نوشته های مجید عوض زاده

اصطکاک — به زبان ساده

اصطکاک — به زبان ساده

شاید تابحال از خود پرسیده باشید چرا نمی‌توان روی سطحی از یخ راه رفت؟ یا این‌که علت اصلی توانایی انسان در راه رفتن کدام پدیده‌ی…

14 آبان, 13۹۷
ادامه مطلب...