مجموعه مقالات گشتاور

انتقال نیرو توسط میله های دایره‌ ای – به زبان ساده
پیچش غیر یکنواخت (Nonuniform Torsion) و حالت های مختلف آن – با مثال های کاربردی