کاربرد it در انگلیسی — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۲۰۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
It grammar

ضمیر «It» در زبان انگلیسی کوچک و ناچیز به نظر می‌رسد، اما جالب است بدانید که استفاده نادرست از آن یکی از پرتکرارترین اشتباهات زبان‌آموزان است. در نتیجه یادگیری اصولی کاربرد it در انگلیسی می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری زبان باشد. در این مطلب از «فرادرس» به انواع کاربرد it در انگلیسی به زبان ساده خواهیم پرداخت و تلفظ آن را به همراه چندین تمرین و پاسخ آن به شما ارائه خواهیم کرد.

کاربرد It در انگلیسی

«It» در زبان انگلیسی بیانگر اشیا، وسایل، حیوانات، گیاهان و در واقع هر چیزی به‌جز انسان است. «It» به عنوان ضمیر می‌تواند نماینده چیزی باشد که قبلا در مکالمه به آن اشاره شده است. در واقع «It» می‌تواند کاربردهای بسیار متفاوتی داشته باشد که در ادامه به این موارد به طور مجزا اشاره خواهد شد.

It به عنوان ضمیر فاعلی و مفعولی

رایج‌ترین کاربرد It در انگلیسی به کار بردن آن به عنوان ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Don’t drink the milk. It smells terrible.

شیر را نخور. بوی افتضاحی می‌دهد.

Has anyone seen my phone? I can’t find it anywhere.

کسی گوشی مرا دیده است؟ نمی‌توانم پیدایش کنم.

کاربرد It در جمله‌های تأکیدی

از دیگر کاربرد It در انگلیسی می‌توان به استفاده از آن در پرسش‌ یا «جمله‌های تأکیدی» (Tag Questions) اشاره کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

That furniture is lovely. It isn’t too expensive for us, is it?

آن مبلمان زیباست. برای ما که بیش‌ازحد گران نیست، هست؟

You know the flat with three bedrooms by the supermarket? It’s the best one we’ve seen so far, isn’t it?

آن آپارتمان سه‌خوابه کنار سوپرمارکت یادت هست؟ آن بهترین آپارتمانی بود که تا الان دیده‌ایم، مگر نه؟

کاربرد It برای بیان زمان،‌ آب‌وهوا یا مسافت

هنگامی که در مورد زمان، آب‌وهوا یا فاصله صحبت می‌کنیم معمولا باید از جملاتی خاص با «It»‌ را به کار ببریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

What time is it?

ساعت چند است؟

It is four o'clock.

ساعت 4 است.

It is snowing.

برف در حال باریدن است.

It's going to rain.

قرار است باران ببارد.

It’s such a nice day today.

امروز چه روز قشنگی است.

It looks like rain. I’d better take my umbrella.

انگار قرار است باران ببارد. بهتر است چترم را ببرم.

It’s five o’clock. Let’s go home.

ساعت 5 است. برویم خانه.

It’s three thousand miles from New York to California.

از نیویورک تا کالیفورنیا 3 هزار مایل فاصله است.

It's nearly one o'clock.

ساعت تقریبا یک است.

It's my birthday.

تولدم است.

It's two miles to the beach.

تا ساحل دو مایل فاصله است.

توضیح گرامر It

کاربرد It برای اشاره به نوزاد

هنگامی که جنسیت نوزادی مشخص نیست، معمولا ضمیر «It» برای اشاره به او به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Her baby's due next month. She hopes it will be a boy.

ماه آینده موعد زایمان اوست. او امیدوار است که پسر باشد.

کاربرد It به عنوان فاعل یا مفعول تهی

یکی از کاربردهای It به عنوان فاعل یا مفعول تهی یا ظاهری (Dummy/Empty Subject/Object) است چراکه در واقع به چیز خاصی اشاره ندارد و فقط برای ناقص به نظر نرسیدن جمله آمده است. در این گونه جملات نمی‌توانیم دقیقا بگوییم «It» به چه چیزی دلالت می‌کند. به مثال های زیر توجه کنید.

I know it’s going to rain today!

می‌دانم امروز قرار است باران ببارد.

It’s a bit late now, so let’s watch a DVD at home, shall we?

کمی دیروقت است، بیا در خانه فیلم (DVD) تماشا کنیم،‌ موافقی؟

She doesn’t like it when you are so quiet.

او ساکت شدنت را دوست ندارد.

How long will it be before he gives up smoking?

چقدر باید بگذرد تا او سیگار کشیدن را ترک کند؟

Hold it!

صبر کن!

Take it easy!

سخت نگیر!

Can you make it to my party?

می‌توانی به مهمانی‌ام بیایی؟

کاربرد It برای پیش‌بینی

می‌توان از «It» برای معرفی یا پیش‌بینی فاعل یا مفعول جمله استفاده کرد، خصوصا وقتی که فاعل یا مفعول جمله به شکل عبارت است. به عبارت دیگر، «It» چیزی را که قرار است در ادامه جمله بگوییم پیش‌بینی می‌کند. این گونه جملات معمولا به شکل مصدر با «to» به کار می‌روند یا «that» دارند. در این گونه جملات نیز «It» حکم فاعل تهی دارد چراکه فاعل واقعی در واقع بخش دیگری از جمله است. به مثال‌های زیر توجه کنید. برای درک بهتر شما زیر فاعل واقعی خط کشیده شده است.

It’s good that she’s doing more exercise.

خوب است که او دارد بیشتر ورزش می‌کند.

It was nice to talk with them again.

گفت‌وگوی دوباره با آن‌ها خوب بود.

It’s quite likely that we shall be late, so please do start without us.

احتمالش زیاد است که دیر کنیم، پس لطفا بدون ما شروع کنید.

It's great to see you.

از دیدنت خوشحالم.

It's a pity you can't come to my party.

حیف که نمی‌توانی به مهمانی‌ام بیایی.

کاربرد It برای اشاره به موقعیت، شرایط یا رویداد

ما از «it» برای صحبت در مورد موقعیت، شرایط یا رویدادهای مختلف استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

There was a baby crying on the plane. It was terrible!

نوزادی در هواپیما گریه می‌کرد. وحشتناک بود.

I tried to explain the situation, but it didn’t make her any happier.

سعی کردم شرایط را برایش توضیح دهم، اما اصلا او را خوشحال نکرد.

When the factory closes, it will mean 500 people losing their jobs.

وقتی کارخانه تعطیل شود، 500 نفر شغلشان را از دست می‌دهند.

Yes, I was at home on Sunday. What about it?

بله، من یکشنبه خانه بودم. چطور؟

Stop it, you're hurting me!

تمامش کن، داری آزارم می‌دهی.

If it's convenient I can come tomorrow.

اگر مشکلی ندارد فردا می‌توانم بیایم.

It's good to talk.

حرف زدن خوب است.

I like it here.

من اینجا را دوست دارم.

کاربرد It برای اشاره به افراد پشت تلفن یا حاضر

هنگامی که فردی پشت تلفن است یا می‌خواهید شخصی را (چه خودتان و چه دیگری) معرفی کنید، باید از ضمیر «It» استفاده کنید.

It’s Kate. Do you want to talk to her?

«کیت» پشت خط است. می‌خواهی با او صحبت کنی؟

Look at that table over there! I think it’s Johnny Depp!

به میز آن طرف نگاه کن. فکر کنم «جانی دپ» است!

It's your mother on the phone.

مادرت پشت خط است.

Hello, Peter, it's Mike here.

سلام «پیتر»، «مایک» هستم.

Hi, it's me!

سلام، منم!

Was it you who put these books on my desk?

تو این کتاب‌ها را روی میزم گذاشتی؟

کاربرد It در جملات دو تکه‌ای

دیگر کاربرد It در زبان انگلیسی استفاده از آن در «جملات دو تکه‌ای» (Cleft Sentences) است. «It» در این گونه جملات به فاعل یا مفعول جمله مستقل دلالت دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

It was his sister who ran the marathon in New York, wasn’t it?

خواهرش بود که در مسابقات ماراتون شرکت کرد، مگر نه؟

Was it the printer that caused the problem?

آیا چاپگر عامل مشکل بود؟

It was Mary they promoted, not Laura.

کسی که ترفیع گرفت «ماری» بود، نه «لارا».

کاربرد it در جملات مجهول

استفاده از «it» در جملات مجهول بسیار رایج است و باعث می‌شود جمله بی‌غرض و بی‌طرفانه به نظر برسد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

It was Jerry who went to the movie yesterday.

It was only last month that I decided to go back to school.

It was my father who had the blue-ice eye and the beard of gold.

پدرم بود که چشمان آبی یخی و ریش طلایی داشت.

It was Nina’s car that got into an accident yesterday.

ماشین «نینا» بود که دیروز تصادف کرد.

Is it August that you are going on holiday?

ماه آگوست به تعطیلات می‌روی؟

کاربرد it برای بیان عقیده

یکی از روش‌های بیان عقیده، به کار بردن «It» در کنار فعل «to be»، فعل‌های «ing»دار و مصدر با «to» است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

It's great living here.

زندگی در اینجا عالی است.

It's nice to meet you.

از دیدنت خوشحالم.

تفاوت کاربرد it و there

کاربرد it برای تأکید

از مهمترین کاربرد It در انگلیسی هنگامی است که می‌خواهیم روی بخشی از جمله تأکید کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

It's Jim who's the clever one.

فرد باهوش، «جیم» است.

It's Spain that they're going to, not Portugal.

آن‌ها به «اسپانیا» می‌روند، نه «پرتغال».

It was three weeks later that he heard the news.

او سه هفته بعد بود که خبر را شنید.

مقایسه کاربرد There و It

در زبان انگلیسی تمام جمله‌ها، به‌جز جملات امری باید فاعل داشته باشند. بنابراین هنگامی که فاعل نداریم، می‌توانیم از ضمیر «There» و «It» استفاده کنیم. در ادامه به کاربردهای مختلف «There» به صورت مجزا و با ذکر مثال خواهیم پرداخت.

 • همان‌طور که قبلا به آن اشاره کردیم، ضمیر «There» می‌تواند به همراه فعل «to be» به کار برود تا در مورد چیزی اطلاعات بیشتر بدهد و در جمله نقش ضمیر تهی یا ظاهری را داشته باشد:

There's a coffee shop next to the station.

کافی‌شاپی کنار ایستگاه قرار دارد.

There was a boy in the car.

پسری در ماشین بود.

 • ضمیر «There» می‌تواند با فعل «to be» یا «to be +‌ افعال کمکی» به کار برود:

There was an old man in the restaurant.

پیرمردی در روستا بود.

There might be cake at the party.

ممکن است کیکی در جشن باشد.

There's been an accident.

تصادفی رخ داده است.

There wouldn't have been a problem if you had called me.

اگر با من تماس می‌گرفتی مشکلی پیش نمی‌آمد.

 • یکی دیگر از کاربردهای «There» به کار بردن آن با جمله‌های تأکیدی است:

There'll be a lot to do, won't there?

کلی کار برای انجام خواهد بود، مگر نه؟

There isn't a cat in the garden, is there?

گربه‌ای در باغچه نیست، هست؟

 • معمولا بعد از «There» فعل به صورت جمع می‌آید تا در مورد عبارت اسمی جمع صحبت شود. اما در گفت‌وگوی غیررسمی استفاده از «There's» در تمام حالت‌ها کاملا متداول است:

There's two houses on that street. (غیررسمی)

There are two houses on that street. (رسمی)

در آن خیابان دو خانه وجود دارد.

 • می‌توان «There» را با فعل‌ها و اصطلاحات دیگر که با فعل «to be»‌ و عبارت اسمی می‌آیند استفاده کنیم:

There seems to be a problem.

انگار مشکلی پیش آمده است.

There happens to be a red car outside.

گویا ماشین قرمزی بیرون است.

There tends to be a lot of rain in October.

معمولا در ماه اکتبر باران زیادی می‌بارد.

 • معمولا «There» را برای بیان اعداد یا مقدار به کار می‌بریم:

There was plenty of food.

غذاهای زیادی بود.

There were a hundred people at the party.

صد نفر در جشن بودند.

 • «There» می‌تواند به همراه اصطلاح کمیت و فعل «to be»‌ به کار برود:

There was a lot to see.

چیزهای زیادی برای دیدن بود.

There was plenty to eat.

چیزهای زیادی برای خوردن بود.

There was nothing to do.

کاری برای انجام نبود.

 • می‌توانیم برای اشاره به کسی که می‌خواهیم در مورد او صحبت کنیم، ضمیر «There» را در کنار فرمول «for + اسم/ضمیر» به کار ببریم:

There was nothing for us to do.

ما کار دیگری نداشتیم که انجام دهیم.

There was plenty for the guests to eat.

مهمان‌ها غذاهای زیادی برای خوردن داشتند.

 • ضمیر «There» بدون فعل «to be»‌ و به طور مثال با عبارت‌های اسمی معین و نامعین نیز به کار می‌رود:

Out of the darkness, there rode a knight, mounted on a nice horse.

شوالیه‌ای سوار بر اسبی زیبا از دل تاریکی بیرون آمد.

مقایسه کاربرد They و It

«They» و «It» هردو ضمیر شخصی هستند. مهم‌ترین تفاوت بین آن‌ها این است که «They» برخلاف «It» ضمیر جمع است. از «They» برای اشاره به افراد، حیوانات، اشیا و موجودات زنده غیر انسان مثل گیاهان استفاده می شود. در ادامه چند کاربرد مختلف «They» و «It» با مثال ذکر شده است.

 • هنگامی که می‌خواهید به یک چیز اشاره کنید، «it» را به کار ببرید، اما هنگامی که دو یا چند چیز اشاره دارید از «They» استفاده کنید:

She loves ice cream. It's her favorite dessert.

او عاشق بستنی است. دسر محبوب اوست.

I watched Lord of the Rings movies several time. They are my favorite.

من مجموعه فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» را چندین بار تماشا کرده‌ام. آن‌ها فیلم‌های محبوب من هستند.

 • برای اسم‌هایی که به صورت جمع استفاده می‌شوند اما در واقع یک چیز هستند از «They» استفاده می‌کنیم:

I bought a pair of pants. They're black.

شلواری را خریدم. رنگش مشکی است.

 • برخلاف انتظار، برای اشاره به اسم شرکت‌ها باید از «It» استفاده شود:

McDonalds has added a new snack to its menu. It's advertising it nonstop.

مک‌دونالدز غذای جدیدی را به منوی خود اضافه کرده است. آن‌ها بی‌وقفه در حال تبلیغات هستند.

I found a great restaurant. It has the best sushi.

رستورانی عالی پیدا کردم. آنجا بهترین سوشی را دارد.

 • در زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم در مورد فردی صحبت کنیم اما از جنسیت او اطلاعی نداریم ضمیر «They» را به کار می‌بریم:

Every child deserves an education. They must have a chance to follow their dreams.

هر کودکی شایستگی داشتن تحصیلات مناسب را دارد. او باید فرصتی برای تحقق رویاهایش داشته باشد.

سوالات رایج درباره کاربرد It

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد It به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد It در گرامر انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی It ضمیر سوم شخص مفرد است. It به عنوان فاعل، مفعول یک فعل یا به عنوان مفعول حرف اضافه مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه براین It نوعی ضمیر مفرد است که از آن برای اشاره به شی، حیوان یا چیز دیگری که قبلاً در مورد آن صحبت شده است استفاده می‌کنیم.

تفاوت کاربرد They و It چیست؟

«They» و «It» هردو ضمیر شخصی هستند. مهم‌ترین تفاوت بین آن‌ها این است که «They» برخلاف «It» ضمیر جمع است. از «They» برای اشاره به افراد، حیوانات، اشیا و موجودات زنده غیر انسان مثل گیاهان استفاده می شود. در زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهید به یک چیز اشاره کنید، می‌توانید «it» را به کار ببرید، اما هنگامی که دو یا چند چیز اشاره دارید از «They» استفاده کنید. برای اسم‌هایی که به صورت جمع استفاده می‌شوند اما در واقع یک چیز هستند از «They» استفاده می‌کنیم. برخلاف انتظار عموم، برای اشاره به اسم شرکت‌ها باید از «It» استفاده شود. نکته قابل ذکر دیگر این است که در زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم در مورد فردی صحبت کنیم اما از جنسیت او اطلاعی نداریم ضمیر «They» را به کار می‌بریم.

تمرین کاربرد There و It

برای درک بهتر کاربرد It در انگلیسی و تفاوت آن با There به تمرین زیر و پاسخ آن توجه کنید.

Q1: ____ 's the 18th of October.

جواب

Answer: It’s the 18th of October.

Q2: ____ 's nothing to eat.

جواب

Answer: There’s nothing to eat.

Q3: ____ were two apples on the table.

جواب

Answer: There were two apples on the table.

Q4: ____ 's John at the door.

جواب

Answer: It’s John at the door.

Q5: ____ was a lot to do.

جواب

Answer: There was a lot to do.

Q6: ____ 's great to meet you.

جواب

Answer: It’s great to meet you.

Q7: ____ might be some money in the drawer.

جواب

Answer: There might be some money in the drawer.

Q8: Hello Mum! ____ 's me.

جواب

Answer: Hello Mum! It’s me.

Q9: ____ 's fantastic working here.

جواب

Answer: It’s fantastic working here.

Q10: ____ were flowers all over the hill.

جواب

Answer: There were flowers all over the hill.

کاربرد it و there

تمرین کاربرد They و It

برای درک بهتر کاربرد It در انگلیسی و تفاوت آن با They به تمرین زیر و پاسخ آن توجه کنید.

Q1: I gave him the money, and he took ____ without question.

جواب

Answer: I gave him the money, and he took it without question.

Q2: If anyone says a word, ____ regret it.

جواب

Answer: If anyone says a word, they’ll regret it.

Q3: ____ is my brother.

جواب

Answer: It is my brother.

Q4: The doctor is not to blame. ____ are only doing their job.

جواب

Answer: The doctor is not to blame. They are only doing their job.

Q5: The poet can write whatever ____ want.

جواب

Answer: The poet can write whatever they want.

Q6: ____ raining.

جواب

Answer: It’s raining.

Q7: As ____ say, what goes around, comes around.

جواب

Answer: As they say, what goes around, comes around

Q8: I say someone trying to break through. Whether ____ were successful I don't know.

جواب

Answer: I say someone trying to break through. Whether they were successful I don’t know.

Q9: What time is ____ ?

جواب

Answer: What time is it?

Q10: A person should enjoy ____ vacation.

جواب

Answer: A person should enjoy their vacation.

جمع‌بندی

It یکی از ضمایر رایج و پرکاربرد در زبان انگلیسی است. در این مطلب کاربرد it در انگلیسی را به زبان ساده و با ذکر مثال و تمرین توضیح دادیم که مجموع این موارد در ادامه به صورت خلاصه‌وار ذکر شده‌اند.

 • It به عنوان ضمیر فاعلی و مفعولی
 • کاربرد It در جمله‌های تأکیدی
 • کاربرد It برای بیان زمان،‌ آب‌وهوا یا مسافت
 • کاربرد It برای اشاره به نوزاد
 • کاربرد It به عنوان فاعل یا مفعول تهی
 • کاربرد It برای پیش‌بینی
 • کاربرد It برای اشاره به موقعیت، شرایط یا رویداد
 • کاربرد It برای اشاره به افراد پشت تلفن یا حاضر
 • کاربرد It در جملات دو تکه‌ای
 • کاربرد it در جملات مجهول
 • کاربرد it برای بیان عقیده
 • کاربرد it برای تأکید

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
My Happy English LanGeek Perfect English Grammar

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *