تست ضمایر انگلیسی + جواب و آزمون رایگان

۵۵۰۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۱ دقیقه
تست ضمایر انگلیسی + جواب و آزمون رایگان

در مطالب قبلی «مجله فرادرس» ضمیر در انگلیسی و انواع آن را به طور کامل شرح دادیم. ضمایر انگلیسی، واژه‌هایی کوچک اما تأثیرگذار در معنا و مفهوم کلی جمله هستند، از این رو، آموختن آن می‌تواند امری ضروری در یادگیری کامل‌تر زبان انگلیسی محسوب شود. همان‌طور که می‌دانید، تمرین و تکرار یکی از روش‌های موثر برای یادگیری است. در این مطلب قصد داریم ابتدا مروری بر تعریف ضمیر و انواع ضمایر در انگلیسی داشته باشیم و سپس کاربرد آن را در تست ضمایر انگلیسی بررسی کنیم.

997696

تست ضمایر انگلیسی

یکی از روش‌های یادگیری مطالب و مرور آن تست زدن است. تست ضمایر انگلیسی می‌تواند به بازیابی مطالب درسی مطالعه و یادگیری شده کمک کند، میزان تسلط بر ضمایر انگلیسی زبان‌آموز را نشان دهد و عامل مهمی در تثبیت مطالب در ذهن باشد. توجه داشته باشید که قبل از حل کردن تست ضمایر انگلیسی ابتدا مباحث مربوط به ضمایر را به طور کامل مطالعه کنید و سپس اقدام به حل تست ضمایر انگلیسی کنید و اشتباهات خود را علامت بزنید. در آخر دوباره به تست‌هایی که اشتباه جواب دادید برگردید و آن‌ها را بررسی و رفع اشکال کنید. در این مطلب ابتدا مروری کلی بر تعریف و انواع ضمیر ارائه شده و در آخر می‌توانید برای اطمینان از یادگیری خود به تست ضمایر انگلیسی که در انتهای مطلب آورده شده و جواب آن توجه کنید.

ضمیر چیست

دستور زبان انگلیسی از هشت قسم مختلف تشکیل شده که اسم، ضمیر، صفت، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا نام دارند. این موارد جزو اجزای کلام به شمار می‌آیند و نقش هر کلمه را چه از لحاظ دستوری و چه از لحاظ معنایی نشان می‌دهند. ضمیر در زبان انگلیسی جانشین اسامی افراد، اشیا و مکان‌ها می‌شود تا از تکرار بی‌مورد آن جلوگیری کند. در واقع ما از ضمایر تنها هنگامی استفاده می‌کنیم که خواننده یا شنونده بداند دقیقا در مورد چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

The construction workers are building the office. The construction workers are making good progress. The construction workers should finish the project in no time.

کارگران ساختمان مشغول احداث دفتر کار هستند. کارگران ساختمان پیشرفت خوبی دارند. کارگران ساختمان باید پروژه را در کوتاه‌ترین زمان به پایان برسانند.

جمله بالا به نظر طولانی، پر از حشو و گیج‌کننده به نظر می‌رسد، اما اگر در جملات بعدی به‌جای فاعل جمله یعنی «The construction workers» از ضمیر مناسب آن یعنی «They» استفاده کنیم، جمله بسیار کوتاه‌تر و معنادارتر می‌شود.

The construction workers are building the office. They are making good progress. They should finish the project in no time.

کارگران ساختمانی مشغول احداث دفتر کار هستند. آن‌ها پیشرفت خوبی دارند. آن‌ها باید پروژه را در کوتاه‌ترین زمان به پایان برسانند.

مرور انواع ضمایر انگلیسی

پیش از حل تست ضمایر انگلیسی، باید با انواع ضمایر در انگلیسی و کاربردهای آن آشنا شوید. ضمایر در انگلیسی برحسب کاربرد و نقشی که در جمله دارند به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. این موارد در جدول زیر ذکر شده است.

انواع ضمایر در انگلیسی
ضمایر فاعلی/شخصیSubject Pronouns
ضمایر مفعولیObject Pronouns
ضمایر ملکیPossessive Pronouns
ضمایر انعکاسیReflexive Pronouns
ضمایر تأکیدیEmphatic Pronouns
ضمایر موصولیRelative Pronouns
ضمایر معینDefinite Pronouns
ضمایر نامعینIndefinite Pronouns
ضمایر اشارهDemonstrative Pronouns
ضمایر پرسشیInterrogative Pronouns
ضمایر متقابلReciprocal pronouns
ضمایر توزیعیDistributive pronouns

در ادامه هر کدام از این موارد را به طور جزئی و با ذکر مثال بررسی خواهیم کرد.

ضمایر فاعلی/شخصی

ضمایر شخصی جایگزین اسم افراد، اشیا یا مکان‌ها می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. انواع ضمایر شخصی در انگلیسی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

ضمایر فاعلی/شخصی

(Personal/Subject Pronouns)

اول‌شخصIWe
دوم‌شخصYouYou

سوم‌شخص

He

She

It

They

به مثال‌های زیر توجه کنید.

He plays badminton in our high school.

او در دبیرستان ما بدمینتون بازی می‌کند.

She is working with the Microsoft company.

او با شرکت «مایکروسافت» همکاری می‌کند.

They are completing their homework.

آنها در حال تکمیل تکالیف خود هستند.

We have to be thankful for the food.

ما باید بابت غذا شکرگزار باشیم.

He left his meeting file at home.

او پوشه جلسه خود را در خانه جا گذاشت.

We don't have a child at this time.

ما فعلا فرزندی نداریم.

مرور انواع ضمایر انگلیسی

ضمایر مفعولی

ضمیر مفعولی نیز نوعی ضمیر شخصی است که به عنوان مفعول مستقیم یا غیرمستقیم فعل یا مفعول حرف اضافه به کار می‌رود. انواع ضمایر مفعولی در جدول زیر ذکر شده است.

ضمایر مفعولی

(Object Pronouns)

فاعلمفعول
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
TheyThem

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Bob took her to work on Monday.

«باب» دوشنبه او را به محل کار [خود] برد.

Will you please tell them to come in?

ممکن است لطفا به آن‌ها بگویید داخل شوند؟

He told you a lie about where he was Saturday.

او در مورد این‌که شنبه کجا بود به شما دروغ گفت.

Our grandparents gave us candy and our teeth are just fine.

پدربزرگ و مادربزرگ ما به ما آب‌نبات دادند و دندان‌هایمان خوب چیزی نشده‌اند.

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. این ضمایر می‌توانند به‌طور مستقل در جمله بیایند یا جایگزین اسم‌های دیگری شوند که با آن مطابقت دارند. به عبارت دیگر، ضمایر ملکی بسته به چیزی که توصیف می‌کنند می‌توانند مفرد یا جمع باشند. فهرستی از ضمایر ملکی که در دستور زبان انگلیسی آمده در ادامه ذکر شده است.

 فاعل

ضمایر ملکی

(Possessive Pronouns)

اول‌شخص

I

We

Mine

Ours

دوم‌شخصYouYours

سوم‌شخص مفرد

He

She

It

His

Hers

Its

سوم‌شخص جمعTheyTheirs

به مثال‌های زیر توجه کنید.

The kids are yours and mine.

بچه‌ها مال من و تو هستند.

The house is theirs and its paint is flaking.

خانه مال آن‌هاست و رنگش پوسته پوسته شده است.

The money was really theirs for the taking.

پول مال آن‌ها بود تا بردارند.

We shall finally have what is rightfully ours.

ما بالاخره چیزی را که حق ماست خواهیم گرفت.

Their mother gets along well with yours.

مادر آن‌ها با مادر تو خوب کنار می‌آید.

What's mine is yours, my friend.

هرچه که مال من است، مال توست، دوست من.

ضمایر انعکاسی

ضمیر انعکاسی نوعی ضمیر است که قبل از قید، صفت، ضمیر یا اسمی که به آن اشاره دارد قرار می‌گیرد، تا زمانی که آن مقدم در همان جمله قرار دارد.

ضمایر انعکاسی

(Reflexive Pronouns)

 مفردجمع
اول‌شخصmyselfourselves
دوم‌شخصyourselfyourselves
سوم‌شخصherselfthemselves
himself
itself

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was in a hurry, so I washed the car myself.

عجله داشتم، به همین خاطر خودم ماشین را شستم.

You're going to have to drive yourself to school today.

امروز باید خودت تا مدرسه رانندگی کنی.

He wanted to impress Emmy, so he baked a cake himself.

او می‌خواست «اِمی» را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین خودش یک کیک پخت.

Jennifer does chores herself because she doesn't trust others to do them right.

جنیفر کارها را خودش انجام می‌دهد، زیرا به دیگران آن‌قدر اعتماد ندارد که همه‌چیز را درست انجام دهند.

ضمایر تأکیدی

ضمایر انعکاسی معمولاً همان ضمایر انعکاسی هستند که مفعول فعل محسوب می‌شوند و به اسم یا ضمیر دیگری در جمله برمی‌گردند تا بر آن تاکید کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I fed myself the grapes.

من به خودم انگور دادم تا بخورم.

Jonah helped himself to the food.

«جونا» خودش را به خوردن غذا دعوت کرد.

The cat opened the door itself.

گربه در را خودش باز کرد.

You must learn from the mistakes of others. You can't possibly live long enough to make them all yourself.

شما باید از اشتباهات دیگران درس بگیرید. مسلما نمی‌توانید آن‌قدر زندگی کنید که خودتان مرتکب تمام آن اشتباهات شوید.

The only thing we have to fear is fear itself, but crocodiles are pretty dang scary.

تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس است، اما کروکدیل‌ها خیلی ترسناک هستند.

تست ضمایر موصولی در انگلیسی

ضمایر موصولی

ضمیر موصولی ضمیری است که به اسم‌ افراد، اشیا، مکان‌ها، حیوانات یا ایده‌هایی که قبلا ذکر شده اشاره دارد. ضمایر موصولی می‌توانند برای اتصال دو جمله مورد استفاده قرار گیرند.

ضمایر موصولی

(Relative Pronouns)

فاعلی (Subjective)مفعولی (Objective)ملکی (Possessive)
WhoWho/WhomWhose
WhichWhich
ThatThat
Where/When

به مثال‌های زیر توجه کنید.

The cyclist who won the race trained hard.

دوچرخه‌سواری که در مسابقه پیروز شد، بسیار تمرین کرده بود.

The pants that I bought yesterday are already stained.

شلواری که دیروز خریدم، هیچی نشده لک شده است.

The four team leaders, whoever the committee selects, will be at tomorrow’s meeting.

تمام سرمربی‌هایی که کمیته برای چهار تیم انتخاب کند، در جلسه فردا حضور خواهد داشت.

Spaghetti, which we eat at least twice a week, is one of my family’s favorite meals.

اسپاگتی، که ما آن را حداقل دو بار در هفته می‌خوریم، یکی از غذاهای مورد علاقه خانواده من است.

Where did you buy the dress that you wore last week?

لباسی که هفته پیش پوشیدی را از کجا خریدی؟

The book, when it was finally returned, was torn and stained.

کتاب، زمانی که بالاخره بازگردانده شد، پاره و لکه‌دار بود.

The store on the corner, where we usually buy all of our art supplies, burned to the ground.

فروشگاه واقع در نبش [خیابان] که معمولاً تمام لوازم هنری خود را از آنجا می‌خریم، در آتش سوخت.

ضمایر معین

ضمایر معین به افراد، اشیا یا مکان‌هایی اشاره دارند که برای خواننده یا شنونده مشخص است.

ضمایر معین

(Definite Pronouns)

minemeI
his/hershim/herhe/she
myselfuswe
himself/herself

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I will go out today.

امروز بیرون می‌روم.

She took my pen yesterday.

او دیروز خودکارم را برداشت.

We are learning English.

ما در حال یادگیری زبان انگلیسی هستیم.

She is going out for a dinner date today.

او امشب قرار شام دارد.

That red shirt, which my brother wore yesterday, is mine.

پیراهن قرمز که برادرم پوشیده بود مال من است.

ضمایر نامعین

ضمایر نامعین به افراد، اشیا یا مکان‌هایی اشاره دارند که برای خواننده یا شنونده نامشخص است.

ضمایر نامعین

(Indefinite Pronouns)

nobodyeverybodyany
no oneeveryoneanybody
nothingeverythinganyone
feweachanything
someseveralnone
somethingsomeonesomebody
allmany

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Aren’t you all coming for the party?

مگر همه شما به مهمانی نمی‌آیید؟

Nobody is interested in the lectures.

هیچ‌کس به سخنرانی‌ها علاقه‌ای ندارد.

Everyone is excited for Shimla trip.

همه به‌خاطر سفر به «شیملا» هیجان‌زده هستند.

Only few know the history of this place.

افراد معدودی از تاریخ این مکان اطلاع دارند.

ضمایر اشاره

ضمیر اشاره ضمیری است که برای اشاره به چیزی خاص در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ضمایر می‌توانند به افراد، اشیا یا مکان‌ها اشاره کنند و مفرد یا جمع باشند.

ضمایر اشاره

(Demonstrative Pronouns)

نزدیکدور
مفردThisThat
جمعTheseThose

به مثال‌های زیر توجه کنید.

That looks like the car I used to drive.

آن ماشین شبیه ماشینی است که قبلا سوارش می‌شدم.

These are nice shoes, but they look uncomfortable.

این کفش‌ها قشنگ هستن ولی در پا راحت نیستند.

Those look like riper than the apples on my tree.

آن سیب‌ها از سیب‌های درخت من رسیده‌تر به نظر می‌رسند.

This was my mother’s ring.

این حلقه مادرم بود.

None of these answers are correct.

هیچ‌کدام از این جواب‌ها درست نیست.

ضمایر پرسشی

 نمونه سوال ضمایر معین در انگلیسی

ضمایر پرسشی یا استفهامی (Interrogative Pronouns) برای سؤال کردن استفاده می‌شوند و عبارت‌اند از:

 • What (چی چیزی)
 • Which (کدام)
 • Where (کجا)
 • Who (چه کسی فاعلی)
 • Whom (چه کسی مفعولی)
 • Whose (مال چه کسی)

به مثال‌های زیر توجه کنید.

What do you want for dinner?

برای شام چه می‌خواهی؟

We can go to the beach or the park. Which sounds more fun?

می‌توانیم به ساحل یا پارک برویم. کدام‌یک مفرح‌تر به نظر می‌رسد؟

Who is going to take out the trash?

چه کسی قرار است زباله‌ها را بیرون ببرد؟

Whom do you prefer to vote for?

ترجیح می‌دهی به چه کسی رای دهی؟

There are a pair of shoes by the door. Whose are they?

یک جفت کفش کنار در قرار دارد. مال چه کسی است؟

Where did you find that strange thing?

آن چیز عجیب را از کجا پیدا کردی؟

ضمایر متقابل

ضمایر متقابل در انگلیسی، عمل یا رابطه متقابل بین دو نفر یا گروهی از افراد را نشان می‌دهند. در زبان انگلیسی تنها دو ضمیر متقابل وجود دارد که می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

ضمایر متقابل

(Reciprocal Pronouns)

ضمیر متقابل برای دو اسمeach other
ضمیر متقابل برای سه اسم یا بیشترone another

به مثال‌های زیر توجه کنید.

John and Mary love each other.

«جان» و «مری» عاشق همدیگر هستند.

Peter and David hate each other.

«پیتر» و «دیوید» از یکدیگر متنفر هستند.

The ten prisoners were all blaming one another.

آن ده زندانی همگی یکدیگر را مقصر می‌دانستند.

Both teams played hard against each other.

هردو تیم با همدیگر رقابت سختی داشتند.

The gangsters were fighting one another.

خلافکاران در حال جنگیدن با همدیگر بودند.

ضمایر توزیعی

هنگامی که می‌خواهیم در یک گروه بزرگ به فقط یک موجود یا شیء اشاره کنیم، از ضمایر توزیعی (Distributive Pronouns) استفاده می‌کنیم. این ضمایر به شما کمک می‌کنند در عین اشاره به گروه، یک موجود یا شیء را مجزا کنید. این ضمایر عبارت‌اند از:

 • Either (هر کدام)
 • Each (هر یک)
 • Neither (هیچ‌کدام)
 • Any (هر)
 • None (هیچ‌یک)

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Each of the students have participated in the drama act.

هر یک از دانش‌آموزان در نمایشنامه شرکت کرده‌اند.

I may buy either of these two gifts.

ممکن است هر کدام از این هدیه‌ها را بخرم.

Neither of them plays well.

هیچ‌کدام از آن‌ها خوب بازی نمی‌کند.

Each one of you will be awarded with bravery award.

به هر یک از شما مدال شجاعت اهدا خواهد شد.

Everyone must finish the breakfast.

همه باید صبحانه را تا آخر تمام کنند.

Either of you can help me in this matter.

هر کدام از شما می‌توانید در این زمینه به من کمک کنید.

در ادامه شش تست ضمایر انگلیسی به همراه جواب ارائه شده است تا بتوانید توانایی و دانش خود را محک بزنید. حتما سوال‌هایی را که به آن پاسخ اشتباه دادید علامت بزنید و در انتهای آزمون برای رفع اشکال به آن برگردید.

 تست گرامر ضمایر انگلیسی

سوالات رایج درباره تست ضمایر انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر نحوه یادگیری تست ضمایر انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

اهمیت تست ضمایر انگلیسی چیست؟

یکی از روش‌های یادگیری مطالب و مرور آن تست زدن است. تست ضمایر انگلیسی می‌تواند به بازیابی مطالب درسی مطالعه و یادگیری شده کمک کند، میزان تسلط بر ضمایر انگلیسی زبان‌آموز را نشان دهد و عامل مهمی در تثبیت مطالب در ذهن باشد. توجه داشته باشید که قبل از حل کردن تست ضمایر انگلیسی ابتدا مباحث مربوط به ضمایر را به طور کامل مطالعه کنید و سپس اقدام به حل تست ضمایر انگلیسی کنید و اشتباهات خود را علامت بزنید. در آخر دوباره به تست‌هایی که اشتباه جواب دادید برگردید و آن‌ها را بررسی و رفع اشکال کنید.

ضمیر در انگلیسی چیست؟

دستور زبان انگلیسی از هشت قسم مختلف تشکیل شده که اسم، ضمیر، صفت، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا نام دارند. این موارد جزو اجزای کلام به شمار می‌آیند و نقش هر کلمه را چه از لحاظ دستوری و چه از لحاظ معنایی نشان می‌دهند. ضمیر در زبان انگلیسی جانشین اسامی افراد، اشیا و مکان‌ها می‌شود تا از تکرار بی‌مورد آن جلوگیری کند. در واقع ما از ضمایر تنها هنگامی استفاده می‌کنیم که خواننده یا شنونده بداند دقیقا در مورد چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنیم.

انواع ضمایر کدامند؟

ضمایر با توجه به نوع و جایگاهی که در جمله دارند به چندین دسته مختلف تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: ضمایر فاعلی/شخصی، ضمایر مفعولی، ضمایر ملکی، ضمایر انعکاسی، ضمایر تأکیدی، ضمایر موصولی، ضمایر معین، ضمایر نامعین، ضمایر اشاره، ضمایر پرسشی، ضمایر متقابل و ضمایر توزیعی.

تست ضمایر انگلیسی با جواب

برای رسیدن به درک بهتری از ضمایر انگلیسی به تست ضمایر انگلیسی و پاسخ آن‌ها که در ادامه ارائه شده است توجه کنید.

نمونه تست اول

جاهای خالی تست ضمایر انگلیسی را با ضمیر مناسب پر کنید.

Q1: I met Sonia yesterday. ____ made me laugh. (It/Her/She/They)

جواب

Answer: I met Sonia yesterday. She made me laugh.

Q2: On the left, you can see Simon. ____ is my brother. (That/He/It/Him)

جواب

Answer: On the left, you can see Simon. He is my brother.

Q3: Look outside. ____ is my car parked there. (This/That/Those/Their)

جواب

Answer: Look outside. That is my car parked there.

Q4: John is my friend. I gave ____ my books. (Him/It/Them/His)

جواب

Answer: John is my friend. I gave him my books.

Q5: Why have you not sent the report? ____ was your responsibility. (It/Those/Its/Them)

جواب

Answer: Why have you not sent the report? It was your responsibility.

Q6: My name is Sonia. ____ love my family. (He/I/She/We)

جواب

Answer: My name is Sonia. I love my family.

Q7: Birds flap ____ wings. (it/his/their/those)

جواب

Answer: Birds flap their wings.

Q8: My grandparents live in Mumbai. ____ visit us often. (Them/They/Their/He)

جواب

Answer: My grandparents live in Mumbai. They visit us often.

Q9: She is a good painter. This painting is ____. (her/hers/his/their)

جواب

Answer: She is a good painter. This painting is hers.

Q10: Our friend, ____ we invited to the party, arrived early. (whose/that/whom/them)

جواب

Answer: Our friend, whom we invited to the party, arrived early.

Q11: ____ are not my keys. (We/She/He/These)

جواب

Answer: These are not my keys.

Q12: ____ have to work harder to make my dreams come true. (You/I/They/These)

جواب

Answer: I have to work harder to make my dreams come true.

Q13: Jim said that _____ would not come tomorrow. (I/she/he/they)

جواب

Answer: Jim said that he would not come tomorrow.

Q14: If ______ had some more money, his daughter would have got that mobile. (we/you/he/she)

جواب

Answer: If he had some more money, his daughter would have got that mobile.

Q15: ____ has always trusted her father. (I/We/She/He)

جواب

Answer: She has always trusted her father.

Q16: On the left you can see Simon. ____ is my brother. (I/We/She/He)

جواب

Answer: On the left you can see Simon. He is my brother.

Q17: Mrs. Brown is our teacher. ____ likes teaching. (He/She/They/Him)

جواب

Answer: Mrs. Brown is our teacher. He likes teaching.

Q18: She is Rosa, and he is Oliver. ____ travel to Paris every year. (We/Them/I/They)

جواب

Answer: She is Rosa, and he is Oliver. They travel to Paris every year.

Q19: Lucy is ____ dog. They like it very much. (our/they/my/their)

جواب

Answer: Lucy is their dog. They like it very much.

Q20: Don't sit on that chair. ____ legs are broken. (It/Its/Their/They)

جواب

Answer: Don't sit on that chair. Its legs are broken.

Q21: Patrick drives ____ to school. We like his bus. (us/we/our/them)

جواب

Answer: Patrick drives us to school. We like his bus.

Q22: A. Do ____ need a table for eight people? B. Yes, we do. (I/we/you/us)

جواب

Answer: A. Do you need a table for eight people? B. Yes, we do.

Q23: They always beat ____ after the class, but I didn't do anything to them. (we/them/me/I)

جواب

Answer: They beat me after the class, but I didn't do anything to them.

Q24: A. Let's watch the match at ____ house. B. My parents sold the TV. (me/my/our/your)

جواب

Answer: A. Let's watch the match at your house. B. My parents sold the TV.

Q25: Ray loves you very much. Do ____ love ____ too? (you-her/she-him/you-him/he-you)

جواب

Answer: Ray loves you very much. Do you love him too?

Q26: She is a friend of ____ mother. We play chess with ____. (my-I/I-my/us-our/our-her)

جواب

Answer: She is a friend of our mother. We play chess with her.

Q27: The history of material arts is interesting to _____. (he/him/his/my)

جواب

Answer: The history of material arts is interesting to him.

Q28: One of _____ was a fourteen-year-old boy named, Joshua. (they/them/he/him)

جواب

Answer: One of them was a fourteen-year-old boy named, Joshua.

Q29: I've read your articles. _____ very good. (It/It's/Its/They're)

جواب

Answer: I've read your articles. They're very good.

Q30: The bird lost some of _____ feathers. (it/its/it's/their)

جواب

Answer: The bird lost some of it's feathers.

نمونه تست دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب تست ضمایر انگلیسی»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل 15 سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1 . That book is ____ .

he

his

him

2. Please, give it to ____.

I

my

mine

me

3. Who are ____.

they

their

theirs

them

4. Emily can't find her shoes. Let's look for ____.

their

they

them

theirs

5. ____ son is the best student in the class.

She

Her

Hers

6. Chris is ____ brother.

we

our

ours

us

7. ____ has a big house in the countryside.

She

Her

Hers

8. Look at ____ new haircut.

I

mine

my

me

9. That's not my jacket. ____ is brown.

I

My

Mine

Me

10. Why are you shouting a ____?

we

our

ours

us

11. David is such a nice person. Everybody likes ____.

he

his

him

12. Do ____ read a lot?

you

your

yours

13. Is that baby ____?

you

your

yours

14. Where is Olivia? I am waiting for ____?

she

her

hers

15. Whose bag is it? Is it ___?

they

their

theirs

them

نمونه تست سوم

با توجه به فاعل هر جمله، جاهای خالی تست ضمایر انگلیسی را با ضمیر مناسب پر کنید.

Q1: My uncle lives in Mexico City. ____ lives in Mexico City.

جواب

Answer: My uncle lives in Mexico City. He lives in Mexico City.

Q2: My friends aren't coming. ____ aren't coming.

جواب

Answer: My friends aren't coming. They aren't coming.

Q3: Mrs. Wong is studying English. ____ is studying English.

جواب

Answer: Mrs. Wong is studying English. She is studying English.

Q4: You and I have to talk about the test. ____ have to talk about the test.

جواب

Answer: You and I have to talk about the test. We have to talk about the test.

Q5: A. Can you help me? B. Yes, ____ can help you.

جواب

Answer: A. Can you help me? B. Yes, I can help you.

Q6: The tree is going to fall. ____ is going to fall.

جواب

Answer: The tree is going to fall. It is going to fall.

Q7: John and Robert had an argument. ____ had an argument.

جواب

Answer: John and Robert had an argument. They had an argument.

Q8: Jim and I are the same age. ____ are the same age.

جواب

Answer: Jim and I are the same age. We are the same age.

Q9: My passport is in my bag. ____ is in my bag.

جواب

Answer: My passport is in my bag. It is in my bag.

Q10: My cousin George just graduated from high school. ____ just graduated from high school.

جواب

Answer: My cousin George just graduated from high school. He just graduated from high school.

نمونه تست چهارم

برای هر جای خالی گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Q1: The old woman lived alone, with ____ to look after ____.

A) someone/her B) anyone/herself C) everyone/she D) no one/her E) anyone/she's

جواب

Answer: The old woman lived alone, with no one to look after her.

Q2: ____ two rings here on my little finger belonged to ____ grandmother.

A) These/my B) That/mine C) Those/me D) The/myself E) This/my

جواب

Answer: These two rings here on my little finger belonged to my grandmother.

Q3: When the little boy grabbed the lizard, ____ tail broke off in ____ hand.

A) it's/his B) it/him C) its/his D) it/one's E) its/he's

جواب

Answer: When the little boy grabbed the lizard, its tail broke off in his hand.

Q4: A baby learns the meaning of words as ____ are spoken by others and later uses ____ in sentences.

A) their/they B) they/them C) they/themselves D) it/them E) they/it

جواب

Answer: A baby learns the meaning of words as they are spoken by others and later uses them in sentences.

Q5: Some of these clothes are ____, and the rest of ____ belong to Zack.

A) yours/it B) my/them C) hers/their D) me/they E) mine/them

جواب

Answer: Some of these clothes are mine , and the rest of them belong to Zack.

Q6: As for ____, I prefer to let people make up ____ minds.

A) myself/each other's B) I/his own C) mine/one another's D) me/their own E) my/theirs

جواب

Answer: As for me, I prefer to let people make up their own minds.

Q7: The solicitor wrote a letter to Ann and ____ in which he asked us if we could settle the matter between ____.

A) I/us B) me/us C) myself/ours D) mine/our E) me/we

جواب

Answer: The solicitor wrote a letter to Ann and me in which he asked us if we could settle the matter between us.

Q8: As ____ cuts it as well as he does, I always have my hair cut at Johnson's.

A) anyone B) someone else's C) no one else D) everyone E) nobody's

جواب

Answer: As no one else cuts it as well as he does, I always have my hair cut at Johnson's.

Q9: They decided to buy the house because ____ location would allow ____ to get to work very easily.

A) theirs/them B) it/themselves C) its/them D) they/us E) its/their

جواب

Answer: They decided to buy the house because its location would allow them to get to work very easily.

Q10: Our dog is of a very good breed as ____ is the offspring of two very champion dogs and inherited ____ features.

A) this/its B) he/them C) she/theirs D) that/his E) it/their

جواب

Answer: Our dog is of a very good breed as it is the offspring of two very champion dogs and inherited their features.

نمونه تست پنجم

جاهای خالی تست ضمایر انگلیسی را با ضمیر موصولی مناسب پر کنید.

Q1: I know a lady ____ can speak English, Spanish and Chinese.

جواب

Answer: I know a lady who can speak English, Spanish and Chinese.

Q2: The tree ____ you see on the left is a maple tree.

جواب

Answer: The tree which you see on the left is a maple tree.

Q3: That is the shop ____ I bought my airpods.

جواب

Answer: That is the shop where I bought my airpods.

Q4: He is the boy ____ helped me with the party.

جواب

Answer: He is the boy who helped me with the party.

Q5: This is the place ____ our car broke down.

جواب

Answer: This is the place where our car broke down.

Q6: My phone is the one ____ is lying on the book.

جواب

Answer: My phone is the one which is lying on the book.

Q7: Tower Bridge is a bridge ____ crosses the River Thames.

جواب

Answer: Tower Bridge is a bridge which crosses the River Thames.

Q8: My brother ____ lives in Chicago has two children.

جواب

Answer: My brother who lives in Chicago has two children.

Q9: I don't like the town ____ my mum works.

جواب

Answer: I don't like the town where my mum works.

Q10: The girl ____ is new in class comes from Helsinki.

جواب

Answer: The girl who is new in class comes from Helsinki.

Q11: I talked to the girl ____ car had broken down in front of the shop.

جواب

Answer: I talked to the girl whose car had broken down in front of the shop.

Q12: Mr Richards, ____ is a taxi driver, lives on the corner.

جواب

Answer: Mr Richards, who is a taxi driver, lives on the corner.

Q13: I live in a house in Norwich, ____ is in East Anglia.

جواب

Answer: I live in a house in Norwich, which is in East Anglia.

Q14: I haven't seen Frank, ____ brother is five, for a long time now.

جواب

Answer: I haven't seen Frank, whose brother is five, for a long time now.

Q15: That's Peter, the boy ____ has just arrived at the airport.

جواب

Answer: That's Peter, the boy who has just arrived at the airport.

Q16: Thank you very much for your e-mail, ____ was very interesting.

جواب

Answer: Thank you very much for your e-mail, which was very interesting.

Q17: The man, ____ father is a professor, forgot his umbrella.

جواب

Answer: The man, whose father is a professor, forgot his umbrella.

Q18: The children ____ shouted in the street are not from our school.

جواب

Answer: The children who shouted in the street are not from our school.

Q19: The car, ____ driver is a young man, is from Ireland.

جواب

Answer: The car, whose driver is a young man, is from Ireland.

Q20: What did you do with the money ____ your mother lent you?

جواب

Answer: What did you do with the money which your mother lent you?

نمونه تست ششم

جاهای خالی تست ضمایر انگلیسی را با ضمیر اشاره و نامعین مناسب پر کنید.

Q1: ____ must not boast of one’s success.

جواب

Answer: One must not boast of one’s success.

Q2: Both paintings are good but ____ is better than ____ .

جواب

Answer: Both paintings are good but this is better than that.

Q3: ____ loves beautiful things.

جواب

Answer: Everybody loves beautiful things.

Q4: ____ was there to rescue the child from drowning.

جواب

Answer: Nobody was there to rescue the child from drowning.

Q5: ____ of them rose from their seats shouting slogans.

جواب

Answer: All of them rose from their seats shouting slogans.

Q6: ____ could answer my questions.

جواب

Answer: Nobody could answer my questions.

Q7: Did ____ write with my pen when I was away?

جواب

Answer: Did anybody write with my pen when I was away?

Q8: My views are in accordance with ____ of yours.

جواب

Answer: My views are in accordance with those of yours.

Q9: The two brothers love ____ .

جواب

Answer: The two brothers love each other.

Q10: ____ of the accusations is true.

جواب

Answer: Neither of the accusations is true.

Q11: All the five members of the family quarreled with ____ .

جواب

Answer: All the five members of the family quarreled with one another.

Q12: They praised ____ to gain cheap popularity.

جواب

Answer: They praised each other to gain cheap popularity.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GrammarlyGrammar Monster
۱ دیدگاه برای «تست ضمایر انگلیسی + جواب و آزمون رایگان»

واقعا خیلی سایت پیشرفته کامل و عالی هست که من تا به حالا دیدم واقعا خدا خیرتون بده زحمت کشیدین کلی کمکم میکنه

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *