جمله با Will — راهنمای جمله سازی در انگلیسی + مثال، تمرین و تلفظ

۳۰۴۳۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
جمله با Will — راهنمای جمله سازی در انگلیسی + مثال، تمرین و تلفظ

در زبان انگلیسی، دسته‌ای از فعل‌ها همواره همراه با فعل اصلی می‌آیند و در واقع معنا و زمان فعل را تغییر می‌دهند. به این فعل‌ها، «افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) گفته می‌شود. یکی از فعل‌های وجهی رایج، «will»‌ است. این فعل کاربردهای متعددی دارد. در این آموزش قصد داریم با کاربرد و جمله با will آشنا شویم و به کمک مثال و تمرین‌های متعدد آن‌ها را بهتر یاد بگیریم.

997696

ساختار جمله با Will

از گرامر will برای صحبت کردن درمورد آینده استفاده می‌شود. به طور کلی کاربرد will را می‌توان برای چهار زمان آینده در نظر گرفت که عبارتند از:

ساختار «will» برای زمان آینده ساده در حالت‌ مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will (won't) + verb

Will + subject + verb?

ساختار «will» برای زمان آینده استمراری در حالت‌ مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر است:

Subject + will (won't) + be + verb (ing)

Will + subject + be + verb (ing)

ساختار «will» برای زمان آینده کامل در حالت‌ مثبت، منفی و پرسشی به شکل زیر خواهد بود:

Subject + will have (won't have) + p.p

Will + subject + have + p.p?

ساختار «will» برای زمان آینده کامل استمراری در حالت مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر است:

Subject + will have been (won't have been)  + verb (ing)

Will + subject + have been + verb (ing)?

برای سؤال ساختن با wh، برای چهار زمان آینده ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری، از فرمول‌های زیر کمک می‌گیریم.

Wh-word + will + subject + verb?

Wh-word + will + subject + be + v (ing)?

Wh-word + will + subject + have + p.p?

Wh-word + will + subject + have been + verb (ing)?

برای این‌که بتوانید با نحوه استفاده از «will» در جمله‌های مختلف بیشتر آشنا شوید، در ادامه این مطلب به کاربردهای «will» برای انواع زمان‌های آینده همراه با مثال‌های متعدد اشاره کرده‌ایم.

کاربرد Will برای زمان های آینده

مانند زمان‌های گذشته و حال، برای آینده نیز چهار زمان مختلف تعریف شده است. این زمان‌ها با توجه به نقش و کاربرد آن‌ها متفاوت خواهند بود. برای این‌که بتوانیم جمله با will بسازیم، لازم است با تک‌تک ساختارهایی که will در آن‌ها به کار رفته آشنا شویم.

همان‌طور که اشاره شد، کاربرد will برای چهار زمان آینده تعریف شده است. در جدول زیر می‌توانید چهار ساختار را در قالب مثال مشاهده کنید.

ساختار زمان‌های آینده با will
زمان‌هامثال
آینده سادهI will live in Barcelona.
آینده استمراریI will be living in Barcelona.
آینده کاملI will have lived in Barcelona.
آینده کامل استمراریI will have been living in Barcelona.

در ادامه، هر یک از این زمان‌ها را به طور جداگانه و با مثال توضیح خواهیم داد.

کاربرد Will در آینده ساده

ساده‌ترین زمان آینده، با ساختار آینده ساده توصیف می‌شود. زمان آینده ساده برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود و می‌تواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد. ساختار آن، همان‌طور که گفته شد، به صورت «will + verb» است و فعل اصلی همواره به شکل ساده می‌آید. در ادامه این مطلب به چند نکته مهم درباره زمان آینده ساده اشاره کرده‌ایم.

 • فعل زمان آینده ساده به صورت «will + base infinitive» ساخته می‌شود.
 • چون «will» فعل وجهی است، برای فاعل‌های مختلف تغییری نمی‌کند.
 • می‌توانیم از مخفف «ll'» به‌جای «will» استفاده کنیم.
 • در جمله‌های منفی، می‌توانیم از «will not» برای تأکید بیشتر کمک بگیریم.
 • «won't» در حالت محاوره رایج‌تر است.
 • در پاسخ‌های کوتاه  از «Yes, X will» یا «No, X won't» استفاده می‌کنیم.

برای درک بهتر ساختار جمله آینده ساده با will و نحوه استفاده از آن‌ها در جمله‌های مثبت، منفی و پرسشی، به مثال‌های داخل جدول توجه کنید.

جمله آینده ساده با will
جمله پرسشیجمله منفیجمله مثبت
Will you travel?I won't travel.I will travel.
Will you travel?You won't travel.You will travel.
Will he travel?He won't travel.He will travel.
Will she travel?She won't travel.She will travel.
Will it travel?It won't travel.It will travel.
Will they travel?They won't travel.They will travel.
Will you travel?You (plural) won't travel.You (plural) will travel.

کاربرد زمان آینده ساده را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای تصمیم‌گیری‌های آنی یا در لحظه:

I’m hungry. I think I’ll make a sandwich.

گرسنه‌ام. فکر کنم ساندویچ بخورم.

 • برای پیش‌بینی بر اساس باورها:

I’m sure you’ll pass the test.

مطمئنم در امتحان قبول می‌شوی.

 • برای قول دادن:

I won’t tell anyone your secret.

به هیچ‌کس راز تو را نخواهم گفت.

 • برای پیشنهاد دادن:

I'll carry your bags for you.

کیف‌هایت را برایت می‌آورم.

 • برای درخواست کردن:

Will you tell henry I called?

به «هنری» می‌گویید که من زنگ زدم؟

 • برای تهدید کردن:

If you do that again, I'll tell your Mum.

اگر دوباره آن [کار] را انجام دهی، به مامان می‌گویم.

 • برای صحبت کردن درباره حقایق در زمان آینده:

I'll be back later tonight.

امشب دیرتر به خانه برمی‌گردم.

یادگیری زبان انگلیسی

کاربرد Shall به جای Will

در جمله‌های آینده ساده، می‌توانیم از «shall» به‌جای «will» برای جمله‌های آینده با ضمایر فاعلی «I» و «we» نیز استفاده کنیم. اما در مقایسه با «will» کمی رسمی‌تر است. به مثال‌ زیر دقت کنید.

We shall never forget this beautiful day.

هرگز این روز زیبا را فراموش نخواهیم کرد.

همچنین می‌توانیم از «shall» در جمله‌های پرسشی برای پیشنهاد دادن، یا توصیه کردن استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Shall I carry these bags for you?

می‌خواهید این کیف‌ها را برای شما بیاورم؟

Shall I open the window?

ممکن است پنجره را باز کنم؟

What shall I tell Mary about the broken vase?

درباره گلدان شکسته به «ماری» چه بگویم؟

تفاوت جمله با Will و Be going to

علاوه بر مواردی که در خصوص کاربرد will در جمله‌های انگلیسی گفته شد، باید این نکته را یادآوری کنیم که برای پیش‌بینی درباره آینده بر اساس شواهد و برای برنامه‌های قطعی در آینده، «be going to» را به «will» ترجیح می‌دهیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Look at those gray clouds. It’s definitely going to rain!

به آن ابرهای خاکستری نگاه کن. بدون شک می‌خواهد باران ببارد.

What are you going to do after work?

بعد از کار قرار است چه کار کنی؟

I'm going to go to the gym.

می‌خواهم به باشگاه ورزشی بروم.

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» درباره گرامر be going to و فرق آن با will توضیح دادیم. برای مطالعه بیشتر می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

کاربرد Will در آینده استمراری

یکی دیگر از کاربردهای will برای زمان آینده استمراری است. از این زمان برای صحبت کردن درباره عملی استفاده می‌شود که در زمان مشخصی در آینده در حال تداوم خواهد بود. به جدول زیر و جمله‌های زمان آینده استمراری در حالت مثبت، منفی و پرسشی توجه کنید.

جمله آینده استمراری با will
جمله پرسشیجمله منفیجمله مثبت
Will I be working?I won't be working.I will be working.
Will you be working?You won't be working.You will be working.
Will he be working?He won't be working.He will be working.
Will she be working?She won't be working.She will be working.
Will I be working?It won't be working.It will be working.
Will it be working?They won't be working.They will be working.
Will they be working?You won't be working.You (plural) will be working.

کاربرد زمان آینده استمراری را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای بیان عملی که در زمان مشخصی در آینده در حال استمرار خواهد بود:

This time tomorrow, I’ll be flying to Barbados.

فردا همین موقع، من در حال سفر هوایی به «باربادوس» خواهم بود.

 • برای بیان عمل جدید یا موقت:

I’ll be working for my Dad until I find a new job.

من تا وقتی که کار جدیدی پیدا کنم، برای پدرم کار خواهم کرد.

 • برای پیش‌بینی یا حدس زدن درباره وقایع آینده:

He’ll be coming to the party, I guess.

حدس می‌زنم او به مهمانی خواهد آمد.

 • برای پیش‌بینی کردن درباره زمان حال:

She’ll be getting married right now, I imagine.

تصور می‌کنم او همین الآن دارد ازدواج می‌کند.

 • برای درخواست‌های مؤدبانه:

Will you be joining us for dinner?

آیا برای شام به ما ملحق می‌شوی؟

Future with will

افعال حالتی در زبان انگلیسی

باید در نظر داشته باشیم که برخی از فعل‌ها نمی‌توانند به شکل استمراری استفاده شوند. «فعل‌های حالتی» (Stative Verbs) بیانگر، حالت، احساسات، افکار و عقاید هستند. به همین دلیل نمی‌توانیم آن‌ها را با «ing» به کار ببریم. بنابراین، همواره به شکل حال ساده از آن‌ها در جمله استفاده می‌کنیم. به چند مثال زیر و شکل درست و نادرست آن‌ها توجه کنید.

I'll be being a doctor in five years. (نادرست)

I'll be a doctor in five years. (درست)

من تا پنج سال آینده دکتر خواهم شد.

I'll be knowing my results tomorrow. (نادرست)

I'll know my results tomorrow. (درست)

من درباره کارنامه‌ام فردا مطلع می‌شوم.

This will be seeming like a memory this time next year. (نادرست)

This will seem like a memory this time next year. (درست)

به نظر می‌رسد که این [موضوع] سال آینده همین موقع خاطره خواهد شد.

کاربرد Will در آینده کامل

زمان آینده کامل، با ساختار فعل «will have + p.p»، برای صحبت کردن درباره عملی به کار می‌رود که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. به مثال‌های جدول زیر توجه کنید تا با ساختار آینده کامل در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

جمله آینده کامل با will
جمله پرسشیجمله منفیجمله مثبت
Will I have finished?I won't have finished.I will have finished.
Will you have finished?You won't have finished.You will have finished.
Will he have finished?He won't have finished.He will have finished.
Will she have finished?She won't have finished.She will have finished.
Will it have finished?It won't have finished.It will have finished.
Will they have finished?They won't have finished.They will have finished.
Will you have finished?You won't have finished.You (plural) will have finished.

مهم‌ترین قیدهای زمان آینده کامل عبارتند از:

 • by
 • in a day's time
 • in two weeks time
 • in three months' time

به مثال‌های زیر و قیدهای زمان به‌کاررفته برای آینده کامل توجه کنید.

Next September, we’ll have been married for 50 years.

سپتامبر آینده، ۵۰ سال می‌شود که ازدواج کرده‌ایم.

I’ll have finished this report by the time you’re home.

من تا قبل از این‌که خانه باشی، این گزارش را تمام خواهم کرد.

In three years’ time, I’ll have completed my degree.

تا سه سال آینده، من مدرکم را گرفته‌ام.

کاربرد Will در آینده کامل استمراری

از زمان آینده کامل استمراری برای نشان دادن عملی استفاده می‌کنیم که تا قبل از زمان مشخصی در آینده ادامه داشته باشد. معمولاً در این حالت تأکید بر مدت زمان وقوع عمل است. در جدول زیر می‌توانید مثال‌هایی با آینده کامل استمراری مشاهده کنید.

جمله آینده کامل استمراری با will
جمله پرسشیجمله منفیجمله مثبت
Will I have been driving?I won't have been driving.I will have been driving.
Will you have been driving?You won't have been driving.You will have been driving.
Will he have been driving?He won't have been driving.He will have been driving.
Will she have been driving?She won't have been driving.She will have been driving.
Will it have been driving?It won't have been driving.It will have been driving.
Will they have been driving?They won't have been driving.They will have been driving.
Will you (plural) have been driving?You (plural) won't have been driving.You (plural) will have been driving.

مهم‌ترین کاربرد زمان آینده کامل استمراری را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای بیان عملی که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد یافت:

In October, I’ll have been working here for ten years.

در ماه اکتبر، ده سال است که من مشغول کار کردن در اینجا خواهم بود.

 • برای توصیف عملی که درست قبل از وقوع عمل دیگری در آینده تمام خواهد شد:

When I arrive, I’ll have been working all day, so I’ll be tired.

وقتی برسم، تمام روز را مشغول کار کردن بوده‌ام، بنابراین خسته خواهم بود.

مهم‌ترین قیدهای زمان آینده کامل استمراری عبارتند از:

 • by + then / tomorrow / next year
 • by the time
 • when

به مثال زیر و کاربرد قید زمان آینده کامل استمراری توجه کنید.

By the time we arrive, we’ll have been traveling for fifteen hours.

وقتی ما برسیم، پانزده ساعت است که مشغول سفر بوده‌ایم.

نکته: از زمان حال ساده برای بیان اهداف، تصمیم‌گیری و پیشنهاد دادن استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر و شکل درست و نادرست آن‌ها توجه کنید.

I’ll never go to her house again.

Not: I never go to her house again.

من هرگز دوباره به آن خانه نخواهم رفت.

∗∗∗

I’ll help you with that suitcase.

Not: I help you with that suitcase.

من در حمل آن چمدان کمکت خواهم کرد.

چند جمله با will

کاربرد Will در جملات شرطی نوع اول

یکی دیگر از کاربردهای will علاوه بر زمان‌های آینده، در جمله شرطی نوع اول است. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» درباره انواع جملات شرطی توضیح دادیم و کاربرد آن‌ها را بررسی کردیم. جمله شرطی نوع اول برای بیان اتفاق واقعی در زمان حال یا آینده استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

If I miss the train, I’ll take the next one.

اگر از قطار جا بمانم، با قطار بعدی می‌روم.

همان‌طور که در مثال فوق مشاهده کردید، جمله شرطی از دو بخش تشکیل شده که به آن جمله‌واره می‌گویند. جمله‌واره اول «If Clause» و جمله‌‌واره دوم «Main Clause» یا «Result Clause» نام دارد. در واقع جمله‌واره دوم نتیجه عمل جمله‌واره اول است. برای ساختن جمله شرطی نوع اول، بعد از «if» و فاعل، فعل حال ساده به کار می‌رود.

در جمله‌واره دوم فعل به صورت آینده ساده کاربرد دارد که می‌تواند با «will» و شکل ساده فعل بیان شود. بنابراین کاربرد «will» در جملات شرطی نوع اول، در جمله‌واره اصلی یا «Main Clause» خواهد بود و احتمال وقوع چیزی را در زمان آینده نشان خواهد داد.

می‌توانیم جای جمله‌واره‌ها را در جمله شرطی نوع اول عوض کنیم، مانند مثال زیر:

If she gets the job, she will have to move to Germany.

اگر او شغل را به دست آورد، مجبور است به آلمان نقل‌مکان کند.

I’ll take a day off if the weather’s fine next week.

اگر هفته دیگر هوا خوب باشد، مرخصی می‌گیرم.

جمله با Will در تگ کوئسشن

«تگ کوئسشن» (Tag Question) نوعی جمله پرسشی است که به صورت کوتاه و در ادامه جمله خبری می‌آید. هدف از این نوع سؤال‌ها، کسب اطلاعات بیشتر یا گرفتن تأیید از مخاطب است. تگ‌ کوئسشن (تلفظ درست آن کوئسچن «/ˈkwestʃən/» است) برای انواع زمان‌ها به کار می‌رود، بنابراین می‌توان برای ساختن جمله با will نیز از آن‌ها کمک گرفت.

برای ساختن تگ کوئسشن با will، ابتدا جمله خبری را می‌آوریم، سپس از «will» یا «won't» و ضمیر فاعلی استفاده می‌کنیم. اگر جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن آن منفی و اگر جمله خبری منفی باشد، تگ کوئسشن آن مثبت است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

John will call her tomorrow, won’t he?

«جان» فردا با او تماس خواهد گرفت، مگر نه؟

All those girls will be sitting quietly, won’t they?

همه آن دخترها ساکت خواهند نشست، مگر نه؟

Maggie won’t report me, will she?

«مگی» به من گزارش نخواهد داد، درست است؟

در برخی موارد،  بعد از جملات دستوری از تگ کوئسشن با will استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Do it now, will you?

الآن انجامش بده، باشه؟

Don't forget, will you?

یادت نره، باشه؟

کاربرد Will در جملات پرسشی منفی

برخی از جمله‌ها در زبان انگلیسی به صورت پرسشی منفی هستند، یعنی در خود سؤال، از منفی‌کننده «not» استفاده می‌شود. به این دسته از جمله‌ها، «جمله‌های پرسشی منفی»  (Negative Questions) گفته می‌شود. برای ساختن این نوع جمله با will، در حالت سؤالی، بعد از «will» از «not» استفاده می‌کنیم. اما کاربرد آن برای حالت‌های رسمی و غیررسمی فرق دارد. به دو مثال زیر توجه کنید.

Why won't you talk to her?

چرا با او صحبت نمی‌کنی؟

(در این جمله از شکل کوتاه «won't» در حالت منفی استفاده شده است که در موقعیت‌های غیررسمی و محاوره کاربرد دارد.)

Why will she not hold the meeting?

چرا او جلسه را تشکیل نمی‌دهد؟

(در این مثال از شکل کامل «will» در حالت منفی استفاده شده و بین «will» و «not» فاعل قرار می‌گیرد. کاربرد این جمله‌ها در موقعیت‌های رسمی است.)

یادگیری زبان انگلیسی

شکل کوتاه Will

در زبان محاوره، معمولاً از شکل کوتاه «will» استفاده می‌کنیم که برای جمله‌های مثبت به صورت «ll'» و برای جمله‌های منفی به شکل «won't» نوشته می‌شود. به دو مثال زیر و تلفظ شکل کوتاه «will» در حالت مثبت و منفی توجه کنید.

She'll call Mary tomorrow.

او فردا با «ماری» تماس خواهد گرفت.

She won't call Mary tomorrow.

او فردا با «ماری» تماس نخواهد گرفت.

در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه «will» را برای همه فاعل‌های در جملات مثبت و منفی مشاهده کنید.

شکل کوتاه will

شکل کوتاه / شکل بلند (منفی)شکل کوتاه / شکل بلند (مثبت)
I will not / I won'tI will / I'll
You will not / You won'tYou will / You'll
he will not / He won'tHe will / He'll
She will not / She won'tShe will / She'll
It will not / It won'tIt will / it'll
We will not / We won'tWe will / We'll
They will not / They won'tThey will / They'll

چند جمله با Will

اکنون که با ساختار و کاربرد will آشنا شدیم، در ادامه به چند جمله با will در حالت مثبت، منفی و پرسشی اشاره خواهیم کرد. همچنین چند مثال تگ کوئسشن با will و جمله شرطی نوع اول با will را مشاهده می‌کنید.

I will go to the cinema tonight.

امشب به سینما خواهم رفت.

He will play tennis tomorrow.

او فردا تنیس بازی می‌کند.

She will be happy with her exam results.

او از نتایج امتحان خود راضی خواهد بود.

They will take the bus to the South next week.

آن‌ها هفته آینده با اتوبوس به جنوب می‌روند.

In five minutes I’ll still be reading this blog post.

پنج دقیقه دیگر، من همچنان در حال خواندن این پست وبلاگ خواهم بود.

In two hours I’ll be at home watching TV on the sofa.

دو ساعت دیگر در خانه خواهم بود و روی مبل تلویزیون تماشا می‌کنم.

At 9pm I’ll be cooking dinner.

ساعت 9 شب در حال پختن شام خواهم بود.

Where will he be waiting for me?

کجا منتظر من خواهد بود؟

How will you be traveling to the exhibition?

چگونه (با چه وسیله‌ای) به نمایشگاه خواهید رفت؟

This time tomorrow I’ll be doing my English exam.

فردا همین موقع در حال امتحان دادن زبان انگلیسی‌ام خواهم بود.

I’ll probably be playing football on Saturday morning.

من احتمالاً شنبه صبح فوتبال بازی خواهم کرد.

He’ll have been catching criminals for four hours.

او چهار ساعت است که در حال دستگیری مجرمان است.

She’ll have been saving lives for four hours.

او چهار ساعت است که در حال نجات دادن جان آن‌هاست.

He’ll have been teaching grammar for four hours.

او چهار ساعت است که گرامر تدریس می‌کند.

They’ll have been cooking for four hours.

آن‌ها چهار ساعت است که در حال پختن هستند.

She’ll have been kicking a ball around for four hours.

او به مدت چهار ساعت به توپ ضربه می‌زند.

How many contestants will be attempting to win the prize?

چند شرکت‌کننده برای بردن جایزه تلاش خواهند کرد؟

Which runners will be running the race?

کدام‌یک از دونده‌ها در حال اجرای مسابقه خواهند بود؟

Margaret will have married Kevin by then.

«مارگارت» تا آن زمان با «کوین» ازدواج کرده است.

The storm will have raged by the time we arrive.

تا زمانی که ما برسیم، توفان بیداد خواهد کرد.

Mom will have cooked our favorite meal by the time we arrive.

تا قبل از رسیدن ما، مامان غذای مورد علاقه ما را پخته است.

Will he have slept eight hours?

آیا او هشت ساعت خوابیده است؟

Learn English

Will the plant have grown by then?

آیا تا آن موقع گیاه رشد کرده است؟

When will Henry have run?

چه زمانی «هنری» دویده است؟

How will you be traveling to the exhibition?

چگونه (با چه وسیله‌ای) تا نمایشگاه می‌روی؟

She'll not come to the party, will she?

او به مهمانی نمی‌آید، مگر نه؟

They will be going to Paris this time next week, won't they?

آن‌ها هفته آینده همین موقع به پاریس خواهند رفت، این‌طور نیست؟

They will help, won't they?

آن‌ها کمک خواهند کرد، این‌طور نیست؟

Why won’t you tell him the truth?

چرا حقیقت را به او نمی‌گویی؟

If I study today, I'll go to the party tonight.

اگر امروز درس بخوانم، امشب به مهمانی خواهم رفت.

If I have enough money, I'll buy some new shoes.

اگر پول کافی داشته باشم، چند کفش نو می‌خرم.

She'll be late if the train is delayed.

اگر قطار تأخیر داشته باشد، او دیر می‌آید.

She'll miss the bus if she doesn't leave soon.

اگر زودتر نرود، از اتوبوس جا می‌ماند.

If I see her, I'll tell her.

اگه ببینمش، به او می‌گویم.

سوالات رایج درباره جمله با Will

با توجه به این‌که «will» در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد و برای زمان‌های آینده مختلفی کاربرد دارد، در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص جمله با will پاسخ دهیم.

ساختار جمله با Will چگونه است؟

از «will» برای زمان آینده استفاده می‌شود. ساختار جمله با will به صورت «subject + will + verb» برای آینده ساده است. البته «will» برای زمان‌های دیگر نیز استفاده می‌شود. برای مثال، ساختار فعل برای آینده استمراری به صورت «will be + verb + ing»، برای آینده کامل به صورت «will have + p.p»‌ و برای آینده کامل استمراری به صورت «will + have + been + verb + ing» نوشته می‌شود.

کاربرد will در جملات شرطی نوع اول چیست؟

جمله شرطی نوع اول برای بیان اتفاق واقعی در زمان حال یا آینده استفاده می‌شود. جمله‌واره اول «If Clause» و جمله‌‌واره دوم «Main Clause» یا «Result Clause» نام دارد. در واقع جمله‌واره دوم نتیجه عمل جمله‌واره اول است. برای ساختن جمله شرطی نوع اول، بعد از «if» و فاعل، فعل حال ساده به کار می‌رود.

در جمله‌واره دوم فعل به صورت آینده ساده کاربرد دارد که می‌تواند با «will» و شکل ساده فعل بیان شود. بنابراین کاربرد «will» در جملات شرطی نوع اول، در جمله‌واره اصلی یا «Main Clause» خواهد بود و احتمال وقوع چیزی را در زمان آینده نشان خواهد داد.

شکل کوتاه Will چگونه نوشته می‌شود؟

در زبان محاوره، معمولاً از شکل کوتاه «will» استفاده می‌کنیم که برای جمله‌های مثبت به صورت «ll'» و برای جمله‌های منفی به شکل «won't» نوشته می‌شود.

کاربرد Will در تگ کوئسشن چیست؟

برای ساختن تگ کوئسشن با will، ابتدا جمله خبری را می‌آوریم، سپس از «will» یا «won't» و ضمیر فاعلی استفاده می‌کنیم. اگر جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن آن منفی و اگر جمله خبری منفی باشد، تگ کوئسشن آن مثبت است.

تمرین جمله با Will

برای درک بهتر انواع جمله با will در ادامه این مطلب چند تمرین همراه با پاسخ را مشاهده می‌کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با فعل آینده ساده پر کنید.

Q1: I _____ you to your lesson at 4 pm. (drive)

جواب

Answer: I‘ll drive you to your lesson at 4 pm.

Q2: He _____ overtime anymore (not work)

جواب

Answer: He won’t work overtime anymore.

Q3: Sam _______ the documents over to you tomorrow. (bring)

جواب

Answer: Sam will bring the documents over to you tomorrow.

Q4: The managers ________ about the budget until next Thursday. (not decide)

جواب

Answer: The managers won't decide about the budget until next Thursday.

Q5: _______ your sister ______ in a large church? (get married)

جواب

Answer: Will your sister get married in a large church?

Q6: ________ he _____ you move to your new apartment? (not help)

جواب

Answer: Won't he help you move to your new apartment?

Q7: I _________ him this time. He mustn’t do that again. (forgive)

جواب

Answer: I will forgive him this time. He mustn’t do that again.

جمله با will در انگلیسی

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I ________ during rush hour.
will be driving
will have drive
will be drive
2. He will not be _____ the bus today.
take
taken
taking
3. They ________ the cottage that weekend.
using
'll be using
're be using
4. Nigel _____ be coming to the picnic.
won't
won't not
willn't
5. Where ________ sleeping?
you be
will you
will you be
6. We'll be ________ the news at 10pm.
watch
watching
to watch
7. I'll try my best to spot you. What ________ wearing?
will you
will
will you be
8. Don't forget your snow pants. It ________ by the time you get to school.
will snowing
is snowing
will be snowing
9. At noon tomorrow, I ________ on a beach somewhere.
'll be relaxing
relax
will being relax
10. Sorry, I can't. I ________ my daughter to work at that time.
will be taking
'll take
won't be take

تمرین سوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Which sentence uses will incorrectly? (Which sentence is not a prediction?)
James won’t be on time.
I will go on holiday to France next week.
Electric cars will become more and more popular.
2. Which sentence uses will incorrectly? (Which sentence is not an offer?)
James will help you make the dinner.
I’ll bring you a chair.
Sarah will go to a meeting in Brussels next week.
3. Which sentence is correct?
Harry won’t enjoy the concert.
Sorry, I’ll late for the meeting.
Paul will to give you a receipt.
4. Which is the correct reply? Sorry, the director isn’t here at the moment.
Okay, I come back later.
Okay, I come back later.
Okay, I’ll come back later.
5. Which question is NOT correct?
What time will the party start?
What time will the party start?
Where will you live?
6. Which sentence is correct?
The manager won’t late.
I won’t be late.
Dennis won’t coming with us.
7. Which sentence uses will correctly? (Which sentence is not a plan?)
I’ll go on holiday to Spain next week.
My friend Julie will visit me at the weekend.
It’ll probably rain tomorrow.
8. Which reply is correct? Oh no! I forgot my wallet!
Don’t worry. I’ll buying you a drink.
Don’t worry. I’ll buy you a drink.
Don’t worry. I buy you a drink.
9. What’s the correct reply? Will you be at the meeting tomorrow?
Yes, I will.
Yes, I’ll.
No, I’ll not.
10. Complete the sentence. I’m afraid __________ at the meeting tomorrow.
I won’t
I’ll be not
I won’t be

تمرین چهارم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. My English class ends at 3 pm. So at 4 o'clock it ___
will be ending
will have ended
2. John swims from 9 to 10 every morning. So at 9:30 tomorrow morning he ___
will be swimming
will have swum
3. I will graduate in December. So, in January I ___
will be graduating
will have graduated
4. The movie starts at 5:30. It's 5:20. It will take us 30 minutes to get to the theater. When we get there, the movie ___
will be starting
will have started
5. Mary always watches the news on TV from 8 to 8:30 pm. It's 8:15 now. If we call her now, she ___
will be watching the news
will have watched the news
6. I will go to Europe on February 10th. Please call me before that day. If you call me after February 10, I already ___ to Europe.
will be going
will have gone
7. My father uses the computer until 6 pm every day. It's 5 o'clock now. Let's wait until 6. If we go home now, he ___the computer.
will be using
will have used
8. Susan is on vacation in Florida. She doesn't have much money and she's spending it too quickly. Before the end of her vacation, she ___ all her money. She'll be broke.
will be spending
will have spent
9. I'm very tired today. I'm going to bed early. Please don't call me after 9 pm because I ___
will be sleeping
will have slept
10. I have a very important English test tomorrow. I will study hard today and I'm sure before I go to bed I ___ all the verb tenses
will be learning
will have learned
 

جمع‌بندی

در این آموزش به انوع جمله با will اشاره کردیم. «will» در دسته افعال کمکی وجهی قرار می‌گیرد و برای اشاره به آینده به کار می‌رود. در زبان انگلیسی از چهار روش برای صحبت کردن درمورد آینده با will استفاده می‌شود که عبارتند از:

 • آینده ساده
 • آینده استمراری
 • آینده کامل
 • آینده کامل استمراری

در این مطلب با ساختار will برای هر یک از زمان‌های فوق آشنا شدیم و فرمول و کاربرد آن را به کمک مثال و تمرین یاد گرفتیم. علاوه بر این، مثال‌‌های متعددی با جمله‌های مثبت، منفی و پرسشی با will زدیم. در ادامه نیز تمرین‌هایی برای درک بهتر ساختار جمله با will ارائه کردیم.

در جدول زیر می‌توانید کاربردهای will را به طور خلاصه مشاهده کنید.

کاربردهای Will
آینده سادهI will talk to her soon.
آینده استمراریShe'll be working this time tomorrow.
آینده کاملShe'll have worked by 5:00 tomorrow.
آینده کامل استمراریWe will have been playing tennis by the time the arrive.
تگ کوئسشنYou will stay at home tomorrow, won't you?
شرطی نوع اولIf it rains, we won't go on a picnic.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Oxford HouseGingerEnglisch HilfenEnglish ClubExam English
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *