نوشته های سیده فضیله حمیدی

سحابی مارپیچ — تصویر نجومی

سحابی مارپیچ — تصویر نجومی

«سحابی مارپیچ» یا «چشم خدا» (Helix Nebula) یکی از درخشان‌‌ترین و نزدیک‌‌ترین «سحابی‌‌های سیاره‌‌نما» (Planetary Nebulas) است. این سحابی‌‌ها ابرهایی از گاز هستند که در…

۴ آذر, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...