انواع S در زبان انگلیسی — به زبان ساده + مثال،‌ تمرین و تلفظ

۱۹۳۷۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
انواع S در زبان انگلیسی — به زبان ساده + مثال،‌ تمرین و تلفظ

کاربردهای متعددی که «s» در زبان انگلیسی دارد، باعث شده بسیاری از زبان‌آموزان سطح مبتدی نتوانند تفاوت میان آن‌ها را در جمله تشخیص دهند و به اشتباه از آن‌ها استفاده کنند. به همین دلیل در این آموزش سعی کرده‌ایم انواع s در زبان انگلیسی را توضیح دهیم و کاربردهای آن را در قالب مثال و تمرین یاد بگیریم. همچنین به برخی از اشتباهات رایج در به کار بردن s اشاره خواهیم کرد.

انواع S در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، «s» معمولاً به انتهای اسم یا فعل اضافه می‌شود. در این آموزش قصد داریم با انواع کاربردهای آن آشنا شویم. به طور کلی، s در زبان انگلیسی پنج کاربرد مهم دارد که شامل موارد زیر است.

 • از انواع s در زبان انگلیسی یا es، برای جمع بستن اسا‌می قابل‌شمارش انگلیسی استفاده می‌شود. وقتی به بیش از یک واحد اشاره می‌‌کنیم، باید بتوانیم جمع بودن آن را نشان دهیم تا تفاوت آن را با اسم مفرد آشکار کنیم. یکی از راه‌های نشان دادن اسم جمع، افزودن «s» یا «es»‌ به انتهای آن است:

Sam read two books last week.

«سام» هفته گذشته دو کتاب خواند.

در این مثال، با افزودن s به مخاطب نشان می‌دهیم که «سام» بیشتر از یک کتاب خوانده است. به دو مثال دیگر توجه کنید تا با این مفهوم بیشتر آشنا شوید.

There are three spoons on the table.

سه قاشق روی میز هست.

I am wearing my shoes.

دارم کفش‌هایم را می‌پوشم.

Open your books to page 56.

صفحه ۵۶ کتاب‌های خود را باز کنید.

He has bought 6 cups.

او ۶ فنجان خریده است.

Mary has learned many things about her country.

«ماری» چیزهای زیادی در مورد کشورش یاد گرفته است.

There weren't many students in the classrooms.

دانش‌آموزان زیادی در کلاس‌ها حضور نداشتند.

I didn't send 5 messages last night. I just sent two messages.

من دیشب ۵ پیام نفرستادم. من فقط دو تا پیام فرستادم.

A few taxis were there.

چند تاکسی آنجا بود.

 • دومین کاربرد انواع s در انگلیسی یا es، برای زمان حال ساده است. در واقع یکی از انواع s در زبان انگلیسی، s سوم‌شخص مفرد است که به انتهای فعل حال ساده اضافه می‌شود و برای ضمایر فاعلی «he/she/it» به کار می‌رود:

He speaks English very well.

او انگلیسی را خیلی خوب صحبت می‌کند.

She goes to the park every Sunday.

او هر یکشنبه به پارک می‌رود.

It usually rains a lot in spring.

در بهار معمولاً باران زیاد می‌بارد.

Samuel never gets up early on the weekend.

«ساموئل» هیچ‌وقت آخر هفته زود بیدار نمی‌شود.

My father rarely watches TV at night.

پدرم به‌ندرت شب‌ها تلویزیون تماشا می‌کند.

The trains leaves at 4:30 p.m.

قطار ساعت 4:30 بعد از ظهر حرکت می‌کند.

I can't remember where she comes from.

من نمی‌توانم به خاطر بیاورم که او اهل کجاست.

 • سومین کاربرد انواع s در زبان انگلیسی همراه با «آپاستروف» (Apostrophe) است که مالکیت چیزی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، با افزودن «s'» به اسم، مشخص می‌کنیم که آن چیز به چه کسی یا چه چیزی تعلق دارد:

This study examines the company’s efforts to expand.

این پژوهش، تلاش‌های شرکت را برای توسعه بررسی می‌کند.

I highly recommend Sharon’s salon.

من سالن «شارون» را به شدت توصیه می‌کنم.

Lisa's mother is not coming.

مادر «لیسا» نمی‌آید.

نکته: برای اسم‌های جمع، دیگر «s» اضافه نمی‌‌کنیم، زیرا خود اسم در حالت جمع «s» دارد. فقط به آن آپاستروف اضافه می‌‌‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

My parents’ support was essential.

حمایت والدینم ضروری بود.

***

The crowd’s applause could be heard for miles.

تشویق جمعیت، خیلی شنیده می‌شد.

 • یکی دیگر از انوع s در زبان انگلیسی به عنوان شکل کوتاه «is» در جمله‌های زمان حال است که به صورت «s'»، یعنی بعد از آپاستروف نوشته می‌شود:

She is a good girl.

She's a good girl.

او دختر خوبی است.

He is learning a new language.

He's learning a new language.

او در حال یادگیری زبان جدیدی است.

(در این جمله از زمان حال استمراری استفاده شده است.)

The house is being painted.

The house's being painted.

خانه در حال رنگ شدن است.

(در این جمله فعل به صورت مجهول حال استمراری به کار رفته است.)

 • علاوه بر موارد فوق، از s در زبان انگیسی به عنوان شکل کوتاه «has» به عنوان فعل کمکی نیز استفاده می‌کنیم که بعد از آپاستروف، به صورت «s'» نوشته می‌شود:

He has had a difficult time.

He's had a difficult time.

او اوقات سختی داشته است.

It has rained a lot this season.

It's rained a lot this season.

این فصل باران زیادی باریده است.

Thomas has been waiting for two hours.

Thomas's been waiting for two hours.

دو ساعتی می‌شود که «توماس» که منتظر مانده است.

(در این جمله از فعل حال کامل استمراری استفاده شده است.)

کاربردهای حال ساده

تلفظ s / es / s' در انتهای کلمه

در صورت اضافه شدن «s» ،«es» یا «s'» به انتهای کلمه، تلفظ آن‌ها تغییر می‌کند. در این حالت سه تلفظ وجود دارد که به صورت زیر توصیف می‌شود:

 • /s/ 's sound': hats /hæts/
 • /z/ 'z sound': loves /lʌvz/
 • /ɪz/ 'short i'+'z sound': misses /'mɪ sɪz/ 

تلفظ «s / es / s'» به صورت /ɪz/

تلفظ «s و es و s'» به صورت «/ɪz/» زمانی به کار می‌رود که آخرین کلمه قبل از افزودن «s و es و s'» به یکی از صداهای زیر ختم شود:

/s/ 's sound': misses

/z/ 'z sound': causes

/ʧ/ 'ch sound': watches

/ʤ/ 'j sound': changes

/ʃ/ 'sh sound': wishes

/ʒ/ 'zh sound': garages

تلفظ «s / es / s'» به صورت /s/

هنگامی که آخرین صدای کلمه «واک‌دار» نیست (Unvoiced) ــ به‌جز فهرستی که در بخش فوق ارائه شد ــ «s و es و s'» در انتهای کلمه به صورت «/s/» تلفظ می‌شود. علاوه بر فهرستی که ارائه شد، پنج صدای بی‌واکه دیگر نیز در زبان انگلیسی وجود دارد که عبارتند از:

/p/ 'p sound': stops

/k/ 'k sound': looks

/t/ 't sound': cats

/θ/ 'unvoiced th': Earth's

/f/ 'f sound': laughs

تلفظ «s / es / s'» به صورت /z/

اگر آخرین صدای کلمه «واکه‌دار» (Voiced) باشد ــ به‌جز فهرستی که در بخش اول ارائه شد ــ «s و es و s'»» به صورت «/z/»» تلفظ می‌شود. چون تمام «حروف صدادار» (Vowels) در زبان انگلیسی واکه‌دار هستند، تعداد صداهای «واکه‌دار» در مقایسه با «بی‌واکه» (Unvoiced) بیشتر است. علاوه بر فهرستی که در بخش اول ارائه شد، ۱۰ حرف دیگر که بی‌صدا و واکه‌دار هستند در زبان انگلیسی وجود درد که عباتند از:

/b/ 'b sound': describes

/g/ 'g sound': begs

/d/ 'd sound': words

/ð/ 'voiced th': bathes

/v/ 'v sound': loves

/l/ 'l sound': calls

/r/ 'r sound': cures

/m/ 'm sound': dreams

/n/ 'n sound/: rains

/ŋ/ 'ng sound': belongs

مثال تلفظ «s / es / s'» در جمله

برای این که بتوانید تلفظ این کلمه‌‌ها را بهتر درک کنید، به چند مثال زیر توجه کنید که در قالب جمله ارائه شده است.

The dogs were barking all night long. (plural)

سگ‌ها تمام شب پارس می‌کردند. (جمع)

The dogs' collars should be replaced. (plural possessive)

قلاده سگ‌ها باید تعویض شود. (جمع ملکی)

The dog's sleeping on the bed again. (dog is)

سگ دوباره روی تخت خوابیده است.

The dog's been barking all the time. (dog has)

سگ تمام مدت در حال پارس کردن بوده است.

قوانین اضافه کردن S به فعل انگلیسی

صرف فعل در زبان انگلیسی کار پیچیده‌ای نیست. زبان‌های دیگر ممکن است اشکال متفاوتی برای صرف فعل داشته باشند، اما در زبان انگلیسی تغییرات زیادی صورت نمی‌گیرد. تنها بخشی که در رابطه با صرف فعل اهمیت دارد، سوم‌شخص مفرد است (که شامل «he/she/it» می‌شود) و برای زمان حال تغییر می‌کند. در این حالت، «s» یا «es» به انتهای فعل ساده اضافه می‌شود که در بخش کاربرد s در زبان انگلیسی آن را توضیح دادیم.

با افزودن s به انتهای فعل، قوانین املایی آن دستخوش تغییراتی خواهد شد. در ادامه به این قوانین اشاره کرده‌ایم و به کمک مثال آن‌ها را بیشتر توضیح داده‌ایم.

 • در حالت کلی، «s» به فعل سوم‌شخص مفرد اضافه می‌شود:

He likes good food.

او غذای خوب دوست دارد.

(در این مثال، «he» ضمیر سوم‌شخص مفرد است و بعد از آن فعل با «s» آمده است.)

She drinks a lot of coffee.

او زیاد قهوه می‌خورد.

(در این مثال، «she» ضمیر سوم‌شخص مفرد است و بعد از آن فعل با «s» آمده است.)

The cat runs very fast.

گربه خیلی سریع می‌دود.

(در این مثال، «cat» اسم مفرد است و بعد از آن فعل با «s» آمده است.)

 • فعل‌هایی در زبان انگلیسی وجود دارند که به‌جای «s» به انتهای آن‌ها «es» اضافه می‌شود تا از نظر املایی درست باشد:

The man goes home.

مرد به خانه می‌رود.

Sandra does her homework.

«سندرا» تکالیفش را انجام می‌دهد.

My brother watches TV every Tuesday.

برادرم هر سه‌شنبه تلویزیون تماشا می‌کند.

He sometimes practices the piano on weekends.

او بعضی وقت‌ها، آخر هفته‌ها پیانو تمرین می‌کند.

 • در صورتی که فعل به «حرف بی‌صدا + y» ختم شود، «y» به «ie» تبدیل می‌شود و سپس «s» به آن اضافه می‌شود:

The baby cries a lot.

بچه زیاد گریه می‌کند.

She studies hard for the exams.

او برای امتحاناتش زیاد درس می‌خواند.

نکته: اگر فعلی به «حرف باصدا + y» ختم شود، «y» تغییری نمی‌کند:

She always buys too many clothes.

او همیشه لباس‌های زیادی می‌خرد.

یادگیری زبان انگلیسی

چند مثال با انواع S در زبان انگلیسی

برای درک بهتر انواع s در زبان انگلیسی در ادامه به چند مثال با تمام کاربردهای آن اشاره کرده‌ایم.

The car’s windscreen is foggy.

شیشه جلوی ماشین مه‌آلود است.

Rome’s streets are charming.

کوچه‌های «رم» جذاب هستند.

A series of actions led to Captain Cook’s demise.

مجموعه‌ای از اقدامات، منجر به مرگ «کاپیتان کوک» شد.

The princess’s role has become more traditional.

نقش خانم پرنسس سنتی‌تر شده است.

Peter often speaks with his sisters.

«پیتر» اغلب با خواهرهایش صحبت می‌کند.

(در این جمله، s هم به فعل و اسم اضافه شده است.)

He comes from Mauritania.

او اهل «موریتانی» است.

She looks like her mother.

او شبیه مادرش است.

It seems cooler today.

امروز خنک‌تر به نظر می‌رسد.

That man needs some help.

آن مرد به کمک نیاز دارد.

Bob's mother has red hair.

مادر «باب» موهای قرمز دارد.

My car needs gas.

ماشین من به بنزین نیاز دارد.

He’s got an important job.

She’s got an important job.

او «مذکر/مؤنث» شغل مهمی دارد.

(در این مثال «s'» شکل کوتاه «has» است.)

قوانین اضافه کردن آپاستروف s به اسم

همان‌طور که در ابتدای مطلب گفته شد، یکی از کاربردهای s در زبان انگلیسی، بعد از آپاستروف و به صورت «s'» است. اما برای این کار لازم است با قوانین افزودن آپاستروف s به انتهای کلمه آشنا شویم. در ادامه، به این قوانین اشاره کرده‌ایم.

 • در حالت کلی از «s'» برای نشان دادن مالکیت شخصی یا چیزی استفاده می‌کنیم:

Amy's ballet class

Lisa's car

Robert's car

 • اگر اسمی به «s» ختم شود، می‌توانیم «s'» به آن اضافه کنیم. همچنین می‌توانیم فقط آپاستروف اضافه کنیم، بنابراین هر دو شکل زیر درست است:

Ross' room

Ross's sports team

 • از «آپاستروف» بعد از «s» در انتهای اسم جمع برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌کنیم:

the parents' bedroom

the Smiths' lives

 • اگر اسم جمع به «s» ختم نشود، به آن آپاستروف + «s» اضافه می‌کنیم تا مالکیت را نشان دهیم:

the children's rooms

the tuna's beds

نکته: اسم‌های ملکی در انتهای کلمه به «آپاستروف + s» نیاز دارند. اگر از قبل «s» داشته باشند، فقط به آن آپاستروف اضافه می‌کنیم. اما اگر «s» نداشته باشند، باید هم آپاستروف اضافه شود و هم «s».

اشتباهات رایج در استفاده از s در زبان انگلیسی

بسیاری از زبان‌آموزان، به‌ویژه در سطوح مقدماتی، ممکن است هنگام استفاده از s دچار مشکل شوند. از آنجا که انواع s در زبان انگلیسی زیاد است و کاربردهای متفاوتی دارد، استفاده از آن‌ معمولاً افراد را دچار سردرگمی می‌کند. به همین دلیل در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به چند اشتباه رایج در خصوص کاربرد s در زبان انگلیسی اشاره کنیم.

 • اگر برای ضمایر سوم‌شخص مفرد، «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verb) همراه با فعل اصلی به کار برود، دیگر نیازی به اضافه کردن «s» نیست:

She can swim very well.

Not: She can swims very well.

او می‌تواند خیلی خوب شنا کند.

(در این جمله از فعل وجهی «can» قبل از «swim» استفاده شده، بنابراین فعل اصلی «s» نمی‌گیرد.)

Peter must stay at home.

Not: Peter must stays at home.

شاید «پیتر» در خانه بماند.

(در این جمله از فعل وجهی «must» قبل از «stay» استفاده شده، بنابراین فعل اصلی «s» نمی‌گیرد.)

It may be a good idea to do that.

شاید انجام دادن آن، فکر خوبی باشد.

(در این جمله از فعل وجهی «may» قبل از «be» استفاده شده، بنابراین فعل اصلی به شکل ساده به کار می‌رود.)

 • اگر فعلی به «حرف صدادار + y» ختم شود، «y» به همان شکل می‌ماند و به «ie»‌ تغییر نمی‌کند:

He plays tennis on weekends.

Not: He plaies tennis on weekends.

او آخر هفته‌ها تنیس بازی می‌کند.

 • در صورتی که بخواهیم سرواژه‌های انگلیسی» (Acronyms) را جمع ببندیم، نیازی به افزودن آپاستروف همراه با «s» نیست. اما اگر حروف انگلیسی را در حالت جمع به کار ببریم، از «s'» استفاده می‌کنیم:

She owns two BMWs.

او صاحب دو بی‌ام‌و است.

I got three B's and two A's this year.

امسال سه نمره B و دو نمره A گرفتم.

سایر کلمه‌ها با s در زبان انگلیسی

کلمه‌های دیگری در زبان انگلیسی وجود دارد که به «s-» یا «es-» ختم می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید تعدادی از آن‌ها را مشاهده کنید.

کلمه‌هایی که به «s» یا «es» ختم می‌شوند
dressthisalways
glassusas
guessyesbus
kissacrosschaos
lessactresscircus
Missaddressfamous
passclassnervous
presscrossperhaps
discusstennis

نکته: اگر «s» از انتهای این کلمه‌ها برداشته شود، دیگر کلمه انگلیسی معنایی نخواهد داشت. بنابراین، «s» بخشی از کلمه حساب می‌شود و کاربرد آن با دیگر انواع s در زبان انگلیسی متفاوت است. مثال آن را در ادامه مشاهده می‌کنید.

tennis → tenni is not an English word

dress → dre is not an English word

تلفظ s در انگلیسی

سوالات رایج درباره کاربرد S در زبان انگلیسی

برای رفع مشکلات زبان‌آموزان در خصوص کاربرد در جمله‌های انگلیسی، در ادامه به تعدادی از سؤال‌های رایج پیرامون نحوه استفاده از s در انگلیسی توضیح داده‌ایم.

چه زمانی از S استفاده می کنیم ؟

از «s» برای جمع بستن اسم قابل‌شمارش استفاده می‌‌کنیم. همچنین برای اشاره به فعل سوم‌شخص حال ساده، در انتهای آن «s» می‌آوریم. از «s» همراه با آپاستروف، یعنی به صورت «s'»، بعد از اسامی مفرد استفاده می‌کنیم و مالکیت را نشان می‌‌دهیم (مانند Lisa's apartment). اما برای نشان دادن مالکیت اسم جمع، فقط به انتهای آن آپاستروف اضافه می‌‌کنیم (مانند girls' bedroom). همچنین برای نوشتن شکل کوتاه فعل‌های «is» و «has» نیز از s استفاده می‌کنیم.

چرا به انتهای اسم S اضافه می کنیم ؟

با افزودن s یا es به انتهای اسم مفرد، آن را به اسم جمع تبدیل می‌‌کنیم. در واقع، یکی از راه‌‌های جمع بستن اسم، اضافه کردن «s» یا «es» به انتهای آن است. در زبان انگلیسی، اسامی جمع بیشماری وجود دارد که به این شکل به حالت جمع تبدیل می‌شوند، مانند «books» یا «eggs».

آیا S به انتهای کلمه مفرد نیز اضافه می‌شود؟

اگر کلمه فعل باشد و در زمان حال ساده با اسامی یا ضمایر سوم‌شخص مفرد به کار رفته باشد (he/she/it)، به انتهای فعل «s» اضافه می‌کنیم. اما در رابطه با اسم، همواره اسامی جمع s می‌گیرند. بنابراین برای اسامی مفرد از s استفاده نمی‌شود.

تمرین انواع s در زبان انگلیسی

برای درک بهتر گرامر انواع s در زبان انگلیسی، در ادامه این مطلب به چند تمرین اشاره کرده‌ایم تا با تفاوت کاربردهای آن بیشتر آشنا شوید.

تمرین اول

برای این‌که عملکرد خود را در رابطه با مطلب «انواع s در زبان انگلیسی» ارزیابی کنید، می‌توانید از نمونه سؤالات چندگزینه‌ای در این بخش استفاده کنید و در انتها، با کلیک بر روی «دریافت نتیجه آزمون» امتیاز خود را مشاهده کنید.

1. When he and Jenny _____ to work, they hold hands.
walk
walks

2. They _____ at the end of the year for a month-long vacation.
leaves
leave

3. Her dog, cat, and chicken _____ along well together.
gets
get

4. When he _____ angry, his face turns red.
gets
get

5. She ______ away every August.
goes
go

تمرین دوم

فعل جمله‌های زیر را با توجه به ضمیر فاعلی تغییر دهید.

Q1: I sing → she _____

جواب

Answer: I sing → she sings.

Q2: I play → she _____

جواب

Answer: I play → she plays

Q3: I read → she _____

جواب

Answer: I read → she reads

Q4: I go → she _____

جواب

Answer: I go → she goes

Q5: I ask → she ______

جواب

Answer: I ask → she asks

Q6: I carry → she _____

جواب

Answer: I carry → she carries

Q7: I enjoy → she _____

جواب

Answer: I enjoy → she enjoys

Q8: I wash → she _____

جواب

Answer: I wash → she washes

Q9: I call → she _____

جواب

Answer: I call → she calls

Q10: I cry → she _____

جواب

Answer: I cry → she cries

منفی کردن جمله در انگلیسی

تمرین سوم

جاهای خالی را با «s'» یا «'s» و اسم داخل پرانتز کامل کنید.

Q1: This is _____ book. (Peter)

جواب

Answer: This is Peter's book.

Q2: Let's go to the _____ (Smiths).

جواب

Answer: Let's go to the Smiths'.

Q3: The _____ room is upstairs. (children)

جواب

Answer: The children's room is upstairs.

Q4: ____ sister is twelve years old. (John)

جواب

Answer: John's sister is twelve years old.

Q5: _____ and _____ school is old. (Susan – Steve)

جواب

Answer: Susan and Steve's school is old.

Q6: _____ shoes are on the second floor. (men)

جواب

Answer: Men's shoes are on the second floor.

Q7: My _____ car was not expensive. (parents)

جواب

Answer: My parents' car was not expensive.

Q8: _____ CD player is new. (Charles)

جواب

Answer: Charles's CD player is new.

Q9: This is the ______ bike. (boy)

جواب

Answer: This is the boy's bike.

Q10: These are the _____ pencils. (boys)

جواب

Answer: These are the boys' pencils.

جمع‌بندی

در این مطلب با انواع s در انگلیسی آشنا شدیم و کاربرد هر یک را در قالب مثال در جمله توضیح دادیم. همچنین برای درک بهتر، چند تمرین همراه با پاسخ مطرح کردیم. به طور خلاصه، انواع s در زبان انگلیسی را می‌توان به پنج دسته زیر تقسیم کرد:

 • برای جمع بستن اسا‌می قابل‌شمارش انگلیسی:

There are two books on the desk.

دو کتاب روی میز هست.

He is going out with his friends.

او با دوستانش به بیرون می‌رود.

 • برای فعل زمان حال ساده در حالت سوم‌شخص مفرد:

John likes football.

«جان» فوتبال دوست دارد.

Nina usually arrives on time.

«نینا» معمولاً به‌موقع می‌رسد.

 • برای نشان دادن مالکیت به عنوان «آپاستروف» (Apostrophe):

Have you seen Lisa's schoolbag?

کیف مدرسه «لیسا» را دیده‌ای؟

Here is Charles's book.

این کتاب «چالز» است.

The girls' room is nice.

اتاق دخترها زیباست.

 • به عنوان شکل کوتاه فعل «is»:

Melissa's not her at the moment.

«ملیسا» در حال حاضر اینجا نیست.

Her mother's sick today.

امروز مادرش بیمار است.

 • به صورت شکل کوتاه «s'» به‌جای فعل کمکی «has»:

She's spent a lot of time with her friends.

او اوقات زیادی را با دوستانش سپری کرده است.

He's been waiting for a long time.

او مدت زیادی منتظر مانده است.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Englisch-hilfenGUCambridge DictionaryUsing grammarPronunciationYour Dictionary
۳ دیدگاه برای «انواع S در زبان انگلیسی — به زبان ساده + مثال،‌ تمرین و تلفظ»

باسلام و تشکر، آیا در جملات پرسشی نیز s به فعل اضافه می‌شود. مثلا آیا این جمله درست است؟
Do you know if your husband drinks coffee

با سلام؛
در جملات پرسشی حال ساده «s» سوم‌شخص حذف می‌شود، اما جمله‌ای که شما نوشته‌اید، نوعی سوال است که به آن «Embedded Question» گفته می‌شود، یعنی یک سوال داخل سوال دیگری قرار گرفته است. درواقع، سوال اصلی «?Does your husband drink coffee» بوده که وقتی «Do you know» بر سر آن قرار گرفته، از حالت سوالی خارج شده و به صورت یک جمله خبری نوشته شده است. به همین دلیل، طبق قانون جمله خبری به «s» نیاز دارد.

واقعا عالی بود متشکرم❤️

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *