نوشته های مجله فرادرس

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته تاسیسات مکانیکی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که…

۱ مهر ۱۳۹۹ مجله فرادرس

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته ادبیات نمایشی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی…

۱ مهر ۱۳۹۹ مجله فرادرس