فرمول زمان حال ساده در انگلیسی — راهنمای سریع و کاربردی

۱۶۴۳۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
فرمول زمان حال ساده در انگلیسی — راهنمای سریع و کاربردی

بدون شک، یکی از زمان‌های مهم و پرکاربرد انگلیسی، زمان حال ساده است، زیرا برای توصیف کارهایی به کار می‌رود که مدام تکرار می‌شوند یا به صورت روزمره کاربرد دارند. اگر با ساختار زمان حال ساده به خوبی آشنا شوید، می‌توانید زمان‌های دیگر را نیز به خوبی یاد بگیرید. در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، انواع زمان‌ها و همچنین زمان حال ساده را توضیح دادیم. در این آموزش، فرمول زمان حال ساده در انگلیسی را به کمک مثال‌ و معنی فارسی بررسی می‌کنیم.

997696

تعریف زمان حال ساده در انگلیسی

«زمان حال ساده» (Present Simple) به طور کلی برای بیان کارهای روزمره و فعالیت‌هایی به کار می‌رود که به صورت منظم انجام می‌‌شوند، مانند رفتن به سر کار، خرید کردن، ورزش کردن، به مسافرت رفتن، درس خواندن و... . برای بیان این فعالیت‌ها از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. به جمله‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I live in London.

من در لندن زندگی می‌کنم.

You visit your family on the weekend.

تو آخر هفته به دیدن خانواده خود می‌روی.

I don't play the piano but I play the guitar.

من پیانو نمی‌زنم، اما گیتار می‌زنم.

They don't work on the weekend.

آن‌ها آخر هفته‌ها کار نمی‌کنند.

Where does he come from?

او اهل کجاست؟

Do Rita and Angela live in Manchester?

آیا «ریتا» و «آنجلا» در منچستر زندگی می‌کنند؟

Where do they work?

آن‌ها کجا کار می‌کنند؟

در تمام این جملات از زمان حال ساده استفاده شده است. در ادامه این مطلب، فرمول زمان حال ساده را برای انواع جملات فوق بررسی خواهیم کرد.

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد. دو کاربرد مهم آن برای توصیف عملی است که به‌طور منظم اتفاق می‌افتد یا تکرار می‌شود، مانند کارهای روزمره. به همین دلیل نام آن «حال ساده» است. کاربرد دوم آن برای بیان عملی است که در حال حاضر و در همین لحظه در حال رخ دادن است. فعل زمان حال ساده، با توجه به شخصی که درباره آن صحبت می‌شود، یا به شکل ساده به کار می‌رود یا با افزودن «s-» یا «es-» به انتهای فعل ساخته می‌شود. برای درک بهتر این موضوع، به جدول زیر توجه کنید و ساختارهای آن را با هم مقایسه کنید.

زمان حال ساده

Present Simple Tense

من ساعت ۸ صبح کار شروع به کار می‌کنم.I start work at 8 a.m.
تو ساعت ۸ صبح شروع به کار می‌کنی.You start work at 8 a.m.
او (مذکر) ساعت ۸ صبح شروع به کار می‌کند.He starts work at 8 a.m.
او (مؤنث) ساعت ۸ صبح شروع به کار می‌کند.She starts work at 8 a.m.
ما ساعت ۸ صبح شروع به کار می‌کنیم.We start work at 8 a.m.
آن‌ها ساعت ۸ صبح شروع به کار می‌کنند.They start work at 8 a.m.

در زمان حال ساده، اغلب فعل‌های باقاعده به شکل ساده استفاده می‌شوند، به جز فعل‌هایی که برای سوم‌شخص مفرد «he/she/it» به کار می‌رود.

 • اول‌شخص مفرد: I write
 • دوم‌شخص مفرد: You write
 • سوم‌شخص مفرد: He/She/it writes
 • اول‌شخص جمع: We write
 • دوم شخص جمع: You write
 • سوم‌شخص جمع: They write

برای دسته‌ای از فعل‌ها، سوم‌شخص مفرد به‌جای «s-» به «es-» ختم می‌شود، مانند فعل «go» که سوم‌شخص آن به صورت «goes» نوشته می‌‌شود. این‌ فعل‌ها، معمولاً به حروف زیر ختم می‌شوند:

 • o
 • ch
 • sh
 • th
 • ss
 • gh
 • z
فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی در حالت کلی شامل فاعل، فعل و مفعول است. اما این ساختار برای جملات منفی و پرسشی کمی تغییر می‌کند. به جمله ساده زیر توجه کنید.

Laura practices the piano every Saturday.

«لارا» هر شنبه پیانو تمرین می‌کند.

در این جمله، «Laura» فاعل است و «practice» و «the piano» به ترتیب فعل و مفعول جمله هستند. بنابراین، ساختار کلی جملات حال ساده، مانند مثال فوق است. برای مشخص شدن زمان جمله، معمولاً قید زمان هم به کار می‌رود. برای مثال، در جمله فوق، «every Saturday» قید زمان است و بیانگر تعداد دفعاتی است که «لارا» پیانو تمرین می‌کند.

برای درک بهتر فرمول زمان حال ساده برای جملات مثبت، منفی و پرسشی، در ادامه این مطلب، آن‌ها را به طور کامل و با مثال توضیح داده‌ایم. لازم به ذکر است که برای درک بهتر مباحث گرامری می‌توانید از مجموعه آموزش‌‌های گرامر زبان انگلیسی مقدماتی تا پیشرفته فرادرس استفاده کنید.

فرمول زمان حال ساده برای جملات مثبت

فرمول زمان حال ساده برای جملات مثبت به صورت زیر است:

Subject verb object

مانند سایر جملات انگلیسی، شروع جمله با فاعل شروع می‌شود و بعد از آن فعل می‌آید. از آنجایی که بسیاری از فعل‌های انگلیسی متعدی یا گذرا هستند (به مفعول نیاز دارند)، بعد از فعل، مفعول نیز به کار می‌رود. برای درک بهتر فرمول زمان حال ساده برای جملات مثبت، به چند مثال زیر توجه کنید. در نظر داشته باشید که برای فعل سوم‌شخص مفرد، از «s-» یا «es-» استفاده شده است.

He goes to school every morning.

او هر روز صبح به مدرسه می‌رود.

She understands English.

او انگلیسی می‌فهمد.

It mixes the sand and the water.

ماسه و آب را با هم مخلوط می‌کند.

He tries very hard.

او خیلی تلاش می‌کند.

She enjoys playing the piano.

او از نواختن پیانو لذت می‌برد.

She listens to the lectures carefully.

او با دقت به سخنرانی‌ها گوش می‌دهد.

I listen to the lectures carefully.

من با دقت به سخنرانی‌ها گوش می‌دهم.

He goes to the market every day.

او هر روز به بازار می‌رود.

They go to the cinema every weekend.

آن‌ها هر آخر هفته به سینما می‌روند.

This child loves noodles.

این بچه نودل دوست دارد.

The children love noodles.

بچه‌ها نودل دوست دارند.

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

فرمول زمان حال ساده برای جملات منفی

فرمول زمان حال ساده برای جملات منفی به صورت زیر است:

Subject don't/doesn't verb

برای منفی کردن جملات حال ساده در انگلیسی، از «don't» یا «doesn't» استفاده می‌کنیم. «doesn't» برای سوم‌شخص مفرد، یعنی «he/she/it» به کار می‌رود. بعد از آن شکل ساده فعل می‌آید. به عبارت دیگر، چون جمله منفی شده است، شکل ساده فعل برای تمام فاعل‌ها صدق می‌کند. به چند مثال زیر توجه کنید تا با فرمول زمان حال ساده برای جملات منفی بیشتر آشنا شوید.

I like tennis but I don't like football.

من تنیس دوست دارم اما قوتبال دوست ندارم.

It does not change color.

رنگش تغییر نمی‌کند.

He does not drink milk.

او شیر نمی‌خورد.

She does not like to swim.

او شنا کردن را دوست ندارد.

Cat does not like water.

گربه آب را دوست ندارد.

We do not go to the canteen.

ما به غذاخوری نمی‌رویم.

I do not like ice cream.

من بستنی دوست ندارم.

You do not go to the market.

شما به بازار نمی‌روید.

Elephants don't like loud noise.

فیل‌ها از صدای بلند خوششان نمی‌آید.

نکته: «do not» و «does not» شکل کوتاه فعل‌های «don't» و «doesn't» هستند که در زبان محاوره بیشتر به کار می‌روند.

فرمول زمان حال ساده برای جملات پرسشی

همان‌طور که در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم، جملات پرسشی در انگلیسی به دوسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمات پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این مطلب، ساختار جملات را برای هر یک از سؤال‌ها بررسی کرده‌ایم.

جملات پرسشی بله یا خیر

فرمول زمان حال ساده برای جملات پرسشی بله یا خیر به صورت زیر است:

Do/Does subject verb?

برای سؤالی کردن جملات پرسشی بله یا خیر، از فعل کمکی «do» یا «does» در ابتدای جمله کمک می‌گیریم. سپس از فاعل و بعد از آن از شکل ساده فعل برای همه فاعل‌ها استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با فرمول زمان حال ساده برای جملات بله یا خیر بیشتر آشنا شوید.

Do you work at a hospital?

آیا شما در بیمارستان کار می‌کنید؟

Does she have a brother?

آیا او برادر دارد؟

Do you want to see a movie later?

آیا می‌خواهید بعداً فیلم ببینید؟

Does Mark work in this office?

آیا مارک در این دفتر کار می‌کند؟

Do they have any children?

Yes, they do. They have 2 children.

آیا آن‌ها فرزندی دارند؟

بله، دارند. آن‌ها 2 فرزند دارند.

Does she work here every Saturday?

No, she doesn't. She works here every Tuesday.

آیا او هر شنبه اینجا کار می‌کند؟

نه، این‌طور نیست. او هر سه‌شنبه اینجا کار می‌کند.

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

فرمول زمان حال ساده برای جملات پرسشی با کلمه پرسشی به صورت زیر است:

Wh-word do/does subject verb?

برای سؤالی کردن جملات با کلمه‌های پرسشی، ابتدا باید از کلمه پرسشی استفاده کنیم. سپس «do» یا «does» و بعد از آن از فاعل و شکل ساده فعل را می‌آوریم. به مثال‌های زیر و کلمات پرسشی به‌کاررفته در هر جمله توجه کنید.

جملات پرسشی منفی

در زبان انگلیسی، مانند زبان فارسی، «جملات پرسشی منفی» (Negative Questions) نیز داریم که به دو شکل کوتاه و کامل مور استفاده قرار می‌گیرند. نکته مهم این است که ساختار جملات پرسشی منفی برای شکل کوتاه و کامل کمی متفاوت است. فرمول جملات پرسشی منفی بله یا خیر، به صورت زیر است:

Do/Does subject not main verb? (رسمی)

Don't/Doesn't subject verb? (غیر رسمی)

به چند مثال زیر توجه کنید.

Does it not belong to him?

آیا این مال او نیست؟

Does she not like the speech?

آیا او سخنرانی را دوست ندارد؟

Does the cat not like rain?

آیا گربه باران را دوست ندارد؟

Do we not have some chocolates?

شکلات نداریم؟

Do they not like music?

آن‌ها موسیقی دوست ندارند؟

Do I not owe you any money?

من به تو پولی بدهکار نیستم؟

Don't they like to have dinner?

آن‌ها نمی‌خواهند شام بخورند؟

Don't you like to see her?

نمی خواهی او را ببینی؟

Doesn't he like to win the game?

او نمی‌خواهد برنده بازی شود؟

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

کاربرد کلمه پرسشی «why» در جملات پرسشی منفی، معمولاً برای پیشنهاد دادن است و در زبان محاوره زیاد استفاده می‌شود. فرمول آن نیز به صورت زیر است:

Why do/does subject not verb? (رسمی)

Why don't/doesn't subject verb? (غیر رسمی)

به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا با ساختار فوق بیشتر آشنا شوید.

Why does it not change color?

چرا رنگش تغییر نمی‌کند؟

Why don't you see the doctor?

چرا دکتر نمی‌روی؟

(این جمله برای پیشنهاد یا نصیحت کردن استفاده شده است.)

Why does she not like to swim?

چرا او دوست ندارد شنا کند؟

Why does the cat not like water?

چرا گربه آب را دوست ندارد؟

Why don't we go to the canteen?

چرا به سینما نرویم؟

(این جمله برای پیشنهاد کردن به کار رفته است.)

Why don't you go to the market?

چرا به بازار نمی‌روی؟

(این جمله برای پیشنهاد کردن استفاده شده است.)

فرمول زمان حال ساده با فعل to be

زمان حال ساده، علاوه بر فعل اصلی، با فعل «to be» نیز در ساختارهای ساده به کار می‌رود. فعل «to be» مهم‌ترین فعل در زبان انگلیسی است و در دسته افعال بی‌قاعده قرار می‌گیرد. در زمان حال ساده، فعل «to be» به صورت زیر به کار می‌رود.

شکل پرسشیشکل منفیشکل مثبت
Am I?I'm notI am
Are you?You're notYou are
Is he/she/itHe's/She's/It's notHe/She/It is
Are we?We're notWe are
Are you?You're notYou are
Are they?They're notThey are

فرمول زمان حال ساده با فعل to be برای جملات مثبت، منفی و پرسشی صورت زیر است.

Subject am/is/are (not) subject complement

Am/Is/Are subject subject complement?

Wh-word am/is/are subject subject complement?

به چند مثال زیر و کاربرد فعل to be در جمله توجه کنید.

I am a teacher.

من معلم هستم.

She is 20 years old.

او بیست سال دارد.

They're at school.

آن‌ها در مدرسه هستند.

He is a student.

او دانش‌آموز است.

She's a helpful person.

او آدم مفیدی است.

We aren't from Brazil. We're Mexican.

ما اهل برزیل نیستیم. مکزیکی هستیم.

Is Brad Pitt French?

No, he isn't. He's American.

آیا «برد پیت» فرانسوی است؟

نه، این‌طور نیست. او آمریکایی است.

Are they students?

No, they're not.

آن‌ها دانش‌آموز هستند؟

نه، این‌طور نیست.

Where is your brother?

برادرت کجاست؟

تقویت مهارت لیسنینگ

فرمول زمان حال ساده با فعل have

فعل «have» در زبان انگلیسی، به عنوان فعل اصلی، به معنای «داشتن» است و برای سوم‌شخص مفرد به صورت «has» به کار می‌رود. فرمول جملات مثبت، منفی و پرسشی با «have» صورت زیر است.

Subject have/has object

Subject don't have /doesn't have object

Do/does subject have object?

Wh-word do/does subject have?

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have many books in my bookcase.

من در قفسه کتابم تعداد زیادی کتاب دارم.

You have a cute sister.

خواهر قشنگی داری.

He has a big house.

او خانه بزرگی دارد.

They don't have a house.

آن‌ها خانه ندارند.

He has blue eyes.

او چشم‌های آبی دارد.

She has a purple dress.

او یک لباس بنفش دارد.

He doesn't have time.

او وقت ندارد.

It doesn't rain a lot in here.

اینجا زیاد باران نمی‌بارد.

نکته: در جملات پرسشی و منفی فقط از «have» استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در جملات منفی و پرسشی، برای همه فاعل‌ها «have» به کار می‌رود و «has» کاربردی ندارد. به مثال زیر توجه کنید.

She doesn't have a car.

Not: She doesn't has a car.

یادگیری لغات انگلیسی

فرمول زمان حال ساده با افعال کمکی وجهی

«افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary verbs) افعالی هستند که همراه با فعل اصلی می‌آیند و توضیحات بیشتری به جمله اضافه می‌کنند. مهم‌ترین افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی عبارت‌اند از:

 • can
 • could
 • may
 • might
 • should
 • would
 • must
 • will

افعال وجهی قبل از فعل اصلی در زمان حال ساده قرار می‌گیرند و بعد از آن‌ها، همواره شکل ساده فعل به کار می‌‌رود. فرمول این جملات به صورت زیر است.

Subject modal (not) verb

Modals subject verb?

Wh-word modal subject verb?

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با فرمول زمان حال ساده با افعال کمکی وجهی و کاربرد آن‌ها در جمله بیشتر آشنا شوید. به شکل ساده فعل بعد از افعال وجهی نیز توجه کنید.

I can speak English.

من می‌توانم انگلیسی صحبت کنم.

You can play tennis.

تو می‌توانی تنیس بازی کنی.

She should take a rest.

او باید استراحت کند.

He mustn't arrive late.

او نباید دیر برسد.

Can I open the door?

می‌توانم در را باز کنم؟

May I leave earlier today?

ممکن است امروز زودتر بروم؟

Will you be quiet please?

ممکن است ساکت شوی؟

They cannot come to the party.

آن‌ها نمی‌توانند به مهمانی بیایند.

فرمول مجهول حال ساده در انگلیسی

«جملات مجهول» (Passive Sentences) در زبان انگلیسی برای تأکید بر مفعول جمله معلوم به کار می‌روند. در واقع، اگر فاعل جمله معلوم برای ما ناشناخته باشد یا اهمیت زیادی نداشته باشد و در عوض بخواهیم روی مفعول تأکید بیشتری داشته باشیم، از حالت مجهول استفاده می‌کنیم. برای ساختن جملات مجهول، ابتدا مفعول جمله معلوم را به ابتدای جمله مجهول منتقل می‌کنیم و سپس فعل را با ساختار ویژه حالت مجهول به کار می‌بریم. در جملات مجهول معمولاً فاعل از جمله حذف می‌شود یا حرف اضافه «by» قبل از آن قرار می‌گیرد و به انتهای جمله منتقل می‌شود. به دو جمله زیر دقت کنید.

They clean the room every morning.

آن‌ها هر روز صبح اتاق را تمیز می‌کنند.

The room is cleaned every morning.

اتاق هر روز صبح تمیز می‌شود.

در جمله اول، مفعول «the room» است و جایگاه آن در حالت مجهول به فاعل تغییر کرده است. در واقع، مهم نیست چه کسی/کسانی اتاق را تمیز می‌کنند، مهم این است که اتاق هر روز تمیز می‌شود. در این حالت، فاعل جمله معلوم، در جمله مجهول حذف می‌شود، چون تأکید روی فاعل نیست. به مثال دیگری توجه کنید.

People speak English all over the world.

مردم در سرتاسر دنیا به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند.

English is spoken all over the world.

زبان انگلیسی در سرتاسر دنیا صحبت می‌شود.

در جمله معلوم، مفعول جمله «English» است که در حالت مجهول به‌جای فاعل نشسته است. بنابراین، فرمول جملات مجهول برای زمان حال ساده به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject am/is/are p.p 

فرمول مجهول حال ساده در انگلیسی

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با ساختار زمان حال ساده برای جملات مجهول بیشتر آشنا شوید.

The company is run by him.

شرکت توسط او اداره می‌شود.

The floors are washed every day.

کف [زمین] هر روز شسته می‌شود.

Spanish is not spoken in China.

زبان اسپانیایی در چین صحبت نمی‌شود.

Is coffee served here?

اینجا قهوه سرو می‌شود؟

What is this pie made of?

این پای از چه چیزی درست شده است؟

When are these items usually brought here?

این اقلام معمولاً چه زمانی به اینجا آورده می‌شوند؟

جملات مجهول برای انواع زمان‌ها به کار می‌روند و فرمول هر یک متفاوت است. برای آشنایی بیشتر با جملات مجهول در انگلیسی، مطالعه مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

سوالات رایج درباره فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص زمان حال ساده در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد زمان حال ساده چیست؟

زمان حال ساده در انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد. یکی از آن‌ها برای توصیف عملی است که به طور منظم اتفاق می‌افتد یا تکرار می‌شود، مانند کارهای روزمره. همچنین از آن می‌توان برای بیان عملی استفاده کرد که در حال حاضر و در همین لحظه در حال رخ دادن است.

فرمول حال ساده چگونه است؟

برای ساختن حال ساده در انگلیسی، فرمول کلی آن به صورت «فاعل + فعل + مفعول» تعریف می‌شود. برای تبدیل کردن آن به جمله منفی، اگر فعل اصلی در جمله باشد، از «don't» یا «doesn't» استفاده می‌کنیم. برای سوالی کردن هم «do» یا «does» را ابتدای جمله می‌آوریم و در ادامه از فاعل و فعل اصلی کمک می‌گیریم.

قیدهای زمان حال ساده کدام است؟

قیدهای حال ساده در زبان انگلیسی تنوع زیادی دارند. برخی در انتهای جمله می‌آیند و برخی دیگر مانند قیدهای تکرار با فعل همراه می‌شوند، مانند «always» یا «usually». بیشتر آن‌ها تکرار را نشان می‌دهند و برای بیان کارهای روزمره کاربرد دارند.

فرمول زمان حال ساده با افعال کمکی وجهی چگونه است؟

افعال وجهی مانند «can» یا «may» همراه فعل اصلی می‌آیند و توضیحات بیشتری به جمله اضافه می‌کنند. آن‌ها را قبل از فعل اصلی در زمان حال ساده به کار می‌بریم و بعد از آن‌ها فعل همیشه به شکل ساده می‌آید.

تمرین زمان حال ساده به انگلیسی

در بخش پایانی این مطلب، تعدادی تمرین ارائه شده است که به درک بهتر شما از مبحث زمان حال ساده و فرمول ساختن آن کمک می‌کند. پاسخ هر یک از تمرین‌ها را نیز در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

Q1: The Principal ____ to speak to Raj. (want)

جواب

Answer: The Principal wants to speak to Raj.

Q2: The Earth ____ around the Sun. (revolve)

جواب

Answer: The Earth revolves around the Sun.

Q3: The baby ___ all day. (cry)

جواب

Answer: The baby cries all day.

Q4: The flight ____ at 8 o’clock in the morning. (leave)

جواب

Answer: The flight leaves at 8 o’clock in the morning.

Q5: What ____ so good? (smell)

جواب

Answer: What smells so good?

Q6: Hema ___ badminton every evening. (play)

جواب

Answer: Hema plays badminton every evening.

Q7: Tony ___ to guitar lessons every Sunday. (go)

جواب

Answer: Tony goes to guitar lessons every Sunday.

Q8: If it ___ today, we will get stuck. (rain)

جواب

Answer: If it rains today, we will get stuck.

Q9: The nurse ____ of my grandfather. (take care)

جواب

Answer: The nurse takes care of my grandfather.

Q10: There ___ the topper of our school. (come)

جواب

Answer: There comes the topper of our school.

Q11: I ___ up at 7:00 a.m. every day. (get)

جواب

Answer: I get up at 7:00 a.m. every day. (get)

Q12: Amy rarely ___ her room. (leave)

جواب

Answer: Amy rarely leaves her room.

Q13: Cows ___ us milk. (give)

جواب

Answer: Cows give us milk.

Q14: My granny ___ delicious lasagne. (cook)

جواب

Answer: My granny cooks delicious lasagne.

Q15: The birds ___ all day long. (chirp)

جواب

Answer: The birds chirp all day long.

Q16: The boys ___ hard to get good grades. (study)

جواب

Answer: The boys study hard to get good grades.

Q17: The teacher ____ the parents today. (meet)

جواب

Answer: The teacher meets the parents today.

Q18: The movie ____ within a few minutes. (start)

جواب

Answer: The movie starts within a few minutes.

Q19: The fluffy clouds ___ around. (move)

جواب

Answer: The fluffy clouds move around.

Q20: The dogs ___ at night. (bark)

جواب

Answer: The dogs bark at night.

تمرین دوم

جمله‌‌های حال ساده بسازید.

Q1: (he / drive to work every day)

جواب

Answer: He drives to work every day.

Q2: (I / not / think you're right)

جواب

Answer: I don't think you're right.

Q3: (we / have enough time)?

جواب

Answer: Do we have enough time

Q4: (I / eat cereal in the morning)

جواب

Answer: I eat cereal in the morning

Q5: (they / write e-mails every day)?

جواب

Answer: Do they write e-mails every day?

Q6: (you / watch a lot of TV)

جواب

Answer: You watch a lot of TV.

Q7: (he / not / read the newspaper)

جواب

Answer: He doesn't read the newspaper.

Q8: (she / dance often)?

جواب

Answer: Does she dance often?

Q9: (where / I / come on Mondays)?

جواب

Answer: Where do I come on Mondays?

Q10: (what / you / do at the weekend)?

جواب

Answer: What do you do at the weekend?

Q11: (you / not / drink much tea)

جواب

Answer: You don't drink much tea.

Q12: (how / he / travel to work)?

جواب

Answer: How does he travel to work?

Q13: (they / not / like vegetables)

جواب

Answer: They don't like vegetables.

Q14: (she / catch a cold every winter)

جواب

Answer: She catches a cold every winter.

Q15: (I / go out often)?

جواب

Answer: Do I go out often?

Q16: (you / speak English)?

جواب

Answer: Do you speak English?

Q17: (we / take the bus often)

جواب

Answer: We take the bus often.

Q18: (she / not / walk to school)

جواب

Answer: She doesn't walk to school.

Q19: (what / you / buy in the supermarket)?

جواب

Answer: What do you buy in the supermarket?

Q20: (how / he / carry such a heavy bag)?

جواب

Answer: How does he carry such a heavy bag?

جمع‌بندی

در این آموزش، زمان حال ساده در انگلیسی را تعریف کردیم و به کاربردهای مهم آن اشاره مختصری داشتیم. همچنین فرمول زمان حال ساده را برای انواع جملات مثبت، منفی و پرسشی بررسی کردیم. در بخش جمع‌بندی گرامر زمان حال ساده، برای هر یک از جملات مثالی ارائه کرده‌ایم.

I go to an English class twice a week.

من دو بار در هفته به کلاس زبان انگلیسی می‌روم.

I don't go to the park on the weekend.

من آخر هفته به پارک نمی‌روم.

Do you watch TV in the evening?

تو عصر تلویزیون تماشا می‌کنی؟

When does she study English?

او چه زمانی درس زبان انگلیسی را مطالعه می‌کند؟

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۵۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Teaching BanyanGrammar Top
۱ دیدگاه برای «فرمول زمان حال ساده در انگلیسی — راهنمای سریع و کاربردی»

.It was very useful

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *