نوشته های سهیل بحر کاظمی

نقطه جوش — از صفر تا صد

نقطه جوش — از صفر تا صد

با حرارت دادن یک مایع، انرژی جنبشی متوسط اجزای آن افزایش می‌یابد. هرقدر مولکول‌های بیشتری از سطح مایع به فاز بخار برسند، سرعت تبخیر افزایش…

۱۸ دی, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...
پتانسیل سلول — به زبان ساده

پتانسیل سلول — به زبان ساده

پتانسیل سلول که آن را با $$E_{cell}$$ نشان می‌دهند، معیاری برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل بین دو نیم‌سلول در یک سلول الکتروشیمیایی است. این اختلاف پتانسیل…

۱۶ دی, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...
پیرولیز — به زبان ساده

پیرولیز — به زبان ساده

پیرولیز یا آذرکافت به تجزیه حرارتی مواد در دمای بالا و اتمسفر خنثی می‌گویند. پیرولیز شامل تجزیه شیمیایی و برگشت‌ناپذیر است. از پیرولیز به طور…

۱۴ دی, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...