زبان انگلیسی ۵۶۰ بازدید

فعل‌ در انگلیسی از تنوع خاصی برخوردار است. نحوه استفاده بعضی از فعل‌ها در انگلیسی با معادل آن‌ها در فارسی کاملا متفاوت است و در برخی موارد برای زبان‌آموزان جای سوال است. در این آموزش قصد داریم با بررسی افعال حسی در زبان انگلیسی و بیان تفاوت آن‌ها با سایر فعل‌ها، گام موثری در یادگیری و کاربرد این فعل‌ها برداریم.

افعال حسی در زبان انگلیسی چیست ؟

افعال حسی به گروهی از فعل‌ها گفته می‌شود که نشان‌دهنده حواس پنجگانه هستند و برای بیان احساسات افراد استفاده می‌شود، یعنی چیزی که از طریق حواس پنجگانه خود درک کرده‌اند. این فعل‌ها کاربردهای مختلفی دارند و در موقعیت‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این آموزش به آنها خواهیم پرداخت. اما قبل از آن لازم است با مفهوم فعل و قید در زبان انگلیسی آشنا شویم.

فعل در انگلیسی چیست ؟

فعل، مهم‌ترین عضو جمله به شمار می‌آید که علاوه بر مفهوم لغوی، زمان، و نحوه انجام کار را نیز نشان می‌دهد. در بعضی جملات فعل جمله نشان‌دهنده فاعل جمله نیز هست. مثلا در فعلی که درمورد سوم‌شخص مفرد ساخته شده است، پسوند «s» بعد از فعل نشان‌دهنده زمان حال ساده و فاعل سوم‌شخص مفرد است. در جملاتی که فعل جمله به حال استمراری اشاره داشته باشد نیز علاوه بر فعل «to be» که نشان‌دهنده زمان حال است، «ing» نیز استمراری بودن فعل را نشان می‌دهد. به چند مثال توجه کنید.

They spoke to me.

آن‌ها با من صحبت کردند.

She has found the key.

او کلید را پیدا کرده است.

She always tells the truth.

او همیشه راست می‌گوید.

در اولین جمله، فعل «spoke» نشان‌دهنده گذشته ساده است. یعنی کاری در گذشته اتفاق افتاده و به اتمام رسیده است. در جمله دوم، فعل جمله حال کامل است که نشان‌ می‌دهد عملی در گذشته شروع شده و در حال حاضر به آن خاطره مراجعه کرده‌ایم. و اما سومین جمله درباره عادات و روال‌های همیشگی است که با فعل حال ساده بیان می‌شوند.

قید در جملات انگلیسی

در زبان انگلیسی کلمات زیادی در دسته قیدها قرار میگیرند، اما پرکاربردترین گروه قیدها، قیدهای حالت (Adverbs of Manner) هستند. این قیدها که معمولا از ترکیب صفت و پیشوند «ly» ساخته می‌شوند، به چگونگی انجام فعل اصلی اشاره دارند. یعنی علاوه بر این‌که ساده، استمراری یا کامل بودن عمل رانشان می‌دهند، با استفاده از قیدها می‌توان اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی فعل به جمله اضافه کرد. به چند مثال توجه کنید.

The nurse helped me patiently.

پرستار صبورانه به من کمک کرد.

He acted wisely.

او عاقلانه عمل کرد.

She drives very dangerously.

او بسیار خطرناک رانندگی می‌کند.

I am typing carefully.

من دارم با دقت تایپ می‌کنم.

در این جملات با استفاده از قید، نحوه انجام فعل را بیان کردیم. به عنوان مثال در جمله اول، کلمه «patiently» در نقش قید جمله، چگونگی «کمک کردن» را نشان می‌دهد. در جمله دوم نیز، کلمه «wisely» نحوه رانندگی کردن فاعل را نشان می‌دهد. در جمله سوم نیز، با دقت انجام شدن فعل با استفاده از قید «carefully» نشان داده شده است.

افعال حسی در انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی

افراد حواس پنجگانه‌ای دارند که به وسیله آن‌ها دنیای اطراف را درک می‌کنند. افعال حسی در زبان انگلیسی به گروه کوچکی از فعل‌ها گفته می‌شود که بیان‌کننده حس افراد باشند. یک مثال ساده از دریافت‌های حواس پنجگانه در هنگام خوردن چای داغ است. در این حالت حس بویایی، عطر چای را دریافت می‌کند، حس لامسه داغ بودن لیوان را احساس می‌کند، حس چشایی طعم چای را درک می‌کند و چشم به کمک حس بینایی از رنگ چای تا بخار روی لیوان را می‌بیند.

فیلم آموزشی مرتبط

در زبان انگلیسی برای هر یک از حواس پنجگانه، فعل یا فعل‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که با استفاده از آن‌ها به بیان احساسات خود ( یعنی آن چیزی که حس کرده‌ایم) می‌پردازیم.

I smelled the flower.

من گل را بو کردم.

She tasted the food.

او غذا را چشید.

We saw a beautiful scene.

ما منظره زیبایی را دیدیم.

She is looking at the window.

او در حال نگاه کردن به پنجره است.

They touched the snow.

آن‌ها برف را لمس کردند.

You heard the secret accidently.

تو به طور اتفاقی راز را شنیدی.

نکته مهم در مورد افعال حسی در زبان انگلیسی، دو «وجه گذرا» (Transitive) و «ناگذر» (Intransitive) این افعال است. در برخی موارد این فعل‌ها متعدی هستند و طبیعتا به مفعولی احتیاج دارند که ممکن است فرد یا شی باشد. اما در حالت دیگر، این فعل‌ها لازم یا ناگذرا هستند و در نتیجه به مفعول نیاز نخواهد بود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I smelled the flower.

من گل را بوییدم.

The flower smelled great.

گل، بوی عالی داشت.

I saw David.

من «دیوید» را دیدم.

David seemed happy.

«دیوید» خوشحال به نظر می‌رسید.

در مثال‌های فوق، فاعل جملات افراد هستند. مثلا در جمله اول «I»، در جمله دوم «She»، و در جمله سوم «We» فاعل جمله است. از نگاهی دیگر می‌توان افعال حسی را به دو بخش تقسیم کرد. افعال حسی متعدی، حس کردن را نیز نشان می‌دهند اما افعال لازم، حسی را که منتقل می‌شود نشان می‌دهند. به یک مثال توجه کنید.

She looked at the cake.

او به کیک نگاه کرد.

∗∗∗

The cake looked delicious.

کیک، خوشمزه به نظر می‌رسید.

در هر دو مثال، فعل «looked» به دو شکل متعدی و لازم استفاده شده است. در حالت متعدی، این فعل به معنی «نگاه کردن» است اما در حالت لازم معنی «به نظر رسیدن» می‌دهد.

در جدول زیر به افعال حسی توجه کنید.

معنی

فعل حسی

(Sensory Verb)

احساس کردن feel
به نظر رسیدن seem
دیدن see
تماشا کردن watch
بو کردن smell
چشیدن taste
لمس کردن touch
شنیدن hear
ظاهر شدن appear
به نظر رسیدن look
نکته: دقت کنید که فعل‌های حسی، همان چیزی را به ما نشان می‌دهند که در لحظه حس کرده‌ایم. به عنوان مثال، با مقایسه دو فعل گوش کردن «listen» و شنیدن «hear» متوجه می‌شویم که فعل شنیدن همان چیزی که حس شده را گزارش می‌کند اما در فعل «hear» ما دقت می‌کنیم تا بشنویم. مثالی دیگر درباره دو فعل «watch» و «see» است که اولی با دقت و عمدا صورت می‌گیرد اما دومی کاملا اتفاقی است.
 
افعال حسی در زبان انگلیسی

مفعول و افعال حسی در زبان انگلیسی

در بعضی جملات دو کار به طور هم‌زمان انجام می‌شوند: یکی توسط فاعل و یکی توسط مفعول. به عنوان مثال، اگر کسی را از ابتدا تا پایان انجام کاری ببینیم، دومین فعل، یعنی کاری که توسط مفعول انجام شده باید به شکل ساده نوشته شود. در این موارد، ما شاهد انجام شدن بخشی از فعل به صورت استمراری نیستیم، پس از شکل ساده فعل استفاده می‌شود. به چند مثال توجه کنید.

I saw him smoke.

من دیدم که او سیگار کشید.

We heard her cry.

ما صدای گریه کردن او را شنیدیم.

They watched us argue.

آن‌ها دعوا کردن ما را تماشا کردند.

در مثال های فوق، کار توسط مفعول صورت گرفته و فاعل جمله به نوعی گزارشگر این اتفاق بوده است.

در برخی مواقع، حواس فاعل وقتی متوجه مفعول می‌شود که او در حال انجام کار است. به این ترتیب کاری در حال انجام شدن توسط مفعول است. در این حالت فعلی که بعد از مفعول قرار می‌گیرد به صورت ساده نخواهد بود. برای نشان دادن کاری که در جریان است، باید به دومین فعل جمله «ing» اضافه کنیم. به چند مثال از این جملات توجه کنید.

I saw them crossing the street.

من آن‌ها را در حال عبور از خیابان دیدم.

We heard him shouting.

ما صدای او را شنیدیم که داشت داد می‌زد.

She smelled the food burning.

او بوی غذایی را حس کرد که داشت می‌سوخت.

فیلم آموزشی مرتبط

استفاده از افعال‌ حسی لازم

در برخی جملات از حالت لازم افعال حسی در انگلیسی استفاده می‌شود که به این ترتیب نیازی به استفاده از مفعول نخواهد بود. در این صورت فاعل و فعل برای ساخت جمله کافی هستند. در این قبیل جملات، فعل تنها به حالت ساده و نه استمراری استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در این جملات، این فعل‌ها به صورت افعال «حالتی» (State) به کار برده می‌شوند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

The new offer sounds great.

پیشنهاد جدید عالی به نظر می‌رسد.

The glass touches hot.

لیوان داغ به نظر می‌رسد.

The soup tasted delicious.

سوپ خوشمزه بود.

نکته: در مواقعی که بخواهیم راجع به شایعات یا اخبار صحبت کنیم، می‌توان دو فعل «see» و «hear» را به شکل استمراری نیز به کار برد. به چند مثال توجه کنید.

I've been hearing an incredible rumor about James.

 داستان عجیبی درباره «جیمز» شنیده‌ام.

I'm seeing a new neighbor these days.

این روزها با یک همسایه جدید آشنا شده‌ام.

در مثال‌های بالا، بعد از فاعل از یک فعل حسی لازم استفاده شده است. نکته مهم در این موارد این است که بعد از فعل‌های حسی لازم بر خلاف بسیاری از فعل‌های دیگر در انگلیسی، نمی‌توان از قیدهای حالت استفاده کرد. با توجه به مثال‌های بالا مشخص است که بعد از افعال حسی در زبان انگلیسی، تنها می‌توان از صفت‌ها استفاده کرد. به چند مثال مقایسه‌ای توجه کنید.

The man wrote carefully.

مرد، با دقت نوشت.

∗∗∗

The man seems careful.

مرد، دقیق به نظر می‌رسد.

The chef cooked well.

سرآشپز به خوبی غذا پخت.

∗∗∗

The perfume smelled good.

عطر، بوی خوبی می‌داد.

They spoke coldly.

آن‌ها به سردی با ما صحبت کردند.

∗∗∗

I felt cold.

من سردم بود.

افعال حسی انگلیسی

با مقایسه این فعل‌ها متوجه خواهید شد که بعد از فعل‌های حسی از صفت استفاده شده، در حالی‌ که بعد از فعل های دیگر از قید حالت (adjective + ly) استفاده شده است.

افعال ربطی در مقایسه با افعال حسی در زبان انگلیسی

با توجه به مطالب قسمت قبل، به این نتیجه رسیدیم که بعد از افعال حسی لازم، نمی‌توانیم از قیدها استفاده کنیم. تنها عبارات قابل استفاده بعد از این فعل‌ها، صفت‌ها هستند. اما افعال حسی لازم، تنها فعل‌هایی نیستند که به همراه صفت استفاده می‌شوند. دسته دیگری از فعل‌ها در انگلیسی وجود دارند که پس از آن‌ها نیز نمی‌توان از قیدها استفاده کرد. این گروه شامل ۶ فعل است که به آن‌ها افعال ربطی گفته می‌شود. به عبارت بهتر، آن‌ها فعل‌های اصلی هستند که به صورت فعل ربطی نیز استفاده می‌شوند. به این فعل‌ها در جدول زیر دقت کنید.

معنی فعل‌های اصلی
رفتن go
رشد کردن grow
رسیدن get
آمدن come
تبدیل شدن become
چرخیدن turn

با توجه به جدول فوق، هر یک از این فعل‌ها معنای خاص خود را دارند که شباهتی با معنی باقی فعل‌های این گروه ندارد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I went to work quickly.

من با سرعت به محل کارم رفتم.

The plants grow up slowly in cold areas.

در نواحی سردسیر گیاهان به کندی رشد می‌کنند.

She turned left hastily.

او با عجله به چپ پیچید.

They came back happily.

آن‌ها با شادی بازگشتند.

همان‌‌طور که در مثال‌های بالا دیده می‌شود، بعد از فعل‌های اصلی جمله از قید استفاده شده که درباره چگونگی انجام هر یک از فعل‌ها اطلاعاتی را به مخاطب می‌دهند. به عنوان مثال، در جمله اول قید «quickly» درباره نحوه رفتن توضیح می‌دهد. در جمله دوم «slowly» درباره چگونگی رشد توضیح می‌دهد. در جمله سوم قید «hastily» درباره شیوه پیچیدن فاعل جمله و در نهایت در آخرین جمله قید «happily» درباره فعل «came» توضیح می‌دهد.

فیلم آموزشی مرتبط

اما در حالت ربطی، همه این فعل‌ها با اندکی تفاوت معنی «شدن» می‌دهند. به چند مثال توجه کنید.

They worked hard and grew rich.

آن‌ها سخت کار کردند و ثروتمند شدند.

The weather went bad and we couldn't go sightseeing.

هوا بد شد و ما نتوانستیم به گردش برویم.

The leaves turn yellow in autumn.

برگ‌ها در پاییز زرد می‌شوند.

در این مثال‌ها از فعل‌های ربطی و صفت استفاده شده است. در همه مثال‌ها فعل‌های ربطی معنی «شدن» می‌دهند.

نکته: مهم این است که فعل «grow» در اغلب موارد به تغییرات مثبت و رسیدن به شرایط بهتر اشاره می‌کند. فعل «go» معمولا برای اشاره به تغییرات منفی و رسیدن به شرایط نامطلوب اشاره دارد. مانند مثال‌های زیر:

He grew powerful and wise.

او عاقل و قدرتمند شد.

∗∗∗

She will go mad if you make a mess in your room.

اگر اتاقت را به هم بریزی، او عصبانی خواهد شد.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی افعال حسی در زبان انگلیسی

در این آموزش به بررسی افعال حسی در زبان انگلیسی پرداختیم و ضمن معرفی این فعل‌ها به انواع آن‌ها اشاره شد. بر این اساس، افعال حسی به دو گروه لازم و متعدی تقسیم شدند. همراه با افعال حسی می‌توان از صورت ساده فعل  یا مصدر «ingدار» (Gerund) استفاده کرد. در شکل لازم این افعال نیز نمی‌توان از مفعول کمک گرفت و در نتیجه، تنها مجاز به استفاده از حالت ساده فعل هستیم.

در ادامه به این نکته اشاره کردیم که با فعل‌های لازم تنها می‌توان از انواع صفت‌ها (و نه قیدها) استفاده کرد. در پایان به بیان شباهت افعال حسی در انگلیسی و افعال ربطی پرداختیم. در این قسمت گفته شد که افعال ربطی می‌توانند در نقش افعال اصلی نیز ظاهر شوند و به این ترتیب برای هر کلمه دو معنای متفاوت را معرفی کردیم. شباهت این دسته از فعل ها با فعل‌های حسی نیز در این است که بعد از هر دو فعل به صفت نیاز داریم.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.

یک نظر ثبت شده در “افعال حسی در زبان انگلیسی — آموزش گرامر به زبان ساده + مثال

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر