در انگلیسی — به زبان ساده + مثال و تلفظ

۲۴۱۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴۷ دقیقه
عبارات موصولی در انگلیسی — به زبان ساده + مثال و تلفظ

عبارت‌های موصولی برای طولانی‌تر شدن جمله و طبیعی‌تر به نظر رسیدن آن به کار می‌روند. با یادگیری ساختار این عبارت‌ها می‌توانیم مانند یک انگلیسی‌زبان صحبت کنیم. اما قبل از این‌که آن‌ها را بشناسیم، ابتدا لازم است با مفهوم صفت و جمله‌واره در زبان انگلیسی آشنا شویم. در این آموزش، عبارات موصولی در انگلیسی را به کمک مثال و تمرین‌های مختلف یاد می‌گیریم و انواع آن‌ها را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب این نوشته

عبارات موصولی در انگلیسی چیست ؟

«عبارت موصولی» (Relative Clause) بخشی از یک جمله است که اطلاعات بیشتری درباره شخص یا چیزی به ما می‌دهد که درباره آن صحبت می‌کنیم. نام دیگر عبارت موصولی، «عبارت وصفی» است که در زبان انگلیسی به آن (Adjective Clause) گفته می‌شود. به عبارت زیر توجه کنید.

The man who lives by the river,...

مردی که کنار رودخانه زندگی می‌کند،...

(«who lives by the river» در مثال فوق، نقش عبارت موصولی را دارد و اطلاعات بیشتری درباره اسم، یعنی «man» به ما می‌دهد.)

نکته: به «Relative Clause» در زبان انگلیسی «Adjective Clause» نیز گفته می‌شود زیرا دقیقاً همان نقش صفت را در جمله ایفا می‌کنند و اطلاعات بیشتری درباره اسم به ما می‌دهند.

برای این‌که بتوانیم با عبارات موصولی در انگلیسی آشنا شویم، قبل از هر چیز باید تعریف دو عنوان مهم در زبان انگلیسی را بدانیم. همان‌طور که از اسم این عنوان مشخص است، عبارت موصولی از دو کلمه «عبارت» و «موصولی» ساخته شده است و به کمک این دو جزء مهم تعریف می‌شود. البته کلمه «عبارت» معادل درستی برای «clause» نیست. در زبان فارسی به «clause» جمله‌واره گفته می‌شود. اما چون کلمه «عبارت» بیشتر در میان افراد جا افتاده، به‌جای جمله‌واره آن را به کار می‌برند. در صورتی که «عبارت» ترجمه کلمه «phrase» است و «phrase» با «clause» فرق دارد.

کلمه «موصولی» یا «وصفی» نیز به صفت اشاره دارد. صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند و اطلاعات بیشتری درباره آن در اختیار ما قرار می‌دهد. بنابراین، برای این‌که با عبارات موصولی در زبان انگلیسی آشنا شویم، باید تعریف جمله‌واره و صفت را بدانیم. در ادامه، هر یک از این دو به صورت جداگانه توضیح داده شده است.

تعریف صفت در انگلیسی

به زبان ساده، صفت به کلمه‌ای گفته می‌شود که اسم را توصیف می‌کند و اطلاعات بیشتری درباره آن در اختیار ما قرار می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید.

She is a beautiful girl.

او دختر زیبایی است.

در این مثال، «beautiful» صفت است و قبل از اسم، یعنی «girl» آمده است و در واقع اطلاعات بیشتری درباره دختر به ما می‌دهد. صفت‌ها در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارند. می‌توانند توصیفی باشند یا مالکیت را نشان دهند. همچنین می‌توانند برای اشاره به چیزی با کسی به کار بروند. اما با توجه به جایگاه‌شان در جمله می‌‌توانیم آن‌ها را به دو دسته زیر تقسیم کنیم:

 • «صفت‌های وصفی» (Attributive Adjectives)
 • «صفت‌های خبری» (Predicative Adjectives)

برای این‌که بتوانیم درک درستی از عبارت‌های موصولی در انگلیسی داشته باشیم، ابتدا باید با دسته‌بندی صفت‌ها آشنا شویم. در ادامه به بررسی ویژگی‌های صفات وصفی و خبری اشاره خواهیم کرد.

صفات وصفی

صفات وصفی دقیقاً قبل از اسم قرار می‌گیرند و ویژگی کیفی اسم بعد از خود را توصیف می‌کنند. حتی می‌توانیم از بیش از یک صفت وصفی قبل از اسم استفاده کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I have a fast car.

من ماشین پرسرعتی دارم.

(در این مثال، «fast » صفت وصفی است و قبل از اسم «car» آمده است.)

I'm having a nice day at the beach.

من روز خوبی را در کنار دریا سپری می‌کنم.

(در این مثال، «nice» صفت وصفی است و قبل از اسم «day» آمده است.)

صفت‌های وصفی را به دو دسته زیر تقسیم می‌کنند:

 • Pre-positive attributive adjectives
 • Post-positive attributive adjectives

دسته اول صفت‌هایی هستند که قبل از اسم می‌آیند و عبارت اسمی را تشکیل می‌دهند، مانند مثال‌های زیر:

They were waiting in a dark room.

آن‌ها در اتاق تاریکی منتظر بودند.

Nelly was wearing a light blue dress.

«نلی» پیراهن آبی روشنی به تن داشت.

دسته دوم به صفت‌هایی گفته می‌شود که بلافاصله بعد از اسم یا ضمیری قرار می‌گیرند که آن‌ها را توصیف می‌کند، مانند مثال‌ زیر:

We need someone powerful.

ما به شخص قدرتمندی نیاز داریم.

صفات خبری

صفات خبری بعد از «فعل‌های ربطی» (Linking Verbs) می‌آیند و چون بخشی از گزاره جمله هستند، به آن‌ها صفات خبری گفته می‌شود. به دو مثال زیر توجه کنید.

It sounds weird, I hope you agree with me.

عجیب به نظر می‌رسد، امیدوارم با من موافقت کنی.

He appeared angry this morning.

او امروز صبح عصبانی به نظر می‌رسید.

اما صفت‌های انگلیسی فقط شامل کلمه یا عبارت نیستند، بلکه می‌توانند به صورت جمله‌واره به کار بروند. به جمله زیر و جمله‌واره موصولی توجه کنید.

Our teacher is the woman who is standing over there.

معلم ما خانمی است که آنجا ایستاده است.

در این مثال، «who is standing over there» جمله‌واره موصولی است و در واقع نقش صفت را در جمله دارد. ما تا به حال یاد این‌طور یاد گرفته‌ایم که صفت یک کلمه مانند «nice» یا «new» است که قبل از اسم قرار می‌گیرد و ویژگی‌های آن را برمی‌شمرد. درحالی که در این مطلب می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم که صفت می‌تواند علاوه بر یک کلمه، یک عبارت یا یک جمله‌واره باشد.

در مثال فوق، جمله‌واره موصولی در نقش صفت ظاهر شده و اطلاعات بیشتری درباره اسم جمله، یعنی «our teacher» به ما می‌دهد. بنابراین، صفت می‌تواند یک عبارت موصولی باشد. برای این‌که با تعریف جمله‌واره در زبان انگلیسی آشنا شویم، باید تعریفی از جمله‌واره نیز ارائه دهیم. در ادامه این مطلب، جمله‌واره و انواع آن را تعریف خواهیم کرد.

انواع جمله واره انگلیسی

انواع جمله‌واره در انگلیسی

جمله‌‌واره (Clause) به بخشی از جمله گفته می‌شود که از فاعل و فعل تشکیل شده است. با توجه به این تعریف می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که جمله‌واره هم باید فعل داشته باشد و هم فاعل، اما جمله کامل محسوب نمی‌شود. جمله‌واره در زبان انگلیسی به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می‌شود. «جمله‌واره مستقل» (Indepenedent Clause) به جمله‌واره‌ای گفته می‌شود که به‌تنهایی جمله کاملی را تشکیل دهد و برای کامل شدن به جمله‌واره دیگری نیاز نداشته باشد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

 I will visit my hometown in Canada this August, which is much cooler than Tokyo.

من این ماه اوت، به دیدن زادگاهم در کانادا خواهم رفت، که از توکیو خیلی خنک‌تر است.

هنگام صحبت کردن، معمولاً با مکثی جمله‌واره‌ها را از هم جدا می‌کنیم و موقع نوشتن، به کمک ویرگول آن‌ها را از هم تفکیک می‌کنیم. در مثال فوق، جمله‌واره اول، جمله‌واره مستقلی محسوب می‌شود، زیرا به‌تنهایی مفهوم کاملی را منتقل می‌کند:

 I will visit my hometown in Canada this August.

من این ماه اوت به دیدن زادگاهم در کانادا خواهم رفت.

جمله‌واره دوم بخشی از جمله است که بعد از ویرگول آمده و به عنوان «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که اگر به‌تنهایی از آن استفاده کنیم، معنی کاملی ندارد و حتماً باید در کنار جمله‌واره مستقلی قرار بگیرد تا معنی کاملی بدهد. بنابراین جمله‌واره وابسته فوق به‌تنهایی کامل نخواهد بود:

…, which is much cooler than Tokyo.

...که از توکیو خیلی خنک‌تر است.

اکنون که مفهوم جمله‌واره را یاد گرفتیم و با تفاوت آن‌ها آشنا شدیم، می‌توانیم عبارت‌های موصولی را تعریف کنیم. عبارت‌های موصولی، جمله‌واره‌های وابسته‌ای هستند که با «ضمایر موصولی» (Relative Pronouns) شروع می‌شوند. به طور کلی، ضمایر موصولی عبارتند از:

 • who
 • that
 • which
 • when

همچنین عبارات موصولی در زبان انگلیسی می‌توانند با قید موصولی مانند «where» شروع شوند. بنابراین، می‌توانیم از تمامی مباحثی که گفته شد، عبارات موصولی در انگلیسی را به صورت زیر تعریف کنیم.

عبارت موصولی جمله‌واره وابسته‌ای است که اطلاعات بیشتری درباره اسم به ما می‌دهد و با ضمیر موصولی شروع می‌شود.

برای درک بهتر این تعریف، به مثال زیر توجه کنید.

They are tearing down the hospital where I was born.

آن‌ها دارند بیمارستانی را که من در آن به دنیا آمدم خراب می‌کنند.

(در این مثال، دو جمله‌واره به کمک «where» با هم ارتباط پیدا کرده‌اند. به «where I was born» جمله‌واره موصولی گفته می‌شود که در این مثال اطلاعات بیشتری درباره بیمارستان به ما می‌دهد.)

همان‌طور که در مثال فوق مشاهده کردید، عبارت موصولی نقش صفت را در جمله دارد، یعنی اطلاعات بیشتری درباره اسم به ما می‌دهد. در ادامه این مطلب، نحوه استفاده از ضمایر موصولی را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

عبارات موصولی ضروری و غیر ضروری

عبارات موصولی در انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «عبارات موصولی ضروری» (Defining Relative Clauses)
 • «عبارات موصولی غیرضروری» (Non-defining relative Clauses)

برای این‌که بتوانید عبارت‌های موصولی را به خوبی به کار ببرید، باید بدانید که با توجه به جمله از چه نوعی باید استفاده کنید. در ادامه سعی کرده‌ایم به طور کامل به ویژگی‌های هر یک از این عبارت‌ها اشاره کنیم.

عبارات موصولی ضروری

عبارات موصولی ضروری، اطلاعات مهمی درباره شخص یا چیزی در جمله به ما می‌دهند که درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم. به عبارت دیگر، وجود این جمله‌واره‌ها ضروری است و بدون آن‌ها جمله کامل نیست. برای مثال جمله زیر را در نظر بگیرید.

Children who hate chocolate are uncommon.

تعداد بچه‌هایی که از شکلات بدشان می‌آید، کم است.

در مثال فوق، می‌بینیم که «who hate chocolate» عبارت موصولی است و درباره فاعل جمله، یعنی «children» به ما اطلاعاتی می‌دهد. اگر عبارت موصولی را از جمله فوق حذف کنیم، جمله‌ دیگر کامل نخواهد بود. به همین دلیل به آن جمله‌واره ضروری گفته می‌شود و نام دیگر آن «Restrictive Clauses» است. عبارت موصولی ضروری از ضمیر موصولی، فعل و اجزای دیگری مانند فاعل یا مفعولِ فعل تشکیل شده‌اند. برای به کار بردن آن‌ها در جمله، به ویرگول یا علامت نشانه‌گذاری دیگری نیاز نداریم. به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار این عبارات موصولی در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

They live in a house whose roof is full of holes.

آن‌ها در خانه‌ای زندگی می‌کنند که سقفش پر از سوراخ است.

An elephant is an animal that lives in hot countries.

فیل حیوانی است که در کشورهای گرمسیر زندگی می‌کند.

Let's go to a country where the sun always shines.

بیا به کشوری برویم که خورشید همیشه می‌تابد.

The reason why I came here today is not important.

دلیلی که من امروز به اینجا آمدم مهم نیست.

جدول ضمایر موصولی برای عبارات موصولی ضروری

در جدول زیر تعدادی از ضمایر موصولی را برای عبارات موصولی ضروری مشاهده می‌کنید. این ضمایر موصولی در ابتدای جمله‌واره موصولی ضروری می‌آیند و به اسمی اشاره می‌کنند که قبل از جمله ظاهر می‌شود.

ReasonTimePlaceThingPerson
which/thatwho/thatSubject
whywhenwherewhich/thatwho/whom/thatObject
whosewhosePossessive

کاربرد That در عبارات موصولی ضروری

ضمایر موصولی «who» یا «whom» یا «which» اغلب می‌توانند با «that» در انگلیسی محاوره جایگزین شوند. «whom» به عنوان ضمیر موصولی رسمی، بیشتر در انگلیسی نوشتار کاربرد دارد. می‌توانید از «who» یا «that» به‌جای آن استفاده کنید، یا آن را کاملاً از جمله‌واره حذف کنید. در مثال‌های زیر، مهم‌ترین کاربرد «that» در جمله‌واره‌های موصولی ضروری را مشاهده می‌کنید. ضمایری که در موقعیت‌های رسمی به‌جای «that» به کار می‌رود نیز کنار هر جمله و داخل پرانتز نوشته شده است.

The dish that I ordered was delicious. (which)

غذایی که سفارش دادم خوشمزه بود.

The man that came with her had already left. (who)

مردی که همراهش بود، خیلی وقت است که رفته.

The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. (whom)

پزشکی که می‌خواستم ببینم، سر کار نبود.

حذف ضمایر موصولی در عبارت‌های موصولی ضروری

ضمیر موصولی فقط در شرایطی می‌تواند حذف شود که به عنوان مفعول جمله‌واره به کار برود. هنگامی که ضمیر موصولی در نقش فاعل جمله‌واره باشد، نمی‌توانیم آن را حذف کنیم. معمولاً وقتی بعد از ضمیر موصولی، ساختار «فاعل + فعل» را داریم، می‌توانیم بگوییم که در نقش مفعول در جمله ظاهر شده است.

در جدول زیر، در مثال اول، ضمیر موصولی را نمی‌توانیم از جمله حذف کنیم، زیرا فاعلِ عبارت موصولی است (the woman spoke). اما در مثال دوم، ضمیر موصولی را می‌توانیم حذف کنیم، زیرا «the woman» در نقش مفعول فعل «loved» ظاهر شده است.

+ verb + rest of main clause+ verb + rest of relative clause+ relative pronounNoun, subject of the main clause
was very knowledgeable.spoke at the meetingthatThe woman
was living in New York.the man loved(that)The woman

عبارات موصولی غیر ضروری

همان‌طور که از اسم آن مشخص است، عبارت‌های موصولی غیرضروری، جمله‌واره‌هایی هستند که برای دادن اطلاعات اضافی درباره شخصی یا چیزی به کار می‌روند. البته اطلاعاتی که در این جمله‌واره‌ها استفاده می‌شود، به تعریف چیزی که درباره آن صحبت می‌کنیم، کمکی نمی‌کند. نام دیگر جمله‌واره‌های غیرضروری «Non-restrictive Clauses» است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos.

گوریل‌ها، که بزرگ هستند و اصلیت آفریقایی دارند، بعضی وقت‌ها در باغ‌وحش‌ها پیدا می‌شوند.

در این جمله ما درباره گوریل‌ها به طور کلی صحبت می‌کنیم نه فقط درمورد برخی از آن‌ها. اطلاعاتی که در جمله‌واره موصولی غیرضروری داده شده است، مشخصاتی به صورت کلی درباره گوریل‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد. اما دسته خاصی از گوریل‌ها را توصیف نمی‌کند یا به گوریل خاصی اشاره ندارد. اگر جمله‌واره غیرضروری را از کل جمله فوق حذف کنیم، جمله همچنان از نظر گرامری درست است و تغییری در معنی آن ایجاد نمی‌شود. هرچند، بدون جمله‌واره غیرضروری ممکن است برخی از جزئیات را درباره جمله ندانیم.

جمله‌واره‌های غیرضروری از ضمیر موصولی، فعل و اجزای دیگری مانند فاعل یا مفعول فعل تشکیل شده‌اند. از مشخصه‌های جمله‌واره‌های غیرضروری این است که توسط از سایر بخش‌های جمله توسط ویرگول جدا می‌شوند یا داخل پرانتز قرار داده می‌شوند. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار عبارت‌های موصولی غیرضروری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Sara's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.

مادر «سارا» که در اسکاتلند زندگی می‌کند، 6 نوه دارد.

My friend John, who used to go to the same school as me, has just written a best-selling novel.

دوستم «جان»، که با من به همان مدرسه می‌رفت، به تازگی رمان پرفروشی نوشته است.

My grandmother, who is dead now, came from the North of England.

مادربزرگ من که الآن دیگر در قید حیات نیست، اهل شمال انگلیس بود.

We stopped at the museum, which we had never visited before.

در موزه‌ای که قبلاً هرگز از آن بازدید نکرده بودیم، توقف کردیم.

I've just come back from London, where John lives.

من تازه از لندن برگشته‌ام، جایی که «جان» زندگی می‌کند.

Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

دیروز با زنی به نام «سوزان» آشنا شدم که شوهرش در لندن کار می‌کند.

جدول ضمایر موصولی برای عبارات موصولی غیر ضروری

در جدول زیر می‌توانید ضمایر موصولی را برای جمله‌واره‌های غیرضروری مشاهده کنید. این ضمایر موصولی در ابتدای جمله‌واره غیرضروری ظاهر می‌شوند و به اسمی اشاره می‌کنند که قبل از آن در جمله‌واره قرار دارد.

PlaceThingPerson
whichwhoSubject
wherewhichwho/whomObject
whosePossessive

تفاوت عبارت‌های موصولی ضروری و غیرضروری

در جمله‌واره‌های ضروری، ضمایر «who» و «whom» و «which» اغلب توسط «that» جایگزین می‌شوند. در جمله‌واره‌‌های غیرضروری، نمی‌توانیم «that» را جایگزین این ضمایر موصولی بکنیم. همچنین نمی‌توانیم ضمایر موصولی را در جمله‌واره‌های غیرضروری حذف کنیم، حتی زمانی که مفعولِ فعل در عبارات موصولی باشند.

ازطرفی، عبارات موصولی غیرضروری همواره از بقیه اجزای جمله توسط ویرگول جدا شده‌اند، برخلاف عبارات موصولی ضروری که به ویرگول نیازی ندارند. پس به طور خلاص، تفاوت بین عبارات موصولی ضروری و غیرضروری در سه مورد زیر خلاصه می‌شود:

 • در جمله‌واره‌های غیرضروری، «that» را نمی‌توانیم جایگزین «who» یا «whom» یا «which» کنیم.
 • ضمایر موصولی را نمی‌توانیم از جمله‌واره‌های غیرضروری حذف کنیم، حتی اگر مفعولِ فعل باشند.
 • عبارت‌های موصولی غیرضروری را همواره با ویرگول از سایر بخش‌های جمله حذف می‌کنیم.

برای درک بهتر این تفاوت‌ها، به مثال‌های زیر و توضیحات هر یک توجه کنید.

He gave me the letter, which was in a blue envelope.

او به من نامه را داد، که در پاکت آبی‌رنگی بود.

(جمله‌واره غیرضروری: فقط یک نامه وجود داشت که در پاکت آبی گذاشته شده بود.)

***

He gave me the letter which/that was in a blue envelope.

او به من نامه را داد، که در پاکت آبی‌رنگی بود.

(جمله‌واره ضروری: چند پاکت نامه وجود داشت و او به من پاکت آبی را داد. «that» می‌تواند به‌جای «which» قرار بگیرد و به ویرگول هم نیازی نیست.)

He gave me the letter, which I read immediately.

او به من نامه را داد، که بلافاصله آن را خواندم.

(جمله‌واره غیرضروری: فقط یک نامه وجود داشت. «which» مفعولِ فعل «read» است، اما باید در جمله باقی بماند.)

Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace.

استراتفورد-آن-آون که بسیاری از مردم درباره آن نوشته‌اند، زادگاه شکسپیر است.

(اگر حرف اضافه در جمله‌واره باشد، باید در انتهای عبارت موصولی قرار بگیرد.)

***

Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace.

استراتفورد-آن-آون که بسیاری از مردم درباره آن نوشته‌اند، زادگاه شکسپیر است.

(در انگلیسی رسمی، می‌توانید حرف اضافه را قبل از ضمیر موصولی قرار دهید.)

کمیت سنج ها در عبارت‌های غیر ضروری

علاوه بر این‌که می‌توانیم از ضمایر موصولی به‌تنهایی در ابتدای عبارت موصولی غیرضروری استفاده کنیم، همراه با کمیت‌سنج‌ها یا اعداد انگلیسی نیز می‌توانیم آن‌ها را به کار ببریم. در جمله‌واره‌های غیرضروری (بین دو ویرگول) می‌توانیم از «which» یا «whom» بعد از کمیت‌سنج‌هایی مانند کلمه‌های زیر استفاده کنیم.

 • some
 • any
 • none
 • all
 • both
 • several
 • enough
 • many
 • few

در جدول تعدادی از این ضمایر موصولی را در ترکیب با اعداد و کمیت‌سنج‌ها مشاهده می‌کنید.

ضمایر موصولی همراه با کمیت‌سنج‌ها
none of whommany of whommany of which
a few of whomsome of whommost of which
a few of whichlots of whomone/two of which
most of whomone/two of whomnone of which

در ادامه مثال‌هایی را در این رابطه مشاهده می‌کنید.

Their daughters, both of whom are in university, don’t visit them very often.

دختران‌شان که هر دو دانشجو هستند، زیاد به آن‌ها سر نمی‌زنند.

The students, none of whom had failed the exam, were thrilled.

دانش‌آموزانی که هیچ‌یک در امتحان مردود نشده بودند، هیجان‌زده شدند.

Their house was full of cats, most of which had been found in the street.

خانه آن‌ها پر از گربه بود که بیشترشان در خیابان پیدا شده بودند.

The two rooms, neither of which had windows, were small and dirty.

دو اتاقی که هیچ‌کدام پنجره نداشتند، کوچک و کثیف بودند.

علاوه بر «of which/whom»، می‌توانیم از «of whose» نیز بعد از کمیت‌سنج‌های انگلیسی استفاده کنیم. اما باید بعد از آن اسم به کار ببریم. مانند مثال‌های زیر:

I belong to a reading club, most of whose members are retired teachers.

من عضو یک باشگاه کتاب‌خوانی هستم که اکثر اعضای آن معلمان بازنشسته هستند.

The parents, some of whose children were already grown-ups, marched down the street.

والدینی که برخی از فرزندانشان کاملاً بزرگ بودند، در خیابان راهپیمایی کردند.

نکته: از «that» برای معرفی عبارت‌های موصولی غیرضروری استفاده نمی‌کنیم. به شکل درست و نادرست جمله‌ زیر توجه کنید.

Allen, who scored three goals in the first game, was the only player to perform well.

Not: Allen, that scored three goals in the first game, was the only player to perform well.

«آلن» که سه گل در اولین بازی زد، تنها بازیکنی بود که خوب بازی کرد.

کاربرد ضمایر موصولی در عبارات موصولی

در زبان فارسی، برای ارتباط میان دو جمله‌واره که یکی از آن‌ها عبارت موصولی به شمار می‌رود، از «که» استفاده می‌کنیم. مانند مثال‌های زیر:

سارا که دوست مریم است، به دیدن من آمد.

درختانی که شاخ و برگ بیشتری دارند، زیباترند.

خانه‌ای که من در آن زندگی می‌کنم، روبه‌روی پارک است.

در زبان انگلیسی، «که» به عنوان ضمیر موصولی، معادل‌های متفاوتی دارد که با توجه به اسم تعیین می‌شود. برای مثال «who» یا «whom» برای اشخاص به کار می‌روند یا «where» برای توصیف مکان استفاده می‌شود. همچنین «which» یا «that» برای توصیف اشیا و به طور کلی موجودات غیرجاندار کاربرد دارند. در ادامه به بررسی تک‌تک این ضمایر موصولی می‌پردازیم و به کم مثال، جایگاه آن‌ها را در جمله‌های گوناگون توضیح می‌دهیم.

برای ادغام دو جمله از ضمیر موصولی کمک می‌گیریم. ضمایر موصولی در ابتدای جمله‌واره موصولی قرار می‌گیرند و می‌تواند یا به عنوان فاعل یا مفعولِ فعل در جمله‌واره موصولی به کار بروند. دو جمله زیر را در نظر بگیرید.

The boy solved the puzzle. He was praised by the teacher.

پسر معما را حل کرد. او مورد تشویق معلم قرار گرفت.

اگر دو جمله فوق را به کمک ضمیر موصولی در هم ادغام کنیم، خواهیم داشت:

The boy who solved the puzzle was praised by the teacher.

پسری که معما را حل کرد، توسط معلم تشویق شد.

به چند مثال دیگر و نحوه ادغام جمله‌ها توجه کنید. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ضمایر موصولی به ابتدای عبارات موصولی در انگلیسی وصل می‌شوند تا آن‌ها را به جمله‌واره‌های مستقل وصل کنند. در این مثال‌ها، ابتدا جمله‌های به صورت جدا از هم نوشته شده‌اند و سپس دو جمله توسط ضمایر موصولی مناسب ادغام شده‌اند.

The parcel reached me this morning. My brother sent it.

بسته امروز صبح به دستم رسید. برادرم آن را فرستاد.

***

The parcel which my brother sent reached me this morning.

بسته‌ای که برادرم فرستاده بود امروز صبح به دستم رسید.

This is the house. Jack built it.

این یک خانه است. «جک» آن را ساخت.

***

This is the house that Jack built.

این همان خانه‌ای است که «جک» ساخت.

 The boy didn’t do his homework. The teacher punished him.

پسر تکالیفش را انجام نداد. معلم او را تنبیه کرد.

***

The teacher punished the boy who didn’t do his homework.

معلم پسری را که تکالیفش را انجام نداد تنبیه کرد.

He tells lies. He deserves to be punished.

دروغ می‌گوید. او مستحق مجازات است.

***

He who tells lies deserves to be punished.

او که دروغ می‌گوید، مستحق مجازات است.

I know a man. He wears a prosthetic leg.

من مردی را می‌شناسم. او یک پایش پروتز است.

***

I know a man who wears a prosthetic leg.

من مردی را می‌شناسم که از پای مصنوعی استفاده می‌کند.

Bring me the file. The file is on the table.

فایل را برای من بیاورید. فایل روی میز است.

***

 Bring me the file which is on the table.

فایلی را که روی میز است برای من بیاورید.

We met a girl. The girl had lost her way.

ما با دختری آشنا شدیم. دخترک راهش را گم کرده بود.

***

We met a girl who had lost her way.

ما با دختری آشنا شدیم که راهش را گم کرده بود.

I saw a soldier. He had lost an arm.

سربازی را دیدم. او یک دستش را از دست داده بود.

***

I saw a soldier who had lost an arm.

سربازی را دیدم که یک دستش را از دست داده بود.

Once upon a time, there lived a giant. The giant was very powerful and cruel.

روزی روزگاری، غولی زندگی می‌کرد. غول بسیار قوی و بی‌رحم بود.

***

Once upon a time, there lived a giant who was very powerful and cruel.

روزی روزگاری، غولی زندگی می‌کرد که بسیار قوی و بی‌رحم بود.

The dog bit the burglar. He was trying to break into the house.

سگ سارق را گاز گرفت. او (سارق) سعی می‌کرد وارد خانه شود.

***

The dog bit the burglar who was trying to break into the house.

سگ سارق را که قصد نفوذ به خانه داشت، گاز گرفت.

ضمیر موصولی Who

همان‌طور که اشاره شد، عبارات موصولی با ضمایر موصولی شروع می‌شوند که ابتدای جمله‌واره وابسته قرار می‌گیرد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

The man who is wearing glasses is my boss.

مردی که عینک زده رئیس من است.

در این مثال، «who is wearing glasses» عبارت موصولی است که با ضمیر موصولی «who» شروع شده است. برای اشخاص از ضمیر موصولی «who» یا «whom» استفاده می‌کنیم. در نظر داشته باشید که «who» خودش نقش فاعل را در جمله دارد، به همین دلیل بعد از آن دیگر از فاعل استفاده نمی‌کنیم و فقط فعل را می‌آوریم. به چند مثال دیگر با ضمیر موصولی «who» توجه کنید. در تمام این مثال‌ها، «who» قبل از فعل اصلی در جمله قرار گرفته است.

My friend who is a fireman recommends buying a smoke detector.

دوستی که آتش‌نشان است، خرید دستگاه اعلام خطر آتش‌سوزی را توصیه می‌کند.

(در این مثال، «who is a fireman» عبارت موصولی است.)

All the people who live in that apartment complain about the parking.

همه افرادی که در آن آپارتمان زندگی می‌کنند، از پارکینگ شکایت دارند.

(در این مثال، «who live in that apartment» عبارت موصولی است.)

Everyone who works there loves it.

هر کسی که آنجا کار می‌کند، آن را دوست دارد.

(در این مثال، «who works there» عبارت موصولی است.)

ضمیر موصولی Whom

«whom» زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم درباره اشخاص به طور رسمی صحبت کنیم. در واقع، کاربرد آن در زبان انگلیسی چندان رایج نیست و بیشتر در موقعیت‌های خیلی رسمی یا نوشتاری به کار می‌رود. به همین دلیل، در محاوره‌های روزمره معمولاً از «who» به‌جای «whom» استفاده می‌شود. اما ممکن است آن را در داستان‌ها یا مقاله‌های جدیدتر ببینید. مثال زیر را در نظر بگیرید.

There were 3 girls at the party, all of whom were tall and beautiful.

سه دختر در مهمانی بود، که همه قدبلند و زیبا بودند.

در حالت محاوره بهتر است جمله فوق را به صورت زیر بیان کنیم:

There were 3 girls at the party and they all were tall and beautiful.

سه دختر در مهمانی بود و همه قدبلند و زیبا بودند.

به دو مثال دیگر با «whom» توجه کنید. در این مثال‌ها، «whom» به عنوان مفعول جمله به کار رفته و بعد از آن از ضمیر فاعلی استفاده شده است.

The girl whom you talked to was my sister.

دختری که با او صحبت کردی، خواهرم بود.

The teacher whom I had a class with was very serious.

معلمی که با او کلاس داشتم، خیلی جدی بود.

انواع ضمایر موصولی در انگلیسی

تفاوت ضمایر موصولی Who و Whom

ضمیر موصولی «who» ممکن است در مقایسه با سایر ضمایر موصولی کمی زبان‌آموزان را گمراه کند، زیرا هم می‌تواند به عنوان فاعل و هم به عنوان مفعول استفاده شود. برای این‌که چنین مشکلی پیش نیاید، لازم به نقش آن در جمله‌واره توجه کنیم.

 • اگر «who» به عنوان فاعل در جمله‌واره به کار برود و بعد از آن فعل بیاید، مانند مثال‌ زیر به کار می‌رود و جمله‌واره دیگر نیازی به فاعل دیگری ندارد:

The people who just boarded the plane are in a rock band.

افرادی که همین چند لحظه پیش سوار هواپیما شدند، عضو گروه موسیقی راک هستند.

(ضمیر موصولی «who» فاعل جمله‌واره موصولی است و قبل از فعل آمده است.)

 • از ضمیر موصولی «whom» در مواقعی استفاده می‌کنیم که نقش مفعول را در جمله‌واره موصولی داشته باشد:

The cousin whom we met at the family reunion is coming to visit.

پسرعمویی که با او در دورهمی خانوادگی دیدار کردیم، برای ملاقات خواهد آمد.

(در این مثال، بعد از «whom» از فاعل و فعل استفاده شده است.)

 • از دیگر کاربردهای «whom» در عبارات موصولی در انگلیسی به عنوان «مفعول حرف اضافه» است. در این حالت قبل از آن حرف اضافه به کار می‌رود:

The agent with whom I spoke was able to help me.

نماینده‌ای که با او صحبت کردم، می‌توانست به من کمک کند.

(در این مثال، «whom» مفعول حرف اضافه «with» است.)

نکته: اگر نمی‌دانید از کدام‌یک از ضمایر موصولی «who» یا «whom» استفاده کنید، ساده‌ترین کار این است که در جمله‌واره موصولی (جمله‌واره وابسته) به دنبال ضمایر شخصی بگردید، مانند (.he/him/she/her, etc). سپس از قانون زیر برای تشخیص ضمیر موصولی مناسب استفاده کنید.

 • از «who» به‌جای ضمایر فاعلی استفاده می‌کنیم:
  • he
  • she
  • they
  • we

The people who just boarded the plane are in a rock band.

افرادی که همین چند لحظه پیش سوار هواپیما شدند، عضو گروه موسیقی راک هستند.

(They just boarded the plane.)

(«who» به عنوان فاعل در جمله‌واره موصولی به کار رفته است، به همین دلیل از «who» استفاده می‌کنیم.)

 • از «whom» برای ضمایر مفعولی استفاده می‌کنیم:
  • him
  • her
  • them

The cousin whom we met at the family reunion is coming to visit.

(We met him at the family reunion—so use whom.)

پسرعمویی که با او در دورهمی خانوادگی دیدار کردیم، برای ملاقات خواهد آمد.

***

The agent with whom I spoke was able to help me.

(I spoke with her—so use whom.)

نماینده‌ای که با او صحبت کردم، می‌توانست به من کمک کند.

ضمیر موصولی Whose

«whose» به عنوان ضمیر موصولی در ابتدای جمله‌واره موصولی قرار می‌گیرد تا نشان دهد فاعل از اسم یا ضمیر ملکی استفاده می‌کند. به نمونه‌ای از اسامی و ضمایر ملکی توجه کنید.

 • Name + 's (Brian's / Emily's)
 • His
 • Her
 • Their

برای نشان دادن مالکیت از عبارات موصولی در انگلیسی کمک می‌گیریم که با ضمیر موصولی «whose» آغاز شده باشد. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

I saw a girl today. Her hair was blue.

من امروز دختری را دیدم. موهایش آبی بود.

***

I saw a girl today whose hair was blue.

من امروز دختری را دیدم که موهایش آبی بود.

در مثال اول، دو جمله مستقل را مشاهده می‌کنید. در مثال دوم، به کمک ضمیر موصولی «whose»، دو جمله‌ به هم وصل شده‌اند و عبارت موصولی را شکل داده‌اند. جمله‌واره اول، یک جمله‌واره مستقل محسوب می‌شود، درحالی‌که جمله‌واره دوم وابسته است و با ضمیر موصولی شروع شده است. به همین دلیل آن را به عنوان جمله‌واره موصولی در نظر می‌گیریم.
دلیل استفاده از «whose» در مثال فوق این است که در جمله‌واره موصولی به موهای دختر اشاره کرده‌ایم. در واقع چون مو متعلق به دختر است، از «whose» استفاده شده تا مالکیت را نشان دهد. به مثال دیگری در این رابطه توجه کنید.

My friend Irene married a guy. His father was a pro wrestler.

دوست من «ایرن» با پسری ازدواج کرد. پدرش (پدر آن پسر) کشتی‌گیر باسابقه‌ای بود.

My friend Irene married a guy whose father was a pro wrestler.

دوست من «ایرن» با پسری ازدواج کرد که پدرش کشتی‌گیر باسابقه‌ای بود.

در مثال دوم، «his» ضمیر ملکی است به همین دلیل قبل از آن از ضمیر موصولی «whose» استفاده شده است.

Ricky has a friend whose older brother works at a movie theater. He gets to see lots of free movies. Lucky!

ریکی دوستی دارد که برادر بزرگ‌ترش در سالن سینما کار می‌کند. او فیلم‌های رایگان زیادی می‌بیند. خوش به حالش!

به چند مثال دیگر با «whose» توجه کنید تا با کاربرد آن در جمله‌واره‌های موصولی بیشتر آشنا شوید.

The man whose daughter won the tournament is a tennis coach.

مردی که دخترش قهرمان مسابقات شد، مربی تنیس است.

A dog whose owner lets it run loose may cause an accident.

سگی که صاحبش او را رها می‌کند، ممکن است برایش حادثه‌ای پیش بیاید.

The tree whose branches shade my kitchen window is an oak.

درختی که شاخه‌هایش بر پنجره آشپزخانه من سایه می‌اندازد، بلوط است.

ضمیر موصولی When

از ضمیر موصولی when برای توصیف زمان استفاده می‌کنیم. در این حالت، when را قبل از جمله‌واره موصولی می‌آوریم و آن را به جمله‌واره مستقل وصل می‌کنیم تا عبارت موصولی کامل شود. به مثال زیر دقت کنید.

I like the sunglasses you bought when we visited Mexico.

وقتی به مکزیک رفتیم، از عینک‌آفتابی که خریدی خوشم آمد.

(در این مثال، به زمانی که در مکزیک بوده‌اند اشاره شده است، به همین دلیل ضمیر موصولی when به کار رفته است.)

I drove a Jeep when I lived in Toronto.

وقتی در «تورنتو» زندگی می‌کردم، با ماشین جیپ رانندگی می‌کردم.

(در این مثال، به زمانی که گوینده در تورنتو بوده اشاره شده و به همین دلیل عبارت موصولی با when شروع شده است.)

قید موصولی Where

«where» در دسته قیدهای موصولی قرار می‌گیرد و برای توصیف مکان به کار می‌رود. برای ساختن عبارات موصولی در انگلیسی با where، ضمیر موصولی را ابتدای جمله‌واره موصولی می‌آوریم و سپس فاعل و فعل را قرار می‌دهیم، مانند مثال زیر:

This is the beach where I proposed to my wife.

این همان ساحلی است که من آنجا از همسرم تقاضای ازدواج کردم.

(در این مثال، ساحل مکانی است که شخص گوینده از همسرش تقاضای ازدواج کرده، به همین دلیل از «where» استفاده شده است که اطلاعات بیشتری را درباره اتفاقی که در آن مکان افتاده، به ما می‌دهد.)

به عبارت موصولی دیگری با «where» توجه کنید.

Do you remember the pet shop where we saw that cute puppy?

مغازه فروش لوازم حیوانات خانگی که آن توله‌سگ بامزه را دیدیم، خاطرت هست؟

(در این مثال، مغازه جایی است که آن حیوان را در آنجا دیدیم، به همین دلیل از قید موصولی «where» استفاده شده است.)

ضمیر موصولی Which

ضمیر موصولی which را در عبارت‌های موصولی برای توصیف شیء یا حیوان (در صورتی که حیوان خانگی نباشد یا جنسیت آن مشخص نباشد) به کار می‌بریم. به مثال زیر توجه کنید.

Janet didn’t get promoted this year, which made her sad.

«ژانت» امسال ترفیع نگرفت، که باعث ناراحتی او شد.

(در این مثال، ترفیع نگرفتن ژانت مدنظر است. به همین دلیل از ضمیر موصولی «which» استفاده شده است.)

به چند مثال دیگر با «which» توجه کنید.

Jason got promoted, which surprised everyone.

«جیسون» ترفیع گرفت، که باعث تعجب همه شد.

He had a strong Scottish accent, which made it difficult for me to understand him.

او لهجه اسکاتلندی غلیظی داشت، که باعث شد دیگران به سختی متوجه حرف‌هایش شوند.

از ضمیر موصولی which برای دادن اطلاعات بیشتر درباره فاعل نیز می‌توانیم استفاده کنیم. در این حالت جمله طبیعی‌تر به نظر می‌رسد و در محاوره‌های روزمره کاربرد بیشتری دارد، مانند مثال زیر:

The remake of Dawn of the Dead, which I really liked, was filmed in Toronto.

بازسازی فیلم «طلوع مردگان»، که من واقعاً دوستش داشتم، در تورنتو انجام شد.

در مقال فوق، شخص گوینده در ابتدای جمله به فیلمی اشاره کرده که درباره آن صحبت می‌کند. سپس درباره مکانی که فیلم‌برداری شده توضیح می‌دهد و برای دادن اطلاعات بیشتر که شاید ضرورتی هم نداشته باشد، از ضمیر موصولی «which» قبل از فاعل اول‌شخص مفرد استفاده کرده است. در واقع هدف نویسنده این است که تأکید بیشتری بر روی این موضوع داشته باشد که آن فیلم را خیلی دوست داشته است. به مثال دیگری توجه کنید.

This movie camera, which I borrowed from my friend, is very expensive. I have to be careful.

این دوربین فیلم‌برداری، که من از دوستم به امانت گرفتم، خیلی گران‌قیمت است. باید احتیاط کنم.

کاربرد Which برای توصیف عبارت دیگر

همان‌طور که اشاره شد، کاربرد عبارات موصولی در انگلیسی برای توصیف اسم و دادن اطلاعات بیشتر درباره آن است، اما علاوه بر این، می‌توانیم از آن‌ها برای توصیف جمله‌واره نیز استفاده کنیم. در این حالت از ضمیر موصولی «which» در ابتدای جمله‌واره غیرضروری کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.

«کریس» در امتحانات خود واقعاً خوب عمل کرد، که بسیار غافلگیرکننده است.

My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.

دوستان من همگی در آپارتمانم پنهان شده بودند، چیزی که انتظارش را نداشتم.

She's studying to become a doctor, which is difficult.

او برای دکتر شدن درس می‌خواند، که سخت است.

نکات مهم درباره Which

در رابطه با استفاده از ضمیر موصولی «which» نکات زیر را مدنظر داشته باشید:

 • اگر قبلاً فاعل برای ما شناخته شده باشد و بدانیم که گوینده از چه کسی صحبت می‌کند، می‌توانیم از «which» برای دادن اطلاعات بیشتر درباره فاعل استفاده کنیم:

The train is late, which means we will probably miss kick-off.

قطار دیر کرده است، این یعنی ما احتمالاً شروع مسابقه را از دست خواهیم داد.

(در این مثال می‌دانیم که گوینده از چه چیزی حرف می‌زند. او درباره قطاری حرف می‌زند که آن‌ها را به استادیوم خواهد رساند.)

 • در انگلیسی نوشتار، ضمیر موصولی «which» می‌تواند بعد از ویرگول قرار بگیرد:

It suddenly started to rain, which made us come back home.

ناگهان باران شروع به باریدن کرد، که باعث شد ما به خانه برگردیم.

 • اگر جمله‌واره دیگری بعد از جمله‌واره «which» بیاید نیز می‌تواند با ویرگول همراه شود:

The role of Keira Knightley in "A Dangerous Method", which I really liked, was brilliant.

نقش «کایرا نایتلی» در فیلم «A dangerous Method»، که من خیلی دوست داشتم، درخشان بود.

The zombie make-up, which was fun to wear, took 90 minutes to apply.

انجام دادن گریم زامبی، که خیلی بامزه بود، ۹۰ دقیقه طول کشید.

عبارات موصولی در انگلیسی

ضمیر موصولی That

از ضمیر موصولی «that» می‌توانیم هم برای افراد و هم برای اشیا استفاده کنیم. «that» جمله‌واره‌ای را توصیف می‌کند که وجودش برای جمله ضروری است، زیرا اسمی را معرفی یا توصیف می‌کند که به آن برمی‌گردد. قبل از «جمله‌واره ضروری» (Essential Clause) به ویرگول نیازی نیست. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Lisa wore the shoes that she had bought in Italy.

«لیسا» کفش‌هایی را می‌پوشد که از ایتالیا خریده بود.

تفاوت Which و That

همان‌طور که اشاره شد، از «that» برای جمله‌واره‌های ضروری استفاده می‌کنیم. «which» هم می‌تواند برای معرفی جمله‌واره ضروری به کار برود. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Lisa wore the shoes which she had bought in Italy.

«لیسا» کفش‌هایی را پوشید که از ایتالیا خریده بود.

اما تفاوت «which» و «that» در دو مورد مهم زیر خلاصه می‌شود:

 • «that» برای اشخاص نیز به کار می‌رود، درحالی‌که «which» فقط برای اشیا یا حیوان استفاده می‌شود.

This is the dress that I bought last week.

This is the dress which I bought last week.

این لباسی است که هفته گذشته خریدم.

My boss is the man who is having a lecture.

My boss is the man that is having a lecture.

Not: My boss is the man which is having a lecture.

رئیس من مردی است که دارد سخنرانی می‌کند.

 • «which» می‌تواند در «جمله‌واره‌های غیرضروری» نیز استفاده شود. جمله‌واره غیرضروری اطلاعات بیشتری درباره اسمی به ما می‌دهد که از قبل آن را می‌شناسیم. یک جمله‌واره غیرضروری با ویرگول از اسم خود جدا می‌شود. در صورتی که «that» فقط برای جمله‌واره‌های ضروری کاربرد دارد. مثال زیر جمله‌واره غیرضروری را با «which» نشان می‌دهد.

Lisa wore her best leather shoes, which she bought in Italy.

«لیسا» بهترین کفش‌‌ چرمی‌اش را پوشید، که آن را از ایتالیا خریده بود.

سایر کاربردهای That

«that» اغلب برای معرفی عبارات موصولی در انگلیسی به کار می‌رود که بعد از کلمه‌های زیر می‌آیند:

 • something
 • anything
 • nothing
 • all

همچنین می‌توان به کاربرد «that» در جمله‌واره‌های موصولی، بعد از «صفات عالی» (Superlative Adjectives) اشاره کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این کاربردهای «that» نیز به خوبی آشنا شوید.

There's something (that) you should know.

یک چیزی هست (که) باید بدانید.

It was the best film (that) I've ever seen.

این بهترین فیلمی بود که تا به حال دیدم.

Do you have anything that will help my throat?

آیا چیزی دارید که به گلودرد من کمک کند؟

Everything (that) you say seems silly to me.

هر چیزی که می‌گویید به نظر من احمقانه است.

Nothing (that) anyone does can make me happy.

هیچ کاری (که) کسی انجام می‌دهد، نمی‌تواند خوشحالم کند.

I'm sorry, but that is all (that) I saw.

متأسفم، اما این همه چیزی است که دیدم.

حذف ضمیر موصولی در نقش مفعول

در برخی از موارد می‌توانیم ضمیر موصولی را از جمله حذف کنیم. برای مثال، می‌توانیم «who» یا «which» یا «that» را در صورتی که بعد از آن‌ها فاعل آمده باشد، حذف کنیم. در این حالت، ضمیر موصولی نقش مفعول را در جمله دارد. به همین دلیل می‌توانیم آن را حذف کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

The assistant [that] we met was really kind.

(we = subject, can omit that)

منشی که ما ملاقات کردیم خیلی مهربان بود.

اما اگر این ضمایر موصولی با فعل همراه شوند، یعنی ضمیر موصولی خودش فاعل جمله‌واره باشد، نباید حذف شوند، مانند مثال زیر:

The assistant that helped us was really kind.

(helped = verb, can't omit that)

منشی که به ما کمک کرد خیلی مهربان بود.

به چند مثال دیگر توجه کنید. در تمام این مثال‌ها می‌توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم، زیرا بعد از آن‌ها ضمیر فاعلی آمده است.

The bike (which / that) I loved was stolen.

دوچرخه‌ای که دوستش داشتم دزدیده شد.

The university (which / that) she likes is famous.

دانشگاهی که او دوست دارد معروف است.

The woman (whom / that) my brother loves is from Mexico.

زنی که برادرم دوست دارد اهل مکزیک است.

The doctor (whom / that) my grandmother liked lives in New York.

دکتری که مادربزرگ من دوست داشت، در نیویورک زندگی می‌کند.

علاوه بر این، اگر جمله‌واره موصولی بعد از مفعول در جمله بیاید، باز هم می‌توانیم آن را از جمله حذف کنیم، مانند مثال‌های زیر:

She loves the chocolate (which / that) I bought.

او عاشق شکلاتی است که من خریدم.

We went to the village (which / that) Lucy recommended.

ما به دهکده‌ای رفتیم که «لوسی» توصیه کرد.

John met a woman (whom / that) I had been to school with.

«جان» زنی را که با او به مدرسه رفته بودم، ملاقات کرد.

The police arrested a man (whom / that) Jill worked with.

پلیس مردی را دستگیر کرد که «جیل» با او کار می‌کرد.

بنابراین، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که اگر عبارات موصولی در انگلیسی بعد از فاعل یا بعد از مفعول بیایند، در صورتی که نقش مفعول را در جمله داشته باشد (نه فاعل)، می‌توانیم آن را از جمله حذف کنیم. در جمله‌های زیر نمی‌توانیم ضمیر موصولی را از جمله برداریم، زیرا خود ضمیر موصولی به‌جای فاعل به کار رفته است.

I'm looking for a secretary who / that can use a computer well.

من به دنبال یک منشی می‌گردم که بتواند به خوبی از کامپیوتر استفاده کند.

She has a son who / that is a doctor.

او پسری دارد که دکتر است.

We bought a house which / that is 200 years old.

ما خانه‌ای خریدیم که ۲۰۰ سال قدمت دارد.

I sent a letter which / that arrived three weeks later.

من نامه‌ای فرستادم که سه هفته بعد رسید.

عبارات موصولی ضروری و غیر ضروری

جایگاه حرف اضافه در عبارات موصولی در انگلیسی

در عبارت‌‌های موصولی ممکن است حرف اضافه وجود داشته باشد و ضمیر موصولی به عنوان مفعول آن حرف اضافه در نظر گرفته شود. در انگلیسی روزمره، حرف اضافه معمولاً در انتهای عبارت موصولی قرار می‌گیرد و ممکن است ضمیر اضافه یا حذف شود. در انگلیسی رسمی، حرف اضافه قبل از ضمیر موصولی قرار می‌گیرد و در این حالت ضمیر نمی‌تواند حذف شود. در مثال‌های زیر، ضمایر داخل پرانتز می‌توانند حذف شوند.

Everyday English: Is that the man (whom) she arrived with?

Formal English: Is that the man with whom she arrived?

آیا آن مردی است که او همراهش آمد؟

Everyday English: Does he know the girl (that) John is talking to?

Formal English: Does he know the girl to whom John is talking?

آیا او دختری را که جان مشغول صحبت کردن با او است، می‌شناسد؟

Everyday English: The person (who) he is negotiating with is the Chairman of a large company.

Formal English: The person with whom he is negotiating is the Chairman of a large company.

شخصی که در حال صحبت کردن با او است، رئیس یک شرکت بزرگ است.

Everyday English: It is a club (which) many important people belong to.

Formal English: It is a club to which many important people belong.

این باشگاهی است که افراد مهم زیادی عضو آن هستند.

Everyday English: He liked the people (that) he lived with.

Formal English: He liked the people with whom he lived.

از مردمی که با آن‌ها زندگی می‌کرد، خوشش می‌آمد.

Everyday English: The tree (that) they had their picnic under was the largest and oldest in the park.

Formal English: The tree under which they had their picnic was the largest and oldest in the park.

درختی که برای گردش زیر آن نشسته بودند، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین درخت در پارک بود.

Everyday English: It was the river (that) the children preferred to swim in.

Formal English: It was the river in which the children preferred to swim.

این رودخانه‌ای بود که بچه‌ها ترجیح می‌دادند در آن شنا کنند.

Everyday English: The jungle (that) the tribe lived in was full of strange and unusual animals.

Formal English: The jungle in which the tribe lived was full of strange and unusual animals.

جنگلی که قبیله در آن زندگی می‌کرد، پر از حیوانات عجیب و غیرعادی بود.

عبارات موصولی مرکب

«عبارات موصولی مرکب» (Compound Relative Clauses) به جمله‌واره‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها از «ضمایر موصولی مرکب» (Compound Relative Pronouns) استفاده شده است. این ضمایر به این مفهوم به کار می‌روند که مهم نیست چه کسی، چه چیزی یا کدام‌یک کاری را انجام داده باشد. آن‌ها در ابتدای جمله‌واره‌های موصولی قرار می‌گیرند و نقش جمله‌واره را بیشتر می‌کنند.

در واقع، هم به عنوان فاعل، هم به عنوان مفعول و هم به عنوان قید در جمله‌‌واره خودش عمل می‌کند. به‌علاوه، به عنوان حرف ربط برای وصل کردن جمله‌واره خودش با بقیه جمله نیز به کار می‌رود. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا با ساختار ضمایر موصولی مرکب در جمله‌واره‌های موصولی بیشتر آشنا شوید.

Whoever comes to the door, ask them to wait.

از هر کسی که وارد می‌شود، بخواهید که صبر کند.

Whatever happens, happens for good.

امیدوارم هر اتفاقی بیفتد، خیر باشد.

Whoever phoned just now was very rude.

هرکسی که همین الآن زنگ زد، خیلی بی‌ادب بود.

Don’t open the door whoever they are.

هر کسی که هست، در را باز نکن.

Wherever you go, I will follow you.

هر جا بروی، دنبالت می‌آیم.

Stay cool, whatever happens.

هر اتفاقی افتاد، خونسردی خود را حفظ کنید.

Whichever of them you marry, you will land in trouble.

با هر یک از آن‌ها که ازدواج کنی، به دردسر می‌افتی.

However much she eats, she never gains weight.

او هر چقدر می‌خورد، اضافه‌وزن پیدا نمی‌کند.

Whenever I go to Bangalore, I try to spend a few days with my grandparents.

هر وقت /هر بار به سنگاپور می‌روم، پیش خواهرم می‌مانم.

ضمایر موصولی مرکب برای موقعیت‌های غیررسمی

در موقعیت‌های غیررسمی، مانند انگلیسی روزمره و محاوره‌ای، این ضمایر موصولی بعضی وقت‌ها به عنوان پاسخ کوتاه به کار می‌روند، مانند مثال‌های زیر:

A: When should I come?

B: Whenever.

چه زمانی باید بیایم؟

هر وقت [دوست داشتی].

A: Tea or coffee?

B: Whichever.

چای یا قهوه؟

فرقی نمی‌کند.

نکته: «whenever» می‌تواند تکرار را نیز نشان بدهد و به معنای «هر بار که» به کار برود، مانند مثال‌های زیر:

Whenever I go to Singapore, I stay with my sister.

هر بار که من به سنگاپور می‌روم، با خواهرم می‌مانم.

***

Whenever I see you, I feel happy.

هر بار که تو را می‌بینم، احساس خوشحالی می‌کنم.

عبارات موصولی کوتاه شده

همان‌طور که اشاره شد، عبارات موصولی در انگلیسی جمله‌واره‌های وابسته‌ای هستند که به کمک ضمایر موصولی به جمله‌واره مستقل وصل می‌شوند. بنابراین، نمی‌توانند به‌تنهایی در جمله استفاده شوند، مانند مثال زیر:

She is the woman who works at the bakery.

او همان خانمی است که در نانوایی کار می‌کند.

برخی از عبارت‌های موصولی به عبارت‌های «کوتاه شده» یا «خلاصه شده» (Reduced Adjective Clauses) شناخته شده‌اند. زمانی می‌توانیم این عبارت‌ها را خلاصه کنیم که فاعل جمله‌واره اصلی با فاعل جمله‌واره موصولی یکسان باشد. جمله‌واره‌های موصولی، ضمایر موصولی «who» و «which»‌ یا «that» دارند. هنگامی که کوتاه می‌شوند، دیگر به آن‌‌ها جمله‌واره گفته نمی‌شود، بلکه «عبارت موصولی» (Adjective Phrase) گفته می‌شود.

عبارت موصولی فاعل و فعل ندارد، بلکه از «شکل ساده فعل + ing» تشکیل شده است که برای جمله‌های معلوم استفاده می‌شود و در حالت مجهول شکل سوم فعل یا اسم مفعول (Past Participle) به کار می‌رود. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه کنید.

Adjective Clause: The girl who is standing by the table is my sister.

Reduced: The girl standing by my table is my sister.

دختری که کنار میز ایستاده خواهرم است.

Adjective Clause: The watch that was found in the lobby belongs to Lilly.

Adjective Clause: The watch found in the lobby belongs to Lilly.

ساعتی که در لابی پیدا شد متعلق به لیلی است.

Adjective Clause: People who live in large cities have many resources.

Adjective Clause: People living in large cities have many resources.

افرادی که در کشورهای بزرگ زندگی می‌کنند، سرمایه‌های زیادی دارند.

Adjective Clause: Lee Davis, who is a history teacher, wrote this book.

Adjective Clause: Lee Davis, a history teacher, wrote this book.

«لی دیویس»، معلم تاریخ آن را نوشته است.

به یاد داشته باشید که جمله‌هایی که فعل‌شان بلافاصله بعد از ضمیر موصولی آمده، می‌تواند کوتاه شود. اگر فاعل بعد از ضمیر موصولی قرار بگیرد، جمله‌واره نمی‌تواند کوتاه شود. به دو مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد این جمله‌واره‌ها بیشتر آشنا شوید.

The man who is smoking (verb) by the door is my professor.

مردی که کنار در سیگار می‌کشد، استاد من است.

The man whom I (subject) was talking to is my professor.

مردی که با او مشغول حرف زدن بودم استادم است.

مراحل کوتاه کردن عبارات موصولی در انگلیسی به صورت زیر است:

 • ضمیر موصولی را حذف کنید (who/that/which):

Students who need extra help should see a tutor.

دانش‌‌آموزانی که کمک بیشتری نیاز دارند، باید معلم خصوصی بگیرند.

The words that are underlined in red have errors.

کلمه‌هایی که با رنگ قرمز زیر آن‌ها خط کشیده شده است، اشتباه هستند.

Roquefort, which is a type of cheese, comes from France.

«راکفورت» که نوعی پنیر است، متعلق به کشور فرانسه است.

 • اگر فعل «to be» وجود دارد، آن را حذف کنید:

The words are underlined in red have errors.

کلمه‌هایی که با رنگ قرمز زیر آن‌ها خط کشیده شده است، اشتباه هستند.

Roquefort, is a type of cheese, comes from France.

«راکفورت» که نوعی پنیر است، متعلق به کشور فرانسه است.

 • فعل را همراه با ing برای حالت معلوم و به شکل قسمت سوم فعل برای حالت مجهول تغییر دهید. در برخی موارد، بعد از حذف فعل «to be» فعلی وجود ندارد، بنابراین فقط «to be» را حذف می‌کنیم:

Students needing extra help should see a tutor. (معلوم)

دانش‌آموزان نیازمند به کمک بیشتر، باید معلم خصوص بگیرند.

The words underlined in red have errors. (مجهول)

کلمه‌های خط کشیده‌ شده به رنگ قرمز، اشتباه هستند.

Roquefort, a type of cheese, comes from France. (بدون فعل)

«راکفورت»، نوعی پنیر، متعلق به کشور فرانسه است.

نکته: از جمله مجهول هنگامی استفاده می‌‌کنیم که توجه بر روی مفعول باشد یا فاعل برای مخاطب شناخته شده نباشد. در واقع کسی که عملی را انجام می‌دهد تأکید جمله نیست، بلکه دریافت‌کننده عمل مدنظر است. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» با گرامر مجهول برای انواع زمان‌ها آشنا شدیم و کاربرد آن‌ها را یاد گرفتیم. به مثالی توجه کنید تا تفاوت معلوم و مجهول را بهتر درک کنید.

Active: A dog (agent) bit the man (object).

معلوم: سگی مردی را گاز گرفت.

***

Passive: The man (object) was bitten (be + past participle) by a dog (agent).

مجهول: مرد توسط سگ گاز گرفته شد.

عبارات موصولی در انگلیسی با مثال

تا به اینجای مطلب انواع عبارات موصولی در انگلیسی را توضیح دادیم و ضمایر موصولی را برای جمله‌واره‌‌های مختلف بررسی کردیم. در ادامه، چند مثال متنوع همراه با ترجمه آورده‌ شده است تا درک بهتری از هر یک از عبارت‌های موصولی داشته باشید.

Are you the one who sent me the email?

آیا شما کسی هستید که ایمیل را برای من ارسال کردید؟

The phone which has the most features is also the most expensive.

تلفن همراهی که بیشترین امکانات را دارد، گران‌ترین هم هست.

This is the video that I wanted to show you.

این ویدئویی است که می‌خواستم به شما نشان دهم.

The person they spoke to was really helpful.

شخصی که با او صحبت کردند واقعاً کمک‌حال بود.

(در این مثال، «whom» ضمیر موصولی بوده که نقش مفعول داشته و قبل از فعل آمده، برای همین از جمله حذف شده است.)

The woman who lives next door works in a bank.

زن همسایه در بانک کار می‌کند.

These are the flights that have been canceled.

این‌ها پروازهایی هستند که لغو شده‌اند.

She's the woman who cuts my hair.

او همان زنی است که موهای من را کوتاه می‌کند.

He's the man that I met at the conference.

او مردی است که در کنفرانس با او آشنا شدم.

There was a one-year guarantee which came with the TV.

گارانتی یک ساله بود که تلویزیون را نیز شامل می‌شد.

The laptop that I bought last week has started making a strange noise!

لپ‌تاپی که هفته پیش خریدم، شروع به ایجاد صدای عجیبی کرده است!

Summer is the season when I'm happiest.

تابستان فصلی است که من در آن شادترین هستم.

That's the stadium where Real Madrid play.

این همان استادیومی است که رئال مادرید در آن بازی می‌کند.

He's a musician whose albums have sold millions.

او نوازنده‌ای است که آلبوم‌هایش میلیون‌ها [دلار] فروش داشته است.

The visitor for whom you were waiting has arrived.

بازدیدکننده‌ای که منتظرش بودید رسید.

The family whose house burnt in the fire was immediately given a complimentary suite in a hotel.

به خانواده‌ای که خانه‌شان در آتش سوخت، بلافاصله یک سوئیت رایگان در هتلی داده شد.

The book whose author won a Pulitzer has become a bestseller.

کتابی که نویسنده آن برنده جایزه پولیتزر شده است، به پرفروش‌ترین کتاب تبدیل شده است.

This is the best resource that I have ever read!

این بهترین منبعی است که تا به حال خوانده‌ام!

The coat that / which Dan had on yesterday was new.

پالتویی که «دن» دیروز پوشیده بود، نو بود.

She lives in New York, which she likes.

او در نیویورک زندگی می‌کند که دوستش دارد.

I live in London, which has some fantastic parks.

من در لندن زندگی می‌کنم که پارک‌های فوق‌العاده دارد.

I'm looking for a secretary who / that can use a computer well.

من به دنبال یک منشی هستم که نحوه استفاده از کامپیوتر را خوب بلد باشد.

She has a son who / that is a doctor.

او پسری دارد که پزشک است.

We bought a house which / that is 200 years old.

خانه‌ای خریدیم که 200 سال قدمت دارد.

I sent a letter which / that arrived three weeks later.

نامه‌ای فرستادم که سه هفته بعد رسید.

The people who / that live on the island are very friendly.

افرادی که در جزیره زندگی می‌کنند بسیار صمیمی هستند.

The man who / that phoned is my brother.

مردی که تلفن زد، برادرم است.

The camera which / that costs £100 is over there.

دوربینی که 100 پوند قیمت دارد آنجاست.

The house which / that belongs to Julie is in London.

خانه‌ای که به «جولی» تعلق دارد در لندن است.

عبارات موصولی در انگلیسی با مثال

نکات مهم درباره استفاده از عبارات موصولی در انگلیسی

برای درک بهتر عبارات موصولی در انگلیسی نکات مهمی وجود دارد که با رعایت کردن آن‌ها بسیاری از مشکلات در این رابطه برطرف خواهد شد. در ادامه به این نکته‌ها اشاره خواهیم کرد.

 • «who/whose/when/which/where» همه جزو کلمه‌های پرسشی هستند که وقتی به عنوان ضمایر موصولی در جمله‌واره موصولی به کار می‌روند، معنای «که» می‌دهند. اما در حالت عادی به عنوان کلمه پرسشی، معانی متفاوتی دارند:

Who took my shirt?

چه کسی پیراهن من را برداشت؟

Whose shirt is this?

این پیراهن مال چه کسی است؟

When did you buy that shirt?

چه زمانی آن پیراهن را خریدی؟

Which shirt should I wear?

کدام پیراهن را باید بپوشم؟

Where is my blue shirt?

پیراهن آبی من کجاست؟

 • عبارات موصولی نه‌تنها برای توصیف اسم به کار می‌روند، بلکه برای توصیف جمله نیز می‌توانیم از آن‌ها کمک بگیریم:

I like the student who is very hardworking.

من آن دانش‌آموزی را دوست دارم که خیلی کوشا است.

(در این مثال، عبارت موصولی برای توصیف دانش‌آموز به کار رفته است.)

All the people left the meeting early, which made the manager upset.

همه افراد جلسه را زود ترک کردند، که باعث ناراحتی مدیر شد.

(در این جمله، عبارت موصولی برای توصیف کل جمله‌ «all the people left the meeting early» به کار رفته است. در واقع زود ترک کردن جلسه توسط مردم باعث دلخوری مدیر شده است و عبارت موصولی، کل جمله‌واره اول را توصیف می‌کند.)

علائم نشانه گذاری برای عبارات موصولی در انگلیسی

برای نشانه‌گذاری عبارات موصولی در انگلیسی می‌توانید از دستورالعمل زیر کمک بگیرید.

 • عبارت‌های موصولی که با «that» شروع می‌شوند، به هیچ وجه با ویرگول از جمله‌واره مستقل خود جدا نمی‌شوند:

Food that has turned green in the refrigerator should be thrown away.

غذایی که در یخچال به سبز تغییر رنگ داده است باید دور ریخته شود.

 • عبارات موصولی که با «who» یا «which» شروع می‌شوند، در صورتی که با حذف جمله معنی اصلی آن تغییر کند، نباید با ویرگول از جمله‌واره مستقل جدا شوند:

Students who arrived late should write their names on this list.

دانش‌آموزانی که دیر آمدند، باید اسم‌شان را در این لیست بنویسند.

(در این مثال، به همه دانش‌آموزان اشاره نشده، فقط آن عده که دیر کردند مدنظر است، به همین دلیل جمله‌واره موصولی با ویرگول جدا نشده است.)

 • عبارت‌های موصولی که با «which» شروع می‌شوند، اطلاعات غیرضروری را به جمله اضافه می‌کنند، به همین دلیل باید به کمک ویرگول از هم جدا شوند:

Last week's pudding, which has turned green, should be thrown away.

پودینگ هفته گذشته، که در یخچال رنگش سبز شده بود، باید دور ریخته شود.

تمرین علائم نشانه‌گذاری برای عبارات موصولی

برای درک بهتر علائم نشانه‌گذاری برای عبارات موصولی در انگلیسی در ادامه می‌توانید تمرین زیر را انجام دهید. پاسخ تمرین نیز همراه آن ارائه شده است.

در جمله‌های زیر در صورت لزوم به عبارات موصولی زیر ویرگول اضافه کنید.

Q1: Caramel de Lites which are cookies sold by the Girl Scouts contain 70 calories each.

جواب

Answer: Caramel de Lites, which are cookies sold by the Girl Scouts, contain 70 calories each.

Q2: These are the times that try men's souls.

جواب

Answer: no commas

Q3: I refuse to live in any house that Jack built.

جواب

Answer: no commas

Q4: I left my son at the campus day-care center which is available to all full-time students with young children.

جواب

Answer: I left my son at the campus daycare center, which is available to all full-time students with young children.

Q5: Students who have young children are invited to use the free daycare center.

جواب

Answer: no commas

Q6: A physician who smokes and overeats has no right to criticize the personal habits of her patients.

جواب

Answer: no commas

Q7: Gus who gave Merdine a bouquet of ragweed has been exiled to the storm cellar for a week.

جواب

Answer: Gus, who gave Merdine a bouquet of ragweed, has been exiled to the storm cellar for a week.

Q8: Professor Legree lost his only umbrella which he has owned for 20 years.

جواب

Answer: Professor Legree lost his only umbrella, which he has owned for 20 years.

Q9: Healthy people who refuse to work should not be given government assistance.

جواب

Answer: no commas

Q10: Felix who was once a hunter in the Yukon stunned the roach with one blow from a newspaper.

جواب

Answer: Felix, who was once a hunter in the Yukon, stunned the roach with one blow from a newspaper.

سوالات رایج درباره عبارات موصولی در انگلیسی

برای درک بهتر عبارات موصولی در انگلیسی و کاربرد انواع ضمایر موصولی، در این بخش از مطلب، سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در این رابطه پاسخ دهیم.

ضمیر موصولی در انگلیسی چیست ؟

ضمیر موصولی کلمه‌ای است که جمله‌واره مستقل (موصول) را معرفی می‌کند و آن را به جمله‌واره مستقل وصل می‌کند. جمله‌واره‌های که با ضمیر موصولی شروع شوند، به سؤال‌هایی مانند «کدام‌یک»، «چه تعداد»، «چه نوع»، «چه کسی»، «چه چیزی»، «کدام» و غیره پاسخ می‌دهند که همه به عنوان ضمایر موصولی در نظر گرفته می‌شوند، مانند «who» یا «which».

آیا ضمایر موصولی همواره در عبارات موصولی استفاده می‌شوند؟

ضمایر موصولی را می‌توان از جمله حذف کرد، اما این امر بستگی به موقعیت آن‌ها در جمله دارد. اگر فاعل جمله‌واره باشند، نمی‌توانیم آن‌ها را حذف کنیم، زیرا فاعل اطلاعات ضروری را در جمله به ما می‌دهد و نباید حذف شود.

آیا می‌توان جمله‌ای را با عبارات موصولی شروع کرد؟

عبارات موصولی در انگلیسی به عنوان جمله‌واره وابسته در نظر گرفته می‌شوند که هم فاعل و هم فعل دارند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی به عنوان یک جمله‌واره کامل در نظر گرفته شوند. در واقع برای کامل شدن باید توسط ضمایر موصولی به جمله‌واره مستقل وصل شوند. به همین دلیل ابتدا جمله‌‌واره مستقل به کار می‌رود و سپس از جمله‌واره وابسته استفاده می‌کنیم. ضمایر موصولی در ابتدای عبارت موصولی قرار می‌‌گیرد تا جمله‌واره وابسته را به جمله‌واره مستقل وصل کند.

آیا عبارات موصولی در انگلیسی به ویرگول نیاز دارند؟

عبارات موصولی در انگلیسی به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم می‌شوند. جمله‌واره‌‌های موصولی ضروری، اطلاعات مهمی را درباره جمله به ما می‌دهند، درحالی‌که جمله‌واره‌های غیرضروری، صرفاً اطلاعات بیشتری را در اختیار خواننده قرار می‌دهند و اگر از جمله حذف شوند، تغییری در معنی جمله ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل جمله‌واره‌های غیرضروری همواره بین دو ویرگول قرار می‌گیرند، اما جمله‌واره‌های ضروری به ویرگول نیازی ندارند.

تمرین عبارات موصولی در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب عبارات موصولی در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل 13 سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ آزمون‌های بعدی نیز بلافاصله بعد از هر سؤال آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I admired the stuntman. His part was so dangerous.
who
whose

2. We ate the cake. It was on the cupboard.
that
who

3.Marion didn't tell her boyfriend about Mike. It was a mistake .
which
that

4. My brother is a manager. He earns big money.
who
that

5. You are the partner. I want to work with you.
which
that

6. I couldn't help the students. Their tests were a failure.
which
whose

7. This is the guy. I got it from him.
who
which

8. My television was made in Japan. I've had it for five years now.
which
that

9. I don't understand such people. Their only ambition is to make money.
which
whose

10. She found the bag. It belonged to her.
which
whose

11. Can you see the car? Its door is scratched.
which
whose

12. I can see the woman. Her outfit is so exotic.
that
whose

13. Do you prefer big animals or small animals?
that
who

تمرین دوم

عبارت‌های زیر را با «who» یا «that» کامل کنید.

Q1: She worked for a man (the man used to be an athlete).

جواب

Answer: She worked for a man who used to be an athlete.

Q2: They called a lawyer (the lawyer lived nearby)

جواب

Answer: They called a lawyer who lived nearby.

Q3: I sent an email to my brother (my brother lives in Australia)

جواب

Answer: I sent an email to my brother who lives in Australia.

Q4: The customer liked the waitress (the waitress was very friendly)

جواب

Answer: The customer liked the waitress who was very friendly.

Q5: We broke the computer (the computer belonged to my father)

جواب

Answer: We broke the computer that belonged to my father.

Q6: I dropped a glass (the glass was new)

جواب

Answer: I dropped a glass that was new

Q7: She loves books (the books have happy endings)

جواب

Answer: She loves books that have happy endings

Q8: They live in a city (the city is in the north of England)

جواب

Answer: They live in a city that is in the north of England.

Q9: The man is in the garden (the man is wearing a blue jumper)

جواب

Answer: The man who is wearing a blue jumper is in the garden.

Q10: The girl works in a bank (the girl is from India)

جواب

Answer: The girl who is from India works in a bank

Q11: My sister has three children (my sister lives in Australia)

جواب

Answer: My sister who lives in Australia has three children

Q12: The waiter was rude (the waiter was wearing a blue shirt)

جواب

Answer: The waiter who was wearing a blue shirt was rude.

Q13: The money is in the kitchen (the money belongs to John)

جواب

Answer: The money that belongs to John is in the kitchen

Q14: The table got broken (the table was my grandmother's)

جواب

Answer: The table that was my grandmother's got broken

Q15: The television was stolen (the television was bought 20 years ago)

جواب

Answer: The television that was bought 20 years ago was stolen

Q16: The fruit is on the table (the fruit isn't fresh)

جواب

Answer: The fruit that isn't fresh is on the table.

آموزش گرامر عبارت های موصولی

تمرین سوم

جاهای خالی را با ضمایر موصولی مناسب کامل کنید.

Q1: A Canadian is someone _____ was born in Canada.

جواب

Answer: A Canadian is someone who was born in Canada.

Q2: Canada is a place _____ the people are friendly

جواب

Answer: Canada is a place where the people are friendly

Q3: Starbucks is the café _____ I usually teach my one-on-one lessons.

جواب

Answer: Starbucks is the café where I usually teach my one-on-one lessons.

Q4: I teach people _____ first language is not English.

جواب

Answer: I teach people whose first language is not English.

Q5: I teach people _____ first language is not English.

جواب

Answer: Do you know anyone that/who speaks more than 3 languages?

Q6: I met a boy today _____ father is the city fire Chief

جواب

Answer: I met a boy today whose father is the city fire Chief

Q7: Tag is a game _____ you play in elementary school.

جواب

Answer: Tag is a game that you play in elementary school.

Q8: 3:30 is _____ the meeting will start.

جواب

Answer: 3:30 is when the meeting will start.

Q9: Meeting room 808 is _____ the meeting will be held.

جواب

Answer: Meeting room 808 is where the meeting will be held.

Q10: Jason is the person _____ sets the meeting agenda.

جواب

Answer: Jason is the person who sets the meeting agenda.

Q11: I want to go to a restaurant _____ the staff is friendly.

جواب

Answer: I want to go to a restaurant where the staff is friendly.

Q12: Did you find the Brazilian soda _____ you were looking for?

جواب

Answer: Did you find the Brazilian soda that you were looking for?

تمرین چهارم

جمله‌های زیر را با ضمایر موصولی مناسب به هم وصل کنید.

Q1: I found a soft drink from Brazil at a local store. I haven't had this drink in 12 years!

جواب

Answer: I found a soft drink today from Brazil at a local store that I haven't had in 12 years!

Q2: Brad was a TV actor. He is now the president of the country.

جواب

Answer: Brad, who was a TV actor, is now the president of the country.

Q3: George works at a company. The company makes smartphone cases.

جواب

Answer: George works at a company that makes smartphone cases.

Q4: Police are looking for 3 men. The men robbed an ATM.

جواب

Answer: Police are looking for 3 men who robbed an ATM.

Q5: Two people were hurt in the accident. They are now in the hospital.

جواب

Answer: The two people who were hurt in the accident are now in the hospital.

Q6: We had lunch at a café. The café is near my office.

جواب

Answer: We had lunch at a café that is near my office.

Q7: Helen saw an old house in San Francisco. Bruce Lee used to live there.

جواب

Answer: Helen saw an old house in San Francisco where Bruce Lee used to live.

Q8: I met a man today. He said he has climbed Mt Fuji 39 times!

جواب

Answer: I met a man today who said he has climbed Mt Fuji 39 times!

Q9: We stayed at a lovely Japanese Inn. My cousin recommended it.

جواب

Answer: We stayed at a lovely Japanese Inn that my cousin recommended.

Q10: This summer I will visit a small town. I grew up here.

جواب

Answer: This summer I will visit the small town where I grew up.

Q11: I saw a guy at the bus stop this morning. He looked just like you!

جواب

Answer: I saw a guy at the bus stop this morning who looked just like you!

Q12: Lillian works in a clothing store. The store will close in 2 weeks.

جواب

Answer: Lillian works in a clothing store that will close in 2 weeks.

جمع‌بندی

در این آموزش با انواع عبارات موصولی در انگلیسی آشنا شدیم و به کمک مثال انواع مختلف آن‌ها را توضیح دادیم. همچنین نمونه تمرین‌هایی ارائه کردیم که با پاسخ دادن به آن‌ها می‌توانید عملکرد خود را ارزیابی کنید. در ادامه به نکات مهمی در رابطه با عبارات موصولی اشاره کردیم و به بایدها و نبایدهایی در این خصوص پرداختیم. عبارات موصولی در انگلیسی کاربرد زیادی در نوشتار و گفتار دارند، به همین دلیل یادگیری آن‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.

به طور کلی عبارات موصولی در انگلیسی را می‌توانیم به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم کنیم. در جدول زیر می‌توانید توضیح و مثال انواع عبارات موصولی در انگلیسی را به طور خلاصه مشاهده کنید.

انواع عبارات موصولی در انگلیسی

(Relative Clauses)

Non-Defining

غیرضروری

Defining

ضروری

مشخصات کلی
بین دو ویرگول قرار می‌گیردنیازی به ویرگول نیست
اطلاعات اضافی را منتقل می‌کنداطلاعات ضروری را منتقل می‌کند
My brother, who lives in Ontario, is older.I called my brother who lives in Ontario.
برادرم، که در «انتاریو» زندگی ‌می‌کند، بزرگ‌تر است.

(من فقط یک برادر دارم و صرفاً می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که در انتاریو زندگی می‌کند.)

من به برادرم که در «انتاریو» زندگی می‌کند، زنگ زدم.

(من بیش از یک برادر دارم و به آن برادری زنگ زدم که در انتاریو است.)

نمی‌توانیم از «that» به‌جای «who/which» استفاده کنیممی‌توانیم از «that» به‌جای «who/which» استفاده کنیم

These bikes, which cost a fortune, are made in Japan.

Not: ... That cost a fortune

That's the mug which/that I bought in Paris.
این دوچرخه‌ها، که قیمت خیلی بالایی دارند، ساخت ژاپن هستند.این همان لیوان دسته‌داری است که من از پاریس خریدم.
ضمایر موصولی را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان حذف کرد(در صورتی که «who/that/which» با «فاعل + فعل» همراه شوند، می‌توانیم آن‌ها را حذف کنیم)

They introduced me to John, who(m) I met immediately.

Not: John, I met immediately

آن‌ها من را به «جان» معرفی کردند، که بلافاصله با او دیدار کردم.

Do you like the song (which/that) I wrote?

آیا آهنگی که من ترانه‌سرایش بودم را دوست داشتی؟

That's the man (who/that) I like.

این همان مردی است که من دوست دارم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
World English BlogBtBEFPerfect English GrammarTest EnglishEnglish GrammarThoughtCo
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *