زبان انگلیسی ۱۹۲۵ بازدید

مبحث زمان‌ها در زبان انگلیسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به طور کلی زمان‌ها را به سه دسته «گذشته»، «حال» و «آینده» تقسیم می‌کنند. هر یک از این زمان‌ها کاربردهای متفاوتی دارد. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «فرادرس» قصد داریم به بررسی انواع گذشته در انگلیسی و مرور سریع افعال گذشته بپردازیم.

تعریف فعل گذشته در انگلیسی

از زمان گذشته، در حالت کلی، برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته به وقوع پیوسته است. معمولاً فعل نشان می‌دهد که عمل در زمان گذشته شروع شده است. با توجه به نوع فعل، می‌توانیم بفهمیم که عملی در گذشته کامل شده یا ادامه داشته است. بنابراین، دلیل استفاده از فعل گذشته در انگلیسی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای بیان عمل/وضعیتی که در زمان گذشته شروع و پایان یافته است.
 • برای بیان این‌که عمل/وضعیتی در گذشته قبل از عمل دیگری پایان یافته است.
 • برای توصیف عمل/وضعیتی که دلیل وقوع عمل دیگری بوده است.
 • برای بیان این‌که عمل/وضعیتی در گذشته در حال تداوم بوده که اتفاق دیگری در آن لحظه رخ داده و عمل قبلی را متوقف کرده است.
 • برای نشان دادن این‌که عملی در گذشته طی یک بازه زمانی رخ داده است؛ قبل از آن‌که متوقف شود یا پایان یابد.
فیلم آموزشی مرتبط

انواع فعل گذشته در انگلیسی

داستان کوتاه زیر را بخوانید و به زمان‌ فعل‌ها و ترجمه آن‌ توجه کنید.

A man named Frank woke up late to discover that a mariachi band had been playing music outside his window all morning. He ran outside to see what was going on and learned that his neighbors were celebrating their daughter’s 15th birthday. He suddenly remembered that they had invited him to the party last week. Needless to say, he ran to the store to buy a gift before anyone realized what a forgetful person he had been.

ترجمه داستان کوتاه انگلیسی

مردی به نام «فرانک» دیر از خواب بیدار شد و پی برد که یک گروه ماریاچی، تمام صبح بیرون از بیرون پنجره او، مشغول نواختن موسیقی بوده است. به بیرون دوید تا ببیند چه خبر است و فهمید که همسایه‌هایش، پانزدهمین سال تولد دخترشان را جشن گرفته‌اند. ناگهان به یاد آورد که هفته گذشته او را به مهمانی دعوت کرده بودند. ناگفته نماند که قبل از این‌که کسی بفهمد او چه آدم فراموشکاری بوده است، به فروشگاه رفت تا هدیه‌ای بخرد.

همان‌طور که در متن فوق مشاهده کردید، از افعال مختلفی برای زمان گذشته استفاده شده است. به طور کلی، زبان انگلیسی از چهار نوع فعل گذشته تشکیل شده که عبارت‌اند از:

برای آشنایی با ساختار انواع فعل گذشته در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال گذشته ساده

برای درک بهتر انواع گذشته در انگلیسی به چند مثال با فعل گذشته ساده توجه کنید.

I sneezed.

من عطسه کردم.

George walked his dog.

«جورج» سگش را [برای گردش] به بیرون برد.

He decided to leave his job.

او تصمیم گرفت شغلش را رها کند.

فیلم آموزشی مرتبط

مثال گذشته کامل

She had finished two books by the time I finished one.

وقتی من یک کتاب را تمام کردم، او دو کتاب را تمام کرده بود.

He had worked as a bank clerk by the time he was 25.

او در ۲۵ سالگی، به عنوان کارمند بانک مشغول به کار شده بود.

The robbers had stolen almost all of the jewels before they were caught.

سارقان، تقریباً همه جواهرات را قبل از دستگیر شدن دزدیده بودند.

مثال گذشته استمراری

I was cooking dinner when Stacy walked in.

داشتم شام درست می‌کردم که «استیسی» وارد شد.

Jim was working on his thesis paper the last time I saw him.

آخرین باری که «جیم» را دیدم، داشت روی پایان‌نامه‌اش کار می‌کرد.

My kids were smiling during our entire trip to Disneyland.

بچه‌های من در تمام طول سفرمان به «دیزنی لند» لبخند می‌زدند.

مثال گذشته کامل استمراری

We had been living by the beach for years before we moved to Chicago.

قبل از نقل مکان به «شیکاگو»، سال‌ها می‌شد که کنار ساحل زندگی می‌کردیم.

Amanda had been auditioning for the role for months before the director chose her.

 «آماندا»، ماه‌ها قبل از این‌که کارگردان انتخابش کند، برای آن نقش تست بازیگری داده بود.

Harry had been reading on the bench when the accident happened.

«هری» روی نیمکت مشغول خواندن بود که تصادف رخ داد.

هر یک از افعال زمان گذشته در موقعیت‌های مختلفی به کار می‌رود و کاربردهای گوناگونی دارد که در ادامه این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

یادگیری دستور زبان انگلیسی

فعل گذشته ساده

از زمان گذشته ساده برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی پایان یافته است. فعل زمان گذشته ساده، معمولاً با افزدون «ed-» یا «d-» به انتهای ریشه فعل ساخته می‌شود و در واقع یکی از مشخصه‌های زمان گذشته ساده به حساب می‌آید. به این فعل‌ها، «افعال باقاعده» (Regular verbs) گفته می‌شود، زیرا برای تبدیل شدن به زمان گذشته، از قانون خاصی پیروی می‌کنند.

فیلم آموزشی مرتبط

اما بسیاری از افعال انگلیسی نیز وجود دارند که برای تبدیل شدن به زمان گذشته، قاعده و قانون خاصی ندارند و شکل کلی فعل تغییر می‌کند. به این‌ها، «افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs) می‌گوییم. در مثال‌های زیر، هم از افعال باقاعده و هم از افعال بی‌قاعده استفاده شده است.

I jogged three miles yesterday.

من دیروز سه مایل را آهسته دویدم.

I saw my friend Erika last Saturday.

من شنبه گذشته دوستم «اریکا» را دیدم.

Did you see Erika last Saturday?

«اریکا» را شنبه گذشته دیدی؟

I didn’t see Erika last Saturday.

من «اریکا» را شنبه گذشته ندیدم.

Jessica helped Mike with his math homework.

«جسیکا» در انجام تکالیف ریاضی به «مایک» کمک کرد.

The ancient Egyptians built the pyramids.

مصریان باستان اهرام سه‌گانه را ساختند.

His lazy cat slept on the sofa all morning.

گربه تنبل او تمام صبح روی کاناپه خوابید.

گذشته ساده

فعل گذشته کامل

در مبحث انواع گذشته در انگلیسی فعل زمان گذشته کامل به صورت «had + p.p» ساخته می‌شود. «p.p» مخفف «Past Participle» و معادل فارسی آن «شکل سوم فعل» است که در جدول افعال بی‌قاعده به آن اشاره شده است. برای منفی کردن جملات گذشته کامل، از «not» بعد از «had» استفاده می‌کنیم و برای سؤالی کردن، «had» را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس از فاعل و قسمت سوم فعل کمک می‌گیریم. بنابراین، فرمول جملات مثبت، منفی و پرسشی زمان گذشته به صورت زیر خواهد بود:

Subject + had + p.p

Subject + had not/hadn't + p.p

Had + subject + p.p?

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد زمان گذشته کامل در انگلیسی به صورت زیر تعریف می‌شود:

 • برای بیان عمل/موقعیتی که قبل از عمل دیگری در گذشته رخ داده است:

I had finished my breakfast by the time my mom came to visit me.

صبحانه‌ام را تمام کرده بودم که مادرم به دیدنم آمد.

She told me that Ben had broken the clock.

او به من گفت که «بن» ساعت را شکسته است.

The reporter said that the fire had started before noon.

خبرنگار گفت که آتش‌سوزی قبل از ظهر شروع شده است.

If I had brought an umbrella, I wouldn’t have gotten wet.

اگر چتر آورده بودم خیس نمی شدم.

گذشته کامل

برای آشنایی بیشتر با انواع گذشته در انگلیسی و فعل گذشته کامل، به چند مثال دیگر توجه کنید.

Had you already started the meeting when John arrived?

وقتی «جان» رسید، خیلی وقت بود که جلسه را شروع کرده بودی؟

We hadn’t started the meeting when John arrived.

وقتی «جان» رسید، جلسه را شروع نکرده بودیم.

I didn’t watch the film with my friends because I’d already seen it.

من با دوستانم فیلم را تماشا نکردم، زیرا قبلاً آن را دیده بودم.

فیلم آموزشی مرتبط

فعل گذشته استمراری

ساختار فعل گذشته استمراری به صورت «was/were + v (ing)» است که بعد از فاعل در جمله قرار می‌گیرد. فرمول جملات مثبت، منفی و پرسشی گذشته استمراری، به صورت زیر است:

Subject + was/were + v (ing)

Subject + was/were not + v (ing)

Was/Were + subject + v (ing)?

در ادامه، کاربرد زمان گذشته استمراری را همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

 • برای بیان عملی در گذشته که توسط عمل دیگری قطع شده است:

We were having fun when it started raining.

داشتیم خوش می‌گذراندیم که باران شروع به باریدن کرد.

The girl was going out when the telephone rang.

دختر داشت بیرون می‌رفت که تلفن زنگ زد.

 • برای بیان دو عمل در گذشته که در یک زمان رخ داده‌اند:

Hanna was hanging the decorations while Samir was wrapping the presents.

«هانا» داشت لوزام تزیینی را به دیوار می‌زد، در حالی که «سمیر» داشت هدایا را کادو می‌کرد.

 • برای بیان عملی که در زمان گذشته در حال تداوم بوده است:

At 4:30, I was shopping at the mall.

در ساعت ۴:۳۰ داشتم در فروشگاه خرید می‌کردم.

She couldn’t have broken the vase because she was swimming in the pool at that time.

محال است او گلدان را شکسته باشد، چون در آن زمان در حال شنا کردن بود.

گذشته استمراری

ترکیب گذشته کامل و استمراری

کاربرد دو زمان گذشته در کنار هم، در مبحث انواع گذشته در انگلیسی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. گذشته کامل معمولاً در ترکیب با زمان‌ گذشته ساده به کار می‌رود زیرا نیاز به عمل دیگری دارد تا مقایسه و تکمیل شود. اگر عمل‌ها یکی پس از دیگری و به دنبال هم رخ داده باشند، از گذشته ساده برای توصیف آن‌ها استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

I had a coffee, and then I went to a meeting.

قهوه‌ای خوردم و سپس به جلسه‌ رفتم.

فیلم آموزشی مرتبط

اگر بخواهیم داستان فوق را در ترکیب با زمان گذشته کامل به کار ببریم، عملی که اول اتفاق افتاده را با گذشته کامل و عمل بعدی را با گذشته ساده می‌آوریم. به مثال زیر دقت کنید.

I went to the meeting after I’d had a coffee.

بعد از خوردن قهوه به جلسه رفتم.

(در این مثال، گوینده ابتدا قهوه نوشیده و پس از آن به جلسه رفته است.)

(در اینجا عبارت «I’d had» شکل کوتاه «I had had» است.)

فعل گذشته کامل استمراری

فعل زمان گذشته کامل استمراری به صورت «had + been + v (ing)» به کار می‌رود و به عمل/موقعیتی اشاره می‌کند که در گذشته شروع شده، طی مدت زمان خاصی ادامه داشته و سپس در زمان گذشته کامل شده است. فرمول زمان گذشته کامل استمراری برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر است:

My daughter had been building a sandcastle for 20 minutes when Sam destroyed it.

وقتی «سام» قلعه شنی را خراب کرد، ۲۰ دقیقه‌ای می‌شد که دخترم مشغول ساختن آن بود.

Richard needed a holiday because he had been working hard for six months.

«ریچارد» به تعطیلات احتیاج داشت، زیرا شش ماهی می‌شد که سخت مشغول کار کردن بود.

The boys had been playing soccer for an hour when it started to rain.

وقتی باران شروع به باریدن کرد، یک ساعتی می‌شد که پسرها مشغول فوتبال بازی کردن بودند.

He was tired because he had been working all day.

او خسته بود، زیرا تمام روز را مشغول کار کردن بود.

گذشته کامل استمراری

دانلود PDF افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

در رابطه با مبحث انواع گذشته در انگلیسی می‌توانید جدول افعال بی‌قاعده انگلیسی را در لینک زیر دانلود کنید. در این جدول، لغات ستاره‌دار، در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال با قاعده نوشته شوند.

سایر کاربردهای گذشته در انگلیسی

کاربرد انواع گذشته در انگلیسی علاوه بر توصیف زمان‌ها، در توصیف موارد دیگری نیز خلاصه می‌شود که در ادامه به آن اشاره شده است.

فیلم آموزشی مرتبط
 • برای بیان عادت‌های گذشته و توصیف عملی که به ‌طور مکرر و پیوسته انجام می‌شده است:

I used to ride a bike when I was a child.

بچه که بودم، دوچرخه سواری می‌کردم.

She didn't use to visit her family on Saturdays, but now she does.

او شنبه‌ها به دیدن خانواده‌اش نمی‌رفت، اما الآن این کار را می‌کند.

Did they use to come here a lot when they were in Florida?

آیا وقتی آن‌ها در فلوریدا بودند، زیاد به اینجا می‌آمدند؟

نکته: برای بیان عادت‌هایی که در گذشته بارها و بارها تکرار می‌شده، از «would» و شکل ساده فعل نیز می‌توانیم استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

We would go there a lot when we lived in Italy.

وقتی در ایتالیا زندگی می‌کردیم، زیاد به آنجا می‌رفتیم.

∗∗∗

My grandmother would always get me a book for Christmas.

مادربزرگم برای کریسمس، همیشه کتابی برای من می‌گرفت.

∗∗∗

We would not always go abroad for the summer holidays.

برای تعطیلات تابستان، همیشه به خارج از کشور نمی‌رفتیم.

 • برای تأکید بر عملی که در گذشته اتفاق افتاده است (در برخی موارد، برای تأکید بیشتر روی جملات گذشته، از «did» همراه با شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم):

I did talk to him last night.

من واقعاً دیشب با او حرف زدم.

They did agree with us.

آن‌ها واقعاً با ما موافقت کردند.

She did have many fans.

او طرفداران خیلی زیادی داشت.

He did try to rob a bank.

او خیلی تلاش کرد تا از بانک سرقت کند.

اسم در انگلیسی
 • برای بیان زمان آینده در گذشته (برای توصیف عملی که قرار بوده بعد از زمان مشخصی در گذشته اتفاق بیفتد):

They were going to agree with us.

قرار بود که آن‌ها با ما موافقت کنند.

She was going to meet her friend.

قرار بود دوستش را ملاقات کند.

فیلم آموزشی مرتبط
 • در جملات شرطی نوع دوم برای صحبت کردن درباره عملی غیر واقعی در زمان حال یا آینده، از زمان گذشته ساده استفاده می‌شود:

If I were a bird, I could fly.

اگر پرنده بودم، پرواز می‌کردم.

If I found a million dollars, I'd give it back to its owner.

اگر یک میلیون دلار پیدا کنم، آن را به صاحبش برمی‌گردانم.

If I had enough money, I would go to that restaurant.

اگر پول کافی داشتم، به آن رستوران می‌رفتم.

(پول کافی ندارم، پس نمی‌توانم به آن رستوران بروم.)

نکته: فعلی که در «If-clause» استفاده می‌شود، فعل گذشته ساده است اما معنی زمان گذشته را نمی‌دهد. در واقع مفهوم حال یا آینده را دارد.

 • در جملات شرطی نوع سوم، برای بیان عملی که در گذشته انجام شده و از انجام آن پشیمان هستیم، فعل گذشته کامل به کار می‌بریم:

If they had agreed with us, they would have told us.

اگر با ما موافقت کرده بودند، به ما می‌گفتند.

(با ما موافقت نکردند.)

If he had studied harder, he would have passed the exam.

اگر بیشتر درس خوانده بود، در امتحان قبول می‌شد.

(درس نخواند، در نتیجه در امتحان قبول نشد.)

If we had looked at the map, we wouldn't have been lost.

اگر به نقشه نگاه کرده بودیم، راه را گم نمی‌کردیم.

(به نقشه نگاه نکریم، در نتیجه راه را گم کردیم.)

جمع‌بندی

در این آموزش با انواع گذشته در انگلیسی آشنا شدیم و کاربردهای هر یک را در قالب مثال‌های متعدد توضیح دادیم. در بخش پایانی، جدولی ارائه شده که کاربرد افعال گذشته را به صورت خلاصه و همراه با مثال نشان می‌دهد.

انواع گذشته در انگلیسی
کاربرد مثال فعل گذشته
برای توصیف عملی که در گذشته شروع و کامل شده است.

I went to work.

The Smiths went to New York last week.

زمان گذشته ساده

Past Simple Tense

برای توصیف عملی در گذشته که در تداوم بوده است و اغلب عمل دیگری باعث قطع شدن آن شده است.

I was going to work.

We were painting the door when a bird struck the window.

زمان گذشته استمراری

Past Progressive Tense

برای بیان عملی که قبل از عمل دیگری در گذشته شروع و کامل شده است.

I had gone to work.

Rover had eaten the pie before we got home.

زمان گذشته کامل

Past Perfect Tense

برای نشان دادن عملی که در گذشته ادامه داشته و کمی قبل از وقوع عمل دیگری، پایان یافته است.

I had been going to work.

She had been painting the door before the dog scratched it.

زمان گذشته کامل استمراری

Past Perfect Progressive 

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.