نوشته های احمد کلاتیانی

نمودارها برای نمایش گرافیکی داده‌ها بسیار کاربردی هستند. اضافه کردن انیمیشن به یک نمودار می‌تواند حتی آن را بهتر هم بکند و به شما امکان…

۱۴ فروردین ۱۳۹۸ احمد کلاتیانی

اگر می‌خواهید ارائه‌ای به یک شرکت دهید یا در یک کلاس ریاضی موضوعی را تدریس نمایید، به احتمال بسیار زیاد به استفاده از عبارات کسری…

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ احمد کلاتیانی