صفات ملکی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۳۹۹۶۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
صفات ملکی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

برای صحبت کردن درباره چیزی که به کسی تعلق دارد، می‌توانیم از روش‌های مختلفی استفاده کنیم. به‌طور کلی، در زبان انگلیسی دو راه برای توصیف مالکیت وجود دارد: استفاده از «صفت ملکی» (Possessive Adjectives) و «ضمیر ملکی» (Possessive Pronouns). در این آموزش، قصد داریم کاربرد صفات ملکی در انگلیسی و ضمایر ملکی را آموزش دهیم و در ادامه به مقایسه آن‌ها بپردازیم. همچنین اگر تازه شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرده‌اید و نمی‌دانید دقیقاً چه مطلبی برای شما مناسب است، احتمالاً خواندن این پست از مجله فرادرس با عنوان «یادگیری زبان انگلیسی را از کجا شروع کنیم؟» برای شما مفید خواهد بود.

997696

صفت ملکی در انگلیسی چیست ؟

همان‌طور که گفتیم، صفت ملکی برای نشان دادن مالکیت کسی یا چیزی به‌کار می‌رود. صفات ملکی در انگلیسی مالکیت اسم را نشان می‌دهند و همیشه قبل از اسم می‌آیند. به دو جمله زیر توجه کنید.

.This is my car

این ماشین من است.

That is your bag.

آن کیف تو است.

در هر دو مثال، کلمه‌های «my» و «your» مالکیت جمله را مشخص می‌کنند. یعنی به ما می‌گویند که ماشین و کیف متعلق به چه کسی است. بنابراین، نقش کلمه‌های «my» و «your» به‌عنوان صفات ملکی، تعیین‌کننده مالکیت است.

کاربرد صفات ملکی در انگلیسی

همان‌‌طور که گفته شد، صفات ملکی در انگلیسی قبل از اسم می‌آیند. بنابراین، فرمول این جملات به‌شکل زیر خواهد بود:

Possessive adjectives + noun (s)

از صفات ملکی برای موارد زیر استفاده می‌‌شود:

  • برای نشان دادن چیزی که به شخصی تعلق دارد:

.That's our house

آن خانه ما است.

My car is very old.

ماشین من خیلی قدیمی است.

  • برای نشان دادن روابط فامیلی و دوستانه:

My mother is a doctor.

مادر من پزشک است.

?How old is your sister

خواهرت چند سال دارد؟

.He's broken his arm

دست او شکسته است.

She's washing her hair.

او دارد موهایش را می‌شوید.

I need to clean my teeth.

من باید دندان‌هایم را مسواک بزنم.

سه بچه در حال قدم زدن در پارک

جدول صفات ملکی در انگلیسی

جدول صفات ملکی در انگلیسی به‌همراه ضمایر فاعلی، به‌صورت زیر است.

صفات ملکی (Possessive Adjectives)ضمیر فاعلی (Subject pronouns) 
myI
youryou (singular)
hishe
hershe
itsit
ourwe
youryou (plural)
theirthey

صفات ملکی در انگلیسی با مثال

در ادامه این آموزش، چند جمله دیگر با صفات ملکی در انگلیسی آمده است.

?What’s your address

آدرس تو چیست؟

My car is in front of the school.

ماشین من جلوی مدرسه است.

.This is Jack and this is his wife, Sue

این «جک» و همسرش «سو» است.

Put your coats on the back of your seats.

پالتوهای خود را پشت صندلی‌هایتان بگذارید.

Our new Math teacher is very nice.

معلم ریاضی جدید ما خیلی خوب است.

What a beautiful bird! Its feathers are bright blue!

چه پرنده قشنگی! پرهایش آبی روشن است.

My sister is always tired. Her job is difficult.

خواهر من همیشه خسته است. شغلش سخت است.

کاربرد «his» و «her» در انگلیسی

در زبان انگلیسی، صفت ملکی «his» برای مذکر و «her» برای مؤنث به‌کار می‌رود. به دو تصویر زیر و جملات مربوط به آن‌ها توجه کنید تا تفاوت بین این دو صفت ملکی را بهتر یاد بگیرید.

His name is Carlos.

His company produces tires.

His first language is Spanish.

His hobbies are golf and chess.

صفت های ملکی در انگلیسی

Her name is Lucy.

Her company produces electricity.

Her first language is English.

Her hobbies are traveling and art.

ضمیرهای ملکی در انگلیسی

کاربرد ضمایر ملکی در انگلیسی

مانند صفات ملکی، ضمایر ملکی در انگلیسی نیز مالکیت را نشان می‌دهند. اما با این تفاوت که قبل از اسم نمی‌آیند، بلکه جانشین اسم می‌شوند و از تکرار کلمه جلوگیری می‌کنند. به این مثال‌ها دقت کنید.

?Is that John's car
.No, it's mine

آیا آن ماشین «جان» است؟

نه، مال من است.

?Whose coat is this
?Is it yours

این پالتوی چه کسی است؟

مال شماست؟

Her coat is grey.
Mine is brown.

پالتوی او خاکستری است.

مال من قهوه‌ای است.

ضمایر ملکی انگلیسی در جدول

جدول ضمیر ملکی در انگلیسی به‌همراه ضمایر فاعلی، به‌صورت زیر است.

ضمایر ملکی

(Possessive Pronouns)

ضمیر فاعلی

(Subject Pronouns)

mineI
yoursyou (singular)
hishe
hersshe
itsit
ourswe
yoursyou (plural)
theirsthey

نکته: در جدول فوق می‌بینید که ضمایر «his» و «its» از نظر ظاهری فرقی با صفات ملکی ندارند، اما برای بقیه ضمایر، به‌جز «mine»، پسوند «s-» به‌کار رفته است.

نکات مهم در رابطه با صفات ملکی

هنگام استفاده از صفات ملکی، موارد زیر را در نظر داشته باشید.

  • صفت ملکی در انگلیسی با ضمیر ملکی تفاوت دارد:

This is your book and this is mine.

این کتاب شماست و این مال من است.

(در این مثال، «your» صفت ملکی و «mine» ضمیر ملکی است.)

  • «its» و «their» صفات ملکی هستند:

Its color is beautiful.

رنگش زیباست.

Their car is in their garage.

ماشین آن‌ها در پارکینگ‌شان است.

  • «they're» ،«it's» و «there» صفات ملکی نیستند. «it's» شکل کوتاه شده «it is» یا «it has» است و «they're» شکل کوتاه شده «they are» است. «there» هم قید مکان است. با چند مثال زیر تفاوت آن‌ها را بهتر متوجه خواهید شد.

It's not my book. = It is not my book.

این کتاب من نیست.

My house is big. It's got five bedrooms. = It has got five bedrooms.

خانه من بزرگ است. پنج اتاق‌خواب دارد.

Nancy and Alan are from New York. They're my friends. = They are my friends.

«نانسی» و «آلن» اهل نیویورک هستند. آن‌ها دوستان من هستند.

.Please, put the chair there

لطفاً صندلی را آنجا بگذار.

(«there» در اینجا قید است.)

ساعنی کنار پنجره زی نور آفتاب

ضمایر ملکی در انگلیسی با مثال

در ادامه این آموزش، برای درک بهتر ضمایر ملکی در انگلیسی، مثال‌های بیشتری به‌همراه ترجمه آورده‌ایم.

.That’s Anna’s book and this is yours

آن کتاب برای «آنا» است و این مال شماست.

Your hotel is near the city center while ours is near the airport.

هتل شما نزدیک مرکز شهر است، اما مال ما نزدیک فرودگاه است.

I love your sofa. Mine isn’t as comfortable as yours.

من کاناپه‌ات را خیلی دوست دارم. مال من به‌‌راحتی تو نیست.

We don’t need help with our project, but the boys need help with theirs.

ما برای پروژه‌مان به کمک نیاز نداریم، اما پسرها برای پروژه‌شان کمک لازم دارند.

?Is this Carol’s bicycle

.No, that red one over there is hers

این دوچرخه «کارول» است؟

نه دوچرخه قرمزی که آنجاست، مال اوست.

?Whose game is this

Sam was playing earlier, so it must be his.

این بازی مال چه کسی است؟

«سم» داشت قبلاً بازی می‌کرد، پس باید مال او باشد.

نکته: از ضمیر ملکی در انگلیسی می‌توانیم بعد از «noun + of» نیز استفاده کنیم. در مثال های زیر، کلمه‌های «friend» و «student» و «colleague» اسم جمله هستند که قبل از حرف اضافه «of» آمده‌اند.

.I’m a friend of his

من یکی از دوستانش هستم.

.You’re a student of mine

تو یکی از دانش‌آموزان من هستی.

.She’s a colleague of ours

او یکی از همکاران ماست.

تصویر پسری در حال مطالعه

تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی در انگلیسی

زبان‌آموزان، حتی کسانی که در آزمون‌های آیلتس و تافل شرکت می‌کنند، ممکن است در استفاده از صفت ملکی و ضمیر ملکی، با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل، در بخش پایانی این مطلب، با ذکر چند نکته مهم به مقایسه صفات ملکی و ضمایر ملکی پرداخته‌ایم.

  • ضمیر ملکی با صفت ملکی تفاوت دارد:

?What color is your brother's jacket

.His jacket is black

کت برادرت چه رنگی است؟

کت او مشکی است.

(«your» و «his» صفت ملکی هستند؛ و در هر دو جمله اسم «jacket» را توصیف می‌کنند.)

?What color is yours
.Mine is blue

مال تو چه رنگی است؟

مال من آبی است.

(«yours» و «mine» ضمایر ملکی هستند. در جمله پرسشی، «yours» متمم فاعلی (Subject Complement) است و در پاسخ آن، «mine» نقش فاعل را دارد.)

  • اگرچه صفت ملکی در انگلیسی و ضمیر ملکی شبیه هم هستند، کاربرد آن‌ها در جمله متفاوت است. به دو جمله زیر توجه کنید:

This car is mine. (CORRECT)

This is mine car. (INCORRECT)

(جمله دوم نادرست است چون «mine» ضمیر ملکی است و بعد از آن نباید اسم بیاید. بنابراین، در جمله دوم، اسم «car» به اشتباه استفاده شده است.)

  • بعد از صفات ملکی، همیشه اسم می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

.We went to their house yesterday

ما دیروز به خانه آن‌ها رفتیم.

.Her wardrobe was full of nice clothes

کمد او پر از لباس‌های قشنگ بود.

.The cat has had its breakfast

گربه صبحانه‌اش را خورده است.

کتابی به زبان انگلیسی روی میز

توضیح گرامر whose

برای بیان مالکیت، از کلمه پرسشی «whose» استفاده می‌شود. برای سؤالی کردن، بعد از «whose» از اسم مفرد یا جمع استفاده می‌کنیم. به چند مثال در این رابطه توجه کنید.

?Whose birthday is it today

امروز تولد چه کسی است؟

?Whose books are those

آن‌ کتاب‌ها برای چه کسی است؟

تفاوت بین whose و who's

کلمه‌های «whose» و «who's» تلفظ یکسانی دارند، اما علمکرد آن‌ها کاملاً متفاوت است. به دو مثال زیر توجه کنید.

 ?Whose bag is this

?Who's driving us home

در مثال اول، «whose» برای بیان مالکیت به‌کار رفته است. در واقع، منظور این سؤال این است که کیف متعلق به چه کسی است. اما در مثال دوم، «who's» شکل کوتاه شده «who is» است و معنی سؤال این است که چه کسی ما را تا خانه می‌رساند.

سوالات رایج درباره صفات ملکی در انگلیسی

در ادامه به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص صفات ملکی در انگلیشی پاسخ داده‌ایم.

قانون صفات ملکی در انگلیسی چیست؟

صفات ملکی باید بر اساس فاعلی که توصیف می‌کنند مورد استفاده قرار بگیرند. در زبان انگلیسی فرقی نمی‌کند که فاعل مؤنث یا مذکر باشد، یا انسان، شیء، مکان یا حیوان باشد. مفرد و جمع بودن آن نیز در انتخاب صفت ملکی تأثیری ندارد. یعنی شکل صفت ملکی همواره یکسان است و از فاعل تبعیت می‌کند.

اهمیت یادگیری صفات ملکی در انگلیسی چیست؟

صفات ملکی مانند سایر صفات برای توصیف اسم در جمله به کار می‌روند. از همه این‌ها مهم‌تر، نشان می‌دهند که چیزی به چه کسی تعلق دارد. برای مثال، وقتی می‌گوییم «my book» یعنی این کتاب به من تعلق دارد نه شخص دیگری. بنابراین مالکیت را می‌توانیم با استفاده از صفات ملکی نشان دهیم.

مالکیت صفت است یا ضمیر؟

در زبان انگلیسی هم ضمیر ملکی داریم و هم صفت ملکی. ضمایر ملکی مانند «mine»‌ یا «yours» به‌جای اسم قرار می‌گیرند و ویژگی‌‌های آن را توصیف می‌کنند، درحالی‌که صفت ملکی، مانند «my» یا «your» قبل از اسم می‌آید.

کاربرد his و her در انگلیسی چیست؟

his برای مذکر به کار می‌رود، اما her برای مؤنث کاربرد دارد. هر دو به عنوان صفت ملکی قبل از اسم قرار می‌گیرند و ویژگی‌های اسم را توصیف می‌کنند.

تمرین صفات ملکی در انگلیسی

برای درک بهتر صفات ملکی در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با صفت ملکی مناسب پر کنید.

Q1: Two students didn't do ____ mathematics homework.

جواب

Answer: Two students didn't do their mathematics homework.

Q2: I have a car. ____ color is black.

جواب

Answer: I have a car. Its color is black.

Q3: We have a dog. ____ name is Pancho.

جواب

Answer: We have a dog. Its name is Pancho.

Q4: Nancy is from England. ____ husband is from Australia.

جواب

Answer: Nancy is from England. Her husband is from Australia.

Q5: Ann and Nadia go to a high school. ____ little brother goes to a primary school.

جواب

Answer: Ann and Nadia go to a high school. Their little brother goes to a primary school.

Q6: Alan has a van. ____ van is very old.

جواب

Answer: Alan has a van. His van is very old.

Q7: We go to a high school. ____ high school is fantastic.

جواب

Answer: We go to a high school. Our high school is fantastic.

Q8: I like singing. ____ mother sings with me.

جواب

Answer: I like singing. My mother sings with me.

Q9: François and Alain are French. ____ family is from France.

جواب

Answer: François and Alain are French. Their family is from France.

Q10: Mary likes ____ grandmother. She often visits her.

جواب

Answer: Mary likes her grandmother. She often visits her.

Q11: Where is ____ classroom? We can’t find it.

جواب

Answer: Where is our classroom? We can’t find it.

Q12: Susan, is that ____ pen on the table?

جواب

Answer: Susan, is that your pen on the table?

Q13: I think this is ____ book. She dropped it on the floor.

جواب

Answer: I think this is her book. She dropped it on the floor.

Q14: ____ names are Kevin and Stewart. They are my friends.

جواب

Answer: Their names are Kevin and Stewart. They are my friends.

Q15: He forgot to write ____ name on the test!

جواب

Answer: He forgot to write his name on the test!

Q16: The children are crying because they can’t find ____ toys.

جواب

Answer: The children are crying because they can’t find their toys.

Q17: I really like my new home, especially ____ location.

جواب

Answer: I really like my new home, especially its location.

Q18: This is a picture of my friend. He is ____ best friend.

جواب

Answer: This is a picture of my friend. He is my best friend.

Q19: Do you think your father likes ____ birthday present?

جواب

Answer: Do you think your father likes his birthday present?

Q20: We still have twenty more minutes before ____ class begins.

جواب

Answer: We still have twenty more minutes before our class begins.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Have you seen ____ new coat?
I
me
my
2. She has lost ____ keys.
she
her
hers
3. Can I have a look at ____ paper?
you
your
yours
4. The dog has had ____ breakfast.
it
its
it's
5. Do you know ____ name?
she
her
hers
6. What is ____ plan?
they
their
theirs
7. Can you give me ____ address?
he
him
his
8. He stood there with his hands in ____ pockets.
his
him
he
9. I patted ____ on the shoulder.
she
hers
her
10. I will agree to ____ suggestion if you lower the price.
your
you
yours
11. She is ____ teacher.
we
ours
our

تمرین سوم

جاهای خالی را با صفت ملکی مناسب پر کنید.

Q1: We still have twenty more minutes before _____ class begins.

جواب

Answer: We still have twenty more minutes before our class begins.

Q2: Brazil is located in South America. _____ capital city is Rio de Janeiro.

جواب

Answer: Brazil is located in South America. Its capital city is Rio de Janeiro.

Q3: When did Mr. and Mrs. Smith buy _____ new television?

جواب

Answer: When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television?

Q4: Oh no! I can’t find _____ keys! Where are they?

جواب

Answer: Oh no! I can’t find my keys! Where are they?

Q5: A: Where is _____ brother? B: My brother is at school.

جواب

Answer: A: Where is your brother? B: My brother is at school.

Q6: A: What is _____ name? B: My name is Thomas.

جواب

Answer: A: What is your name? B: My name is Thomas.

Q7: A: What is your phone number? B: _____ phone number is 555-9826.

جواب

Answer: A: What is your phone number? B: My phone number is 555-9826.

Q8: Did the cat eat all of _____ food?

جواب

Answer: Did the cat eat all of its food?

Q9: We want to see _____ historical monuments.

جواب

Answer: We want to see its historical monuments.

Q10: _____ husband and I want to go to Paris.

جواب

Answer: My husband and I want to go to Paris.

Q11: _____ favorite hobby is tennis.

جواب

Answer: His favorite hobby is tennis.

Q12: _____ father works in a car factory.

جواب

Answer: Their father works in a car factory.

Q13: She goes to school with _____ brother.

جواب

Answer: She goes to school with her brother.

Q14: _____ favorite hobby is tennis.

جواب

Answer: His favorite hobby is tennis.

Q15: Here is _____ teacher.

جواب

Answer: Here is our teacher.

جدول ضمایر ملکی و صفات ملکی در انگلیسی

در انتهای این مطلب، به‌منظور مقایسه بهتر صفت ملکی و ضمایر ملکی در انگلیسی جدول صفات ملکی و ضمایر ملکی را در کنار هم آورده‌ایم.

ضمیر ملکی

(Possessive Pronoun)

صفت ملکی

(Possessive Adjective)

فاعل

(Subject)

minemyI
yoursyouryou (singular)
hishishe
hershershe
itsitsit
oursourwe
yoursyouryou (plural)
theirstheirthey

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «صفت در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۵۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street English‌British CouncilBritish Council
۱۲ دیدگاه برای «صفات ملکی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

سلام عالی بود همچنین تمرینات ❤️

فوق العاده 👏 فوق العاده 👏 خیلی عالی و با مثالهای متعدد 👏👏👏👏👏

سلام ممنونم، واقعا بعد از مطالعه این بخش کل مثال را رو درست زدم و خیلی حس خوبی در من ایجاد شد.

با سلام؛
خوشحالیم که مطلب برای شما مفید بوده.
ممنون از همراهی شما با «مجله فرادرس».

عالی بود مرسی

خیلی‌عالی‌بود

واقعا عالی بود ممنون

واقعاً دمتون گرم

بسیار عالی هست

خیلی خوب توضیح داده آید.ممنون

سلام خیلی کامل وعالی توضیح داده بودین یه دنیا ممنون.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *