گرامر am is are – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۳۲۶۰۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
گرامر am is are – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

فعل to be پرکاربردترین فعل در زبان انگلیسی است که هم به عنوان فعل کمکی و هم به عنوان فعل اصلی در ساختارهای متفاوتی در این زبان به کار می‌رود. در این مطلب قصد داریم به گرامر زمان حال این فعل یعنی گرامر am is are بپردازیم و کاربردهای آن را آموزش دهیم. علاوه بر این، روش منفی کردن و پرسشی کردن آن را بررسی می‌کنیم. در نهایت به تفاوت is و are در زبان انگلیسی می‌پردازیم و کاربرد هر کدام از این دو را در ساختارهای پیچیده‌تر زبان انگلیسی بررسی می‌کنیم.

کاربرد گرامر am is are

سه شکل فعل to be در زمان حال یعنی «is» ،«am» و «are» چهار کاربرد دارند که عبارتند از:

 • برای توصیف کسی یا چیزی در زمان حال
 • برای نامیدن کسی یا چیزی در زمان حال
 • برای اشاره به انجام شدن کاری در زمان حال
 • برای اشاره به رخ دادن اتفاقی در زمان حال

پیش از بررسی جداگانه و مفصل هر کدام از این موارد، به اسم‌ها یا ضمیرهایی که با گرامر am is are به کار می‌روند اشاره می‌کنیم.

 • is با ضمیرهای سوم‌شخص مفرد یعنی «she» ،«he» و «it» و تمام اسامی مفرد به کار می‌رود.
 • are با ضمیرهای «we» ،«you» و «they» و تمام اسامی جمع استفاده می‌شود.
 • am فقط با ضمیر اول‌شخص مفرد یعنی «I» به کار می‌رود.

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Mary is excited about her first day of school.

«ماری» برای اولین روز مدرسه خود هیجان‌زده است.

The dogs are playing in the backyard.

سگ‌ها در حال بازی کردن در حیاط پشتی هستند.

Eric’s desk is too tall for him.

میز اریک برای او بیش از حد بلند است.

Mrs. Price’s students are noisy in the morning.

دانش‌آموزهای خانم «پرایس» صبح‌ها پرسروصدا هستند.

برای توصیف کسی یا چیزی در زمان حال

در زبان انگلیسی برای توصیف کردن چیزی یا کسی در زمان حال از گرامر am is are استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که با توجه به ضمیر و شخصی که قصد توصیف آن را داریم، فعل مناسب را از بین این سه انتخاب می‌کنیم. در مثال‌های زیر صفت‌ها و عبارات وصفی با رنگ سبز و فعل جمله را با حالت Bold مشخص کرده‌ایم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I am smart.

من باهوش هستم.

I am very hardworking.

من خیلی سخت‌کوش هستم.

I am happy.

من خوشحالم.

I am extremely sad.

من بسیار ناراحتم.

I am focused.

من تمرکز کرده‌ام

I am sorry.

من متاسفم.

علاوه بر این می‌توان بعد از صفت از متمم صفت نیز استفاده کرد تا اطلاعات اضافه‌ای در مورد آن به مخاطب بدهیم.

I am happy for your promotion.

من بابت ارتقای تو خوشحالم.

I am sad to see this.

از دیدن این ناراحتم.

I am focused for the match.

من روی مسابقه تمرکز کرده‌ام.

I am sorry for your loss.

من بابت کسی که از دست دادی متأسفم.

She is beautiful.

او زیباست.

He is talented.

او بااستعداد است.

John is extremely talented in painting.

جان در نقاشی بسیار بااستعداد است.

My father is funny.

پدر من بامزه است.

That house is huge.

آن خانه بزرگ است.

Her dog is very tiny.

سگ او بسیار کوچک است.

It is wonderful to watch.

تماشای آن فوق‌العاده است.

The weather is pleasant today.

آب‌وهوا امروز خوشایند است.

You are amazing.

تو خارق‌العاده هستی.

They are coward.

آن‌ها بزدل هستند.

تصویر دو کودک در حال درس خواندن

We are not scared.

ما نترسیده‌ایم.

Our teachers are polite to us.

معلم‌های ما با ما خوش‌برخورد هستند.

His parents are sweet.

پدر و مادر او مهربان هستند.

They are mean to everyone.

آن‌ها با همه نامهربان هستند.

همان‌طور که می‌بینید در این کاربرد برای توصیف کردن فاعل در زمان حال از صفت یا عبارتی وصفی درست بعد از «is» ،«am» و «are» استفاده می‌کنیم.

برای نامیدن کسی یا چیزی در زمان حال

دومین گرامر am is are برای نامیدن یا تفییر دادن نام اسم یا ضمیر در جمله است. در این کاربرد بعد از «is» ،«am» و «are» از اسم یا عبارت اسمی استفاده می‌کنیم تا نام فاعل را بیان کنیم. به مثال‌های زیر از این کاربرد دقت کنید.

I am a teacher.

من معلم هستم.

You are my best friend.

تو دوست صمیمی من هستی.

John is an artist.

«جان» هنرمند است.

I am an English teacher.

من معلم انگلیسی هستم.

We are students.

ما دانش‌آموز هستیم.

They are my cousins.

آن‌ها پسرعموهای من هستند.

He is a good friend of mine.

او یکی از دوستان خوب من است.

She is my sister.

او خواهر من است.

It is a great movie.

این فیلم فوق‌العاده‌ای است.

Mabel is an amazing friend.

«میبل» دوست فوق‌العاده‌ای است.

My parents are teachers.

پدر و مادر من معلم هستند.

These guys are social workers.

آن‌ها مددکار اجتماعی هستند.

Sam is a dancer.

«سم» رقاص است.

برای اشاره به انجام شدن کاری در زمان حال

کاربرد دیگر گرامر am is are در ساختار زمان حال استمراری برای اشاره به کارهایی است که در زمان حال انجام می‌شوند. در دو کاربرد قبلی این افعال به عنوان فعل اصلی در جمله می‌آمدند اما در این ساختار نقش فعل کمکی دارند. در جمله‌های زیر فعل به صورت Bold درآمده و فعل اصلی جمله با رنگ سبز مشخص شده است. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + am/is/are + verb + -ing

به مثال‌های زیر از این ساختار گرامر am is are دقت کنید.

I am talking to you.

در حال حرف زدن با تو هستم.

You are reading this post.

تو داری این پست را می‌خوانی.

We are working on a project.

ما در حال کار کردن روی پروژه‌ای هستیم.

They are mocking you.

آن‌ها دارند تو را مسخره می‌کنند.

She is living with me.

او با من زندگی می‌کند.

He is playing outside.

او بیرون بازی می‌کند.

It is not working properly.

به شکل درست کار نمی‌کند.

تصویر شخصی در حال کتاب خواندن

John is painting in his room.

«جان» در اتاق خود نقاشی می‌کند.

Ana is talking to her mother.

«آنا» در حال حرف زدن با مادر خود است.

My parents are watching T.V.

پدر و مادر من در حال تماشای تلویزیون هستند.

Some kids are playing outside.

چند بچه بیرون در حال بازی کردن هستند.

توجه داشته باشید که می‌توان از «is» ،«am» و «are» برای اشاره به کاری استفاده کرد که در آینده قرار است انجام شود و از قبل برای رخ دادن آن برنامه ریخته‌ایم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

We are going on a vacation soon.

آن‌ها به زودی به تعطیلات می‌روند.

They are coming tomorrow.

آن‌ها فردا می‌آیند.

Sara is taking the online class next week.

«سارا» هفته آینده کلاس آنلاین دارد.

برای اشاره به رخ دادن اتفاقی در زمان حال

آخرین کاربرد گرامر am is are برای توصیف کردن اتفاقی است که در زمان حال رخ می‌دهد. در این ساختار جمله‌ها در زمان حال ساده و در وجه مجهول ساخته می‌شوند. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Am/Is/Are + Past Participle

به جمله‌های زیر توجه کنید تا این ساختار را بهتر درک کنید.

The company pays him on time.

شرکت به موقع به او حقوق می‌دهد.

***

He is paid on time (by the company).

او به موقع (توسط شرکت) حقوق می‌گیرد.

Everyone appreciates me for my work.

همه من را به خاطر کارم تشویق می‌کنند.

***

I am appreciated for my work.

من به خاطر کارم تشویق می‌شوم.

We train the students really well.

ما دانش‌آموزها را خیلی خوب آموزش می‌دهیم.

***

The students are trained really well.

دانش‌آموزها خیلی خوب آموزش می‌بینند.

همان‌طور که می‌بینید و در مطلب گرامر مجهول در انگلیسی اشاره کردیم، در جمله‌های مجهول گوینده جمله تمرکز بیشتری بر اتفاق دارد، در این جمله‌ها کننده کار اهمیت چندانی ندارد و گاهی اوقات در جمله حذف می‌شود.

ساختار گرامر am is are

پیش از این اشاره کردیم که فعل to be در زمان حال ساده به سه شکل به کار می‌رود. در ادامه به روش‌های مخفف، منفی و سوالی کردن جمله با این فعل اشاره می‌کنیم. در جدول زیر به روش صرف فعل to be در زمان حال و روش مخفف کردن آن پرداخته‌ایم.

مثالحالت مخففحالت پایه
I am late.I'mI am
You are clever.You'reYou are
He is happy.He'sHe is
She is hungry.She'sShe is
It is cold.It'sIt is
We are late.We'reWe are
They are great.They'reThey are

در جدول زیر به روش سوالی و منفی کردن زمان حال فعل to be در انگلیسی پرداخته‌ایم.

جمله سوالیجمله منفی مخففجمله منفی
Am I late?I'm not late.I am not late.
Are you clever?You aren't clever.You are not clever.
Is he happy?He isn't happy.He is not happy.
Is she hungry?She isn't hungry.She is not hungry.
Is it cold?It isn't cold.It is not cold.
Are we late?We aren't late.We are not late.
Are they great?They aren't great.They are not great.

گرامر is و are

برای تشخیص اینکه در جمله انگلیسی باید از is استفاده کنیم یا are را به کار ببریم، باید به نوع اسامی جمله توجه کنیم. اگر اسم مفرد باشد is را در جمله به کار می‌بریم و و اگر اسم جمع باشد یا بیش از یک اسم در جمله آمده باشد از are استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

The cat is eating all of his food.

گربه دارد همه غذای خود را می‌خورد.

The cats are eating all of their food.

گربه‌ها دارند تمام غذای خود را می‌خورند.

The cat and the dog are eating as fast as they can.

گربه و سگ دارند با تمام سرعتی که می‌توانند غذا می‌خورند.

کاربرد Is

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم در زبان انگلیسی اسامی خاص و ضمیر سوم شخص مفرد با Is همراه می‌شوند. این قانون نکات مهم دیگری نیز دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 • برای اشاره به ضمایر نامعین مفرد، یعنی ضمیرهایی که به «one-» یا «body-» ختم می‌شوند از فعل Is استفاده می‌کنیم. علاوه بر این، با وجود اینکه کلمه everyone جمع به نظر می‌رسد، فعل Is را برای آن به کار می‌بریم:

Is anybody ready to leave?

کسی آماده رفتن هست؟

Everyone is having a great time at the party.

به همه در مهمانی خوش می‌گذرد.

No one is ready to admit who stole the money.

هیچ‌کس آماده نیست اقرار کند که چه کسی پول را دزدید.

Somebody is playing their music without headphones on.

کسی در حال پخش کردن موسیقی بدون هدفون است.

مردی در حال کار کردن در اداره
 • در کنار صفات Either/Or و Neither/Nor در زبان انگلیسی فعل Is را استفاده می‌کنیم:

Either car is a good choice.

هر کدام از دو ماشین انتخاب خوبی است.

Either freeway is better than taking city streets.

هر کدام از دو آزادراه بهتر از رفتن از خیابان‌های شهر است.

Neither of my brothers is helping me clear the table.

هیچ‌کدام از دو برادرم به من در تمیز کردن میز کمک نمی‌کنند.

Neither movie is my favorite.

هیچ‌کدام از دو فیلم، محبوب من نیست.

 • اگر Either/Or و Neither/Nor در جمله نقش فاعل داشته باشند، ضمیر مفرد به شمار می‌روند و فعل Is برای آن‌ها به کار می‌رود:

Either Manny or Fred is driving me to the game.

یا «مانی» یا «فرد» من را با ماشین به مسابقه می‌رساند.

Either the black cat or the orange cat is scratching the sofa.

یا گربه سیاه یا گربه نارنجی به مبل چنگ می‌زند.

Neither Mom nor Dad is able to attend the conference.

نه مامان و نه بابا نمی‌توانند در کنفرانس شرکت کنند.

Neither Saturday nor Sunday is a good day to meet.

نه شنبه و نه یکشنبه روز خوبی برای ملاقات نیست.

نکته: استفاده از فعل مفرد برای اشاره به Either/Or و Neither/Nor در یک مورد دچار استثنا می‌شود. وقتی در جمله یک فاعل مفرد و یک فاعل جمع داشته باشیم، استفاده از فعل مفرد وقتی فاعل جمع به آن نزدیک‌تر است کمی عجیب و نابه‌جا به نظر می‌رسد. مثال زیر را در نظر بگیرید

Either my mother or my sisters is coming to my art show.

یا مادر یا خواهرانم به نمایشگاه هنر من می‌آید.

از آنجا که sisters کلمه‌ای جمع است استفاده از فعل Is در کنار آن کمی نامناسب به هم می‌رسد. برای درست کردن این جمله از دو روش می‌توان استفاده کرد.

روش اول تغییر دادن ترتیب فاعل‌های جمله است تا فاعل مفرد در کنار فعل مفرد قرار بگیرد.

Either my sisters or my mother is coming to my art show.

یا خواهرانم یا مادرم به نمایشگاه من می‌آید.

روش دوم تغییر دادن فعل کمکی جمله است تا فاعل جمع در کنار فعل جمع قرار بگیرد.

Either my mother or my sisters are coming to my art show.

یا مادر یا خواهرانم به نمایشگاه هنر من می‌آیند.

کاربرد are

به طور کلی در زبان انگلیسی برای تمامی اشخاص به جز اول‌شخص مفرد و سوم‌شخص مفرد از فعل are استفاده می‌کنیم. کاربردهای دیگر این فعل عبارتند از:

 • برای اشاره به ضمایر نامعین جمع مثل «all» ،«many» ،«Some» و «few» از این فعل استفاده می‌کنیم:

Some animals are not meant to be domesticated.

بعضی حیوانات را نمی‌توان اهلی کرد.

A few of us are going to the wedding reception this weekend.

تعداد کمی از ما آخر این هفته به جشن عروسی می‌رویم.

Many countries are considering pulling out of the peace agreement.

بسیاری از کشورها در نظر دارند از توافقنامه صلح خارج شوند.

All of the houses on the block are in danger of flooding.

تمام خانه‌های این بلوک در خطر سیل هستند.

 • همراه با فاعل مرکب، یعنی وقتی جمله دو فاعل دارد که با and به همدیگر متصل شده‌اند فعل are را به کار می‌بریم:

Lisa and Jill are going to the concert tonight.

«لیسا» و «جیل» امشب به کنسرت می‌روند.

Brainstorming and proofreading are two important parts of the writing process.

جلسه ایده‌پردازی و نمونه‌خوانی دو بخش مهم روند نوشتن هستند.

Rain and hail are in the weather forecast for next week.

در پیش‌بینی هوای هفته بعد باران و طوفان هست.

John, Ignacio, and Scott are on the ballot for the school election.

«جان»، «ایگناسیو» و «اسکات» در انتخابات مدرسه نامزد هستند.

تفاوت is و are در اسامی جمعی

اسامی جمعی به گروهی از افراد یا اشیا اشاره دارند که به عنوان یک واحد در نظر گرفته می‌شوند. این کلمه‌ها معمولا به چند شیء یا شخص اشاره می‌کنند اما به صورت مفرد به کار می‌روند. در انگلیسی آمریکایی اسامی جمعی با is همراه می‌شوند در انگلیسی بریتانیایی این اسامی با are در جمله می‌آیند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

The committee is considering the budget right now.

The committee are considering the budget right now.

کمیته الان در حال انتخاب بودجه است.

The audience is getting antsy.

The audience are getting antsy.

تماشاگرها دارند بی‌قرار می‌شوند.

The couple is moving to California.

The couple are moving to California.

این زوج در حال نقل مکان به «کالیفرنیا» هستند.

توجه داشته باشید در انگلیسی آمریکایی اگر اسم جمعی برای تاکید بیشتر، به تک‌تک افراد گروهی اشاره داشته باشد، می‌توان از فعل جمع are نیز استفاده کرد.

The couple are keeping secrets from each other.

این زوج رازهای خود را از همدیگر نگه می‌دارند.

تصویر یک ماشین تحریر قدیمی

تفاوت is و are در اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش نیز در این کاربرد، ساختاری بسیار شبیه به اسامی جمعی دارند. اسامی غیر قابل شمارش به چیزهایی اشاره دارند که شمارش آن‌ها با عدد و رقم ممکن نیست. این اسامی هم در انگلیسی آمریکایی و هم در انگلیسی بریتانیایی با فعل Is همراه می‌شوند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

The sand is too hot to walk on!

ماسه داغ‌تر از آن است که بتوان روی آن راه رفت.

Water is our most precious resource.

آب باارزش‌ترین منبع ماست.

Pudding is very easy to make.

درست کردن پودینگ بسیار آسان است.

تفاوت is و are در ساختار های دیگر

انتخاب فعل مناسب بعد از ساختارهایی مانند «a pair of» ،«a number of» و «a group of»‌ در زبان انگلیسی برای بسیاری از زبان‌آموزان دشوار است. در ادامه این مطلب به فعل مناسب برای هر کدام از این عبارت‌ها اشاره می‌کنیم.

 • در کنار ساختار a number of از فعل are استفاده می‌کنیم:

A number of people are concerned about the lack of progress.

NOT: A number of people is concerned about the lack of progress.

تعدادی از مردم از نبود پیشرفت نگران شده‌اند.

 • در کنار عبارت‌هایی مانند group of، وقتی تایید ما روی گروه است is را به کار می‌بریم:

That group of protesters is sure to be distracting.

آن گروه معترض‌ (معترضان) واقعا حواس همه را پرت می‌کنند.

This series of books is phenomenal.

این مجموعه کتاب واقعا فوق‌العاده است.

 • اما اگر روی اشخاص یا اعضای آن گروه تاکید داشته باشیم می‌توان از are استفاده کرد:

A bunch of my friends are going to different schools next fall.

چند نفر از دوستان من پاییز سال بعد به مدارس متفاوتی می‌روند.

A handful of new books are published each week.

چند کتاب جدید هر هفته منتشر می‌شوند.

 • وقتی به دو چیز اشاره داریم که از یک نوع هستند، معمولا آن‌ها را یک واحد حساب کرده و از فعل is استفاده می‌کنیم:

A good pair of shoes is a luxury in some parts of the world.

NOT: A good pair of shoes are a luxury in some parts of the world.

یک جفت کفش خوب در بسیاری از مناطق دنیا غنیمت است.

تفاوت There Is و There Are

برای انتخاب فعل درست از بین There Is و There Are باید به کلمه‌ای نگاه کنیم که بعد از آن در جمله می‌آید. اگر کلمه مفرد باشد فعل there is همراه آن می‌آید. به مثال زیر توجه کنید.

There is a cat on the porch.

گربه‌ای روی ایوان است.

اگر کلمه جمع باشد فعل there are در جمله می‌آید. مثال زیر را در نظر بگیرید.

There are many opportunities to learn at this company.

فرصت‌های زیادی برای یادگیری در این شرکت هست.

سوالات رایج درباره گرامر am is are

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد گرامر am is are پاسخ دهیم.

ساختار گرامر am is are چیست؟

به طور کلی am فعل مناسب اول‌شخص مفرد، is فعل مناسب سوم‌شخص مفرد و are فعل مناسب دیگر ضمیرهای زبان انگلیسی است. این فعل هم می‌تواند در جایگاه فعل اصلی به کار برود و هم می‌تواند جزو افعال کمکی جمله باشد.

روش منفی کردن am is are چیست؟

برای منفی کردن am is are در جایگاه فعل اصلی جمله یعنی در جمله‌هایی که در زمان حال ساده هستند و در جایگاه فعل فرعی، یعنی در جمله‌های حال استمراری  کلمه منفی‌ساز not را به بعد از آن اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید که not در این ساختار معمولا مخفف می‌شود و به کلمه قبل از خود می‌چسبد.

روش سوالی کردن am is are چیست؟

برای سوالی کردن فعل to be و اشکالی دیگر آن یعنی am is are فقط باید این فعل را به قبل از فاعل جمله منتقل کنیم.

کاربرد گرامر am is are چیست؟

am is are سه حالت مختلف فعل to be در زمان حال ساده هستند. این سه فعل برای توصیف چیزی یا کسی به کار می‌روند. کاربرد دیگر آن‌ها برای نامیدن چیزی یا کسی است. همچنین برای اشاره به انجام شدن کاری در زمان حال و برای بیان رخ دادن اتفاقی در زمان حال از این سه شکل فعل استفاده می‌کنیم.

کاربرد are در انگلیسی چیست؟

کاربرد اصلی این فعل برای اشاره به ضمایر جمع و ضمیر دوم‌شخص مفرد در زبان انگلیسی است. همچنین فعل are برای اشاره به ضمایر نامعین جمع به کار می‌رود. فعل مناسب فاعل مرکب جمله نیز are است.

کاربرد is در انگلیسی چیست؟

کاربرد اصلی این فعل در کنار ضمیر سوم‌شخص مفرد یا اسامی مفرد است. علاوه بر این، از این فعل برای اشاره به ضمایر نامعین مفرد نیز استفاده می‌کنیم. کاربرد دیگر آن در کنار حروف ربط دوتایی Either/Or و Neither/Nor است.

تمرین گرامر am is are

در ادامه برای تمرین بهتر و بیشتر، چند نمونه سوال از گرامر am is are تهیه کرده‌ایم.

تصویر برگه کاغذ و خودکار

تمرین اول

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب گرامر am is are، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۵ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. The film _____ interesting.
am
is
are
2. His father _____ a dentist.
am
is
are
3. Children _____ in the classroom.
am
is
are
4. Your dog ____ nice.
am
is
are
5. I _____ busy.
am
is
are
6. She _____ my best friend.
am
is
are
7. We _____ here.
am
is
are
8. John _____ at home.
am
is
are
9. They _____ good people.
am
is
are
10. My parents _____ teachers.
am
is
are
11. I _____ tired.
am
is
are
12. Kate _____ a beautiful girl.
am
is
are
13. We _____ tall.
am
is
are
14. It _____ warm today.
am
is
are
15. James and Kevin _____ football players.
am
is
are

تمرین دوم

جمله‌های زیر را به شکل مخفف بازنویسی کنید.

Q1: I am a boy.

جواب

Answer: I'm a boy.

Q2: You are a girl.

جواب

Answer: You're a girl.

Q3: He is my friend.

جواب

Answer: He's my friend.

Q4: She is my mother.

جواب

Answer: She's my mother.

Q5: It is a dog.

جواب

Answer: It's a dog.

Q6: We are happy.

جواب

Answer: We're happy.

Q7: You are tall.

جواب

Answer: You're tall.

Q8: They are a family.

جواب

Answer: They're a family.

جمع‌بندی گرامر am is are

در این مطلب به کاربرد گرامر فعل to be در زمان حال یعنی گرامر am is are در انگلیسی پرداختیم و ساختار آن را در حالت‌های مثبت و منفی، پرسشی و مخفف بررسی کردیم. کاربردهای این فعل در زمان حال عبارتند از:

 • برای توصیف کسی یا چیزی
 • برای نامیدن کسی یا چیزی
 • برای اشاره به انجام شدن کاری
 • برای اشاره به رخ دادن اتفاقی

در ادامه به کاربرد دو فعل is و are در جمله‌های انگلیسی اشاره کردیم. به طور کلی is با اسامی و ضمیرهای سوم شخص مفرد به کار می‌رود. برای اشاره به ضمایر نامعین مفرد و همراه با Either/Or و Neither/Nor نیز از این فعل استفاده می‌کنیم. are برای اشاره به ضمیرها و اسامی جمع انگلیسی به کار می‌رود و برای اشاره به ضمایر نامعنی جمع و فاعل مرکب نیز کاربرد دارد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English With AshishEnglish 4U GrammarlyYour Dictionary
۱ دیدگاه برای «گرامر am is are – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

عالی و مفید بود

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *