نوشته های سیده فضیله حمیدی

ماهی‌‌گیری با «باکلان» یا «قره‌‌غاز» یک روش ماهی‌‌گیری سنتی است که در آن ماهی‌‌گیران از باکلان‌‌های آموزش‌‌دیده برای ماهی‌‌گیری در رودخانه‌‌ها استفاده می‌‌کنند. ماهی‌‌گیران برای…

۱۵ دی ۱۴۰۰ سیده فضیله حمیدی

«برگچه‌‌خوارها» (Capybaras) شناگرانی قوی هستند. بدن‌‌های خوکی‌‌شکل آن‌‌ها برای زندگی در پهنه‌‌های آبی موجود در جنگل‌‌ها، ساواناهایی (گَرم‌‌دشت‌‌هایی) که به‌‌طور فصلی دچار آب‌‌گرفتگی می‌‌شوند و…

۱۱ دی ۱۴۰۰ سیده فضیله حمیدی