حروف ندا در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال

۱۱۰۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه

آشنایی با حروف ندای هر زبانی، می‌تواند به زبان‌آموز در درک و استفاده راحت‌تر آن زبان حین شنیدن کمک کند همچنین باعث می‌شود به شیوه‌ای بسیار سلیس و نزدیک‌تر به زبان محاوره افراد بومی انگلیسی‌زبان صحبت کند. در این مطلب قصد داریم انواع حروف ندا در انگلیسی را بررسی کنیم، با کاربرد و روش نشانه‌گذاری آن‌ها آشنا شویم. علاوه بر این فهرستی از حروف ندای پرکاربرد انگلیسی را برای علاقه‌مندان ارائه می‌کنیم.

حروف ندا در انگلیسی چیست؟

از حروف ندا برای ابراز احساسات قوی یا ناگهانی استفاده می‌کنیم. این حروف معمولا در اول جمله می‌آیند تا احساساتی مثل هیجان‌، انزجار، شادی، شگفتی و اشتیاق یا خشم را نشان دهند. حروف ندا از نظر گرامر زبان به هیچ‌کدام از اجزای جمله وابسته نیستند و حتی می‌توانند به تنهایی جمله مستقل محسوب شوند. در مثال‌های زیر حروف ندا Bold شده‌اند.

Hey! Get off that bus!

آهای! از آن اتوبوس پیاده شو!

Oh, that is surprising!

وای، غافلگیرکننده است!

Good! Now we can move on.

خوب است! حالا می‌توانیم ادامه بدهیم.

Oops, that was close.

ای وای، نزدیک بود.

Good! Now we can start a new beginning.

چه خوب! حالا می‌توانیم شروع جدیدی داشته باشیم.

انواع حروف ندا

کلمه‌هایی که در گفتار به عنوان دشنام دادن، فریاد زدن در پاسخ حرف کسی، تعجب کردن، من‌من کردن، تایید کردن یا حتی برای نشان دادن تردید و سکوت به کار می‌روند همگی جزو حروف ندا هستند. تعداد این حروف بسیار زیاد است و فهرست کردن همه آن‌ها ممکن نیست اما با دسته‌بندی کردن آن‌ها می‌توانیم تعداد بیشتری را بشناسیم و کاربردشان را یاد بگیریم. حروف ندا در انگلیسی به سه روش دسته‌بندی می‌شوند. دسته‌بندی کلی، دسته‌بندی از نظر شدت بیان احساسات و دسته‌بندی معنایی.

حروف ندای اولیه و ثانویه

دسته‌بندی کلی حروف ندا به لحاظ نقش کلی آن‌ها صورت می‌گیرد. توجه کنید که نقش تمام حروف ندا در جمله از دیگر اجزای جمله مستقل است و این دسته‌بندی فقط کلماتی را که می‌توانند نقشی جز حرف ندا بگیرند، از کلماتی که همیشه حرف ندا هستند جدا می‌کند. این دسته‌بندی شامل دو بخش می‌شود: «حروف ندای اولیه» (Primary Interjections) و «حروف ندای ثانویه» (Secondary Interjections).

حروف ندای اولیه معمولا تک کلمه‌ای هستند مثل «!Oh» و «!Wow». حروف ندای ثانویه می‌توانند شامل عبارات چند کلمه‌ای یا حتی عبارات ندا باشند مثل «!Sup» مخفف «?What's up» به معنی «چه خبر»، «!Excuse me» و «!Thank God». در عین حال می‌توانند تک کلمه‌های اخطاری مثل «!Help» یا ناسزا هم باشند یا مثل «!Shoot» نشان‌دهنده احساسی باشند.

با وجود این‌که حروف ندای ثانویه بیشتر با کلمات اطراف خود ارتباط دارند، یکی از ویژگی‌های همه حروف ندا، چه اولیه و چه ثانویه این است که می‌توانند به تنهایی به عنوان عبارت یا جمله‌ای کامل بیایند. مثلا می‌شود حرف ندایی مثل «!Ouch» را به فریاد گفت و آن را به خودی خود یک جمله محسوب کرد، اما بخش‌های دیگر جمله را که از نظر کاربرد ظاهری شبیه حروف ندا هستند، مثل حروف اضافه، نمی‌توان به عنوان جمله کامل به کار برد. مثلا نمی‌شود «!And» را یک جمله مستقل حساب کرد.

حروف ندای اولیه

این دسته شامل کلماتی می‌شود که همیشه در نقش حروف ندا قرار دارند و جزو هیچ‌کدام از باقی اجزای کلام قرار نمی‌گیرند. در جدول زیر فهرستی از این نوع حروف ندا آمده است.

فهرست حروف ندای اولیه

(List of Primary Interjections)

Wow Phew
Blah Oh
Aw Huh
Oops God
Yuck Hurray
Ugh Gee
Alas Ouch
Meh Geez

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این دسته‌بندی بهتر آشنا شوید.

Oops, My bad.

ای وای، اشتباه من بود.

Alas! I couldn’t be there on time.

افسوس! نتوانستم به موقع برسم.

Wow! You had time to join us.

وای! وقت داشتی پیش ما بیایی.

Hurray! Our team has won the match.

هورا! تیم ما مسابقه را برد.

Oh! I forgot to bring my purse.

وای! یادم رفت کیفم را بیاورم.

قواعد استفاده از حروف ندا

حروف ندای ثانویه

این دسته حروف ندا شامل اسم‌ها، صفت‌ها و دیگر اجزای کلام می‌شوند که هرازگاهی نقش حرف ندا می‌گیرند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Listen! You will stay right here. You can't get out.

گوش کن! همین‌جا می‌مانی. حق نداری بیرون بروی.

Goodness! How did you go through all these books in a day?

خدایا! چطور این همه کتاب را یک‌روزه خواندی؟

Holy cow! You're the last person I expected to see.

عجب! تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم ببینم.

Well done! Keep it up.

آفرین!‍ ادامه بده.

Excuse me, may I leave?

ببخشید، اجازه هست بروم؟

حروف ندای ملایم و قوی

حروف ندا در انگلیسی بر اساس شدت به دو دسته «حروف ندای ملایم» (Mild Interjections) و «حروف ندای قوی» (Strong Interjections) تقسیم می‌شوند.

حروف ندای ملایم

کلماتی که احساسات را به شکلی ملایم ابراز می‌کنند، معمولا حروف ندای ملایم نام دارند. این نوع حروف معمولا اول یا وسط جمله می‌آیند و با نشانه ویرگول از باقی جمله جدا می‌شوند. مثال‌هایی از این نوع حرف ندا در زیر آمده است.

Oh, I was looking for you.

وای، دنبالت می‌گشتم.

Well, it wasn't very easy.

خب، خیلی هم ساده نبود.

Hmm, I'm doing well.

هومم، اوضاعم خوب پیش می‌رود.

Oh, I didn't know you were a doctor.

اوه، نمی‌دانستم تو دکتری.

Oops, I forgot to take out the trash!

آخ، یادم رفت آشغال‌ها را بیرون ببرم!

حروف ندای قوی

حروف ندای قوی معمولا اول جمله می‌آیند و طغیان‌های شدید احساسی هستند. این نوع حروف ندا را معمولا با علامت تعجب از باقی جمله جدا می‌کنیم. به مثال‌های زیر از این دسته دقت کنید.

Yay! I finally passed.

ایول! بالاخره قبول شدم.

Bingo! Found it.

یوهو! پیدایش کردم.

Ouch! That hurt.

آخ! درد گرفت.

Oh! I didn't know he had died.

وای! نمی‌دانستم او فوت شده است.

Sh! The baby is asleep.

هیس! بچه خوابیده است.

حروف ندا در انگلیسی

دسته‌بندی معنایی حروف ندا در انگلیسی

حروف ندا در انگلیسی از نظر معنایی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • «حروف ندای درخواستی» (Volitive Interjection)
  • «حروف ندای احساسی» (Emotive Interjection)
  • «حروف ندای شناختی» (Cognitive Interjections)

حروف ندای درخواستی

معمولا دستورها، درخواست‌ها و آرزوها را با حروف ندای درخواستی نشان می‌دهیم. در گفتار گاهی به جای اینکه با جمله‌ای کامل از فرد بخواهیم کاری را انجام دهد، با یک حرف ندا منظور خود را می‌رسانیم. این اسم‌های ندا معمولا جایگزین عبارت «می‌خواهم» می‌شوند. مثلا وقتی می‌خواهیم کسی دست از حرف زدن بردارد می‌گوییم «Shh»، یا مثلا وقتی می‌خواهیم بگوییم «می‌خواهم حرف بزنم و توجه تمام و کمال شما را می‌خواهم»، می‌گوییم «ahem». به مثال‌های زیر توجه کنید تا این ساختار را بهتر یاد بگیرید.

Shh! We have to keep it quiet.

هیس! باید ساکت باشیم.

(می‌خواهم ساکت باشید.)

Ahem! I was looking at another problem.

اهم! من داشتم به یک مسئله دیگر نگاه می‌کردم.

(می‌خواهم به من توجه کنید.)

Psst! I've started working out.

پیس! من ورزش کردن را شروع کرده‌ام.

(می‌خواهم در خفا به من توجه کنید.)

Look! I’m so tired today, and I won’t come anywhere with you.

ببین! امروز خیلی خسته‌ام و با تو هیچ‌جایی نمی‌آیم.

Hush, why are you talking so load?

هیس، چرا این‌قدر بلند حرف می‌زنی؟

تعدادی از حروف ندای درخواستی در جدول زیر آمده‌اند.

حروف ندای درخواستی

(Volitive Interjection)

Please Shh
Shoo Psst
Oh Hey
Here Yo
Encore Ahem
Hush There
No Scat
Enough Silence

حروف ندای احساسی

از این کلمه‌ها برای بیان احساسات ناگهانی و شدید مثل شگفت‌زدگی، لذت، غم، انزجار یا ترس استفاده می‌کنیم. این نوع حروف ندا معمولا جایگزین عبارت «حس می‌کنم» می‌شوند. مثلا «Eww» یعنی احساس انزجار می‌کنم و «Phew» یعنی احساس آسودگی می‌کنم. درواقع این حروف ندا ابراز احساس‌های بی‌برنامه یا واکنش هستند. به مثال‌های زیر درمورد حروف ندای احساسی توجه کنید.

Ugh! What is that filthy smell?

پیف! بوی گند چه چیزی است؟

(احساس انزجار می‌کنم.)

 Ouch! These ants sting.

آخ! این مورچه‌ها گاز می‌گیرند.

(احساس درد دارم.)

 Yippee! We ended the year victorious.

یوهو! یک سال دیگر را هم با موفقیت تمام کردیم.

(احساس سرخوشی دارم.)

Oh my, I knew I should have turned off the oven!

ای وای، می‌دانستم باید اجاق را خاموش کنم.

Eww, there’s a fly in my lemonade!

ای بابا، یک مگس در لیمونادم افتاده است.

در جدول زیر تعدادی از حروف ندای احساسی پرکاربرد آمده است.

حروف ندای احساسی

(Emotive Interjection)

Eww Yuck
Ouch Aww
Ah Oh
Phew Ugh
Good grief Phooey
Blah Yippee
Eek Brr

حروف ندای شناختی

کلماتی که برای نشان‌دادن واکنش فرد به اطلاعاتی تازه استفاده می‌شوند یا مقدمه‌ای برای بیان اطلاعات تازه‌ای هستند، حروف ندای شناختی نام دارند. مثلا جمله «از این نکته تعجب کرده‌ام و اصلا انتظارش را نداشتم» می‌تواند تبدیل بشود به «!Holy cow» یا مثلا جمله «نمی‌دانم چطور جواب بدهم، برای همین لحظه‌ای وقت لازم دارم تا افکارم را سروسامان بدهم» خلاصه می‌شود به «hmm». این نوع حروف ندا برای بیان احساساتی به کار می‌رود که با فهمیدن و درک کردن چیزی به فرد دست می‌دهند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا این حروف را بهتر بشناسید.

Well, I'll try harder.

خب، بیشتر تلاش می‌کنم.

Bravo! What a performance!

آفرین! چه اجرایی!

Gosh, you're so fast.

خدایا، تو چقدر سریعی.

Hmm! This is a really interesting film!

هوم! چه فیلم جالبی است!

Wow, that dress is so beautiful!

وای این لباس خیلی خوشگل است!

تعدادی از حروف ندای شناختی پرکاربرد در جدول زیر آمده است.

حروف ندای شناختی

(Cognitive Interjections)

Bingo Alas
Eureka Bravo
Gee Crikey
Gosh Golly
Holy cow Hmm
Oh Aha
Duh Huh
Well Ahh

قواعد استفاده از حروف ندا

به هنگام استفاده از این حروف باید چهار قانون را در نظر گرفت که این قوانین در ادامه آورده شده‌اند.

قانون اول: حروف ندا احساس و وضعیت خلقی ناگهانی یا شدت احساس را نشان می‌دهند. کلمات زیادی هستند که معمولا در مکالمه‌های روزانه استفاده می‌شوند اما در موقعیت‌های رسمی جایی ندارند. این کلمه‌ها جزو حروف ندا هستند. به مثال‌های زیر در این مورد دقت کنید.

Wow! That’s an amazing scene.

وای! چه صحنه خارق‌العاده‌ای.

Aw, I did not want him to come.

ای بابا، واقعا دلم نمی‌خواست او بیاید.

What? You never told me that!

چی؟ هیچ‌وقت این را به من نگفته بودی!

قانون دوم: از بعضی حروف ندا برای مداخله کردن در مکالمه یا فکری، یا برای اینکه لحظه‌ای توجه کسی را جلب کنیم استفاده می‌کنیم. این‌ها معمولا فقط صدا هستند و نه کلمه، چون معنای خاصی ندارند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I wanted to tell you, your, um, shirt has a stain on the back.

می‌خواستم به تو بگویم، آم، روی پیراهنت لک افتاده است.

I want to, uh, ask you to marry me.

می‌خواهم، آم، از تو درخواست ازدواج کنم.

Humph! I knew that since last week.

پوف! از هفته قبل این را می‌دانستم.

قانون سوم: گاهی کلمات «Yes» و «No» حروف ندا محسوب می‌شوند.

Yes! I will most definitely do it.

بله! حتما انجامش می‌دهم.

Nah, we are not going.

نه، نمی‌رویم.

Yeah! She’s going with us tonight!

آره! او امشب همراه ما می‌آید!

قانون چهارم: از بعضی حروف ندا فقط برای جلب توجه کسی استفاده می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Yo, Alex! Get in the car!

هوی، الکس! سوار ماشین شو!

Hey! Will you give me that ball?

هی! آن توپ را به من می‌دهی؟

Yoo-hoo! Is there anyone?

آهای! کسی اینجا هست؟

نشانه‌گذاری حروف ندا در انگلیسی

شناخت نوع حرف ندا در نشانه‌گذاری آن به ما کمک می‌کند. اگر حرف ندای ما سوالی نباشد (که بیشتر اوقات نیستند)، انتخاب دست خودمان است. می‌توان از ویرگول، نقطه یا علامت تعجب استفاده کرد. ویرگول و نقطه بعد از حروف ندای ملایم می‌آیند، اما علامت تعجب فقط برای ابراز احساسات شدیدتر استفاده می‌شود. اغلب اوقات اگر بعد از حرف ندا علامت تعجب بیاید، در انتهای جمله بعدی هم علامت تعجب می‌آید. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Oh! You scared the life out of me!

وای! زهره‌ترکم کردی!

God! Do you even think before you speak?

خدایا! اصلا قبل از حرف زدن فکر هم می‌کنی؟

(در انتهای این جمله نمی‌توان از علامت تعجب استفاده کرد چون سوالی است و نیاز به علامت سوال دارد.)

انتخاب بین نقطه و ویرگول بعد از حرف ندا به میل خودمان بستگی دارد. در واقع اگر جمله سوالی نباشد، می‌توان هر کدام را استفاده کرد. اما اگر حرف ندا وسط جمله آمده باشد، باید پس از آن از ویرگول استفاده کرد.

فهرست حروف ندای پرکاربرد

در جدول زیر فهرستی از پرکاربردترین حروف ندای انگلیسی آمده است. توجه کنید ترجمه این جمله‌ها فقط برای درک بهتر معنی آن‌ها آورده شده و همان‌طور که حروف ندای «ها» و «وای» در فارسی همیشه معنی یکسان ندارد و کاربردهای بسیار زیادی دارند، حروف ندای انگلیسی هم ترجمه ثابتی ندارند.

حرف ندا

(Interjection)

معنی مثال
ah ابراز رضایت

Ah, that feels good.

آه، چه حس خوبی دارد.

نشانه درک کردن

Ah, now I understand.

آها، حالا می‌فهمم.

نشانه تسلیم شدن

Ah well, it can't be helped.

آه، خب، کاری نمی‌شود کرد.

نشانه تعجب

Ah! I've won!

ایول! بردم!

aww نشانه ذوق کردن

Aww! Just look at that kitten.

آخی! آن گربه را ببین.

alas نشانه تأسف و اندوه

Alas, she's dead now.

افسوس، حالا او مرده است.

dear ابراز تاسف

Oh dear! Does it hurt?

ای وای! درد دارد؟

نشانه تعجب

Dear me! That's a surprise!

ای وای من! چقدر عجیب!

eh درخواست تکرار

It's hot today. / Eh? / I said it's hot today.

امروز هوا گرمه. / ها؟ / گفتم امروز هوا گرمه.

حالت پرسشی

What do you think of that, eh?

نظرت زاجع به آن چیست، ها؟

ابراز تعجب

Eh! Really?

ئه! واقعا؟

تقاضای تایید

Let's go, eh?

بیاید برویم، ها؟

err ابراز تردید

Lima is the capital of...er...Peru.

«لیما» پایتخت... آم... «پرو» است.

eww ابراز انزجار

Eww! That movie was so violent.

اه‌اه! فیلم خیلی خشنی بود.

God ابراز خشم، شگفتی، تعجب، نگرانی

God, what a negative attitude you have.

خدایا، تو چه اخلاق بدی داری.

hello سلام کردن

Hello John. How are you today?

سلام «جان». امروز حالت چطور است؟

ابراز تعجب

Hello! My car's gone!

وای! ماشینم نیست!

hey جلب توجه

Hey! Look at that!

آهای! آنجا را ببین!

ابراز تعجب، شادی و غیره

Hey! What a good idea!

وای! چه فکر خوبی!

hi سلام کردن

Hi! What's new?

سلام! چه خبر؟

hmm ابراز تردید، شک یا مخالفت

Hmm. I'm not so sure.

هومم، خیلی مطمئن نیستم.

hmph ابراز نارضایتی

Hmph. I could do that for half the amount he charged.

پوف. من با نصف مبلغی که او تعیین کرد این کار را انجام می دادم.

oh/o ابراز تعجب

Oh! You're here!

وای! تو اینجایی!

بیان احساس درد

Oh! I've got a toothache.

وای! دندانم درد می‌کند.

خواهش کردن

Oh, please say "yes"!

وای، خواهش می‌کنم «بله» را بگو!

OK ابراز موافقت

OK. I'll tell her.

باشه. به او می‌گویم.

oops پشیمانی از اشتباه

Oops! Sorry I didn’t see those skates there.

ای وای! ببخشید آن اسکیت‌ها را آنجا ندیدم.

ouch احساس درد

Ouch! That hurts!

آی! درد گرفت!

shh درخواست سکوت

Shh! The show is about to start.

هیس! الان برنامه شروع می‌شود.

uh ابراز تردید

Uh...I don't know the answer to that.

آم... جوابش را نمی‌دانم.

uh-huh ابراز موافقت

Shall we go? / Uh-huh.

بریم؟ / اوهوم.

well اظهار نظر

Well, what did he say?

خب او چه گفت؟

whew هیجان و/یا آسودگی

Whew! I can’t believe we actually finished it all.

ایول! باورم نمی‌شود واقعا همه‌اش را تمام کردیم.

wow ابراز تعجب

Wow! What a cool car you've got!

وای! چه ماشین خوبی داری!

yay/yaay ابراز خوشحالی و هیجان

I can’t believe you’re actually coming here! Yaay!

باورم نمی شود واقعا داری می‌آیی اینجا. هورا!

yeah شکل دیگری از yes

Yeah, I’d love some orange juice.

آره، دوست دارم آب پرتقال بخورم.

yikes ابراز نگرانی یا ترس

Yikes, my mother’s home!

ای وای، مادرم خانه‌ست!

yippee نشانه شادی

Yippee! We won, let’s celebrate.

ایول! برنده شدیم، برویم جشن بگیریم.

سوالات رایج درباره حروف ندا در انگلیسی

در ادامه این مطلب به چند سوال پر تکرار در مورد حروف ندا در زبان انگلیسی پاسخ می‌دهیم.

کاربرد حروف ندا چیست؟‎

حروف ندا در زبان انگلیسی برای ابراز احساسات شدید و ناگهانی به کار می‌روند. این حروف کاربردهای مختلفی دارند و می‌توان از آن‌ها برای نشان دادن خشم، هیجان، سکوت، تردید و احساسات دیگری استفاده کرد.

تفاوت حروف ندای اولیه و ثانویه چیست؟

به طور کلی حروف ندای زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند: «حروف ندای اولیه» (Primary Interjections) و «حروف ندای ثانویه» (Secondary Interjections). حروف ندای اولیه کلماتی هستند که همیشه در نقش حرف ندا هستند، حروف ندای ثانویه به کلمه‌هایی گفته می‌شود که جزو دیگر اجزای کلام هستند اما گاهی می‌توانند در نقش حروف ندا قرار بگیرند.

تفاوت حروف ندای قوی و ملایم چیست؟

دو دسته «حروف ندای ملایم» (Mild Interjections) و «حروف ندای قوی» (Strong Interjections) در زبان انگلیسی شدت حروف ندا را نشان می‌دهند. به طور کلی حروف ندای ملایم به کلمه‌هایی گفته می‌شود که احساسی را به شکل ملایم بیان می‌کنند و بعد از آن‌ها ویرگول می‌آید. حروف ندای قوی به گلمه‌هایی گفته می‌شود که در جمله‌ای جداگانه می‌آیند و احساسات شدیدی را نشان می‌دهند.

حروف ندا از نظر معنی چند دسته دارند؟

حروف ندا در زبان انگلیسی از نظر معنایی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: حروف ندای درخواستی، حروف ندای احساسی و حروف ندای شناختی.

«حروف ندای درخواستی» (Volitive Interjection) برای درخواست کردن به شیوه غیرمستقیم به کار می‌روند. «حروف ندای احساسی» (Emotive Interjection) نشان‌دهنده احساس شدید فرد در آن لحظه هستند و  «حروف ندای شناختی» (Cognitive Interjections) واکنش فرد نسبت به اطلاعات تازه‌ای را نشان می‌دهند.

تمرین حروف ندا در انگلیسی

در بخش پایانی این مطلب، تمرین‌هایی ارائه شده است که به شما در درک بهتر حروف ندا در انگلیسی کمک خواهد کرد. پاسخ هر تمرین را نیز در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمات ندای مناسب پر کنید.

Q1: _______ We won the game.

جواب

Answer: Hurrah! We won the game.

Q2: _______ What are your plans for tomorrow?

جواب

Answer: Hey! What are your plans for tomorrow?

Q3: _______ What a lovely color!

جواب

Answer: Wow! What a lovely color!

Q4: _______ I can hear that something is approaching.

جواب

Answer: Shh! I can hear that something is approaching.

Q5: ________ What a devious lie.

جواب

Answer: Oh! What a devious lie.

Q6: ______We can never leave you and go.

جواب

Answer: Alas! We can never leave you and go.

Q7: ________The doctor is on a visit to see the patients.

جواب

Answer: Hush! The doctor is on a visit to see the patients.

Q8: ________ Now I can understand his feelings.

جواب

Answer: Ah! now I can understand his feelings.

Q9: _______ The bowl slipped from my hand and broke.

جواب

Answer: Oops! The bowl slipped from my hand and broke.

Q10: _______ The bee just stung me.

جواب

Answer: Ouch! The bee just stung me.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. ___________ ! I found a hundred rupee note.

Hey

Oops

2. ___________ ! That boy is really smart.

Yes

Bravo

3. ___________ ! You are really going to London for your higher studies.

Hey

What

4. ___________ ! She is leaving for Banaras tomorrow; I can't be without her.

Alas

What

5. ___________ ! Kindly have a seat.

Welcome

Oh

6. ___________ ! No talking in the library!

Quiet

Hurray

7. ___________ ! You are disturbing the lecture.

Sit down

Yuck

8. ___________ ! This lehenga looks really royal.

Wow

Shh

9. ___________ ! That dish was disgusting in smell.

Eww

Bingo

10. ___________! We are not attending the today's meeting/conference.

Wow

No way

جمع‌بندی

در این مطلب درمورد انواع حروف ندا در انگلیسی، کاربردها و قواعد استفاده از آن‌ها توضیحاتی ارائه کردیم. علاوه بر این، فهرستی از موارد پرکاربرد هر نوع حرف ندا و مثال‌هایی از هر کدام جمع‌آوری کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar Monster Learngrammar Citationmachine

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *