مفعول حرف اضافه در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ

۲۱۸۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
مفعول حرف اضافه در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ

مفعول در زبان انگلیسی یکی از اجزای کلام محسوب می‌شود و اسم یا ضمیری است که عمل فعل روی آن انجام می‌شود یا تاثیر یک رخداد را نشان می‌دهد. این ساختار گرامری به سه دسته تقسیم می‌شود: مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم و مفعول حرف اضافه. در این مطلب قصد داریم مفعول حرف اضافه در انگلیسی را تعریف کنیم و اجزای تشکیل دهنده آن را بشناسیم. همچنین با جایگاه آن در جمله و روش‌های پیدا کردن آن در جمله آشنا می‌شویم.

مفعول حرف اضافه چیست؟

مفعول حرف اضافه، اسم، عبارت اسمی یا ضمیری است که بعد از حرف اضافه می‌آید و توضیح بیشتری درمورد آن می‌دهد. در واقع همان‌طور که مفعول معنی فعل جمله را کامل می‌کند، مفعول حرف اضافه در زبان انگلیسی معنی حرف اضافه را کامل می‌کند. به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

Daniela gave a present to Philip.

«دنیلا» هدیه‌ای به «فیلیپ» داد.

A flock of seagulls flew overhead.

دسته‌ای مرغ دریایی از بالای سر ما پرواز کردند.

The painting was purchased by a collector.

نقاشی به دست مجموعه‌داری خریده شد.

Pizza comes from Italy.

پیتزا از ایتالیا می‌آید.

مفعول حرف اضافه، می‌تواند از اجزای دیگر کلام مانند ضمیر و اسم مصدر (Gerund) تشکیل شده باشد که در جمله مانند اسم عمل می‌کنند. به این مثال‌ها دقت کنید.

I gave the book to her.

من کتاب را به او دادم.

My sister knows a lot about investing.

خواهر من چیزهای زیادی در مورد سرمایه‌گذاری می‌داند.

The extra donuts are free to whoever wants them.

دونات‌های اضافه به هرکسی می‌رسد که آن‌ها را می‌خواهد.

یک جمله در زبان انگلیسی می‌تواند از دو یا چند حرف اضافه و مفعول حرف اضافه تشکیل شده باشد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Girls are playing basketball around a pole with a metal hoop bolted to it.

دخترها دارند کنار میله‌ای بسکتبال بازی می‌کنند که حلقه‌ای فلزی به آن جوش خورده است.

He sat in the basement of the building, among the boxes, reading a book on his break.

او در زیرزمین ساختمان، میان جعبه‌ها نشست و در وقت استراحت خود کتابی خواند.

مفعول چیست؟

مفعول یکی از اجزای اصلی جمله انگلیسی و در اصل اسم، ضمیر یا عبارت اسمی است. مفعول در زبان انگلیسی شخص، شیء یا اتفاقی است که فعل روی آن تاثیر می‌گذارد و به سه دسته تقسیم می‌شود. پیش‌تر درمورد مفعول حرف اضافه توضیح دادیم، در ادامه این مطلب درمورد مفعول مستقیم و غیرمستقیم نیز توضیحاتی ارائه می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

The dog jumped over the fence.

سگ از روی حصار پرید.

The cat was chased by the dog.

گربه توسط سگ تعقیب شد.

Lee lives near London.

«لی» نزدیک لندن زندگی می‌کند.

He lives among us.

او میان ما زندگی می‌کند.

Mark wrote a book.

مارک کتابی نوشت.

The zookeeper fed the snake a little mouse.

نگهبان باغ‌وحش موش کوچکی را به عنوان غذا به مار داد.

مفعول مستقیم و غیر مستقیم

مفعول مستقیم (Direct Objects) و مفعول غیرمستقیم (Indirect Objects) در انگلیسی هر دو تابع فعل هستند. مفعول مستقیم به سوال «چه کسی» یا «چه چیزی» پاسخ می‌دهد. مفعول غیرمستقیم به سوال «به چه کسی یا چیزی / برای چه کسی یا چیزی» جواب می‌دهد. به مثال‌های زیر از کاربرد این دو فعل دقت کنید.

The gardener pulled the weeds.

باغبان علف‌های هرز را بیرون کشید.

Samantha rapidly ate six cookies.

«سامانتا» سریع شش کلوچه خورد.

The librarian showed Sara the newest book in her favorite series.

کتابدار به سارا جدیدترین کتاب مجموعه محبوب او را نشان داد.

Give your puppy water after a long walk.

بعد از پیاده‌روی طولانی به توله سگ خودت آب بده.

حرف اضافه چیست؟

حرف اضافه چیست؟

حرف اضافه کلمه‌ای است که بین دو جزء از جمله ارتباط برقرار می‌کند. بعضی از حروف اضافه زبان انگلیسی نشان‌دهنده ارتباط فیزیکی بین دو چیز هستند و نشان می‌دهند از چه طریقی با همدیگر ارتباط دارند. بعضی دیگر ارتباط‌های دیگری را نشان می‌دهند که در واقع بیانگر مفهومی است. تعدادی از مهم‌ترین حروف اضافه انگلیسی در جدول زیر آمده‌اند.

حروف اضافه

(Prepositions)

afterinon
fromunderwith
duringsincebehind
nearbybefore

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

The book is on the table.

کتاب روی میز است.

The teacher is behind the computer.

معلم پشت کامپیوتر است.

The cat is in the kitchen.

گربه داخل آشپزخانه است.

She is under intensive care.

او تحت مراقبت‌های شدید است.

The woman is standing near the car.

زن نزدیک ماشین ایستاده است.

John has been sleeping since five o’clock.

«جان» از ساعت پنج خوابیده است.

I will go home after work.

من بعد از کار به خانه می‌روم.

She doesn’t talk during class.

او موقع کلاس حرف نمی‌زند.

Tom likes to play before dinner.

«تام» دوست دارد قبل از شام بازی کند.

در مثال‌های بالا حروف اضافه نشان‌دهنده ارتباط مکانی و زمانی بین دو اسم بودند. حروف اضافه انگلیسی می‌توانند ارتباط بین فعل یا صفت را نیز با اسم نشان دهند. برای درک بهتر این ساختار به مثال‌های زیر توجه کنید.

Mary is going to school.

«ماری» در حال رفتن به مدرسه است.

John is coming home from work.

«جان» از سر کار به خانه می‌آید.

Tom is afraid of ghosts.

«تام» از ارواح می‌ترسد.

Sara is worried about her friend.

«سارا» نگران دوست خود است.

عبارت اضافی در زبان انگلیسی

عبارت اضافی در زبان انگلیسی

برای یادگیری بهتر مفعول حرف اضافه باید به ویژگی‌های عبارت اضافی بپردازیم. عبارت اضافی گروهی از کلمه است که معمولا شامل یک حرف اضافه و اسم یا ضمیر می‌شود اما فاعل یا فعل ندارد و جمله کامل نیست، بلکه بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با ساختار عبارت اضافی بهتر آشنا شوید.

They worked until after the sun went down.

آن‌ها تا بعد از پایین رفتن آفتاب کار کردند.

Behind the wardrobe drawers were piles of unfolded and dirty clothes.

پشت پرده‌های کمد، چند دسته لباس کثیف و تانشده بود.

Beyond the mountain range lies a green valley.

آن سوی رشته‌کوه‌، دره‌ای سبز قرار گرفته است.

The girl hid under the table during a game of Hide and Seek.

دختر موقع بازی قایم‌باشک زیر میزی پنهان شد.

جایگاه مفعول حرف اضافه در انگلیسی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، مفعول حرف اضافه در جمله انگلیسی معمولا بعد از حرف اضافه می‌آید. این ساختار می‌تواند اول، وسط یا آخر جمله بیاید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The teacher was not late for class. In fact, she arrived on time.

معلم برای کلاس دیر نکرده بود. در واقع او به‌موقع رسید.

Horses are friendly by nature, but some horses can be hostile.

اسب‌ها ذاتاً مهربان هستند اما بعضی اسب‌ها می‌توانند تهاجمی رفتار کنند.

On Mondays, we meet each other at school.

دوشنبه‌ها ما همدیگر را در مدرسه می‌بینیم.

علاوه بر این، مفعول حرف اضافه معمولا در جمله بعد از فاعل قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

His roomie should have arrived by now.

هم‌اتاقی او باید تا الان می‌رسید.

The school principal is in a hurry.

معاون مدرسه عجله دارد.

My dog stays awake at night.

سگ من شب‌ها بیدار می‌ماند.

توجه داشته باشید جایگاه مفعول حرف اضافه در جمله فقط به حرف اضافه بستگی دارد. در واقع مفعول حرف اضافه می‌تواند قبل از فاعل نیز قرار بگیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

On January 1st, the new year will begin.

در اول ژانویه، سال جدید آغاز خواهد شد.

ضمایر مفعولی در انگلیسی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم مفعول حرف اضافه از یک حرف اضافه و اسم یا ضمیر یا عبارتی اسمی تشکیل شده است که مفعول حرف اضافه قبل خود است. وقتی مفعول حرف اضافه ضمیر باشد، از ضمایر مفعولی در جمله استفاده می‌کنیم. «ضمایر مفعولی» (Objective Pronouns) در انگلیسی ضمیرهایی هستند که فعل روی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. در جدول زیر به این ضمیرها اشاره شده است.

ضمایر مفعولی

(Objective Pronouns)

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

MeI
YouYou
HimHe
HerShe
ItIt
UsWe
ThemThey

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She sat among them.

NOT: She sat among they.

او بین آن‌ها نشست.

Would you like to come with us?

NOT: Would you like to come with we?

دوست داری با ما بیایی؟

Can you send this letter to her tomorrow?

می‌توانی فردا این نامه را برای او بفرستی؟

پیدا کردن مفعول حرف اضافه در جمله انگلیسی

مفعول حرف اضافه در زبان انگلیسی بلافاصله بعد از حرف اضافه خود می‌آید، در واقع حرف اضافه مانند پلی بین مفعول خود و باقی اجزای کلام عمل می‌کند که مفعول حرف اضافه معنی آن‌ها را در جمله تغییر می‌دهد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

We heard the howling of wolves.

ما صدای زوزه گرگ‌ها را شنیدیم.

He slept until noon.

او تا ظهر خوابید.

یادگیری زبان انگلیسی

به طور کلی بهترین روش برای پیدا کردن مفعول حرف اضافه در انگلیسی، پیدا کردن حرف اضافه است. در جمله اول of حرف اضافه محسوب می‌شود و wolves را به یکی دیگر از اجزای جمله یعنی جراند howling متصل می‌کند. این عبارت اضافی به ما اطلاعات اضافه‌ای درمورد زوزه کشیدن به ما می‌دهد.

در جمله دوم until حرف اضافه جمله است، noon مفعول این حرف اضافه محسوب می‌شود و آن را به فعل جمله یعنی slept متصل می‌کند. این عبارت اضافی، اطلاعات اضافه‌ای در مورد فعل slept می‌دهد و زمان انجام شدن و پایان یافتن آن را به ما نشان می‌دهد.

تطابق فعل و فاعل

همان‌طور که می‌دانید در زبان انگلیسی فعل با فاعل تطابق دارد. یعنی مفرد یا جمع بودن فاعل و سوم‌شخص بودن یا نبودن آن روی شکل فعل تاثیر می‌گذارد. از طرفی، از آن‌جایی که در جمله‌هایی با مفعول حرف اضافه، مفعول نزدیک فعل قرار می‌گیرد، بسیاری از زبان‌آموزان به اشتباه آن را فاعل جمله محسوب می‌کنند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

A box of magazines is under the stairs.

NOT: A box of magazines are under the stairs.

جعبه‌ای پر از مجله زیر راه‌پله است.

در جمله بالا magazines مفعول حرف اضافه of است. نزدیک بودن این عبارت به فعل جمله ممکن است باعث شود آن را با فاعل جمله اشتباه بگیرید. توجه داشته باشید که مفعول جمله هیچ‌وقت نمی‌تواند جزوی از فاعل جمله باشد. بنابراین در جمله بالا box فاعل است و of magazines مفعول حرف اضافه محسوب می‌شود. به همین علت فعل جمله باید با box تطابق داشته باشد که سوم‌شخص مفرد است.

یکی دیگر از اشتباه‌های رایج در تشخیص شکل فعل در جمله‌هایی که مفعول حرف اضافه دارند، در جمله‌هایی است که کلمه each به معنی «هر» در آن‌ها قبل از حرف اضافه قرار می‌گیرد. به مثال زیر دقت کنید.

Each of the guide dogs is assigned a trainer.

NOT: Each of the guide dogs are assigned a trainer.

به هر کدام از سگ‌های راهنما یک مربی اختصاص داده شد.

در جمله بالا of حرف اضافه و the guide dogs مفعول آن محسوب می‌شود. کلمه each در زبان انگلیسی مفرد محسوب می‌شود. توجه داشته باشید که مفعول جمله نمی‌تواند جزئی از فاعل باشد، بنابراین each‌ در این جمله به تنهایی فاعل جمله است و فعل باید با آن تطابق داشته باشد.

سوالات رایج درباره مفعول حرف اضافه

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد مفعول حرف اضافه در انگلیسی پاسخ بدهیم.

تعریف مفعول حرف اضافه چیست؟

مفعول حرف اضافه در زبان انگلیسی اسم یا ضمیری است که در جمله بعد از حرف اضافه می‌آید و توضیح بیشتری در مورد آن ارائه می‌کند. مفعول حرف اضافه بر خلاف دو نوع دیگر مفعول در انگلیسی، نه از فعل، بلکه از حرف اضافه تاثیر می‌گیرد.

انواع مفعول در انگلیسی چیست؟

مفعول در زبان انگلیسی به سه دسته مفعول مستقیم (Direct Object)، مفعول غیرمستقیم (Indirect Object) و مفعول حرف اضافه (Object of a Preposition) تقسیم می‌شوند. مفعول مستقیم به سوال‌های «چه کسی را» یا «چه چیزی را» پاسخ می‌دهد، مفعول غیرمستقیم به سوال‌های «به چه کسی یا چیزی» یا «برای چه کسی یا چیزی» جواب می‌دهد. مفعول حرف اضافه، اسمی است که بعد از حرف اضافه می‌آید و به نوعی از حرف اضافه تاثیر می‌گیرد.

کاربرد حرف اضافه چیست؟

حرف اضافه در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که ارتباط بین دو بخش یا دو کلمه را در جمله مشخص می‌کنند. این ارتباط ممکن است مالکیت بین آن دو باشد یا ارتباط فیزیکی و غیرفیزیکی را نشان دهد.

جایگاه مفعول حرف اضافه چیست؟

مفعول حرف اضافه در زبان انگلیسی بلافاصله بعد از حرف اضافه می‌آید. به همین علت می‌تواند اول، آخر یا وسط جمله باشد. توجه داشته باشید این کلمه معمولا پس از فاعل می‌آید اما می‌تواند قبل از آن نیز بیاید.

کاربرد ضمایر مفعولی چیست؟

«ضمایر مفعولی» (Objective Pronouns) در زبان انگلیسی به کلمه‌هایی گفته می‌شود که جانشین اسم در نقش مفعول می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند.

تمرین مفعول حرف اضافه

در ادامه این مطلب تمرین‌هایی از مفعول حرف اضافه در انگلیسی جمع‌آوری کرده‌ایم.

تمرین مفعول حرف اضافه

تمرین اول

در جمله‌های زیر مفعول حرف اضافه را پیدا کنید.

Bill looked into the box and smiled.
A) looked
B) the box
C) and
D) smiled

Someone put onions in my salad.
A) Someone
B) onions
C) put
D) my salad

Running through the halls will not be allowed.
A) running
B) will not
C) the halls
D)allowed

Tammy left her shoes beside the pool.
A) her shoes
B) the pool
C) left
D) Tammy

Were you sneaking around the corner?
A) were
B) you
C) sneaking
D) the corner

I'd like to book a seat next to the window.
A) book
B) seat
C) the window
D) like

تمرین دوم

حرف اضافه مفعول حرف اضافه را پیدا کنید.

Who put the money in her purse?
A) who
B) in
C) put
D) the money

He lives on the floor above ours.
A) he
B) lives
C) above
D) our floor

The water below the bridge was swirling.
A) water
B) the bridge
C) swirling
D) below

She stood beside her mother in the line.
A) beside
B) in
C) A & B
D) the line

You will find my slippers under the sofa.
A) you
B) find
C) under
D) my slippers

Did you sprinkle pepper on the salad?
A) you
B) did
C) pepper
D) on

The table collapsed under the weight of the books.
A) the table
B) under
C) collapsed
D) weight

The barge sailed down the river.
A) the
B) barge
C) down
D) sailed

The dog ran after the milkman.
A) the dog
B) ran
C) after
D) the milkman

The soldiers ran around the field to warm up.
A) up
B) around
C) A & B
D) ran

جمع‌بندی

در این مطلب به تعریف مفعول حرف اضافه در انگلیسی و جایگاه آن در جمله پرداختیم. مفعول حرف اضافه از یک اسم یا ضمیر یا عبارت اسمی تشکیل شده است که پس از حرف اضافه در جمله می‌آید. جایگاه این ساختار فقط به حرف اضافه بستگی دارد و می‌تواند اول، وسط یا در انتهای جمله‌واره قرار بگیرد. علاوه بر این به نکات مهمی در مورد کاربرد این ساختار در جمله مانند استفاده از ضمایر مفعولی و تطابق فعل و فاعل جمله اشاره کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EslMagoosh
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *