زبان انگلیسی ۱۶۹۲ بازدید

کاربرد فعل‌ها در زبان انگلیسی از اهمیت بالایی برخوردار است. فعل جمله علاوه بر معنی، نکات مهمی را به مخاطب منتقل می‌کند. از این میان می‌توان به زمان و چگونگی انجام کار اشاره کرد. اما در جملات آرزویی در انگلیسی، از فعل‌هایی استفاده می‌شود که ساختار و معنای آن‌ها در جملات مختلف یکسان نیست. در این آموزش قصد داریم به بررسی فعل‌ها و ساختار جملات آرزویی در انگلیسی بپردازیم.

جملات آرزویی در انگلیسی

ساختار جملات آرزویی در انگلیسی کاملا متفاوت با فارسی است. در زبان فارسی، دو فعل «آرزو داشتن» و «امیدوار بودن» برای بیان آرزوها استفاده می‌شوند. در جملات مختلف، این کلمات معمولا به اتفاق یا رویایی اشاره می‌کنند که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد.

اما ساختار جملات آرزویی در انگلیسی کاملا متفاوت است. آنچه در فارسی آرزو می‌شود و امیدواریم در آینده اتفاق بیفتد، در انگلیسی معادل فعل «hope» است. این فعل به اتفاقاتی که ممکن و محتمل هستند اشاره می‌کند و با ساختارهایی ویژه در جملات استفاده می‌شوند.

جملات آرزویی در انگلیسی

ساختارهای فعل Hope در ساخت جملات آرزویی در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، فعل «hope» ساختار ویژه‌ای برای ساخت جملات آرزویی در انگلیسی دارد. برای استفاده از این فعل، توجه به زمان مهم است چون برخی آرزوها درباره حال و برخی دیگر درباره آینده هستند. به چند مثال برای بیان آرزوهایی که درباره حال هستند توجه کنید.

I hope you feel better today.

امیدوارم امروز حالت بهتر باشد.

She hopes it doesn't rain today.

او امیدوار است امروز باران نبارد.

We hope you are enjoying the holiday.

 امیدواریم از تعطیلات لذت ببرید.

در این مثال‌ها، جملات آرزویی درباره حال هستند. به عنوان مثال، در جمله اول از فعل «feel» استفاده شده و زمان آن حال ساده است. در جمله دوم نیز فعل منفی «doesn't rain» نشان از حال ساده دارد. در آخرین جمله، فعل «are enjoying» به زمان حال استمراری اشاره دارد و نشان‌دهنده آرزویی درباره زمان حال است. اما در برخی جملات نیز، آرزویی درباره آینده وجود دارد که با دو ساختار متفاوت نشان داده می‌شود.

  • استفاده از مصدر بعد از فعل «hope»
  • استفاده از جمله‌ای جدید با استفاده از فعل وجهی «will»

بر این اساس، بعد از فعل hope می‌توان از مصدر (Infinitive) و یا دو فعل وجهی «can» و «will» برای ساخت جملاتی درباره آینده استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید.

They hope to see you soon.

آن‌ها امیدوارند به زودی تو را ببینند.

 I hope we can win the game.

امیدوارم بازی را ببریم.

She hopes to succeed in the exam.

او امیدوار است در امتحان موفق شود.

We hope you will get better soon.

ما امیدواریم حال تو به زودی بهتر شود.

با توجه به مثال‌های فوق، در مثال‌‌های اول و سوم، بعد از فعل «hope» از مصدر (Infinitive) استفاده شده و در مثال‌های دوم و چهارم، فعل‌های وجهی «will» و «can» به کار رفته‌اند.

فیلم آموزشی مرتبط

استفاده از کلمه Wish در جملات آرزویی در انگلیسی

کلمه «wish» با دو نقش دستوری «اسم» و «فعل» برای بیان آرزوها استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی این دو نقش دستوری می‌پردازیم.

کلمه wish با نقش دستوری اسم

واژ‌ه «wish» در انگلیسی، معادل واژه «آرزو» در فارسی به شمار می‌آید. به چند مثال توجه کنید.

We send her our best wishes.

ما برای او بهترین آرزوها را داریم.

Different people have different wishes.

افراد مختلف، آرزوهای متفاوتی دارند.

کلمه wish با نقش دستوری فعل

در حالت فعلی کلمه «wish» دو معنای متفاوت دارد. با توجه به ساختاری که کلمه «wish» در آن استفاده می‌شود، این کلمه در فارسی به معنی «خواستن» و «ای‌ کاش» است. به عبارت بهتر، این کلمه در دو قالب واقعی و غیرواقعی دو معنای متفاوت دارد.

استفاده از کلمه wish با معنی «خواستن»

کلمه «wish» به معنی‌«خواستن» و «میل داشتن» است. باید دقت داشت که در جملات مختلف، بعد از کلمه «wish» باید از مصدر (Infinitive) استفاده کرد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

The professor wishes to see you after the class.

استاد تمایل دارند بعد از کلاس شما را ببینند.

I wish to talk to the manager.

من می‌خواهم با مدیر صحبت کنم.

Do you wish to make a change in the decoration?

آیا می‌خواهی چیدمان را تغییر دهی؟

در جملات بالا، کلمه «wish» به معنی «خواستن» است و برای بیان شرایط واقعی استفاده شده است. در برخی جملات پس از فعل «wish» از مفعول استفاده می‌شود و پس از آن مصدر به جمله اضافه می‌شود. به چند مثال توجه کنید.

I don't wish you to tell a lie.

من نمیخواهم تو دروغ بگویی.

They wished him to go.

آن‌ها می‌خواستند که او برود.

He wishes you to stop complaining.

او می‌خواهد که تو دست از شکایت برداری.

استفاده از wish با معنی «ای کاش»

با توجه به این‌که کلمه «wish» در جملات آرزویی نکات و جزئیات زیادی دارد. معنی «ای کاش»، مهم‌ترین کاربرد آن است. نخستین نکته‌ای نباید فراموش کنیم این است که فعل «wish»، فعل اصلی جمله است. پس زمان جمله با توجه به این فعل مشخص می‌گردد. یعنی وقتی این کلمه پسوند «ed» نداشته باشد، جمله به زمان حال اشاره دارد.

کلمه «wish» در جملات آرزویی به معنی «ای کاش» در فارسی است. این کلمه به مسائلی اشاره دارد که گاهی فقط در حال حاضر و گاهی هرگز امکان‌پذیر نیستند. به این ترتیب جملات آرزویی در انگلیسی که با استفاده از کلمه «wish» ساخته شده‌اند، در واقع آرزوی محالی را بیان می‌کنند.

آرزوها و ای کاش‌ها گاهی درباره حال و گاهی درباره گذشته هستند. بر همین اساس، زمان فعل‌هایی که باید بعد از «wish» استفاده شوند متفاوت است. برای بیان غیرواقعی یا محال بودن آرزوها، باید زمان‌ سایر فعل‌های جمله به گذشته تبدیل شود.

گرامر جملات آرزویی

استفاده از wish در جملات آرزویی درباره زمان حال

گاهی در زمان حال، با شرایط ناخوشایندی روبه‌رو هستیم که آرزو می‌کنیم چنین نبود. به عنوان مثال، فرض کنید امتحان مهمی دارید ولی فرصت کافی برای مطالعه ندارید. در این حالت، آرزو می‌کنید که ای کاش زمان بیشتری داشتید یا درس دشوار نبود. به چند مثال توجه کنید.

I wish I didn't have a test.

آرزو می‌کنم ای کاش امتحان نداشتم.

He wishes he could study more.

او آرزو می‌کند ای کاش می‌شد بیشتر درس بخواند.

The students wish the exam were easy.

بچه‌ها آرزو می‌کنند ای کاش امتحان آسان‌تر بود.

در همه این مثال‌ها فعل «wish» به زمان حال اشاره دارد اما بعد از آن قسمت جدیدی از جمله شروع می‌شود که در آن از فعل گذشته استفاده شده است. مثلا، در جمله اول «didn't have» در جمله دوم «could» و در جمله سوم «were» همگی فعل‌های گذشته هستند. دلیل استفاده از فعل‌ گذشته، بیان غیر واقعی بودن جمله است.

مثلا در جمله اول واقعیت این است که گوینده امتحان دارد، اما آرزو می‌کند که امتحان نداشت. در جمله دوم نیز، او فرصتی برای درس خواندن ندارد اما آرزو می‌کند که وقت برای درس خواندن داشت. در جمله آخر نیز در واقع امتحان دشوار است و دانش‌آموزان آرزو می‌کنند امتحان آسان بود.

نکته: برای استفاده از فعل «wish»، زمان فعل به گذشته تغییر می‌کند اما در نوع فعل تغییری ایجاد نمی‌شود. به چند مثال توجه کنید.

He doesn't listen to my friend.

او به حرف‌های دوستم گوش نمی‌دهد.

I wish he listened to my friend.

ای کاش او به حرف‌های دوستم گوش می‌داد.

∗∗∗

You are not acting wisely.

تو عاقلانه عمل نمی‌کنی.

I wish you were acting wisely.

ای‌ کاش عاقلانه عمل می‌کردی.

∗∗∗

She is making too much noise.

او خیلی سروصدا می‌کند.

I wish she weren't making too much noise.

ای کاش این‌قدر سروصدا نمی‌کرد.

∗∗∗

I can't cool down.

نمی‌توانم خونسرد باشم.

I wish I could cool down.

ای کاش می‌توانستم خونسرد باشم.

∗∗∗

We are stuck in traffic.

ما در ترافیک گیر کرده‌ایم.

I wish we weren't stuck in traffic.

ای کاش در ترافیک گیر نکرده بودیم.

∗∗∗

You drive very carelessly.

تو خیلی بی‌دقت رانندگی می‌کنی.

I wish you didn't drive carelessly.

ای کاش بی‌دقت رانندگی نمی‌کردی.

با توجه به نکته بالا، در جملاتی که فعل «wish» در آن‌ها به کار رفته، تنها مجاز به تغییر زمان هستیم و نوع فعل تغییر نخواهد کرد. به عنوان مثال در جمله اول فعل «listen» از حال ساده به گذشته ساده تبدیل شد و فعل «is making» از حال استمراری به گذشته استمراری تغییر کرد.

نکته مهم دیگر، تغییر در فعل‌های کمکی «to be» است. با اینکه شکل گذشته هر دو فعل «am» و «is»، فعل «was» است اما در شکل استاندارد جملات آرزویی در انگلیسی همگی به «were» تبدیل می‌شوند. توجه داشته باشید که در محاوره‌ها معمولا از فعل «was» برای فاعل های «I/She/He/It» استفاده می‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I am a dentist but I wish I were a pilot.

من دندان‌پزشک هستم، اما ای کاش خلبان بودم.

She is not tall. She wishes she were tall.

او قدبلند نیست. او آرزو می‌کند ای کاش قدبلند بود.

He is very messy. I wish he weren't messy.

او بسیار شلخته است. ای کاش او شلخته نبود.

It is raining again. I wish it weren't raining.

باز هم باران می‌بارد. ای کاش باران نمی‌بارید.

I am a boy. I wish I were a bird.

من پسر هستم. ای کاش پرنده بودم.

در مثال‌های بالا، چند جمله می‌بینیم که یا مانند مثال پنجم غیر ممکن هستندیا مانند سایر مثال‌های بالا فعلا ممکن نیستند. با دقت به زمان فعل‌های «to be» به کار رفته در این جملات، متوجه خواهیم شد که در همه این جملات فعل «is» یا «am» که انتظار می‌رفته به «was» تبدیل شوند به فعل «were» تبدیل شده‌اند.

گرامر wish
فیلم آموزشی مرتبط

استفاده از wish در جملات آرزویی درباره زمان گذشته

طبق آنچه تا اینجا گفته شد، در جملات آرزویی با «wish»، درباره آرزوهای غیرممکن صحبت می‌کنیم و در نتیجه زمان همه فعل‌های جمله به گذشته تبدیل می‌شود، یا اصطلاحا‌ «یک قدم به عقب» می‌رود اما تغییری در نوع فعل‌ها ایجاد نمی‌شود. در زمان حال، ممکن است آرزویی درباره گذشته داشته باشیم. مثلا اتفاقی که در گذشته نیفتاد ولی ای‌کاش اتفاق می‌افتاد. به عنوان مثال در شب گذشته، تیم فوتبال مورد علاقه شما در مسابقه برنده نشده است. به این ترتیب شما آرزو می‌کنید ای کاش دیشب تیم مورد علاقه شما برنده می‌شد.

They didn't win the game but I wish they had won the game.

آن‌ها برنده نشدند اما ای کاش برنده شده بودند.

در این مثال، فعل «didn't win» از گذشته ساده به ماضی بعید تبدیل شد که در واقع یک زمان قبل‌تر از گذشته ساده است. به عبارت دیگر، این اتفاق در گذشته روی داده اما با توجه به این‌که نمی‌توان گذشته را تغییر داد، باید از کلمه‌ «wish» استفاده کرد. برنده شدن آن‌‌ها غیرواقعی است، به همین دلیل باید فعل جمله را یک زمان به عقب ببریم. به چند مثال دیگر توجه کنید.

you spoke impolitely.

تو بی‌ادبانه صحبت کردی.

∗∗∗

I wish you had spoken politely.

ای کاش مودبانه صحبت کرده بودی.

She has made many mistakes.

او اشتباهات زیادی مرتکب شده است.

∗∗∗

She wishes she hadn't made many mistakes.

او آرزو می‌کند ای کاش اشتباهات زیادی مرتکب نشده بود.

The children broke the window.

بچه‌ها پنجره را شکستند.

∗∗∗

They wish they hadn't broken the window.

آن‌ها آرزو می‌کنند ای کاش پنجره را نشکسته بودند.

We got lost.

ما راه را گم کردیم.

∗∗∗

We wish we hadn't gotten lost.

ما آرزو می‌کنیم ای کاش راه را گم نکرده بودیم.

The teacher gave us a hard test.

معلم از ما امتحان سختی گرفت.

∗∗∗

We wish he had given us an easy test.

ما آرزو می‌کنیم ای کاش امتحان ساده‌ای از ما گرفته بود.

در مثال اول، فعل «spoke» از گذشته ساده به فعل ماضی بعید «had spoken» تبدیل شد. در واقع همان طور که گفته شد، فعل گذشته ساده یک زمان یا یک قدم به عقب رفت. در جمله دوم فعل «has made» از زمان ماضی نقلی به «hadn't made» که ماضی بعید است تبدیل شد. اگرچه فعل «has made» حال کامل نامیده می‌شود، اما به گذشته ساده تبدیل نمی‌شود و در عوض به شکل ماضی بعید استفاده می‌شود. در این دست مثال‌ها معمولا گوینده با اظهار پشیمانی از گذشته و آنچه قابل تغییر نیست، آرزو می‌کند که می‌توانست تغییری ایجاد کند.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد Wish و Would

در جملاتی که گوینده جمله از شریط موجود ناراضی است و بی‌صبرانه منتظر تغییر آن است، می‌توان از فعل وجهی «would» استفاده کرد. به عبارت دیگر، با استفاده از این ساختار، می‌توان برای حال و آینده آرزوهایی کرد که محال و غیر ممکن نیستند و ممکن است در آینده تحقق پیدا کنند. به این ترتیب به جای تغییر زمان فعل، کافی‌ست از شکل ساده فعل به همراه «would» استفاده شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I wish they would stop arguing.

ای کاش آن‌ها دست از دعوا کردن بردارند.

I wish it would stop raining.

ای کاش باران متوقف شود.

I wish you would stop nagging.

ای کاش دست از غر زدن برداری.

I wish the baby would stop crying.

ای کاش نوزاد گریه نکند.

Why is he talking in the middle of the movie? I wish he would stop talking.

چرا او وسط فیلم صحبت می‌کند؟ ای کاش صحبت نکند.

I wish he would stop talking.

ای کاش دست از صحبت کردن بردارد.

ساخت جملات آرزویی در انگلیسی با استفاده از If Only

یکی دیگر از شیوه‌های ساخت جملات آرزویی در انگلیسی، استفاده از عبارت «if only» است. جملاتی که با این عبارت ساخته می‌شوند، معمولا کوتا‌ه‌تر هستند. در جملاتی که با این عبارت شروع می‌شوند، مانند سایر جملات آرزویی که پیش از این با «wish» معرفی شدند، باید از فعل گذشته استفاده کرد. گرچه در ظاهر، دو عبارت «wish» و «if only» با هم متفاوت هستند، اما هر دو عبارت به آرزوهایی اشاره دارند که در حال حاضر یا هرگز ممکن نیستند. به همین دلیل بعد از هر دو عبارت از ساختاری یکسان و انواع فعل گذشته استفاده می‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I wish you were more careful.

=

If only you were more careful.

ای کاش بادقت‌تر بودی.

We wish you had informed us before.

=

If only you had informed us before.

 ای کاش قبل از این به ما اطلاع داده بودی.

He wishes he knew Chinese.

=

If only he knew Chinese.

ای کاش او چینی بلد بود.

She wishes she could help the poor.

=

If only she could help the poor.

ای کاش او می‌توانست به مستمندان کمک کند.

They wish they lived near us.

=

If only they lived near us.

ای کاش آن‌ها در نزدیکی ما زندگی می‌کردند.

He wishes he were a millionaire.

=

If only he were a millionaire.

ای کاش او میلیونر بود.

He wishes he had had more friends in the past.

او آرزو می‌کند ای کاش در گذشته دوستان بیشتری داشت.

If only he had had more friends.

ای کاش او دوستان بیشتری داشت.

جملات آرزویی که با «wish» و «If Only» ساخته شده‌اند هر دو به یک معنی هستند و بعد از هر دو عبارت از فعل گذشته استفاده شده تا غیر واقعی بودن این جملات نشان‌داده شود.

جملات آرزویی و شرطی

جملات شرطی و جملات آرزویی در انگلیسی

در مبحث جملات شرطی، به دو نوع جمله شرطی اشاره شد که در زمان گذشته و حال، شرایطی غیرواقعی را ترسیم می‌کنند که اتفاق مورد نظر صورت نگرفته است. در ادامه به این جملات می‌پردازیم.

شباهت جملات شرطی نوع دوم و جملات آرزویی در انگلیسی

جملات شرطی نوع دوم به بیان مطلبی غیرواقعی درباره زمان حال می‌پردازند. این جملات دو بخش دارند: شرط و جواب شرط اما در جملاتی که با «wish» یا «if only» شروع می‌شوند تنها یک بخش وجود دارد که می‌توان معادل شرط یا جواب شرط دانست. در ادامه این مطلب، به چند مثال در این مورد توجه کنید.

If I had time, I could watch that movie.

اگر زمان داشتم آن فیلم را تماشا می‌کردم.

∗∗∗

I wish I could watch that movie.

If only I could watch that movie.

ای کاش می‌توانستم آن فیلم را ببینم.

If she were more serious, she could pass the exam.

اگر او جدی‌تر بود، در امتحان قبول می‌شد.

She wishes she were more serious.

If only she were more serious.

ای کاش او جدی تر بود.

فیلم آموزشی مرتبط

شباهت جملات شرطی نوع سوم و جملات آرزویی در انگلیسی

در این جملات به بیان پشیمانی از اتفاقاتی که در گذشته افتاده و قابل تغییر نیستند می‌پردازیم. به این ترتیب، شکل غیرواقعی این اتفاق را می‌توان با «wish» یا «if only» نشان داد. باید دقت داشت که در این حالت بعد از «wish» و «if only» از ماضی بعید استفاده شود.

If they had helped us, we would have finished the work.

اگر آن‌ها به ما کمک کرده بودند، کار را تمام کرده بودیم.

∗∗∗

I wish they had helped us.

=

If only they had helped us.

ای کاش آن‌ها به ما کمک کرده بودند.

If you had been present, you could have learnt the lesson.

اگر سر کلاس حاضر بودی، می‌توانستی درس را یاد بگیری.

∗∗∗

You wish you had been present.

=

If only you had been present.

.ای کاش حاضر بودی

If she had driven carefully, she wouldn't have had an accident.

اگر با دقت رانندگی کرده بود، تصادف نمی‌کرد.

∗∗∗

She wishes she had driven carefully.

If only she had driven carefully.

ای کاش با دقت رانندگی کرده بود.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی جملات آرزویی در انگلیسی پرداختیم. در مبحث آرزوهای ممکن و غیرممکن با دو کلمه «hope» و «wish» آشنا شدیم. با استفاده از کلمه «hope» عباراتی که امیدواریم اتفاق بیفتند ساخته شد. به عبارت دیگر، این کلمه برای آرزوهای ممکن و دست‌یافتنی استفاده می‌شود.

برای این کلمه دو ساختار مختلف با فعل ساده و با فعل وجهی «will» مطرح شدند. در ادامه درباره فعل «wish» برای آرزوهای محال یا فعلا نشدنی آموزش داده شد. همچنین به ضرورت استفاده از فعل گذشته و یکسان بودن نوع فعل (ساده، استمراری،کامل) تاکید شد. در ادامه به استفاده از فعل وجهی «would» به همراه فعل «wish» پرداخته شد و گفته شد که این ساختار برای بیان نارضایتی از وضع کنونی و آرزو کردن درباره آینده استفاده می‌شود.

یکی دیگر از عباراتی که برای صحبت از آرزوها به کار می‌رود و هم‌معنی با «wish» به شمار می‌آید، «If Only» است. در این آموزش، با ارائه مثال‌های مختلف، یکسان بودن معنی این دو عبارت نشان داده شد. در پایان به مقایسه جملات شرطی نوع دوم و سوم با جملات آرزویی پرداخته شد که چون شرایط غیر واقعی را توصیف می‌کنند از نظر معنایی به «wish» شبیه هستند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.