مجموعه مقالات آموزک ایلاستریتور

طراحی متن به شکل مکعبی در ایلاستریتور و گرفتن خروجی — آموزک [ویدیوی آموزشی]
طراحی متن به شکل حلقوی در ایلاستریتور — آموزک [ویدیوی آموزشی]
طراحی متن به شکل استوانه در ایلاستریتور — آموزک [ویدیوی آموزشی]
طراحی آیکون های وکتور شبکه های اجتماعی در ایلاستریتور (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)