صفت چیست | موصوف چیست و انواع آن کدامند؟ — به زبان ساده

۳۸۰۴۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
صفت چیست

گاهی بیان اسم‌ها به تنهایی منظور ما را ادا نمی‌کند و با توصیف اسم می‌توانیم مقصود خود را بهتر و دقیق‌تر به مخاطب برسانیم. مثلاً‌ فرض کنید از دوست خود می‌خواهید کیفتان را برایتان بیاورد. اگر چند کیف داشته باشید، مثلاً می‌گویید: «کیف کوچک را بیاور» یا «کیف چرمی را بیاور» یا «کیف قهوه‌ای را بیاور». بدین ترتیب، مخاطب شما منظورتان را به وضوح درک می‌کند. در این آموزش از مجموعه مطالب زبان و ادبیات مجله فرادرس قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که صفت چیست و انواع آن کدام است.

صفت چیست و چه کاربردی دارد؟

واژه‌های «کوچک»، «چرمی» و «قهوه‌ای» که در ابتدای آموزش به آن‌‌ها اشاره کردیم، صفت‌هایی برای کیف هستند که حالت یا چگونگی آن را بیان می‌کنند. بنابراین صفت وابسته اسم است، زیرا درباره آن توضیح می‌دهد. اسمی که صفتی برای آن بیان می‌کنیم، «موصوف» به معنای «وصف شده» است. در زبان فارسی معمولاً‌ ابتدا موصوف و سپس صفت می‌آید. البته گاهی نیز برعکس است و موصوف پس از صفت قرار می‌گیرد، مثلاً بزرگ مرد. در ادامه، این موضوع را بیشتر توضیح خواهیم داد. سعی کنید برای افراد و اشیای اطرافتان صفت‌های مختلفی بیان کنید.

همان‌طور که احتمالاً‌ حدس زده‌اید، صفت‌ها را می‌توان به صورت نظام‌مند در دسته‌های مختلف بررسی کرد. در ادامه، شرح می‌دهیم که اقسام مختلف صفت چیست و چگونه ساخته می‌شود. در ادامه، انواع صفت را از نظر معنی و از نظر جایگاه قرارگیری نسبت به اسم معرفی می‌کنیم.

برای توضیح اسم، متمم اسم نیز وجود دارد که برای آشنایی با آن، پیبشنهاد می‌کنیم مطلب «مضاف و مضاف الیه چیست؟ — به زبان ساده» از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

انواع صفت از نظر معنی و مفهوم

اما اقسام صفت چیست و از نظر معنی چگونه دسته‌بندی می‌شود؟ در این بخش، انواع صفت را از نظر معنی معرفی می‌کنیم.

صفت بیانی یا توصیفی

گاهی صفت حالت یک اسم را بیان می‌کند. مثلاً در جمله «یک کیف چرمی خریدم» صفت «چرمی» بیان کننده جنس کیف است. یا در جمله «آن کیف بزرگ را بیاور» صفت «بزرگ» بیانگر اندازه کیف است. در جمله «کیف قهوه‌ای زیباست» نیز «قهوه‌ای» رنگ کیف را توصیف می‌کند.

این صفت‌ها و صفت‌هایی از این دست را صفت توصیفی یا بیانی می‌نامیم. در واقع، این صفت‌ها حالت و چگونگی اسم را بیان می‌کنند. صفت بیانی خود به پنج دسته تقسیم می‌شود که در یک بخش جدا با آن‌ها آشنا می‌شویم.

صفت شمارشی یا عددی

گاهی صفت به گونه‌ای است که در واقع کمیت یک اسم را مشخص می‌کند. مثلاً بیانگر مقدار یا تعداد کمّی آن اسم یا ترتیبش است. برای مثال، در جمله «سه کیف خریدم» صفت «سه» تعداد کیف را مشخص می‌کند. یا در جمله «خانه ما در انتهای کوچه دوم است» صفت «دوم» ترتیب کوچه‌ را نشان می‌دهد. یا در جمله «پاییز سومین فصل سال است» صفت «سومین» بیان کننده ترتیب فصل است.

صفت اشاره‌

گاهی برای مشخص کردن اسم، به آن اشاره می‌کنیم. مثلاً می‌گوییم: «آن کیف را بیاور» یا «آن مرد معلم است» در این جملات، کلمات «این» و «آن» به اسمی که در بر دارنده موصوف است اشاره می‌کنند و صفت اشاره‌ نام دارند.

صفت پرسشی

گاهی پیش می‌آید که درباره اسم پرسشی داریم و با یک صفت پرسشی آن را مطرح می‌کنیم. در جمله «کدام کیف را آوردی؟» صفت «کدام» پرسش درباره نوع کیف است. یا در جمله «چند کیف داری؟» صفت «چند» پرسش است از تعداد کیف. این صفت‌ها را صفت پرسشی می‌گوییم.

صفت مبهم

گاهی چگونگی، تعداد یا نوع موصوف را به صورت مبهم بیان می‌کنیم. در جمله «چند کیف دارم.» صفت چند تعداد نامعین کیف‌ها را بیان می‌کند. در جمله «بعضی کیف‌ها کیفیت لازم را ندارند.» صفت «بعضی»، تعداد نامشخص کیف‌ها را بیان می‌کند. یا در جمله «هیچ کس را ندیدم.» صفت «هیچ» در واقع درباره کس نامشخصی است. برای آشنایی بیشتر با صفت مبهم، به آموزش «صفت مبهم چیست؟ – در فارسی و به زبان ساده + مثال» مراجعه کنید.

فیلم‌های آموزشی مرتبط

صفت تعجبی

صفت تعجبی، همان‌گونه که از نامش پیداست، تعجب را نسبت به موصوف نشان می‌کند. مثلاً در «چه سری! چه دمی! عجب پایی!»، صفت‌های تعجبی «چه» و «عجب» هستند.

صفت
دو پرنده زیبا؛ دو صفت شمارشی و زیبا صفت بیانی است.

انواع صفت از نظر جایگاه قرارگیری نسبت به اسم

صفتی را که قبل از موصوف بیاید صفت پیشین و صفت پس از موصوف را صفت پسین می‌گوییم. صفت‌های پرسشی و اشاره‌ همواره پیش از اسم می‌آیند. صفت بیانی اغلب پس از اسم واقع می‌شود، اما در قدیم گاهی پیش از اسم نیز می‌آمده است. صفت‌های عددی و مبهم قبل از اسم می‌آیند، اما گاهی در گذشته پس از اسم می‌آمده‌اند. صفت توصیفی یا بیانی اغلب پس از موصوف می‌آید. اما در گذشته و در شعر گاهی پیش از موصوف می‌آمده و می‌آید، مثلاً‌ «پروین بزرگ زنی بود».

ساختار صفت بیانی

در بخش‌هایی قبل با صفت بیانی آشنا شدیم. اما ساختارهای مختلف این صفت چیست و چگونه دسته‌بندی می‌شود. صفت‌ها از نظر ساختار واژه به چهار دسته تقسیم می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با صفت بیانی، به آموزش «صفت بیانی چیست؟ – ادبیات فارسی به زبان ساده + مثال» مراجعه کنید.

صفت ساده

گاهی صفت یک واژه ساده است، مانند زیبا، گرم.

صفت مرکب

گاهی صفت مرکب است که از دو تکواژ مستقل ساخته می‌شود، مانند نرم‌خو، پاک‌دست.

صفت مشتق

گاهی ساختار صفت مشتق است و از یک تکواژ مستقل همراه با یک یا دو وند تشکیل می‌شود، مانند آزمندی، دانشمند، بااخلاق.

صفت مشتق مرکب

گاهی ساختار صفت مشتق مرکب است، یعنی هم مرکب و هم ونددار است، مثلاً بزرگ‌‌مردی، دد‌منشانه.

اقسام صفت بیانی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، صفت بیانی خود پنج دسته است. در این بخش بیان می‌کنیم که اقسام این صفت چیست و به چه دسته‌هایی تقسیم می‌شود.

صفت ساده

صفتی بیانی ساده، صفتی است که بر چگونگی و ویژگی موصوف دلالت دارد و مفهوم فاعلی یا مفعولی یا نسبی یا... آن را نمی‌رساند، مانند آسمان زیبا، پدر مهربان و... .

صفت فاعلی

صفت فاعلی کننده کار یا دارنده معنی را نشان می‌دهد و به هفت صورت زیر ساخته می‌شود:

 • بن مضارع + -َنده: مانند خواننده، بافنده. این صفت معمولاً‌ برای انجام‌دهنده کار یا دارنده حالت مطلق به کار می‌رود.
 • بن مضارع + ان: مانند پرسان، خواهان. این صفت‌ها بیشتر برای بیان حالت فاعل به کار می‌روند.
 • بن مضارع + ا: مانند گویا، خوانا. این نوع صفت‌ها بیشتر حالت دوام فعل را در فاعل نشان می‌دهند.
 • بن ماضی + ار: مانند خواستار، خریدار.
 • بن ماضی یا مضارع + گار: مانند آموزگار، پروردگار.
 • اسم معنی + کار: مانند ستمکار، دغل‌کار.
 • اسم معنی + گر: مانند دادگر، خنیاگر.

صفت مفعولی

صفت مفعولی بر آنچه فعل بر او واقع شده باشد دلالت می‌کند، مانند پوشیده و برده. صفت مفعولی معمولاً‌ از بن ماضی به علاوه کسره «ه» ساخته می‌شود و گاهی «شده» هم همراه آن می‌آید. مانند «نشست + ه» که صفت مفعولی «نشسته» را می‌سازد.

صفت نسبی

صفت نسبی همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، صفتی است که به کسی یا چیزی نسبت داده می‌شود. اغلب صفت‌های نسبی با افزودن پسوند به آخر اسم، صفت یا به ندرت ضمیر به دست می‌آیند. چند مثال از این موارد به شرح زیر است:

 • ی: مانند همدانی، گیاهی و...
 • ین: مانند نمادین، زیرین و...
 • ینه: مانند بیشینه، پشمینه و...
 • ه: مانند چندکاره، سه‌لایه و...
 • گان: مانند رایگان، شایگان و...
 • انه: مانند شبانه، زنانه و...
 • انی: مانند ظلمانی، روحانی و...
 • چی: مانند گیوه‌چی، توتون‌چی و...
 • گانه: مانند سه‌گانه و...

صفت لیاقت

صفت لیاقت نیز همان‌گونه که از نامش پیداست، بیانگر لیاقت و شایستگی موصوف است. این نوع صفت با اضافه کردن «ی» به پایان مصدر ساخته می‌شود. مثلاً صفت لیاقت «شنیدنی» در «آهنگ شنیدنی» منظور آهنگی است که شایسته «شنیدن» است.

درجات صفت بیانی

صفت‌های بیانی از نظر درجات به سه دسته مطلق، برتر و برترین تقسیم می‌شوند. در ادامه، بیان می‌کنیم که درجات این صفت چیست و به چه دسته‌هایی تقسیم می‌شود.

صفت عادی یا مطلق

صفت بیانی گاهی عادی یا مطلق است، یعنی بدون سنجش و بدون بیان اندازه صفت را بیان می‌کند. مثلاً کتاب قطور، هوای روشن، درخت تناور. صفتی عادی، خود گاهی مثبت است و گاهی منفی. از ترکیب‌های زیر صفت منفی ساخته می‌شود (البته گاهی پسوند نیز اضافه می‌شود):

 • نا + صفت: ناپاک، نااهل، ناخواسته
 • بی + اسم: بی‌دین، بی‌خرد

گاهی صفت علاوه بر مفهوم خود، بر مقدار نیز دلالت دارد که این صفت‌ها را مقداری می‌نامیم، مثلاً بسیار کم، خیلی زیاد.

صفت تفضیلی یا برتر

گاهی منظور از بیان صفت این است که کسی یا چیزی را نسبت به کسان یا چیزهای دیگر بسنجیم و بگوییم نسبت به آن‌ها چگونه است. در این صورت پس از صفت مطلق پسوند «تر» می‌آوریم. مثلاً می‌گوییم «کیف بزرگ‌تر را بیاور». در جمله بالا، کلمه بزرگ‌تر علاوه بر بزرگ بودن کیف، آن را با کیف‌های دیگر نیز می‌سنجد و به نوعی برتری آن را در بزرگ بودن بیان می‌کند.

صفت عالی یا برترین

صفت عالی یا برترین، برای بیان برتر بودن موصوف نسبت به همه هم‌نوعان یا هم‌جنسانش بیان می‌شود. برای مثال، وقتی می‌گوییم «هیمالیا مرتفع‌ترین قله جان است» به قله هیمالیا صفت عالی داده‌ایم. موصوف در این مواقع معمولاً به صورت مفرد می‌آید. اما اگر بخواهیم به دلایلی چون استعمال در متون ادبی موصوف را جمع ببندیم، این‌گونه خواهد بود: «هیمالیا مرتفع‌ترینِ قله‌ها است». صفت‌های برتر و برترین را صفت سنجشی می‌گویند.

سوالات رایج درباره صفت و موصوف

در این بخش به برخی از سوالات پر تکرار درباره مبحث صفت و موصوف در فارسی به اختصار پاسخ می‌دهیم.

صفت‌ها از نظر معنا و مفهوم به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

توصیفی، شمارشی، پرسشی، اشاره تعجبی، مبهم و بیانی

فیلم‌های آموزشی مرتبط

صفت بیانی چیست؟

به صفتی که بعد از اسم قرار بگیرد صفت بیانی یا توصیفی می‌گویند.

تمرین مربوط به مبحث صفت و موصوف

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «صفت چیست | موصوف چیست و انواع آن کدامند؟ — به زبان ساده»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. تمرین شامل ۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

۱. کدام ترکیب موصوف و صفت است؟

دریای خروشان 

جهل جوانی

راز زندگی

آواز گنجشکان

۲. کدام گزینه موصوف و صفت است؟

پسر شجاع

مرد هیزم شکن

دختر کبریت فروش

جور تبر

۳. کدام گزینه ترکیب وصفی است؟

متن دشوار

مسیر رودخانه

اطلاعات لغتنامه

پهلوانان ایران

۴. کدام گزینه صفت ندارد؟

یار بی‌رحم و بی‌محبت او

روزی از روزهای پایانی

کاج همسایه گفت با تندی

سالیان دراز رهگذارن

۵. در کدام گزینه اسم و صفت نیامده است؟

آسمان رنگ خدایی می‌زند

قطره تنها چرا بی رنگ ماند

با خود آهنگ خدایی می‌زند

رنگ دریاهای آبی از کجاست

جمع‌بندی

در این مطلب از مجله فرادرس درباره موصوف و صفت در زبان فارسی مطالبی آموختیم. فهمیدیم که از صفا برای بیان چگونگی و حالت یک است استفاده می‌شود. بر همین اساس می‌توان صفت‌ها را به انواع مختلفی تقسیم کرد. صفت بیانی، صفت تعجبی، صفت اشاره، صفرد مفرد، صفت مرکب و... از جمله انواع صفت محسوب می‌شوند.

بر اساس رای ۵۴۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
دستور زبان فارسی (پنج استاد) دستور زبان فارسی دستور زبان فارسی ۱
۲۷ thoughts on “صفت چیست | موصوف چیست و انواع آن کدامند؟ — به زبان ساده

سلام لطفا دو صفت برای بهار

خیلی ممنون
عالی

بنظرم با یک نخبه طرف هستیم ، جو گیر نشده ام ، پایدار و شاد باشید .

بنده درک درستی از صفت در ادبیات فارسی نداشتم ولی با مطالعه این با این مجله همه چیز رو در مورد صفت فهمیدم

عالی بود ممنون

سلام رومینای گرامی.
سپاس از همراهی‌تان با مجله فرادرس.
شاد و پیروز باشید.

چهار تا جمله صفت دار بی زحمت

سلام دو صفت مناسب برای چشمه

سلام.
چشمه جوشان، چشمه روان.
موفق باشید.

سلام مجدد
پیرو سوال قبلی،
فرمودید در جمله ( این اتومبیل سریع است )
( سریع ) مسند است.
تعریف رسمی مسند چنین است: «مسند کلمه یا گروهی از کلمات (اسم، ویژگی، صفت، حالت یا تعلق) را به نهاد یا همان مسند الیه نسبت می‌دهد.».
حال (سریع) در جمله بالا کدام است؟ اسم, ویژگی, صفت, حالت و یا تعلق

سلام.
«سریع» یک صفت برای اتومبیل است. در واقع جمله اسنادی معادل ترکیب وصفی «اتومبیلِ سریع» است.
موفق باشید.

سلام
مطلب خیلی خوبی بود
من به نتیجه مطلوب رسیدم
اگه غلط های املاییی رو تصحیح کنید که عالی تر هم میشه
خیلی ممنون بابت مطلب مفیدتان

سلام.
خوشحالیم که این آموزش برایتان مفید بوده است. مطلب بازبینی شد.
سپاس از همراهی‌تان.

سلام
پرسشی داشنم، ممنون میشوم اگر جواب دهید
در جمله ( این اتومبیل سریع حرکت میکند )
سریع ، قید است
در جمله ( این اتومبیل سریع است )
سریع، صفت است یا قید

سلام.
واژه «سریع» مسند است. برای آشنایی بیشتر با مسند، به آموزش «مسند چیست و چگونه مسند را در جمله بیابیم ؟ — با مثال و تعریف» مراجعه کنید.
سالم و موفق باشید.

سلام
خداقوت
مطالب عالی بود
?????????

سلام، ترتیب قرارگیری صفات مختلف در فارسی چیست؟
مثلا:
زنِ زیبا-خسته-پرسروصدا-مسن-سیاه‌پوست-امریکایی-خوش‌سابقه-خوش‌پوش
کیفیت، خصلت، سن، نژاد، ملیت، سابقه، پوشش، …
به چه ترتیبی بچینیم؟
در انگلیسی به این ترتیب است:
۱-صفت نظری عام
۲-صفت نظری خاص
۳-اندازه
۴-شکل
۵-سن / دما
۶-رنگ
۷-ملیت
۸-جنس
از پاسخ شما تشکر می‌کنم.

معنی صفت

عالی بود واقعا ممنونم

سلام بنده دارم زبان Deutsch میخوانم رسیدم به منفی کننده صفت از دوران مدرسه صفت یادم رفته بود ، ولی اون موقع همه صفت ها بلد نبودم چون تو یه کتاب نبود کاش اون موقع همه صفت ها با هم بود تو یه کتاب .
ولی خدایی فک میکردم زبان آلمانی و انگلیسی سخت ولی زبان فارسی خیلی سخت تره هرکی بخواد بخونه بدبخت میشه

سلام یک صفت از کلمه مطالب میگید

سلام.
مطالب شیوا.
سالم و موفق باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *