ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۳۹۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

ضمیر یکی از مهم‌ترین اجزای کلام در زبان انگلیسی است که انواع مختلفی دارد و اطلاعات مهمی در مورد اسمی که جایگزین آن شده است، مانند شخص، شمار و نقش اسم در جمله به ما می‌دهد. در این مطلب قصد داریم انواع مختلف ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی را بررسی کنیم و کاربردهای آن‌ها را آموزش دهیم. علاوه بر این، اهمیت این ضمیر در زبان انگلیسی را مرور می‌کنیم.

ضمیر در انگلیسی

ضمیر در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که جایگزین اسم یا عبارت اسمی می‌شود تا از تکرار آن جلوگیری کند. علاوه بر این ضمیر نشان‌دهنده شمار یعنی مفرد یا جمع بودن اسم و شخص، یعنی اول شخص، دوم‌شخص یا سوم‌شخص بودن آن نیز هست. در زبان انگلیسی بعضی از ضمایر، جنسیت اسم را نیز مشخص می‌کنند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Carson went for a walk. It started to rain, so Carson went back to Carson’s house.

«کارسون» به پیاده‌روی رفت. باران گرفت، به همین خاطر «کارسون» به خانه «کارسون» برگشت.

***

Carson went for a walk. It started to rain, so he went back to his house.

«کارسون» به پیاده‌روی رفت. باران گرفت، به همین خاطر او به خانه خود برگشت.

Lions live in packs. Lions work together to take care of lions’ cubs, and lions love to be with other lions.

شیرها گله‌ای زندگی می‌کنند. شیرها با همدیگر کار می‌کنند تا از توله‌های شیرها مراقبت کنند و شیرها دوست دارند با شیرهای دیگر باشند.

***

Lions live in packs. They work together to take care of their cubs, and they love to be with other lions.

شیرها گله‌ای زندگی می‌کنند. آن‌ها با همدیگر کار می‌کنند تا از توله‌های خود مراقبت کنند و دوست دارند با شیرهای دیگر باشند.

همان‌طور که می‌بینید در مثال اول اسم «کارسون» سه بار تکرار شده. این تکرار علاوه بر کم کردن زیبایی متن، خواندن آن را هم سخت‌تر می‌کند. در مثال دوم که به جای تکرار اسم از ضمیرهای مناسب استفاده شده، جمله کوتاه‌تر، خواناتر و زیباتر به نظر می‌رسد.

ضمایر در زبان انگلیسی انواع متفاوتی دارند، در واقع نقش هر ضمیر بر حسب نقش اسمی که جایگزین آن شده تعیین می‌شود. برای مثال اگر اسمی در جمله نقش فاعل داشته باشد، باید از ضمیر فاعلی به جای آن استفاده کنیم. در ادامه به انواع ضمایر در زبان انگلیسی و شکل سوم شخص آن‌ها اشاره شده است.

ضمایر فاعلی

«ضمیرهای فاعلی» (Subject Pronouns) در زبان انگلیسی به فرد یا شیئی اشاره دارند که در جمله کاری را انجام می‌دهد یا فعل جمله حالت آن را توصیف می‌کند. در جدول زیر به ضمیر‌های فاعلی سوم‌شخص اشاره شده است.

ضمیرهای فاعلی

(Subject Pronouns)

سوم‌شخص مفرد مذکرHe
سوم‌شخص مفرد مونثShe
سوم‌شخص مفرد حیوانات و اشیاIt
سوم‌شخص جمعThey

به مثال‌های زیر از کاربرد این ضمایر دقت کنید.

My family went to the store.

خانواده من به فروشگاه رفتند.

***

They went to the store.

آن‌ها به فروشگاه رفتند.

The ostrich wants more food.

شترمرغ غذای بیشتری می‌خواهد.

***

It wants more food.

آن حیوان غذای بیشتری می‌خواهد.

ضمایر مفعولی

«ضمیرهای مفعولی» (Object Pronouns) در جمله جانشین اسمی می‌شوند که نقش مفعول را دارد. در واقع ضمایر مفعولی به فرد یا شیئی اشاره دارند که عمل فعل بر روی آن تاثیر گذاشته است. در جدول زیر ضمیرهای مفعولی سوم‌شخص در زبان انگلیسی بررسی شده‌اند.

ضمیرهای مفعولی

(Object Pronouns)

سوم‌شخص مفرد مذکرHim
سوم‌شخص مفرد مونثHer
سوم‌شخص مفرد حیوانات و اشیاIt
سوم‌شخص جمعThem

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Go talk to Victoria.

برو با ویکتوریا حرف بزن.

***

Go talk to her.

برو با اوحرف بزن.

***

Has anyone met Edgar and Sam?

کسی «ادگار» و «سم» را دیده است؟

***

Has anyone met them?

کسی آن‌ها را دیده است؟

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی

«ضمایر ملکی» (Possessive Pronouns) در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت در جمله به کار می‌روند. همان‌طور که از اسم آن‌ها پیداست، این ضمیرها جایگزین اسمی می‌شوند که به مالکیت آن اشاره داریم و برخلاف صفت‌های ملکی، اسم پس از آن‌ها نمی‌آید. در جدول زیر به ضمیرهای ملکی سوم‌شخص اشاره شده است.

ضمایر ملکی

(Possessive Pronouns)

سوم‌شخص مفرد مذکرHis
سوم‌شخص مفرد مونثHers
سوم‌شخص مفرد حیوانات و اشیا-
سوم‌شخص جمعTheirs

مثال‌های زیر را در نظر بگیرد.

That prize is Zoe’s.

آن جایزه مال «زویی» است.

***

That prize is hers.

آن جایزه مال اوست.

The house is the Hendersons’.

این خانه مال «هندرسون‌ها» است.

***

The house is theirs.

این خانه مال آن‌هاست.

صفات ملکی که معمولا زیرمجموعه‌ای از ضمیرهای ملکی محسوب می‌شوند، قبل از اسم می‌آیند تا مالکیت آن را نشان دهند. به مثال‌های زیر از کاربرد صفات ملکی توجه کنید.

That is Zoe’s prize.

آن جایزه «زویی» است.

***

That is her prize.

آن جایزه اوست.

It’s the Hendersons’ house.

این خانه «هندرسون‌‌ها» است.

***

It’s their house.

این خانه آن‌هاست.

ضمایر انعکاسی

«ضمایر انعکاسی» (Reflexive Pronouns) در جمله‌هایی به کار می‌روند که فاعل و مفعول آن‌ها یک شخص باشد، درواقع ضمیرهای انعکاسی با افعال خاصی استفاده می‌شوند که فرد انجام‌دهنده آن‌ها و فردی که فعل روی آن‌ها تاثیر می‌گذارد یکی باشد. در جدول زیر ضمایر انعکاسی سوم‌شخص در انگلیسی بررسی شده‌اند.

ضمایر انعکاسی

(Reflexive Pronouns)

سوم‌شخص مفرد مذکرHimself
سوم‌شخص مفرد مونثHerself
سوم‌شخص مفرد حیوانات و اشیاItself
سوم‌شخص جمعThemselves

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد این ضمایر آشنا شوید.

Sara taught herself Spanish.

«سارا» به خودش اسپانیایی یاد داد.

***

She taught herself Spanish.

او به خودش اسپانیایی یاد داد.

The spider spun a web for itself.

عنکبوت برای خود تاری بافت.

***

The spiders spun webs for themselves.

آن حیوان برای خود تاری بافت.

همان‌طور که در جدول‌های بالا می‌بینید با وجود اینکه ضمیر سوم‌شخص مفرد در زبان انگلیسی به جنسیت اسم نیز اشاره دارد و به سه دسته تقسیم می‌شود، حالت جمع هر سه این ضمیرها به یک شکل است و اطلاعاتی در مورد جنسیت آن‌ها به ما نمی‌دهد.

سوم شخص جمع در انگلیسی چیست؟

سوم شخص در زبان انگلیسی به شخص یا اشخاصی اشاره دارد که نه گوینده جمله هستند و نه مخاطب آن محسوب می‌شوند، درواقع سوم‌شخص به فردی گفته می‌شود که به صورت غیرمستقیم خطاب قرار می‌گیرد و در جمله اطلاعاتی در مورد او به ما داده می‌شود. وقتی در جمله به بیش از یک نفر اشاره داشته باشیم که نه گوینده جمله باشند و نه مخاطب آن، از ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی استفاده می‌کنیم.

اهمیت سوم شخص جمع در انگلیسی

اهمیت ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سوم شخص جمع در انگلیسی در جملات «مجهول غیرشخصی» (Impersonal Passive) است. مجهول غیرشخصی ساختاری در زبان انگلیسی است که برای مطرح کردن افکار، گفته‌ها، باورها و نظرات کلی جامعه استفاده می‌شوند. این جمله‌ها به دو روش و به کمک سوم شخص مفرد و جمع در انگلیسی ساخته می‌شوند.

جملات مجهول غیرشخصی در متن‌های علمی زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند، چراکه باعث رسمی‌تر شدن مطلب می‌شوند و بدون اشاره به نظر شخصی گوینده جمله، نظر یا ایده‌ای کلی را مطرح می‌کنند. به همین علت معمولا با فعل‌هایی به کار می‌روند که نشان‌دهنده طرز تفکر یا نظری هستند. در جدول زیر به تعدادی از این افعال همراه با معنی آن‌ها اشاره شده است.

فعل جملات مجهول غیرشخصی
فکر کردنThink
باور داشتنBelieve
گفتنSay
گزارش دادنReport
دانستنKnow
انتظار داشتنExpect
در نظر داشتنConsider
درک کردنUnderstand

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم این کاربرد به دو روش و با استفاده از سوم‌شخص مفرد و جمع ساخته می‌شود. جمله‌هایی که با ضمیر سوم‌شخص جمع ساخته می‌شوند بیشتر در محاوره و نقل اطلاعاتی به کار می‌روند که منبع موثقی ندارند اما جمله‌هایی که با ضمیر سوم‌شخص مفرد ساخته می‌شوند بیانگر اطلاعاتی هستند که نتیجه گزارش یا تحقیقی را بیان می‌کنند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد این ساختار در زبان انگلیسی بهتر آشنا شوید.

They say that children are afraid of ghosts.

مردم می‌گویند بچه‌ها از روح می‌ترسند.

***

It is said that children are afraid of ghosts.

گفته می‌شود بچه‌ها از روح می‌ترسند.

They say that this orchestra is the best in the world.

مردم می‌گویند این بهترین ارکستر دنیاست.

***

This orchestra is said to be the best in the world.

گفته می‌شود این بهترین ارکستر دنیاست.

They think that he will be attending the meeting.

فکر می‌کنند او در جلسه شرکت می‌کند.

***

He is thought to be attending the meeting.

تصور می‌شود که او در جلسه شرکت کند.

They say that Mr. Brown owns a lot of land in the north.

مردم می‌گویند آقای «براون» زمین‌های زیادی در شمال دارد.

***

Mr. Brown is said to own a lot of land in the north.

گفته می‌شود آقای «براون» زمین‌های زیادی در شمال دارد.

People think that learning a new language also presents the brain with unique challenges.

مردم می‌گویند یاد گرفتن زبانی جدید چالش‌های تازه‌ای برای مغز نیز ایجاد می‌کند.

***

It is thought that learning a new language also presents the brain with unique challenges.

گفته می‌شود یاد گرفتن زبانی جدید چالش‌های تازه‌ای برای مغز نیز ایجاد می‌کند.

علاوه بر این گاهی در زبان انگلیسی از ضمیر ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی برای اشاره به یک فرد استفاده می‌کنیم. کاربردهای این ساختار عبارتند از:

  • وقتی جنسیت کسی را نمی‌دانیم:

Somebody left their umbrella in the office. Could you please let them know where they can get it?

کسی چتر خود را در دفتر جا گذاشته است. می‌توانی به او اطلاع بدهی کجا می‌تواند آن را پس بگیرد؟

The patient should be told at the outset how much they will be required to pay.

در ابتدا باید به بیمار گفته شود که باید چه مقدار هزینه بپردازد.

But a journalist should not be forced to reveal their sources.

اما یک روزنامه‌نگار نباید مجبور شود منابع خود را افشا کند.

  • وقتی در مورد موضوعی کلی حرف می‌زنیم و جنسیت فرد اهمیتی ندارد:

They are a child.

او یک کودک بود.

When a child cries, I hug them.

وقتی بچه‌ای گریه می‌کند، من او را بغل می‌کنم.

A child tells me their age.

بچه‌ای سن خود را به من می‌گوید.

If I lose my phone, a child lends me theirs.

اگر تلفن خود را گم کنم، بچه‌ای تلفن خود را به من قرض می‌دهد.

A child dresses themself.

A child dresses themselves.

بچه‌ای لباس خود را می‌پوشد.

سوالات رایج درباره ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی

در ادامه این مطلب به چند سوال پرتکرار در مورد ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی پاسخ می‌دهیم.

ضمیر در انگلیسی چیست؟

ضمیر در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که جایگزین اسم می‌شود تا از تکرار آن در جمله جلوگیری کند. همچنین اگر اسم فردی را ندانیم از ضمیر برای اشاره به او استفاده می‌کنیم. ضمایر انگلیسی انواع مختلفی دارند که هر کدام جایگاه و کاربرد مخصوص خود را دارند.

سوم شخص در انگلیسی چیست؟

سوم‌شخص در زبان انگلیسی به فرد یا افرادی گفته می‌شود که نه گوینده جمله هستند و نه مخاطب آن محسوب می‌شوند. در واقع سوم‌شخص ممکن است هنگام مکالمه حاضر یا غایب باشد اما به صورت مستقیم خطاب قرار نمی‌گیرد و فقط در مورد او صحبت می‌کنیم.

کاربرد سوم شخص در انگلیسی چیست؟

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سوم‌شخص مفرد و جمع در انگلیسی برای بیان جمله‌های مجهول غیرشخصی است. این جمله‌ها برای بیان عقیده‌های کلی مردم استفاده می‌شوند. کاربرد سوم‌شخص جمع در انگلیسی برای اشاره نکرده به جنسیت فرد یا افرادی است که در مورد آن‌ها حرف می‌زنیم. همچنین وقتی در مورد یک شخص حرف می‌زنیم اما جنسیت او مد نظر ما نیست یا وقتی به خدا اشاره داریم، از سوم‌شخص مفرد مذکر استفاده می‌کنیم.

تمرین ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی

تمرین ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی

یکی از بهترین روش‌های درک عمیق گرامر زبان انگلیسی تمرین و تکرار آن است. در ادامه تمرینی جهت خودآزمایی از ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی برای شما تهیه شده است.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با استفاده از ضمیر به جای اسم بازنویسی کنید.

Q1: Josh and Derrick visited Disneyland last month.

جواب

Answer: They visited Disneyland last month.

Q2: Sarah did not come home last evening.

جواب

Answer: She did not come home last evening.

Q3: My mom could not find her cupboard keys.

جواب

Answer: She could not find her cupboard keys.

Q4: Yesterday was my parents’ wedding anniversary.

جواب

Answer: Yesterday was their wedding anniversary.

Q5: The cat drank all the milk that was left in the kitchen.

جواب

Answer: It drank all the milk that was left in the kitchen.

Q6: Sheela and Teena found it hard to move the sofa set across the hall as the sofa set was too heavy for Sheela and Teena to carry.

جواب

Answer: They found it hard to move the sofa set across the hall as it was too heavy for them to carry.

Q7: Sara is Danny’s sister.

جواب

Answer: She is his sister.

Q8: That silver car belongs to Emmanuel and Usha.

جواب

Answer: It belongs to them.

Q9: My pet dog just lay on the floor the whole day.

جواب

Answer: It just lay on the floor the whole day.

Q10: The teacher asked the students if the students had submitted the students’ assignments.

جواب

Answer: The teacher asked the students if they had submitted their assignments

جمع‌بندی

در این مطلب به تعریف انواع مختلف ضمیر در زبان انگلیسی پرداختیم و با بررسی کاربردهای هر یک یاد گرفتیم که ضمیر در جمله نشان‌دهنده شمار، شخص و نقش اسم در جمله است، همچنین گاهی جنسیت آن را نیز مشخص می‌کند. در ادامه به دلایل اهمیت ضمیر سوم شخص جمع در انگلیسی پرداختیم که به شکل زیر است:

  • برای استفاده در جملات مجهول غیرشخصی، برای بیان افکار، گفته و نظرات کلی جامعه.
  • برای اشاره به شخصی که جنسیت او را نمی‌دانیم.
  • وقتی جنسیت فرد اهمیتی ندارد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع ضمایر انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Your DictionaryEnglisch Hilfen
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *