گرامر Cleft Sentences – کاربرد و ساختار + مثال، تمرین و تلفظ

۴۰۹۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۲ دقیقه
گرامر Cleft Sentences – کاربرد و ساختار + مثال، تمرین و تلفظ

«Cleft Sentences» به جمله پیچیده‌ای گفته می‌شود که می‌تواند به شکل ساده‌ای توضیح داده شود. با تغییر چیدمان اجزای جمله و استفاده از کلمه‌هایی مانند «it» یا «that»، تأکید بیشتری بر روی عناصر مدنظر خود در جمله خواهیم داشت. در هر زبانی روش‌های مختلفی برای تأکید کردن بر بخشی از اجزای جمله یا جمله‌واره وجود دارد. در این مبحث گرامری، قصد داریم با گرامر Cleft Sentences آشنا شویم و انواع آن را به کمک مثال‌های مختلف و تمرین‌های مربوطه یاد بگیریم.

گرامر Cleft Sentences

«Cleft» از فعل «Cleave» ساخته شه و به معنای دو تکه شدن یا شکاف ایجاد کردن است. در زبان انگلیسی «Cleft Sentences» به جملاتی که گفته می‌شود که جمله‌ای را به دو تکه تقسیم می‌کند یا به عبارت دیگر آن را می‌شکافد. دلیل ساختن جملات Cleft را می‌توان به دو حالت زیر توضیح داد:

 • تأکید بر روی بخشی از جمله‌ (جمله‌واره)
 • افزودن اطلاعات جدید به اطلاعات قبلی مخاطب یا اصلاح کردن اطلاعات اشتباه قبلی

دلیل استفاده از گرامر Cleft Senences

«Cleft Sentences» اغلب در انگلیسی روزمره یا محاوره کاربرد دارند و بخشی از اطلاعات جمله را که شنونده از قبل با آن آشنایی دارد، به بخشی از اطلاعات که برای شنونده جدید است وصل می‌کند. به کمک گرامر Cleft Sentence تأکید بیشتری بر آن چیزی خواهیم داشت که قصد گفتنش را داریم. گرامر Cleft Sentence معمولاً با تغییر جمله‌‌های ساده به پیچیده ساخته می‌شود. به دو جمله ساده زیر دقت کنید.

I called you Monday.

من دوشنبه با شما تماس گرفتم.

I want a cup of coffee right now.

من همین حالا یک فنجان قهوه می‌خواهم.

دو مثال فوق، دو جمله ساده است که از فاعل، فعل و مفعول ساخته شده که اساس و مبنای جمله‌سازی در زبان انگلیسی است. حال اگر بخواهیم تأکید بیشتری بر روی جمله داشته باشیم، از گرامر Cleft Sentences استفاده می‌کنیم. بنابراین جمله‌های فوق را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم.

It was Monday that/when I called you.

دوشنبه بود که با شما تماس گرفتم.

What I want right now is a cup of coffee.

آنچه می‌خواهم یک فنجان قهوه است.

در تصویر زیر می‌توانید نمودار جمله celft را مشاهده کنید.

گرامر زبان انگلیسی
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

ساختار گرامر Cleft Sentences

با توجه به توضیحاتی که درباره انواع Cleft Sentences ارائه شد، می‌توانیم فرمول هر یک از آن‌ها را به صورت زیر تعریف کنیم. همراه با هر یک از این فرمول‌ها، مثال‌هایی نیز ارائه شده است تا به شما در درک بهتر گرامر Cleft Sentences کمک کند.

It + be + relative clause + that/who clause

It was *John* who stole a book from the library last week.

این «جان» بود که هفته گذشته کتاب را از کتابخانه دزدید.

It was *last week* that John stole a book from the library.

هفته گذشته بود که «جان» کتاب را از کتابخانه دزدید.

It was *from the library* that John stole a book last week.

از کتابخانه بود که هفته پیش «جان» کتاب را دزدید.

What + subject + do/does/did/ + is/was + (to) infinitive

What Tom did was to hide the book under the mattress.

کاری که «تام» انجام داد این بود که کتاب را زیر تشک پنهان کرد.

What happens is (that) … / What happened was (that)

What happened was that the dog ate my homework.

اتفاقی که افتاد این بود که سگ مشق‌هایم را خورد.

The reason why, the thing that, the person/people who, the place where, the day when…

Why Fred and I fell out was his rudeness.

دلیل مشاجره من و «فرد» به خاطر بی‌ادبی او بود.

The summer is when Kylie and I met.

تابستان زمانی است که من و «کایلی» همدیگر را ملاقات کردیم.

The church in the village was where my Grandad got married.

کلیسای روستا جایی بود که بابابزرگم ازدواج کرد.

The thing/s that = What/All

What’s under the mattress is Tom’s book.

چیزی که زیر تشک است، کتاب «تام» است.

What shocked her was the falling rock.

آنچه باعث متعجب شدن او شد، تخته‌سنگی در حال سقوط بود.

لازم به ذکر است که برای یادگیری زبان دانشگاهی می‌توانید از مجموعه آموزش زبان دانشگاهی مقدماتی تا پیشرفته فرادرس استفاده کنید.

انواع Cleft Sentences

جمله‌هایی که تحت عنوان «Cleft Sentences» در زبان انگلیسی شناخته شده‌اند، انواع مختلفی دارند. در این مبحث گرامری سعی کرده‌ایم به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کنیم که کاربردهای بیشتری دارند. به طور کلی «Cleft Sentences» را به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنند:

 • It-cleft
 • Wh-cleft (Pseudo-cleft)
 • All-cleft
 • There-cleft
 • If-because cleft

گرامر It-cleft Sentences

رایج‌ترین نوع گرامر Cleft Sentences با «it» ساخته می‌شود. اطلاعاتی که در «it-clause» یا همان جمله‌واره if وجود دارد، هدف اصلی و نقطه تأکید در جمله است. جمله‌واره‌ای که بعد از «it-caluse» می‌آید، حاوی اطلاعاتی است که مخاطب از قبل آن را می‌دانسته. جمله‌ It-cleft» با عبارت فعلی (Verb Phrase) همراه می‌شود که فعل اصلی آن در حالت کلی «be» است. بیایید با یک مثال ساختار «It-cleft Sentences» را توصیف کنیم.

Jane's car got stolen last night.

دیشب ماشین «جین» به سرقت رفت.

It was Jane's car that got stolen last night.

آن ماشین «جین» بود که دیشب به سرقت رفت.

همان‌طور که در دو جمله فوق مشاهده می‌کنید، مفهوم یکسانی منتقل شده است، اما در جمله دوم، پیامی که قرار است به مخاطب گفته شود، به دو بخش تقسیم شده است. ابتدا جمله با it آمده و پس از آن از جمله‌واره‌ای با that استفاده شده است. هدف از این کار صرفاً تأکید بیشتر است. اما در کل هر دو جمله کاملاً درست است و پیام را به خوبی به مخاطب منتقل می‌کند. به دو مثال دیگر توجه کنید.

My boss sent me home today.

رئیس من امروز من را به خانه فرستاد.

It was my boss that sent me home today.

آن رئیسم بود که امروز مرا به خانه فرستاد.

Tom saw me yesterday.

«تام» دیروز من را دید.

It was me that tom saw yesterday.

آن «تام» بود که دیروز من را دید.

یادگیری زبان انگلیسی

کاربرد That در It-cleft

به طور کلی، «That» به عنوان جمله‌واره کامل‌کننده در جمله‌هایی به کار می‌رود که گرامر Cleft Sentences با it دیده می‌شود. به عبارت دیگر، بعد از «it-clause» جمله‌واره‌ای با that را می‌بینیم که برای کامل کردن it-clause به کار رفته است. در صورتی که that در نقش مفعولِ فعل ظاهر شود، معمولاً در انگلیسی محاوره، آن را حذف می‌کنیم. به مثال زیر دقت کنید تا مفهوم این ساختار را بهتر درک کنید.

I met your friend Suzy.

من دوستت «سوزی» را ملاقات کردم.

***

It was your friend Suzy (that) I met!

آن دوستت «سوزی» بود که ملاقاتش کردم.

در این مثال، «that» مفعول فعل «met» است، به همین خاطر می‌توانیم آن را از جمله حذف کنیم. در نتیجه در این مثال، داخل پرانتز آمده است. یعنی هم می‌توانیم آن را به کار ببریم و هم می‌توانیم آن را از جمله حذف کنیم. به مثال دیگری توجه کنید که در آن that به عنوان مفعول فعل به کار رفته و می‌توانیم آن را از جمله حذف کنیم.

You saw my mum yesterday.

دیروز مادرم را دیدی.

It was my mum (that) you saw yesterday.

آن مادرم بود که دیروز دیدی.

کاربرد Who به جای That در It-cleft

وقتی تأکید ما بر روی فاعل شخص در جمله باشد، به‌جای «that» می‌توانیم از «who» استفاده کنیم. اگر who مفعولِ فعل باشد، اغلب در انگلیسی محاوره آن را حذف می‌کنیم. به مثال‌های زیر و تفاوت بین آن‌ها دقت کنید.

My father sent me back to Canada.

پدرم من را به دوباره کانادا فرستاد.

It was my father who/that sent me back to Canada.

آن پدرم بود که من را دوباره به کانادا فرستاد.

(در این جمله، نمی‌توانیم that یا who را حذف کنیم زیرا به عنوان فاعل جمله‌واره دوم به کار رفته‌اند.)

You spoke to my father on the phone.

شما با پدرم پشت تلفن صحبت کردید.

It was my father (who)/(that) you spoke to on the phone.

آن پدرم بود که شما پشت تلفن با او صحبت کردید.

(در این جمله می‌توانیم who یا that را حذف کنیم، چون در نقش مفعول فعل ظاهر شده‌ است.)

فاعل جمع در It-cleft

وقتی تأکید ما در جمله بر روی فاعل جمع باشد، «it + be» هیچ تغییری نمی‌کند. به بیان ساده‌تر، گرامر Cleft Sentences با it به همان شکل مفرد باقی می‌ماند، فقط فعل جمله از حالت مفرد به جمع تغییر می‌کند. به کمک مثال زیر بهتر می‌توانید این ساختار را درک کنید.

The boys won the cup.

بچه‌ها برنده جام شدند.

It was the boys who won the cup.

آن بچه‌ها بودند که برنده جام شدند.

(در این مثال، مخاطب قصد دارد بر این نکته تأکید کند که پسرها (نه دخترها) جام را بردند.)

به مثال دیگری با فاعل جمع در it-cleft Sentences توجه کنید.

The grandparents were cheering the most.

پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بیشتر تشویق می‌کردند.

It was the grandparents who were cheering the most.

آن‌ها پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بودند که از همه بیشتر تشویق می‌کردند.

(در این مثال، تأکید بر روی کلمه «grandparents» است نه افراد دیگر.)

جملات سوالی It-clause

جملات سوالی it-cleft را هم می‌توانیم در حالت محاوره و هم در موقعیت‌های رسمی (مانند متن‌های نوشتاری) به کار ببریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Did the girls scream last night?

آیا دخترها دیشب جیغ زدند؟

Was it the girls who screamed last night?

آیا آن‌ها دخترها بودند که دیشب جیغ زدند؟

Did Tom open the box?

آیا «تام» جعبه را باز کرد؟

Was it Tom who opened the box?

آیا آن «تام» بود که جعبه را باز کرد؟

جملات منفی It-clause

it-clause در حالت منفی نیز می‌توانند به کار بروند. فراموش نکنید که وقتی «it-clause» را به جمله منفی تبدیل می‌کنید، جمله دوم باید حالت مثبت داشته باشد. در ادامه می‌توانید به چند مثال توجه کنید تا با ساختار گرامر Celft Sentences برای it در حالت منفی بیشتر آشنا شوید.

My dad's car got stolen; not mine.

ماشین پدرم به سرقت رفت؛ نه [ماشین] من.

It wasn't my car that got stolen; it was my dad's.

آن ماشین من نبود که به سرقت رفت؛ ماشین پدرم بود.

You met my friend; not my brother.

شما دوستم را ملاقات کردید؛ نه برادرم را.

It wasn't my brother (that) you met; it was my friend.

آن برادرم نبود که ملاقاتش کردید؛ دوستم بود.

کاربرد Cleft setnences

نکته: به‌جای it می‌توانیم از ضمایر دیگری مانند «that» یا «those» نیز استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

You broke my glass.

لیوانم را شکستی.

***

That is you who broke my glass.

آن لیوانم است که شکستی.

***

You borrowed my books.

کتاب‌های من را به امانت گرفتی.

***

Those were my books that you borrowed.

آن‌ها کتاب‌های من بودند که به امانت گرفتی.

 

گرامر Inferential Cleft Sentences

«Inferential Cleft Sentences» به نوعی از جمله‌های it-cleft گفته می‌شود که درباره مسائلی توضیح می‌دهد که دیگران ممکن است اشتباه برداشت کنند. این جمله‌ها با «it» شروع می‌شوند و پس از آن‌ها فعل to be می‌آید. ساختار آن معمولاً از دو that-clause پشت‌سرهم تشکیل شده است. اولین جمله‌واره منفی است، اما دومی مثبت است و برای شفاف‌تر کردن موضوع به کار می‌رود. Inferential Cleft Sentences ممکن است قید هم داشته باشند، مانند «only» یا «just». به چند مثال در این رابطه توجه کنید با ساختار این بخش از گرامر Cleft Setences بیشتر آشنا شوید.

I love her. I just show my love in a different way.

دوستش دارم. فقط عشقم را به شکل دیگری بروز می‌دهم.

It is not that I don't love her. It's just that I show my love in a different way.

این‌طور نیست که دوستش نداشته باشم. فقط این است که عشقم را به شکل دیگری بروز می‌دهم.

I'm not trying to help you. I only want you to learn.

نمی‌خواهم کمکت کنم. فقط می‌خواهم یاد بگیری.

It's not that I'm not trying to help you. It's only that I want you to learn.

این‌طور نیست که نمی‌خواهم کمکت کنم. فقط این است که می‌خواهم یاد بگیری.

گرامر جمله‌های Wh-cleft

در حالت کلی، جملات Wh-cleft با کلمه پرسشی what شروع می‌شوند. معمولاً wh-clause اطلاعاتی را منتقل می‌کند که از قبل درباره آن آگاهی داریم. اما جمله‌واره‌ای که بعد از آن می‌آید، اطلاعات جدیدی را منتقل می‌کند. به یاد داشته باشید که برخلاف it-cleft، اطلاعات جدید بلافاصله بعد از کلمه پرسشی با wh در جمله قرار نمی‌گیرد، زیرا بعد از آن فعل to be آمده است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have no idea what you want. What I want is some peace and quiet.

نمی‌دانم چه می‌خواهی. چیزی که من می‌خواهم کمی صلح و آرامش است.

(در این دو جمله، اطلاعاتی که بعد از is» آمده، جدید است و تأکید بر روی آن است.)

You need to rest for a while.

باید مدتی استراحت کنی.

What you need to do is to rest for a while.

چیزی که نیاز داری، مدتی استراحت است.

John wants a good job.

«جان» شغل خوبی می‌خواهد.

What John wants is a good job.

چیزی که «جان» می‌خواهد شغل خوب است.

 

نکته: به‌جای «what»‌ می‌توانیم از کلمات پرسشی دیگری نیز استفاده کنیم، مانند «why» یا «where» و «how». اما وقتی «why» یا «whom» یا «how» به کار می‌بریم، جمله ممکن است کمی عجیب به نظر برسد. اما تنها کلمه پرسشی که نمی‌توانیم برای جمله‌های Wh-cleft به کار ببریم، «whose» است. به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد سایر کلمات پرسشی در جمله‌های Wh-cleft بیشتر آشنا شوید.

I want to go to a place so far away from here.

می‌خواهم به جایی بروم که از اینجا خیلی دور است.

Where I want to go is a place so far away from here.

جایی که می‌خواهم بروم، مکانی خیلی دور از اینجاست.

***

She paid for her food with her credit card.

او با کارت اعتباری‌اش پول غذایش را پرداخت کرد.

How she paid for her food was with her credit card.

نحوه پرداخت پول غذایش با کارت اعتباری‌اش بود.

***

He has an annual pass for the museum.

او برای موزه مجوز ورود یک‌ساله دارد.

Why she goes to the museum is because she has an annual pass.

دلیل این‌که به موزه می‌رود این است که مجوز ورود یک‌ساله دارد.

 

گرامر Reversed Wh-cleft Sentences

جملات Reversed Wh-cleft به نوعی از جملات پرسشی wh-cleft گفته می‌شود که در آن «عبارت موصولیِ اسمی» (Nominal Relative Clause) در انتهای جمله می‌آید.

I want some peace and quiet.

من کمی صلح و آرامش می‌خواهم.

Some peace and quiet is what I want.

کمی صلح و آرامش چیزی است که من می‌خواهم.

I want to go to a place so far away from here.

می‌‌خواهم به جایی بروم که از اینجا خیلی دور باشد.

A place so far away from here is where I want to go.

مکانی که خیلی دور از اینجا باشد، جایی است که می‌خواهم بروم.

The lion chased the giraffe.

شیر زرافه را تعقیب کرد.

Chasing the giraffe is what the lion did.

تعقیب کردن زرافه کاری بود که شیر انجام داد.

 

گرامر All-cleft Sentences

گرامر جمله‌های All-cleft بر مفعول فعل تأکید دارد و مثل همیشه، با فعل to be همراه می‌شوند. می‌توانیم با جمله‌های All-cleft سؤال نیز بسازیم، اما جمله‌های منفی خیلی در این رابطه رایج نیست. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Jimmy wants a brand-new bicycle for Christmas.

«جیمی» دوچرخه‌ای کاملاً نو برای کریسمس می‌خواهد.

All Jimmy wants for Christmas is a brand-new bicycle.

همه چیزی که «جیمی» می‌خواهد، دوچرخه‌ای کاملاً نو است.

She complains about everything.

او درباره همه‌چیز اعتراض می‌کند.

All she does is complain about everything.

همه آن کاری که او انجام می‌دهد، اعتراض کردن است.

انواع Cleft Sentences

گرامر There-cleft Sentences

جملات There-cleft عملکردی مشابه «it-clause» دارند و برای تأکید بیشتر به کار می‌روند. این جمله‌ها نیز فاعل دارند. فاعل آن‌ها «there» است و بعد از آن همیشه فعل to be به کار می‌رود، مانند بعضی از «فعل‌های لازم» (Intransitive Verbs) نظیر «come» یا «exist» و «remain». برای درک بهتر مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I'm trying to adopt this orphan kid.

دارم سعی می‌کنم فرزند یتیمی را به حضانت بگیریم.

There's this orphan kid (that) I'm trying to adopt.

فرزند یتیمی هست که می‌خواهم سرپرستی او را بر عهده بگیرم.

Camille wanted to buy this new car.

«کامیل» می‌خواست این ماشین جدید را بخرد.

There's a new car (that) Camille wanted to buy.

ماشین جدیدی هست که «کامیل» می‌خواهد آن را بخرد.

Someday you have to give up everything in life.

یک روز باید همه‌چیز را در زندگی رها کنی.

There comes a day in life that you have to give up everything.

روزی در زندگی هست که [در آن روز] باید همه چیز را رها کنی.

گرامر If-because cleft

جمله‌های If-because مانند Inferenrtial Cleft Sentences عمل می‌کنند. به کمک این جمله‌ها می‌توانید به راحتی دلیلی برای انجام عمل ارائه دهید. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

He wants to be a millionaire to help poor children.

او می‌خواهد میلیونر شود تا به کودکان مستمند کمک کند.

If he wants to be a millionaire, it's because he wants to help poor children.

اگر او می‌خواهد میلیونر شود، به این دلیل است که می‌خواهد به کودکان مستمند کمک کند.

It seems that she is meddling because she's trying to help the family.

به نظر می‌رسد که او می‌خواهد مداخله کند زیرا می‌کوشد به خانواده کمک کند.

If it seems that she is meddling, it's just because she's just trying to help the family.

اگر به نظر می‌رسد که او مداخله می‌کند، به این دلیل است که می‌خواهد به خانواده کمک کند.

(در این مثال از «just» برای تأکید بیشتر استفاده کرده‌ایم.)

نکته: در جمله‌های If-because، از «if» به عنوان «حرف ربط» (Conjunction) استفاده می‌کنیم. «if» معمولاً در جملات شرطی به کار می‌رود، اما If-because cleft sentences را به عنوان جمله شرطی در نظر نمی‌گیریم.

 

مثال با Cleft Sentences

برای درک بهتر گرامر Cleft Sentence در ادامه این مطلب به چند مثال اشاره کرده‌ایم. ترجمه آن‌ها نیز در ادامه آمده است.

It was the boys who started the fight.

این پسرها بودند که دعوا را شروع کردند.

It is rain that cancels parades.

باران باعث لغو رژه رفتن شد.

It is the secretary that I wish to thank.

از منشی می‌خواهم تشکر کنم.

It was my mother who taught me to love.

این مادرم بودم که عشق ورزیدن را به من آموخت.

Those were my books that you borrowed.

آن‌ها کتاب‌‌های من بودند که به امانت گرفتی.

That is my pencil that you broke.

آن مدادم بود که شکستی.

ساختار گرامر Cleft Sentences

There is the guitar that I want to purchase.

اینجا گیتاری هست که می‌خواهم آن را بخرم.

It was Tuesday that I called you.

سه‌شنبه بود که با شما تماس گرفتم.

It was Mrs. Smith that I met.

با‌ آقای اسمیت ملاقات کردم.

It wasn't Mr. Jones that I met.

کسی که ملاقات کردم آقای جونز نبود.

It was not those boys who started the fight.

آن پسرها نبودند که درگیری را شروع کردند.

It wasn't Monday that I called you.

دوشنبه نبود که با شما تماس گرفتم.

That is not the guitar that I wanted to purchase.

آن گیتاری نیست که می‌خواستم بخرم.

Those were not my books you borrowed.

آن‌ها کتاب‌های من نبودند که به امانت گرفتی.

What I need now is a cup of tea.

چیزی که من نیاز دارم یک فنجان چای است.

The first thing I notice about people is their smiles.

اولین چیزی که درباره مردم توجه می‌کنم لبخند آن‌هاست.

What's really important to me is my family.

چیزی که برایم واقعاً اهمیت دارد خانواده‌ام است.

All she was trying to do was earn his respect.

همه تلاشش این بود که احترام او را جلب کند.

The one thing I love the most is ice cream.

چیزی که از همه بیشتر دوست دارم بستنی است.

It might be my phone that you hear ringing.

ممکن است تلفنم باشد که صدای زنگ آن را می‌شنوید.

It must have been his mother who taught him how to grow sunflowers.

حتماً مادرش بوده که به او یاد داده چطور گل آفتاب‌گردان را پرورش دهد.

It may have been my fault that the plant died.

شاید تقصیر من بوده که گیاه پژمرده شد.

It could have been Mrs. Smith that I met.

شاید او خانم اسمیت بود که من ملاقاتش کردم.

What's really important to me should be my family.

باید خانواده برایم واقعاً مهم باشد.

The one thing I love the most may be ice cream.

یک چیزی که عاشقش هستم بستنی است.

نکات مهم درباره گرامر Cleft Sentences

در رابطه با گرامر Cleft Sentences باید نکات مهمی را مدنظر داشته باشیم تا جمله از نظر دستوری معنای درستی را منتقل کند و ساختار گرامری درستی داشته باشد. در ادامه به برخی از این نکات اشاره کرده‌ایم.

 • بیشتر جملات انگلیسی در حالت عادی، یعنی «non-cleft» استفاده می‌شوند:

I like reading books.

من عاشق کتاب خواندنم.

 • از گرامر Cleft Sentences برای تأکید بر عناصر مختلف جمله استفاده می‌کنیم:

It is I who likes reading books.

این منم که عاشق کتاب خواندنم.

What I like reading are books.

چیزی که دوست دارم بخوانم کتاب است.

Books are what I like reading.

کتاب‌ چیزی است که من دوست دارم بخوانم.

All I like reading are books.

همه آن چیزی که دوست دارم بخوانم کتاب است.

 • در جمله‌های Cleft، تأکید می‌تواند بر روی عناصر مختلفی در جمله باشد و این به هدف و منظور گوینده بستگی دارد:

It was my boss that sent an email to me on Tuesday.

آن رئیسم بود که سه‌شنبه برایم ایمیل فرستاد.

All I'll be having for dinner tonight is french fries.

همه آن چیزی که امشب برای شام می‌خواهم، سیب‌زمینی سرخ‌کرده است.

What Amanda has is a job.

آنچه «آماندا» دارد، شغل است.

 • Cleft Sentences برای تأکید بر روی عناصر مختلف جمله به کار می‌رود:

It was my boss that sent the signed contract to his colleague on Tuesday.

(No one else, only the boss who sent it).

آن رئیسم بود که قرارداد امضا شده را سه‌شنبه برای همکارش فرستاد.

(رئیسم و نه شخص دیگری)

It was the signed contract that my boss sent to his colleague on Tuesday.

(Nothing else, only the contract that was sent).

آن قرارداد امضا شده‌ای بود که رئیسم سه‌شنبه برای همکارش فرستاد.

(چیز دیگری نبود، فقط قرارداد بود که فرستاده شد.)

It was his colleagues that my boss sent the signed contract to on Tuesday.

(NOT to anybody else).

آن همکار رئیس بود که رئیسم قرارداد امضا شده را سه‌شنبه برایش فرستاد.

(نه شخص دیگری)

It was Tuesday that my boss sent the signed contract to his colleagues.

(ONLY on Tuesday, NO other day).

آن سه‌شنبه بود که رئیسم قرارداد امضا شده را برای همکارش فرستاد.

(سه‌شنبه و نه روز دیگری)

مکالمه با گرامر Cleft Sentences

برای اینکه بتوانید با کاربرد جمله‌های celft در انگلیسی روزمره و زبان محاوره بیشتر آشنا شوید، در ادامه سعی کرده‌ایم به چند مکالمه کوتاه همراه با ترجمه اشاره کنیم.

مکالمه با It-cleft

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، یک نوع از جمله‌های Cleft با «it» ساخته می‌شوند و به صورت it-clause در ابتدا جمله می‌آیند تا تأکید بیشتری داشته باشند. در زبان انگلیسی محاوره نیز می‌توانیم از این ساختارها کمک بگیریم. به چند مکالمه با it-cleft Sentences توجه کنید. در همه این مثال‌ها، تأکید بر روی اطلاعات جدید است.

A: Sharon’s car got broken into yesterday, did it?

B: No. It was Nina’s car that got broken into!

A: ماشین «شارون» دیروز خراب شد، این‌طور نیست؟

B: نه. آن ماشین «نینا» بود که خراب شد!

(اطلاعات جدید: It was Nina's car)

(اطلاعات قدیمی: A car got broken into)

A: You’ve met my mother, haven’t you?

B: No, it was your sister (that) I met!

A: شما مادرم را ملاقات کرده‌ای، این‌طور نیست؟

B: نه، آن خواهرت بود که ملاقات کردم!

(اطلاعات جدید: It was your sister)

(اطلاعات قدیمی: I met someone in your family)

مکالمه با Wh-cleft

نوع دیگری از جملات cleft با کلمه پرسشی شروع می‌شود. این حالت در زبان انگلیسی روزمره نیز کاربرد دارد. به چند مکالمه در این رابطه توجه کنید. در همه این مثال‌ها، تأکید بر روی اطلاعات جدید است.

A: I don’t know what to cook for them? I don’t know what they like.

B: What they like is smoked salmon.

A: نمی‌دانم برای آن‌ها چه چیزی بپزم؟ نمی‌دانم چه چیزی دوست دارند.

B: آنچه دوست دارند ماهی سالمون دودی است.

(اطلاعات جدید: They like smoked salmon)

(اطلاعات قدیمی: We are talking about what they like to eat)

A: This remote control isn’t working.

B: What we need to do is get new batteries for it.

A: این کنترل کار نمی‌کند.

B: کاری که باید انجام دهیم این است که باتری‌های جدیدی برایش تهیه کنیم.

(اطلاعات جدید: We need to buy new batteries)

(اطلاعات قدیمی: There is something that we need to do to fix the remote control.)

سوالات رایج درباره گرامر Cleft Sentences

در ادامه این مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Cleft Sentences پاسخ داده‌ایم.

معنی Cleft Sentences چیست ؟

Cleft Sentences به جملاتی گفته می‌شود که تأکید آن‌ها بر روی بخشی از جمله است و با معرفی اطلاعات جدیدی به ما می‌گوید که بر روی چه چیزی می‌خواهیم تأکید کنیم. چون جمله به دو بخش شکافته می‌شود، به آن «Cleft Sentences» گفته می‌شود که به معنای جملات دوتکه است.

چرا از Cleft Sentence استفاده می‌کنیم؟

دو دلیل برای استفاده از این جمله‌ها وجود دارد. دلیل اول تأکید بر روی cleft sentence است و دلیل دوم افزودن اطلاعات بیشتر یا اصلاح اطلاعات قبلی است که ممکن اشتباه باشد.

فرمول it-cleft Sentence چیست؟

Cleft Sentence انواع مختلفی دارد و برای هر یک می‌توان مثال‌های مختلفی در حالت رسمی و غیررسمی ارائه کرد. درنتیجه برای هر کدام فرمول‌های مختلفی تعریف شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

It + be + relative clause + that/who clause

***

What + subject + do/does/did/ + is/was + (to) infinitive

***

What happens is (that) … / What happened was (that)

***

The reason why, the thing that, the person/people who, the place where, the day when…

***

The thing/s that = What/All

Pseudo Cleft Sentence چیست؟

«Pesudo Cleft Sentence» به جمله‌هایی گفته می‌شود که اجزای آن به دو جمله‌واره شکسته می‌شوند و هر یک فعل خودش را دارد. جمله‌واره‌ای که به عنوان Pesudo Cleft شناخته شده است، با کلمه پرسشی what شروع می‌شود که نقش فاعل یا متمم را دارد و همراه با آن شکل to be فعل به کار می‌رود. در مثال زیر می‌توانیم نمونه‌ای از این جمله‌ها را مشاهده کنیم.

What we should do is tell the truth.

کاری که باید بکنیم گفتن حقیقت است.

تمرین گرامر زبان انگلیسی

تمرین گرامر Cleft Sentences

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Cleft Sentences»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل 10 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. ـــــــــــ about the place is the weather.

That I don't like

What I don't like

The reason I don't like

2. ـــــــــــ who lent him the money.

Mary

It was Mary

Mary it was

3. What we did is _______ a letter to apologize.

wrote

write

writing

4. The reason why he left _______ the embarrassment.

was to avoid

is avoiding

was avoid

5. ـــــــــــ that I realized she was leaving me.

When I read the email

Not until I read the email

It was when I read the email

6. ـــــــــــ lent you the money, remember?

It's me

It's me who

It's I

7. ـــــــــــ fame and money, among other things.

What I want it's

What I want is

What I want are

8. ـــــــــــ I told everything.

It was John who

John it was the person

The person was John

9. The place ______ the long beach outside the city.

where I love is

I love it's

that I love is

10. It's where they are hiding _____ we want to find out.

where

what

that

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

Q1: The pothole was …... damaged the car.

جواب

Answer: The pothole was what damaged the car.

Q2: A theft is …... the bank is closed.

جواب

Answer: A theft is why the bank is closed.

Q3: Time is ....... solidified our friendship.

جواب

Answer: Time is what solidified our friendship.

Q4: ..….. to the ball was that it got stuck in the net.

جواب

Answer: What happened to the ball was that it got stuck in the net.

Q5: It ………. shop where I got the dress from.

جواب

Answer: It was that shop where I got the dress from.

Q6: …….. Jane did was to pass the exam.

جواب

Answer: What Jane did was to pass the exam.

آزمون زبان انگلیسی

تمرین سوم

اشتباهات متن زیر را پیدا کنید.

Question: The President of the United States has resigned in a shocking move.
President Green, who took office in February, said to reporters, “The reason who I am quitting is simple.”

The First Lady is said to be disappointed with the result. What was she who helped the President win the election. It was yesterday who the President first gave a hint to his departure. A gala dinner was the venue of his now-famous drunken speech about how hard his job is.

“What I’m sick of is all the paperwork,” said President Green at the gathering. What we’re all wondering is what happened next.

جواب

Answer: The President of the United States has resigned in a shocking move.
President Green, who took office in February, said to reporters, “The reason why I am quitting is simple.”

The First Lady is said to be disappointed with the result. It was she who helped the President win the election. It was yesterday that the President first gave a hint to his departure. A gala dinner was the venue of his now-famous drunken speech about how hard his job is.

“What I’m sick of is all the paperwork,” said President Green at the gathering. What we’re all wondering is what happened next.

تمرین چهارم

در تمرین زیر، جمله‌های «non-cleft» را از «cleft» متمایز کنید.

Q1: What would you say is your favorite thing to do, Tyson?

جواب

Answer: Non-cleft

Q2: Well, what I love is reading and streaming series.

جواب

Answer: Cleft

Q3: So, would you say you’re the indoors type?

جواب

Answer: Non-cleft

Q4: Absolutely! It is being in the comfort of my own home that I enjoy.

جواب

Answer: Cleft

Q5: What about you? What did you get up to last weekend?

جواب

Answer: Non-cleft

Q6: All I got up to was overseeing the renovations of my apartment.

جواب

Answer: Cleft

Q7: Well, what bothers me at the moment is that the work is prolonging a little too long, and I’m eager to have my home back.

جواب

Answer: Cleft

Q8: All I can say is I hope you get back and settled in soon!

جواب

Answer: Cleft

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر Cleft Sentences آشنا شدیم و دلیل استفاده از آن را در جمله‌های مختلف یاد گرفتیم. به طور خلاصه، «Cleft Sentences» به جمله‌هایی گفته می‌شود که جمله‌ای را به دو تکه تقسیم می‌کنند تا بر روی بخشی از جمله‌ تأکید داشته باشند یا اطلاعات جدیدی را به مخاطب منتقل کنند یا اطلاعات اشتباه قبلی را اصلاح کنند.

همچنین برای درک بهتر گرامر Cleft sentences مثال‌های مختلفی را همراه با ترجمه و تلفظ ارائه کردیم و در ادامه به نکات مهمی در این رابطه اشاره شد. در انتها نیز به برخی از سؤالات رایج در خصوص کاربرد و نحوه استفاده از گرامر Cleft Sentences پاسخ دادیم و برای درک بهتر، تمرین‌هایی را همراه با پاسخ در اختیار شما قرار دادیم تا بتوانید به کمک این تمرین‌ها، میزان درک خود را از این مبحث گرامری نسبتاً پیچیده ارزیابی کنید.

از دیگر مواردی که در این مقاله مطرح شد، انواع «Cleft Sentences» بود. به طور خلاصه می‌توان این جمله‌ها را در دسته‌بندی زیر قرار داد:

 • it-cleft:

It was John who broke his nose.

آن «جان» بود که بینی‌اش شکست.

 • Wh-cleft (Pseudo-cleft):

What he did is unforgivable.

کاری که او انجام داد قابل‌بخشش نبود.

 • All-cleft:

All he wants is to live alone far from his family.

همه چیزی که او می‌خواهد، یک زندگی تنها به دور از خانواده‌اش است.

It's not that I don't like him, it is just his manner that is not appropriate.

این‌طور نیست که او را دوست نداشته باشم، فقط رفتارش درست نیست.

 • There-cleft:

There is a teacher whose exams are making me nervous.

معلمی هست که امتحان‌هایش مرا مضطرب می‌کند.

 • If-because cleft:

If I tolerate your rude behavior, it is just because I love you.

اگر رفتار بی‌ادبانه تو را تحمل می‌کنم، فقط به این دلیل است که دوستت دارم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
LangeekReally Learn EnglishWe Love Teaching English
۱ دیدگاه برای «گرامر Cleft Sentences – کاربرد و ساختار + مثال، تمرین و تلفظ»

عالییی،ممنون از وقتی که در زمینه آموزش میذارید

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *