نوشته های سید سراج حمیدی

تابع درجه دوم — به زبان ساده

تابع درجه دوم — به زبان ساده

آنتن‌های خمیده، مانند آن‌هایی که در شکل زیر نشان داده شده‌اند، معمولاً برای تمرکز مایکروویوها (ریزموج‌ها) و امواج رادیویی برای انتقال سیگنال‌های تلویزیونی و تلفنی…

۱۴ مرداد, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...
قضیه سوا — به زبان ساده

قضیه سوا — به زبان ساده

«قضیه سوا» (Ceva’s Theorem) قضیه‌ای مربوط به مثلث‌ها در هندسه اقلیدسی است. این قضیه درباره نسبت اندازه اضلاع یک مثلث تقسیم بر سویان یا چویان…

۱ مرداد, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...