انواع زمان حال در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ

۸۶۵۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۹ دقیقه
انواع زمان حال در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ

زبان انگلیسی از سه زمان گذشته، حال و آینده تشکیل شده است. هر کدام از این زمان‌ها برای اشاره به وضعیتی خاص به کار می‌روند و کاربردهای مخصوصی دارند. زمان حال در انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌شود و به طور کلی برای اشاره به فعالیت‌های زمان حال و آینده استفاده می‌شود. در این مطلب قصد داریم انواع زمان حال در انگلیسی را آموزش بدهیم و کاربردهای هر یک را بررسی کنیم. همچنین روش‌های منفی و سوالی کردن ساختار هر کدام و قیدهای مخصوص آن‌ها را نیز معرفی می‌کنیم.

انواع زمان حال در انگلیسی چیست ؟

به طور کلی انواع زمان حال در زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

در ادامه این مطلب کاربردهای هر یک از این زمان‌ها را بررسی می‌کنیم.

کاربردهای انواع زمان حال در انگلیسی

از انواع زمان حال در انگلیسی برای توصیف فعالیتی که همان موقع رخ می‌دهد یا برای توصیف وضعیت موجود استفاده می‌شود. با این حال این زمان‌ها کاربردهای دیگری هم دارند، مثلا می‌توان از آن‌ها برای توصیف کارهای گذشته استفاده کرد. هر کدام از انواع زمان حال در انگلیسی قیدهای مخصوصی دارند که اغلب با همان زمان به کار می‌رود و به نوعی نشانه آن زمان است. در ادامه این مطلب این موارد را بررسی می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I swim in the sea every Saturday.

من هر شنبه در دریا شنا می‌کنم.

I am happy.

من خوشحالم.

The meeting ends at 6 o'clock.

جلسه ساعت شش تمام می‌شود.

حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در واقع حالت اصلی فعل در زبان انگلیسی است و برای تمام فاعل‌ها به یک شکل استفاده می‌شود به غیر از فاعل سوم‌شخص مفرد. برای اشاره به فاعل سوم‌شخص مفرد «s-» به انتهای فعل اضافه می‌کنیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Verb

کاربردهای این زمان موارد زیر هستند:

 • برای اشاره به عادت‌ها و کارهایی که از روی عادت انجام می‌شوند (Habitual Events):

I sometimes go to the gym.

گاهی به باشگاه می‌روم.

I never eat fish.

هیچ‌وقت ماهی نمی‌خورم.

This little boy goes to the library often.

این پسر کوچک اغلب اوقات به کتابخانه می‌رود.

 • برای اشاره به حقایق کلی و علمی (General Truth):

London is the capital of England.

لندن پایتخت انگلستان است.

Water freezes at zero degrees.

آب در دمای صفر درجه یخ می‌زند.

The Earth revolves around the Sun.

زمین دور خورشید می‌چرخد.

 • برای توصیف فعالیت‌هایی که هر روز رخ می‌دهند یا کارهایی که به شکل منظم تکرار می‌شوند (Repeated Actions or Events):

We drive to work every day.

ما هر روز با ماشین به سر کار می‌رویم.

I always wake up at 6 a.m.

من همیشه ساعت شش صبح بیدار می‌شوم.

It rains every afternoon in the spring.

در بهار هر روز بعد از ظهر باران می‌بارد.

 • برای اشاره به فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و برنامه‌های زمانی در آینده (Timetables and Plans):

The bus leaves at 6:30 p.m.

اتوبوس ساعت شش و نیم عصر می‌رود.

When does the bus to New York leave?

اتوبوس نیویورک چه وقتی راه می‌افتد؟

Our holiday starts on the 26th March.

تعطیلات ما در بیست‌وششم مارس شروع می‌شود.

 • برای بیان باورها و نظرات و ابراز احساسات (Beliefs and Feelings):

We agree with most of your plan.

ما با بیشتر نقشه تو موافقیم.

I hope to see you soon.

امیدوارم تو را به زودی ببینم.

He likes chocolates.

او از شکلات خوشش می‌آید.

 • برای بیان دستورالعمل یا آدرس دادن (Instructions & Directions):

First put the water in the pot, then bring to a boil.

اول آب را در قابلمه بریزید بعد آن را به جوش بیاورید.

Open the packet and pour the contents into hot water.

بسته را باز کنید و محتویات آن را داخل آب داغ بریزید.

You walk for two hundred meters, then you turn left.

دویست متر راه می‌روی، بعد به سمت چپ می‌پیچی.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

حال استمراری در زبان انگلیسی

پرکاربردترین زمان در میان انواع زمان حال در انگلیسی، حال استمراری است. این زمان برای توصیف فعالیتی ادامه‌دار به کار می‌رود که همان لحظه در حال انجام است. به عبارت دیگر اشاره به فعالیتی دارد که هنگام صحبت کردن در جریان است و هنوز تمام نشده است. فرمول کلی این زمان به شکل زیر است:

Subject + Be + Verb + -ing

در موارد زیر از این فعل استفاده می‌کنیم:

 • برای اشاره به فعالیت‌هایی که در لحظه دارند رخ می‌دهند (At the moment):

We are learning grammar.

ما در حال یاد گرفتن گرامر هستیم.

Look! That man is reading a newspaper.

ببین! آن مرد در حال روزنامه خواندن است.

The noise is beginning to give me a headache.

این سروصدا دارد باعث سردرد من می‌شود.

 • برای اشاره به برنامه‌هایی که برای آینده ریخته‌ایم (Future plans):

I’m getting married in July.

قصد دارم در ماه جولای ازدواج کنم.

I am complaining to his mother about him.

از او به مادرش شکایت می‌کنم.

I'm meeting my father tomorrow afternoon.

فردا بعد از ظهر پدر خود را می‌بینم.

 • برای اشاره به وضعیت‌های موقت (Temporary situations):

He’s living in London for the moment.

او در حال حاضر در لندن زندگی می‌کند.

John's working in a library until he finds a job in his field.

«جان» در حال کار کردن در کتابخانه‌ای است تا شغلی در رشته خود پیدا کند.

He’s studying a new language at the moment.

او در حال حاضر زبان جدیدی را یاد می‌گیرد.

 • برای اشاره به عادات جدید یا موقت (New habits):

He's eating a lot these days.

او این روزها خیلی غذا می‌خورد.

She's swimming every morning.

او هر روز صبح شنا می‌کند.

You're smoking too much.

تو بیش از حد سیگار می‌کشی.

 • برای شکایت کردن یا تاکید بر رفتار فردی همراه با قیدهایی که معنی همیشه دارند (Complaining):

You are always leaving your socks on the floor!

تو همیشه جوراب‌های خود را روی زمین رها می‌کنی!

Why aren’t you ever doing your homework, Mary?

چرا هیچ‌وقت تکلیف خود را انجام نمی‌دهی «ماری»؟

Lucy's always smiling!

«لوسی» همیشه در حال لبخند زدن است!

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

نکته: از «افعال حالتی» (Stative Verbs) نمی‌توان در این زمان استفاده کرد. افعال حالتی برای توصیف حالات، احساسات یا حواس پنجگانه استفاده می‌شوند و به عملی اشاره ندارند. وقتی بخواهیم به حالت استمراری چنین افعالی اشاره کنیم، به جای حال استمراری از زمان حال ساده انگلیسی استفاده می‌کنیم.

I understand you.

NOT: I am understanding you.

تو را درک می‌کنم.

I prefer that one.

NOT: I am preferring that one.

آن یکی را ترجیح می‌دهم.

حال کامل در زبان انگلیسی

یکی دیگر از انواع زمان حال در انگلیسی زمان حال کامل است. از این زمان در زبان انگلیسی برای وصل کردن گذشته به حال استفاده می‌کنیم. در واقع زمان فعالیت‌هایی که با حال کامل توصیف می‌کنیم نامشخص است و تمرکز ما بیشتر روی نتیجه عمل است تا خود عملی که انجام می‌شود. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Have + Past Participle

توجه کنید قسمت سوم افعال باقاعده با اضافه کردن ed- به انتهای قسمت اول فعل ساخته می‌شود. اما تعداد زیادی از فعل‌های زبان انگلیسی بی‌قاعده هستند که در مطلب افعال بی‌قاعده به ساختار و انواع آن‌ها پرداخته شده است. علاوه بر این فعل کمکی have در این ساختار برای سوم‌شخص مفرد به شکل has به کار می‌رود. کاربردهای این زمان موارد زیر هستند:

 • برای توصیف فعالیت‌هایی که در گذشته آغاز شده‌اند و تا زمان حال ادامه دارند:

I’ve lived here for 3 years.

من سه سال اینجا زندگی کرده‌ام.

We have had the same car for 8 years.

هشت سال است که ما همین ماشین را داریم.

We have known each other for a very long time.

مدت زیادی است که ما همدیگر را می‌شناسیم.

 • برای اشاره به تجربه‌های زندگی که در زمان نامشخصی در گذشته انجام شده‌اند:

I’ve swum with dolphins.

من با دلفین‌ها شنا کرده‌ام.

Has there ever been a war during your lifetime?

در طول زندگی تو جنگی رخ داده است؟

Have you seen 'Gone with the Wind'?

فیلم «بر باد رفته» را تماشا کرده‌ای؟

 • برای توصیف فعالیت‌های که در دوره زمانی نامشخصی تکرار می‌شدند:

I’ve visited the Eiffel Tower three times.

سه بار از برج ایفل دیدن کرده‌ام.

We have eaten at that restaurant many times.

ما چندین بار در آن رستوران غذا خورده‌ایم.

She has visited them frequently.

او بارها به آن‌ها سر زده است.

 • برای توصیف کاری که در دوره زمانی ناتمامی انجام شده است (همراه با قیدهای زمان):

I’ve ridden my bicycle today.

امروز سوار دوچرخه‌ام شدم.

I have worked hard this week.

این هفته سخت کار کرده‌ام.

It has rained a lot this year.

امسال زیاد باران باریده است.

 • برای اشاره به کاری که تمام شده و نتیجه‌اش واضح است:

I’ve lost my keys.

کلیدهایم را گم کرده‌ام.

(کلیدهایم را گم کرده‌ام و به همین خاطر نمی‌توانم به داخل بروم.)

Someone has eaten my sandwich!

کسی ساندویچ من را خورده است!

 • برای اشاره به گذشته نزدیک (همراه با قید زمانی just):

I’ve just spoken to Mark on the phone.

همین حالا با «مارک» پای تلفن صحبت کردم.

I have just eaten.

همین حالا غذا خوردم.

Have you just finished work?

همین حالا کارت تمام شد؟

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

آخرین مورد از انواع زمان حال در انگلیسی حال کامل استمراری است. از این زمان برای اشاره به فعالیت‌هایی استفاده می‌کنیم که در گذشته آغاز شده‌اند اما شاید هنوز در حال حاضر تمام نشده‌اند. تمرکز این زمان نیز بر روی نتیجه عمل است. شاید کاری که فعل به آن اشاره دارد یا حالتی که فعل توصیف می‌کند هنوز ادامه داشته باشد یا شاید به تازگی تمام شده باشد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject Have/Has + Been + Verb + -ing

کاربردهای این زمان موارد زیر هستند:

 • برای اشاره به اعمالی که در گذشته آغاز شده و حالا هنوز ادامه دارند:

I’ve been watching a new series recently.

اخیرا مشغول دیدن سریال جدیدی بودم.

My hands are very dirty as I have been painting the walls.

دست‌هایم خیلی کثیف هستند چون مشغول رنگ کردن دیوارها بودم.

They have been trying to contact her.

آن‌ها در تلاش بودند تا با او تماس بگیرند.

 • برای تاکید به مدت زمان انجام کاری یا پاسخ به سوال با how long:

Henry has been playing the violin since he was eight.

«هنری» از وقتی هشت ساله بوده ویولن می‌نوازد.

I have been working for them for the last seven months.

هفت ماه گذشته مشغول کار کردن برای آن‌ها بوده‌ام.

We've been waiting for the bus for hours.

چند ساعت است که منتظر اتوبوس هستیم.

 • برای اشاره به کارهایی که به تازگی تمام شده‌اند و نتیجه آن‌ها هنوز مشخص است:

Why have you been crying?

چرا داشتی گریه می‌کردی؟

(خیس بودن چشم‌های او واضح است.)

It’s been raining.

باران می‌باریده.

(زمین خیس است.)

I'm so tired, I've been studying.

خیلی خسته‌ام، داشتم درس می‌خواندم.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

توجه داشته باشید که هنگام استفاده از این زمان نیز نمی‌توانیم از افعال حالتی استفاده کنیم. برای اشاره به حالاتی که در گذشته آغاز شده‌اند و حالا هنوز ادامه دارند، از فعل حال کامل استفاده می‌کنیم.

حالت منفی انواع زمان حال در انگلیسی

به طور کلی برای منفی کردن جملات در زبان انگلیسی کافی است کلمه منفی‌ساز not را به بخش اول عبارت فعلی اضافه کنیم. این ترکیب برای همه ساختارها کاربرد دارد. برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر فرمول منفی کردن هر کدام از انواع زمان حال در انگلیسی را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

برای منفی کردن جملات در زمان حال ساده، اول فاعل جمله را می‌آوریم، سپس از «do not» یا شکل کوتاه‌شده آن «don’t» استفاده می‌کنیم و در نهایت فعل اصلی جمله را به کار می‌بریم. توجه داشته باشید که برای سوم‌شخص مفرد از «does not» یا شکل کوتاه آن «doesn't» استفاده می‌کنیم. در جدول زیر مثال‌هایی از روش منفی کردن زمان حال ساده می‌بینیم.

حالت منفی زمان حال ساده
ask any questions.don'tI
write on Mondays.don'tYou
call his father.doesn'tHe
bake cookies.doesn'tShe
work well.doesn'tIt
have any sugar.don'tWe
like us.don'tThey

برای منفی کردن جملات در زمان حال استمراری اول فاعل جمله را می‌آوریم، سپس کلمه منفی‌ساز not را بعد از فعل to be در جمله اصلی می‌گذاریم و در نهایت فعل اصلی را همراه با ing استفاده می‌کنیم. در جدول زیر مثال‌هایی از روش منفی کردن زمان حال استمراری می‌بینیم.

حالت منفی حال استمراری
speaking to you.am notI
reading the letter.are not/aren'tYou
staying in camp.is not/isn'tHe
watching TV.is not/isn'tShe
going well.is not/isn'tIt
playing football.are not/aren'tWe
waiting for me.are not/aren'tThey

برای منفی کردن جملاتی که در زمان حال کامل هستند فقط کافی است کلمه منفی‌ساز not را به انتهای «have» یا «has» اضافه کنیم و باقی جمله را به همان ترتیب بیاوریم. در جدول زیر مثال‌های از روش منفی کردن زمان حال کامل آمده است.

حالت منفی حال کامل
lived here for long.haven'tI
called me in days.haven'tYou
finished his work.hasn'tHe
visited her mother.hasn'tShe
rained in months.hasn'tIt
watched that movie.haven'tWe
eaten in that restaurant.haven'tThey

برای ساختن جمله منفی در زمان حال کامل استمراری کلمه منفی‌ساز not را بلافاصله بعد از «have» یا «has» اضافه می‌کنیم و باقی جمله را به همان شکل به کار می‌بریم. در جدول زیر چند مثال از روش منفی کردن زمان حال استمراری ارائه شده است.

حالت منفی حال کامل استمراری
cooking in a ling time.haven't beenI
eating a lot lately.haven't beenYou
swimming for an hour.hasn't beenHe
living there for two years.hasn't beenShe
snowing since morning.hasn't beenIt
studying at the library.haven't beenWe
repairing my car.haven't beenThey

حالت پرسشی انواع زمان حال در انگلیسی

برای سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی از فعل‌های کمکی «have» و «be» استفاده می‌کنیم. اگر یکی از این فعل‌ها در حالت اصلی فعل باشد، با استفاده از همان فعل جمله را سوالی می‌کنیم، اگر فعل کمکی در جمله نداشته باشیم از «do» کمک می‌گیریم.

برای سوالی کردن جملات در زمان حال ساده، از آن جایی که در فرمول این زمان هیچ فعل کمکی وجود ندارد، از «do» یا شکل سوم‌شخص مفرد آن «does» استفاده می‌کنیم. بعد از آن فاعل جمله و در نهایت فعل اصلی جمله را می‌آوریم. در جدول زیر مثال‌هایی از روش سوالی کردن این زمان آمده است.

حالت سوالی حال ساده
look good?IDo
play tennis?youDo
go to school?heDoes
work on weekends?sheDoes
work?itDoes
practice every day?weDo
leave on Friday?theyDo

برای سوالی کردن جملات انگلیسی در زمان حال استمراری، جای فاعل را با فعل to be عوض می‌کنیم و باقی جمله را به همان صورت می‌نویسیم. در ادامه با چند مثال با این ساختار بیشتر آشنا می‌شوید.

حالت سوالی حال استمراری
seeing you tomorrow?IAm
doing your homework?youAre
working with her?heIs
reading the newspaper?sheIs
raining?itIs
meeting your friend?weAre
eating lunch?theyAre

برای ساختن جمله سوالی با زمان حال کامل اول فعل «have» یا «has» می‌آوریم، سپس فاعل جمله و در نهایت قسمت سوم فعل را به کار می‌بریم. در جدول زیر با ارائه مثال این ساختار را بررسی کرده‌ایم.

حالت سوالی حال کامل
seen her yet?IHave
forgotten to call her?youHave
ridden a bike?heHas
traveled to Europe?sheHas
rained all day?itHas
met her?weHave
done their homework?theyHave

برای سوالی کردن جمله در زمان حال کامل استمراری، جای فاعل آن را با بخش اول فعل عوض می‌کنیم و باقی جمله را به همان ترتیب می‌آوریم. در جدول زیر به مثال‌هایی از این ساختار اشاره شده است.

حالت سوالی حال کامل استمراری
been there?IHave
been going to the gym?youHave
been avoiding me?sheHas
been answering my phone?heHas
been working?itHas
been to his house?weHave
been studying all week?theyHave

قیدهای انواع زمان حال در انگلیسی

قید در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که در جمله می‌آید و صفت، فعل یا قید دیگری را تغییر می‌دهد. درواقع قید باقی اجزای جمله را توصیف می‌کند و نحوه انجام آن، مثلا زمان آن را نشان می‌دهد.

هر کدام از انواع زمان حال در انگلیسی که بالاتر با آن‌ها آشنا شدیم، قیدهای مخصوصی دارند که ویژگی‌های آن‌ها را مشخص می‌کند. در ادامه قیدهای هر کدام از انواع زمان حال در انگلیسی را بررسی می‌کنیم. شناخت بهتر این قیدها کمک می‌کند از زمان مناسب در جمله‌های خود به شکل صحیح استفاده کنیم.

قیدهای انواع زمان حال در انگلیسی

قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی

همان‌طور که می‌دانید زمان حال ساده برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که به شکل منظم تکرار می‌شوند، به همین علت قیدهای این زمان نیز نشان‌دهنده میزان تکرار این فعالیت‌ها هستند. در جدول زیر به تعدادی از این قیدها اشاره شده است.

قیدهای زمان حال ساده

(Simple Present Adverbs)

In the morningIn the afternoonAlways
At 8:00At bedtimeUsually
At midnightAt noonNormally
On MondayOn WednesdaysOften
On the weekendOn FridaySometimes
On weekdaysOn SaturdaysOccasionally
Every dayEvery weekSeldom
Every monthEvery yearRarely
Every morningEvery nightNever

به مثال‌های زیر از کاربرد این قیدهای زمان توجه کنید.

I drink a cup of coffee every morning.

من هر روز صبح فنجانی قهوه می‌نوشم.

I always go to bed before 11 p.m.

من همیشه قبل از ساعت یازده شب به تخت خواب می‌روم.

I usually have cereal for breakfast.

معمولا برای صبحانه غلات می‌خورم.

I normally go to the gym.

معمولا به باشگاه می‌روم.

I often surf the internet.

اغلب اوقات در اینترنت می‌گردم.

I sometimes forget my wife's birthday.

گاهی اوقات تولد همسرم را فراموش می‌کنم.

On Wednesdays I eat junk food.

من چهارشنبه‌ها غذای ناسالم می‌خورم.

I seldom read the newspaper.

به ندرت روزنامه می‌خوانم.

I drink tea every night.

هر شب چای می‌نوشم.

I never swim in the sea.

هرگز در دریا شنا نمی‌کنم.

قیدهای زمان حال استمراری در انگلیسی

از زمان حال استمراری برای اشاره به فعالیت‌ها و حالت‌هایی استفاده می‌کنیم که در لحظه صحبت کردن ما انجام می‌گیرند یا وجود دارند. به همین علت قیدهای زمانی که اشاره به زمان حال دارند و نشان‌دهنده استمرار یا مدت زمان خاصی هستند، برای اشاره به زمان حال استمراری به کار می‌روند. در جدول زیر به تعدادی از قیدهای این زمان اشاره شده است.

قیدهای زمان حال استمراری

(Present Continuous Adverbs)

TodayTonight
At presentNext week
At the momentNext Weekend
NowOn Monday
Currentlyon Tuesday
This yearIn October
NowadaysTomorrow
For some timeWhenever
Next hourAfter work

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I’m taking my French class on Tuesday.

سه‌شنبه به کلاس فرانسوی خود می‌روم.

I’m staying with a friend for a few days.

چند روزی پیش یکی از دوستانم می‌مانم.

That child is always crying for no good reason.

آن بچه همیشه بدون هیچ دلیل خوبی گریه می‌کند.

Whenever the cat is playing with a ribbon, she starts jumping back and forth like her hunter forbears.

هر وقت گربه با روبانی بازی می‌کند، شروع می‌کند مثل اجداد شکارچی‌ خود عقب و جلو می‌پرد.

The movie is starting in the next thirty minutes so we have to leave very shortly.

فیلم سی دقیقه دیگر شروع می‌شود، به همین خاطر باید خیلی زود راه بیفتیم.

My daughter’s class is currently attending a lecture on the solar system at the planetarium.

کلاس دخترم در حال حاضر جلسه‌ای در مورد منظومه شمسی در افلاک‌نما برگزار می‌کند.

She's working on two projects now.

او الان در حال کار کردن روی دو پروژه است.

My father is relaxing at home at the moment.

پدرم در حال حاضر در خانه مشغول استراحت کردن است.

We are meeting the new CEO tomorrow.

فردا مدیرعامل جدید را ملاقات می‌کنیم.

We are still waiting for her to come home.

ما هنوز منتظر او هستیم که به خانه برگردد.

قیدهای زمان حال

قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته آغاز شده و حالا تمام شده‌اند و تاثیر آن‌ها هنوز مشخص است. به همین جهت قیدهایی که برای اشاره به این زمان به کار می‌رود قیدهایی هستند که به گذشته اشاره دارند و تمام شدن دوره زمانی خاصی را نشان می‌دهند. در جدول زیر به تعدادی از این قیدها اشاره شده است.

قیدهای زمان حال کامل

(Present Perfect Adverbs)

EverNever
JustAlready
YetSince
ForBefore
Since six o'clockStill
Since this morningSince yesterday
Since I was a childFor a long time
For three monthsFor twenty years
For a weekFor three hours

به مثال‌های زیر دقت کنید.

I have tried sushi before.

من قبلا سوشی خورده‌ام.

For the last two weeks, I have read a book a day and reviewed it for my website.

در دو هفته گذشته هر روز کتابی خوانده‌ام و برای سایت خود در مورد آن نقدی نوشته‌ام.

I have traveled back and forth to Japan once a month for the last year.

در سال گذشته ماهی یک بار به ژاپن سفر کرده و برگشته‌ام.

My son has performed the same piano exercises for the last hours and I can’t get the sounds out of my head!

پسرم در چند ساعت گذشته تمرین‌های پیانوی یکسانی را اجرا می‌کند و نمی‌توانم صدای آن را از سرم بیرون کنم!

You have already studied for the exam.

تو قبلا برای امتحان درس خوانده‌ای.

He has just heard the news.

او همین الان خبر را شنید.

We still haven’t made any plans for Easter.

هنوز برای جشن عید پاک برنامه‌ای نریخته‌ایم.

You haven’t met my husband yet.

تو هنوز همسر من را ملاقات نکرده‌ای.

Alice has lived here since March 2nd.

«آلیس» از دوم مارس اینجا زندگی کرده است.

They have been at the hotel since last Tuesday.

آن‌ها از سه‌شنبه گذشته در هتل بوده‌اند.

قیدهای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

از زمان حال کامل استمراری برای اشاره به کارهایی استفاده می‌کنیم که در گذشته آغاز شده‌اند و تا به حال ادامه داشته‌اند. فعالیت‌هایی که با این زمان به آن‌ها اشاره می‌کنیم به تازگی تمام شده‌اند و یا اثر آن‌ها هنوز مشخص است.

به همین علت قیدهای این زمان بسیار شبیه به قیدهای زمان حال کامل است، با این تفاوت که فعل این جمله‌ها حالت استمراری دارد. در جدول زیر تعدادی از قیدهای زمان حال کامل استمراری آمده‌اند.

قیدهای زمان حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous Adverbs)

ForSince
For thirty minutesFor three years
All daySince I was born
This weeksince 2015
recentlyFor a few minutes
Since the beginning of the yearLately
For more than an hourFor ten years
For nowSince last Sunday
For two weeksAll evening

به مثال‌های زیر از کاربرد قیدهای این زمان دقت کنید.

I‘ve been living in Ireland for almost 4 years.

تقریبا چهار سال است که در ایرلند زندگی می‌کنیم.

Her eyes are red because she‘s been crying all evening.

چشم‌های او قرمز هستند چون تمام عصر در حال گریه کردن بود.

Have they been learning English this week?

آن‌ها این هفته در حال یاد گرفتن انگلیسی بودند؟

We‘ve known each other since we were kids.

ما از وقتی بچه بودیم همدیگر را می‌شناسیم.

My neighbor has been mowing his lawn for the last two hours.

دو ساعت است که همسایه‌ام در حال کوتاه کردن چمن‌های خانه خود است.

He's been panicking about the exam since yesterday.

او از دیروز به خاطر امتحان در حال وحشت کردن است.

I've been working at this company for two years.

دو سال است که در این شرکت کار می‌کنم.

I've been living in this apartment since 2015.

از سال ۲۰۱۵ در این آپارتمان زندگی می‌کنم.

He's been studying hard this week.

او این هفته سخت مشغول درس خواندن بوده.

We've been going to the gym recently.

ما اخیرا به باشگاه می‌رویم.

سوالات رایج درباره انواع زمان حال در انگلیسی

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد انواع زمان حال در انگلیسی پاسخ دهیم.

روش منفی کردن انواع زمان حال در انگلیسی چیست؟

برای منفی کردن زمان حال ساده در انگلیسی از فعل کمکی do در کنار کلمه منفی‌ساز not استفاده می‌کنیم. برای منفی کردن فعل در باقی زمان‌های حال انگلیسی، کلمه منفی‌ساز not را به بعد از اولین بخش فعل، یعنی فعل کمکی آن اضافه می‌کنیم.

روش سوالی کردن انواع زمان حال در انگلیسی چیست؟

برای سوالی کردن جمله در زمان حال، فعل کمکی جمله را قبل از فاعل جمله می‌آوریم و فعل اصلی را بعد از آن قرار می‌دهیم، در زمان حال ساده که فعل کمکی وجود ندارد از do کمک می‌گیریم.

کاربرد حال ساده در انگلیسی چیست؟

حال ساده در زبان انگلیسی برای اشاره به عادت‌ها استفاده می‌شود. این زمان به حقایق کلی و علمی نیز اشاره دارد. همچنین کارهایی که تکرار می‌شوند و فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده را نیز بیان می‌کند. کاربردهای دیگر آن برای بیان باور و ابراز احساسات و همچنین ارائه دستورالعمل است.

کاربرد حال استمراری در انگلیسی چیست؟

کاربرد اصلی حال استمراری برای اشاره به کارهایی است که همان لحظه انجام می‌شوند. همچنین برای توصیف برنامه‌هایی که برای آینده ریخته‌ایم نیز از این زمان استفاده می‌شود. کاربرد دیگر آن برای بیان وضعیت‌های موقت یا اشاره به عادت‌های جدید است.

کاربرد حال کامل در انگلیسی چیست؟

کاربرد زمان حال کامل برای اشاره به کارهایی است که در گذشته شروع شده‌اند و هنوز ادامه دارند یا اثرشان باقی مانده است. همچنین برای توصیف تجربیات گذشته در زمان نامشخص از این ساختار استفاده می‌شود. برای اشاره به کارهایی که در زمان نامشخصی تکرار می‌شدند یا کارهایی که تمام شده‌اند اما نتیجه آن‌ها مشخص است از این ساختار استفاده می‌شود.

کاربرد حال کامل استمراری در انگلیسی چیست؟

این زمان برای اشاره به کارهایی است که در گذشته شروع شده‌اند و هنوز ادامه دارند. کاربرد دیگر آن برای اشاره به مدت زمان انجام کاری در گذشته است. همچنین به کارهایی اشاره دارد که به تازگی تمام شده‌اند و نتیجه آن‌ها هنوز مشخص است.

جمع‌بندی انواع زمان حال در انگلیسی

انواع زمان حال در انگلیسی بر حسب اینکه فعالیت مد نظر ما در حال انجام است یا تمام شده است به چهار دسته تقسیم می‌شود. در جدول زیر مهم‌ترین کاربردهای هر زمان با مثال‌های مربوط به آن آمده است.

کاربردمثالانواع زمان حال
برای توصیف حقایق و عادت‌ها

I run to school every day.

من هر روز تا مدرسه می‌دوم.

زمان حال ساده
برای توصیف رویدادهایی که برای رخ دادن آن‌ها در آینده برنامه ریخته‌ایم.

The train gets in at 5 o'clock.

قطار ساعت پنج می‌رسد.

برای توصیف کارهایی که در حال حاضر در حال انجام هستند.

She is talking with her friends.

او در حال صحبت کردن با دوستان خود است.

زمان حال استمراری
برای توصیف کارهایی که می‌خواهیم در آینده انجام دهیم

Next week, we are visiting our grandparents.

هفته بعد به مادربزرگ و پدربزرگ خود سر می‌زنیم.

برای توصیف فعالیت‌هایی که در گذشته آغاز شده‌اند و در حال حاضر هنوز ادامه دارند.

He has been ill since Tuesday.

او از سه‌شنبه مریض بوده.

زمان حال کامل
برای توصیف فعالیتی ادامه‌دار که در گذشته آغاز شده و در زمان حال هم ادامه دارد.

I have been reading my textbook for a week now.

یک هفته است که در حال خواندن کتاب درسی خود هستم.

زمان حال کامل استمراری
برای توصیف فعالیتی ادامه‌دار که در گذشته آغاز شده و به تازگی تمام شده است.

She has been teaching at the school for more than a month.

او قبل از اینکه از لندن برود، بیش از یک ماه در مدرسه درس می‌داد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
OxfordhousebcnTopprGrammar.clBooks4languages
۲ دیدگاه برای «انواع زمان حال در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ»

She had been teaching at the school for more than a month before she left London.
در جدول آخر حال کامل استمراری باید she has been ….باشد

با سلام؛
با توجه به قید زمانی که در انتهای جمله قرار گرفته، فعل اول در زمان درستی به کار رفته است. با حذف قید زمان، می‌توانیم آن را به حال کامل استمراری تغییر دهیم.
از دقت‌نظر شما متشکریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *