قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

۳۹۱۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

هر یک از زمان‌های انگلیسی به کمک انواع قیدها از یکدیگر متمایز می‌شوند. در واقع یکی از مشخصه‌های بارز زمان‌ها وجود قید در جمله است. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» درباره کاربرد انواع قید و جایگاه آن‌ها به طور کامل صحبت کردیم. در این آموزش قصد داریم به بررسی قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی بپردازیم و به کمک مثال و تمرین درباره آن‌ها بیشتر توضیح دهیم.

997696

کاربرد گذشته استمراری در انگلیسی

«زمان گذشته استمراری» (Past Continuous Tense)، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای نشان دادن استمرار عمل در زمان گذشته استفاده می‌شود. فعل زمان گذشته استمراری به صورت «was/were + v + ing» ساخته می‌شود و کاربرد زمان گذشته استمراری را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • مهم‌ترین کاربرد زمان گذشته استمراری که به آن ماضی استمراری نیز گفته می‌شود، برای نشان دادن عملی است که برای مدتی در گذشته ادامه داشته و توسط عمل کوتاه دیگری متوقف شده است:

I was eating dinner when he called me last night.

دیشب داشتم شام می‌خوردم که او به من زنگ زد.

When he called me last night, I was eating dinner.

وقتی او دیشب به من زنگ زد، داشتم شام می‌خوردم.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، عمل طولانی‌تر که ابتدا شروع شده، شام خوردن است که با زنگ تلفن (عمل کوتاه‌تر) متوقف شده است. برای وصل کردن دو جمله‌واره از قید زمان «when» استفاده شده که یکی از قیدهای زمان گذشته استمراری است. در ادامه این مطلب با انواع قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی آشنا خواهیم شد، اما قبل از آن ابتدا ساختار گذشته استمراری و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

در جدول زیر نمودار، کاربرد و قیدهای زمان مثال‌های فوق مورد بررسی قرار گرفته است.

گذشته استمراری

(Past Continuous)

زمان‌

(Tense)

نمودار

I was eating dinner when he called me last night.

When he called me last night, I was eating dinner.

مثال
was / were + verb + ingساختار

دو عمل که در گذشته اتفاق افتاده است.

اولین عمل (عمل طولانی‌تر) متوقف شده است.

عمل دوم (عمل کوتاه‌تر) عمل اول را قطع کرده است.

کاربرد
when, whileقیدهای زمان

نکته اول: وقتی از گذشته استمراری در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم، برای «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) از «was/were v ing» و «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) از گذشته ساده کمک می‌گیریم. به یاد داشته باشید که جمله‌واره وابسته می‌تواند قبل یا بعد از جمله‌واره مستقل بیاید. اگر جمله با جمله‌واره وابسته شروع شود، بعد از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

We were playing soccer when the storm hit.

داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم که توفان شد.

∗∗∗

When the storm hit, we were playing soccer.

وقتی داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم، توفان شد.

نکته دوم: برخی از فعل‌ها برای توصیف عملی در کوتاه‌مدت به کار می‌روند و دانستن آن‌ها می‌تواند در تشخیص زمان جمله به ما کمک کند. این فعل‌ها در جمله‌‌واره‌های همراه با گذشته استمراری کاربرد فراوانی دارند، مانند «called» ،«rang»‌ و «arrived». به مثال‌های زیر توجه کنید.

They were studying when the bell rang.

داشتند مطالعه می‌کردند که زنگ در به صدا درآمد.

∗∗∗

He was driving when he hit a tree.

داشت رانندگی می‌کرد که به درخت برخورد کرد.

دومین کاربرد زمان گذشته استمراری برای تأکید بر دو عمل است که مدتی طولانی در زمان گذشته ادامه داشته‌اند و در یک زمان اتفاق افتاده‌اند:

I was daydreaming while you were talking.

داشتم خیال‌بافی می‌کردم در حالی که تو مشغول صحبت کردن بودی.

You were talking while I was daydreaming.

در حالی که مشغول صحبت کردن بودی، من داشتم خیال‌بافی می‌کردم.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، دو جمله‌واره مستقل و وابسته با قید زمان «while» به هم وصل شده‌اند و برای هر دو جمله‌واره، فعل گذشته استمراری به کار رفته است. بنابراین، وقتی دو عمل در زمان گذشته و در یک زمان رخ داده‌اند، برای هر دو جمله‌واره باید گذشته استمراری به کار ببریم و با قید زمان «while» می‌توانیم آن‌ها را به هم وصل کنیم. در جدول زیر، کاربرد و ساختار مثال‌های فوق توضیح داده شده است.

گذشته استمراری

(Past Continuous)

زمان

(Tense)

نمودار
I was daydreaming while you were talking.

You were talking while I was daydreaming.

مثال
was / were + verb + ingساختار
دو عمل که در یک زمان در گذشته اتفاق افتاده است.کاربرد
when, whileقیدهای زمان

نکته: می‌توانیم از گذشته استمراری برای تأکید بر یک اتفاق طولانی‌مدت در زمان گذشته نیز استفاده کنیم، مانند مثال‌‌های زیر:

We were studying all night.

ما تمام شب مشغول مطالعه بودیم.

∗∗∗

The children were crying loudly.

بچه‌ها با صدای بلند گریه می‌کردند.

∗∗∗

I was sitting on the edge of my seat during the movie.

من در طول [پخش] فیلم، لبه صندلی‌ام نشسته بودم.

∗∗∗

He was still playing the guitar at 11:00 pm.

او در ساعت ۱۱ شب همچنان داشت گیتار می‌زد.

∗∗∗

At 8:00 pm my brothers were doing their homework.

ساعت ۸ شب، برادرهای من مشغول انجام دادن تکالیف خود بودند.

سایر کاربردهای گذشته استمراری

تا به اینجای مطلب، دو کاربرد اصلی و مهم زمان گذشته استمراری را توضیح دادیم. اما زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره مختصری می‌کنیم.

 • برای فعالیت‌های تکراری در زمان گذشته:

I was exercising every day, three times a day.

هر روز ورزش می‌کردم، سه بار در روز.

(در این مثال به فعالیتی اشاره شده است که به صورت روزانه تکرار شده است.)

They were meeting each other every weekend.

آن‌ها هر آخر هفته یکدیگر را ملاقات می‌کردند.

 • برای بیان تغییر و رشد:

Her hair was growing gray.

موهایش داشت سفید می‌شد.

My kids were growing up quickly.

بچه‌های من داشتند به‌سرعت بزرگ می‌شدند.

If I were having a child, I would raise him in a village.

اگر قرار باشد بچه‌ای داشته باشم، او را در روستا بزرگ می‌کنم.

If he were playing, they would win.

اگر قرار باشد او بازی کند، آن‌ها برنده می‌شوند.

 • برای روایت‌های داستانی:

The other day I was waiting for a bus when I saw Peter.

چند روز پیش منتظر اتوبوس بودم که «پیتر» را دیدم.

(در این مثال، موقعیت گوینده از زبان خودش روایت شده است.)

The sun was setting and it was raining when our guest arrived.

خورشید داشت غروب می‌کرد و باران می‌بارید که مهمان‌ها رسیدند.

 • برای درخواست‌ها‌ی مؤدبانه:

Excuse me, I was wondering if you could open the door.

ببخشید، ممکن است در را باز کنید؟

I was wondering if you could tell me where I can find a post office.

ممکن است به من بگویید کجا می‌توانم اداره پست را پیدا کنم؟

قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته استمراری عبارت‌اند از:

 • when
 • while
 • as

از این قیدها می‌توانیم برای توصیف عملی استفاده کنیم که در زمان گذشته برای مدتی طولانی ادامه داشته است، مانند مثال زیر:

As I was sleeping, the doorbell rang.

وقتی خواب بودم، زنگ در به صدا درآمد.

(در این مثال، جمله‌واره اول نشان‌دهنده عملی است که در گذشته رخ داده و عمل دوم آن را متوقف کرده است. در واقع صدای زنگ در باعث شده که گوینده از خواب بیدار شود.)

در ادامه به بررسی تک‌تک قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی می‌پردازیم.

قید زمان when

یکی از قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی که بیشترین کاربرد را در این نوع جمله‌ها دارد، قید زمان «when» است. از این قید معمولاً به عنوان «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunction) و برای وصل کردن دو جمله‌واره استفاده می‌شود. «when» معمولاً ابتدای جمله‌واره‌ای می‌آید که با گذشته ساده شروع شده باشد، مانند مثال‌های زیر:

When it started raining, I was jogging.

I was jogging when it started raining.

داشتم آهسته می‌دویدم که باران شروع به باریدن کرد.

همان‌طور که در این دو مثال مشاهده می‌کنید، جمله‌واره‌ای که با «when» شروع شده، هم می‌تواند در ابتدای جمله قرار بگیرد و هم بخش دوم جمله باشد. در صورتی که جمله‌واره «when» در ابتدا باشد، بعد از آن به ویرگول نیاز داریم. جمله‌واره‌ای که با «when» شروع می‌شود، «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) است زیرا به‌تنهایی کامل نیست و به جمله‌واره دوم نیاز دارد تا معنی جمله کامل شود. جمله‌واره‌ دیگر به عنوان «جمله‌‌واره مستقل» (Independent Clause) در نظر گرفته می‌شود.

برای درک بهتر کاربرد قید زمان «when» در جمله‌های گذشته استمراری، به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

When we got home yesterday morning, everyone was sleeping.

وقتی دیروز صبح به خانه آمدیم، همه خواب بودند.

Alan was cutting the grass the other day when the snake appeared.

«الن» چند روز پیش مشغول چیدن چمن‌ها بود که مار ظاهر شد.

What were you doing when the alarm went off last night?

دیشب که آلارم به صدا درآمد، مشغول انجام چه کاری بودی؟

قید زمان while

یکی دیگر از قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی «while» است. از «while» معمولاً به‌جای «when» استفاده می‌شود، با این تفاوت که «while» معمولاً در ابتدای جمله گذشته استمراری قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر و جایگاه «while» توجه کنید.

It started raining while I was jogging.

While I was jogging, it started raining.

وقتی داشتم آهسته می‌دویدم، باران شروع به باریدن کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که معنی جمله‌های فوق در حالتی که از قید زمان «while» به‌جای «when» استفاده می‌شود، تغییری نمی‌کند، فقط تأکید روی جمله‌واره‌ها عوض می‌شود. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

While I was jogging, it started raining.

در حالی که آهسته می‌دویدم، باران شروع به باریدن کرد.

When it started raining, I was jogging.

وقتی باران شروع به باریدن کرد، من داشتم آهسته می‌دویدم.

قید زمان as

قید زمان «as» به معنای «در طول زمانی که» است و دو واقعه‌ای را که در یک زمان در گذشته رخ داده‌اند به هم وصل می‌کند. به مثال زیر توجه کنید.

As she was leaving the court, a crowd of photographers gathered around her.

زمانی که دادگاه را ترک می‌‌کرد، جمعیتی از عکاسان دور او جمع شدند.

جمله‌واره‌ای که با قید زمان «as» شروع می‌شود نیز مانند قیدهای زمان «when» و «while» می‌تواند ابتدا یا وسط جمله بیاید. در صورتی که در ابتدای جمله قرار بگیرد، بعد از آن به ویرگول نیاز داریم. بنابراین، می‌توانیم مثال فوق را به شکل زیر نیز بنویسیم و چون جمله‌واره مستقل (جمله‌واره بدون «as») ابتدای جمله آمده، دیگر نیازی به ویرگول نیست.

A crowd of photographs gathered her as she was leaving the court.

زمانی که دادگاه را ترک می‌کرد، جمعیتی از عکاسان دور او جمع شدند.

از قید زمان «as» می‌توانیم برای معرفی دو رویداد که در یک زمان رخ در گذشته رخ داده‌اند نیز استفاده کنیم. در این صورت، بعد از «as» هم می‌توانیم فعل گذشته ساده و هم گذشته استمراری به کار ببریم. فعل گذشته استمراری بعد از «as» بر عملی تأکید دارد که حین انجام عمل دیگری اتفاق افتاده است، مانند مثال‌های زیر:

As she walked to the door, she thanked them for dinner.

زمانی که به طرف در رفت، از آن‌ها بابت شام تشکر کرد.

As they were talking about the project, they noticed that Samuel was absent.

زمانی که درباره پروژه حرف می‌زدند، متوجه شدند که «ساموئل» غایب است.

نکته: از «when» به عنوان قید زمان گذشته استمراری، در مقایسه با قیدهای «while» و «as» بیشتر استفاده می‌شود.

سایر قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

علاوه بر قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی که به آن‌ها اشاره شد، در برخی موارد از قیدهای زمان دیگری نیز استفاده می‌شود که البته کاربرد زیادی در این نوع جمله‌ها ندارند. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

سایر قیدهای زمان گذشته استمراری
constantlyalways
دائماًهمواره
all dayin those days
کل روزدر آن روزها
as long asfor hours
تا وقتی کهساعت‌ها
all eveningat that time
تمام عصردر آن زمان

برای آشنایی بیشتر با سایر قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی به چند مثال و ترجمه آن‌‌ها توجه کنید.

She didn't get any exercise as long as she was working 60 hours a week.

تا وقتی که ۶۰ ساعت در هفته کار می‌کرد، هیچ ورزشی انجام نمی‌داد.

My boss was constantly phoning me in my last job.

در شغل قبلی‌ام، رئیسم مدام به من زنگ می‌زد.

At that time the industry was floundering.

در آن زمان صنعت در حال فروپاشی بود.

They were working all day. That's why they look exhausted.

آن‌ها کل روز را مشغول کار کردن بودند. به همین دلیل خیلی خسته‌ به نظر می‌رسند.

He was complaining about her job all evening.

او تمام عصر داشت از کارش گله می‌کرد.

منفی کردن گذشته استمراری

برای منفی کردن گذشته استمراری از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + was / were not + verb + ing

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I was not playing tennis yesterday at 4:00.

من دیروز ساعت ۴ تنیس بازی نمی‌کردم.

You were not speaking to him.

تو مشغول صحبت کردن با او نبودی.

They were not going to the stadium when the accident happened.

وقتی تصادف شد، آن‌ها در حال رفتن به استادیوم نبودند.

He wasn't going to the cinema.

او به سینما نمی‌رفت.

It wasn't raining last night.

دیشب باران نمی‌بارید.

آموزش قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

سوالی کردن گذشته استمراری

برای سؤالی کردن گذشته استمراری از «was» و «were» در ابتدای جمله کمک می‌گیریم. برای «he» ،«she» و «it» از «was» استفاده می‌کنیم و برای سایر ضمایر فاعلی از «were» به کار می‌رود. برای آشنایی بیشتر با نحوه سؤالی کردن گذشته استمراری به چند مثال زیر توجه کنید.

Were you playing the piano when she arrived?

وقتی او رسید، آیا مشغول پیانو زدن بودی؟

Was he talking on the phone when the teacher came in?

وقتی معلم وارد شد، آیا او داشت با تلفن صحبت می‌کرد؟

Were they going to the park when it started to rain?

وقتی باران شروع به باریدن کرد، آن‌ها به پارک می‌رفتند؟

Was she sleeping at 10:00?

آیا او ساعت ۱۰ خواب بود؟

Was it snowing heavily last night?

دیشب برف سنگینی می‌آمد؟

گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی

از زمان گذشته ساده برای نشان دادن عملی استفاده می‌شود که در گذشته تمام شده است. اما گذشته استمراری برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که در زمان گذشته برای مدتی ادامه داشته است. برای درک بهتر تفاوت گذشته ساده و استمراری، در جدول زیر نمودار، ساختار، کاربرد، قیدهای زمان و مثال‌های مربوط به هر یک را آورده‌ایم.

گذشته استمراری

(Past Continuous)

گذشته ساده

(Past Simple)

زمان

(Tense)

نمودار
was / were + v + ing

افعال باقاعده: verb + -ed

افعال بی‌قاعده: اشکال مختلف فعل

ساختار
دو عمل که هم‌زمان در گذشته اتفاق افتاده است.عملی طولانی که توسط عمل کوتاه‌تری متوقف شده است.

عمل مشخصی در زمان گذشته

(می‌دانید چه زمانی اتفاق افتاده است.)

کاربرد

when

while

when

while

yesterday

the before yesterday

last

ago

when

قیدهای زمان

They were listening to music when they were driving.

آن‌ها داشتند به آهنگ گوش می‌دادند و رانندگی می‌کردند.

She was brushing her teeth when the power went out.

او داشت مسواک می‌زد که برق رفت.

I studied for the test last night.

من دیشب برای امتحان درس خواندم.

مثال

نکات مهم درباره قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

در این آموزش به بررسی قیدهای زمان گذشته استمراری پرداختیم و به کمک مثال با آن‌ها آشنا شدیم. برای این‌که بتوانید از قیدهای زمان گذشته استمراری به درستی استفاده کنید، لازم است نکات مهمی را درباره آن‌ها بدانید که در ادامه این مطلب به آن‌ اشاره شده است.

 • جمله‌واره اصلی و «as» یا «while» می‌توانند در بخش دوم جمله نیز قرار بگیرند، مانند مثال‌‌های زیر:

The doorbell rang as I was sleeping.

وقتی خواب بودم، زنگ در به صدا درآمد.

Your friend called you while you were studying.

وقتی مشغول مطالعه بودی دوستت با تو تماس گرفت.

 • از فعل گذشته استمراری برای عمل یا موقعیت طولانی‌تر استفاده می‌کنیم، اما می‌توانیم «as» و «while» را همراه با گذشته ساده نیز به کار ببریم:

As I was at home, the postman came.

وقتی در خانه بودم، پستچی آمد.

 • از «while» ترجیحاً برای صحبت کردن درباره دو عمل هم‌زمان استفاده می‌کنیم که برای مدتی ادامه داشته‌اند:

While I was a taking shower, my mother was cleaning the attic.

My mother was cleaning the attic while I was taking a shower.

وقتی مادرم داشت اتاق شیروانی را تمیز می‌کرد، من در حال دوش گرفتن بودم.

 • قید زمان «as» برای صحبت کردن درباره دو موقعیتی به کار می‌رود که با گذشت زمان تغییر می‌کنند:

As you eat more, you will gain more weight.

هر چقدر بیشتر می‌خوری، وزنت بیشتر می‌شود.

As you study more, you will get better grades.

هر چقدر بیشتر مطالعه می‌کنی، نمره‌هایت بهتر می‌شود.

 • برای صحبت کردن درباره مراحل زندگی از «as» (نه while و as) استفاده می‌شود:

When you were a kid, you used to be so shy.

وقتی بچه بودی، خیلی خجالتی بودی.

 • برای صحبت کردن درباره دو اتفاق متوالی یا دو اتفاقی که هم‌زمان رخ داده، بهتر است از قید زمان «as» استفاده کنیم:

As he opened the drawer, he took out an old photo.

لحظه‌ای که کشو را باز کرد، عکس قدیمی را بیرون آورد.

Just as my father came in, the phone rang.

درست لحظه‌ای که پدرم وارد شد، تلفن زنگ خورد.

 • برای کوتاه کردن جمله‌واره به عبارت، در بیشتر موارد از «when» و «while» کمک می‌گیریم:

Don't forget to take a map with you when going camping.

وقتی به اردو می‌روی، فراموش نکن که با خودت نقشه ببری.

Tell me when ready.

هر وقت حاضر شدی بگو.

While a student, I used to live with my family.

وقتی دانشجو بودم، با خانواده‌ام زندگی می‌کردم.

تمرین قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

سوالات رایج درباره قیدهای زمان گذشته استمراری

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص قیدهای زمان گذشته استمراری پاسخ دهیم.

کاربرد گذشته استمراری در انگلیسی چیست؟

مهم‌ترین کاربرد زمان گذشته استمراری که به آن ماضی استمراری نیز گفته می‌شود، برای نشان دادن عملی است که برای مدتی در گذشته ادامه داشته و توسط عمل کوتاه دیگری متوقف شده است.

ساختار گذشته استمراری در انگلیسی چگونه است؟

زمان گذشته استمراری» (Past Continuous Tense)، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای نشان دادن استمرار عمل در زمان گذشته استفاده می‌شود. فعل زمان گذشته استمراری به صورت «was/were + v + ing» ساخته می‌شود.

انواع قیدهای زمان گذشته استمراری چیست؟

مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته استمراری شامل «when» و «while» و «as»‌ است. اما قیدهای دیگری نیز برای نشان دادن استمرارعمل در گذشته کاربرد دارند که برخی از آن‌ها عبارتند از «as log as»‌ و «all day» یا «at that time».

منفی کردن گذشته استمراری چگونه است؟

برای منفی کردن جمله‌ای که زمان آن گذشته استمراری است، «not» را به فعل «to be» اضافه می‌کنیم که به دو شکل کوتاه و بلند نوشته می‌شود. شکل کوتاه آن «was/were not + verb + ing» و شکل بلند آن «wasn't/weren't + verb + ing» است.

 

تمرین قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

تمرین اول

جاهای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

Q1: Last night I _____ on my thesis and it took me a while to realize that my phone was ringing.

(worked / was working)

جواب

Answer: Last night I was working on my thesis and it took me a while to realize that my phone was ringing.

Q2: When you _____ I was in a meeting so I couldn’t answer your call.

(called / were calling)

جواب

Answer: When you called I was in a meeting so I couldn’t answer your call.

Q3: Danny can never agree with Fred. They _____.

(were always arguing / are always arguing)

جواب

Answer: Danny can never agree with Fred. They are always arguing.

Q4: Why did you disagree with me at the meeting? _____ to make me look incompetent?

(Did you try / Were you trying)

جواب

Answer: Why did you disagree with me at the meeting? Were you trying to make me look incompetent?

Q5: Sarah _____ the buffet while I was seeing to the drinks.

(was preparing / prepared)

جواب

Answer: Sarah was preparing the buffet while I was seeing to the drinks.

Q6: Peter _____ home when the accident occurred.

(walked / was walking)

جواب

Answer: Peter was walking home when the accident occurred.

Q7: I _____ to work, even when it rained.

(always walked / was always walking)

جواب

Answer: I always walked to work, even when it rained.

Q8: Anna _____ her speech when I walked in.

(was finishing / finished)

جواب

Answer: Anna was finishing her speech when I walked in.

توصیف قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

تمرین دوم

جاهای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

Q1: He read about the accident while he _____ on the train.

(sat / was sitting)

جواب

Answer: He read about the accident while he was sitting on the train.

Q2: As he ____ , he realized he knew the people in the news article.

(read / was reading)

جواب

Answer: As he was reading, he realized he knew the people in the news article.

Q3: ____ he got off the train, he went to work.

(while / when)

جواب

Answer: When he got off the train, he went to work.

Q4: _____ he was watching TV, I was studying.

(While / When)

جواب

Answer: While he was watching TV, I was studying.

Q5: When he ____ school, he wants to go to University.

(finishes / will finish)

جواب

Answer: When he finishes school, he wants to go to University.

Q6: Can you do the hoovering while ____ tomorrow?

(I'm shopping / I'll be shopping)

جواب

Answer: Can you do the hoovering while I'm shopping tomorrow?

Q7: ____ he becomes more senior in the company, he gets paid more.

(as / when)

جواب

Answer: As he becomes more senior in the company, he gets paid more.

Q8: It started to rain just ____ he got home.

(as / while)

جواب

Answer: It started to rain just as he got home.

Q9: ____ he was at work, he attended a meeting.

(while / during)

جواب

Answer: While he was at work, he attended a meeting.

Q10: It snowed __ the winter.

(during / while)

جواب

Answer: It snowed during the winter.

انواع قیدهای گذشته استمراری در انگلیسی

تمرین سوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. _____ she was younger, she used to spend a lot of money on cosmetics
As
When
While
2. She published her first book ____ she was just sixteen.
when
as
while
3. _____ I was driving down the street, I saw a strange sight.
As
During
As long as
4. _____ I closed my eyes, I heard a strange noise.
As
While
As long as
5. Martin tidied the lounge ____ I cooked supper.
As
When
While
شرح پاسخ
دو عمل در یک زمان اتفاق افتاده، بنابراین while گزینه درست است.
6. ____ they were on holidaying in Hawaii, burglars broke into their California home.
When
During
That time

تمرین چهارم

جاهای خالی را با قید «when» یا «while» پر کنید.

Q1: I was having lunch _____ James arrived.

جواب

Answer: I was having lunch when James arrived.

Q2: _____ I heard the doorbell, I went to the door.

جواب

Answer: When I heard the doorbell, I went to the door.

Q3: _____ Jo was washing her hair, I did my homework.

جواب

Answer: While Jo was washing her hair, I did my homework.

Q4: _____ I buy the bread, you can go to the butcher's.

جواب

Answer: While I buy the bread, you can go to the butcher's.

Q5: I was at the baker's _____ I met Jo.

جواب

Answer: I was at the baker's when I met Jo.

Q6: The customer was being helped by the salesman _____ the thief came into the store.

جواب

Answer: The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store.

Q7: _____ you saw Keith, was he with Jo?

جواب

Answer: When you saw Keith, was he with Jo?

Q8: I was in the shop _____ someone stole my bag.

جواب

Answer: I was in the shop when someone stole my bag.

Q9: I hurt my back _____ I tried to lift the piano.

جواب

Answer: I hurt my back when I tried to lift the piano.

Q10: _____ we were standing outside the cinema, someone picked my pocket.

جواب

Answer: While we were standing outside the cinema, someone picked my pocket.

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی قیدهای گذشته استمراری در انگلیسی پرداختیم. در ابتدا، کاربردهای گذشته استمراری در انگلیسی را توضیح دادیم و سپس انواع قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی را معرفی کردیم. مهم‌ترین قیدهای گذشته استمراری «while» ،«when» و «as»‌ است که هر یک را به صورت جداگانه توضیح دادیم و به کمک مثال و تمرین آن‌ها را یاد گرفتیم.

همچنین نگاهی به سایر قیدهای زمان گذشته استمراری داشتیم که در مقایسه با قیدهای فوق کاربرد کمتری دارند و مثال‌هایی برای آن‌ها ارائه کردیم. علاوه بر این، روش‌های منفی و سؤالی کردن گذشته استمراری را توضیح دادیم و تفاوت گذشته ساده و استمراری را در جدولی بررسی کردیم. در انتها نیز به نکات مهمی در خصوص قیدهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی اشاره کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryEC English BlogPerfect Your EnglishTo Learn EnglishGrammar Bank
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *