زبان انگلیسی ۲۱۱۷ بازدید

برای توصیف آینده در انگلیسی، روش‌های مختلفی وجود دارد. دو روش رایج و کاربردی، استفاده از «will» و «going to» است. کاربردهای هر یک از این دو روش با هم تفاوت دارد و ما در این آموزش، قصد داریم فرق بین will و going to را توضیح دهیم. علاوه بر این، کاربردهای هر یک را به طور جداگانه و به کمک مثال بررسی خواهیم کرد.

تعریف آینده در انگلیسی

زمان آینده، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای توصیف وقایعی به کار می‌رود که در آینده رخ خواهد داد یا قرار است در آینده اتفاق بیفتد. روش‌های مختلفی برای بیان زمان آینده در انگلیسی وجود دارد. دو روش رایج و کاربردی در انگلیسی روزمره، استفاده از «will» و «going to» است. بسیاری از زبان‌آموزان، هنگام استفاده از آن‌ها دچار مشکل می‌شوند، زیرا کاربرد هر یک در موقعیت‌های مختلف فرق دارد. در این آموزش، تمرکز اصلی ما روی بررسی فرق بین will و going to است.

ساختار will و going to

فرمول گرامر will به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + verb

Subject + will not (won't) + verb

فرمول گرامر going to نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + am/is/are + going to + verb

Subject + am/is/are not + going to + verb

قبل از آن‌که کاربردهای will و going to را توضیح دهیم، ابتدا چند مثال زده‌ایم تا با ساختار will و going to در قالب جمله و ترجمه آن آشنا شوید.

I'll buy one for you too.

یکی هم برای تو می‌خرم.

I think I'll try one of those.

فکر کنم یکی از آن‌ها را امتحان خواهم کرد.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربردهای will

کاربردهای will در انگلیسی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

 • برای توصیف عملی که تصمیم داریم در همین لحظه انجام دهیم (تصمیمات آنی):

A: We need some paper for the photocopier.

B: Okay, I’ll go and get some.

ما به چند برگه کاغذ برای دستگاه فتوکپی احتیاج داریم.

بسیار خب. من می‌روم و تعدادی [برگه] می‌گیرم.

A: What would you like to eat?

B: I’ll have pizza please.

چه غذایی میل دارید؟

پیتزا می‌خورم، لطفاً.

 • برای پرسیدن یا دادن اطلاعات درباره آینده:

Her parents will be here in about an hour.

والدین او حدود یک ساعت دیگر اینجا خواهند بود.

All her friends will come to her wedding.

همه دوستانش به جشن عروسی او خواهند آمد.

 • برای پیش‌بینی درباره آینده:

I think it will rain tomorrow.

فکر می‌کنم فردا باران ببارد.

Al Pacino will win the award for Best Actor.

«آل پاچینو» برنده جایزه بهترین بازیگر مرد خواهد شد.

Do you think Brazil will win the World Cup?

فکر می‌کنی برزیل قهرمان جام جهانی شود؟

Don’t phone her now, she’ll be busy.

الآن به او زنگ نزن، سرش شلوغ است.

 • برای پیشنهاد دادن به انجام کاری:

I’ll take you to the airport tomorrow.

من فردا تو را به فرودگاه خواهم رساند.

That suitcase looks heavy, I’ll carry it for you.

آن چمدان سنگین به نظر می‌رسد. من آن را برای شما حمل می‌کنم.

 • برای موافقت به انجام کاری:

Okay, I’ll come with you.

بسیار خب، من با شما می‌آیم.

 • برای قول دادن به انجام کاری:

I promise I won’t tell anyone you broke the window.

قول می‌دهم که به کسی نگویم تو پنجره را شکستی.

 • برای درخواست دادن مؤدبانه:

Will you open the door please?

ممکن است لطفاً در را باز کنی؟

Will you marry me?

با من ازدواج می‌کنی؟

 • برای رد کردن درخواست:

No, I won’t cook dinner. You can cook it yourself.

نه، من شام نمی‌پزم. می‌توانی خودت بپزی.

I’ve asked him but he won’t do it.

از او پرسیدم، اما انجام نمی‌دهد.

Learn English

کاربردهای going to

از «going to» برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

فیلم آموزشی مرتبط
 • برای برنامه‌ها یا تصمیماتی که از قبل گرفته شده است:

A: Is John coming home soon?

B: Yes, I’m going to meet him at the airport tomorrow.

A: آیا «جان» به زودی می‌آید؟

B: بله، من فردا با او در فرودگاه دیدار خواهم کرد.

I’m going to watch TV, because my favorite program is on.

می‌خواهم تلویزیون تماشا کنم، زیرا برنامه محبوبم در حال پخش شدن است.

 • برای پیش‌بینی درباره آینده‌ای که بر اساس شواهد فعلی است.

Look at the sky. It’s going to rain soon.

به آسمان نگاه کن. قرار است باران ببارد.

Germany has just scored. England is going to lose again.

آلمان همین چند لحظه پیش گل زد. انگلیس دوباره قرار است ببازد.

تلفظ going to

در زبان محاوره، «going to» به سه حالت مختلف تلفظ می‌شود که عبارت است از:

 • /gəʊɪŋtə/: صدای مصوت to به «schwa» تغییر می‌کند.
 • /gəʊɪntə/: صدای مصوت to به «schwa» تغییر می‌کند و تلفظ آخرین حرف صامت «going» از «ŋ» به «n» تغییر می‌کند.
 • /gʌnə/: در این حالت «going to» به صورت «gonna» نوشته و خوانده می‌شود.

شباهت will و going to

برای پیش‌بینی در آینده، هم می‌توانیم از «will» و هم از «going to» استفاده کنیم، بدون آن‌که تغییری در معنی جمله حاصل شود، مانند مثال‌های زیر:

I think it will be foggy tomorrow.

=

I think it is going to be foggy tomorrow.

فکر می‌کنم فردا هوا مه‌آلود باشد.

نکته: بعد از «will» و «going to» همواره از شکل ساده فعل استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

She will visit her family soon.

او به زودی به دیدن خانواده‌اش خواهد رفت.

∗∗∗

She is going to visit her family this weekend.

او قرار است این آخر هفته به دیدن خانواده‌اش برود.

فیلم آموزشی مرتبط

فرق بین will و going to

همان‌طور که اشاره شد، will و going to تفاوت‌هایی با هم دارند و همین مسئله باعث می‌شود که در موقعیت‌های مختلفی مورد استفاده قرار بگیرند. به طور کلی، فرق بین will و going to در چهار مورد زیر خلاصه شده است.

از «will» برای توصیف عملی در آینده استفاده می‌شود که در همان لحظه تصمیم به انجام آن گرفته‌ایم، درحالی که «going to» برای توصیف برنامه‌های از قبل تعیین‌شده و به طور کلی تصمیماتی به کار می‌رود که قبل از صحبت کردن گرفته شده است:

I‘ll have salad.

من سالاد سفارش می‌دهم.

(«ll'» شکل کوتاه «will» است.)

I’m going to visit my aunt next Friday.

جمعه آینده به دیدن عمه/خاله‌ام خواهم رفت.

 • «will» برای پیش‌بینی بر اساس عقاید شخصی یا تجربه‌ است، در حالی که «going to» برای پیش‌بینی بر اساس شواهد فعلی به کار می‌رود:

I think Manchester United will win the game.

فکر می‌کنم منچستر یونایتد بازی را ببرد.

Look at those black clouds. It is going to rain.

به آن ابرهای سیاه نگاه کن. می‌خواهد باران ببارد.

 • از «will» برای بیان حقیقتی در آینده استفاده می‌شود، در حالی که «going to» برای توصیف چیزی به کار می‌رود که قرار است اتفاق بیفتد:

The sun will rise tomorrow.

خورشید فردا طلوع خواهد کرد.

 The bomb is going to explode.

بمب قرار است منفجر شود.

 • همان‌طور که اشاره شد، از «will» برای قول دادن، پیشنهاد دادن، تهدید کردن یا رد کردن درخواست استفاده می‌شود:

I promise I won’t tell anyone you broke the window.

قول می‌دهم به کسی نگویم که تو پنجره را شکستی. (قول دادن)

I‘ll take you to the airport tomorrow.

من فردا تو را به فرودگاه خواهم برد. (پیشنهاد دادن)

I‘ll tell your parents what you did.

به پدر و مادرت می‌گویم که چه کار کردی. (تهدید کردن)

No, I won’t tell her anything. You tell her yourself.

نه، من به او چیزی نمی‌گویم. خودت به او بگو. (رد کردن درخواست)

کاربرد will

جدول مقایسه will و going to

برای درک بهتر فرق بین will و going to، در جدول زیر، این تفاوت‌ها را به طور خلاصه کنار هم قرار داده‌ایم.

be going to + infinitive will + infinitive
تصمیمی که از قبل گرفته شده است. تصمیمی که در لحظه صحبت کردن گرفته شده است.
پیش‌بینی بر اساس آنچه می‌بینیم یا می‌شنویم. پیش‌بینی بر اساس نظریات
حقیقتی در آینده
برای قول دادن، درخواست و پیشنهاد کردن

کاربرد حال استمراری در آینده

علاوه بر «will» و «going to»، برای زمان آینده از زمان حال استمراری نیز استفاده می‌شود. در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، در مطلب زمان حال استمراری، به این نکته اشاره کردیم که برای بیان عملی به کار می‌رود که در همین لحظه در حال رخ دادن باشد. یکی دیگر از کاربردهای حال استمراری، در توصیف آینده است. در واقع می‌توانیم به‌جای «going to» از «verb + ing» استفاده کنیم. حال استمراری برای آینده، در توصیف برنامه‌هایی به کار می‌رود که از وقوع آن‌ها مطمئن هستیم و از قبل زمان و مکان آن‌ها را تعیین کرده‌ایم. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I'm going to the cinema tonight.

من امشب به سینما می‌روم.

I'm going to go to the cinema tonight.

من امشب قصد دارم به سینما بروم.

در هر دو مثال فوق، از قبل برای رفتن به سینما برنامه‌ریزی شده و برخلاف «will» تصمیم آنی گرفته نشده است. به چند مثال دیگر با حال استمراری توجه کنید.

فیلم آموزشی مرتبط

I’m staying at home tonight.

من امشب در خانه می‌مانم.

She isn’t working on Thursday.

او پنجشنبه کار نمی‌کند.

We’re meeting at two o’clock.

ما ساعت ۲ یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد.

John and Samantha are getting married tomorrow.

«جان» و «سامانتا» فردا ازدواج می‌کنند.

کاربرد will و going to

کاربرد حال ساده در آینده

از دیگر روش‌های توصیف آینده، استفاده از حال ساده است. زمان حال ساده، به دو روش برای آینده کاربرد دارد که در ادامه این مطلب به آن اشاره کرده‌ایم.

 • برای جداول زمانی و رخدادهای مربوط به آن، مانند زمان حرکت وسایل نقلیه یا شروع کلاس:

My train leaves at six tonight.

قطار من امشب ساعت ۶ حرکت می‌کند.

His class starts at 9 a.m. tomorrow.

کلاس او ساعت ۹ صبح فردا شروع می‌شود.

فیلم آموزشی مرتبط
 • بعد از کلمات خاص و زمانی که جمله معنی آینده داشته باشد. این کلمات عبارت‌اند از:
  • before
  • after
  • as soon as
  • until
  • when

به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I'll call you when I get home.

وقتی برسم خانه، با شما تماس می‌گیرم.

She's going to study after she finishes dinner.

او قصد دارد بعد از خوردن شام مطالعه کند.

Please drink some water as soon as you complete the race.

لطفاً به محض پایان مسابقه، آب بنوشید.

جمع‌بندی

در این آموزش با کاربرد will و going to برای زمان آینده آشنا شدیم و فرق بین will و going to را یاد گرفتیم. همچنین برای درک بهتر این تفاوت‌ها، مثال‌هایی ارائه دادیم. به طور کلی، برای توصیف آینده، روش‌های مختلفی وجود دارد که در این آموزش به تعدادی از آن‌ها اشاره کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.