زبان انگلیسی 58 بازدید

با توجه به فراوانی لغات در هر زبان، به خاطر سپردن حجم انبوهی از کلمات، ساده نخواهد بود. از سوی دیگر ممکن است کلمات به ظاهر دشوار، به راحتی فراموش شوند. یکی از شیوه‌های آسان فراگیری لغات، شناسایی تکواژهایی است که به ابتدا و انتهای کلمات اضافه می‌شوند و به اصطلاح، پیشوند و پسوند نام دارند. در این آموزش قصد داریم با مروری بر پیشوند در انگلیسی، راهی ساده‌تر برای یادگیری همیشگی لغات پیش روی زبان‌آموزان بگذاریم.

ساختار کلمات در انگلیسی

به طور کلی کلمات از سه بخش اصلی پیشوند (Prefix)، میان‌وند (Infix) و پسوند (Suffix) تشکیل شده‌اند که ممکن است در برخی کلمات تنها یک یا دوتای این سه بخش موجود باشند. نخستین بخشی که در کلمات خوانده یا شنیده می‌شود، پیشوند نام دارد. پس از پیشوند در هر کلمه، ریشه قرار می‌گیرد و در نهایت پس از ریشه نوبت به پسوند کلمه می‌رسد.

در بعضی کلمات شاهد وجود پیشوند، ریشه و در برخی موارد بیش از یک پسوند هستیم، در حالی‌که در بعضی دیگر تنها ریشه کلمه تلفظ می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق‌تر اولین جزء از اجزاء کلی کلمات، پیشوندها، خواهیم پرداخت. در نظر داشته باشید که با توجه به تنوع آن‌ها، در این آموزش تنها به متداول‌ترین انواع پیشوند در انگلیسی خواهیم پرداخت.

یادگیری لغات

پیشوند در انگلیسی چیست ؟

پیشوند در انگلیسی تکواژ وابسته‌ای است که به تنهایی معنایی ندارد اما در ترکیب با ریشه کلمات می‌تواند معنی کلمات را تغییر دهد. باید به خاطر سپرد که هر چند پیشوندها می‌توانند معنای کلمه را حتی کاملا برعکس کنند، نمی‌توانند در نقش دستوری کلمات تغییری ایجاد کنند. به عبارت دیگر، پیشوندها معنی کلمات را تغییر می‌دهند در حالی که پسوندها در نقش دستوری کلمات تاثیر می‌گذارند. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

Comfortable (adj)

راحت

∗∗∗

Uncomfortable (adj)

ناراحت

Like (v)

دوست داشتن

∗∗∗

Dislike (v)

دوست نداشتن

Pilot

خلبان

∗∗∗

Co-pilot

کمک خلبان

باید در نظر داشت که هر پیشوند معنای خاصی دارد و بر همین اساس ریشه کلمه را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال، پیشوند «un» در کلمه «uncomfortable» معنی کلمه را منفی می‌کند. در واقع «comfortable» به «uncomfortable» تغییر می‌کند، اما در کلمه «co-pilot» پیشوند «co» تنها باعث تغییر معنی کلمه به «کمک خلبان» می‌شود. شناختن و به خاطر سپردن پیشوند در انگلیسی بر اساس معنای آن، ساده‌ترین روش است چراکه پیشوند باعث تغییر در معنای ریشه کلمه می‌شود.

تقسیم‌بندی پیشوند در انگلیسی

با توجه به این‌که پیشوند در انگلیسی ممکن است پیش از هر یک از کلمات با هر نوع نقش دستوری قرار بگیرد، می‌توان برای آن دو نوع تقسیم‌بندی در نظر گرفت. در حالت اول می‌توان پیشوندها را بر اساس نقش دستوری ریشه تقسیم‌بندی کرد. به این ترتیب با سه دسته مختلف روبه‌رو خواهیم بود.

به عنوان مثاال، «re» پیشوندی است که قبل از فعل می‌آید و به معنای «دوباره» است؛ مانند کلمه «rewrite» که به معنی «بازنویسی» است. گروه دیگر پیشوندها پیش از اسم‌ها قرار می‌گیرند، مانند پیشوند «tele» به معنی «دور» که در کلماتی مانند «telescope» دیده می‌شود. گروه پایانی پیشوندها نیز، در ابتدای صفت‌ها قرار می‌گیرند مانند پیشوند منفی‌ساز «un» که در ابتدای صفت «unreal» به معنی «غیرواقعی» قرار دارد.

تقسیم‌بندی دیگر پیشوند در انگلیسی بر اساس معنایی است که به ریشه اضافه می‌کنند. به عنوان مثال پیشوند «non» به معنی «غیر» در کلمه «non-smoker» به معنی «غیرسیگاری»، معنی این کلمه را به طور کامل برعکس می‌کند. باید به خاطر داشت که پیشوند ممکن است در ابتدای اسم‌، فعل و صفت قرار بگیرد، اما معنای آن در همه حالت‌ها یکسان باشد.

به منظور یادگیری هرچه بهتر واژگان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش زبان انگلیسی – پیشوندها و پسوندها کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

پیشوند در انگلیسی برای فعل

پیشوند در انگلیسی شامل موارد زیر است:

 • پیشوندهای منفی‌ساز
 • پیشوندهای «Pre» ،«Fore» و «Post»
 • پیشوندهای «Over/Under/Sub»
 • پیشوندهای «Co/Com/Con»
 • پیشوندهای «Out/Mis/Up»
 • پیشوندهای «inter» و «trans»
 • پیشوندهای «in» و «ex»

پیشوند منفی ساز در انگلیسی

پیشوندهایی که قبل از فعل‌ها قرار می‌گیرند در ساختار کلی و معنای فعل تغییر ایجاد می‌کنند. به این ترتیب حتی با تغییر در زمان فعل، معنی پیشوند تغییر نخواهد کرد. برخی پیشوندها معنی متضاد یکدیگر را دارند و می‌توان با توجه به معنایی که به ریشه کلمه اضافه می‌کنند، آن‌ها را طبقه‌بندی کرد. پیشوندهای منفی‌‌ساز با اضافه شدن به ابتدای فعل، معنی فعل را به حالت عکس تغییر می‌دهند. همچنین می‌توانیم از کلمات منفی‌کننده مانند «not» یا «never» در جملاتی که فعلی با پیشوند منفی‌کننده دارند استفاده کنیم. به مجموعه‌ای از پیشوندهای منفی‌کننده که به ابتدای فعل اضافه می‌شوند توجه کنید.

معنی مثال پیشوندهای منفی کننده
بی‌احترامی کردن Disrespect Dis
باز کردن Unfasten Un
بی‌ارزش کردن Devalue De

در این مجموعه از پیشوندها، کلمات به معنای مخالف خود تبدیل می‌شوند و معنی آن‌ها عکس معنای ریشه است. باید دقت داشت که این پیشوندها معنای کلمه را تغییر می‌دهند، اما در نقش دستوری کلمه مداخله‌ای نمی‌کنند.

پیشوند در انگلیسی

پیشوندهای «Pre/Fore/Post»

یکی از کاربردی‌ترین انواع پیشوند در میان پیشوندهایی که به فعل اضافه می‌شوند، «pre» و «fore» به معنی «قبل» و «گذشته» است که معنی مشابهی دارند. مانند دو کلمه «predict» و«foresee» به معنای «پیش‌بینی کردن» که با پیشوندهای متفاوتی ساخته شده‌‌، اما معنی یکسانی دارند.

معنی مثال پیشوند به معنی قبل 
پیش‌داوری prejudge Pre
پیش‌بینی forecast fore
به تعویق انداختن Postpone Post

نکته: در نظر داشته باشید که پیشوند «fore» در مورد اسم‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در کلمه «forehead» به معنی «پیشانی» از این پیشوند استفاده شده و کلمه نهایی دارای نقش دستوری اسم است.

پیشوندهای «Over/Under/Sub»

از بین انواع پیشوند در انگلیسی که به تغییر در اندازه اشاره می‌کند، می‌توان به «over» به معنی «بیشتر»، «under» به معنی «ناکافی» و «sub» به معنی «زیر» یا «کمتر» اشاره کرد. ترکیب بعضی از این پیشوندها با فعل‌های مختلف می‌تواند معنای «بیش از حد» را نیز به کلمه اضافه کند. در ادامه به این پیشوندها توجه کنید.

معنی کلمه مثال معنی پیشوند پیشوند
بیش از اندازه تخمین زدن Overestimate بیش از Over
زیر قیمت فروختن Undersell کمتر از Under
تقسیم‌بندی کردن Subdivide کوچک‌تر – کمتر Sub

در نظر داشته باشید که از این سه پیشوند در کنار سایر نقش‌های دستوری نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، پیشوند «over» پیش از صفت‌ نیز می‌آید مانند کلمه «overweight» و پیشوند «sub» نیز پیش از اسم‌ قرار می‌گیرد و به معنی «زیر» خواهد بود. مانند کلمه «Submarine».

پیشوندهای «Co/Com/Con»

این نوع پیشوند در کلمات انگلیسی بسیار پرتکرار و به معنی «همراهی کردن» و «تنها نبودن» است. از این پیشوند نیز می‌توان علاوه بر فعل‌ها، در کنار کلماتی با دستوری اسم استفاده کرد. به عنوان مثال در کلمه «company» به معنی حضور و همراهی، این پیشوند به چشم می‌خورد. به یک مثال از این کلمه توجه کنید.

I enjoyed his company.

من از حضور او لذت بردم.

معنی کلمه مثال پیشوند
با هم نوشتن Co-author Co
با هم مقایسه کردن Compare Com
با هم صحبت کردن Conversation Con
ضمایر فاعلی

پیشوندهای «Out/Mis/Up»

این گروه از پیشوندها، دو گروه معنایی کاملا متضاد را پوشش می‌دهند. به عنوان مثال، پیشوند «out» به معنی «فراتر» و پیشوند «mis» به معنی «خطا» هر دو در این گروه هستند. حاصل ترکیب این دو پیشوند با کلمه «perform» به معنی «عمل کردن»، به ترتیب دو واژه «outperform» به معنی «بهتر عمل کردن» و «misperform» به معنی «بد عمل کردن» است که کاملا متضاد هم هستند.

در مثالی دیگر، با اضافه کردن پیشوند «up» به کلمه «grade» کلمه «upgrade» یعنی «ارتقاء دادن» به دست می‌آید که نشان‌دهنده معنی پیشوند‌ «up» به معنی «بالا» است. در ادامه به چند مثال در جدول زیر توجه کنید.

معنی مثال پیشوندها
بیشتر بودن (از نظر تعداد) outnumber Out
اشتباه متوجه شدن Misunderstand Mis
بزرگ‌تر شدن Upsize Up

نکته: پیشوند «mis» که در این بخش به عنوان پیشوند فعل معرفی شد، می‌تواند پیش از اسم نیز قرار بگیرد . مثلا در کلمه «Mistake» به معنی اشتباه، از این پیشوند به همراه ریشه استفاده شده و در نهایت نقش دستوری این کلمه، اسم است.

پیشوندهای «in» و «ex»

این دو پیشوند در انگلیسی نیز مانند پیشوندهای گروه قبل، معنی برعکس هم را دارند. پیشوند «ex» به معنی «خارج» و پیشوند «in» به معنی «داخل» نیز دو پیشوند متضاد دیگر هستند که در ترکیب با کلمات، فعل‌های کاملا متفاوتی می‌سازند. به جدول زیر توجه کنید.

معنی مثال پیشوندها
دم inhale in
بازدم exhale ex

مثالی دیگر برای این دو پیشوند، دو فعل «include» و «exclude» به معنای «شامل شدن» و «مستثنی کردن» هستند. با توجه به استفاده از این دو پیشوند متضاد، این دو فعل کاملا متضاد هم هستند.

نکته: معنی دیگر پیشوند «ex» که اغلب به همراه خط فاصله کوتاه (Hyphen)پیش از ریشه قرار می‌گیرد، «گذشته» یا «قبلی» است. به عنوان مثال در کلمه «ex-neighbor» به معنی «همسایه قبلی»، منظور از افزودن پیشوند «ex» معنی «گذشته» و «قبلی» است.

پیشوندهای «inter» و «trans»

این گروه از پیشوندها که به معنی بین هستند، هرچند ظاهرا مشابه به نظر می‌رسند، معنای متفاوتی دارند. به جدول زیر توجه کنید.

معنی مثال پیشوند
فرجه Interval Inter
تبدیل کردن Transform Trans

مثالی دیگر از پیشوندهای «trans» و «inter» در دو اسم «interaction» به معنی«تعامل» و «transaction» به معنی«معامله» است که به یک ریشه اضافه شده‌اند، اما معنای یکسانی ندارند. به همین دلیل نمی‌توان این دو پیشوند را هم‌معنی دانست.

پیشوند در انگلیسی برای اسم

نوع دیگر پیشوند در انگلیسی قبل از اسم قرار می‌گیرد و از نظر معنایی متنوع‌تر است. به این ترتیب یک طبقه‌بندی آسان برای این دسته از پیشوندها به شکل زیر خواهد بود.

 • پیشوندهای منفی‌ساز
 • پیشوندهای کاهشی و افزایشی
 • پیشوندهای مربوط به کمیت
 • پیشوندهای مربوط به شدت
آموزش گرامر انگلیسی

پیشوندهای منفی‌ ساز

این گروه، آشناترین پیشوندها هستند و بیشترین کاربرد را در مکالمات روزمره دارند. در این مجموعه، چهار پیشوند وجود دارد که هر چهار مورد علاوه بر اسم‌ها، می‌توانند در نقش پیشوند منفی‌کننده فعل یا صفت نیز ظاهر شوند. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

معنی مثال پیشوند
آنتی‌بیوتیک antibiotic anti
عدم علاقه disinterest dis
بی‌کاری unemployment un
غیر داستانی nonfiction non

همان‌طور که در جدول مقابل دیده می‌شود، معنای کلمات به طور کامل تغییر کرد و به حالت عکس خود تبدیل شد. به عنوان مثال، واژه‌ «disinterest» به معنی«عدم علاقه» نتیجه ترکیب پیشوند پیشوند منفی‌کننده «dis» با کلمه «interest» به معنی «علاقه» است.

پیشوندهای کاهشی و افزایشی

گروه دیگر پیشوند در انگلیسی به کلمات معنی افزایش یا کاهش در کمیت یا کیفیتی را اضافه می‌کند و به این ترتیب در معنای اسم‌ها تغییر ایجاد می‌کنند. در جدول مقابل به این کلمات خواهیم پرداخت.

معنی مثال پیشوند
تولید بیش از حد overproduction Over
پرداخت کمتر از حد underpayment Under
دور از دریا upland Up
سقوط downfall Down
فروشگاه بزرگ Hypermarket Hyper

با توجه به جدول فوق، پیشوندهای کاهش یا افزایش، معنی شدت را به عبارات زیر اضافه می‌کنند. در نظر داشته باشید که برخی از این پیشوندها در کنار سایر نقش‌های دستوری نیز ظاهر می‌شوند که از این جمله می‌توان به پیشوند «over» اشاره کرد که در کنار فعل‌ها نیز معنی شدت را می‌رساند.

پیشوند انگلیسی مربوط به کمیت

این گروه از پیشوندها درباره مقدار و تعداد هستند و اغلب تعداد خاصی را به ریشه کلمات اضافه می‌کنند. در جدول مقابل به تعداد از این پیشوندها خواهیم پرداخت.

معنی کلمه نهایی مثال پیشوند
 یک زبانه Monolingual mono
دوچرخه bicycle bi
همه‌جا حاضر omnipresent omni
دی‌اکسید dioxide di
فرم یکسان (یونیفرم) uniform uni
مثلث (سه گوش) triangle tri

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در اغلب کلماتی که با این پیشوند ترکیب می‌شوند، تعداد نیز گنجانده شده و به عنوان یکی از ویژگی‌های این پیشوند در نظر گرفته شده است.

پیشوندهای مربوط به شدت

این گروه از پیشوندها، به اندازه یا ابعاد اسم‌ها می‌پردازد و هدف از استفاده از این گروه از پیشوند در انگلیسی، انتقال مفهوم کوچک یا بزرگ است. پیشوند در کنار این دسته کلمات معنی خیلی بزرگ یا خیلی کوچک بود را به ریشه کلمات اضافه می‌کند.

معنی کلمه نهایی مثال پیشوند
ریزتراشه Microchip Micro
مینی‌بوس Minibus Mini
مگابایت Megabyte Mega
بازاریابی کلان Macromarketing Macro

پیشوند در انگلیسی برای صفت

سومین گروه، پیشوندهایی هستند که به صفت‌ها اضافه می‌شوند و اغلب با پیشوندهای دو گروه قبل، مشابه هستند. بنابراین اکثر پیشوندهای گروه سوم، منفی‌کننده هستند و معنی صفات را بر عکس می‌کنند. به جدول زیر توجه کنید.

معنی مثال پیشوند
غیرقانونی illegal il
بی‌طرف impartial im
بی‌مسئولیت irresponsible ir
غیروابسته (مستقل) independent in
غیرعادی unusual un
بی‌وفا disloyal dis

برخی از پیشوندهای این مجموعه، تنها در کنار صفت‌ها استفاده می‌شوند. بر خلاف دو گروه قبل که پیشوندهای مشترکی داشتند، در این مجموعه موارد مشترک اندکی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در این مجموعه کلمه «independent» به معنی «مستقل» دیده می‌شود که نتیجه اضافه شدن پسوند «in» به ریشه «dependent» به معنی «وابسته» است.

نکته مهم در این مجموعه از پیشوندها این است که «Ir» برای کلماتی به کار می‌رود که با حرف «r» شروع می‌‌شوند، «il» برای کلماتی استفاده می‌شود که با حرف «L» شروع می‌شوند و «Im» برای کلماتی کاربرد دارد که با حروف «P» و «M» شروع می‌شوند. اما در مورد پیشوند «in» محدودیتی وجود ندارد و می‌توان از آن قبل از همه ریشه‌ها استفاده کرد.

پیشوندهای نشان‌ دهنده شدت

این گروه از پیشوندها به ریشه کلمه اضافه می‌شوند و نشان‌دهنده شدت هستند. به جدول زیر درباره پیشوند در انگلیسی توجه کنید.

مثال معنی پیشوند
فرابنفش Ultraviolet Ultra
فوق طبیعی Supernatural Super
بیش فعال Hyperactive Hyper
فوق‌العاده Extraordinary Extra

پیشوندهایی به معنی بین و میان

دو پیشوند پایانی گروه صفت‌ها، پیشوندهایی هستند که معنی بین و میان دارند. این دو پیشوند معانی کاملا متفاوتی را به ریشه منتقل می‌کنند. به جدول زیر توجه کنید.

معنی مثال پیشوند
شفاف Transparent Trans
بین‌المللی International Inter

معرفی فیلم آموزش زبان انگلیسی – پیشوندها و پسوندها

یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری واژگان در زبان‌های خارجی گاهی به دلیل تعدد و شباهت واژگان دشوار می‌شود. وجود راهکاری برای یادگیری منطقی واژگان، نه تنها یادگیری را تسریع می‌کند بلکه مانع از فراموش شدن آن واژه خواهد شد. حتی در صورتی که زبان‌آموزان واژه‌ای را فراموش کنند، در رویارویی مجدد قادر به تجزیه اجزا و تشخیص معنای واژه و همچنین نقش دستوری آن خواهند بود.

ضمن شناخت این‌ نیاز، «فرادرس» اقدام به تدوین مجموعه‌ای تحت عنوان آموزش زبان انگلیسی – پیشوندها و پسوندها کرده است که در سه فصل و در قالب چهارده درس، پیشوندها و پسوندهای کاربردی در زبان انگلیسی را معرفی می‌کند. در درس اول پیشوندهای منفی، و پیشوندهای مربوط به اعداد و اندازه‌گیری معرفی می‌شوند و با جزئیات کامل آموزش داده می‌شوند.

در فصل دوم از این کتاب با در نظر داشتن نیاز زبان آموزان به تسلط بر اجزای کلام در استفاده از پیشوند در انگلیسی، انواع پسوندهای اسم‌ساز و صفت‌ساز معرفی می‌شوند. در ادامه فصل دوم، پسوندهای مربوط به مشاغل در دو بخش و در پایان، پسوندهای مربوط به اشیا به زبان‌آموزان ارائه می‌گردد. آخرین فصل این مجموعه، در نگاهی کلی، پیشوندها و پسوندها رادر کنار هم قرار می‌دهد تا زبان آموزان با انواع کاربردهای واژهای مرکب آشنا شوند.

جمع‌بندی پیشوند در انگلیسی

در این آموزش به بررسی پیشوند در انگلیسی در سه گروه اسم، فعل و صفت پرداختیم و ضمن ارائه نمونه‌هایی برای هر مورد، به اهمیت پیشوندها در یادگیری واژگان اشاره شد. در بخش فعل‌ها به بررسی انواع پیشوندهای فعلی پرداختیم و در ادامه به این نکته اشاره شد که این پیشوندها تنها برخی از پرکاربردترین پیشوندهای فعل در انگلیسی هستند

در بخش بعد، اسم‌ها و پیشوندهای خاص اسم بررسی شدند و یادآور شدیم که برخی از پیشوندها بین هر سه گروه اسم، فعل و صفت مشترک هستند. در پایان به بررسی پیشوندهای صفت‌ساز پرداختیم و نکاتی درباره بهترین حرف برای شروع ریشه در هنگام استفاده از برخی پیشوندها اشاره شد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای 10 نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *