نوشته های سهیل بحر کاظمی

دیالیز در شیمی — به زبان ساده

دیالیز در شیمی — به زبان ساده

دیالیز در شیمی، به جداسازی کلویید‌ها از یون‌های محلول یا مولکول‌های کوچک می‌گویند. همچنین این روش، از جمله روش‌های جداسازی کریستالوئیدها در یک محلول به…

۱۶ آذر, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...
میعان — به زبان ساده

میعان — به زبان ساده

میعان،‌ به تغییر حالت فیزیکی یک ماده از فاز گاز به فاز مایع می‌گویند. «میعان» (Condensation) را به عنوان عکس فرآیند تبخیر می‌شناسند که از…

۱۲ آذر, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...