سوال ساختن با Going to — به زبان ساده و با مثال

۵۳۹۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه

در زبان انگلیسی ساختارهای زیادی برای اشاره به زمان آینده وجود دارد. مهم‌ترین این ساختارها «be going to» و «will» هستند. با هر دو این ساختارها در زبان انگلیسی می‌توان سوال ساخت. در این مطلب قصد داریم روش‌های سوال ساختن با going to را بررسی کنیم، کاربردهای آن را آموزش دهیم و همچنین به حالت منفی و مثبت آن نیز اشاره کنیم.

ساختار Going to

از ساختار be going to + حالت پایه فعل برای اشاره به کارهایی استفاده می‌کنیم که قصد داریم در آینده انجام بدهیم یا پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده انجام شوند. توجه داشته باشید که be going to جزو زمان‌های فعل محسوب نمی‌شود، بلکه ساختاری است که برای حرف زدن درمورد آینده از آن استفاده می‌کنیم. فرمول کلی آن به شکل زیر است:

Subject + Be + Going + To Infinitive

در این فرمول فعل be صرف می‌شود. به همین جهت ساختار کلی جمله با going to به شکل زیر است.

فعل فعل be فاعل
going to paint the house. am I
are

You

We

They

is

He

She

going to rain. is It

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I’m going to take a few exams at the end of the year.

می‌خواهم آخر سال چند آزمون بدهم.

It’s going to be difficult to get a job during the summer.

کار پیدا کردن در تابستان سخت خواهد شد.

I’m going to buy a new car next week.

قصد دارم هفته آینده ماشین جدیدی بخرم.

منفی کردن جمله با Going to

برای منفی کردن جمله‌هایی که با ساختار be going to ایجاد می‌شوند کلمه منفی‌ساز not را بین فعل be و going to قرار می‌دهیم. این ساختار برای تمام کاربردهای مختلف going to استفاده می‌شود. فرمول کلی آن به شکل زیر است:

Subject + Be + Not + Going  + To Infinitive

به مثال‌های زیر دقت کنید.

He is not going to walk.

او قصد ندارد قدم‌ بزند.

She's not going to stay tonight.

او قصد ندارد امشب بیرون بماند.

We're not going to paint our bedroom tomorrow.

نمی‌خواهیم فردا اتاق خواب خود را رنگ کنیم.

I crashed the company car. My boss isn't going to be very happy!

با ماشین شرکت تصادف کردم. رئیسم اصلا خوشحال نخواهد شد.

You're not going to go out today! I don't allow it.

امروز بیرون نمی‌روی! من اجازه نمی‌دهم.

سوالی کردن جمله با Going to

برای سوال ساختن با going to، جای فاعل را با بخش اول فعل یعنی be عوض می‌کنیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Be + Subject + Going + To Infinitive?

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Is Freddy going to buy a new car soon?

«فردی» می‌خواهد به زودی ماشین جدیدی بخرد؟

Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?

«جان» و «پم» می‌خواهند وقتی در ایتالیا هستند به «میلان» بروند؟

Is it going to rain this afternoon?

امروز بعد از ظهر می‌خواهد باران ببارد؟

برای ساختن جملات منفی پرسشی، کلمه not را بعد از فعل be اضافه می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Aren't you going to stay at the library until your report is finished?

نمی‌خواهی در کتابخانه بمانی تا گزارشت تکمیل شود؟

Aren't they going to come to the party?

آن‌ها نمی‌خواهند به مهمانی بیایند؟

کاربرد going to

کاربرد Going to

کاربرد going to به رویدادهایی در آینده مربوط است که به شرایط موجود در زمان حال بستگی دارند. زمان دقیق این جمله‌ها اهمیتی ندارد و تنها شرط لازم این است که از زمان حال دیرتر باشد. این ساختار معمولا به برنامه‌ها و نقشه‌های ما برای آینده اشاره دارد و یا نشان‌دهنده پیش‌بینی‌های ما بر اساس شواهد و رخدادهای زمان حال است.

قصد انجام کاری

از going to وقتی استفاده می‌کنیم که پیش از صحبت کردن قصد انجام کاری را داشته‌ایم. یعنی قبل از بیان جمله، تصمیم خود را برای انجام آن کار گرفته بودیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Jo has won the lottery. He says he's going to buy a Porsche.

«جو» برنده لاتاری شده است. می‌گوید قصد دارد پورشه بخرد.

He’s going to be a professional actor when she grows up.

او قصد دارد وقتی بزرگ شد بازیگری حرفه‌ای بشود.

I’m going to look for a new place to live next month.

می‌خواهم ماه بعد جای جدیدی برای زندگی کردن پیدا کنم.

I think Sara and Mary are going to have a party next week.

فکر می‌کنم سارا و «ماری» قصد دارند هفته بعد مهمانی بگیرند.

We are going to have dinner together tomorrow.

می‌خواهیم فردا با همدیگر شام بخوریم.

قصد انجام کاری در گذشته

از ساختار be going to در زمان گذشته وقتی استفاده می‌کنیم که درمورد برنامه‌ای در گذشته حرف می‌زنیم که احتمالا تغییر کرده است. این ساختار می‌تواند اشاره به کاری داشته باشد که قصد انجام آن را داشتیم اما موفق به عملی کردن آن نشده‌ایم، یا نشان‌دهنده کاری باشد که مدت زیادی قصد داشتیم انجام دهیم و به تازگی موفق شدیم.

I was going to tell him but I forgot.

قصد داشتم به او بگویم اما فراموش کردم.

I had been going to fix the car for ages.

مدت‌ها بود که می‌خواستم ماشین را تعمیر کنم.

پیش‌بینی چیزی

معمولا از going to برای پیش‌بینی درمورد آینده استفاده می‌کنیم. این پیش‌بینی ما بر اساس شواهد حال حاضر است و چیزی را به زبان می‌آوریم که فکر می‌کنیم رخ بدهد. به این مثال‌ها توجه کنید.

The sky is very black. It's going to snow.

آسمان خیلی سیاه است. می‌خواهد برف ببارد.

It's 8.30! You're going to miss your train!

ساعت ۸:۳۰ است! قطارت را از دست می‌دهی!

Look out! He’s going to break that glass.

مراقب باش!‍ او می‌خواهد آن شیشه را بشکند.

You’re not going to do all this in an hour. There’s just too much to do.

نمی‌توانی همه این کارها را در یک ساعت انجام بدهی. واقعا کار زیادی است.

He's going to be a brilliant politician.

او سیاستمدار فوق‌العاده‌ای می‌شود.

I'm going to have a hard time falling asleep.

به سختی به خواب خواهم رفت.

You're going to be sorry you said that.

بابت آن حرفی که زدی پشیمان خواهی شد.

بیان دستور

وقتی می‌خواهیم دستوری بدهیم یا اشاره کنیم که کاری اجباری است، از going to استفاده می‌کنیم. این کاربرد از کاربردهای دیگر کمتر استفاده می‌شود.

You’re going to pick up all of those toys right now. This room is a mess!

همین حالا همه آن اسباب‌بازی‌ها را برمی‌داری. اتاق به هم ریخته است!

(باید همه آن اسباب‌بازی‌ها را برداری.)

I’m telling you, you’re going to do it. You don’t have a choice.

دارم به تو می‌گویم، این کار را انجام می‌دهی. انتخابی نداری.

(باید این کار را انجام بدهی.)

You're going to apologize for your behavior.

بابت رفتار عذرخواهی می‌کنی.

(باید بابت رفتارت عذر بخواهی.)

روش های سوال ساختن با going to

به طور کلی در زبان انگلیسی دو روش برای سوال ساختن وجود دارد. روش اول برای ساخت سوال‌هایی است که فقط پاسخ بله یا خیر نیاز دارند. نام دیگر این سوال‌ها سوالات بسته است، چون جواب کوتاهی دارند و نیاز به توضیح دادن آن‌ها نیست. روش دوم برای ساخت سوال با کلمات پرسشی -wh است. این کلمات هر کدام در مورد اطلاعات خاصی در جمله سوال می‌پرسند و به توضیحات بیشتری نیاز دارند. در ادامه هر دو این روش‌ها را برای سوال ساختن با going to بررسی می‌کنیم.

سوال بله یا خیر با going to

سوال بله یا خیر با going to

برای ساختن سوال بله یا خیر با این ساختار فقط باید جای فعل کمکی be را در جمله با فاعل آن عوض کنیم. سوال‌هایی که با این روش ساخته می‌شوند برای اشاره به پیش‌بینی‌های ما در مورد آینده و تصمیم‌ها و برنامه‌هایی است که از پیش برای آینده داریم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Are you going to be rich and famous?

می‌خواهی ثروتمند و مشهور بشوی؟

Are we going to meet aliens from another planet one day?

یک روز بیگانه‌های سیاره‌ای دیگر را خواهیم دید؟

Are you going to be very successful one day?

تو قصد داری روزی بسیار موفق بشوی؟

Are you going to play any video games later today?

امروز قصد داری بازی ویدئویی کنی؟

سوال ساختن با going to و کلمات پرسشی -wh

برای سوال ساختن با going to در کنار کلمات پرسشی -wh قبل از هر چیز، کلمه پرسشی را اول جمله می‌آوریم. سپس از روش جابه‌جایی فعل استفاده می‌کنیم. یعنی بخش اول عبارت فعلی یا همان be را جابه‌جا کرده و قبل از فاعل می‌آوریم. فرمول کلی آن به شکل زیر است:

Wh- word + Be + Subject + Going + To infinitive?

این ساختار سوال پرسیدن، هم در مورد پیش‌بینی‌های فرد برای اتفاقات آینده به کار می‌رود و هم برای تصمیماتی که از قبل می‌گیرد. به مثال‌های زیر و معنی آن‌ها توجه کنید.

When are you going to go on holiday?

چه زمانی می‌خواهی به تعطیلات بروی؟

What are you going to do this weekend?

آخر این هفته می‌خواهی چه کار کنی؟

Where are we going to go after dinner?

بعد از شام می‌خواهیم کجا برویم؟

When are they going to leave?

چه زمانی قصد داریم برویم؟

Why are you going to buy a new car?

چرا می‌خواهی ماشین جدیدی بخری؟

Who are you going to take with you?

چه کسی را می‌خواهی با خود ببری؟

How are you going to afford a new car?

چطور می‌خواهی هزینه خودرویی جدید را بدهی؟

سوال ساختن با going to و فعل be

همان‌طور که می‌دانید کاربرد اصلی going to برای اشاره به برنامه‌های آینده یا پیش‌بینی ما از کاری است که تصور می‌کنیم در آینده انجام می‌شود، این ساختار کاربرد دیگری نیز دارد. وقتی می‌خواهیم درمورد ویژگی یا حالت چیزی سوال بپرسیم از فعل be در جایگاه فعل اصلی و یک صفت، اسم یا حرف اضافه در ادامه جمله استفاده می‌کنیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Wh- word + Be + Subject + Going + To + Noun/Adjective/Prepositional Phrase

این ساختار سوال پرسیدن، معمولا در مورد پیش‌بینی‌های فرد است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

When is it going to be rainy?

چه زمانی هوا بارانی می‌شود؟

Who isn't going to be ready?

چه کسی آماده نخواهد بود؟

Who is going to be the leader?

چه کسی رهبر خواهد بود؟

Who is going to be at the party?

چه کسی در مهمانی خواهد بود؟

سوال ساختن با going to در مورد انتخاب فرد

یکی از کاربردهای اصلی سوال‌هایی که به going to ساخته می‌شود، در جملاتی است که از مخاطب در مورد انتخاب و برنامه او در آینده سوالی می‌پرسد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

What/Which + Noun +Be + Going + To Infinitive

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این ساختار فقط برای سوال پرسیدن در مورد برنامه‌های آینده فرد کاربرد دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار آشناتر شوید.

What time are you going to go?

چه زمانی قصد داری بروی؟

What sandwich are you going to get?

کدام ساندویچ را می‌خواهی بگیری؟

What kind of bag are you going to buy?

چه نوع کیفی قصد داری بخری؟

Which color are you going to choose for your jacket?

کدام رنگ را برای ژاکت خود انتخاب می‌کنی؟

Which hotel are you going to choose?

کدام هتل را قصد داری انتخاب کنی؟

Which flavor of ice cream are you going to get?

کدام طعم بستنی را می‌خواهی بگیری؟

سوال ساختن با going to در مورد انتخاب فرد

علاوه بر این، می‌توان با استفاده از how و ترکیبات آن در همین ساختار، درمورد پیش‌بینی‌های فرد و برنامه‌های او برای آینده سوال پرسید.

How many people are you going to hire for your company?

قصد دارید چند نفر را برای شرکت خود استخدام کنید؟

How much water are you going to buy?

چقدر آب می‌خواهی بخری؟

How often are you going to exercise on your new diet?

در رژیم جدیدت چند وقت یک بار می‌خواهی ورزش کنی؟

How long are you going to work in Hong Kong?

چه مدت قصد داری در «هنگ کنگ» کار کنی؟

سوال و جواب با going to

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم going to ساختاری است که از آن برای اشاره به زمان آینده استفاده می‌کنیم. به همین جهت سوال‌هایی که با آن ساخته می‌شوند نیز در مورد پیشبینی و برنامه‌های آینده است و پاسخ به آن‌ها نیز همان ساختار را دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: When are you going to be there?

B: I’m going to be there on Monday.

A: چه زمانی آنجا خواهی بود؟

B: دوشنبه آنجا خواهم بود.

A: When is she going to be there?

B: She’s going to be there in a few hours.

A: او چه زمانی آنجا خواهد بود؟

B: او در عرض چند ساعت آنجا خواهد بود.

A: Where is she going to go?

B: She’s going to go to the store.

A: او به کجا می‌رود؟

B: او به فروشگاه می‌رود.

A: How are you going to get to work?

B: I’m going to take the bus to work.

A: چطور می‌خواهی به سر کار بروی؟

B: می‌خواهم با اتوبوس به سر کار بروم.

A: Why is he going to be late?

B: He’s going to be late because his car isn’t working.

A: او چرا دیر خواهد رسید؟

B: او دیر می‌رسد چون ماشینش کار نمی‌کند.

A: How much are they going to pay for their furniture?

B: They’re going to pay $2000 for their furniture.

A: آن‌ها چقدر برای اسباب خانه خود پرداخت خواهند کرد؟

B: آن‌ها ۲۰۰۰ دلار برای اسباب خانه خود پرداخت خواهند کرد.

A: When are they going to finish the project?

B: They’re going to finish the project by next week.

A: آن‌ها چه زمانی می‌خواهند پروژه را تمام کنند؟

B: آن‌ها می‌خواهند پروژه را هفته بعد تمام کنند.

A: Where is Benny going to live?

B: Benny is going to live in Chicago.

A: «بنی» قصد دارد کجا زندگی کند؟

B: «بنی» قصد دارد در شیکاگو زندگی کند.

A: Who are you going to go out with tonight?

B: I’m going to go out with one of my friends tonight.

A: امشب با چه کسی بیرون خواهی رفت؟

B: امشب با یکی از دوستان خود بیرون خواهم رفت.

علاوه بر این، اگر هنگام پاسخ دقیق سوال را ندانیم، می‌توانیم پاسخ کوتاه یا پاسخ بلند به سوال بدهیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار آشناتر شوید.

A: What is he going to do?

B: He doesn’t know.

or

He doesn’t know what he’s going to do.

A: او قصد دارد چه کار کند؟

B: او نمی‌داند. / او نمی‌داند می‌خواهد چه کار کند.

A: What time is the movie going to start?

B: I don’t know.

or

I don’t know what time the movie is going to start.

A: فیلم چه ساعتی شروع خواهد شد؟

B: نمی‌دانم. / نمی‌دانم فیلم چه ساعتی شروع خواهد شد.

قیدهای زمان going to

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، going to در زبان انگلیسی زمان فعل نیست، بلکه ساختاری است که با آن به آینده اشاره می‌کنیم. به همین جهت معمولا با قیدهای زمان آینده همراه می‌شود. در جدول زیر تعدادی از این قیدها آمده است.

قیدهای آینده در انگلیسی
Tomorrow Next Sunday A week from now
After Tonight This week
This month Next year This year
Next At the weekend

به مثال‌های زیر از کاربرد این قیدها دقت کنید.

Who is going to win the next football world cup?

چه کسی قرار است جام جهانی بعدی فوتبال را ببرد؟

What is going to happen to global temperatures in the next 50 years?

در پنجاه سال آینده قرار است چه اتفاقی برای دمای دنیا بیفتد؟

Is your country's economy going to improve next year?

اقتصاد کشور شما در سال آینده بهتر می‌شود؟

Is the world's population going to increase in the next 20 years?

جمعیت جهان در بیست سال آینده بیشتر می‌شود؟

What are you going to do after this class?

بعد از این کلاس می‌خواهی چه کار کنی؟

Where are you going to go for your next holiday?

تعطیلات بعدای‌ات را قصد داری کجا بروی؟

Are you going to meet anyone at the weekend?

آخر هفته قرار است کسی را ملاقات کنی؟

مثال های ساده از سوال ساختن با going to

یکی از بهترین راه‌های یادگیری زبان انگلیسی، تمرین و تکرار مطالب و گرامر آن است. به همین جهت در ادامه نمونه‌هایی از ساخت سوال با going to جمع‌آوری کرده‌ایم. به این مثال‌ها دقت کنید.

What are you going to do with your life?

قصد داری با زندگی خود چه کار کنی؟

Are you going to watch television tonight?

امشب قصد داری تلویزیون تماشا کنی؟

What book are you going to read next?

چه کتابی را بعد از این می‌خواهی بخوانی؟

When are you going to give up your bad habits?

چه وقتی می‌خواهی دست از عادت‌های بد خود برداری؟

What’s the next big decision you’re going to make?

تصمیم بزرگ بعدی که می‌خواهی بگیری چیست؟

Where in the world are you going to travel?

به کجای دنیا می‌خواهی سفر کنی؟

What hairstyle are you going to have next?

بعد از این چه مدل مویی می‌خواهی داشته باشی؟

What are you going to have for lunch?

می‌خواهی ناهار چه بخوری؟

What are you going to do on your next birthday?

قصد داری در روز تولد بعدی خود چه کار کنی؟

How are you going to get better at speaking English?

چطور می‌خواهی صحبت کردن انگلیسی خود را بهتر کنی؟

Who are you going to text or send an e-mail to today?

امروز می‌خواهی به چه کسی پیامک بدهی یا ایمیل بفرستی؟

What mobile phone are you going to buy next?

چه گوشی موبایلی می‌خواهی بعد از این بخری؟

What are you going to do after you finish studying?

بعد از تمام کردن درس خود می‌خواهی چه کار کنی؟

When are you going to stop studying English?

چه وقتی می‌خواهی دست از مطالعه انگلیسی برداری؟

سوالات رایج درباره سوال ساختن با Going to

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد روش‌های سوال ساختن با Going to پاسخ دهیم.

Going to در چه ساختاری به کار می رود؟

ساختار be going to در کنار حالت پایه فعل در زبان انگلیسی برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که قصد داریم در آینده انجام دهیم یا پیش‌بینی می‌کنیم انجام شوند. برای منفی کردن این ساختار کلمه منفی‌ساز not را بین دو بخش فعل یعنی بین be و going to قرار می‌دهیم. برای سوالی کردن آن حالت مناسب فعل to be را به قبل از فاعل جمله منتقل می‌کنیم.

کاربرد Going to در انگلیسی چیست؟

Going to در زبان انگلیسی به طور کلی به آینده اشاره دارد. کاربرد اصلی این ساختار برای اشاره به کاری است که از قبل قصد انجام آن را داشته‌ایم. همچنین برای پیش‌بینی اتفاقی که فکر می‌کنیم در آینده رخ می‌دهد نیز Going to را به کار می‌بریم. کاربرد دیگر این ساختار برای دستور دادن به شکلی تهدیدآمیز است.

روش سوال ساختن با going to چیست؟

به طور کلی دو روش برای سوال ساختن با going to در انگلیسی وجود دارد. در روش اول سوال با تغییر جای فعل to be در جمله ساخته می‌شود و پاسخ آن فقط بله یا خیر است. در روش دوم از کلمات پرسشی wh قبل از فعل to be استفاده می‌کنیم و سوال به پاسخی طولانی نیاز دارد.

تمرین سوال ساختن با Going to

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب سوال ساختن با Going to»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. What _____ your brother going to do tomorrow?

are

is

does

2. (A) _____ you going to see the movie? 
(B) Yes, I _____.

Do/am

Are/are

Are/am

3. My friend _____ a birthday party next week.

is going to has

going to have

is going to have

 4. I can see a lot of gray clouds in the sky. I think ____ rain soon.

is going to

goes to

going to

 5. (A) When … they … arrive? 
(B) I’m not sure.

do/go to

will/going to

are/going to

6. _____ are you going to do on your summer holiday?

Where

What

How

7. (A) _____ your friend going to join us? 
(B) Yes, she _____.

Is/is

Is/will

Will/will

8. (A) ____ your friend going to join us? 
(B) Yes, she ____.

Aren't/aren't

Do/not

Are/won't

9. What time are you going to ____ for the airport?

leaving

leave

leaves

 10. _____ you _____ go home after our English class?

Are/are

Do/will

Are/going to

تمرین دوم

جاهای خالی را پر کنیدو سپس به سوالی با going to تبدیل کنید.

Q1: He _____ his friend. (to phone)

جواب

Answer: Is he going to phone his friend?

Q2: We _____ a new computer game. (to play)

جواب

Answer: Are we going to play a new computer game?

Q3: My sister _____ TV. (to watch)

جواب

Answer: Is my sister going to watch TV?

Q4: You _____ a picnic next Tuesday. (to have)

جواب

Answer: Are going to have a picnic next Tuesday?

Q5: Jane ______ to the office. (to go)

جواب

Answer: Is Jane going to the office?

Q6: They _____ to the bus stop this afternoon. (to walk)

جواب

Answer: Are they going to walk to the bus stop this afternoon?

Q7: His brother _____ a letter to his uncle today. (to write)

جواب

Answer: Is his brother going to write a letter to his uncle today?

Q8: She _____ her aunt. (to visit)

جواب

Answer: Is she going tp visit he aunt?

Q9: I _____ my homework after school. (to do)

جواب

Answer: Are you going to do your homework after school?

Q10: Sophie and Nick _____ their friends. (to meet)

جواب

Answer: Are Sophie and Nick going to meet their friends?

جمع‌بندی

در این مطلب کاربردهای ساختار going to را آموزش دادیم که روشی برای اشاره به زمان آینده است. سپس به مبحث اصلی یعنی سوال ساختن با going to، کاربردهای آن و ساختارهای مختلف ساخت سوال مانند سوال بله یا خیر و سوال ساختن با کلمات پرسشی -wh پرداختیم. علاوه بر این برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر، مثال‌های متعددی همراه با پاسخ در اختیار زبان‌آموزان قرار دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EnglishClub Cambridge Dictionary Ef Learnamericanenglishonline Talkenglish

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *