سوال ساختن با Whose — به زبان ساده و با مثال

۶۴۰۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
سوال ساختن با whose

کلمات پرسشی -wh در زبان انگلیسی نقش مهمی دارند چراکه یکی از روش‌های اصلی سوال ساختن هستند. در این مطلب قصد داریم به شکل مفصل به یکی از این کلمات پرسشی بپردازیم. در ادامه روش‌های سوال ساختن با whose را بررسی می‌کنیم و شیوه پاسخ دادن به این سوال‌ها را آموزش می‌دهیم. سپس تفاوت آن را با کلمه who's که هردو تلفظ یکسانی دارند مقایسه می‌کنیم و به کاربردهای هر یک در جمله اشاره خواهیم کرد.

روش سوال ساختن با whose

دو روش کلی برای سوال ساختن با whose وجود دارد. روش اول وقتی استفاده می‌شود که فعل اصلی جمله to be است و به همین جهت نیازی به فعل کمکی نداریم. در روش دوم فعل اصلی جمله برای سوالی شدن نیاز به فعل کمکی دارد. در ادامه هر دو روش را به شکل مفصل توضیح می‌دهیم.

سوال ساختن با whose و فعل to be

از کلمه پرسشی «whose» برای سوال پرسیدن در مورد مالکیت استفاده می‌کنیم. برای طرح این سوال‌ها بدون استفاده از فعل کمکی، پس از کلمه پرسشی whose در اول جمله، اسم (Noun) مد نظر را می‌آوریم و در نهایت «فعل» (Verb) را ذکر می‌کنیم. فرمول کلی این روش به شکل زیر است:

Whose + Noun + Be + Subject?

جمله‌های زیر مثالی از این ساختار هستند.

Whose coat is this?

این کت چه کسی است؟

Whose pens are those?

این‌ها خودکارهای چه کسی هستند؟

البته گاهی جای اسم و فعل در این ساختار تغییر می‌کنند و فرمول کلی آن به شکل زیر درمی‌آید:

Whose + Be + Noun + Subject?

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Whose is that book?

آن کتاب چه کسی است؟

Whose are those bags?

آن‌ها کیف‌های چه کسی هستند؟

توجه داشته باشید که این دو ساختار تفاوتی در معنا ندارند. اما به طور کلی کاربرد اول بیشتر در زبان انگلیسی استفاده می‌شود.

سوال ساختن با whose و افعال دیگر

اگر فعل اصلی جمله to be نباشد، برای سوال ساختن با whose از فعل کمکی Do و Does یا شکل‌ گذشته آن «Did» استفاده می‌کنیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Whose + Noun + Do/Does/Did + Subject + verb?

Whose house do they live in?

آن‌ها در خانه چه کسی زندگی می‌کنند؟

Whose pool do they go every summer?

آن‌ها هر سال تابستان به استخر چه کسی می‌روند؟

Whose book does he take?

او کتاب چه کسی را می‌برد؟

Whose letter does he type?

او نامه چه کسی را تایپ می‌کند؟

Whose pen did he take?

او خودکار چه کسی را برد؟

Whose camera did you bring?

دوربین چه کسی را آوردی؟

پاسخ دادن به سوال با whose

از آنجایی که whose‌ یکی از کلمات پرسشی -wh است که در مورد مالکیت سوال می‌پرسد، برای پاسخ دادن به این سوال‌ها قبل از هر چیز باید «ضمایر ملکی» (Possessive Pronouns) و «صفات ملکی» (Possessive Adjectives) را یاد بگیریم. در جدول زیر این ضمایر و صفات به همراه معنی آمده‌اند. توجه داشته باشید که صفت ملکی به تنهایی معنی ندارد، به همین جهت در جدول زیر در کنار آن اسم «hands» آمده است تا معنی آن‌ها بهتر منتقل شود.

ضمایر ملکی

(Possessive Pronouns)

صفات ملکی

(Possessive Adjectives)

Mine

مال من

My hands

دست‌های من

Yours

مال تو

Your hands

دست‌های تو

His

مال او (مذکر)

His hands

دست‌های او (مذکر)

Hers

مال او (مونث)

Her hands

دست‌های او (مونث)

Its

مال آن

Its hands

دست‌های آن [سگ]

Ours

مال ما

Our hands

دست‌های ما

Theirs

مال آن‌ها

Their hands

دست‌های آن‌ها

ضمایر ملکی که با نام ضمایر ملکی قوی یا مطلق هم به آن‌ها اشاره می‌شود، می‌توانند برای جلوگیری از تکرار در جمله جایگزین اسم یا عبارت اسمی شوند که قبلا در جمله استفاده شده‌اند. مثال زیر را در نظر بگیرید تا این کاربرد را یاد بگیرید.

I said that phone was mine.

گفتم آن تلفن مال من است.

صفات ملکی که با نام ضمایر ملکی ضعیف هم شناخته می‌شوند، در جایگاه «معرف اسمی» (Determiner) قبل از اسم قرار می‌گیرند تا توضیح دهند آن اسم به چه کسی تعلق دارد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

I said that's my phone.

گفتم آن تلفن من است.

who's

صفت ملکی و ضمیر ملکی سوم‌شخص مفرد مذکر یعنی his و صفت ملکی و ضمیر ملکی سوم شخص غیرجاندار یعنی its به یک شکل هستند، برای تشخیص اینکه کلمه‌ای که در جمله استفاده شده صفت ملکی است یا ضمیر ملکی به این نکته توجه داشته باشید که پس از صفت ملکی حتما اسم می‌آید اما ضمیر ملکی خودش جانشین اسم و معرف‌هایش می‌شود. به مثال زیر و ترجمه آن توجه کنید.

I didn't have my textbook for English class, so Brian lent me his.

کتاب درسی‌ام را برای کلاس انگلیسی نبرده بودم، به همین دلیل «برایان» مال خودش را به من قرض داد.

I didn't have my textbook for English class, so Brian lent me his textbook.

کتاب درسی‌ام را برای کلاس انگلیسی نبرده بودم، به همین دلیل «برایان» کتاب خودش را به من قرض داد.

پاسخ دادن به سوال با whose و فعل to be

برای پاسخ دادن به سوال با whose به ضمیرهای ملکی یا صفت‌های ملکی یا اسم در کنار پسوند «s'» مالکیت نیاز داریم. در مثال‌هایی که در ادامه می‌خوانید زیر این ضمیرها و صفات خط کشیده شده است.

A: Whose book is this?

B: It's mine. / This is my book.

A: این کتاب مال چه کسی است؟

B: مال من است. / این کتاب من است.

A: Whose cup is this one in the kitchen?

B: It's hers. That is her cup in the kitchen.

A: این فنجان که در آشپزخانه است مال چه کسی است؟

B: مال او است. / آن فنجان او است که در آشپزخانه است.

A: Whose is the black car?

B: It's his. That black car is my neighbor's.

A: ماشین مشکی مال چه کسی است؟

B: مال او است. / آن ماشین مشکی همسایه من است.

پاسخ دادن به سوال با whose و افعال دیگر

برای پاسخ دادن به سوال با whose و افعال دیگر، باید توجه داشته باشید که در این سوال‌ها، گوینده اطلاعات بیشتری می‌خواهد. درواقع علاوه بر این‌که می‌خواهد بداند وسیله مد نظر مال چه کسی است، اطلاعات دیگری هم در مورد آن نیاز دارد. به همین جهت ساختار یکسانی برای پاسخ دادن به این نوع سوال وجود ندارد. اما در این ساختار نیز از صفت ملکی، ضمیر ملکی و یا اسم شخص به همراه «s'» مالکیت استفاده می‌شود. برای درک بهتر این ساختار مکالمه‌های زیر را در نظر بگیرید.

A: Whose umbrella do you take?

B: I take Mom's umbrella.

A: چتر چه کسی را می‌بری؟

B: چتر مامان را می‌برم.

A: Whose letters do they receive?

B: They receive his letter.

A: آن‌ها نامه‌های چه کسی را می‌گیرند؟

B: آن‌ها نامه‌های او را می‌گیرند.

A: Whose pen do you borrow for this exam?

B: I borrow my father’s pen for this exam.

A: خودکار چه کسی را برای این امتحان قرض می‌گیری؟

B: خودکار پدرم را برای این امتحان قرض می‌گیرم.

A: Whose letter does she send?

B: She sends your letter.

A: او نامه‌های چه کسی را می‌فرستد؟

B: او نامه‌های تو را می‌فرستد.

A: Whose phone does he use?

B: He uses his friend's phone.

A: او از تلفن چه کسی استفاده می‌کند؟

B: او از تلفن دوستش استفاده می‌کند.

A: Whose house did they sell?

B: They sold their aunt's house.

A: آن‌ها خانه چه کسی را فروختند؟

B: آن‌ها خانه خاله خود را فروختند.

A: Whose computer did you repair last night?

B: I repaired Samantha’s computer last night.

A: دیشب کامپیوتر چه کسی را تعمیر کردی؟

B: دیشب کامپیوتر «سامانتا» را تعمیر کردم.

تفاوت whose و who's و whom

تفاوت whose و who's و whom

همان‌طور که می‌دانید دو کلمه whose و who's در زبان انگلیسی تلفظ یکسانی دارند، علاوه بر این از آن‌جایی که هر دو از کلمه who مشتق شده اند، کاربرد آن‌ها هم نسبتا مشابه است. از طرفی whose و whom نیز هر دو از کلمات پرسشی -wh در انگلیسی هستند و کاربرد آن‌ها تشابه‌های زیادی دارد. در ادامه کاربردهای هر کدام از این سه کلمه را همراه با مثال‌های متعدد بررسی می‌کنیم تا تفاوت‌های آن‌ها را آموزش بدهیم و بدانید از هر کدام در چه جایگاهی استفاده می‌شود.

کاربرد who's

همان‌طور که می‌دانید «who» ضمیر پرسشی به معنی چه کسی یا چه کسانی است. از ضمیر پرسشی who برای اشاره به افراد استفاده می‌کنیم. who's شکل کوتاه شده عبارت who is یا who has است و از آن استفاده می‌کنیم تا بدانیم چه کسی چه کاری انجام داده یا چه کسی چه ویژگی‌هایی دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Who is in charge here?

چه کسی اینجا مسئول است؟

Who is there?

چه کسی آن‌جا است؟

در زبان انگلیسی، در محاوره روزمره و متن‌های غیررسمی معمولا کلمات به شکل کوتاه‌شده تلفظ و نوشته می‌شود. شکل کوتاه‌شده «who is» یا «who has» به صورت «who's» نوشته می‌شود که تلفظ آن با کلمه پرسشی whose یکسان است. برای جلوگیری از سردرگمی در استفاده از این دو کلمه باید جایگاه و ساختار هر کدام را جداگانه یاد بگیریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I wonder who’s calling me at this time of the night.

نمی‌دانم چه کسی این موقع شب به من زنگ می‌زند.

(در اینجا who's مخفف who is است.)

Look who’s standing there.

ببین چه کسی آنجا ایستاده است.

(در اینجا who's مخفف who is است.)

Who’s going to help us now?

حالا چه کسی به ما کمک می‌کند؟

(در اینجا who's مخفف who is است.)

Who’s been opening all the presents?

چه کسی تمام هدیه‌ها را باز کرده است؟

(در اینجا who's مخفف who has است.)

علاوه بر این، «who» به عنوان ضمیر موصولی هم به کار می‌رود تا اطلاعاتی اضافه در مورد فردی ارائه کند. در این ساختار نیز وقتی در کنار فعل‌های is یا has قرار بگیرد، کوتاه می‌شود و به شکل who's در می‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I think that man who’s waving to us is your father.

فکر می‌کنم آن مردی که به ما دست تکان می‌دهد پدر تو است.

(در اینجا who's مخفف who is است.)

Maya is someone who’s thought of everything.

مایا کسی است که به همه‌چیز فکر کرده بود.

(در اینجا who's مخفف who has است.)

کاربرد whose

«whose» حالت ملکی ضمیر who است و از آن برای صحبت کردن در مورد مالکیت و تعلق داشتن استفاده می‌شود. از این کلمه استفاده می‌کنیم تا اشاره کنیم فرد یا شیء مد نظر ما به چه کسی یا چیزی تعلق دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Whose books are these?

این‌ها کتاب‌های چه کسی هستند؟

I wonder whose phone this is.

نمی‌دانم این تلفن چه کسی است.

Whose present should we open first?

اول هدیه چه کسی را باید باز کنیم؟

Whose turn is it to do the dishes?

نوبت چه کسی است که ظرف‌ها را بشوید؟

«whose» می‌تواند یک ضمیر موصولی هم باشد که از آن برای اشاره به تملک یا تعلق داشتن فردی یا شیئی به کسی یا چیزی استفاده می‌کنیم. در مثال‌های زیر از این ساختار استفاده شده است.

The man whose car you’ve stolen is your father.

مردی که ماشینش را دزدیده‌ای پدر تو است.

Tara is someone whose opinion I value.

«تارا» کسی است که من برای نظرش ارزش قائلم.

This is the poor little girl whose pencils were eaten by a monster.

این همان دختر کوچک بیچاره‌ای است که هیولایی مدادهای او را خورد.

The person whose turn it is to do the dishes please stand up.

کسی که نوبت اوست ظرف‌ها را بشوید لطفا بایستد.

whom

کاربرد whom

«whom» کلمه پرسشی ضمیر مفعولی است از آن برای پرسش در مورد مفعول کاری که انجام شده است یا اشاره به مفعول در جمله استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که استفاده از کلمه whom در زبان انگلیسی، خصوصا انگلیسی آمریکایی هرروزه کمتر می‌شود و به جای آن از ضمیر فاعلی who استفاده می‌کنند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Whom are you referencing?

به چه کسی اشاره می‌کنی؟

Whom did you ask to go to the party?

از چه کسی درخواست کردی به مهمانی بیاید؟

To whom are you speaking?

با چه کسی صحبت می‌کنی؟

روش تشخیص بین who's و whose

ساده‌ترین روش برای تشخیص فرق بین who's و whose این است که به کلمه بعد از آن نگاه کنیم. whose معرف اسمی محسوب می‌شود و به همین جهت معمولا پیش از یک اسم قرار می‌گیرد. در مثال‌های زیر برای مشخص شدن اسم‌ها در جمله، زیر آن‌ها خط کشیده شده است.

Whose bike was expensive?

دوچرخه چه کسی گران بود؟

Carl knows the girl whose phone was stolen.

«کارل» دختری را که تلفنش دزدیده شد می‌شناسد.

همان‌طور که بالاتر اشاره کردیم، هر دو این کلمات تلفظ یکسانی دارند اما معنای آن‌ها تفاوت دارد. «who's» شکل کوتاه‌شده «who is» یا «who has» است و «whose» حالت ملکی «who» و نشان‌دهنده مالکیت است. به همین جهت یکی از راه‌های تشخیص این دو کلمه، نقش آن‌ها در جمله و معنی جمله است. به مثال‌های زیر دقت کنید تا این ساختار را بهتر یاد بگیرید.

Who’s that man looking up at the sky?

آن مردی که به آسمان نگاه می‌کند چه کسی است؟

Who’s your favorite writer?

نویسنده محبوب شما کیست؟

Whose umbrella is that on the roof?

آن چتر چه کسی است که روی پشت بام است؟

ساده‌ترین روش برای اینکه بفهمیم در جمله باید از «who's» استفاده کنیم یا از «whose» این است که «who is» و «who has» را به جای آن قرار دهیم، اگر جمله کامل شد و معنی درستی می‌داد باید از «who's» استفاده کنیم، در غیر این صورت «whose» را به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Who’s your manager?

NOT: Whose your manager?

مدیر شما چه کسی است؟

(در این جمله می‌توان who's را با who is جایگزین کرد.)

Anita is a friend who’s kind and trustworthy.

NOT: Anita is a friend whose kind and trustworthy.

آنیتا دوستی است که مهربان و قابل اعتماد است.

(در این جمله می‌توان who's را با who is جایگزین کرد.)

Who’s been sitting in my chair?

NOT: Whose been sitting in my chair?

چه کسی در صندلی من نشسته بوده است؟

(در این جمله می‌توان who's را با who has جایگزین کرد.)

Who's going to the party?

چه کسی به مهمانی می‌رود؟

(در اینجا who's می‌تواند به who is تبدیل شود.)

Who's taken my hat?

چه کسی کلاه من را برداشته است؟

(در اینجا who's می‌تواند به who has تبدیل شود.)

اگر نه «who is» و نه «who has» در جمله معنی درستی نداشت، از «whose» استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر این کاربرد را نشان می‌دهند.

Whose chair is this?

NOT: Who’s chair is this?

این صندلی چه کسی است؟

(در این جمله نه who is و نه who has معنی درستی نمی‌دهند.)

Is Rita the person whose motorcycle you crashed?

NOT: Is Rita the person who’s motorcycle you crashed?

«ریتا» کسی است که تو موتورش را خراب کردی؟

(در این جمله نه who is و نه who has معنی درستی نمی‌دهند.)

This is a question whose answer we’ll never know.

NOT: This is a question who’s answer we’ll never know.

این سوالی است که جواب آن را هرگز نمی‌فهمیم.

(در این جمله نه who is و نه who has معنی درستی نمی‌دهند.)

I know a man whose dog has three legs.

مردی را می‌شناسم که سگش سه پا دارد.

(whose به ما نشان می‌دهد صاحب سگ کیست.)

Whose hat is that?

آن کلاه چه کسی است؟

(در اینجا whose درمورد مالکیت سوالی می‌پرسد.)

نکته: بعضی زبان‌آموزان تصور می‌کنند که از whose فقط برای صحبت کردن در مورد مالکیت افراد استفاده می‌شود. با اینکه بیشتر اوقات این کلمه مالکیت افراد را نشان می‌دهد اما می‌تواند برای مالکیت اشیا بی‌جان هم به کار برود.

This is the city whose inhabitants were abducted by aliens.

این همان شهری است که ساکنانش را بیگانه‌ها ربودند.

مثال‌های ساده از سوال ساختن با whose

مثال‌های ساده از سوال ساختن با whose

برای یادگیری زبان انگلیسی هیچ روشی بهتر از تمرین و تکرار نیست. به همین جهت مثال‌هایی ساده و متنوع از کاربرد سوال ساختن با whose تهیه کرده‌ایم. به این مثال‌ها دقت کنید.

Whose pen is this?

این خودکار چه کسی است؟

Whose parents are here?

پدر و مادر چه کسی اینجا هستند؟

Whose marks are better?

نمره‌های چه کسی بهتر است؟

Whose responsibility is this?

این مسئولیت چه کسی است؟

Whose car do you like?

ماشین چه کسی را دوست داری؟

Whose letter did you receive?

نامه چه کسی را دریافت کردی؟

Whose game is better?

بازی چه کسی بهتر است؟

Whose permission is required?

اجازه چه کسی لازم است؟

Whose house is this?

این خانه چه کسی است؟

Whose house are you staying in?

در خانه چه کسی می‌مانی؟

Whose book was that?

آن کتاب چه کسی بود؟

Whose mother tongue is Hindi?

هندی زبان مادری چه کسی است؟

Whose father is in the Army?

پدر چه کسی در ارتش است؟

Whose birthday is today?

تولد چه کسی امروز است؟

Whose eyes are blue?

چشم‌های چه کسی آبی است؟

Whose class do you find interesting?

کلاس چه کسی برای تو جالب است؟

Whose umbrella is this?

این چتر چه کسی است؟

Whose mother is a teacher?

مادر چه کسی معلم است؟

Whose shoes are brown?

کفش‌های چه کسی قهوه‌ای است؟

Whose picture is this?

این عکس چه کسی است؟

Whose cell phone is this?

این شماره موبایل چه کسی است؟

Whose house is this?

این خانه چه کسی است؟

سوالات رایج درباره سوال ساختن با whose

در ادامه این مطلب قصد داریم به سوال‌های رایج درباره روش سوال ساختن با whose پاسخ بدهیم.

کاربرد سوال ساختن با whose چیست؟

کلمه پرسشی whose در زبان انگلیسی برای سوال پرسیدن در مورد مالکیت به کار می‌رود.

روش سوال ساختن با whose چیست؟

سوال ساختن با whose به دو روش انجام می‌شود. در روش اول پس از کلمه پرسشی whose در اول جمله، اسم مد نظر را آورده سپس فعل to be و در نهایت فاعل جمله را می‌آوریم. در روش دوم به ترتیب کلمه پرسشی whose، سپس فعل to be و بعد از آن اسم و فاعل جمله را می‌آوریم. همچنین گاهی می‌توان در روش اول از فعل do در حالت‌های مختلف استفاده کرد.

روش پاسخ دادن به سوال با whose چیست؟

برای پاسخ دادن به سوال‌هایی که با این ساختار طرح می‌شوند می‌توان از صفت‌های ملکی، ضمیرهای ملکی یا «s'» استفاده کرد.

تفاوت whose و who’s چیست؟

who’s در انگلیسی مخفف عبارت‌های who is یا who has است که هر کدام کاربرد و جایگاه متفاوتی دارند. whose در جمله‌های سوالی به کار می‌رود و در مورد مالکیت چیزی سوال مطرح می‌کند. کاربرد اصلی who’s در جمله‌های سوالی برای پرسش در مورد ویژگی‌های کسی یا کارهایی که فرد انجام داده است.

تفاوت whose و whom چیست؟

whose در زبان انگلیسی برای سوال پرسیدن در مورد مالکیت چیزی به کار می‌رود اما whom برای سوال پرسیدن در مورد مفعول جمله است. همچنین whose ضمیر موصولی به شمار می‌رود و از آن برای اشاره به تملک استفاده می‌کنیم اما whom در نقش ضمیر موصولی فقط به مفعول جمله اشاره می‌کند.

جمع‌بندی سوال ساختن با whose

در این مطلب روش سوال ساختن با whose را یاد گرفتیم و دانستیم که «whose» ضمیر ملکی است و از آن برای سوال پرسیدن در مورد مالکیت استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر از این کاربرد هستند.

Whose camera is this?

این دوربین چه کسی است؟

Whose dog is barking outside?

سگ چه کسی بیرون واق‌واق می‌کند؟

Whose cell phone keeps ringing?

تلفن همراه چه کسی مدام زنگ می‌زند؟

«who» ضمیر فاعلی است. از آن برای سوال پرسیدن در مورد فردی یا چیزی که کاری را انجام داده یا توصیف شده استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Who's that man in black?

آن مردی که لباس مشکی پوشیده چه کسی است؟

Who's in the kitchen?

چه کسی در آشپزخانه است؟

Who's done the dishes?

چه کسی ظرف‌ها را شسته است؟

«whom» ضمیر مفعولی است. از آن برای سوال پرسیدن در مورد فردی یا چیزی که فعل رویش تاثیر گذاشته است استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Whom are you going to invite?

چه کسی را می‌خواهی دعوت کنی؟

Whom did he blame for the accident?

او چه کسی را بابت تصادف سرزش کرد؟

Whom did he hire to do the job?

او چه کسی را برای انجام کار استخدام کرد؟

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Learnenglish English-for-students Editorsmanual

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *