نوشته های سهیل بحر کاظمی

واکنش ترمیت — به زبان ساده

واکنش ترمیت — به زبان ساده

واکنش ترمیت از جمله واکنش‌های شیمیایی است که همواره در آزمایشگاه‌های شیمی برای بررسی واکنش‌های گرماده و گرماگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر،…

۲۰ مهر, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...