افعال مدال در انگلیسی چیست؟ – توضیح به زبان ساده با مثال و تمرین

۲۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ تیر ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۷۵ دقیقه
افعال مدال در انگلیسی چیست؟ – توضیح به زبان ساده با مثال و تمرین

«فعل مُدال» (Modal Auxiliary Verb) که در زبان فارسی به آن فعل کمکی وجهی نیز گفته می‌شود، جزو دسته‌‌ای از فعل‌ها به شمار می‌رود که در کنار فعل اصلی قرار می‌گیرد و روی زمان یا معنی فعل اثر دارد. برای مثال، «will» یکی از افعال رایج مُدال است که وقتی در کنار فعل اصلی می‌آید (will + verb)، زمان آینده را توصیف می‌کند. افعال مدال در انگلیسی کاربردهای مختلفی دارند؛ برخی برای بیان احتمالات به کار می‌روند، برخی برای توصیف توانایی. همچنین برای پیشنهاد دادن، درخواست کردن یا الزامات کاربرد دارند. در این آموزش با همه افعال مدال در انگلیسی آشنا می‌شویم و کاربردهای هر یک را به کمک مثال و تمرین‌های مختلف شرح می‌دهیم.

فهرست مطالب این نوشته
997696

در ابتدای مطلب تعریفی از افعال مدال در انگلیسی ارائه می‌دهیم و در ادامه انواع فعل مدال را در جدولی در اختیار شما قرار می‌دهیم. سپس به کمک مثال، کاربرد و ساختار افعال مدال را بررسی خواهیم کرد. از دیگر نکاتی که در این آموزش به آن می‌پردازیم، «افعال مدال در گذشته» (Perfect Modals) است که ساختار و کاربردی متفاوت از افعال مدال دارند. همچنین به نحوه ساختن سوال منفی با افعال مدال اشاره می‌کنیم. در انتهای مطلب نیز مکالمه‌ای را با ترجمه فارسی در اختیار شما قرار می‌دهیم که با افعال مدال ساخته شده است. همچنین تمرین‌هایی را با پاسخ ارائه خواهیم کرد که به کمک آن‌ها می‌توانید عملکرد خود را از مطلب افعال مدال در انگلیسی ارزیابی کنید.

افعال مدال در انگلیسی چیست ؟

افعال مدال را در دسته افعال کمکی قرار می‌دهیم و به همین دلیل به آن‌ها Modal Auxiliary Verbs گفته می‌شود. این فعل‌ها را در جملات خبری قبل از فعل اصلی می‌آوریم که برای بیان توانایی، احتمال، اجازه گرفتن یا امر و نهی کردن به کار می‌رود. مهم‌ترین افعال مدال در انگلیسی عبارتند از:

 • Can/could/be able to
 • May/might
 • Shall/should
 • Must/have to
 • Will/would

افعال مدال وقتی در جمله قرار می‌گیرند، باعث می‌شوند که فعل اصلی به شکل ساده به کار برود. همچنین در معنی فعل تغییر ایجاد می‌کنند. این تغییر در معنی بر روی مفهوم کل جمله و حتی زمان آن اثر می‌گذارد. ساختار جملاتی که با افعال مدال ساخته می‌شوند بسیار ساده است؛ مانند سایر جملات ساده انگلیسی از ساختار «فاعل + فعل (فعل مدال + فعل اصلی) + مفعول» پیروی می‌کنند و برای منفی شدن از «not» بعد از فعل مدال استفاده می‌شود.

در این آموزش قصد داریم افعال مدال در انگلیسی را به طور کامل توضیح دهیم و کاربردهای آن را به کمک مثال و تمرین یاد بگیریم. همچنین ساختار افعال مدال در گذشته را بررسی خواهیم کرد و تمرین‌‌هایی را برای درک بهتر در اختیار شما قرار می‌دهیم. برای این‌که با ساختار کلی افعال مدال در انگلیسی آشنا شوید، به چند مثال زیر توجه کنید.

She can swim very well.

او می‌تواند به‌خوبی شنا کند.

You must finish your report by tomorrow.

شما باید تا فردا گزارش را تمام کنید.

He may join us for dinner.

شاید او برای شام به ما بپیوندد.

You shouldn't eat too much junk food.

نباید این‌قدر هله‌هوله بخوری.

They won't be able to attend the meeting.

آن‌ها نمی‌توانند در جلسه شرکت کنند.

She may not be able to arrive on time.

شاید او نتواند به‌موقع برسد.

افعال مدال در انگلیسی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛

 • دسته اول برای زمان حال یا آینده کاربرد دارد و برای بیان احتمالات، توانایی، پیش‌بینی، نصیحت کردن و... به کار می‌رود.
 •  دسته دوم به عملی اشاره دارد که در گذشته انجام شده و بیشتر برای بیان حسرت‌‌های گذشته، احتمالات یا قطعیت در گذشته استفاده می‌شود.

در این آموزش قصد داریم به هر دو دسته به طور کامل بپردازیم و به کمک مثال و تمرین، ساختار و کاربردهای هر یک را بررسی کنیم. برای شروع، فرمول کلی هر دو حالت را ۱) برای زمان حال یا آینده و ۲) برای گذشته، در حالت معلوم و برای جملات مثبت مشاهده می‌کنید.

Subject + modal + base form of the verb

Subject + modal + have + past participle (p.p)

تصویر چند کتاب رنگی در کتابخانه

دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

You should see the doctor as soon as possible.

باید هر چه زودتر نزد دکتر بروی.

You should have seen the doctor as soon as possible.

باید هر چه زودتر پیش دکتر می‌رفتی.

(اما نرفتی.)

در حالت منفی، فرمول دسته اول و دوم را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

Subject + modal + not /n't + base form of the verb

Subject + modal + not/n't + have + p.p

دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید و به ترجمه فارسی آن نیز نگاهی داشته باشید.

You musn't pass the traffic light when it's red.

وقتی چراغ قرمز است، نباید از آن عبور کنید.

You musn't have passed the traffic light when it was red.

وقتی چراغ قرمز بود نباید از آن عبور می‌کردی.

(ولی عبور کردی.)

برای سوالی کردن نیز دو حالت سوال بله یا خیر و سوال با wh تعریف شده است. در حالت بله یا خیر، جای فعل مدال و فاعل را عوض می‌کنیم، و برای سوال با wh ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم و در ادامه از همان ساختار سوال بله یا خیر کمک می‌گیریم. فرمول این جملات سوالی را برای دسته اول به دو شکل زیر تعریف می‌‌کنیم:

Modal + subject + base for ofthe verb?

Wh-word + modal + subject + base form of the verb?

و برای دسته دوم (مدال در گذشته) به دو شکل زیر نوشته می‌شود:

Modal + subject + have + p.p?

Wh-word + modal + have + p.p?

مثال زیر را در نظر بگیرید که برای افعال مدال در زمان حال و آینده نوشته شده است.

Should he talk to the professor?

آیا او باید با استاد دانشگاه صحبت کند؟

What should he do to solve the problem?

او برای حل مشکل چه کار باید بکند؟

تصویر گلدان و کتاب روی میز

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید که برای افعال مدال در زمان گذشته نوشته شده است.

Should he have visited the doctor earlier?

آیا او باید هر چه زودتر نزد دکتر می‌رفت؟

What should she have done to solve the problem?

برای حل مشکل چه کار باید می‌کرد؟

جدول افعال مدال در انگلیسی

افعال مدال در انگلیسی کاربردهای زیادی دارند، اما تعداد آن‌ها زیاد نیست، بلکه هر فعل می‌تواند بیشتر از یک نقش داشته باشد. برای مثال، «can» به عنوان فعل مدال، می‌تواند برای توصیف توانایی به کار برود و همچنین برای بیان احتمال یا حدس و گمان به کار برود. برای آشنایی با تمام افعال مدال در انگلیسی، در جدول زیر آن‌ها را فهرست کرده‌ایم.

برای مطالعه بیشتر در خصوص افعال مدال در انگلیسی پیشنهاد می‌کنیم سری به مجموعه فیلم‌های آموزش زبان انگلیسی از فرادرس بزنید که سطوح مختلفی را از مقدماتی تا پیشرفته پوشش می‌دهد. لینک فیلم آموزش گرامر مقدماتی فرادرس در ادامه آورده شده است.

افعال مدال در انگلیسی

Modal Verbs

ought towill
canwould
couldshall
maymust
mightshould

بعد از فعل مدال همان‌طور که در تعریف گفته شد، فقط شکل ساده فعل به کار می‌رود. برای درک بهتر نحوه کاربرد افعال مدال، به چند مثال زیر توجه کنید که هم در حالت مثبت و هم در حالت منفی نوشته شده است.

Positive: She can play the piano beautifully.

Negative: She can't play the piano beautifully.

مثبت: او می‌تواند به زیبایی پیانو بنوازد.

منفی: او نمی‌تواند خوب پیانو بنوازد.

Positive: They might visit us this weekend.

Negative: They might not visit us this weekend.

مثبت: شاید آن‌ها این آخر هفته به دیدن‌مان بیایند.

منفی: شاید آن‌ها این آخر هفته به دیدن‌مان نیایند.

(شکل منفی فعل might اغلب به شکل کامل «might not» نوشته می‌شود.)

Positive: He should finish his project by tomorrow.

Negative: He shouldn't finish his project by tomorrow.

مثبت: او باید تا فردا پروژه‌اش را تمام کند.

منفی: او تا‌ فردا نباید پروژه‌اش را تمام کند.

Positive: We can go hiking if it’s sunny.

Negative: We can’t go hiking if it’s rainy.

مثبت: اگر هوا آفتابی باشد، می‌توانیم به پیاده‌روی برویم.

منفی: اگر هوا بارانی باشد، نمی‌توانیم به پیاده‌روی برویم.

Positive: You must submit the report by Monday.

Negative: You mustn't submit the report by Monday.

مثبت: باید تا دوشنبه گزارش را تحویل بدهی.

منفی: نباید تا دوشنبه گزارش را تحویل بدهی.

کاربرد افعال مدال در انگلیسی

یکی از مسائلی که در رابطه با مبحث افعال مدال ذهن زبان‌آموزان را به چالش می‌کشد، کاربردهای مختلف این فعل‌های انگلیسی است. برخی از این فعل‌ها بیش از یک کاربرد دارند و به همین دلیل تشخیص نوع فعل‌ها را در جمله کمی دشوار می‌کند. در این بخش از مطلب افعال مدال در انگلیسی از مجله فرادرس، قصد داریم به همه کاربردهای افعال Modal به طور کامل و با مثال اشاره کنیم.

به طور کلی، کاربرد افعال مدال در انگلیسی عبارت است از:

 • افعال مدال برای بیان توانایی
 • افعال مدال برای بیان اجازه دادن
 • افعال مدال برای بیان احتمال
 • افعال مدال برای بیان درخواست و پیشنهاد
 • افعال مدال برای نصیحت یا توصیه کردن
 • افعال مدال برای بیان ضرورت و اجبار
 • افعال مدال برای پیش‌بینی کردن
 • افعال مدال برای بیان فرضیات و حدس و گمان

در ادامه این مطلب به بررسی کامل هر یک از این کاربردها می‌پردازیم. اما قبل از آن به چند مثال زیر توجه کنید که کاربرد هر یک در کنار ترجمه فارسی آن‌ها ذکر شده است.

May I use your mobile phone?

اجازه می‌دهی از تلفن همراهت استفاده کنم؟

(برای اجازه گرفتن)

May I help you?

کمک می‌خواهی؟

(برای پیشنهاد دادن)

You mustn't walk on the grass.

نباید روی چمن راه بروی.

(برای منع کردن)

What do you think I should do?

به نظرت چه کار باید بکنم؟

(برای توصیه کردن)

Can you help me with this exercise?

ممکن است در حل این تمرین کمکم کنی؟

(برای درخواست کردن)

I can speak Arabic.

من می‌توانم عربی صحبت کنم.

(برای بیان توانایی و مهارت)

I think you should see a doctor.

فکر می‌کنم باید نزد دکتر بروی.

(برای توصیه کردن)

You must stop when the traffic lights are red.

وقتی چراغ قرمز شد، باید توقف کنی.

(برای بیان الزامات)

You needn't take your umbrella. It isn't raining.

نیازی نیست چتر با خودت ببری. باران نمی‌بارد.

(برای بیان عدم ضرورت)

You may pass the exam. It is not very difficult. You only have to work harder.

شاید در امتحان قبول شوی. خیلی سخت نیست. فقط باید بیشتر بخوانی.

(برای بیان احتمال)

تصویر گلدان و چند کتاب روی میز

افعال مدال برای بیان توانایی

برای این‌که درباره توانایی‌های خود یا دیگران صحبت کنیم، از سه فعل مدال زیر کمک می‌گیریم (فعل سوم را «شبه‌مدال» (Semi-modal) می‌نامند):

 • Can
 • Could
 • Be able to

از فعل Can می‌توانیم برای صحبت کردن درباره توانایی شخص به انجام کاری در زمان حال یا آینده کمک بگیریم. درواقع، Can برای بیان توانایی گوینده یا اجازه داشتن برای انجام کاری استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I can ride a bike.

من می‌توانم دوچرخه‌سواری کنم.

(توانایی انجام کاری در زمان حال)

I can leave the class earlier today.

من می‌توانم امروز کلاس را زودتر ترک کنم.

(اجازه داشتن)

از Could نیز می‌توانیم برای صحبت کردن درباره توانایی و همچنین برای اجازه داشتن استفاده کنیم. با این تفاوت که Could برای توصیف توانایی‌های گذشته به کار می‌رود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I could ride a bike when I was a child.

وقتی بچه بودم می‌توانستم دوچرخه‌سواری کنم.

I could use your computer while you were out.

وقتی بیرون بودی می‌توانستم از کامپیوترت استفاده کنم.

پس تا به اینجا آموختیم که Can و Could برای توانایی و اجازه داشتن به کار می‌روند. از دیگر فعل‌هایی که برای این منظور کاربرد دارد، Be able to است که در زبان فارسی آن را زمانی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم قادر به انجام کاری هستیم. شکل منفی آن نیز با افزودن «not» به be شکل می‌گیرد. به دو مثال زیر دقت کنید.

I am able to speak in public.

من قادرم در جمع صحبت کنم.

I am not able to speak in public.

من قادر نیستم در جمع صحبت کنم.

نکته: از ویژگی‌های بارز «be able to» این است که می‌توانیم به دلیل وجود فعل be آن را برای هر زمانی به کار ببریم. مثال‌‌های زیر را در نظر بگیرید.

She was able to ride a truck.

او قادر بود پشت کامیون بنشیند.

***

He hasn't been able to see that movie yet.

او هنوز نتوانسته است آن فیلم را ببیند.

***

They hadn't been able to find a good hotel.

آن‌ها نتوانسته بودند هتل خوبی پیدا کنند.

افعال «can/could» و «be able to» را می‌توانیم در حالت سوالی نیز به کار ببریم. فرمول‌های زیر برای سوالی کردن این افعال نوشته شده است:

Modal auxiliary + subject + main verb + ...?

Be + subject + able to + main verb + ...?

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با ساختار این جملات سوالی بیشتر آشنا شوید.

Can she play guitar?

آیا او می‌تواند گیتار بنوازد؟

Could you speak English when you were a child?

وقتی بچه بودی می‌توانستی انگلیسی صحبت کنی؟

Are you able to understand maths?

می‌توانی ریاضی را درک کنی؟

Were you able to finish the test?

آیا قادر بودی آزمون را تمام کنی؟

Was he able to pass the exam?

آیا او قادر بود در امتحان قبول شود؟

نکته: در نظر داشته باشید که برای سوالی کردن این افعال مدال نیازی به استفاده از «do/does/did» نیست، فقط کافی است فعل مدال یا be را با فاعل جمله جابه‌جا کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Can you play chess?

می‌توانی شطرنج بازی کنی؟

***

Are you able to play chess?

بلدی شطرنج بازی کنی؟

افعال مدال برای بیان اجازه دادن

از دیگر کاربردهای افعال مدال در انگلیسی برای اجازه دادن یا اجازه گرفتن است. برای این موقعیت‌ها، سه فعل «can» و «could» و «may» کاربرد دارند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Can I sit here?

می‌توانم اینجا بنشینم؟

(در این مثال، از «can» برای اجازه گرفتن استفاده شده است.)

You can use my car if you like.

اگر دوست داری می‌توانی از ماشینم استفاده کنی.

(در این مثال، از «can» برای اجازه دادن استفاده شده است.)

Could I ask you something?

می‌توانم یک چیزی از شما بپرسم؟

(در این مثال، از «could» برای اجازه گرفتن استفاده شده است.)

Could I interrupt?

می‌توانم میان کلام‌تان صحبت کنم؟

(در این مثال، از «could» برای اجازه گرفتن استفاده شده که رسمی‌تر از «can» است.)

May I see your passport, please?

می‌توانم گذرنامه شما را ببینم؟

(در این مثال، از «may» برای اجازه گرفتن استفاده شده که رسمی‌تر از «can» و «could» است.)

These pages may be photocopied for classroom use.

می‌توانید از این صفحات برای استفاده در کلاس کپی بگیرید.

(در این مثال، از «may» برای اجازه دادن استفاده شده که رسمی‌تر از «can» و «could» است.)

چند مداد رنگی روی دفتر

​شکل منفی این سه فعل مدال را برای منع کردن یا اجازه ندادن به کار می‌بریم که با «not» همراه می‌شوند. «can» و «could» را می‌توانیم به شکل کوتاه «can't» و «couldn't» در جملات منفی به کار ببریم، اما «may» در حالت منفی فقط به شکل کامل «may not» به کار می‌رود.

اگر قصد دارید زبان انگلیسی خود را تقویت کنید و با دستور زبان انگلیسی آشنا شوید، توصیه می‌کنیم فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی از فرادرس را مشاهده کنید که برای سطوح متوسط تا پیشرفته تهیه شده و مباحث گرامری متعددی را شامل می‌شود. لینک آن هم در ادامه آورده شده است.

از «can't» درباره چیزی صحبت می‌کنیم که با قوانین مغایرت دارد، به‌ویژه زمانی که قوانین توسط دولت یا سایر ارگان‌ها وضع شده است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

What does this sign say? Oh, we can't park here.

 این علامت اینجا چه معنی‌ای می‌دهد؟ اوه، ما اجازه نداریم اینجا پارک کنیم.

You can't take photos in the museum. They're really strict about it.

اجازه ندارید در موزه عکس بگیرید. آن‌ها درباره آن خیلی جدی هستند.

Sorry, we can't sell knives to under-18s.

متأسفم، ما اجازه نداریم به زیر ۱۸ سال چاقو بفروشیم.

​از دیگر افعال مدال در انگلیسی که برای منع کردن کاربرد بسیار زیادی دارد، «must» است که در حالت منفی به دو شکل «must not» و «mustn't» به کار می‌رود. بیشترین کاربرد آن در رابطه با علائم و اعلانات عمومی به منظور اطلاع‌رسانی به مردم درباره قوانین و ضوابط است. مثال‌‌های زیر را بخوانید که با شکل کامل «must not» نوشته شده است.

Visitors must not park in the staff car park.

بازدیدکنندگان نباید در محل پارک کارکنان پارک کنند.

Baggage must not be left unattended.

نباید چمدان‌ها را به حال خود رها کرد.

Guests must not make noise after 10 p.m.

مهمانان نباید بعد از ساعت ۱۰ شب سروصدا کنند.

از شکل کوتاه «mustn't» معمولاً در مواقعی استفاده می‌کنیم که منع کردن از جانب شخص گوینده صورت گرفته است، مانند مثال‌های زیر:

You mustn't say things like that to your sister.

(والد به فرزند) نباید با خواهرت این‌‌طوری صحبت کنی.

You mustn't be late for class.

(معلم به دانش‌آموز) نباید به کلاس دیر برسی.

I mustn't let that happen again.

نباید بگذارم آن اتفاق دوباره تکرار شود.

نکته: شکل منفی جملاتی که فعل «can» به عنوان فعل مدال به کار رفته است، در حال کامل (Full Form) بدون فاصله از منفی‌کننده «not» نوشته می‌شود. به شکل درست و نادرست مثال زیر دقت کنید.

He can not speak three languages. (نادرست)

He cannot speak three languages. (درست)

او نمی‌تواند به سه زبان صحبت کند.

تصویر پارک

افعال مدال برای بیان احتمال

از افعال مدال در انگلیسی برای بیان احتمالات نیز می‌توانیم کمک بگیریم. افعال «may» و «might» و «could» می‌توانند برای بیان احتمال وقوع کاری در زمان حال یا آینده به کار بروند. فرمول این جملات را به شکل زیر می‌نویسیم:

Subject + modal + verb + object

به مکالمه زیر دقت کنید. ترجمه فارسی آن را نیز می‌‌توانید در ادامه بخوانید.

Conversation

A: My mother said that it may snow tomorrow.

B: Really? It might snow?! That’s great! I could make a snowman or go for a “snow” walk.

A: Don’t get too excited. If the temperature is high, it may not snow, but it may rain.

B: Well, I guess I could still go for a walk in the rain.

ترجمه مکالمه

A: مادرم گفت که شاید فردا برف بباره.

B: واقعاً؟ ممکنه برف بباره؟! عالیه! شاید من آدم‌برفی درست کنم یا در «برف» قدم بزنم.

A: خیلی هیجان‌زده نشو. اگه دما بره بالا، شاید برف نباره. شاید بارون بباره.

B: خب، حدس می‌زنم بتونیم برای قدم زدن در بارون بریم بیرون.

برای منفی کردن افعال مدال در انگلیسی از فرمول زیر استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که may و might شکل منفی کوتاه ندارند.

Subject + can/could/may/might + not + verb + object

Subject + can't/couldn't + not + verb + object

مثال‌های زیر را بخوانید تا با ساختار منفی جمله با افعال مدال برای این احتمال بیشتر آشنا شوید.

I may not go to the party this weekend.

شاید من این آخر هفته به مهمانی نروم.

He might not arrive on time.

شاید او به‌موقع نرسد.

They cannot be this much unsatisfied.

آن‌ها نمی‌توانند تا این حد ناراضی باشند.

She couldn't spend all her money in only one day.

او نمی‌تواند تمام پولش را در یک روز خرج کند.

افعال مدال برای بیان پیشنهاد دادن یا توصیه کردن

روش‌های گوناگونی برای نصیحت کردن یا پیشنهاد دادن وجود دارد. مهم است که از ساختار مناسب برای این منظور کمک بگیریم تا فرق بین پیشنهاد دادن و توصیه کردن به خوبی مشخص شود. افعال مدال در انگلیسی که برای این حالت کاربرد دارند را در ادامه فهرست کرده‌ایم.

 • must
 • had better
 • have to
 • should
 • ought to
 • could

«must» و «had better» و همچنین «have to» اشکال قوی فعل مدال هستند که برای توصیه کردن و الزام به کار می‌روند. مثال‌‌‌‌‌های زیر را در نظر بگیرید.

You won't meet the deadline. You must go and speak to your boss.

به موعد مقرر نمی‌رسی. باید بروی و با رئیست صحبت کنی.

It is getting late. You had better hurry or you won't meet the deadline.

دارد دیر می‌شود. بهتر است عجله کنی وگرنه به موعد مقرر نمی‌رسی.

Your progress is slow. You have to work harder if you want to improve.

روند پیشرفتت کند است. اگر می‌خواهی پیشرفت کنی باید بیشتر کار کنی.

از «should» و «ought to» به عنوان افعال مدال ضعیف‌تر برای توصیه کردن یا پیشنهاد دادن استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

You might not meet the deadline. You should go and speak to your boss.

شاید بتوانی به موعد مقرر برسی. باید بروی و با رئیست صحبت کنی.

You look very stressed. You ought to take a break.

خیلی مضطرب به نظر می‌رسی. بهتر است استراحت کنی.

شکل منفی افعال مدال «must» و «should» به صورت «mustn't» و‌ «shouldn't» برای توصیه کردن در حالت کلی به کار می‌روند. همچنین برای این‌که پیشنهادی برخلاف وقوع عمل احتمالی بدهیم، می‌توانیم از آن‌ها کمک بگیریم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

You mustn't worry. I'm sure you'll find a way to solve this.

نباید نگران باشی. من مطمئنم که راهی برای حل این مشکل پیدا می‌کنی.

You shouldn't stress so much. You're doing a great job.

نباید زیاد به خودت استرس وارد کنی. داری کارت را عالی انجام می‌دهی.

با افزودن «perhaps» و‌ «maybe» قبل از «should» می‌توانیم لحن ملایم‌تری در کلام خود ایجاد کنیم، مانند مثال‌‌‌های زیر:

Maybe you should explain what's happened to your boss.

شاید بهتر باشد که به رئیست بگویی چه اتفاقی افتاده است.

Perhaps you shouldn't speak to your boss today; he seems stressed!

شاید نباید امروز با رئیست صحبت کنی؛ او مضطرب به نظر می‌رسد.

از دیگر افعال مدال در انگلیسی که می‌تواند برای پیشنهاد دادن استفاده شود، «could» است که بیشتر برای پیشنهاد دادن به شکل مثبت کاربرد دارد، مانند مثال‌‌های زیر:

We could meet on the weekend.

می‌توانیم آخر هفته همدیگر را ملاقات کنیم.

You could eat out tonight.

می‌توانی امشب بیرون غذا بخوری.

تصویر چند کودک در حال یادگیری

افعال مدال برای بیان ضرورت و اجبار

برخی از افعال مدال در انگلیسی برای بیان ضرورت به کار می‌روند، یعنی وقتی می‌خواهیم به کسی بگوییم کاری را انجام بدهد یا او را از انجام کاری منع کنیم، از افعال زیر استفاده می‌کنیم:

 • have to/ don't have to
 • must/mustn't
 • should/shouldn't

بعد از هر یک از این فعل‌های مدال، شکل ساده فعل اصلی به کار می‌رود. فرق بین «must» و «have to» با «should» در این است که دو فعل اول در مقایسه با should» قوی‌تر هستند. در جدول زیر می‌توانید این فعل‌های مدال در انگلیسی را برای بیان ضرورت یا اجبار با هم مقایسه کنید. برای هر یک مثال‌هایی نیز ارائه شده است که در ردیف بعدی ترجمه فارسی آن را نیز می‌توانید ببینید.

NegativePositivePresent
کاربرد: برای بیان کارهایی که ضرورتی به انجام دادن آن‌ها نیست.

کاربرد: برای بیان کارهایی که باید انجام دهیم.

(اجبار از بیرون است.)

have to /
don't have to
I don't have to work on Sundays.Children have to go to school.
من مجبور نیستم یکشنبه‌ها کار کنم.

بچه‌ها باید به مدرسه بروند.

(یعنی خودشان شاید تمایلی نداشته باشند، اما از سوی دولت ملزم به رفتن به مدرسه هستند.)

You don't have to eat anything you don't like.
شما مجبور نیستی چیزی را بخوری که دست نداری.

کاربرد: برای توصیف عملی که نباید انجام شود.

( اگر انجام شود، تبعاتی خواهد داشت.)

کاربرد: برای بیان اجبار

(احتمالاً بر اساس عقیده گوینده)

must / mustn't
You mustn't smoke here.I must study today.
نباید اینجا سیگار بکشی.امروز باید درس بخوانم.
کاربرد: برای توصیه کردن یا منع کردن با لحنی ملایمکاربرد: برای اجبار کردن اما کمی ملایم‌ترshould / shouldn't
You shouldn't smoke so much.You should save some money.
نباید این‌قدر سیگار بکشی.باید کمی پول پس‌انداز کنی.
نکته: گاهی به‌‌‌جای «have to» می‌توانیم از «have got to» نیز استفاده کنیم که در انگلیسی بریتانیایی کاربرد زیادی دارد، اما در انگلیسی آمریکایی نیز رواج دارد. مثال‌های زیر معنی یکسانی دارند.

Children Have to go to school.

Children have got to go to school.

بچه‌ها باید به مدرسه بروند.

افعال مدال برای پیش‌بینی کردن

برای پیش‌بینی کردن درباره وقایعی که ممکن است در آینده رخ دهد، از افعال مدال «will» و «would» و «should» کمک می‌گیریم. البته از «be going to» نیز برای پیش‌بینی استفاده می‌شود، ولی چون در دسته افعال مدال قرار نمی‌گیرد، در این مبحث اشاره‌ای به آن نخواهیم کرد. اما برای مطالعه بیشتر درباره گرامر going to توصیه می‌کنیم به لینک مربوطه مراجعه کنید.

«will» و‌‌ «would» هر دو نوعی فعل مدال هستند که برای تمام ضمایر فاعلی بدون تغییر در جمله به کار می‌روند و شکل یکسانی دارند. برای این‌که این فعل‌ها را منفی کنیم، به آن‌ها منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم و به صورت «will not» و «would not» در حالت کامل و «won't» و «wouldn't» در حالت کوتاه می‌نویسیم. دو مثال زیر را بخوانید.

I won't pass the test. (will not = won't)

من در امتحان قبول نمی‌شوم.

I would not stay for several weeks in China. (would not = wouldn't)

من به مدت چند هفته در چین نمی‌مانم.

اکنون که با ساختار این افعال مدال در انگلیسی آشنا شدیم، در ادامه این مطلب، کاربرد will و would و should را برای پیش‌بینی کردن وقایع در آینده توضیح می‌دهیم.

تصویر کلاس درس با رنگ‌های مختلف

پیش‌بینی در زمان آینده

برای پیش‌بینی وقایع در آینده از will کمک می‌گیریم. will یکی از افعال مدال پرکاربرد در زبان انگلیسی است که زمان آینده ساده با آن تعریف می‌شود. برای ساختن جمله با will، مانند سایر جملاتی که با افعال مدال ساخته می‌شوند، در حالت معلوم و برای جملات مثبت، پس از فاعل از will و در ادامه از شکل ساده فعل اصلی استفاده می‌کنیم. سپس در صورت لزوم می‌توانیم از اجزای دیگری مانند مفعول، قید، صفت و... کمک بگیریم. به دو مثال زیر و ترجمه آ‌ن‌ها توجه کنید.

The wedding will be on the third of July.

جشن عروسی در سوم ژوئیه خواهد بود.

The news announcer will announce the murderer.

گوینده درباره قاتل خبر می‌دهد.

پیش‌بینی درباره گذشته

از would برای پیش‌بینی کردن در زمان گذشته استفاده می‌کنیم. درواقع، would به عنوان گذشته will کاربرد دارد و در جایگاه فعل مدال در انگلیسی برای صحبت کردن درباره وقایعی به کار می‌رود که در آینده قرار بوده اتفاق بیفتد. اما الآن که درباره آن صحبت می‌کنیم، ممکن است اتفاق افتاده باشد، ممکن است اتفاق نیفتاده باشد. مهم این است که در حال حاضر دیگر آینده نیست و به آن آینده در گذشته گفته می‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید.

I thought it would snow by New Year's Eve.

فکر کردم تا قبل از سال جدید برف ببارد.

They all believed the correct answer would be number 4.

همه آن‌ها باور داشتند که پاسخ درست شماره ۴ است.

افعال مدال برای بیان فرضیات و حدس و گمان

از برخی از افعال مدال در انگلیسی همراه با مصدر بدون to برای بیان فرضیات در زمان حال و آینده کمک می‌گیریم. نکته مهم این است که اگر می‌خواهیم درباره رویدادی حدس و گمان بزنیم، باید اطلاعات و شواهد کافی در اختیار داشته باشیم. به این کار «استنتاج» (Deduction) گفته می‌شود. یعنی بر اساس داده‌‌هایی که در دسترس داریم، حدس و گمان می‌زنیم و به یک نتیجه منطقی می‌رسیم.

اگر تصمیم دارید با افعال مدال در انگلیسی بیشتر آشنا شوید، توصیه می‌کنیم فیلم آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی سطح A2 از فرادرس را مشاهده کنید که فصل نهم آن به طور کامل به بررسی افعال مدال پرداخته است. لینک آن هم در ادامه آورده شده است.

در رابطه با حدس و گمان، رایج‌ترین افعال مدال در انگلیسی عبارتند از:

 • must
 • might
 • may
 • could
 • can't

اگر شواهد و داده‌های محکمی برای فرضیه خود داشته باشیم، با قطعیت بیشتری می‌توانیم درباره موضوع صحبت کنیم. در این حالت از فعل مدال must کمک می‌گیریم، مانند مثال‌‌های زیر:

This must be her house. I can see her car in the garage.

این باید خانه او باشد. می‌توانم ماشینش را در گاراژ ببینم.

He must live near here because he always walks to work.

او باید همین حوالی زندگی کند چون همیشه پیاده به سر کار می‌رود.

Come inside and get warm. You must be freezing out there!

بیا داخل و گرم شو. آن بیرون حتماً داری قندیل می‌بندی.

اگر اطمینان کمتری نسبت به حدسیات خود داشته باشیم، از فعل‌‌های «might» و «may» یا‌ «could» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌‌‌های زیر:

She's not here yet. She might be stuck in traffic.

او هنوز اینجا نیست. شاید در ترافیک گیر کرده است.

He's not answering. He could be in class.

او پاسخ تلفن را نمی‌دهد. شاید در کلاس است.

We regret to inform you that some services may be delayed due to the bad weather.

متأسفم که اطلاع می‌دهم برخی از سرویس‌‌ها ممکن است به دلیل شرایط جوی نامساعد تأخیر داشته باشند.

تصویر دو زدن در حال حرف زدن کنار پله‌ها

اگر بخواهیم درباره چیزی صحبت کنیم که می‌دانیم محال است اتفاق بیفتد یا به بیان ساده‌تر امکان رخ دادن آن وجود ندارد یا تقریباً صفر است، از «can't» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

It can't be far. We've been driving for hours.

امکان ندارد دور باشد. ما چند ساعت است که مشغول رانندگی هستیم.

She can't know about the complaint. She's promoted Alex to team leader.

امکان ندارد چیزی درباره اعتراض بداند. او به «الکس» به عنوان سرپرست گروه ترفیع داده است.

It can't be easy for him, looking after three kids on his own.

محال است برای او آسان باشد، نگهداری از سه بچه با مسئولیت خودش.

نکته: در برخی موارد از will نیز می‌توانیم به عنوان فعل مدال برای حدس و گمان استفاده کنیم، مانند مثال‌‌‌های زیر:

A: The phone's ringing.

B: That'll be for me.

A: تلفن زنگ می‌خورد.

B: با من کار دارد.

***

There's no point in speaking louder. He won't understand.

با صدای بلندتر حرف زدن فایده‌ای ندارد. او متوجه نمی‌شود.

یادگیری گرامر با فرادرس

برای افرادی که به یادگیری دستور زبان انگلیسی با فیلم‌های آموزش علاقه‌مندند، فرادرس فیلم‌هایی را تهیه کرده است که می‌توانند به صورت گام به گام از آن‌ها استفاده کنند. این فیلم‌های آموزشی مباحث گرامری متنوعی را از سطح مقدماتی تا پیشرفته پوشش می‌دهد. برای مثال، اگر قصد دارید زمان‌های انگلیسی را یاد بگیرید و با ساختار آن‌ها آشنا شوید، مشاهده این فیلم‌ها مؤثر خواهد بود.

همچنین مباحثی مانند انواع فعل، اسم، صفت، قید و سایر اجزای جمله در زبان انگلیسی را آموزش داده‌ است و در قالب فیلم‌های آموزشی در دسترس کاربران خود قرار داده است. از دیگر مواردی که در فیلم‌های آموزش زبان انگلیسی فرادرس لحاظ شده، انواع جملات مجهول، جملات شرطی، افعال مدال، نقل‌قول و... است که برای زبان‌آموزان سطح متوسط تا پیشرفته در نظر گرفته شده است.

در رابطه با افعال مدال در انگلیسی توصیه می‌کنیم فیلم‌های آموزشی زیر از فرادرس را مشاهده کنید که در برخی از فصل‌های آن در این رابطه توضیحات کاملی توسط اساتید زبان انگلیسی ارائه شده است. به علاوه، ساختارهایی مانند «would like» و «ought to» را نیز می‌توانید در این فیلم‌های آموزشی پیدا و مطالعه کنید.

تصویر فیلم آموزش گرامر در فرادرس
برای مشاهده مجموعه فیلم‌های آموزش زبان انگلیسی فرادرس روی تصویر کلیک کنید.

ساختار افعال مدال در انگلیسی

یادگیری افعال مدال در انگلیسی کار چندان سختی نیست، اما چون انواع و کاربردهای متنوعی دارند، ممکن است هنگام استفاده از آن‌ها در جملات انگلیسی با چالش مواجه شویم. در چنین شرایطی، بهترین راه یادگیری، به کار بردن این افعال در جملات و مکالمه‌های انگلیسی مختلف است. در این بخش از مطلب، چند مثال مختلف را با افعال مدال در انگلیسی ارائه کرده‌ایم که در کنار ترجمه فارسی می‌تواند در درک نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک کند. این مثال‌ها برای جملات مثبت، منفی و سوالی ساخته شده و افعال مدال در هر جمله bold شده‌اند.

در فیلم آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی سطح A1 از فرادرس می‌توانید کاربرد برخی از افعال مدال در انگلیسی را مطالعه کنید. برای مثال، در درس هشتم would like و در درس نهم افعال can و should بررسی شده‌اند. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

جمله مثبت با افعال مدال

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، جملات مثبت با فعل مدال از ساختار «modal + verb» پیروی می‌کند. فرمول جملات مثبت با افعال مدال در انگلیسی را به صورت زیر می‌نویسیم:

Subject + modal + verb + object

به چند مثال زیر دقت کنید که با افعال مدال در انگلیسی برای جملات مثبت نوشته شده است.

You can learn a new language if you practice regularly.

اگر به طور منظم تمرین کنی، می‌توانی زبان جدیدی یاد بگیری.

We should visit that new art exhibit this weekend.

باید این آخر هفته از آن نمایشگاه هنری جدید دیدن کنی.

I may be able to finish this report early.

شاید بتوانم این گزارش را زود تمام کنم.

She must be feeling better; she's smiling again.

حتماً حالش بهتر است؛ دوباره دارد لبخند می‌زند.

They could win the championship this year.

آن‌ها می‌توانستند امسال برنده مسابقه قهرمانی شوند.

جمله منفی با افعال مدال

فرمول جملات منفی، با افزودن «not» به فعل مدال ساخته می‌شود. فرمول آن را برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی مرور می‌کنیم.

Subject + modal + not + verb

Subject + modal + n't + verb

به چند مثال زیر توجه کنید که با افعال مدال در حالت منفی نوشته شده است.

You cannot park here without a permit.

نمی‌توانید بدون داشتن مجوز، اینجا پارک کنید.

I don't have to work late tonight.

مجبور نیستم امشب تا دیروقت کار کنم.

(در برخی منابع Have to را به عنوان «فعل شبه‌مُدال» (Semi-modal Verb) در نظر می‌گیرند.)

We shouldn't eat fast food every day.

نباید هر روز فست‌فود بخوری.

She might not be able to make it to the meeting on time.

شاید او نتواند به‌موقع سر جلسه حاضر شود.

They can't have finished the project already.

آن‌ها نمی‌توانند پروژه را زودتر تمام کنند.

(در این مثال از فعل مدال در گذشته استفاده شده که در بخش‌های بعدی آن را توضیح می‌دهیم.)

تصویر چند نفر در حال مصاحبه در اتاق

جمله سوالی با افعال مدال

برای ساختن جملات سوالی با افعال مدال، دو حالت بله یا خیر و سوال با wh تعریف کردیم که فرمول آن‌ها را در ادامه نوشته‌ایم.

Modal + subject + verb?

Wh-word + Modal + subject + verb?

به چند مثال زیر و ترجمه فارسی آن‌ها دقت کنید.

Can you help me with this math problem?

ممکن است در حل این مشکل به من کمک کنی؟

Could you tell me the time?

ممکن است به من بگویی ساعت چند است؟

Would you like to go for a walk?

می‌خواهی قدم بزنیم؟

Should I wear a raincoat today?

من امروز باید بارانی بپوشم؟

May I ask you a question?

ممکن است سوال را با شما مطرح کنم؟

مقایسه افعال مدال در انگلیسی

افعال مدال در انگلیسی را معمولاً دو به دو با هم مقایسه می‌کنند. به همین دلیل در این بخش از مطلب برخی از افعال مدال رایج را با هم مقایسه می‌کنیم تا بهتر بتوانید تفاوت‌های بین آن‌ها را درک کنید.

Can و Could

از can و could برای صحبت کردن درمورد توانایی‌ها استفاده می‌کنیم، اما تفاوت آن‌ها در زمان جمله است. برای بیان توانایی، can در زمان حال و could در زمان گذشته کاربرد دارد. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

My brother can speak three languages.

برادرم می‌تواند به سه زبان صحبت کند.

(صحبت کردن درباره توانایی در زمان حال)

I could ride a bike when I was a child.

وقتی بچه بودم، می‌توانستم دوچرخه‌سواری کنم.

(صحبت کردن درباره توانایی در گذشته)

از can می‌توانیم برای صحبت کردن درباره حقایق کلی استفاده کنیم که احتمال وقوع آن‌ها در زمان حال یا آینده وجود دارد، اما could برای توصیف وقایع کلی در زمان گذشته به کار می‌رود. مثال‌های زیر را با هم مقایسه کنید.

It can be very cold here in winter.

ممکن است زمستان اینجا خیلی سرد باشد.

(گاهی زمستان در اینجا خیلی سرد می‌شود.)

You can easily get lost in this town.

به راحتی ممکن است در این شهر گم شوی.

(مردم اغلب در آن شهر گم می‌شوند.)

It could be very cold there in winter.

زمستان اینجا خیلی سرد می‌شد.

(گاهی اینجا زمستان‌های سردی داشت.)

You could easily get lost in that town.

ممکن بود به راحتی در این شهر گم شوی.

(مردم اغلب در آن شهر گم می‌شدند.)

برای اجازه گرفتن نیز می‌توانیم از can و could استفاده کنیم. could در مقایسه با can کمی مؤدبانه‌تر است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Can I ask a question, please?

می‌توانم سوال کنم؟

Can we go home now?

می‌توانیم الآن به خانه برویم؟

Could I ask a question, please?

اجازه دارم سوالی مطرح کنم؟

Could we go home now?

امکان دارد الآن به خانه برویم؟

همچنین برای اجازه دادن می‌توانیم از can و could کمک بگیریم، مانند مثال‌های زیر:

You can go home now.

می‌توانی الآن به خانه بروی.

You can borrow my pen if you like.

اگر دوست داشته باشی می‌توانی خودکارم را قرض بگیری.

برای درخواست کردن نیز می‌توانیم از can و could استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Could you take a message, please?

ممکن است پیغام بگذارید؟

Could I have my bill, please?

می‌توانم صورت‌حساب را داشته باشم؟

Can you take a message, please?

 می‌توانی پیام بدهی؟

(«could» از «can» مؤدبانه‌تر است.)

در حالت منفی، «can't» و «couldn't» برای توصیف عملی به کار می‌روند که اصلاً امکان ندارد رخ دهد. یعنی از رخ ندادن عمل کاملاً مطمئن هستیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Students can't travel for free.

دانش‌آموزان نمی‌توانند رایگان به سفر بروند.

You can't miss it. It's just behind you.

امکان ندارد آن را پیدا نکنی. دقیقاً پشت سرت است.

She couldn't have missed the bus. She's always on time.

امکان ندارد از اتوبوس جا مانده باشد. او همیشه به‌موقع است.

تصویر یک فنجان رنگی روی میز

از can همچنین می‌توانیم برای پیشنهاد دادن استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Can I help you?

می‌‌توانم کمکت کنم؟

Can I do that for you?

می‌توانم آن را برایت انجام دهم؟

گاهی هم از جمله ساده برای پیشنهاد دادن کمک می‌گیریم، مانند دو مثال زیر:

I can do that for you if you like.

اگر دوست داشته باشی، می‌توانم برایت انجامش دهم.

I could give you a lift to the station.

می‌توانم شما را تا ایستگاه برسانم.

May و Might

May و Might بیشترین کاربرد را در بیان احتمالات در زمان آینده دارند. در ادامه کاربرد هر یک را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

کاربرد May

وقتی درباره وقوع عملی در زمان حال یا آینده مطمئن نیستیم، از may کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

Jack may come to see us tomorrow.

شاید «جک» فردا برای دیدمان بیاید.

Oh dear! It's half past ten. We may be late for the meeting.

اوه ، عزیزم! ساعت ده و نیم است. ممکن است دیر به جلسه برسیم.

She's had no sleep. She may feel tired.

او اصلاً نخوابیده است. شاید احساس خستگی می‌کند.

برای اجازه گرفتن به شکل رسمی نیز می‌توانیم از may استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

May I borrow the car tomorrow?

اجازه دارم فردا ماشینت را قرض بگیرم؟

May we come a bit later?

ممکن است ما کمی دیر بیاییم؟

برای اجازه دادن به روش رسمی نیز می‌توانیم از may کمک بگیریم، مانند مثال زیر:

You may go now.

می‌توانی الآن بروی.

You may come at eleven if you wish.

اگر مایل باشی می‌توانی ساعت ۱۱ بیایی.

از may not برای اجازه ندادن استفاده می‌کنیم، یعنی می‌‌خواهیم بگوییم آن شخص اجازه انجام آن کار را ندارد. این حالت در موقعیت‌های رسمی به کار می‌رود و حالت تأکیدی دارد، مانند مثال‌های زیر:

You may not borrow the car until you can be more careful with it!

تا وقتی که بیشتر احتیاط نکنی، اجازه نداری ماشین را قرض بگیری!

Students may not wear jeans.

دانش‌آموزان اجازه ندارند شلوار جین بپوشند.

تصویر یک کتابخانه با صندلی راحتی جلوی آن

کاربرد Might

از might وقتی استفاده می‌کنیم که درباره چیزی در زمان حال یا آینده مطمئن نیستیم، مانند مثال‌های زیر:

I might see you tomorrow.

شاید فردا ببینمت.

It looks nice, but it might be very expensive.

زیبا به نظر می‌‌رسد، ولی شاید گران باشد.

It's quite bright. It might not rain today.

هوا کاملاً روشن است. شاید امروز باران نبارد.

اما در زبان انگلیسی دو ساختار گذشته با May have و Might have وجود دارد که درباره حدس و گمان در گذشته است. به دو مثال زیر توجه کنید:

I haven't received your letter. It may have gotten lost in the post.

نامه‌ات را دریافت نکرده‌ام. شاید در پستخانه گم شده باشد.

It's ten o'clock. They might have arrived by now.

ساعت ده است. شاید آن‌ها تا الآن رسیده باشند.

از might نیز می‌توانیم برای درخواست کردن استفاده کنیم که به عنوان گذشته فعل «may» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

He asked if he might borrow the car.

او پرسید که می‌توانم ماشین را قرض بگیرم [یا نه].

They wanted to know if they might come later.

آن‌ها می‌خواستند بدانند که او دیر می‌آید [یا نه].

همچنین از آن می‌توانیم برای اجازه گرفتن استفاده کنیم، مانند سوالات زیر:

Might we ask you a question?

اجازه دارم از شما سوال کنم؟

Might I just interrupt for a moment?

ممکن است یک لحظه وقتتان را بگیرم؟

به عنوان جمع‌بندی در جدول زیر کاربردهای may و might را خلاصه کرده‌ایم.

فرق May و Might
کاربردMayMight
برای اجازه دادنبلهخیر
برای بیان احتمال (حال)احتمال بیشتراحتمال کمتر
برای بیان احتمال (گذشته)نه‌چندان رایجرایج‌تر

Shall و Will

قانون کلی تفاوت Shall و Will این است که «shall» برای ایجاد جملاتی در زمان آینده به کار می‌رود که ضمایر اول‌شخص مفرد و جمع (I/We) به کار می‌رود. اما «will» با همه ضمایر فاعلی (I/You/he/she/it/We/They) به کار می‌رود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

کاربرد Shall

از Shall برای صحبت کردن درباره آینده استفاده می‌کنیم و همان‌طور که گفته شد، با ضمایر فاعلی اول‌شخص مفرد و اول‌شخص جمع همراه می‌شود. به مثا‌ل‌های زیر دقت کنید.

I shall be on time for the meeting.

باید برای جلسه به‌موقع حاضر شوم.

(برای توصیف عملی که در آینده انجام خواهد شد.)

Shall I see a doctor?

باید نزد دکتر بروم؟

(برای توصیه یا نصیحت کردن)

Shall I help you with your heavy box?

می‌خواهی در حمل آن جعبه سنگین کمکت کنم؟

(برای پیشنهاد دادن)

There shall be no trespassing on this property.

نباید در رابطه با این اموال هیچ ترخیص غیرقانونی وجود داشته باشد.

(برای صحبت کردن درباره اسناد و مدارک رسمی/قانونی)

تصویر افرادی در کتابخانه

کاربرد Will

از will همان‌طور که گفته شد، با همه ضمایر فاعلی برای صحبت کردن درمورد آینده استفاده می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با کاربردهای will بیشتر آشنا شوید.

I hope he will pass the exam.

امیدوارم او در امتحان قبول شود.

(برای صحبت کردن درباره آینده)

I‘ll give you a lift to the airport if you want.

اگر بخواهی شما را تا فرودگاه می‌رسانم.

(برای پیشنهاد دادن)

Will you lend me your phone, please?

تلفنت را به من قرض می‌دهی؟

(برای درخواست کردن)

Don’t worry! I‘ll help you fix your car.

نگران نباش! من به تو در تعمیر کردن ماشینت کمک می‌کنم.

(برای عده و وعید دادن)

You will do what you are told.

هر آنچه به تو گفته شد را انجام می‌دهی.

(برای دستور دادن)

نکته: بعد از «shall» و «will» همیشه از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I shall come.

باید بیایم.

***

We shall see.

باید ببینیم.

Must و Have to

از «must» به عنوان یکی از افعال مدال در انگلیسی برای صحبت کردن درمورد باید‌ها و نبایدها صحبت می‌کنیم. از «have to» نیز برای همین منظور کمک می‌گیریم. هر دو شباهت‌هایی به هم دارند، اما اهداف متفاوتی را در بیان الزامات دنبال می‌کنند. در این بخش از مطلب درباره تفاوت بین must و have to صحبت می‌کنیم. البته فعل «must» را شبه مدال می‌نامند، اما در برخی از مقاله‌ها نیز آن را به عنوان فعل مدال در نظر می‌گیرند. مهم‌ترین تفاوت «must» و «have to» در نوع اجبار است. اگر اجبار درونی یا شخصی باشد، «must» و اگر اجبار از بیرون باید از «have to» کمک می‌گیریم، مانند دو مثال زیر:

I must take a few days off and rest.

باید چند روزی را مرخصی بگیریم و استراحت کنم.

(منظور از این جمله این است که خودم این‌طور تصمیم گرفتم و کسی مرا وادار به انجام این کار نکرده است.)

I have to take a few days off and rest.

باید چند روزی را مرخصی بگیریم و استراحت کنم.

(منظور از این جمله این است که شخصی دیگری، برای مثال پزشکم، توصیه کرده که مرخصی بگریم، درحالی‌که خودم تمایلی به انجامش ندارم.)

کاربرد Must

کاربرد must را به عنوان یکی از افعال مدال در انگلیسی می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم:

 • از must برای بیان الزامات قوی استفاده می‌کنیم. درواقع، برای بیان نظر شخصی درباره چیزی به کار می‌رود که باید انجامش داد. به مثال‌‌های زیر دقت کنید.

I must arrive in class on time.

باید به‌موقع سر کلاس حاضر شوم.

They must stop teasing her.

آن‌‌ها باید دست از مسخره کردنش بردارند.

I must go to bed.

من باید به رختخواب بروم (بخوابم).

از must همچنین برای استدلال منطقی بر اساس شواهد موجود استفاده می‌کنیم. یعنی از چیزی صحبت می‌کنیم که تقریباً درباره آن مطمئنیم، زیرا ازروی حدس و گمان حرف نمی‌زنیم و بر اساس شواهد و مدارک آن را بیان می‌کنیم، مانند دو مثال زیر:

It has rained all day, it must be very wet outside.

تمام روز را باران باریده است، بیرون باید خیلی خیس باشد.

The weather is fantastic in California. It must be a lot of fun to live there.

هوا در کالیفرنیا فوق‌العاده است. زندگی کردن در آنجا باید لذت‌بخش باشد.

به چند مثال بیشتر با must توجه کنید تا با نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی بیشتر آشنا شوید. فراموش نکنید که بعد از must در هر شرایطی از شکل ساده فعل استفاده می‌شود.

I must finish my homework before going out to play.

باید قبل از بیرون رفتن و بازی کردن تکالیفم را تمام کنم.

She must eat her vegetables before having dessert.

او باید قبل از این‌که دسر سفارش دهد، سبزیجاتش را بخورد.

We must be respectful to our elders.

باید به بزرگ‌ترهایمان احترام بگذاریم.

He must remember to call his friend on their birthday.

باید یادش باشد که روز تولدش به دوستش تلفن کند.

You must wear a helmet while riding a bike.

باید هنگام دوچرخه‌سواری کلاه ایمنی بر سرت بگذاری.

They must study hard to pass the exam.

آن‌ها باید سخت درس بخوانند تا در امتحان قبول شوند.

The team must work together to win the game.

تیم باید در کنار هم کار کند تا برنده بازی شود.

I must apologize for my mistake.

باید برای اشتباهم عذرخواهی کنم.

You must turn off the lights before leaving the room.

باید قبل از ترک اتاق چراغ‌ها را خاموش کنی.

We must be on time for the meeting tomorrow.

ما باید فردا برای جلسه به‌موقع حاضر شویم.

تصویر یک کلاس درس

کاربرد Have to

مانند «must»، از «have to» نیز برای بیان الزامات قوی استفاده می‌شود، اما وقتی «have to» به کار می‌رود، معمولاً حسی از اجبار بیرونی را شاهدیم. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

I have to send an urgent email.

باید یک ایمیل فوری بفرستم.

(از من خواسته شده که این کار را انجام دهم.)

I have to take this book back to the library.

باید این کتاب را به کتابخانه برگردانم.

(طبق قانون کتابخانه، زمانی برای تحویل کتاب در نظر گرفته شده که باید بر اساس آن زمان عمل کنم.)

به چند مثال زیر بیشتر با have to توجه کنید.

Employees have to attend the training session.

کارمندان باید در جلسه آموزشی شرکت کنند.

Students have to submit their assignments by the deadline.

دانش‌آموزان باید تا موعد مقرر تکالیف خود را ارسال کنند.

Drivers have to follow the speed limit on the highway.

راننده‌ها باید در اتوبان محدوده سرعت مجاز را رعایت کنند.

We have to pay our bills on time.

ما باید صورت‌حساب‌هایمان را به‌موقع پرداخت کنیم.

Children have to ask for permission before leaving the school premises.

بچه‌ها باید قبل از این‌که از ساختمان مدرسه خارج شوند، اجازه بگیرند.

Visitors have to sign in at the reception before entering the building.

بازدیدکنندگان باید قبل از ورود به ساختمان، در بخش پذیرش، ورود خود را اعلام کنند.

Everyone has to follow the company’s dress code.

هر کسی باید قوانین مربوط به پوشش لباس شرکت را رعایت کند.

I have to visit the doctor for a regular check-up.

من باید برای چک‌آپ همیشگی نزد دکتر بروم.

She has to take the bus because her car is in the garage.

او باید سوار اتوبوس شود، چون ماشینش در گاراژ است.

We have to follow the instructions carefully to assemble the furniture.

ما باید از دستورالعمل‌ها با دقت پیروی کنیم تا بتوانیم اسباب و اثاثیه را سوارِ هم کنیم.

افعال مدال مجهول

تا به اینجای مطلب درباره افعال مدال در انگلیسی در حالت معلوم صحبت کردیم. در این بخش کاربرد و ساختار آن‌ها را برای حالت مجهول بررسی خواهیم کرد. اما قبل از آن باید بدانیم که مجهول چیست، چه فرقی با معلوم دارد و چرا از آن استفاده می‌کنیم.

برای مطالعه و یادگیری بیشتر درباره افعال مدال مجهول، مطالعه فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A1 به زبان انگلیسی از فرادرس را توصیه می‌کنیم. لینک آن هم در ادامه آورده شده است.

زبان انگلیسی دو «حالت معلوم» (Active Voice) و «حالت مجهول» (Passive Voice) دارد. حالت معلوم همان ساختاری است که برای اکثر جملات انگلیسی به کار می‌رود و در حالت پایه به صورت «فاعل + فعل + مفعول» در نظر گرفته می‌شود.

در حالت معلوم، تأکید جمله بر فاعل است، به همین دلیل جمله خبری را با آن شروع می‌کنیم. درواقع می‌خواهیم بدانیم که چه کسی انجام‌دهنده کار است و این برای ما در اولویت است.

در حالت مجهول در انگلیسی، تأکید جمله بر مفعول است، به همین آن را به ابتدای جمله می‌آوریم و در جایگاه فاعل قرار می‌دهیم. همچنین ساختار فعل از حالت معلوم به مجهول تغییر می‌کند که در زبان فارسی با فعل «شدن» آن را می‌شناسیم. مثلاً می‌گوییم او به گل‌ها آب داد. این جمله معلوم است و برای ما مهم است که چه کسی به گل‌ها آب داده است. اما وقتی بخواهیم آن را در حالت مجهول تعریف کنیم، می‌گوییم به گل‌ها آب داده شد. در این حالت یا نمی‌دانیم چه کسی به گل‌‌ها آب داده است یا برایمان اهمیتی ندارد که اشاره‌ای نکرده‌ایم. مهم این که عمل آب دادن به گل‌ها انجام شده است. پس در حالت مجهول تمرکز بر روی مفعول و عملی است که فعل انجام می‌دهد. همین جمله را در حالت معلوم و مجهول به زبان انگلیسی می‌نویسیم:

He watered the plants.

او به گل‌ها آب داد.

The plants were watered.

به گل‌‌ها آب داده شد.

در مثال اول ساختار جمله مانند سایر جملات معلوم است، اما جمله دوم با مجهول شروع شده است و ساختار فعل به شکل «be + p.p» نوشته شده که «were» مجهول گذشته ساده را نشان می‌دهد. برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

Simple Present: The book is read by many students.

حال ساده: کتاب توسط بسیاری از دانش‌آموزان خوانده می‌شود.

Present Continuous: The project is being completed by the team.

حال استمراری: پروژه توسط تیم در حال تکمیل شدن است.

Simple Past: The cake was baked by my grandmother.

گذشته ساده: کیک توسط مادربزرگم پخته شد.

Past Continuous: The song was being sung by the choir.

گذشته استمراری: آهنگ توسط گروه کر اجرا می‌شد.

Present Perfect: The letter has been sent by the secretary.

حال کامل: نامه توسط منشی فرستاده شد.

Future Simple: The report will be reviewed by the manager.

آینده ساده: گزارش توسط مدیر بررسی خواهد شد.

Future Perfect: The house will have been built by the end of the year.

آینده کامل: خانه تا آخر سال ساخته شده است.

تصویر دو بچه در حال پیاده‌روی در پارک

اکنون که با ساختار جملات مجهول آشنا شدیم و تفاوت آن‌ها را با معلوم درک کردیم، به بررسی ساختار افعال مدال در حالت مجهول می‌پردازیم. همان‌طور که اشاره شد، در حالت معلوم جمله را فاعل شروع می‌کنیم و در حالت مجهول جمله را با مفعول شروع می‌کنیم. در حالت مجهول می‌توانیم فاعل را به انتهای جمله منتقل یا آن را حذف کنیم. برای افعال مدال نیز همین مسئله صدق می‌کند. تنها کاری که باید انجام دهیم، این است که ساختار فعل را به «modal + be + p.p» تغییر دهیم. به مثال زیر توجه کنید که در حالت معلوم و مجهول با «should» نوشته شده است.

You should fix your computer. (معلوم)

Your computer should be fixed. (مجهول)

باید کامپیوترت را تعمیر کنی. (معلوم)

کامپیوترت باید تعمیر شود. (مجهول)

در جمله اول، فاعل «you» است که در ابتدای جمله قرار گرفته و گوینده روی آن تأکید دارد. در ادامه آن هم فعل با ساختار «should + verb» به کار رفته که برای جملات معلوم با افعال مدال به کار می‌رود. برای منفی کردن نیز «not» یا «n't» را به فعل مدال اضافه می‌کنیم، مانند مثال زیر:

The project cannot/can't be completed by tomorrow.

محال است پروژه تا فردا کامل شود.

پس با توجه به موارد زیر، ساختار جملات مجهول با فعل مدال را در حالت معلوم به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

Subject + modal + be + p.p

Subject + modal + not/n't + be + p.p

به چند مثال دیگر با افعال مدال در حالت معلوم و مجهول توجه کنید.

They can do it.

It can be done.

معلوم: آن‌ها می‌توانند انجامش دهند.

مجهول: می‌تواند انجام شود.

You could sell your car.

Your car could be sold.

معلوم: می‌توانستی ماشینت را بفروشی.

مجهول: ماشینت می‌توانست فروخته شود.

He might fix the refrigerator.

The refrigerator might be fixed.

معلوم: شاید یخچال را تعمیر کند.

مجهول: شاید یخچال تعمیر شود.

They may make a donation.

A donation may be made.

معلوم: شاید آن‌ها اهدا کنند.

مجهول: شاید اهدا شود.

You must finish this today.

This must be finished today.

معلوم: باید این [کار] را امروز تمام کنی.

مجهول: این [کار] باید امروز تمام شود.

He has to send that email.

That email has to be sent.

معلوم: او باید آن ایمیل را بفرستد.

مجهول: آن ایمیل باید فرستاده شود.

They need to find that document.

That document needs to be found.

معلوم: آن‌ها باید آن سند/مدرک را پیدا کنند.

مجهول: آن سند/مدرک باید پیدا شود. 

She should fix her writing.

Her writing should be fixed.

معلوم: او باید نوشته‌اش را ویرایش کند.

مجهول: نوشته‌اش باید ویرایش شود.

برای سوالی کردن جملات مجهول با افعال مدال در انگلیسی نیز مانند، جملات معلوم از دو نوع سوال بله یا خیر و سوال با wh کمک می‌گیریم که فرمول آن‌ها به دو شکل زیر نوشته می‌شود:

Modal + subject + be + p.p?

Wh-word + modal + subject + be + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید تا ساختار جملات سوالی با افعال مدال را یاد بگیرید. ۵ سوال اول بله یا خیر و ۵ سوال دوم با کلمه پرسشی ساخته شده است. ترجمه فارسی هر یک از مثال‌ها را نیز می‌توانید بخوانید.

Can the report be finished by Friday?

آیا تا جمعه گزارش تمام می‌شود؟

Will the project be approved by the manager?

آیا پروژه توسط مدیر تأیید خواهد شد؟

Should the equipment be inspected regularly?

آیا دستگاه‌‌ها باید مرتب بازرسی شوند؟

Must the form be signed by the supervisor?

آیا فرم باید توسط سرپرست امضا شود؟

Could the proposal be rejected by the committee?

ممکن است طرح پیشنهادی توسط انجمن رد شود؟

When can the scenario be reviewed by the director?

چه زمانی سناریو توسط کارگردان نقد می‌شود؟

Why should the policy be updated by the team?

چرا باید سیاست توسط تیم به‌روز شود؟

How will the error be corrected by the technician?

خطا چگونه توسط تکنیسین برطرف خواهد شد؟

تصویر چند نفر در حال پژوهش

Where must the package be delivered?

بسته کجا باید تحویل داده شود؟

Who could the message be sent by in the company?

در شرکت، پیام به چه کسی ارسال خواهد شد؟

چرا از افعال مدال مجهول استفاده می‌کنیم؟

بیشتر جملات انگلیسی در حالت معلوم نوشته می‌شوند، زیرا هم کوتاه‌ترند و هم درک‌ آن برای شنونده یا خواننده راحت‌تر است. اما گاهی نیاز داریم که از حالت مجهول استفاده کنیم و این در شرایطی است که هدف ما بیشتر بر روی مفعول و کاری باشد که در زمان حال انجام می‌شود، در گذشته انجام شده یا در آینده انجام خواهد شد. جملات مجهول را اغلب در منابع خبری یا مقالات عملی و متون تخصصی می‌‌خوانیم.

فرض کنید رئیس شما از همه می‌خواهد پروژه‌ای را تا موعد مشخصی انجام دهند. در چنین شرایطی مسلماً او نمی‌خواهد با لحن گستاخانه یا دستوری این کار را انجام دهد، به همین دلیل ترجیح می‌دهد به‌جای یک جمله امری، از یک جمله مجهول استفاده کند. برای درک بهتر، این درخواست را در حالت دستوری و مجهول نوشته‌ایم تا بتوانید با هم مقایسه کنید.

This project has to be finished by the end of this week.

این پروژه باید تا آخر این هفته کامل شود.

You all have to finish this project by the end of this week.

همه شما باید تا آخر هفته این پروژه را تمام کنید.

همچنین، وقتی می‌خواهید از کسی انتقاد کنید، بهتر است از افعال مدال در گذشته و در حالت مجهول کمک بگیرید تا به شخص مقابل این حس را منتقل کنید که نمی‌خواهید او را سرزنش کنید یا مقصر جلوه دهید. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

I should have been told that yesterday.

باید دیروز آن موضوع به من گفته می‌شد (اما نشد).

You should have told me that yesterday.

تو باید دیروز آن را به من می‌گفتی (اما نگفتی).

لحن بیان از ترجمه فارسی دو جمله مشخص است. در جمله اول، گوینده آن را به گونه‌ای مطرح کرده است که لحن برخورنده‌ای نداشته باشد. اما در جمله دوم که در حالت معلوم بیان شده است، به نظر می‌رسد که مخاطب لحن طلبکارانه‌ای دارد. پس در کل بهتر است برای انتقاد کردن از افعال مدال در گذشته در حالت مجهول (نه معلوم) استفاده شود تا لحن تحقیرآمیز و سرزنش‌کننده‌ای نداشته باشد. پس فرمول آن به صورت «مفعول + فعل (مجهول) + فاعل (در صورت نیاز)» تعریف می‌شود.

از دیگر کاربرد‌های افعال مدال در گذشته در موقعیت‌‌هایی است که فرد اشتباهی مرتکب شده است، اما نمی‌خواهد به طور مستقیم به آن اشاره کند. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

The wrong package may have been sent. (مجهول)

شاید بسته اشتباه فرستاده شده باشد.

(گوینده نمی‌‌خواهد به طور مستقیم به این اشاره کند که بسته را اشتباه ارسال کرده است.)

I may have sent the wrong package. (معلوم)

شاید من بسته اشتباهی را فرستاده باشم.

برای درک بهتر، جملات زیر را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنید.

Q1: You have to find your passport.

جواب

Answer: Your passport has to be found.

Q2: Someone should have set the alarm.

جواب

Answer: The alarm should have been set.

Q3: She may not make the cake in time.

جواب

Answer: The cake may not be made in time.

Q4: They need to mow the lawn.

جواب

Answer: The lawn needs to be mowed.

Q5: Someone could have texted her.

جواب

Answer: She could have been texted.

تصویر دو نفر در حال حرف زدن با هم

افعال مدال در نقل قول غیرمستقیم

جملات نقل‌قول در زبان انگلیسی به دو دسته «مستقیم» (Direct Speech) و «غیرمستقیم» (Reported Speech) تقسیم می‌شوند. در نقل‌قول مستقیم جمله داخل گیومه گذاشته می‌شود و عیناً نقل می‌شود، مانند مثال زیر:

John said, "I will meet you at the café at 5 PM."

جان گفت: «من ساعت ۵ عصر شما را در کافه ملاقات خواهم کرد.»

تصویر تخته در کلاس درس که روی آن نوشته شده Modal Verbs

اکنون اگر بخواهیم در یک فضا یا موقعیت دیگری جمله «جان» را از زبان خودمان برای فرد دیگری نقل کنیم، آن جمله نقل‌قول غیرمستقیم خواهد بود. در این صورت دیگر آن را داخل گیومه نمی‌گذاریم و به شکل زیر نقل می‌‌کنیم:

John said that he would meet me at the café at 5 PM.

جان گفت که ساعت ۵ عصر در کافه من را ملاقات می‌کند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، علاوه بر گیومه که در حال غیرمستقیم حذف شده است، فعل مدال نیز یک زمان به عقب برگشته است (will → would). از دیگر تغییراتی که صورت گرفته ضمیر فاعلی است که در نقل‌قول غیرمستقیم به ضمیر مفعولی تبدیل شده است (I → me). پس وقتی جمله‌ای را به شکل غیرمستقیم نقل می‌کنیم، در فعل جمله و برخی از ضمایر آن تغییراتی ایجاد خواهد شد.

 

در رابطه با افعال مدال در انگلیسی در حالت نقل‌قول غیرمستقیم، ساختار جمله به گونه‌ای تغییر می‌کند که فعل مدال یک زمان به عقب برگردد. این تغییرات را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. در نظر داشته باشید که برخی از این فعل‌ها بدون تغییر هستند و به زمان عقب برنمی‌‌گردند، مانند «should» یا «could» و‌ «would».

افعال مدال در نقل‌قول
Can → Could

نقل‌قول غیرمستقیم

Indirect Speech

نقل‌قول مستقیم

Direct Speech

She said that she could sing a song.She said, "I can sing a song."
He said that he could drive a car.He said, "I can drive a car."
She said that she could speak five different languages.She said, 'I can speak five different languages."
He said that he could not play the guitar.He said, "I cannot play the guitar."
Must→ Had to
He said that he had to study for the exam.He said, "I must study for the exam."
He said that he had to eat a healthy diet.She said, "I must eat a healthy diet."
They said that they had to help the kid.They said, "We must help the kid."
He said that he didn't have to drive carelessly.He said, "I must not drive carelessly."
May → Might
He said that he might go to London.He said, "I may go to London."
She said that she might wash her shirtShe said, "I may wash my shirt."
They said that they might not call the police.They said, "We may call the police."
He said that he might not attend the meeting.He said, "I may not attend the meeting."
May → Had to
He said that he had to study for the exam.He said, "I must study for the exam."
She said that she had to finish the work in time.She said, "I must finish the work in time."
He said that he had to eat a healthy diet.He said, “I must eat a healthy diet.”
They said that they had to help the kid.He said, "I must help the kid."
He said that he had not to drive carelessly.They said, "I must not drive carelessly."

در جدول زیر می‌توانید آن دسته از افعال مدالی را مشاهده کنید که هنگام تبدیل نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم تغییر نمی‌کنند.

Should
He said that he should make a good decision.He said, "I should make a good decision."
The patient said he should take his medicine.The patient said, "I should take my medicine."
They said that they should speak the truth.They said, "We should speak the truth."
He said that he should apologize to David for his mistake.He said, "I should apologize to David for my mistake."
He said that he should not waste his time.He said, "I should not waste my time."
Might
He said that he might change his decision.He said, "I might change my decision."
She said that she might eat something.She said, "I might eat something."
They said they might go to a cinema.They said, "We might go to the cinema."
He said that he might not buy a new shirt.He said, "I might not buy a new shirt."
Could
He said that he could pass the exam.He said, "I could pass the exam."
They said that they could win a prize.They said, "We could win a prize."
She said to me that she could bring some food for me.She said to me, "I could bring some food for you."
Would
He said that he would wait for me.He said, "I would wait for you."
She said that she would decorate her house.She said, "I would decorate my house."
They said that they would start a business.They said, "We would start a business."
Ought to
He said that he ought to attend the lectures daily.He said, "I ought to attend the lectures daily."
They said that they ought not to tell a lie.They said, "We ought not to tell a lie."

افعال مدال در سوال منفی

در زبان انگلیسی به برخی از سوال‌ها، «سوال منفی» (Negative Question) گفته می‌شود، به دلیل وجود «n't» یا «not» که در سوال می‌آید و آن را منفی می‌کند. اما چرا از سوال منفی به‌جای سوال‌ عادی استفاده می‌کنیم؟

۱. از سوال منفی برای گرفتن تأیید از شخص مقابل کمک می‌گیریم، در صورتی که خودمان اطلاعات کافی داریم و درباره آن می‌دانیم، اما صرفاً می‌خواهیم شخص دیگری نیز آن را تأیید کند:

A) Aren't you a vegetarian?

B) Yes, that's right.

A) شما گیاهخوار نیستی؟

B) بله، هستم.

A) Didn't you buy a new car last week?

B) No. You are thinking of Kathy. She bought a new car.

A) هفته گذشته ماشین جدید نخریدی؟

B) نه. حتماً منظورت «کتی» هست. او ماشین جدید خرید.

فرض کنید زمستان است و شما «کتی» را می‌بینید. هوای بیرون خیلی سرد است، اما کتی لباس گرم نپوشیده است. با تعجب از او می‌پرسید:

Aren't you cold?

سردت نیست؟

فرض کنید مارک را در حال گوشت خوردن می‌بینید. درحالی‌که همیشه تصور می‌کردید او گیاهخوار است. پس با دیدن او در این وضعیت متعجب می‌شوید و از دوستتان می‌پرسید:

Isn't Mark a vegetarian? Why is he eating meat?

«مارک» گیاهخوار نیست؟ چرا دارد گوشت می‌خورد؟

۲. از سوال منفی برای شروع یک مکالمه انگلیسی استفاده می‌کنیم. این روش هم به‌نوعی برای تأیید گرفتن از شخص مقابل کاربرد دارد:

Isn't it a beautiful day?

امروز روز قشنگی نیست؟

Don't you love this restaurant?

از این رستوران خوشت نمی‌آید؟

یک لیوان آب‌پرتقال روی میز در رستوران

۳. یکی دیگر از کاربردهای سوال منفی در انگلیسی برای پیشنهاد دادن است که کمی با دو مورد فوق فرق دارد. در این حالت از کلمه why در ابتدای سوال استفاده می‌کنیم:

Why don't we...? = Let's...

به مثال زیر دقت کنید که با سوال منفی با Why ساخته شده است.

Why don't we go to the park?

(=Let's go to the park.)

چرا به پارک نرویم؟

(= بیا به پارک برویم)

در برخی موارد، وجود why در سوال منفی برای نصیحت کردن است که ساختار آن شبیه حالتی است که برای پیشنهاد دادن تعریف کردیم. می‌توانیم از «shouldn't» نیز به‌جای «don't» یا «doesn't» استفاده کنیم:

Why doesn't he/she...? = He/She should...

Why don't they...? = They should...

به مثال زیر دقت کنید تا ساختار فوق را بهتر درک کنید.

Why doesn't he quit his job?

(=He should quit his job.)

چرا کارش را رها نمی‌کند؟

(باید کارش را رها کند.)

 اما گاهی سوال منفی با why​ فقط برای پرسیدن درباره علت مطرح می‌شود. در این حالت می‌توانیم با در نظر گرفتن موقعیت و با توجه به این‌‌که شخص چگونه سوال را مطرح می‌کند، کاربرد آن را تشخیص دهیم. به سوال و جواب زیر دقت کنید.

A) Why doesn't he like it?

B) Because it is too spicy.

A) چرا او آن را دوست ندارد؟

B) چون خیلی تند است.

افعال مدال در تگ کوئسشن

برخی از سوال‌ها در زبان انگلیسی به «تگ کوئسشن» (Tag Question) معروف‌اند. البته Question به صورت «کوئسچن» (/kwestʃən'/) تلفظ می‌شود، اما بین افراد به صورت کوئسشن جا افتاده است. این سوال‌ها در انتهای جمله خبری می‌آیند و آن را از حالت خبری خارج می‌کنند. برای ساختن تگ کوئسشن، بعد از جمله خبری ویرگول انگلیسی می‌گذاریم. سپس سوال خود را با فعل کمکی انگلیسی شروع می‌کنیم و در ادامه از ضمیر فاعلی استفاده می‌کنیم. فعل کمکی می‌تواند منفی شود و این به جمله خبری بستگی دارد و ساختار آن را فعل جمله خبری تعیین می‌کند.

اگر فعل جمله خبری مثبت باشد، در تگ کوئسشن از «n't» به عنوان منفی‌کننده استفاده می‌کنیم. اگر فعل جمله خبری منفی باشد، فعل تگ کوئسشن در حالت مثبت به کار می‌رود. همچنین باید این نکته را مدنظر داشته باشید که حتماً از ضمیر فاعلی برای این نوع از سوال‌ها استفاده کنید. یعنی نمی‌توانیم اسم را به عنوان فاعل به کار ببریم و حتماً باید ضمیر فاعلی باشد.

اما چرا از تگ کوئسشن استفاده می‌کنیم؟ این نوع سوال‌ها دو هدف عمده را دنبال می‌کنند: ۱) گرفتن تأیید از شخص مقابل و ۲) کسب اطلاعاتی که درباره آن نمی‌دانیم. اگر حالت اول باشد، لحن سوال «رو به پایین» (Falling) است، اما اگر حالت دوم باشد، لحن سوال «رو به بالا» (Rising) خواهد بود. اما ساختار سوال تغییری نخواهد کرد.

تگ کوئسشن برای انواع زمان‌‌ها کاربرد دارد، اما فعلی که در سوال به کار می‌رود، یا فعل to be است، یا فعل کمکی (Auxiliary Verb)، یا فعل مُدال (Modal Verb). این‌که از چه نوع فعلی استفاده کنیم، به این بستگی دارد که فعل اصلی جمله خبری چه چیزی باشد. اگر فعل اصلی to be باشد، در تگ کوئسشن نیز از فعل to be کمک می‌گیریم. اما اگر فعل جمله اصلی باشد، باید از فعل‌ کمکی (Auxiliary Verb) استفاده کنیم. به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

He is a student, isn't he?

او دانش‌آموز است، مگر نه؟

(در این مثال، «is» به عنوان فعل اصلی به کار رفته است، به همین دلیل در تگ کوئسشن از فعل to be استفاده شده است.)

They usually come back home after work, don't they?

آن‌ها معمولاً بعد از کار به خانه برمی‌گردند، مگر نه؟

(در این مثال، «come back» به عنوان فعل به کار رفته است و به همین دلیل بعد از جمله خبری فعل کمکی برای زمان حال ساده به کار رفته است.)

He didn't lie to me, did he?

او به من دروغ نگفت، مگر نه؟

(در این مثال، فعل اصلی جمله در حالت منفی و در زمان گذشته ساده به کار رفته است، به همین دلیل از فعل کمکی زمان گذشته ساده «did» در تگ کوئسشن استفاده شده است.)

اما برای ساختن تگ کوئسشن با افعال مدال در انگلیسی، فقط لازم است فعل مدال را در سوال بیاوریم. یعنی فعل مدال جمله خبری را اگر مثبت باشد، به حالت منفی و اگر منفی باشد، به حال مثبت در جمله می‌آوریم. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار تگ کوئسشن برای افعال مدال بیشتر آشنا شوید.

You can swim well, can't you?

تو بلدی شنا کنی، مگر نه؟

She should finish her homework, shouldn't she?

او باید تکالیفش را انجام دهد، مگر نه؟

They will attend the meeting, won't they?

آن‌ها در جلسه شرکت می‌کنند، این‌طور نیست؟

He could help us with the project, couldn't he?

او می‌تواند در پروژه به ما کمک کند، مگر نه؟

We must leave early, mustn't we?

ما باید زود برسیم، این‌طور نیست؟

You would like some coffee, wouldn't you?

شما قهوه میل دارید، درست است؟

They might join us later, mightn't they?

شاید آن‌ها دیرتر به ما ملحق شوند، این‌طور نیست؟

She ought to apologize, oughtn't she?

او باید معذرت‌خواهی کند، مگر نه؟

He can play the guitar, can't he?

او می‌تواند گیتار بنوازد، نمی‌تواند؟

We should call them, shouldn't we?

باید با آن‌ها تماس بگیریم، مگر نه؟

تصویر پسری در حال درس خواندن در اتاق

افعال مدال در گذشته

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، افعال مدال در انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند. تا به اینجای مطلب درباره دسته اول، یعنی افعال مدالی صحبت کردیم که برای توصیف زمان حال و آینده به کار می‌روند و کاربرد آن‌ها را شرح دادیم. در ادامه این مطلب به بررسی دسته دوم، یعنی افعال مدال در گذشته می‌پردازیم که هم ساختار و هم کاربرد متفاوتی با دسته اول دارند. یک بار دیگر ساختار افعال مدال در گذشته را مرور می‌کنیم.

Subject + modal + have + p.p.

Subject + modal + have not (haven't) + p.p.

Modal + subject + have + p.p?

Wh-word + modal + subject + have + p.p?

همان‌طور که در فرمول‌های فوق مشاهده می‌کنید، برخلاف دسته اول، فعل اصلی به شکل ساده به کار نمی‌رود، بلکه در حالت «Past Participle» کاربرد دارد. «Past Participle» که مخفف آن p.p است، به قسمت سوم فعل گفته می‌شود که هم برای افعال باقاعده انگلیسی و افعال بی‌قاعده انگلیسی تعریف شده است. این فعل‌ها در کنار فعل کمکی «have» با ساختار «have + p.p» به کار می‌روند. در ادامه کاربردهای هر یک از این فعل‌های مدال در گذشته را بررسی خواهیم کرد.

Must have p.p

از «Must have p.p» برای یک نتیجه‌گیری کلی درباره رویدادی صحبت می‌کنیم که در گذشته رخ داده است. وقتی از این فعل مدال کمک می‌‌گیریم، درواقع از رخ دادن آن اتفاق تقریباً مطمئن هستیم. این اطمینان هم به دلیل شواهد و اطلاعات موجود است که بر اساس آن‌ها نتیجه‌گیری می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

The lights are off. The power must have gone out.

چراغ‌ها خاموش است. حتماً برق رفته است.

I never see John and Claire together anymore. They must have separated.

من دیگر هیچ‌وقت «جان» و «کلر» را با هم ندیدم. حتماً از هم جدا شده‌اند.

I know you love chocolate. It must have been difficult to say “no” to that piece of cake.

می‌دانم شکلات خیلی دوست داری. حتماً برایت خیلی سخت بوده که به آن تکه کیک «نه» بگویی.

May/Might have p.p

از «may» و‌ «might» با ساختار «may/moght have p.p» برای بیان احتمالات در گذشته استفاده می‌کنیم. کاربرد این دو فعل مدال برای بیان عدم قطعیت در گذشته است، یعنی برای صحبت کردن درباره چیزی که ممکن است در گذشته رخ داده باشد. در مقایسه با must قطعیت کمتری دارد. در مقایسه با may، می‌توان گفت که «might» انتخاب بهتری برای صحبت کردن درمورد احتمالات گذشته است.

ساختار این دو فعل مدال در گذشته مانند «must» با have و p.p همراه می‌شود. برای درک بهتر به چند مثال زیر دقت کنید.

I think it may have worked, but we gave up too soon.

فکر می‌کنم شاید کار می‌کرد، ولی ما خیلی زود کنار کشیدیم.

They might have won if their star player hadn’t been injured.

اگر بازیکن ستاره‌شان آسیب ندیده بود، شاید آن‌ها برنده می‌شدند.

از دیگر کاربردهای «might» در جملات شرطی نوع سوم است که برای صحبت کردن درباره عملی در گذشته به کار می‌رود که اکنون که به آن فکر می‌کنیم، دوست داشتیم طور دیگری رقم می‌خورد.

I don’t know; it might have been different if you were there.

نمی‌دانم، شاید اگر تو آنجا بودی، شرایط فرق می‌کرد.

(اما چون آنجا نبودی، شرایطی تغییری نکرد.)

Can't/Couldn't have p.p

یکی از ساختارهای افعال مدال در گذشته با «can't» یا «couldn't» در کنار فعل کمکی have و p.p ساخته می‌شود. وقتی از این دو فعل مدال استفاده می‌کنیم، درواقع می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم که امکان ندارد چنین چیزی رخ داده شد یا محال است اتفاق افتاده باشد. پس درصد اطمینان ما از رخ ندادن یک رویداد بسیار زیاد و تقریباً ۱۰۰ درصد است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I know you love chocolate. It can’t have been easy to say “no” to that piece of cake.

می‌دانم عاشق شکلاتی. حتماً برایت راحت نبوده که به آن برش از کیک «نه» بگویی.

They had a lot of work to do and little time. They can’t have finished everything.

آن‌ها کارهای زیادی باید انجام می‌دادند و وقت کمی داشتند. امکان ندارد همه‌چیز را تمام کرده باشند.

به‌جای «can» می‌توانیم از «could» نیز استفاده کنیم تا جمله منفی شود. برای مثال در رابطه با مثال فوق می‌توانیم به‌جای «can't have finished» از «coulsn't have finished» استفاده کنیم و کل جمله را به شکل زیر بنویسیم:

They had a lot of work to do and little time. They couldn’t have finished everything.

آن‌ها کارهای زیادی باید انجام می‌دادند و وقت کمی داشتند. امکان ندارد همه‌چیز را تمام کرده باشند.

Could have p.p

«could have p.p» برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته احتمال می‌رفته رخ دهد، اما اتفاق نیفتاده است.​ یعنی مثلاً وقتی می‌خواهیم بگوییم شرایط می‌توانست طور دیگری رقم بخورد، از این ساختار کمک می‌گیریم. اما در نظر داشته باشید که صرفاً برای بیان احتمالات به کار می‌رود و با قطعیت آن را مطرح نمی‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با ساختار این فعل مدال در گذشته بیشتر آشنا شوید.

She could have run faster, but she wanted to save her energy.

او می‌توانست سریع‌تر بدود، ولی می‌خواست انرژی‌اش را حفظ کند.

We could have bought a new car, but we decided to use the money to go on vacation.

می‌توانستیم ماشین جدیدی بخریم، ولی تصمیم گرفتیم از پول برای رفتن به سفر استفاده کنیم.

همچنین می‌توانیم از «could have p.p» در جمله‌واره اصلی (Main Clause) در جملات شرطی نوع سوم استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

If it hadn’t stopped raining, the party could have been a disaster.

اگر باران بند نیامده بود، ممکن بود مهمانی به فاجعه تبدیل شود.

(باران بند آمد، در نتیجه مهمانی به فاجعه تبدیل نشد.)

از دیگر ساختارهایی که برای توصیف افعال مدال در گذشته به کار می‌رود، «should have p.p» و شکل رسمی‌تر آن «ought to have p.p» است.​ این دو فعل مدال را زمانی به کار می‌بریم که بخواهیم درباره چیزی صحبت کنیم که در گذشته رخ نداده، اما اگر اتفاق می‌افتاد، شرایط بهتری رقم می‌خورد. مثلاً دوستتان در مهمانی هفته گذشته زیاد غذا خورده و معده‌درد گرفته است. برای این‌که به او بگویید که نباید زیاد غذا می‌خوردی، از جمله زیر استفاده می‌کنید.

You shouldn't have eaten so much food.

نباید آن‌همه غذا می‌خوردی.

(ولی زیاد غذا خوردی.)

به چند مثال دیگر در این رابطه توجه کنید که هم با «should» و هم با «ought to» ساخته شده است.

I told you, you should have studied more!

به تو گفتم، باید بیشتر درس می‌خواندی!

(اما خوب درس نخواندی.)

We should have left earlier. Now we are going to be late.

باید زودتر می‌رفتیم. الآن باید دیر شده باشد.

(اما زودتر نرفتیم و الآن دیر شده است.)

I shouldn’t have eaten that last cookie.

نباید آن آخرین کلوچه را می‌خوردم.

(اما خوردم و بهتر بود که این کار را نمی‌کردم.)

آخرین دسته از افعال مدال در گذشته «would have p.p» است که بیشترین کاربرد را در جملات شرطی نوع سوم دارد.​ این ساختار در جمله‌واره اصلی دیده می‌شود و برای بیان اتفاقی به کار می‌رود که در زمان گذشته می‌توانست به گونه دیگری رخ دهد. درواقع وقتی از جمله شرطی نوع سوم استفاده می‌کنیم، بیشتر به بیان حسرت‌های گذشته می‌پردازیم یا از اتفاقی که در گذشته افتاده ابراز ندامت می‌کنیم. مثال‌‌های زیر را با ترجمه و تفسیر آن‌ها در نظر بگیرید.

If I had known then what I know now, I would have done things differently.

اگر چیزی را که الآن می‌دانستم، آن موقع می‌دانستم، کارها را به شکل دیگری انجام می‌دادم.

(من داستان را طور دیگری شنیده بودم و به همین دلیل طور دیگری عمل کردم.)

Suzanne wouldn’t have had the heart attack if she had gone on a diet as her doctor recommended.

اگر سوزان طبق توصیه پزشکش رژیم گرفته بود، دچار حمله قلبی نمی‌شد.

(سوزان به توصیه پزشکش گوش نداد و به همین دلیل دچار حمله قبلی شد.)

تصویر پسری در حال مطالعه با لپ‌تاپ

جملات شرطی نوع سوم را می‌توانیم به شکل سوال نیز به کار ببریم. در این حالت هیچ تغییری در جمله‌واره if صورت نمی‌‌گیرد، بلکه در جمله‌واره اصلی جای فاعل و would را عوض می‌کنیم، مانند مثال زیر:

Would you have liked to go to university if you had been able to afford it?

اگر استطاعت مالی داشتی، می‌خواستی به دانشگاه بروی؟

نکته اول: در رابطه با جملات شرطی دو حالت تعریف شده است؛ در حالت اول جمله‌واره if را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم، سپس بعد از گذاشت علامت ویرگول انگلیسی، جمله‌واره نتیجه را می‌آوریم. اما در حالت دوم، جای جمله‌واره‌ها عوض می‌شود. بدین صورت که ابتدا جمله‌واره نتیجه را می‌آوریم و سپس جمله‌واره if را قرار می‌دهیم. در این حالت دیگر به ویرگول نیازی نداریم. دو مثال زیر حالت اول و حالت دوم را نشان می‌دهند.

If I had practiced more, I would have performed better.

I would have performed better if I had practiced more.

اگر بیشتر تمرین کرده بودم، اجرای بهتری داشتم.

نکته دوم: از دیگر ساختارهایی که برای افعال مدال در گذشته به کار می‌رود، حالت استمراری فعل است. در این صورت، ساختار فعل به شکل «modal + have + been + verb + ing» خواهد بود و نشان می‌دهد که اتفاقی در گذشته افتاده و برای مدتی در حال استمرار بوده است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

John never called you last night? He must have been working late.

«جان» اصلاً دیشب با تو تماس نگرفت؟ حتماً تا دیروقت مشغول کار بوده است.

***

Frank failed the exam. He can’t have been paying attention in class.

«فرانک» در امتحان رد شد. حتماً در کلاس درس توجه نمی‌‌کرده است.

***

He didn't answer the phone. He might have been listening to lould music.

او پاسخ تلفن را نداد. شاید در حال گوش دادن به موزیک با صدای بلند بوده است.

جملات مثبت

فرمول جملات مثبت برای افعال مدال در گذشته به صورت زیر نوشته می‌شود:

Subject + modal + have + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار افعال مدال در گذشته برای جملات مثبت بیشتر آشنا شوید.

She must have forgotten about the meeting.

باید جلسه را فراموش کرده باشد.

They could have gone to the party.

آن‌ها احتمالاً به مهمانی رفته‌اند.

He might have seen the movie already.

شاید قبلاً فیلم را دیده باشد.

We should have taken a different route.

باید از مسیر دیگری می‌رفتیم.

You would hve enjoyed the concert.

از کنسرت لذت خواهیم برد.

جملات منفی

فرمول جملات منفی برای افعال مدال در گذشته به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + modal + not + have + p.p

به چند مثال زیر دقت کنید که با افعال مدال در گذشته برای جملات منفی ساخته شده است.

She must not have realized the time.

نباید متوجه زمان شده باشد.

They could not have finished the project so quickly.

امکان ندارد پروژه را این‌قدر زود تمام کرده باشند.

He might not have heard the news.

شاید درباره اخبار نشنیده باشد.

We should not have eaten so much dessert.

نباید این‌قدر دسر می‌خوردیم.

You wouldn't have believed what happened.

نباید اتفاقی که افتاد را باور می‌کردی.

چند کاغد زنگی روی میز

جملات سوالی

برای سوال ساختن با افعال مدال در گذشته از فرمول زیر کمک می‌گیریم که برای جملات پرسشی بله یا خیر با Perfect Modals تعریف شده است:

Modal + subject + have + p.p?

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید که با افعال مدال در گذشته برای جملات سوالی بله یا خیر نوشته شده است.

Could she have left early?

ممکن است زود رفته باشد؟

Should they have called you?

باید به تو زنگ می‌زدند؟

Might he have made a mistake?

ممکن است آن‌ها اشتباه کرده باشند؟

Would you have helped if you had known?

اگر می‌دانستی کمک می‌کردی؟

Must she have misunderstood the instructions?

آیا او دستورالعمل‌ها را فهمیده است؟

دسته دیگری از سوالات در زبان انگلیسی با wh ساخته می‌شوند، مانند what یا when و... . فرمول سوالات wh برای افعال مدال در گذشته به صورت زیر نوشته می‌شود:

Wh-word + modal + subject + have + p.p?

​برای درک بهتر می‌توانید به چند جمله سوالی با wh توجه کنید.

What could you have done differently to avoid the mistake?

برای جلوگیری از اشتباه چه کار متفاوتی می‌توانستید انجام دهید؟

Where might she have gone without telling anyone?

کجا ممکن است رفته باشد بی‌آن‌که به کسی خبر دهد؟

Why should they have arrived earlier for the meeting?

چرا برای جلسه باید زودتر رسیده باشند؟

How would he have reacted if he knew the truth?

اگر حقیقت را می‌دانست، چه رفتاری می‌کرد؟

When must we have completed the project to meet the deadline?

چه زمانی باید پروژه را تمام می‌کردیم تا به موعد مقرر می‌رسیدیم؟

افعال مدال در گذشته مجهول

افعال مدال در گذشته نیز می‌توانند در حالت مجهول به کار بروند. فرمول افعال مدال و افعال مدال در گذشته را در حالت مجهول مقایسه کنید.

Object + modal + be + p.p + (by + subject)

Object + modal + have been + p.p + (by + subject)

​همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در فرمول اول، فعل مدال با ساختار «be + p.p» استفاده شده است. اما در فرمول دوم، ساختار فعل مدال در گذشته به صورت «have been + p.p» برای حالت مجهول نوشته شده است. برای درک بهتر، Modal Verbs را در حالت مجهول و Perfect Modals را در حالت مجهول در قالب چند مثال به کار برده‌ایم که با ترجمه فارسی ارائه شده است.

It can be done.

It could have been done.

فعل مدال (مجهول): می‌تواند انجام شود.

فعل مدال در گذشته (مجهول): می‌توانست انجام شود.

Your car could be sold.

Your car could have been sold.

فعل مدال (مجهول): شاید ماشینت فروخته شود.

فعل مدال در گذشته (مجهول): ممکن بود ماشینت فروخته شود (اما نشد).

The refrigerator might be fixed.

The refrigerator might have been fixed.

فعل مدال (مجهول): یخچال شاید تعمیر شود.

فعل مدال در گذشته (مجهول): ممکن بود یخچال تعمیر شود (اما نشد).

Her writing should be corrected.

Her writing should have been corrected.

فعل مدال (مجهول): نوشته‌اش باید تصحیح شود.

فعل مدال در گذشته (مجهول): نوشته‌اش باید تصحیح می‌شد (اما نشد).

افعال مدال با فعل استمراری

افعال مدال با فعل استمراری هم به کار می‌روند. اگر بخواهیم درباره فعالیتی صحبت کنیم که در همین لحظه در حال رخ دادن است و درواقع می‌خواهیم درباره آن نتیجه‌گیری منطقی داشته باشیم، از افعال مدال در کنار فعل اصلی در حالت استمراری کمک می‌گیریم. فرمول آن را نیز به صورت زیر می‌نویسیم:

Subject + modal + be + verb + ing

به مکالمه کوتاه زیر دقت کنید و ترجمه فارسی آن را در نظر بگیرید.

Person A: What’s all that noise?

Person B: The neighbor’s son is in a rock band. They must be practicing.

A: آن‌همه سروصدا به خاطر چیست؟

B: پسر همسایه عضو یک گروه موسیقی است. حتماً دارند تمرین می‌کنند.

اما اگر بخواهیم درباره احتمال وقوع چیزی صحبت کنیم که در گذشته احتمال می‌رفته برای مدت مشخصی در حال استمرار باشد، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + modal + have been + verb + ing

مکالمه کوتاه زیر را در نظر بگیرید.

Person A: I didn’t hear a sound when I passed by the children’s room.

Person B: They must have been sleeping.

A: از جلوی اتاق بچه‌ها که رد شدم، صدایی نشنیدم.

B: حتماً خواب بوده‌اند.

با در نظر گرفتن نوع فعل مدال، کاربردهای مختلفی را می‌توان برای این نوع ساختارها در نظر گرفت. برای مثال، استفاده از «could/may/might» نشان می‌دهد که گوینده ۵۰٪ یا کمتر از وقوع عملی که در گذشته در حال استمرار بوده خبر دارد. اما وقتی «can't» یا «couldn't» را به کار می‌بریم، از چیزی صحبت می‌کنیم که محال است رخ داده باشد. به کمک مثال زیر بهتر می‌توانید این موضوع را درک کنید.

It’s noon. George went to bed at 10:00 last night. He can’t still be sleeping!

ظهر است! «جورج» دیشب ساعت ۱۰ خوابید. امکان ندارد هنوز خواب باشد.

They aren’t here yet, and it’s getting late. They might not be coming.

آن‌ها هنوز اینجا نیستند و دارد دیر می‌شود. شاید نمی‌آیند.

Could Tom be studying now?

ممکن است «تام» در حال حاضر مشغول درس خواندن باشد؟

نکته: برای پاسخ کوتاه به سوالاتی که با افعال مدال و فعل استمراری ساخته می‌شوند، از ساختار «modal + be» یا حالت منفی آن کمک می‌گیریم، مانند مثال زیر:

Person A: Is Simon joining us?

Person B: I’m not sure. He might be.

A: آیا «سایمون» به ما ملحق می‌شود؟

B: مطمئن نیستم. شاید بیاید.

آیا Need فعل مدال است؟

فعل need ممکن است به عنوان فعل مُدال و به عنوان فعل اصلی به کار برود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: Do you need some help?

B: Yes, I do. I need someone to help me with this math exercise.

A: کمک می‌خواهی؟

B: بله، می‌خواهم. احتیاج دارم کسی در انجام تکالیف ریاضی کمکم کند.

You needn’t take your umbrella. It is not raining.

لازم نیست چترت را با خودت ببری. باران نمی‌بارد.

Need he lock the drawer?

لازم است کشو را قفل کند؟

در مثال اول «need» به عنوان فعل اصلی به کار می‌رود، اما در مثال‌های دوم و سوم به عنوان فعل مدال کاربرد دارد. در ادامه فعل need را هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل مدال بررسی می‌کنیم.

Need به عنوان فعل مدال

همان‌طور که اشاره شد، need می‌تواند به عنوان فعل مدال در جملات انگلیسی کاربرد داشته باشد. در این بخش از مطلب افعال مدال در انگلیسی از مجله فرادرس، ساختار need را برای جملات مثبت، منفی و سوالی به عنوان فعل مدال بررسی می‌کنیم.

جملات مثبت

Need معمولاً به شکل منفی «needn't» به کار می‌رود. اما اگر در جملات مثبت به کار برود، معمولاً با کلمات منفی یا عبارت‌هایی به کار می‌رود که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید:

 • not everybody
 • no one
 • nobody
 • only
 • never
 • hardly

به چند مثال زیر توجه کنید.

No one need to do the shopping.

لازم نیست کسی خرید کند.

Not everybody need to come.

لازم نیست همه بیایند.

He need only wait.

فقط لازم است صبر کند.

She need only call me, and I will come.

فقط لازم است به من زنگ بزند، و من می‌آیم.

جملات منفی

در حالت منفی، «not» به «need» اضافه می‌شود ( یعنی needn't یا need not). به مثال‌های زیر دقت کنید.

You needn’t send the email.

نیازی به فرستادن ایمیل نیست.

She needn’t apologize.

لازم نیست او معذرت‌خواهی کند.

They need not justify their attitude.

لازم نیست دیدگاهشان را توجیه کنند.

جملات سوالی

جملات سوالی با جابه‌جا کردن جای need به عنوان فعل مدال و فاعل شکل می‌‌گیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Need I lock the door?

لازم است در را قفل کنم؟

Need he call the doctor?

لازم است به دکتر زنگ بزند؟

در نظر داشته باشید که این روش برای سوال پرسیدن با need خیلی رسمی است. در جدول زیر می‌توانید خلاصه‌‌ای از کاربرد need را به عنوان فعل کمکی مرور کنید.

Need به عنوان فعل مدال
مثبتNo one need lock the door.
منفیThey needn’t lock the door.
سوالیNeed they Lock the door?
نکته: شکل گذشته «needn't» به عنوان فعل مدال به صورت «didn't need to» نوشته می‌شود، مانند مثال زیر:

I didn’t need to water the grass. It had rained heavily before.

نیازی نیست به چمن‌ها آب بدهم. قبلاً باران سنگینی باریده است.

Need به عنوان فعل اصلی

به عنوان فعل اصلی «need» را می‌توانیم به صورت زیر به کار ببریم:

 • s سوم‌شخص می‌گیرد:

He needs a job.

 او به کار احتیاج دارد.

 • در حالت گذشته ساده و شکل سوم فعل ed می‌گیرد:

He needed a job.

او به کار احتیاج داشت.

 • در حالت منفی، فعل کمکی «didn't» قبل از need به کار می‌رود:

He didn’t need it.

او به آن نیازی نداشت.

 • در حالت سوالی، «did» به کار می‌رود:

Did you need a job?

شما به کار احتیاج دارید؟

He needed to find a job.

او باید کار پیدا می‌کرد.

مکالمه با افعال مدال در انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی با تمرین و تکرار میسر است و در این میان، استفاده از لغات انگلیسی و گرامر در قالب جملات انگلیسی و مکالمه‌های گوناگون می‌تواند به درک هر چه بیشترِ زبان‌آموزان کمک کند. در این مطلب از مجله فرادرس به کمک مثال‌‌های مختلف با نحوه استفاده از افعال مدال در انگلیسی آشنا شدیم و همچنین نکات مهمی را در رابطه با آن‌ها آموختیم. در این بخش مکالمه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا به کمک آن بتوانید با افعال مدال در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

در این مکالمه که بین «امیلی» و «مارک» و درباره تعطیلات آخر هفته است، افعال مدال در انگلیسی bold شده‌‌اند. ترجمه فارسی مکالمه را نیز در ادامه مشاهده می‌کنید.

Emily: Hi, Mark! What are you doing this weekend?

Mark: Hi, Emily! I might go to the beach if the weather is nice. How about you?

Emily: I may visit my grandparents. They live in the countryside. It should be a relaxing trip.

Mark: That sounds lovely. By the way, could you help me with my project tonight? I need to finish it by tomorrow.

Emily: Sure, I can help you. What time should I come over?

Mark: Could you come around 7 p.m.? That would be perfect.

Emily: No problem. I might bring some snacks. Do you like popcorn?

Mark: Yes, I love popcorn. Thanks! Also, you should bring your laptop. We might need it for some research.

Emily: Good idea. I will definitely bring it. By the way, have you decided which movie we should watch after we finish the project?

Mark: We could watch a comedy. It will be a good way to relax after working hard.

Emily: Great! I’ll see you at 7 p.m. then.

Mark: See you then, Emily. Thanks again for your help!

ترجمه مکالمه

امیلی: سلام، مارک! برنامه‌ت برای این آخر هفته چیه؟

مارک: سلام، امیلی! اگه هوا خوب باشه، شاید به لب دریا برم. تو چی؟

امیلی: شاید به دیدن پدربزرگ و مادربزرگم برم. اون‌ها حومه شهر زندگی می‌کنن. باید یه سفر آرامش‌بخشی باشه.

مارک: خیلی خوب به نظر میاد. راستی، می‌شه امشب برای پروژه کمکم کنی؟ باید تا فردا تمومش کنم.

امیلی: حتماً، می‌تونم کمکت کنم. چه ساعتی بیام؟

مارک: می‌شه حدود ساعت ۷ شب بیای؟ عالی می‌شه.

امیلی: مشکلی نیست. شاید با خودم تنقلات بیارم. پاپ‌کورن دوست داری؟

مارک: بله، من عاشق پاپ‌کورنم. مرسی! همین‌طور لپ‌تاپت هم باید با خودت بیاری. شاید برای تحقیق کردن بهش نیاز داشته باشیم.

امیلی: فکر خوبیه. حتماً با خودم میارمش. راستی، تصمیمت رو گرفته‌ای که بعد از تموم کردن پروژه چه فیلمی تماشا کنیم؟

مارک: می‌تونیم یه فیلم کمدی ببینیم. روش خوبیه برای این‌که بعد از یه کار سخت استراحت کنیم.

امیلی: خیلی خوبیه! پس ساعت ۷ شب می‌بینمت.

مارک: می‌بینمت، امیلی. باز هم ممنون برای کمکت.

مکالمه با افعال مدال در گذشته

برای درک بهتر گرامر Perfect Modals در ادامه می‌توانید به مکالمه‌ای بین «Jessica» و «Sebastian» توجه کنید. در این مکالمه افعال مُدال در گذشته bold شده‌اند. ترجمه مکالمه را نیز می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

به منظور تقویت مکالمه زبان انگلیسی، فرادرس فیلم آموزش تقویت مکالمه زبان انگلیسی گرامر کاربردی را در اختیار شما قرار داده است که برای سطوح مختلف از مقدماتی تا پیشرفته می‌توانید به آن رجوع کنید. لینک تبلیغ در ادامه آورده شده است.

در ادامه می‌توانید به مکالمه بین «سباستین» و «جسیکا» توجه کنید که درباره داستان یک قتل است. در این مکالمه افعال مدال در گذشته bold شده‌اند.

Old Mr McGraw had been murdered and everybody was wondering who might have done it. Two police officers were speculating about the murder.

SEBASTIAN: It must have been Mrs. McGraw. I’m totally convinced it was her. She absolutely hated him. She could have used a kitchen knife as the murder weapon or maybe an axe from the garden tools.

JESSICA: It couldn't have been Mrs McGraw. She isn’t strong enough to drag and put the body in the car boot. It must have been their older son; I would bet all my money it was him. He had a motive because Mr. McGraw had disinherited him long ago, and everybody knew they hated each other.

SEBASTIAN: Impossible. It can't have been their older son because he has a plausible alibi. He was fishing with his brother at the time of the crime, he testified.

JESSICA: Then the younger son must have lied to protect his brother. They might have agreed on an alibi after the murder. If you think about it, they might have planned the murder together. It’s a reasonable possibility. Maybe the younger son feared that his father would disinherit him, too; they had a difficult relationship.

SEBASTIAN: That makes sense. They killed him so that at least one of them could get the inheritance.

JESSICA: Well, if they wanted to get the money from the inheritance, they should have killed their father. Because now we’ll catch them and they will be in prison and without a penny.

ترجمه فارسی

«آقای مک‌گروی پیر کشته شده بود و همه از خود می‌پرسیدند چه کسی ممکن است این کار را انجام داده باشد. دو افسر پلیس درمورد قتل حدس و گمان می‌زدند.»

سباستین: حتماً کار خانم مک‌گرو بوده است. من کاملاً متقاعد شده‌ام که کار او بوده است. او از همسرش بیزار بود. ممکن است از چاقوی آشپزخانه به عنوان آلت قتاله استفاده کرده باشد یا شاید با تبری از ابزار باغ این کار را کرده باشد.

جسیکا: امکان ندارد کار خانم مک‌گرو باشد. او آن‌قدر زور ندارد که جسد را بکشد و داخل صندوق عقب ماشین بگذارد. باید کار پسر بزرگشان باشد. حاضرم روی همه پولم شرط‌بندی کنم که کار او بوده است. او برای این کار انگیزه داشت زیرا آقای مک‌گرو از مدت‌ها پیش از ارث محرومش کرده بود و همه می‌دانستند که از هم متنفرند.

سباستین: امکان ندارد. نمی‌تواند کار پسر بزرگشان باشد، چون شاهد موجهی دارد. او شهادت داده که زمان جنایت با برادرش در حال ماهیگیری بوده است.

جسیکا: پس حتماً پسر کوچک‌تر برای حفظ جان برادرش دروغ گفته است. شاید آن‌ها بعد از قتل، بر سر یک شاهد با هم توافق کرده باشند. اگر به آن فکر کنید، ممکن است با هم نقشه این قتل را کشیده باشند. این یک احتمال منطقی است. شاید پسر کوچک‌تر می‌ترسیده که پدرش او را نیز از ارث محروم کند؛ با هم رابطه بدی داشتند.

سباستین: منطقی است. او را کشتند تا دست‌کم یکی از آن‌ها بتواند ارث ببرد.

جسیکا: خب، اگر می‌خواستند پول ارث و میراث را به دست بیاورند، باید پدرشان را می‌کشتند. برای همین، الآن دستگیرشان می‌کنیم و‌ آن‌ها زندانی خواهند شد، بدون آن‌که بدون یک سنت نصیبشان شود.

تقویت مکالمه انگلیسی با فرادرس

تصویر فیلم آموزش مکالمه از فرادرس
برای مشاهده فیلم مکالمه زبان انگلیسی از فرادرس روی تصویر کلیک کنید.

مکالمه به زبان انگلیسی مهارتی است که برای کسب آن هم باید وقت کافی اختصاص دهید و هم روند یادگیری را در مسیری پیوسته دنبال کنید. زبان انگلیسی از چهار مهارت اصلی تشکیل شده که شامل گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن است. گفت‌وگوهای روزمره در قالب مکالمه‌های انگلیسی می‌تواند هم به تقویت دستور زبان کمک کند و هم شما را با نحوه استفاده درست از لغات و اصطلاحات انگلیسی آشنا کند.

به منظور تقویت مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی، فرادرس فیلم‌های مکالمه را در اختیار کاربران خود قرار داده است. این فیلم‌‌ها برای سطوح مقدماتی و پیشرفته تهیه شده و برای موقعیت‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر قصد دارید مکالمه انگلیسی در سفر را یاد بگیرید، یا برای مهاجرت به فیلم‌های آموزشی برای تقویت مکالمه نیاز دارید، مشاهده فیلم‌‌های آموزشی زیر را از فرادرس به شما پیشنهاد می‌کنیم.

همچنین برای سطوح متوسط فیلم‌‌های آموزشی زیر را پیشنهاد داده است.

 

برای سطوح متوسط و پیشرفته نیز مشاهده فیلم‌‌های زیر را برای تقویت مکالمه از فرادرس پیشنهاد می‌کنیم.

تمرین افعال مدال در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب افعال مدال در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. In California, you _____ have a driver's license to drive a car.

has to

must

don't have to

must not

2. While you are driving, you ______ listen to the radio. It's not necessary.

doesn't have to

must

don't have to

must not

3. If you plan to take a long trip in the car, you ______ get a full tank of gas, or you might run out of gas!

should

don't have to

must not

don't have to

4. When you are putting gasoline in your gas tank, you ______ smoke! It is forbidden.

must not

must

have to

don't have to

5. It's not a good idea to talk on a cell phone and drive at the same time. Drivers ______ do that.

should

shouldn't

have to

must

6. In some states, it is illegal to talk on a cell phone in your car. Those drivers ______ use phones in their cars.

don't have to

should

must not

must

7. You _______ report the incident to the authorities immediately.

can

might

must

could

8. He _______ swim across the lake when he was younger.

can

could

shall

must

9. You _______ try the cheesecake; it’s excellent here.

will

must

should

would

10. It _______ rain later this evening according to the weather forecast.

might

can

must

shall

تمرین دوم

جملات زیر را به شکلی که در صورت سوال خواسته شده تغییر دهید.

Q1: Olivia can play the guitar. → negative sentence

جواب

Answer: Olivia can't play the guitar.

Q2: Can the girls play hockey? → affirmative sentence

جواب

Answer: The girls can play hockey.

Q3: Richard can play the trumpet. → question

جواب

Answer: Can Richard play the trumpet?

Q4: Can she write with her left hand? → affirmative sentence

جواب

Answer: She can write with her left hand.

Q5: He can write good stories. → negative sentence

جواب

Answer: He can't write good stories.

Q6: Alex can write exciting articles. → question

جواب

Answer: Can Alex write exciting articles?

Q7: Henry can cook spaghetti. → question

جواب

Answer: Can Henry cook spaghetti?

Q8: They can cook well. → negative sentence

جواب

Answer: They can't cook well.

Q9: Can Carol cook chilli con carne? → affirmative sentence

جواب

Answer: Carol can cook chilli con carne.

تمرین سوم

جملات زیر را به حالت سوالی بله یا خیر با افعال مُدال تبدیل کنید.

Q1: She can swim very well.

جواب

Answer: Can she swim very well?

Q2: They might go to the park tomorrow.

جواب

Answer: Might they go to the park tomorrow?

Q3: He should study for the exam.

جواب

Answer: Should he study for the exam?

Q4: We could watch a movie tonight.

جواب

Answer: Could we watch a movie tonight?

Q5: You must finish your homework.

جواب

Answer: Must you finish your homework?

Q6: I will call you later.

جواب

Answer: Will I call you later?

Q7: They may join us for dinner.

جواب

Answer: May they join us for dinner?

Q8: She can play the guitar.

جواب

Answer: Can she play the guitar?

Q9: He might visit his grandparents.

جواب

Answer: Might he visit his grandparents?

Q10: We should leave early.

جواب

Answer: Should we leave early?

Q11: You could help me with this.

جواب

Answer: Could you help me with this?

Q12: They must be at the meeting on time.

جواب

Answer: Must they be at the meeting on time?

Q13: I will travel to Japan next year.

جواب

Answer: Will I travel to Japan next year?

Q14: She may start a new job soon.

جواب

Answer: May she start a new job soon?

Q15: He can speak three languages.

جواب

Answer: Can he speak three languages?

Q16: They might buy a new house.

جواب

Answer: Might they buy a new house?

Q17: We should go for a walk.

جواب

Answer: Should we go for a walk?

Q18: You could try this recipe.

جواب

Answer: Could you try this recipe?

Q19: She must wear a uniform at school.

جواب

Answer: Must she wear a uniform at school?

Q20: I will meet you at the cafe.

جواب

Answer: Will I meet you at the cafe?

تصیر چند دانشجو در حال کار در اتاق پژوهش

تمرین چهارم

جاهای خالی را با افعال مُدال داخل باکس کامل کنید.

Must have - Might have - Should have - Can't have

Q1: John _______ gone on holiday. I saw him this morning downtown.

جواب

Answer: John can't have gone on holiday. I saw him this morning downtown.

Q2: Nobody answered the phone at the clinic. It ______ closed early.

جواب

Answer: Nobody answered the phone at the clinic. It must have closed early.

Q3: I _______ revised more for my exams. I think I'll fail!

جواب

Answer: I should have revised more for my exams. I think I'll fail!

Q4: Sarah looks really pleased with herself. She _______ passed her driving test this morning.

جواب

Answer: Sarah looks really pleased with herself. She must have passed her driving test this morning.

Q5: I didn't know you were going to Phil's party yesterday. You _______ told me!

جواب

Answer: I didn't know you were going to Phil's party yesterday. You might have told me!

Q6: I can't believe Jim hasn't arrived yet. He _______ caught the wrong train.

جواب

Answer: I can't believe Jim hasn't arrived yet. He must have caught the wrong train.

Q7: I can't believe Jim hasn't arrived yet. He ________ caught the correct train.

جواب

Answer: I can't believe Jim hasn't arrived yet. He can't have caught the correct train.

Q8: Don't lie to me that you were ill yesterday. You ________ been ill - Don said you were at the ice hockey match last night.

جواب

Answer: Don't lie to me that you were ill yesterday. You can't have been ill - Don said you were at the ice hockey match last night.

Q9: I don't know where they went on holiday but they bought Euros before they left so they _______ gone to France or Germany.

جواب

Answer: I don't know where they went on holiday but they bought Euros before they left so they might have gone to France or Germany.

Q10: His number was busy all night - he ________ been on the phone continuously for hours.

جواب

Answer: His number was busy all night - he must have been on the phone continuously for hours.

تمرین پنجم

جاهای خالی در متن زیر را با افعال مدال کامل کنید.

Question:

During the summer, many people __________ (1) enjoy outdoor activities. For instance, you __________ (2) go hiking in the mountains or swimming at the beach. However, you __________ (3) be careful about sun exposure. You __________ (4) wear sunscreen and stay hydrated.

If you are planning a camping trip, you __________ (5) bring all necessary supplies, such as a tent, sleeping bag, and food. It __________ (6) rain, so you __________ (7) also pack rain gear. At night, you __________ (8) stay close to your campsite and never wander off alone.

Families __________ (9) find picnics a great way to spend time together. You __________ (10) bring a blanket, some snacks, and maybe a frisbee for some fun. But remember, you __________ (11) leave any trash behind.

For those who prefer indoor activities, you __________ (12) visit a museum or go to a movie. If you have kids, you __________ (13) find a local library that offers reading programs.

Lastly, no matter what activities you choose, you __________ (14) always let someone know your plans for safety reasons. This way, you __________ (15) enjoy your summer while staying safe and prepared for any situation.

جواب

Answer

During the summer, many people can enjoy outdoor activities. For instance, you can go hiking in the mountains or swimming at the beach. However, you must be careful about sun exposure. You should wear sunscreen and stay hydrated.

If you are planning a camping trip, you must bring all necessary supplies, such as a tent, sleeping bag, and food. It might rain, so you should also pack rain gear. At night, you should stay close to your campsite and never wander off alone.

Families might find picnics a great way to spend time together. You can bring a blanket, some snacks, and maybe a frisbee for some fun. But remember, you must not leave any trash behind.

For those who prefer indoor activities, you could visit a museum or go to a movie. If you have kids, you might find a local library that offers reading programs.

Lastly, no matter what activities you choose, you should always let someone know your plans for safety reasons. This way, you can enjoy your summer while staying safe and prepared for any situation.

جدول جمع‌بندی افعال مدال در انگلیسی

در این آموزش افعال مدال در انگلیسی را بررسی کردیم و با کاربرد و ساختارهای هر یک از این افعال در جملات انگلیسی آشنا شدیم. همچنین فرمول افعال مدال مجهول را توضیح دادیم و مثال‌هایی در این رابطه ارائه کردیم.

در ادامه مباحث دیگری مانند سوال منفی و تگ کوئسشن با افعال مدال را توضیح دادیم و برای درک بهتر تمرین‌هایی را همراه با پاسخ در اختیار شما قرار دادیم. در بخش پایانی، جدولی ارائه شده که خلاصه‌ای از کاربرد افعال مدال در انگلیسی را با مثال فهرست کرده است.

کاربرد افعال مدال در انگلیسی با مثال
مثالکاربردفعل مُدال
She can swim very well.برای بیان توانایی/اجازه دادنCan
It can get very hot in Arizona.برای بیان احتمال
He could run fast when he was young.برای بیان توانایی در گذشتهCould
Could you pass me the salt?برای درخواست مؤدبانه
It could rain tomorrow.برای بیان احتمال
May I leave the table?برای اجازه دادنMay
She may come to the party.برای بیان احتمال
They might go to the cinema later.برای بیان احتمالMight
I shall return by evening.برای توصیف عملی در آینده/قصد و نیت (رسمی)Shall
You should see a doctor.برای توصیه کردن/نصیحت کردنShould
The train should arrive soon.برای بیان انتظار یا توقع
I will call you later.برای بیان اهداف آینده/برای پیش‌بینی کردنWill
I will help you with your homework.برای بیان تمایلات
Would you like some tea?برای درخواست مؤدبانهWould
She said she would be here at 9.برای توصیف آینده در گذشته
You must wear a seatbelt.برای بیان ضرورت/الزامMust
He must be at work; his car is not here.برای استنتاج
You ought to apologize for being late.برای توصیه کردن/مجبور کردنOught to
This book ought to be interesting.برای بیان انتظار یا توقع
I need to finish my homework.برای بیان نیاز یا ضرورت به انجام کاریNeed to
You needn't worry about it.برای بیان عدم نیاز (شکل منفی)

یکی از مباحث مهمی که در این مطلب به آن پرداختیم، ساختار و کاربرد Perfect Modals بود. در جدول زیر می‌توانید خلاصه‌ای از کاربرد این افعال مدال در انگلیسی را همراه با مثال مشاهده کنید.

کاربرد افعال مدال در گذشته
She could have gone to the party.برای بیان احتمالات گذشتهCould have
He could have helped if he had known.برای بیان توانایی‌های گذشته
They might have missed the bus.برای بیان احتمالات گذشتهMight have
I would have gone if I had known.برای بیان فرضیات در گذشتهWould have
You should have called me.برای پیش‌بینی/توصیه کردن کاری که در گذشته باید انجام می‌شده است.Should have
We should have studied harder.برای بیان حسرت‌های گذشته
She must have left early.برای مقایسه یا استنتاج با توجه به اتفاقات گذشتهMust have

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Ginger SoftwareMy English PagesESL LoungeIn English with LoveTalk EnglishTeachifyContinuing StudiesLamgeekLangeekGrammaringCurso Inglés
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *