زبان انگلیسی ۱۸۳ بازدید

حرف تعریف نامعین در انگلیسی از اولین مباحثی است که به زبان‌آموزان آموزش داده می‌شود. اما در مقاطع پیشرفته‌تر، استفاده از حرف تعریف نامعین مناسب گاهی دشوار می‌شود. در این آموزش قصد داریم ضمن معرفی حرف تعریف نامعین، نکاتی مهم در زمینه استفاده از آن را با مثال بیان کنیم.

حرف تعریف نامعین در انگلیسی

یکی از نخستین نکات در دستور زبان انگلیسی، استفاده از حرف تعریف نامعین در انگلیسی است. یعنی وقتی به کلمه‌ مفردی اشاره می‌کنیم که دارای نقش دستوری اسم است، و برای مخاطب آشنا نیست یا قبلا صحبتی در آن مورد نداشته‌ایم، از حرف تعریف نامعین استفاده می‌کنیم.

اصلی‌ترین نکته در مورد حرف تعریف نامعین در انگلیسی کاربرد آن در جملات است. با اینکه در انگلیسی تنها دو حرف تعریف نامعین وجود دارد، دقت به موارد استفاده هر یک بسیار اهمیت دارد.

فیلم آموزشی مرتبط

انواع حرف تعریف نامعین در انگلیسی

دو حرف تعریف نامعین در انگلیسی وجود دارند که عبارتند از «a» و «an». از این دو حرف تعریف تنها پیش از اسم‌ها و فقط در حالت مفرد استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر این حرف نشان می‌دهد که اسم، جمع نیست. در حالت جمع (به جز چند استثنا) به انتهای اسم‌ها پسوند «s-» اضافه می‌شود. اما تصمیم‌گیری درباره حرف تعریف نامعین مناسب، به حرف شروع‌کننده اسم بستگی دارد.

حرف تعریف نامعین An

این حرف تعریف نامعین برای آن دسته از اسم‌هایی به کار می‌رود که با حروف صدادار یا مصوت (Vowel) ‌آغاز می‌شوند. در الفبای انگلیسی ۵ حرف صدادار وجود دارد که عبارتند از «a/e/i/o/u». در هر کلمه معمولا یکی از این پنج حرف وجود دارد تا بتوانیم کلمه را به راحتی تلفظ کنیم. وقتی یکی از این حروف در ابتدای اسمی مفرد قرار داشته باشد، باید از حرف تعریف «an» استفاده کرد. به چند مثال در این مورد دقت کنید.

It is an apple.

این سیب است.

It is an egg.

این تخم‌مرغ است.

I have an ice cream.

 من بستنی دارم.

There is an orange in the basket.

در سبد یک پرتقال هست.

That is an umbrella.

آن چتر است.

حرف تعریف انگلیسی

حرف تعریف نامعین A

این حرف تعریف در مواردی پیش از اسم قرار داده می‌شود که اسم، با هر یک از حروف الفبا به جز حروف صدادار شروع شده باشد. در نظر داشته باشید که در این مورد نیز، اسم حتما باید مفرد باشد. به چند مثال توجه کنید.

He has a bicycle.

او دوچرخه دارد.

I can see a cat.

من یک گربه می‌بینم.

There is a table here.

اینجا یک میز وجود دارد.

He is reading a magazine.

او مجله می‌خواند.

I need a stapler.

من به منگنه احتیاج دارم.

کاربرد حروف تعریف نامعین در انگلیسی

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، از این حروف به همراه اسم‌های مفرد استفاده می‌شود، یعنی نمی‌توان آن‌ها را در کنار اسامی جمع به کار برد. اما باید توجه کرد که این حروف را نمی‌توانیم پیش از هر اسم مفردی نیز به کار ببریم. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه این حروف نشان‌دهنده مفرد بودن اسم هستند، باید آن‌ها را تنها قبل از اسم‌های قابل شمارش به کار برد.

فیلم آموزشی مرتبط

اسم‌ های قابل شمارش

این دسته از اسم‌ها، قابلیت شمرده شدن دارند. یعنی می‌توان اعداد را به آن‌ها نسبت داد. مثلا یک پنجره، دو درخت، پنج مداد و سه کتاب. این کلمات در حالت جمع پسوند «s-» می‌گیرند و به همین دلیل قابل‌شمارش نامیده می‌شوند. این اسامی می‌توانند با فعل‌های مفرد و جمع به کار بروند و در حالت مفرد پیش از آن‌ها حروف تعریف «a» و «an» را قرار می‌دهیم. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

There is a pen on the table.

خودکاری روی میز است.

A bird is flying in the sky.

پرنده‌ای در آسمان پرواز می‌کند.

I see 2 cars in the race.

من در مسابقه، دو ماشین می‌بینم.

There are 5 children in the yard.

۵ کودک در حیاط هستند.

I have a pencil and an eraser.

من یک مداد و یک پاک‌کن دارم.

اسم‌ های غیر قابل‌ شمارش

برخلاف اسامی قابل‌شمارش، نمی‌توانیم اسامی غیر قابل‌شمارش را بشماریم یا عددی به آن‌ها نسبت دهیم. حروف تعریف نامعین یا اعداد، پیش از اسامی غیر قابل‌شمارش، قرار نمی‌گیرند. پیش از این دسته از اسامی، معمولا از مقدار استفاده می‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I drink some milk everyday.

من هر روز مقداری شیر می‌نوشم.

He drinks a lot of water.

او مقدار زیادی آب می‌نوشد.

We don't have much time.

زمان زیادی نداریم.

She adds a little salt.

او اندکی نمک اضافه می‌کند.

I cooked plenty of rice.

 مقدار زیادی برنج پختم.

در این مثال‌ها با توجه به غیر قابل‌شمارش بودن اسامی، از کمیت‌سنج‌های مخصوص همین گروه استفاده شده است.

حرف تعریف نامعین در انگلیسی

موارد کاربرد حرف تعریف نامعین در انگلیسی

حروف تعریف نامعین پیش از اسامی مفردی قرار می‌گیرند که قابل‌شمارش باشند. اما این اسامی همیشه برای اشیا به کار نمی‌روند. در برخی موارد نیز این حروف برای اشاره به افراد به کار می‌روند.

فیلم آموزشی مرتبط

شغل‌ها

برای صحبت درباره شغل‌ها باید از حروف تعریف نامعین استفاده کرد. باید دقت کنید که این حروف تنها در صورت مفرد بودن به همراه شغل به کار می‌روند و اگر در مورد دو فرد یا دو شغل صحبت کنید، نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

He is a teacher.

 او معلم است.

I am a nurse.

من پرستار هستم.

She is an accountant.

او حسابدار است.

You are a lawyer.

تو وکیل هستی.

She is an architect.

او معمار است.

بیماری‌ها

در انگلیسی بیماری‌هایی مانند دل‌درد و سردرد قابل شمارش به شمار می‌آیند. به همین دلیل پیش از این بیماری‌ها می‌توانیم از حرف تعریف نامعین استفاده کنیم. دقت کنید که برای بیماری آنفولانزا از حرف تعریف «the» استفاده می‌کنیم.

.She has a toothache

او دندان‌درد دارد.

.I have a cold

من سرماخوردگی دارم.

He has a sore throat.

او گلودرد دارد.

You have a stomachache.

تو دل‌درد داری.

I have an earache.

من گوش‌درد دارم.

She has the flu.

او آنفولانزا دارد.

با توجه به این جملات، برای صحبت کردن درباره بیماری‌های معمول، حرف تعریف نامعین در انگلیسی را به جملات اضافه می‌کنیم. در این مورد نیز باید به اولین حرف از کلمات دقت کرد تا اگر با حروف صامت شروع می‌شوند، حرف تعریف «a» و در غیر این صورت حرف تعریف «an» به جمله اضافه شود. اما در حالت جمع، اضافه کردن پسوند «s-» به این بیماری‌ها کافی خواهد بود.

صفت‌ها

در برخی‌ موارد، پیش از اسامی مفرد، صفت‌ها قرار می‌گیرند. در این موارد نباید به حرف اول اسم دقت کرد. بلکه برای تعیین حرف تعریف نامعین در انگلیسی، باید با توجه به اولین حرف صفت تصمیم بگیریم. به عبارت دیگر، اگر در جمله صفتی وجود داشته باشد، حرف تعریف نامعین قبل از صفت قرار می‌گیرد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

This is an amazing game.

 مسابقه حیرت‌آوری است.

I have a new umbrella.

من چتر جدیدی دارم.

We took an easy test.

ما امتحان آسانی دادیم.

It is a large airplane.

هواپیمای بزرگی است.

It is an interesting story.

داستان جالبی است.

در مثال اول با اینکه کلمه «game» با حرف صامت «G» شروع شده است، چون اولین حرف صفت «amazing» صدادار است، باید از حرف تعریف «an» استفاده کرد. در جمله دوم نیز کلمه «umbrella» با حرف صدادار «U» شروع شده است، اما با توجه به حرف اول صفت «new»، حرف تعریف «a» در جمله قرار گرفته است.

فیلم آموزشی مرتبط
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
در این فرادرس ابتدا تعریف اصطلاح، عبارت، ضرب المثل، رسمی و غیر رسمی بودن اصطلاحات را تدریس نموده و سپس به آموزش نحوه شروع مکالمات روزمره با استفاده از عبارات و اصطلاحات تخصصی همراه با توضیح و مثال هر یک می پردازیم. در آخر هر درس، ضرب المثل، عبارات رایج و مکالمه مربوط به موضوع آن درس گفته می شود. در این آموزش یاد می گیرید که چطور به زبان انگلیسی صحبت کنید تا جملاتی که در مکالمه استفاده می کنید، بوی ترجمه ندهد. اگر بخواهید فقط گرامر یا فقط لغات را فرا بگیرید، بی فایده است بلکه باید بتوانید تمام مهارت ها را در مکالمه استفاده کرده و به راحتی صحبت کنید. هدف فقط یادگیری مکالمه نیست، بلکه یادگیری چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی در قالب مکالمه با تلفظ صحیح و استفاده از لغات کاربردی و کلیدی است. پس از تمرین روزانه، به مدت حدود یک ساعت در روز می توانید خود را برای زندگی به زبان انگلیسی آماده کنید و با قالب های یک Native برای صحبت کردن آشنا شوید.  
شروع یادگیری

در مثال بعد، «test» با حرف صامت «T» آغاز شده است اما با توجه به حرف اول صفت «easy» باید از «an» استفاده کرد. مثال چهارم حرف تعریف «a» را در کنار صفت «large» نشان‌ می‌دهد که حرف صامت «L» در ابتدای آن است. در آخرین مثال با اینکه نخستین حرف اسم، صامت است، باید با توجه به صفت «interesting» حرف تعریف «an» را به جمله افزود.

حرف تعریف

نکته: صفت‌های ملکی نیز گروهی از صفت‌ها هستند که پیش از اسم قرار می‌گیرند. اما پیش از آن‌ها نمی‌توانیم از حرف تعریف نامعین استفاده کنیم. به همین دلیل، پیش از اسم‌ها، می‌توانیم یا صفات ملکی یا حروف تعریف نامعین را در جمله قرار دهیم. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

My pen is red.

خودکار من قرمز است.

∗∗∗

Her bag is on the desk.

کیف او روی میز است.

∗∗∗

His car is new.

ماشین او جدید است.

∗∗∗

Their house is modern.

خانه آن‌ها مدرن است.

در این مثال‌ها، با اینکه کلمات بعد از صفات ملکی به صورت مفرد آمده‌اند، حروف تعریف نامعین در جمله نیامده‌اند و فقط صفت ملکی قبل از اسم قرار داده شده‌است.

اسامی مخفف

در برخی موارد اسامی مخفف در جملات به کار می‌روند که نتیجه ترکیب اولین حرف چند کلمه هستند. به عنوان مثال کلمه «SMS» به معنی «پیامک»، مخفف «Short Message Service» است. به طور معمول با توجه به اولین حرف هر کلمه قابل‌شمارش، درباره حرف تعریف تصمیم گرفته می‌شود. اما اسامی مخفف از این قاعده پیروی نمی‌کنند.

در این اسامی با توجه به اولین صدایی که در تلفظ کلمه به گوش می‌رسد، در مورد حرف تعریف تصمیم می‌گیریم. مثلا در کلمه «SMS» اولین صدایی که به گوش می‌رسد، صدای «اِ» است. به همین دلیل، در این مورد باید حرف تعریف «an» را در جمله قرار دهیم. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

An HIV test

آزمایش ایدز

An FBI agent

مامور FBI

An HTML file

فایل HTML

A UNESCO volunteer

داوطلب یونسکو

A NATO member

عضو ناتو

گرامر حرف u

حرف تعریف نامعین پیش از حرف U

با توجه به توضیحی که در مورد حروف صدادار داده شد، می‌دانید که حرف «U» یکی از این حروف است و به همین دلیل نیز باید پیش از آن از حرف تعریف «an» استفاده شود. اما در برخی موارد این‌طور نیست. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

He studies at a university in Japan.

او در دانشگاهی در ژاپن درس می‌خواند.

The cake is in the shape of a unicorn.

کیک به شکل اسب شاخ‌دار است.

A European company is going to produce a new robot.

یک شرکت اروپایی ربات جدیدی تولید خواهد کرد.

I made a U-turn and headed for North.

من در دوربرگردان دور زدم و به سمت شمال حرکت کردم.

It was a unique choice.

تصمیم منحصربه‌فردی بود.

در اولین مثال کلمه «university» با حرف «U» شروع شده که از حروف صدادار است. اما با توجه به اینکه اولین صدایی که به گوش می‌رسد صدای «ی» است، حرف تعریف «A» را در جمله قرار می‌دهیم. مثال دوم کلمه «unicorn» را به همراه حرف تعریف «a» نشان می‌دهد که مانند مثال اول، چون اولین حرف، صامت است باید از حرف تعریف «a» استفاده کرد.

در مثال سوم، اولین حرف کلمه «European»،حرف «E» است، اما با توجه به اینکه اولین صدا، صامت به نظر می‌رسد، باید از حرف تعریف «a» استفاده کرد. در مثال چهارم «U-turn» نیز با حرف صدادار «U» آغاز می‌شود اما صدای صامت در حین تلفظ شنیده می‌شود. همین قاعده در مورد کلمه «unique» در مثال آخر نیز صدق می‌کند.

فیلم آموزشی مرتبط

حرف تعریف نامعین پیش از حرف H

حرف «h» نیز یکی از حروف صامت است که در برخی کلمات تلفظی متفاوت دارد. در برخی کلمات. حرف «h» مانند حرفی صدادار تلفظ می‌شود، و به همین دلیل باید حرف تعریف «an» را به جمله اضافه کنیم. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

After an hour, he arrived.

بعد از یک ساعت او رسید.

It is an honor to see you.

افتخاری است که شما را می‌بینم.

Thyme is an herb.

آویشن یک گیاه است.

She is an honest person.

او فرد راستگویی است.

در مثال اول، کلمه «hour» با حرف صامت «h» شروع شده است اما صدایی که هنگام تلفظ شنیده می‌شود، صامت نیست و به همین دلیل باید از حرف تعریف «an» استفاده کرد. دومین مثال، کلمه «honor» را نشان می‌دهد که حرف اول آن «h» است، اما این حرف مانند حروف صدادار تلفظ می‌شود. در مثال سوم، و تنها در تلفظ آمریکایی، نخستین صدا در تلفظ کلمه «herb» صدای «اِ» است و به همین دلیل پیش از این کلمه، حرف تعریف «an» به کار رفته است. در آخرین مثال نیز صفت «honest» با حرف «h» شروع شده که در این کلمه، مانند حروف صدادار تلفظ می‌شود.

موارد عدم استفاده از حرف تعریف نامعین در انگلیسی

در مواردی نیز نمی‌توانیم از حرف تعریف نامعین در انگلیسی استفاده کنیم. باید توجه داشت که در این موارد ویژگی‌های اسم مانند جمع بودن یا اسم خاص بودن مانع از به کار بردن حرف تعریف نامعین در انگلیسی می‌شود.

اسامی جمع

در این موارد ممکن است اسم مورد نظر جمع باشد و پسوند «s-» جمع داشته باشد پس مفرد به شمار نمی‌آید. در برخی موارد نیز، اسم مورد نظر جمع است اما پسوند «s-» جمع ندارد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Dogs and cats are pets.

سگ‌ها و گربه‌ها حیوانات اهلی هستند.

Cows and sheep live on the farm.

گاوها و گوسفندها در مزرعه زندگی می‌کنند.

Children like chocolate.

بچه‌ها شکلات دوست دارند.

Two men are talking.

دو مرد در حال صحبت هستند.

Women are scared of mice.

خانم‌ها از موش‌ها می‌ترسند.

در این مثال‌ها، در جملات حرف تعریف نامعین در انگلیسی دیده نمی‌شود. در مثال اول دو اسم قابل‌شمارش جمع در جمله به کار رفته‌اند. پسوند «s-» که به کلمات «cat» و «dog» اضافه شده‌اند، نشان‌دهنده جمع بودن این کلمات است. در مثال دوم کلمه «sheep» نیز اسم جمع است اما پسوند «s-» جمع در انتهای آن نیست. در مثال سوم، کلمه «children» نیز اسم جمع به شمار می‌آید که در حالت مفرد «child» نوشته می‌شود.

در مثال چهارم کلمه «men» مانند مثال‌های دوم و سوم، اسم جمع است ولی پسوند «s-» به آن اضافه نشده است. در مثال آخر نیز دو کلمه «women» و «mice» از همین قاعده پیروی می‌کنند، یعنی اسم‌های جمعی هستند که در انتها پسوند «-s» جمع ندارند.

اسامی خاص

پیش از اسامی خاص مانند اسامی افراد نیز نمی‌توانیم حرف تعریف نامعین در انگلیسی را به جملات اضافه کنیم. این کلمات معمولا با حروف بزرگ شروع می‌شوند و به همین دلیل پیش از آن‌ها از حروف تعریف استفاده نمی‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

David lives in London.

«دیوید» در لندن زندگی می‌کند.

The Sun is shining in the sky.

خورشید در آسمان می‌درخشد.

Sony is not a new brand.

سونی برند جدیدی نیست.

در مثال اول، در ابتدای کلمه‌های «David» و «London» حروف بزرگ دیده می‌شوند و در نتیجه، اسم خاص به شمار می‌آیند. در مثال دوم نیز خورشید با حرف بزرگ شروع شده است و در نتیجه پیش از آن، حروف تعریف نامعین به کار نمی‌روند. در مثال آخر نیز، نام تجاری با حرف بزرگ آغاز شده و اسم خاص به شمار می‌آید. پیش از این اسامی خاص، نمی‌توانیم از حروف تعریف نامعین استفاده کنیم.

حرف تعریف معین

دلیل دیگر استفاده نکردن از حرف تعریف نامعین در انگلیسی، آشنا بودن اسم مورد نظر است. وقتی گوینده یا نویسنده بیش از یک بار در مورد اسمی صحبت کند، مخاطب آن اسم را می‌شناسد و در جملات بعدی نامعین نیست.

I can see a pen and a pencil. The pen is red and the pencil is black.

من می‌توانم خودکار و مدادی را ببینم. خودکار قرمز و مداد مشکی است.

I found an old book. The book was for my grandfather.

من کتابی قدیمی پیدا کردم. کتاب متعلق به پدربزرگم بوده.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی حرف تعریف نامعین در انگلیسی پرداختیم و کاربردهای مختلف آن را بررسی کردیم. طبق آنچه گفته شد، دو حرف تعریف نامعین در انگلیسی وجود دارد. از این حروف پیش از اسامی مفرد قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم. پیش از کلمات مفردی که با حروف صدادار آغاز می‌شوند، حرف تعریف «an» و قبل از کلماتی که با حروف صامت آغاز می‌شوند، حرف تعریف «a»به کار می‌رود. در جدول مقابل به کاربردهای بیشتر حرف تعریف نامعین در انگلیسی دقت کنید.

کاربرد حرف تعریف مثال معنی
پیش از شغل‌ها He is a chef. او سرآشپز است.
پیش از بیماری‌ها She has a headache. او سردرد دارد.
پیش از صفت‌ها It is an ugly picture. این تصویر زشتی است.
پیش از اسامی مخفف They sent an S.O.S message. آن‌ها پیام کمک اضطراری فرستادند.
پیش از حرف «U» A university student studies hard. دانشجو سخت درس می‌خواند.
پیش از حرف «H» You are an honest person. تو فرد راستگویی هستی.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.