حروف صدادار در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ

۱۸۰۵۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
حروف صدادار در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ

آشنایی با حروف صدادار در انگلیسی اهمیت زیادی در یادگیری این زبان دارد. تشخیص این حروف و دانستن تفاوت‌های آن‌ها با حروف بی‌صدای زبان انگلیسی هم در تلفظ کلمه‌ها و هم در تشخیص حروف تعریف مناسب برای هر کلمه مفید است. در این آموزش قصد داریم حروف صدادار در انگلیسی را تعریف کرده و تفاوت آن‌ها را با حروف بی‌صدا بررسی کنیم. همچنین به تعریف هجا و کاربرد حروف صدادار در آن اشاره می‌کنیم.

حروف صدادار در انگلیسی چیست؟

حروف صدادار در انگلیسی معمولا به عنوان حروفی تعریف می‌شوند که جزو حرف‌های بی‌صدا نیستند. حروف صدادار وقتی به وجود می‌آیند که نفس ما بدون هیچ مانعی از حنجره و دهان بیرون بیاید، وقتی موقع تولید صدا، دهان یا دندان‌های ما جلوی صدا را بگیرند، به صدای تولیدشده حرف بی‌صدا می‌گوییم. به مثال‌های جدول زیر و توضیحات آن‌ها دقت کنید.

حروف صدادار در کلمات انگلیسی
cat
گربه
حرف «a» در این کلمه حرف صدادار و باقی حروف آن بی‌صدا هستند.
street
خیابان
حرف «e» و حرف «e» در این کلمه حروف صدادار هستند و باقی حروف آن بی‌صدا محسوب می‌شوند.
late
دیر
حروف «a» و «e» در این کلمه حرف صدادار هستند و حروف «l»‌ و «t» در دسته حروف بی‌صدا قرار می‌گیرند.

به عبارتی دیگر، حروف صدادار حروفی هستند که وقتی با حروف بی‌صدا همراه شوند، یک هجا را تشکیل می‌دهند. در زبان انگلیسی پنج حرف صدادار وجود دارد که عبارت‌اند از: «O» ،«I» ،«E» ،«A» و «U». گاهی اوقات «Y» و «W» را نیز حرف صدادار محسوب می‌کنیم اما این دو حرف به تنهایی و همیشه حرف صدادار محسوب نمی‌شود. در ادامه به این دو حرف به طور جداگانه و مفصل می‌پردازیم.

حروف بی صدا در انگلیسی

زبان انگلیسی بیست و شش حرف دارد. از بین این بیست و شش حرف، نوزده حرف بی‌صدا هستند، پنج حرف صدادار محسوب می‌شوند و دو حرف دیگر گاهی صدادار و گاهی بی‌صدا به شما می‌روند. پنح حرف «O» ،«I» ،«E» ،«A» و «U» حروف صدادار هستند، حروف «Y» و «W» بر حسب نوع تلفظ می‌توانند جزو هر دو دسته قرار بگیرند و باقی حروف نیز بی‌صدا هستند. مثال‌های زیر و توضیحات آن‌ها را در نظر بگیرید.

حروف بی‌صدا در کلمات انگلیسی
bin
سطل
حرف «b» و «n» در این کلمه حروف بی‌صدا هستند.
stool
چهارپایه
حرف «s»، حرف «t» و حرف «l» در این کلمه جزو حروف بی‌صدا محسوب می‌شوند.
chair
صندلی
حرف «c»، حرف «h» و حرف «r» حروف بی‌صدای این کلمه هستند.

حروف صدادار و بی صدا در زبان انگلیسی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم حروف زبان انگلیسی به دسته‌های حروف صدادار، بی‌صدا و نیمه صدادار تقسیم می‌شوند. اما صداهایی که این حروف ایجاد می‌کنند بیشتر از تعداد حروف هستند، درواقع هر حرف می‌تواند نمایانگر یک یا چند صدا باشد یا یک صدا می‌تواند با چند حرف نوشته شود.

حروف صدادار زبان انگلیسی به طور کلی بیست صدا تولید می‌کنند. پنج مورد از این صداها حروف صدادار بلند و هفت مورد حروف صدادار کوتاه هستند، هشت مورد دیگر از ترکیب حروف صدادار انگلیسی با همدیگر ایجاد می‌شود و به آن «واکه مرکب دوتایی» (Diphthong) می‌گوییم. این ترکیب وقتی به وجود می‌آید که صدای دو حرف صدادار انگلیسی آنقدر نزدیک همدیگر تلفظ شوند که در واقع یک صدا شنیده شود. در جدول‌های زیر به این دسته‌بندی همراه با مثال اشاره شده است.

صدای حروف صدادار ساده انگلیسی

حروف صدادار کوتاه

(Short Vowels)

حروف صدادار بلند

(Long Vowels)

/ɪ/ – bit, busy, started/ɑː/ – bath, car, safari
/e/ – bed, said, dead/ɔː/ – door, saw, walk
/æ/ – cat, mat, apple/ɜː/ – bird, work, hurt
/ʌ/ – cup, up, money/iː/ – sheep, eagle, field
/ʊ/ – good, put, should/uː/ – moon, grew, through
/ɒ/ – got, whatو because
/ə/ – about, the, police

در جدول زیر واکه‌های مرکب دوتایی برای آشنایی بیشتر همراه با مثال آمده‌اند.

واکه مرکب دوتایی

(Diphthongs)

/ɪə/ – year, beer
/eə/ – chair, there
/əʊ/ – joke, vote
/eɪ/ – they, bathe
/aɪ/ – my, dice
/ɔɪ/ – joy, noise
/aʊ/ – out, vow
/ʊə/ – poor, moor

حروف بی‌صدای انگلیسی به طور کلی دو نوع صدا ایجاد می‌کنند و به دو دسته «صداهای واکه‌دار» (Voiced Sounds) و «صداهای بی‌واکه» (Voiceless Sounds) تقسیم می‌شوند. صداهای واکه‌‌دار صداهایی هستند که با عبور هوا از میان حنجره و لرزاندن تارهای صوتی ایجاد می‌شوند، صداهای بی‌واکه از طریق تارهای صوتی درست نمی‌شوند و با عبور هوا از ریه به دهان و برخورد با زبان، دندان و لب‌ها ایجاد می‌شوند.

بهترین روش برای تشخیص اینکه صدایی در زبان انگلیسی واکه‌دار است یا بی‌واکه محسوب می‌شود، این است که حین تلفظ کردن آن انگشت خود را روی گلو بگذارید. اگر لرزشی در گلو حس کنید یعنی آن حرف یا صدا با لرزاندن تارهای صوتی ایجاد شده و واکه‌دار است و اگر لرزشی ایجاد نشود یعنی آن صدا از طریق دهان ایجاد می‌شود و بی‌واکه است. در جدول زیر به صداهای واکه‌دار انگلیسی اشاره شده است.

صداهای واکه‌دار انگلیسی

(Voiced Sounds)

/b/ – ball, hobby, herb
/d/ – dog, added, played
/dʒ/ – jam, fudge, danger
/g/ – green, hug, league
/v/ – video, move, of
/ð/ – this, with, mother
/z/ – has, cozy, zebra
/ʒ/ – visual, leisure, television
/m/ – man, lamb, tummy
/n/ – no, funny, knife
/ŋ/ – sing, uncle, angry
/j/ – yes, onion, view
/l/ – light, feel, smelly
/r/ – right, berry, wrong
/w/ – win, one, where

در جدول زیر به صداهای بی‌واکه انگلیسی و مثال‌هایی برای هر کدام پرداخته شده است.

صداهای بی‌واکه انگلیسی

(Voiceless Sounds)

/p/ – pen, jump, happening
/t/ – table, little, watched
/tf/ – itch, chips, picture
/k/ – key, car, luck
/f/ – fire, laugh, phone
/θ/ – thick, teeth, healthy
/s/ – see, city, notice
/ʃ/ – shop, nation, special
/h/ – house, hungry, who

تعریف هجا در انگلیسی

هجا یا سیلاب (Syllable) یک واحد صداست که در زبان، معنی ایجاد می‌کند. حروف صدادار به تنهایی هجا نمی‌سازند. هجاها از بیش از یک حرف تشکیل شوند اما یک هجا به هیچ وجه نمی‌تواند بیشتر از یک صدا ایجاد کند. علاوه بر این، یک هجا می‌تواند بیش از یک حرف صدادار یا حرف بی‌صدا داشته باشد.

تعریف هجا در انگلیسی

برای تشخیص بهتر هجا در انگلیسی باید به این نکته توجه کنید که هر سیلاب انگلیسی با حرف صدادار شروع می‌شود. همچنین حروف صدادار با حروف بی‌صدا ترکیب می‌شوند تا هجا را تشکیل دهند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این تعریف بهتر آشنا شوید.

هجا یا سیلاب در انگلیسی
tree
درخت
این کلمه یک هجا دارد. دو حرف بی‌صدا «t» و «r» و دو حرف صدادار آن «e» و «e» هستند.
holy
مقدس
این کلمه دو هجا دارد، چون دو حرف صدادار دارد که هر دو جداگانه خوانده می‌شوند. هجای اول «ho» است و هجای دوم «ly». حروف صدادار این کلمه «o» و «y» و حروف بی‌صدای آن «h» و «l» هستند.
example
مثال
این کلمه از سه سیلاب تشکیل شده است. هجای اول «ex» است که حرف صدادار «e» و حرف بی‌صدای «x» اجزای آن هستند، هجای دوم «am» از حرف صدادار «a»‌ و حرف بی‌صدای «m» تشکیل شده و هجای سوم آن «ple» است که که دو حرف بی‌صدای «p» و «l» و یک حرف صدادار «e» دارد.
lake
دریاچه
این کلمه با وجود آن که دو حرف صدادار دارد اما از یک هجا تشکیل شده است چراکه حرف صدادار دوم آن خوانده نمی‌شود. حروف صدادار آن «a» و «e» و حروف بی‌صدای آن «l» و «k» هستند.

حروف صدادار بلند در انگلیسی

حروف صدادار بلند، حروفی هستند که تلفظ آن‌ها درست مانند اسم‌شان است. حروف صدادار بلند انگلیسی بسیار پرکاربرد هستند و یادگیری آن‌ها ممکن است در ابتدا کمی گیج‌کننده باشد اما روش‌هایی برای ساخت این حروف وجود دارد که یادگیری آن‌ها را ساده‌تر می‌کند.

حروف صداداری که تلفظ بلند دارند، معمولا با حرف صدادار دیگری همراه می‌شوند که اغلب خوانده نمی‌شود. در کلمه‌هایی مانند «late» و «tune» حرف e به انتهای کلمه اضافه شده تا روی حرف صدادار قبلی خود تاثیر بگذارد و تلفظ آن را بلند کند. در ادامه متن به این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

 • حروف صداداری که در انتهای یک هجا باشند، بلند تلفظ می‌شوند:

me

halo

 • اگر حرف صدادار آخر کلمه خوانده نشود، حرف صدادار قبل از آن بلند تلفظ می‌شود:

bike

phone

 • وقتی چند حرف صدادار کنار هم بیایند تا یک صدا را بسازند و حرف بی‌صدایی بین آن‌ها نباشد، نتیجه حرف صدادار بلندی می‌شود:

boat

meat

 • حروف «I» و «O» وقتی پیش از دو حرف بی‌صدا بیایند، بلند تلفظ می‌شوند:

cold

mind

حروف تعریف a و an

حروف تعریف a و an

یکی از مشکلات زبان‌آموزان در استفاده از حروف تعریف a و an تشخیص دادن زمان استفاده از این دو است. همان‌طور که می‌دانید انتخاب بین این دو حرف تعریف به کلمه بعد آن‌ها بستگی دارد، اگر کلمه با حرف صدادار شروع شود از an‌ استفاده می‌کنیم و در غیر این صورت حرف تعریف a را به کار می‌بریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

 I need an hour to complete that task.

NOT: I need a hour to complete that task.

من یک ساعت وقت برا تمام کردن آن کار نیاز دارم.

This is a universal technique.

NOT: This is an universal technique.

این روشی جهانی است.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید، تفاوت بین این دو به تلفظ حرف اول کلمه بعد بستگی دارد و نه به شکل نوشتاری آن. به همین علت بسیاری از زبان‌آموزان هنگام صحبت کردن و شنیدن به خوبی تشخیص می‌دهند که چه زمانی باید از an‌ به جای a استفاده کنند اما موقع نوشتن دچار سردرگمی می‌شوند. توجه داشته باشید بعضی از حروف انگلیسی که در ظاهر بی‌صدا هستند به شکل صدادار خوانده می‌شوند و بعضی حروف صدادار نیز گاهی بی‌صدا خوانده می‌شوند.

همانطور که در مثال‌های زیر می‌بینید حرف u گاهی اوقات شبیه حرف صدادار a خوانده می‌شود و برای آن از حرف تعریف an استفاده می‌کنیم، گاهی هم این حرف شبیه حرف بی‌صدای y تلفظ می‌شود و برای آن حرف تعریف a را به کار می‌بریم.

حرف تعریف در انگلیسی در کنار حروف صدادار
an unforgettable experience
تجربه‌ای فراموش‌نشدنی
حرف u در کلمه unforgettable شبیه به حروف صدادار خوانده می‌شود پس از حرف تعریف an استفاده می‌کنیم.
a university
یک دانشگاه
حرف u در کلمه university شبیه به حروف بی‌صدا خوانده می‌شود پس حرف تعریف a را به کار می‌بریم.

حرف o که درواقع حرف صدادار محسوب می‌شود نیز گاهی اوقات به شکل بی‌صدا و شبیه به حرف w تلفظ می‌شود. در چنین مواردی برای اشاره به آن از حرف تعریف حروف بی‌صدا یعنی a استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر این ساختار مثال‌های زیر را همراه با تلفظ آن‌ها در نظر بگیرید.

حرف تعریف در انگلیسی در کنار حروف بی‌صدا
an octopus
یک اختاپوس
حرف o‌ در کلمه octopus به شکل حرف صدادار تلفظ می‌شود پس حرف تعریف مناسب آن an است.
a one side road
جاده‌ای یک طرفه
حرف o در کلمه one به شکل حرف بی‌صدا تلفظ می‌شود پس حرف تعریف مناسب آن a است.

حرف h نیز یکی دیگر از استثناهای زبان انگلیسی محسوب می‌شود. در بعضی کلماتی که با حرف h شروع می‌شوند، این کلمه تلفظ نمی‌شود. در چنین مواردی برای تشخیص حرف تعریف مناسب کلمه، حرف دوم کلمه را در نظر می‌گیریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

حرف تعریف در انگلیسی در کنار حرف H
an honor
یک افتخار
حرف h در کلمه honor خوانده نمی‌شود، بنابراین به حرف بعدی کلمه یعنی o توجه می‌کنیم. حرف o در این کلمه در نقش حرف صدادار عمل می‌کند، بنابراین از حرف تعریف an برای اشاره به آن استفاده می‌کنیم.
a historic day
روزی تاریخی
حرف h در کلمه historic خوانده می‌شود. این حرف جزو حروف بی‌صدا است و در این کلمه نیز تلفظ می‌شوند. به همین علت حرف تعریف مناسب آن a است.
چه زمانی y و w حرف صدادار محسوب می‌شوند؟

چه زمانی y و w حرف صدادار محسوب می‌شوند؟

به طور کلی حروف y و w در زبان انگلیسی حروف نیمه‌صدادار محسوب می‌شوند. این دو حرف به تنهایی ویژگی‌های یک حرف صدادار را ندارند اما در بعضی کلمات نقش حرف صدادار را می‌گیرند و با صدای یکی از پنج حرف صدادار انگلیسی یعنی تلفظ می‌شوند.

 • وقتی هجایی با حرف y یا با حرف w شروع شود و حرف بعدی آن یک حرف صدادار باشد، y و w بدون شک حرف بی‌صدا هستند. مثال‌های این ساختار کلمه‌های you و wall هستند.
 • اگر هجا با حرف y شروع شود و حرف بعدی یک حرف بی‌صدا باشد، y به شکل حرفی صدادار خوانده می‌شود.
 • اگر حرف y وسط هجا بیاید، و صدای «ای» یا «اِی» بدهد حرف صدادار محسوب می‌شود. مثال‌های این ساختار عبارت‌اند از: rhythm و Reynold.
 • وقتی هجایی با حرف w تمام می‌شود و قبل از آن نیز حرف صدادار دیگری آمده باشد، این دو کنار هم یک واکه مرکب دوتایی را تشکیل می‌دهند و حرف صدادار محسوب می‌شوند. مثال‌های این ساختار کلمه‌های saw و drew هستند.
 • اگر y در آخر هجایی بیاید و صدای «ای» کشیده بدهد، حرف صدادار محسوب می‌شود. مثال‌های این ساختار sorry و friendly هستند.
 • وقتی هجایی با حرف y تمام شود و همراه با حرف صدادار دیگری یک واکه مرکب دوتایی تشکیل دهد، این حرف صدادار محسوب می‌شود. مثال‌های این ساختار کلمه‌های hey و boy هستند.

سوالات رایج درباره حروف صدادار در انگلیسی

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد حروف صدادار در انگلیسی پاسخ کوتاهی بدهیم.

کدام حروف در انگلیسی صدادار هستند؟

حروف صدادار در انگلیسی حروفی هستند که هنگام تلفظ آن‌ها هیچ مانعی جلوی صدای ما را نگیرد. در زبان انگلیسی پنج حرف «O» ،«I» ،«E» ،«A» و «U» صدادار و دو حرف «Y» و «W» نیمه‌صدادار هستند. یعنی در برخی موارد صدادار محسوب می‌شوند.

کدام حروف در انگلیسی بی صدا هستند؟

حروف بی‌صدا در زبان انگلیسی حروفی هستند که هنگام تلفظ آن‌ها، دندان، لب یا زبان ما مانع نفس‌مان شود. در زبان انگلیسی همه حروف جز پنج حرف «O» ،«I» ،«E» ،«A» و «U» بی‌صدا محسوب می‌شوند. همچنین توجه داشته باشید «Y» و «W» در برخی موارد صدادار و در برخی دیگر بی‌صدا محسوب می‌شوند.

هجا یا سیلاب چیست؟

هجا واحد صدایی است ککه در زبان انگلیسی حروف بی‌صدا را به حروف صدادار وصل می‌کند. هر هجا یک صدا دارد اما می‌تواند بیشتر از یک حرف داشته باشد. همچنین هر هجا ممکن است از چند حرف بی‌صدا یا چند حرف صدادار تشکیل شده باشد.

حروف صدادار بلند و کوتاه در انگلیسی چیست؟

حروف صدادار بلند در زبان انگلیسی به حروفی گفته می‌شود که تلفظ آن‌ها درست مانند اسم‌شان است. معمولا وقتی حروف صدادار در کلمه به شکل بلند تلفظ می‌شوند که در انتهای یک هجا باشند، در هجای قبل از حرف e در آخر کلمه قرار گرفته باشند، دو یا چند حرف صدادار در کنار هم بیایند و حروف بی‌صدایی بین آن‌ها نباشد. همچنین وقتی حروف «I» و «O پیش از دو حرف بی‌صدا می‌آیند به شکل بلند تلفظ می‌شوند.

حروف نیمه صدادار انگلیسی چیست؟

حروف نیمه‌صدادار در زبان انگلیسی به حروفی گفته می‌شود که در برخی موارد بی‌صدا خوانده می‌شوند و در برخی موارد به شکل صدادار تلفظ می‌شوند. دو حرف «Y» و «W» در زبان انگلیسی نیمه صدادار محسوب می‌شوند.

تمرین حروف صدادار در انگلیسی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، یکی از کاربردهای یادگیری حروف صدادار در انگلیسی، برای تشخیص حرف تعریف مناسب هر کلمه است. به همین جهت، برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر حروف صدادار در انگلیسی تمرین‌هایی در این مورد تهیه کرده‌ایم.

تمرین حروف صدادار در انگلیسی

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

Q1: There's _____ mouse in the garden.

(a / an)

جواب

Answer: There's a mouse in the garden.


Q2: We saw _____ ostrich in the zoo.

(a / an)

جواب

Answer: We saw an ostrich in the zoo.


Q3: Meet me in _____ hour.

(a / an)

جواب

Answer: Meet me in an hour.


Q4: The clown was riding _____ one-wheel bike.

(a / an)

جواب

Answer: The clown was riding a one-wheel bike.


Q5: Is that a picture of _____ unicorn?

(a / an)

جواب

Answer: Is that a picture of a unicorn?

Q6: She said I had __ ugly dog.

(a / an)

جواب

Answer: She said I had an ugly dog.


Q7: Her parents bought her _____ horse for her birthday.

(a / an)

جواب

Answer: Her parents bought her a horse for her birthday.


Q8: It was _____ honest mistake.

(a / an)

جواب

Answer: It was an honest mistake.


Q9: We all had _____ unbelievable day.

(a / an)

جواب

Answer: We all had an unbelievable day.


Q10: It was _____ honor meeting you.

(a / an)

جواب

Answer: It was an honor meeting you.

Q11: She lived on _____ island for many years.

(a / an)

جواب

Answer: She lived on an island for many years.

حروف صدادار بلند در انگلیسی

تمرین دوم

مثال‌های زیر را با حرف تعریف درست کامل کنید.

Q1: He is _____ man.

جواب

Answer: He is a man.

Q2: He is _____ intelligent man.

جواب

Answer: He is an intelligent man.

Q3: I will be back in _____ hour.

جواب

Answer: I will be back in an hour.

Q4: _____ old lady was carrying _____ umbrella.

جواب

Answer: An old lady was carrying an umbrella.

Q5: He is _____ honest man.

جواب

Answer: He is an honest man.

جمع‌بندی

در این مطلب به تعریف حروف صدادار در انگلیسی و حروف بی‌صدا پرداختیم. مثال‌هایی از هر کدام ارائه کردیم و انواع آن‌ها را معرفی کردیم. همچنین به قوانین گرامری در مورد این حروف اشاره کردیم. به طور کلی ویژگی‌های حروف صدادار عبارت‌اند از:

 • حروف بی‌صدا نیستند.
 • «O» ،«I» ،«E» ،«A» و «U» هستند.
 • گاهی «Y» و «W» نیز جزو آن‌ها محسوب می‌شود.
 • به همراه حروف بی‌صدا یک هجا را تشکیل می‌دهند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «مباحث متفرقه زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar MonsterClass NotesWriting Explained
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *