نوشته های سینا عزتی

اهرم چیست؟ – به زبان ساده

اهرم چیست؟ – به زبان ساده

اهرم به میله صلبی گفته می‌شود که آزادانه حول یک نقطه ثابت دوران می‌کند. به این نقطه ثابت، تکیه‌گاه گفته می‌شود. موقعیت تکیه‌گاه ثابت است…

21 فروردین, 13۹۸
ادامه مطلب...