گرامر As if – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۳۷۰۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
گرامر As if – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

As if که معادل آن در زبان فارسی «انگار» یا «گویی» است، در دسته «حروف ربط وابسته انگلیسی» (Subordinating Conjunction) قرار می‌گیرد و برای وصل کردن دو «جمله‌واره انگلیسی» (Clause) به‌ هم به‌کار می‌رود که یکی از آن‌ها «وابسته» (Subordinate) و دیگری «مستقل» (Independent) باشند. از گرامر as if برای تشبیه یا مقایسه وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده می‌شود که این تشبیه می‌تواند محتمل یا خیالی باشد. در این آموزش از «مجله فرادرس» قصد داریم کاربرد و ساختار گرامر as if را به کمک مثال‌های متعدد بررسی کنیم و با نحوه صرف فعل انگلیسی در جمله‌واره‌های قبل و بعد از آن آشنا شویم.

همچنین، از آنجا که در انگلیسی از کلمات As و Like نیز برای تشبیه استفاده می‌شود، در این مطلب به بررسی تفاوت هر یک با گرامر as if خواهیم پرداخت و فرق بین گرامر if و as if را نیز توضیح خواهیم داد. در انتها، کاربرد گرامر as if را در قالب مکالمه‌ای دوستانه می‌بینیم و تمرین‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌‌دهیم تا به درک هر چه بهتر شما از این مطلب کمک کند.

کاربرد گرامر as if

As if جزو حروف ربط انگلیسی است و به‌طور دقیق در دسته «حرف ربط وابسته انگلیسی» (Subordinating Conjunction) قرار می‌گیرد و نقش آن وصل کردن یک جمله‌واره وابسته به غیروابسته است. گرامر As if با تشبیه یک وضعیت با وضعیت دیگر به مقایسه آن‌ها می‌پردازد و در زبان فارسی معمولا با «انگار/گویی» یا فعل «به‌نظر رسیدن» ترجمه می‌شود.

این تشبیه می‌تواند بسته به زمان فعلی که بعد از آن می‌آید، محتمل یا خیالی باشد، اما قبل از بررسی زمان فعل بعد از as if، به مثال‌های زیر توجه کنید تا با گرامر as if آشنا شوید.

The room is so quiet as if we were in a library.

اتاق انقدر ساکت است که انگار در کتابخانه هستیم.

Jack acted as if he owned this place.

«جک» جوری رفتار کرد که انگار صاحب اینجا بود.

He behaved as if nothing had happened.

او طوری رفتار می‌کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

It looks as if you’ve not met before.

 به‌نظر می‌رسد که قبلا همدیگر را ندیده‌اید.

She acted as if he didn't care, but I could tell she was hurt.

او طوری رفتار کرد که انگار برایش مهم نیست اما مشخص بود که ناراحت است.

ساختار گرامر as if

همان‌طور که در بخش قبل به آن اشاره کردیم، گرامر as if با تشبیه کردن یک وضعیت به وضعیتی دیگر، به مقایسه آن‌ها می‌پردازد.

گرامر as if در یکی از دو ساختار زیر دیده می‌شود:

  • اگر فعل بعد از as if در «زمان گذشته» (Past Tense) و فعل قبل از آن در «زمان حال» (Present Tense) باشد، as if به شرایط خیالی و غیرواقعی در زمان حال اشاره دارد. برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

She acts as if she knew everything.

او طوری رفتار می‌کند که انگار همه‌ چیز را می‌داند.

Emily is saving every penny as if she were going to live forever.

«امیلی» طوری پول پس‌انداز می‌کند که انگار قرار است تا ابد زنده بماند.

My feet ache as if I had been hiking all day.

پاهایم جوری درد می‌کند که انگار کل روز را کوهنوردی کرده باشم.

نکته: در این کاربرد، فعل «to be» برای تمام فاعل‌ها در «وجه التزامی در انگلیسی» (Subjunctive Mood) با «were» صرف می‌شود.

Johnny talks as if he were the boss of me.

«جانی» جوری صحبت می‌کند که انگار رئیس من است.

***

Why is he looking at me as if I were guilty?

چرا او جوری دارد به من نگاه می‌کند که انگار من مقصر هستم؟

  •  اگر قبل و بعد از as if در «زمان حال» صرف شود، به شرایط واقعی اشاره داریم. منظور به از شرایط واقعی، وضعیتی است که می‌دانیم که یا حدس می‌زنیم واقعیت داشته باشد. این کاربرد از گرامر as if در فارسی معمولا با فعل «به‌نظر رسیدن» ترجمه می‌شود.

برای درک بهتر، به چند مثال زیر توجه کنید.

It looks as if she knows something.

به‌نظر می‌رسد که او چیزی می‌داند.

You are acting as if you feel really comfortable with me.

جوری رفتار می‌کنی که به نظر می‌رسد با من احساس راحتی می‌کنی.

It seems as if you are not busy today.

به نظر می‌رسد امروز سرت شلوغ نیست.

He looks so exhausted as if he hasn't slept for days.

او طوری خسته به‌نظر می‌رسد که انگار چند روز نخوابیده است.

بنابراین، نتیجه می‌گیریم که اگر فعل قبل از as if در زمان حال و فعل بعد از آن در زمان گذشته صرف شده باشد، گرامر as if به شرایط غیرواقعی و اگر فعل قبل از بعد آن در زمان حال صرف شده باشد، به شرایط واقعی اشاره می‌کند.

برای مقایسه بهتر، به زمان فعل در مثال‌های زیر توجه کنید.

Thomas talks as if he knew the answer.

«توماس» جوری حرف می‌زند که انگار جواب را می‌داند.

(«توماس» واقعا جواب را نمی‌داند.)

***

Thomas talks as if he knows the answer.

«توماس» جوری حرف می‌زند که مشخص است جواب را می‌داند.

(«توماس» جواب را می‌داند.)

That cat is eating as if it hasn't eaten in days.

آن گربه جوری غذا می‌خورد که هر کسی نداند فکر می‌کند چند روز است غذا نخورده است.

***

That cat is eating as if it hadn't eaten in days.

آن گربه جوری غذا می‌خورد که انگار چند روز است غذا نخورده است.

(در مثال اول، می‌دانیم که گربه غذا خورده است، اما در مثال دوم احتمال می‌دهیم واقعا گربه غذا نخورده باشد.)

یک ذره بین روی کتاب باز

نکته: اگر فعل قبل و بعد از as if در زمان گذشته صرف شود، برای تشخیص واقعی یا غیر‌واقعی بودن شرایط، تنها می‌توان به «موقعیت» (Context) رجوع کرد، مانند مثال زیر:

Thomas talked as if he knew the answer.

«توماس» جوری حرف می‌زند که انگار جواب را می‌داند.

همچنین در گرامر as if نمی‌توانیم از ترکیب زمان گذشته قبل از as if و زمان حال بعد از آن استفاده کنیم:

Thomas talked as if he knows the answer.‌ (نادرست)

تفاوت as if و as though

as though نیز مانند گرامر as if نقش «حرف ربط وابسته» را در جملات ایفا می‌کند و برای تشبیه یک وضعیت با وضعیت دیگر به‌کار می‌رود که می‌تواند به وضعیتی واقعی یا غیرواقعی اشاره داشته باشد. اگر فعل بعد از as though در زمان حال صرف شود، به وضعیتی واقعی و اگر در زمان گذشته صرف شود به وضعیتی غیرواقعی اشاره داریم.

تنها تفاوت as if با as though در این است که استفاده از گرامر as if رایج‌تر است.

در چند مثال زیر as though برای تشبیه یک وضعیت به وضعیتی غیرواقعی یا فرضی به‌کار رفته است و فعل بعد از آن در زمان گذشته صرف شده است.

She is staring at the hallway as though she saw a ghost there.

او طوری به راهرو خیره شده است که انگار آنجا روح دیده است.

We should talk as though nothing had happened.

ما باید جوری صحبت کنیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

Nicole looks at me as though I were a criminal.

«نیکل» جوری به من نگاه می‌کند که انگار من مجرم هستم.

در مقابل، در چند مثال زیر As though به وضعیتی واقعی یا ممکن اشاره دارد و فعل بعد از آن در زمان حال صرف شده است.

Toby acts as though he is hiding something.

«توبی» طوری رفتار می‌کند که به‌نظر سعی در مخفی کردن چیزی دارد.

He smelled as though he hasn't taken a shower for a long time.

او چنان بویی می‌دهد که به‌نظر خیلی وقت است دوش نگرفته است.

The sky looks as though it is going to rain soon.

آسمان طوری به‌نظر می‌رسد که انگار قرار است به‌زودی باران ببارد.

نکته اول: در زبان انگلیسی اگر فعل قبل و بعد از as though هر دو در زمان گذشته نوشته شده باشد، موقعیت یا Context واقعی یا غیرواقعی بودن شرایط را می‌رساند، مانند مثال زیر:

She smiled at Alex as though she had seen an old friend.

او به «اکلس» جوری لبخند زد که انگار دوستی قدیمی را دیده باشد.

نکته دوم: می‌توان بعد از as if و as though از «عبارت حرف‌ اضافه» (Prepositional Phrase) نیز استفاده کرد.

They were shouting as though in panic.

انگار آن‌ها از ترس فریاد می‌زدند.

***

The children played together as if in a magical land.

بچه‌ها جوری باهم بازی می‌کردند که انگار در سرزمینی جادویی بودند.

یک پسربچه در حال بازی با توپ

تفاوت as if و like و as

تا اینجای مطلب یاد گرفتیم که از گرامر as if برای تشبیه یک موقعیت با موقعیت دیگر استفاده می‌کنیم. از آنجایی که در زبان انگلیسی «like» و «as» را نیز برای تشبیه کردن به‌کار می‌بریم، بسیاری از زبان‌آموزان کاربرد آن‌ها را با as if اشتباه می‌گیرند. همچنین، در بسیاری از آزمون‌ها سوالاتی مبنی بر تشخیص تفاوت این سه از هم طرح می‌شود. از همین رو، در این بخش از مطلب به بررسی تفاوت بین گرامر as if با as و like می‌پردازیم.

Like + noun/pronoun

به مثال‌های زیر توجه کنید.

You exactly look like your father.

تو دقیقا شبیه پدرت هستی.

Like me, all my friends are engineers.

همه دوستانم مانند من مهندس هستند.

همچنین، همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از فعل‌های رایج در گرامر as if فعل feel است. اما این فعل در کنار like معنای «خواستن/هوس کردن/میل داشتن» می‌دهد و در ساختار زیر به‌کار می‌رود.

Subject + feel like + gerund

همان‌طور که در ساختار بالا می‌بینید، بعد از این فعل از «اسم مصدر انگلیسی» (Gerund) استفاده می‌کنیم. اسم‌ مصدر فعلی است که به ing- ختم شده باشد و نقش اسم را در جمله ایفا کند.

برای آشنایی بیشتر با فعل «feel like» به مثال زیر توجه کنید.

I feel like ordering a pizza for dinner.

دلم می‌خواهد برای شام پیتزا سفارش بدهم.

I feel like sleeping early tonight.

دلم می‌خواهد امشب زود بخوابم.

He didn't feel like going out last week.

او هفته پیش دلش نمی‌خواست بیرون برود.

Do you feel like talking about it right now?

می‌خواهی الان درموردش صحبت کنی؟

  • Like نیز در نقش «حرف اضافه» می‌تواند به معنای «مثل/مانند» قبل از یک اسم، ضمیر، یا جمله‌واره قرار بگیرد.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

She smells like flowers.

او بوی گل می‌دهد.

(در این مثال، like قبل از یک اسم قرار گرفته است.)

I wish I could dance like her.

ای کاش می‌توانستم مثل او برقصم.

(در مثال بالا، Like قبل از ضمیر آمده است.)

He talks like he's an expert.

او طوری صحبت می‌کند که انگار کارشناس است.

(در این مثال، like قبل از یک جمله‌واره قرار گرفته‌است.)

نکته: در زبان محاوره، از like قبل از جمله‌واره‌ها در همان معنی و کاربرد «as if/as though» استفاده می‌شود اما توجه داشته باشید که در زبان استاندارد یا رسمی انگلیسی، به‌خصوص در آزمون‌های انگلیسی بهتر است از like قبل از جمله‌واره‌ها استفاده نکنیم، مانند مثال زیر:

It seems like it's going to rain. (زبان محاوره)

It seems as if it's going to rain. (زبان استاندارد)

It seems as though it's going to rain. (زبان استاندارد)

انگار قرار است باران ببارد.

فضای سبز با آسمان ابری
  • از As به عنوان حرف اضافه قبل از عنواین خاص مثل عنوانین شغلی نیز استفاده می‌‌شود که در فارسی با «به عنوانِ» ترجمه می‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I used to work in that university as a professor.

من به عنوانِ استاد در آن دانشگاه کار می‌کردم.

As a college student, I can't afford the rent.

به عنوانِ یک دانشجوی کالج، نمی‌توانم از عهده اجاره بربیایم.

Alexander Graham Bell is regarded as the inventor of the telephone.

«الکساندر گراهام بل» به عنوانِ مخترع تلفن شناخته می‌شود.

  • همچنین، برای بیان شباهت بین دو فرد یا چیز می‌توانیم as را در ساختار زیر به‌کار ببریم.

as + adjective/adverb + as

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

She is as tall as her brother.

او به قدبلندی برادرش است.

He runs as quickly as a cheetah.

او به‌تندی یک یوزپلنگ می‌دود.

تفاوت If و as If

در نگاه اول ممکن است «If» و «As If» شبیه به هم به‌نظر برسند، اما در واقع هر کدام کاربرد و معنای کاملا متفاوتی با هم دارند. تنها وجه تشابه «If» و «As If» در نقش دستوری آن‌ها است؛ هر دو در زبان انگلیسی به عنوان «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunction) طبقه‌بندی می‌شوند.

همان‌طور که می‌دانید، حروف ربط وابسته برای وصل کردن دو «جمله‌واره» (Clause) به هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت کاربرد و معنای If و As If را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • If جمله‌واره‌ای که بعد از آن قرار می‌گیرد را به عنوان یک «شرط» (Condition) معرفی می‌کند و در فارسی با «اگر» ترجمه می‌شود
  • As If جمله‌واره‌ای که پس از آن قرار می‌گیرد را به عنوان «مقایسه‌ای» (Comparison) با جمله‌واره قبل معرفی می‌کند و در فارسی با «انگار/گویی» ترجمه می‌شود

به مثال‌های زیر توجه کنید تا تفاوت If با گرامر As If را بهتر درک کنید.

If the weather gets cold, I wear warm clothes.

اگر هوا سرد شود، لباس‌های گرم می‌پوشم.

She walked carefully as if she were walking on ice.

او جوری محتاطانه راه می‌رفت که انگار روی یخ قدم می‌گذاشت.

در ادامه و برای درک بهتر، مثال‌های بیشتری از کاربرد If در جملات انگلیسی آورده‌ایم.

If you heat ice, it melts.

اگر یخ را گرم کنید، آب می‌شود.

If Elena studies harder, she will pass the exam.

اگر «النا» بیشتر درس بخواند، در امتحانش قبول می‌شود.

If I had a car, I wouldn't use the subway.

اگر ماشین داشتم، با مترو نمی‌رفتم.

If they had left earlier, they wouldn't have missed the train.

اگر آن‌ها زودتر راه می‌افتادند، از قطار جا نمی‌ماندند.

مکالمه با گرامر as If

بهترین راه‌ها برای جا افتادن نکات گرامری، تمرین و تکرار آن‌ها در موقعیت‌های واقعی است. از همین رو، کاربرد گرامر as if را در قالب مکالمه‌ای کاربردی بین دو دوست در اختیار شما قرار دادیم. همچنین در ادامه می‌توانید ترجمه فارسی آن را نیز بخوانید.

William: Hey, what's wrong? You look as if you've seen a ghost.

Jacob: Oh, don't let me get started. Today at the store was like a nightmare. It was as if a whole army of customers decided together to visit all at once.

William: Wow, Really? That sounds overwhelming.

Jacob: You can say that again bro! It felt as if there were a never-ending line at the checkout.

William: As a salesperson, you must be put in such situations a lot. How do you handle it?

Jacob: I usually smile at customers as if everything is alright, but inside, I feel like I'm losing my mind.

William: Must have been exhausting. What else happened today?

Jacob: Yeah, one customer looked as if she was hiding something in her bag, so I approached her and asked her to show me her bag, but it turned out it was her hamster there.

William: That's insane! What did you do?

Jacob: I apologized as if it were the biggest mistake I've ever made but she didn't accept my apology and left.

William: Tough day, man. Did anything positive happen?

Jacob: Not really, but on the bright side, I'm off tomorrow so I can get a lot of sleep. I feel as if I've never slept in my whole life.

William: You definitely look as if you are exhausted. Take some sleep, you deserve it.

Jacob: Thanks, will do that. See you soon.

ویلیام: سلام، چیزی شده؟ قیافه‌ت یه جوریه انگار جن دیدی.

جیکوب: وای نذار برات بگم! امروز مغازه عین جهنم بود. انگار یه گله مشتری باهم تصمیم گرفته بودن بیان مغازه.

ویلیام:ئه؟ جدا؟ طاقت‌فرسا به‌نظر میاد.

جیکوب: دقیقا همینه داداش! انگار صف پشت صندوق تا ابد هم تموم نمی‌‎‌شد.

ویلیام: احتمالا به عنوان یه فروشنده،‌ زیاد در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیری. چه‌ جوری باش کنار میای؟

جیکوب: معمولا یه جوری به فروشنده‌ها لبخند می‌زنم که انگار همه‌چیز عادیه اما از درون حس می‌کنم دارم عقلم رو از دست می‌دم.

ویلیام: باید خسته‌کننده باشه. دیگه امروز چی شد؟

جیکوب: آره، به‌نظر می‌رسید یه مشتری چیزی در کیفش قایم کرده بود، برای همین هم رفتم سمتش و ازش خواستم که کیفش رو به من نشون بده اما معلوم شده که همسترش اونجا بوده.

ویلیام: عجب اتفاقی! تو چیکار کردی؟

جیکوب: یه جوری ازش عذرخواهی کردم که انگار بزرگ‌ترین اشتباه عمرم رو مرتکب شده باشم اما او معذرت‌خواهیم و نپذیرفت و مغازه رو ترک کرد.

ویلیام: عجب روز سختی داداش. اصلا اتفاق خوبی هم افتاد؟

جیکوب: نه والا، اما خوبی ماجرا اینجا است که فردا تعطیلم و می‌تونم یه عالمه بخوابم. حس می‌کنم تا به‌حال در عمرم نخوابیده‌ام.

ویلیام: قشنگ از ظاهرت معلومه حسابی خسته‌ای. یه کم بخواب، حقته.

جیکوب: مرسی. همین کار رو می‌کنم. می‌بینمت.

سوالات رایج درباره گرامر as if

کاربرد as if در زبان انگلیسی چیست؟

As if جزو حروف وابسته‌ساز (Subordinating Conjunctions) به شمار می‌آید و در فارسی معمولا با «انگار/گویی» ترجمه می‌شود. As if برای تشبیه یک وضعیت یا شرایط با وضعیت یا شرایطی دیگری به‌کار می‌رود. این تشبیه می‌تواند بسته به زمان فعل بعد از آن واقعی و ممکن یا غیرواقعی و ناممکن باشد.

تفاوت گرامر as if با as though چیست؟

As though نیز مانند as if حرف وابسته‌سازی که بین دو جمله‌واره و قبل از جمله‌واره وابسته قرار می‌گیرد و دو وضعیت را به‌ هم تشبیه می‌کند. تنها تفاوت بین آن‌ها این است که گرامر As if کاربرد رایج‌تری نسبت به As though دارد.

فعل بعد از as if به چه صورت صرف می‌شود؟

فعل بعد از as if ‌می‌تواند در «زمان حال» یا «زمان گذشته» نوشته شود. کاربرد گرامر as if باتوجه به فعل بعد از آن متفاوت است: اگر فعل بعد از as if در «زمان گذشته» صرف شود، به شرایطی «غیرواقعی یا خیالی» اشاره دارد اما اگر فعل بعد از آن در «زمان حال» صرف شود، به شرایطی «واقعی یا ممکن» اشاره دارد.

تمرین گرامر as if

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر As if»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه این مطلب از مجله فرادرس در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1. What are the most common verbs that "as if" follows?

feel

look

go

A & B

2. Which sentence is NOT correct regarding the grammar of "as if":

as if can be followed by a clause or a prepositional phrase

As if and as though have a similar meaning but as if is more common than as though

We can use as if to talk about both an imaginary and a likely situation

as if is used only to talk about an imaginary situation 

3. What is the part of speech of "as if"?

preposition

subordinating conjunction

comparative adjective

adverb

4. She smiled ___ she had just heard a joke.

as if

if

like

5. The baby slept peacefully, ____ an angel.

as if

if

like

6. The cat arched its back ____ it sensed danger.

as if

if

like

7. He began his career ___ a teacher in a small school.

like

as

as if

8. She approached the situation calmly, ___ with a plan.

like

as if

as

as ... as

9. We'll go for a picnic ____ the weather is nice.

as if

if

like

as though

10. He runs ___ fast as the wind.

as if

if

like

as

تمرین دوم

جاهای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

Q1: Her eyes are red. I ــــ she has cried. (looks as if/looks like)

جواب

Answer: Her eyes are red. It looks as if she has cried.

Q2: You ___ something is bothering you, my dear. Is there a problem? (look as if/look)

جواب

Answer: You look as if something is bothering you, my dear. Is there a problem?

Q3: He looked at me ___ I had just insulted him. (as if/ like)

جواب

Answer: He looked at me as if I had just insulted him. (as if/ like)

Q4: That's ridiculous! Janet behaved ___ she were the boss. (as if/if)

جواب

Answer: That's ridiculous! Janet behaved as if she were the boss.

Q5: Nicole works ___ a waitress. (as if/as)

جواب

Answer: Nicole works as a waitress.

Q6: I saw him running ___ wind in the park. (like/as if)

جواب

Answer: I saw him running like wind in the park.

Q7: I sat there with a big smile ___ I had won the lottery. (as if/as)

جواب

Answer: I sat there with a big smile as if I had won the lottery.

Q8: He exactly looks ___ his brother Jimmy. (as/like)

جواب

Answer: He exactly looks like his brother Jimmy.

Q9: I feel ___ ordering a pizza for dinner.

جواب

Answer: I feel like ordering a pizza for dinner.

Q10: Why is everybody behaving ___ we've already failed? Just wait and see! (as if/like)

جواب

Answer: Why is everybody behaving as if we've already failed? Just wait and see!

Q11: I did it ___ you told me to, but it still didn't work. (as if/as)

جواب

Answer: I did it as you told me to, but it still didn't work.

Q12: It ___ it is going to rain. We should bring an umbrella. (looks as if/ looked as if)

جواب

Answer: It looks as if it is going to rain. We should bring an umbrella.

Q13: ___ a doctor, I believe you should stop smoking because of your asthma. (like/as)

جواب

Answer: As a doctor, I believe you should stop smoking because of your asthma.

Q14: Jerry said that he doesn't feel ___ coming to my party tonight. (like/as)

جواب

Answer: Jerry said that he doesn't feel like coming to my party tonight.

Q15: I like how she didn't care about what others thought and danced ___ nobody was watching. (if/as if)

جواب

Answer: I like how she didn't care about what others thought and danced as if nobody was watching.

جمع‌بندی

در این مطلب از مجله فرادرس، به کمک مثال و تمرین با گرامر as if کاملا آشنا شدیم و آموختیم که از as if برای تشبیه یا مقایسه وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده می‌کنیم. این وضعیت بسته به زمان فعل بعد از as if می‌تواند واقعی یا ممکن یا غیرواقعی و غیرممکن باشد. همچنین، با ساختار گرامر as if آشنا شدیم و دیدیم که اگر فعل بعد از as if در زمان حال صرف شود، به وضعیتی واقعی یا ممکن و در مقابل، اگر فعل بعد از آن در زمان گذشته صرف شود،‌ به وضعیتی غیرواقعی و خیالی اشاره می‌کند.

همچنین، تفاوت گرامر as if را با like و as مورد بررسی قرار دادیم؛ با این‌که از هر سه در زبان انگلیسی برای بیان تشابه استفاده می‌شود اما هر کدام ساختار متفاوتی در جمله دارند. برای مثال، like در نقش حرف اضافه عمل می‌کند و قبل از یک اسم یا ضمیر قرار می‌گیرد. سپس، به بررسی تفاوت «If» و «As If» پرداختیم و دیدیم که If برای بیان شرط و As If برای مقایسه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، کاربرد As If را در قالب مکالمه‌ای روزمره خواندیم و تمرین‌های متنوعی برای شما ارائه کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
IslcollectiveCambridge DictionaryToLearnEnglish
۱ دیدگاه برای «گرامر As if – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

عالی بود

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *